Zapraszamy do udziału kolejnym z serii seminarium, które w całości poświęcone zostanie

certyfikacji biomasy zawartej w paliwach alternatywnych oraz odpadach:

 

Certyfikacja KZR

dla paliw alternatywnych i odpadów – aktualne wyzwania, GHG

30 sierpnia 2024 I Warszawa & online

 

Szkolenie dedykowane jest dla podmiotów znajdujących się w łańcuchu dostaw biomasy i paliw alternatywnych. Natomiast nie jest dedykowane dla konsultantów, audytorów i firm certyfikujących.

 

Lokalizacja 📱💻🖥? Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej w Warszawie oraz online, zatem można wziąć udział z każdego dowolnego miejsca na świecie 📍, w którym mają Państwo dostęp do internetu 🌍

 

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja/Logowanie do systemu

9:00 - 11:00

I część seminarium

 • Zmiany w regulacjach prawnych UE i krajowych w zakresie paliw alternatywnych i odpadów (zawierających frakcje biomasy)
 • Podstawowe wymagania certyfikacji
 • Certyfikacja paliw alternatywnych i odpadów (zawierających frakcje biomasy) w systemach uznanych przez KE
 • Najczęstsze problemy stwierdzone podczas auditów z certyfikacji

 

Prowadzenie:

 

Ilona Olsztyńska
Ekspert w zakresie certyfikacji i audytu KZR INiG i SURE

11:00 - 11:20

Przerwa

11:20 - 12:20

I część seminarium c.d.

 

Prowadzenie:

Ilona Olsztyńska
Ekspert w zakresie certyfikacji i audytu KZR INiG i SURE

12:20 - 13:20

III część seminarium

 • Rozliczanie ilości KZR i nie KZR – bilans masy w łańcuchu RDF

Prowadzenie:

 

Delfina Rogowska
Kierownik Biura Systemu KZR INiG, Instytut Nafty i Gazu – PIB

13:20 - 14:00

Przerwa

14:00 - 14:30

III część seminarium

 • Raportowanie do KZR INiG

Prowadzenie:

 

Delfina Rogowska
Kierownik Biura Systemu KZR INiG, Instytut Nafty i Gazu – PIB

14:30 - 16:00

IV część seminarium

 

Implementacja wymagań KZR do działalności przedsiębiorcy

 • Obowiązki podmiotów w łańcuchach dostaw
 • Podstawowe elementy procedury
 • Dokumenty poświadczające spełnienie KZR
 • Nadzorowanie przyjęć i wydań towarów
 • Obliczanie emisji GHG

Prowadzenie:

 

Delfina Rogowska
Kierownik Biura Systemu KZR INiG, Instytut Nafty i Gazu – PIB

Prowadzące

Delfina Rogowska

Delfina Rogowska

Kierownik Biura Systemu KZR INiG
Instytut Nafty i Gazu – PIB

Współautor i kierownik Systemu KZR INiG – systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów, zatwierdzonego przez Komisję Europejską. Audytor oraz  wieloletni trener w szkoleniach z zakresu  Systemu KZR INiG, obliczania emisji gazów cieplarnianych.  Autor ponad 70 prac badawczych, 30 publikacji, 35 referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych.  Główny obszar badań to ocena na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju, wpływu na środowisko, w tym szacowania emisji GHG w cyklu życia, technologii produkcji paliw i biopaliw silnikowych. Ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN/TC 383/WG 3 Biodiversity and environmental aspects. Członek Komitetu Technicznego nr 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ekspert z ramienia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w CEN/TC19 – Work Group WG 23 „Specification of automotive LPG and related test metod.

Ilona Olsztyńska

Ilona Olsztyńska

Ekspert w zakresie certyfikacji i audytu KZR INiG i SURE

Ilona Olsztyńska Kierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie, a także Auditor Wiodący w obszarach: weryfikacji i certyfikacji biomasy na cele energetyczne, systemów należytej staranności, KZR INiG, EUTR, FSC, PEFC, ISO 9001, ISO 14001 oraz Inspektor Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych.

Została wpisana na listę auditorów/ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji.

Członek komitetów technicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym: KT 215, KT 212 i KT100 oraz Rady Systemu KZR INiG przy Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie. Członek Rady Głównej Polskiej Izby Biomasy.

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości Politechniki Poznańskiej.

Autorka wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych w obszarze biomasy i paliw z biomasy, drewna i brakarstwa, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami i logistyki.

Partnerzy

Współorganizator

Industry-Events.eu

Współorganizator

powermeetings.eu

Współpraca

INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy

Prowadzi prace związane z ropą naftową i gazem ziemnym, począwszy od poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów, poprzez magazynowanie, transport, dystrybucję i użytkowanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów naftowych, aż po rozwój i doskonalenie technologii wytwarzania paliw płynnych. Instytut realizuje prace w zakresie m.in.: oceny perspektyw poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego, technologicznej oceny rop naftowych, kontroli jakości produktów naftowych, biokomponentów i ochrony środowiska. Kadra Instytutu liczy ponad 330 osób, z czego większość stanowią pracownicy naukowi i badawczo-techniczni, o specjalizacji zawodowej związanej z poszukiwaniem i eksploatacją, przesyłem ropy, gazu i paliw ciekłych oraz technologią przerobu ropy naftowej i wytwarzania specyfików naftowych.

Instytut jest organizatorem i właścicielem Systemu KZR INiG, jedynego polskiego systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów, Celem Systemu jest zapewnienie, że produkcja biopaliw i biopłynów odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego, w szczególności nie powoduje nadmiernej eksploatacji gruntów, a biopaliwa wykazują wysoką redukcję emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia względem odpowiednika kopalnego. Ponieważ zasięg Systemu KZR INiG jest globalny, certyfikacją może być objęty każdy podmiot, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, również z krajów spoza Unii Europejskiej.

Współpraca

System Certyfikacji KZR INiG

Zarejestruj się ⤵⤵⤵

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1590 1390 Certyfikacja KZR dla paliw alternatywnych oraz odpadów sierpień 2024 Stacjonarnie: 1 590,00 PLN + VAT - cena promocyjna zamiast 1 790,00 przy zgłoszeniu do 30 lipca 2024 Online: 1 390,00 PLN + VAT - cena promocyjna zamiast 1 590,00 przy zgłoszeniu do 30 lipca 2024 industry-events.eu z siedzibą ul. Sobierajska 26, 04-807 Warszawa industry-events.eu jolanta.szczepaniak@industry-events.eu
  • Koszt udziału 1 osoby w seminarium:

  Stacjonarnie: 1 590,00 PLN + VAT – cena promocyjna zamiast 1 790,00 przy zgłoszeniu do 30 lipca 2024

  Online: 1 390,00 PLN + VAT – cena promocyjna zamiast 1 590,00 przy zgłoszeniu do 30 lipca 2024

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: link do pokoju webinarowego oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, stacjonarnie: dodatkowo wyżywienie typu przerwa kawowa i lunch
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy industry-events.eu/powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2-3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: industry-events.eu, ul. Sobierajska 26, 04-807 Warszawa; NIP 952-195-57-52; MBANK S.A.: 21 1140 2004 0000 3702 7578 4513
  • Faktura VAT wystawiona zostanie w dniu zakończenia wydarzenia i przesłana emailem na podany poniżej adres.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi ona zostać zaakceptowana.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty industry-events.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie  przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony industry-events.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od industry-events.eu/powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Szkolenie odbędzie się:

   

  Stacjonarnie w Warszawie

  oraz online

  Pytania ? Zapraszamy do kontaktu

  Co jeszcze organizujemy ❓

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, renata.kaluzna@powermeetings.eu Certyfikacja KZR dla paliw alternatywnych oraz odpadów sierpień 2024

  Jesteś zainteresowany tematem certyfikacji na zgodność z KZR
  dla paliw alternatywnych i odpadów❓

  Chcesz wiedzieć więcej❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jola Szczepaniak, powermeetings.eu
   * pola wymagane