Nowe wyzwania dla przemysłu – Dyrektywa REDII I European Green Deal

Forum Technologii w Ciepłownictwie i Energetyce – Spalanie Biomasy