Jak zmieni się wielkość pozyskania surowca w najbliższych latach?

Europejski Zielony Ład, przyjmujący ochronę środowiska za cel nadrzędny, może zmienić model polskiego leśnictwa z poważną konsekwencją dla funkcjonowania sektora leśno-drzewnego i redukcją pozyskania drewna do poziomu 30 mln m3 rocznie.W latach 1956-2020 pozyskano w Polsce łącznie 1,86 mld m3 grubizny brutto. Średnie pozyskanie drewna w Lasach Państwowych wzrosło w tym okresie około 2,5-krotnie – z ok. 15 tys. m3 w latach 1956-1967 do prawie 40 tys. m3 w latach 2018-2021. Czy ta tendencja wzrostowa będzie kontynuowana w najbliższych latach, mając na uwadze Europejski Zielony Ład, który jest planem przekształcenia UE w nowoczesną, zasobooszczędną, ekologiczną, neutralną dla klimatu i przez to konkurencyjną gospodarkę?

Kształtowanie się (średniorocznie w okresach) pozyskania drewna w Lasach Państwowych w latach 1956-2021. źródło: BULiGL

Jak wskazywał w czasie tegorocznego, czerwcowego Forum Przemysłu Drzewnego organizowanego przez powermeetings.eu – Janusz Dawidziuk – dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej – wielofunkcyjna, zrównoważona gospodarka leśna realizowana od dekad w Polsce zapewniła wszechstronny rozwój zasobów pod względem przyrodniczym, społecznym i gospodarczym oraz zbudowała podstawy mocnego sektora leśno-drzewnego. Prognozy pozyskania surowca prowadzone według tego modelu gospodarki leśnej rysują perspektywę wzrostu i możliwości pozyskania w pełni zaspokajającego potrzeby przemysłu drzewnego. Jednak polityka UE w ramach Europejskiego Zielonego Ładu może w sposób istotny, a nawet radykalny zmienić model polskiego leśnictwa z poważną konsekwencją dla funkcjonowania sektora leśno-drzewnego i redukcję pozyskania drewna do poziomu 30 mln m3.

Europejski Zielony Ład

Jedną z inicjatyw przewodnich Europejskiego Zielonego Ładu, która może mieć decydujący wpływ na wielkości pozyskania surowca w najbliższych latach, jest nowa Strategia Leśna UE 2030. Została ona opublikowana w lipcu 2021 r. jako część pakietu „Fit for 55” (gotowi na 55 proc. redukcji emisji CO2 do 2030 r. oraz do zerowej emisji netto do 2050 r.) W Strategii Leśnej UE 2030 określono wizję i konkretne działania na rzecz zwiększenia ilości i poprawy jakości lasów w UE, m.in. postulowane w Strategii na rzecz Bioróżnorodności 2030 (do której odnosi się Strategia Leśna) objęcie ochroną co najmniej 30 proc. powierzchni lądowej UE, a 10 proc. ochroną ścisłą, w tym wszystkich lasów pierwotnych i starodrzewów. Obecnie jedynie 3 proc. powierzchni UE podlega ścisłej ochronie. Szczegóły dotyczące tego, w jakim stopniu poszczególne kraje UE będą partycypować w osiągnięciu tych wskaźników, nie są jeszcze znane. Niemniej z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że niezależnie od ustaleń szczegółowych na poziomie krajowym, pozyskanie drewna w Polsce będzie się kurczyć w kolejnych latach.

Projekt rozporządzenia zakłada zwiększenie pochłaniania netto w UE z 225 do 310 mln ton ekw. CO2 w 2030 r., w tym dla Polski – z 26 do 38 mln ton ekw. CO2. Przyjmuje się, że główny ciężar wzrostu pochłaniania CO2 w Polsce zostanie przekierowany na Lasy Państwowe.

 Spełnienie wszystkich celów „gotowi na 55”, zgodnie z wytycznymi pakietu, wymaga m.in. zmian w prowadzeniu gospodarki leśnej, w szczególności ograniczenia pozyskania drewna w stosunku do dotychczasowej gospodarki o 60 proc. już do 2030 roku – komentował Janusz Dawidziuk.

Dwa scenariusze

W przedstawionych przez eksperta prognozach kształtowania się zasobów drzewnych oraz pozyskania drewna w lasach Polski założono dwa możliwe scenariusze. Pierwszy uwzględnia realizację pakietu „Fit for 55”, drugi natomiast realizację dotychczasowej gospodarki leśnej (BAU – business as usual).

Prognoza corocznego pozyskania drewna łącznie w lasach kraju w okresie 2021-2030 według scenariuszy FIT 55 i BAU. źródło: BULiGL

W scenariuszu BAU – tj. wg dotychczasowych praktyk – za podstawę prognoz rozwoju zasobów drzewnych oraz możliwości pozyskania przyjęto wskaźniki intensywności użytkowania rębnego i przedrębnego według klas i podklas wieku, określone wg intensywności użytkowania z okresu 2010-2019 (z dodatkowym uwzględnieniem drewna martwego i zwiększeniem pozostałości zrębowych wynikających z pozyskania maszynowego oraz w warunkach klęskowych).

Natomiast w scenariuszu FIT 55 za podstawę prognozy dla Lasów Państwowych przyjęto wskaźniki użytkowania ze scenariusza BAU zmniejszone (metodą kolejnych przybliżeń) w takim stopniu, aby przy obniżonym pozyskaniu uzyskać wzrost zasobów drzewnych odpowiadający w 2030 r. łącznemu pochłanianiu netto w lasach wszystkich form własności w wysokości 38 mln ekw. CO2.

Jak przedstawia wykres, prognozy pozyskania drewna w leśnictwie prowadzonym modelem BAU rysują perspektywę wzrostu możliwości, zabezpieczając potrzeby przemysłu drzewnego. Natomiast polityka UE w ramach EZŁ może w znaczący sposób zmienić model polskiego leśnictwa z poważną konsekwencją dla funkcjonowania sektora leśno-drzewnego.

– Pozyskanie drewna wg scenariusza FIT 55 stanowiłoby w 2030 r. około 59 proc. pozyskania wg scenariusza BAU – komentuje Janusz Dawidziuk. – Jednocześnie oznacza to prognozowany szybki wzrost zasobów drzewnych w scenariuszu FIT 55 do 2030 r. oraz stagnację zasobów drzewnych w scenariuszu BAU do 2050 r.

Quo vadis, polskie leśnictwo i przemyśle drzewny?

Czy obronimy się przed narzuceniem nowego modelu gospodarki leśnej?

– Cele Europejskiego Zielonego Ładu są szlachetne i warte realizacji, ale drogi dojścia do nich zapisane w regulacjach europejskich są niebezpieczne – zaznaczał Janusz Dawidziuk. – Dlatego, że nie tylko nie pomagają w zachowaniu różnorodności biologicznej, ale na wielu obszarach jej zaszkodzą, a dodatkowo negatywnie wpłyną na stan gospodarki w krajach UE, szczególnie w takich jak Polska, z dominującą rolą lasów państwowych. Ponadto mogą pogorszyć stan ekosystemów w krajach poza Unią! Trzeba więc łączyć wysiłki stron sektora leśno-drzewnego, aktywnie uczestniczyć w procesach legislacyjnych tworzenia aktów prawnych UE dotyczących leśnictwa, aby zapobiec negatywnym rozwiązaniom dla sektora leśno-drzewnego w Polsce. Czy jesteśmy dostatecznie obecni w pracy tych zespołów? Czy dostatecznie zaangażowaliśmy polskich polityków, aby wygospodarować indywidualną ścieżkę perspektyw rozwoju sektora leśno-drzewnego, dokumentując osiągnięcia, wagę i jego znaczenie na przestrzeni minionych dekad? Póki co racjonalność wyboru tej drogi nie przebrzmiewa w dokumentach UE.

 

źródło: Katarzyna Orlikowska, Gazeta Przemysłu Drzewnego


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

 

   

Ilona Olsztyńska wystąpi na XII jesiennym Forum Biomasy i RDF

 

dr inż. Ilona Olsztyńska – przedstawiciel Partnera Strategicznego jesiennego Forum Biomasy i RDF w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle – SGS Polska wystąpi w trakcie nadchodzącej edycji wydarzenia w sesji poświęconejKZR, certyfikacja, derogacja i EU ETS oraz Dyrektywa RED III a wyzwania dla ciepłownictwa

 

XII edycja to już tradycja❗ Zatem już dziś zarezerwuj w swoim kalendarzu termin

📅 20 i 21 października 2022 i dołącz do nas we Wrocławiu lub online

Swój udział potwierdziło już prawie 150 uczestników

>> Sprawdź szczegóły i zgłoś swój udział <<<

 

Już od 1️⃣2️⃣ lat nasze Forum to NAJWAŻNIEJSZE i NAJWIĘKSZE jesienne spotkanie branży ODBIORCÓW – DOSTAWCÓW – PRODUCENTÓW biomasy na cele energetyczne w trakcie, którego oprócz zdobywania wiedzy buduje się nowe i utrwala dotychczasowe relacje biznesowe 🤝  Zatem stało się już wydarzeniem typu MUST BE dla przedstawicieli rynku❗

 

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ

Jak co roku dwudniowe Forum stwarza doskonałą okazję do spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych relacji biznesowych z najważniejszymi przedstawicielami branży – którzy będą dostępni w jednym miejscu i czasie. 

 

CO ZYSKASZ BIORĄC UDZIAŁ W FORUM

➡ Przede wszystkim: Swój cenny czas!
– dostępność 200 przedstawicieli branży w jednym miejscu z pewnością pozwoli zaoszczędzić Twój czas oraz przebyte kilometry, które musiałbyś poświecić na dojazd na kolejne spotkania.

➡ Produkujesz lub dostarczasz surowiec, biomasę lub RDF?
Spotkasz swoich obecnych i przyszłych odbiorców

➡ Jesteś odbiorcą biomasy, RDF i usług?
Spotkasz wielu dostawców i będziesz miał okazję zapoznać się z ich ofertami aby wybrać tą najbardziej dla siebie odpowiednią

➡ Dostarczasz technologię?
Poznasz osoby chcące postawić nowe bloki lub zmodernizować swoje zakłady

➡ Budujesz nowy blok? Remontujesz lub modernizujesz stary?
Spotkasz dostawców technologii i usług

 

KOGO SPOTKASZ

👷‍♂️ Odbiorców paliwa i usług (elektrownie, ciepłownie – zawodowe i przemysłowe).

👷‍♂️ Producentów i dostawców biomasy, pelletu i RDF.

👷‍♂️ Odbiorców surowca drzewnego z zakładów przetwarzających drewno – producenci mebli, płyt i przemysł celulozowo-papierniczy.

👷‍♂️ Dostawców nowoczesnych technologii do pozyskiwania, przetwarzania i spalania biomasy, pelletu oraz RDF.

👷‍♂️ Przedstawicieli najważniejszych Ministerstw i urzędów regulujących rynek.

👷‍♂️ Przedstawicieli firm logistycznych i transportowych.

👷‍♂️ Przedstawicieli firm kontrolujących jakość i certyfikujących paliwa.

 

>>Potwierdź swoją obecność na Forum Biomasy i RDF w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle we Wrocławiu<<

 

W programie Forum między innymi:

👉 Najważniejsze aktualności z branży oraz KZR, certyfikacja, derogacja EU ETS, dostępność surowca, logistyka dostaw i finansowanie inwestycji – zarówno dla biomasy jak i RDF

👉 Case studies z nowych i funkcjonujących instalacji

👉 Kolacja networkingowa

👉 Zwiedzanie Wrocławia

👉 Warsztaty z Panią Katarzyną Szwed-Lipińską

 

Najlepszy networking, wiedza i merytoryka na najwyższym poziomie = Forum Biomasy i RDF powermeetings.eu❗

 

>>Dołącz do nas 20 i 21 października 2022 i bądź tam gdzie jesienią spotyka się cała branża<<

📢 Przypominamy, iż wcześniejsza rejestracja = niższa cena 👍

 

Szczegóły i rejestracja pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-technologi-w-cieplownictwie-energetyce-spalanie-biomasy/

Pytania? Zapraszam do kontaktu:

Jola Szczepaniak
Manager Działu Industry
powermeetings.eu
tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 505 659 477

e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu
www.powermeetings.eu
https://www.facebook.com/powermeetings.eu/
https://www.instagram.com/renewableenergy_pl/
https://www.linkedin.com/company/powermeetingseu-industry


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

  

 

Zapraszamy również na:

Lasy państwowe ruszają z procedurami sprzedaży drewna na rok 2023

26. września PGL Lasy Państwowe rozpoczynają procedury sprzedaży drewna na pierwsze półrocze 2023r. Teoretycznie zasady sprzedaży są takie same jak w 2022r., w praktyce zmieniają się zasady oceny składanych przez nabywców ofert zakupu. Pozostaje kontestowany przez przemysł drzewny podział puli sprzedaży: 70% – w ramach procedur ofertowania w Portalu Leśno-Drzewnym, 30% – poprzez aukcje systemowe.Zasadnicza procedura sprzedaży na rok 2023 nie zmieniła się w stosunku do ubiegłego roku i jest opisana w zarządzeniu nr 57 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 22. września 2021 roku w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2022-2023. Przedsiębiorca chcąc uczestniczyć w procedurach sprzedaży musi zarejestrować się w systemie lasów Państwowych i wpłacić wadium. Oferta w PL-D może być składana na maksymalnie 70% ilości, a w aukcjach systemowych 30% ilości wynikającej z historii zakupów w czterech ostatnich półroczach poprzedzających procedury. Do historii nie wlicza się zakupów drewna opałowego (S4) oraz drewna małowymiarowego (M2, KO, KP, ZO, M2ZE, M2BE i M2E)

Istotną nowością w sprzedaży na rok 2023 są zmienione kryteria oceny ofert. W 2022r. oferty składane poprzez Portal Leśno-Drzewny oceniane były poprzez trzy kryteria: zaproponowana cena (0,85), lokalizacja punktów przerobu (0,075) oraz udział przerabianego drewna (0,075). W decyzji dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 20. września 2023r. dotyczącej kryteriów i parametrów wartościowania ofert usunięto kryterium lokalizacji punktów przerobu, zamiast którego pojawiła się głębokość przerobu. Zmieniła się też wartość poszczególnych kryteriów.

Kryterium CENA

W procedurach na 2023r. najważniejszym kryterium pozostaje zaproponowana cena zakupu. Wartość tego czynnika będzie jednak niższa i wyniesie 0,8.
Cena złożonej oferty zakupu jest oceniana w dziesięciopunktowej skali:
a) oferta z ceną równą lub wyższą cenie wskaźnikowej otrzymuje 10 punktów;
b) oferty z ceną pomiędzy ceną minimalną a ceną wskaźnikową otrzymują ocenę proporcjonalną;
d) oferta z ceną równą cenie minimalnej otrzymuje 1 punkt, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy cena wskaźnikowa jest równa cenie minimalnej.

Kryterium UDZIAŁ PRZERABIANEGO DREWNA

To kryterium znane jest z poprzednich zasad sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe. Zasady oceny w tym zakresie nie zmieniają sią, ale wartość kryterium wzrośnie do 0,1. Nowością jest fakt, że dane dotyczące zadeklarowanego udziału przerobu drewna podlegać będą upublicznieniu.

Zasady oceny oferty w ramach tego czynnika:
a) Jeżeli przedsiębiorca dokonywał w okresie będącym podstawą obliczenia wielkości zakupów przerobu całości drewna nabywanego w Lasach Państwowych – oferta otrzymuje 10 punktów;
b) jeżeli przedsiębiorca nie przerabiał w okresie będącym podstawą obliczenia wielkości
zakupów drewna nabywanego w Lasach Państwowych — oferta otrzymuje 0 punktów;
c) jeżeli przedsiębiorca przerabiał w okresie będącym podstawą obliczenia wielkości zakupów część drewna nabywanego w Lasach Państwowych oferta zakupu otrzymuje ocenę od 0 do 10 punktów, proporcjonalnie do udziału przerabianego drewna w okresie będącym podstawą obliczenia wielkości zakupów zadeklarowanego przez przedsiębiorcę .

Ocena przyznawana jest w oparciu o dane przekazane przez przedsiębiorcę gromadzone w bazie danych Portalu Leśno-Drzewnego. Dokładność określenia udziału przerobu wynosi 5%. Nowością jest fakt, że dane dotyczące zadeklarowanego udziału przerobu drewna podlegać będą upublicznieniu.

Kryterium GŁĘBOKOŚĆ PRZEROBU

Trzecim, nowym czynnikiem mającym wpływ na wybór oferty, będzie kryterium głębokości przerobu, jego wartość wyniesie do 0,1. Dane dotyczące kryterium głębokości przerobu podlegają upublicznieniu.

Oceny oferty zakupu drewna dla kryterium głębokości przerobu dokonywane będzie w następujący sposób:
a) jeżeli przedsiębiorca nie stosował, w okresie będącym podstawą obliczenia wielkości zakupów, żadnego procesu technologicznego związanego z przerobem w odniesieniu do drewna nabywanego w Lasach Państwowych – oferta otrzymuje 0 punktów;
b) jeżeli przedsiębiorca w ramach stosowanego procesu technologicznego, w okresie będącym podstawą obliczenia wielkości zakupów, ograniczał się do sortowania i/lub korowania, i/lub konfekcjonowania dla przeważającej części drewna nabywanego w Lasach Państwowych – oferta otrzymuje 5 punktów;
c) jeżeli przedsiębiorca w ramach stosowanego procesu technologicznego, w okresie będącym podstawą obliczenia wielkości zakupów wykraczał poza zakres określony w pkt. b) dla przeważającej części drewna nabywanego w Lasach Państwowych – oferta otrzymuje 10 punktów.

W ocenie kryterium głębokości przerobu nie uwzględnia się czynności związanych z przemieszczeniem drewna oraz przygotowaniem do sprzedaży gotowego produktu.

Ocena przyznawana jest w oparciu o dane przekazane przez przedsiębiorcę gromadzone w bazie danych Portalu Leśno-Drzewnego.

Harmonogram sprzedaży drewna z Lasów Państwowych na I półrocze 2023r.

26. września – 6. października 2022r. – Korekta wielkości zakupu drewna
Wnioski o korektę wielkości zakupu widniejącej w PLD należy składać do 6. października 2022 roku do godz. 15.00.

10-14. października 2022r. – I etap sprzedaży ofertowej w PL-D na I półrocze 2023r.
Od godziny 10.00 10. października, do godziny 12.00 dnia 14. października przedsiębiorcy mogą składać oferty zakupu w PLD. Oferta ilościowa zakupu może wynosić maksymalnie 35% średniorocznej wielkości zakupu, dokonanej w okresie od 1. lipca 2020r. do 30. czerwca 2022r., rozliczanego osobno w grupach drewna: wielkowymiarowego iglastego, wielkowymiarowego liściastego (z wyłączeniem dębu i drewna grupy WDP), wielkowymiarowego dębowego (z wyłączeniem drewna grupy WDP), średniowymiarowego iglastego grupy S2B, średniowymiarowego dębowego grupy S2B, grupy WDP i średniowymiarowego pozostałego (z wyłączeniem drewna średniowymiarowego iglastego grupy S2B i średniowymiarowego dębowego grupy S2B), małowymiarowego.

Podpisywanie ofert zakupu złożonych w tym etapie będzie możliwe do godziny 15.00 dnia 14. października 2022r.

17. października 2022r. – Publikacja wyników I etapu sprzedaży ofertowej

18-20. października 2022r. – Il etap (dogrywka) sprzedaży ofertowej w PL-D na I półrocze 2023r.
Od godziny 10.00 dnia 18. października, do godziny 12.00 dnia 20. października przedsiębiorcy mogą składać oferty zakupu drewna w II etapie (dogrywce) sprzedaży ofertowej w PL-D na I półrocze 2023r. Oferty w dogrywce mogą być składane na ilość drewna będącą różnica między 35% średniorocznej wielkości zakupu drewna (maksymalną ofertą jaką w I etapie mógł złożyć przedsiębiorca), a ilością przypisu drewna uzyskanego w I etapie. Podczas składania ofert w dogrywce nie obowiązuje podział na grupy drewna.

Podpisywanie ofert zakupu złożonych w II etapie (dogrywce) będzie możliwe do godziny 15.00 dnia 20. października 2022r.

24. października 2022r. – Publikacja wyników Il etapu (dogrywki) sprzedaży ofertowej

24. października 2022r. – Publikacja wyników sprzedaży ofertowej na I półrocze 2023r.

27. października 2022r. – Przewidywana publikacja systemowych aukcji internetowych w aplikacji e-drewno na I półrocze 2023r.

28. października 2022r. o godz. 7:00 – Przewidywane rozpoczęcie licytacji w aukcjach systemowych na I półrocze 2023 r.

1. grudnia 2022r. – Przewidywane zakończenie licytacji w aukcjach systemowych na I półrocze 2023r.

7. grudnia 2022r. – Przewidywana publikacja wyników licytacji w aukcjach systemowych na I półrocze 2023r.

8. grudnia 2022r. – Przewidywane ogłoszenie ostatecznych wyników

 

źródło: drewno.pl za Lasy Państwowe


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

Przedstawiciel BFI wystąpi na XII jesiennym Forum Biomasy i RDF

 

Kondycja przewoźników drogowych a szanse na rozwój zagospodarowania Biomasy i RDF w Polsce to kolejny ciekawy temat wystąpienia, którego wysłuchamy podczas XII edycji jesiennego

Forum Biomasy i RDF w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle 🏭

Przedstawi nam go Pan Mateusz Cymuta – Szef zespołu transportu odpadów w BFI

 

BFI – działa na rynku transportu drogowego od 2011 roku. Czujemy się mocni w przewozach całopojazdowych na paletach i luzem, jak również w transporcie kontenerów. Dysponujemy odpowiednim sprzętem, technologią i wiedzą dzięki którym fachowo realizujemy różnorodne zlecenia.


XII edycja to już tradycja❗ Zatem już dziś zarezerwuj w swoim kalendarzu termin

📅 20 i 21 października 2022 i dołącz do nas we Wrocławiu lub online

Swój udział potwierdziło już ponad 120 uczestników

>> Sprawdź szczegóły i zgłoś swój udział <<<

 

Już od 1️⃣2️⃣ lat nasze Forum to NAJWAŻNIEJSZE i NAJWIĘKSZE jesienne spotkanie branży ODBIORCÓW – DOSTAWCÓW – PRODUCENTÓW biomasy na cele energetyczne w trakcie, którego oprócz zdobywania wiedzy buduje się nowe i utrwala dotychczasowe relacje biznesowe 🤝  Zatem stało się już wydarzeniem typu MUST BE dla przedstawicieli rynku❗

 

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ

Jak co roku dwudniowe Forum stwarza doskonałą okazję do spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych relacji biznesowych z najważniejszymi przedstawicielami branży – którzy będą dostępni w jednym miejscu i czasie. 

 

CO ZYSKASZ BIORĄC UDZIAŁ W FORUM

➡ Przede wszystkim: Swój cenny czas!
– dostępność 200 przedstawicieli branży w jednym miejscu z pewnością pozwoli zaoszczędzić Twój czas oraz przebyte kilometry, które musiałbyś poświecić na dojazd na kolejne spotkania.

➡ Produkujesz lub dostarczasz surowiec, biomasę lub RDF?
Spotkasz swoich obecnych i przyszłych odbiorców

➡ Jesteś odbiorcą biomasy, RDF i usług?
Spotkasz wielu dostawców i będziesz miał okazję zapoznać się z ich ofertami aby wybrać tą najbardziej dla siebie odpowiednią

➡ Dostarczasz technologię?
Poznasz osoby chcące postawić nowe bloki lub zmodernizować swoje zakłady

➡ Budujesz nowy blok? Remontujesz lub modernizujesz stary?
Spotkasz dostawców technologii i usług

 

KOGO SPOTKASZ

👷‍♂️ Odbiorców paliwa i usług (elektrownie, ciepłownie – zawodowe i przemysłowe).

👷‍♂️ Producentów i dostawców biomasy, pelletu i RDF.

👷‍♂️ Odbiorców surowca drzewnego z zakładów przetwarzających drewno – producenci mebli, płyt i przemysł celulozowo-papierniczy.

👷‍♂️ Dostawców nowoczesnych technologii do pozyskiwania, przetwarzania i spalania biomasy, pelletu oraz RDF.

👷‍♂️ Przedstawicieli najważniejszych Ministerstw i urzędów regulujących rynek.

👷‍♂️ Przedstawicieli firm logistycznych i transportowych.

👷‍♂️ Przedstawicieli firm kontrolujących jakość i certyfikujących paliwa.

 

>>Potwierdź swoją obecność na Forum Biomasy i RDF w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle we Wrocławiu<<

 

W programie Forum między innymi:

👉 Najważniejsze aktualności z branży oraz KZR, certyfikacja, derogacja EU ETS, dostępność surowca, logistyka dostaw i finansowanie inwestycji – zarówno dla biomasy jak i RDF

👉 Case studies z nowych i funkcjonujących instalacji

👉 Kolacja networkingowa

👉 Zwiedzanie Wrocławia

👉 Warsztaty z Panią Katarzyną Szwed-Lipińską

 

Najlepszy networking, wiedza i merytoryka na najwyższym poziomie = Forum Biomasy i RDF powermeetings.eu❗

 

>>Dołącz do nas 20 i 21 października 2022 i bądź tam gdzie jesienią spotyka się cała branża<<

📢 Przypominamy, iż wcześniejsza rejestracja = niższa cena 👍

 

Szczegóły i rejestracja pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-technologi-w-cieplownictwie-energetyce-spalanie-biomasy/

Pytania? Zapraszam do kontaktu:

Jola Szczepaniak
Manager Działu Industry
powermeetings.eu
tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 505 659 477

e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu
www.powermeetings.eu
https://www.facebook.com/powermeetings.eu/
https://www.instagram.com/renewableenergy_pl/
https://www.linkedin.com/company/powermeetingseu-industry


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

  

Zapraszamy również na:

PSE ogłaszają okresy zagrożenia w dniu 23.09.2022

 

Na stronie PSE pojawił się dziś komunikat o ogłoszeniu okresów zagrożenia

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłaszają okresy zagrożenia w dniu 23.09.2022 r. w godzinach 19:00 – 20:00, 20:00 – 21:00.

PSE S.A. opublikowały wielkości umożliwiające dostawcom mocy wyznaczenie skorygowanego obowiązku mocowego na stronie https://purm.pse.pl/ lub https://www.pse.pl/rynek-mocy-okresy-zagrozenia.

Podstawa prawna:

  • art. 57 ust. 9 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854),
  • § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym,
  • pkt. 16.1.3 regulaminu rynku mocy.

 


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

 

Centrum Naczep POLTRAILERS Partnerem XII jesiennego Forum Biomasy i RDF

 

Mamy przyjemność poinformować, iż firma Centrum Naczep POLTRAILERS

została Partnerem XII edycji jesiennego

Forum Biomasy i RDF w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle 🏭

 

Przedsiębiorstwo CENTRUM NACZEP POLTRAILERS zostało założone w 2002 roku i zlokalizowane jest w miejscowości znajdującej się na obrzeżach Wrocławia, w gminie Długołęka – Bykowie.

Głównym celem firmy jest pomoc klientom w zakresie zarówno zakupu, jak i odpowiednim serwisowaniu pojazdów. Firma specjalizuje się w sprzedaży używanych naczep ciężarowych i ciągników siodłowych importowanych głównie z terytorium Niemiec.

W celu zapewnienia klientom dostępu do najlepszego i sprawdzonego sprzętu, przedsiębiorstwo nawiązało współpracę z oficjalnymi niemieckimi serwisami handlującymi ciągnikami siodłowymi za pomocą Truck Store oraz MAN Top Used.

W 2020 roku przedsiębiorstwo nawiązało również współpracę z niemieckim producentem naczep ciężarowych oraz przyczep – Reisch. Przedsiębiorstwo Reisch bierze czynny udział w produkcji naczep na rynku niemieckim od 70 lat.

Firma Poltrailers jest oficjalnym przedstawicielem produktów Reischa w Polsce. Skupiła się na ofercie producenta dotyczącej naczep wywrotek oraz naczep z ruchomą podłogą, wprowadzając pojazdy marki Reisch na rynek Polski. Pomimo wejścia na rynek w dobie pandemii, Reisch uzyskał pozytywny odzew na polskim rynku. Firma planuje ciągły rozwój oferowanych produktów tym samym promować markę wśród polskich przewoźników.


XII edycja to już tradycja❗ Zatem już dziś zarezerwuj w swoim kalendarzu termin

📅 20 i 21 października 2022 i dołącz do nas we Wrocławiu lub online

Swój udział potwierdziło już ponad 100 uczestników

>> Sprawdź szczegóły i zgłoś swój udział <<<

 

Już od 1️⃣2️⃣ lat nasze Forum to NAJWAŻNIEJSZE i NAJWIĘKSZE jesienne spotkanie branży ODBIORCÓW – DOSTAWCÓW – PRODUCENTÓW biomasy na cele energetyczne w trakcie, którego oprócz zdobywania wiedzy buduje się nowe i utrwala dotychczasowe relacje biznesowe 🤝  Zatem stało się już wydarzeniem typu MUST BE dla przedstawicieli rynku❗

 

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ

Jak co roku dwudniowe Forum stwarza doskonałą okazję do spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych relacji biznesowych z najważniejszymi przedstawicielami branży – którzy będą dostępni w jednym miejscu i czasie. 

 

CO ZYSKASZ BIORĄC UDZIAŁ W FORUM

➡ Przede wszystkim: Swój cenny czas!
– dostępność 200 przedstawicieli branży w jednym miejscu z pewnością pozwoli zaoszczędzić Twój czas oraz przebyte kilometry, które musiałbyś poświecić na dojazd na kolejne spotkania.

➡ Produkujesz lub dostarczasz surowiec, biomasę lub RDF?
Spotkasz swoich obecnych i przyszłych odbiorców

➡ Jesteś odbiorcą biomasy, RDF i usług?
Spotkasz wielu dostawców i będziesz miał okazję zapoznać się z ich ofertami aby wybrać tą najbardziej dla siebie odpowiednią

➡ Dostarczasz technologię?
Poznasz osoby chcące postawić nowe bloki lub zmodernizować swoje zakłady

➡ Budujesz nowy blok? Remontujesz lub modernizujesz stary?
Spotkasz dostawców technologii i usług

 

KOGO SPOTKASZ

👷‍♂️ Odbiorców paliwa i usług (elektrownie, ciepłownie – zawodowe i przemysłowe).

👷‍♂️ Producentów i dostawców biomasy, pelletu i RDF.

👷‍♂️ Odbiorców surowca drzewnego z zakładów przetwarzających drewno – producenci mebli, płyt i przemysł celulozowo-papierniczy.

👷‍♂️ Dostawców nowoczesnych technologii do pozyskiwania, przetwarzania i spalania biomasy, pelletu oraz RDF.

👷‍♂️ Przedstawicieli najważniejszych Ministerstw i urzędów regulujących rynek.

👷‍♂️ Przedstawicieli firm logistycznych i transportowych.

👷‍♂️ Przedstawicieli firm kontrolujących jakość i certyfikujących paliwa.

 

>>Potwierdź swoją obecność na Forum Biomasy i RDF w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle we Wrocławiu<<

 

W programie Forum między innymi:

👉 Najważniejsze aktualności z branży oraz KZR, certyfikacja, derogacja EU ETS, dostępność surowca, logistyka dostaw i finansowanie inwestycji – zarówno dla biomasy jak i RDF

👉 Case studies z nowych i funkcjonujących instalacji

👉 Kolacja networkingowa

👉 Zwiedzanie Wrocławia

👉 Warsztaty z Panią Katarzyną Szwed-Lipińską

 

Najlepszy networking, wiedza i merytoryka na najwyższym poziomie = Forum Biomasy i RDF powermeetings.eu❗

 

>>Dołącz do nas 20 i 21 października 2022 i bądź tam gdzie jesienią spotyka się cała branża<<

📢 Przypominamy, iż wcześniejsza rejestracja = niższa cena 👍

 

Szczegóły i rejestracja pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-technologi-w-cieplownictwie-energetyce-spalanie-biomasy/

Pytania? Zapraszam do kontaktu:

Jola Szczepaniak
Manager Działu Industry
powermeetings.eu
tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 505 659 477

e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu
www.powermeetings.eu
https://www.facebook.com/powermeetings.eu/
https://www.instagram.com/renewableenergy_pl/
https://www.linkedin.com/company/powermeetingseu-industry


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

  

Zapraszamy również na:

Biogaz i biometan sposobem na niezależność energetyczną?

Inwazja Rosji na Ukrainę zmienia sytuację na europejskim rynku energetycznym. Uwidoczniła to czego kraje Europy zachodniej do tej pory nie dostrzegały, a mianowicie uzależnienia się od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Uśpiło to działania ukierunkowane na dywersyfikację dostaw surowców energetycznych i poszukiwanie rozwiązań, które mogłyby stać się elementem samowystarczalności energetycznej. Jednym z nich jest rozwój biogazowni i biometanowni. Na organizowanym przez nas seminarium, które odbędzie się 28 września br. będziemy chcieli przybliżyć Państwu zagadnienia związane z rozwojem rynku biogazu i biometanu.  

Definicje i statystyka

Biogaz to mieszanina gazów, która jest produktem beztlenowego rozkładu materii organicznej np. odpadów komunalnych, odchodów zwierzęcych, materiału roślinnego itp. W Polsce wszystkich biogazowni jest ponad 300 o łącznej mocy 245 MWe, w tym jest 129 instalacji rolniczych (stan na 31 stycznia 2022 r. Krakowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). Dla porównania w Niemczech, które są europejskim liderem rynku jest ich w sumie ponad 9,3 tys. o mocy całkowitej 6,2 GWe.

Biometan z kolei to paliwo gazowe, powstające w procesie oczyszczania wspomnianego biogazu z CO2 i związków siarki. Dzięki temu uznawany jest za paliwo zeroemisyjne. Po spełnieniu określonych parametrów może zostać zatłoczony do sieci gazowej przyczyniając się do zwiększenia wolumenu tego paliwa na rynku jako pochodzącego ze źródeł własnych. W zakresie biomenatu Polska ma duży potencjał, który jednak na chwilę obecna pozostaje niewykorzystany. Z prognoz wynika, że może on wynieść ok. 8 mld m3 rocznie, co odpowiada około 60 proc. obecnego importu gazu do Polski. Obecnie w Polsce nie działa żadna biogazownia produkująca biometan.

Element bezpieczeństwa energetycznego

Zgodnie z założeniami polityki energetycznej gaz ziemny ma być paliwem przejściowym w dążeniu do neutralności klimatycznej polskiej energetyki. Gwałtowne przejście z energetyki opartej na węglu na energetykę opartą na OZE jest w chwili obecnej niemożliwe. Gospodarka musi funkcjonować. Nowoczesne technologie dają nadzieję na pozyskiwanie taniej energii ze słońca i wiatru. Problem jest jednak to, że nie zawsze świeci słońce czy wieje wiatr, a technologie magazynowania energii są jeszcze na takim etapie rozwoju, że nie gwarantują zapewnienia ciągłości dostaw. Na razie również nie możemy liczyć na energetykę jądrową, z której energia elektryczna najwcześniej może popłynąć w 2033 r. To miejsce stara się wypełnić gaz ziemny, który może być źródłem energii cieplnej w zakładach przemysłowych, pozwala zmniejszyć emisje CO2, tlenków siarki i azotu. Jest paliwem przejściowym który da nam czas na dokonanie gruntownej transformacji. Krajowe zapotrzebowanie na gaz jednak rośnie co widać w inwestycjach koncernów energetycznych. Dlatego też istotnym elementem dla przyszłości oraz bezpieczeństwa energetycznego państwa jest optymalne wykorzystanie lokalnego potencjału produkcji np. biogazu i biometanu. Produkowany w każdej gminie i wprowadzany do sieci gazowej może być w niedalekiej przyszłości istotnym elementem dywersyfikacji dostaw paliw gazowych na krajowy rynek zmniejszając krajowe uzależnienie od importu nośników energii. Może także przyczynić się do powstawania wyspowych sieci gazowych na wsi, gdzie dostępność gazu sieciowego jest ograniczona.

Element gospodarki obiegu zamkniętego

Na świecie, ale również w Polsce znaczenia nabiera pojęcie „gospodarki obiegu zamkniętego”, które oznacza nic innego jak postępowanie z zasobami w sposób bardziej zrównoważony. Trzeba pamiętać, że wraz z rozwojem gospodarczym rośnie zapotrzebowanie na surowce, rośnie również popyt to wszystko skłaniać powinno do mądrego gospodarowania zasobami. Jak się to ma do rozwoju biogazowni? Otóż rozwój ten pomógłby w rozwiązaniu problemu zagospodarowaniu komunalnych odpadów organicznych, odpadów poubojowych z rzeźni, czy po prostu zwykłych śmieci z wysypisk. Zatem rozwój biogazowni z pewnością mógłby pomóc w rozwiązaniu problemu zagospodarowania odpadów organicznych w Polsce, które w dalszym ciągu w dużym stopniu są składowane i nie poddawane przeróbce. Może najwyższy czas to zmienić?

Na kim się wzorować?

Doskonałym przykładem są USA, gdzie biometan wykorzystywany jest głównie do produkcji energii elektrycznej. W Europie z kolei pod względem instalacji dominują Niemcy, ale rynek biogazu rozwija się również we Włoszech, Francji, Szwajcarii, Czechach, Austrii, Wielkiej Brytanii. Doskonałym przykładem jest również Dania, gdzie wypracowane zostały rozwiązania prawne wprowadzające mechanizm wsparcia w postaci taryf feed-in, aby sprawniej przyłączać się do sieci gazowej.

Kluczowe dokumenty dla rozwoju rynku biogazu

Jednym z nich jest Polityka energetyczna Polski do 2040 r. W dokumencie odnośnie paliw gazowych zapisano m.in. że popyt na nie może zostać w jakimś zakresie pokryty przez wykorzystanie krajowego potencjału produkcji m.in. biogazu, biometanu czy wodoru.  W określonych warunkach technicznych mogą one być wtłaczane do sieci gazowej podobnie jak ma to miejsce w przypadku metanu z kopalni.

Kolejna wzmianka na temat biometanu i biogazu wiąże się z brakami w sieci gazowej. Jak czytamy w PEP 2040, gdy nie ma uzasadnienia dla budowy gazociągu, w celu stworzenia „wyspowych” stref dystrybucyjnych, realizowane będą projekty wykorzystania stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz z lokalnymi sieciami wyspowymi (tzw. wirtualnych gazociągów LNG). Alternatywnie strefy te mogą być zasilane biometanem z lokalnych biogazowni, ale także innymi gazami wytwarzanymi lokalnie. Ministerstwo Klimatu zwraca przy tym uwagę, że istotne w tym zakresie będzie również osiągnięcie do 2030 r. zdolności transportu sieciami gazowymi mieszaniny zawierającej ok. 10 proc. gazów zdekarbonizowanych – w szczególności biometanu i wodoru. Korzystny wpływ na możliwość ich wykorzystania będzie mieć również rozwój magazynów gazu. Lokalny dostęp do gazu umożliwia wykorzystanie go w ciepłownictwie systemowym jako niskoemisyjnej alternatywy (obok OZE) dla indywidualnych kotłów na paliwa stałe o niskiej jakości, w transporcie i jako rezerwy dla energii ze źródeł odnawialnych, których praca jest zależna od warunków atmosferycznych.

Rozwój sektora produkcji biometanu oznacza również potrzebę wybudowania licznych i rozproszonych terytorialnie zakładów, które obecnie nie istnieją, a  które przy odpowiednich instrumentach wsparcia, będą mogły być jednym z  elementów odbudowy polskiej gospodarki po okresie spowolnienia wywołanym pandemią jak i dywersyfikacji dostaw alternatywnych nośników energii.

Kolejny dokumentem poruszającym temat rozwoju rynku biomenatu jest nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zgodnie z informacjami ze strony internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma zostać przyjęta w IV kwartale 2022 r. a jej celem jest m.in. wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych  tzw. RED II. Projekt zawiera propozycje rozwiązań, które dotyczą obszaru biometanu. Zdaniem projektodawcy rozwój instalacji produkujących biometan ma przyczynić się do pełniejszej realizacji dyrektywy RED II w obszarze celów odnawialnych źródeł energii, dla sektora transportu. W projekcie ustawy zakłada się m.in. wprowadzenie definicji biometanu, określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu lub biometanu z biogazu;  poszerzenie obszaru działalności spółdzielni energetycznych poprzez umożliwienie im działania w obszarze jednego operatora systemu dystrybucyjnego gazowego, zaopatrującego także w biogaz rolniczy lub biometan oraz wprowadzenie gwarancji pochodzenia dla biometanu.

Kwestie związane z rozwojem rynku biometanu/biogazu znalazły się również w Krajowym Programie Odbudowy (KPO). Zgodnie z zamieszczonymi w nim wyliczeniami zapotrzebowania na biometan w perspektywie 2030 r. będzie na poziomie 1 mld m3/rok, co zdaniem autorów KPO przełoży się na budowę ok. 500 instalacji o referencyjnej wielkości produkcji biometanu na poziomie 2 mln m3. W dokumencie autorzy sygnalizują również możliwość pojawienia się dodatkowego popytu, który pochodził będzie z sektora przemysłowego i ciepłowniczego w następstwie zapoczątkowania procesu „zazieleniania” sieci gazowych.

Skąd środki finansowe?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi w chwili obecnej nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Agroenergia. Cześć 20 Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne”, którego celem jest zwiększenie produkcji ze źródeł OZE w sektorze rolniczym. Nabór wniosków trwa do 30 września 2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

 

Więcej na ten i pozostałe poruszone tematy dowiecie się Państwo podczas naszego seminarium pt. Biogaz i Biometan – sposób na niezależność energetyczną, które odbędzie się 28 września 2022 r. Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji: https://powermeetings.eu/szkolenie-biogaz-biometan/


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

Zapraszamy również na:

 

NIK o wykorzystaniu biomasy przez wiodących producentów energii elektrycznej

 

Najwyższa Izba Kontroli o wykorzystaniu biomasy przez wiodących producentów energii elektrycznej

Dostępne dla wytwórców systemy wsparcia nie zapewniały stabilnego rozwoju produkcji energii elektrycznej z biomasy. Głównym instrumentem wspierającym były świadectwa pochodzenia (ŚP). W założeniach, miał to być mechanizm rynkowy, sprzyjający głównie optymalnemu rozwojowi sektora OZE. Z uwagi jednak na dużą nieprzewidywalność wielkości rynku ŚP, a w konsekwencji cen praw majątkowych w danym okresie, system ten pogłębił nierównowagę na rynku energii z OZE. Z pozostałych form – w tym systemu aukcyjnego – najwięksi producenci energii praktycznie nie korzystali. Niestety Minister Klimatu i Środowiska nie podjął skutecznych działań, aby zwiększyć atrakcyjność systemu aukcyjnego dla instalacji OZE charakteryzujących się stabilnością produkcji energii oraz dyspozycyjnością źródła (w tym właśnie z biomasy).Cele i dokumenty strategiczne

Kluczowym dokumentem strategicznym określającym politykę i kierunek rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce na lata 2010-2020 był Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD). Określono w nim m.in. krajowy cel główny w zakresie udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto – na poziomie 15 proc. oraz wysokość udziału OZE w końcowym zużyciu energii w poszczególnych sektorach, w tym w elektroenergetyce – na poziomie 19,13 proc. Jednym z istotnych założeń KPD było to, że ww. cele zostaną osiągnięte przede wszystkim w oparciu o źródła zasilane energią wiatru oraz poprzez energetyczne wykorzystanie biomasy (biomasa to ulegająca biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, leśnictwa i związanych z nimi działów przemysłu).

Należy zauważyć, że osiągnięcie tych celów w 2020 r. było kluczowe w świetle przyjętych przez UE w ramach dyrektywy RED II nowych ram służących osiągnięciu kolejnego unijnego celu do 2030 r., wynoszącego co najmniej 32 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto dla całej UE. Zgodnie z zapisami dyrektywy RED II, kraje członkowskie UE miały czas na transpozycje jej zapisów do prawa krajowego do 30 czerwca 2021 r. (Minister Klimatu i Środowiska nie dokonał w tym terminie implementacji w prawie krajowym zapisów Dyrektywy RED II – więcej o tym w dalszej części).

Ile energii z OZE

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł w latach 2018–2020 o 1,16 punktu procentowego – z 14,94 proc. do 16,10 proc. Natomiast udział OZE w elektroenergetyce wzrósł w latach 2018–2020 o 3,21 punktu procentowego (z 13,03 proc. do 16,24 proc.) i był niższy niż prognozowany w KPD, w którym założono udział OZE w sektorze elektroenergetycznym na poziomie 19,13 proc.

Udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto oraz w sektorze elektroenergetycznym w latach 2010-2020 [%] (opis grafiki poniżej)

Według danych opublikowanych przez GUS udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. wyniósł 16,1 proc., w związku z czym został osiągnięty cel krajowy, wyznaczony w Dyrektywie RED I. Do osiągnięcia tego celu przyczyniły się dwa zjawiska. Po pierwsze w 2020 roku (czyli w czasie I fali koronawirusa i związanego z tym lockdownu) zużycie energii spadło w Polsce o 3,52 proc. (w stosunku do 2019 r.) przy rosnącym wykorzystaniu energii z OZE, a po drugie GUS zmienił metodologię obliczania udziału biomasy (drewna opałowego) wykorzystywanego na cele grzewcze w gospodarstwach domowych (przyjęto znacznie większe wykorzystanie drewna w domowych kotłach, kominkach i kuchniach). Dodatkowo, dane za lata 2018 i 2019 zostały skorygowane w stosunku do wcześniej opublikowanych przez GUS danych w zakresie wykazywanego w krajowych bilansach energii zużycia biopaliw stałych przez gospodarstwa domowe (skorygowane zostały trzy pozycje bilansowe dotyczące biopaliw stałych, tj.: pozyskanie, zużycie krajowe oraz zużycie finalne w gospodarstwach domowych, co miało także wpływ na udział innych pozycji bilansu).

Świadectwa pochodzenia – główny instrument wsparcia wytwórców energii

W okresie objętym kontrolą, liczba przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną z biomasy nieznacznie wzrosłaz 55 podmiotów w 2018 r. (dysponujących 24 instalacjami wyłącznie na biomasę, 24 instalacjami współspalającymi biomasę i sześcioma instalacjami termicznej przeróbki odpadów – TPO) do 62 w 2020 r. (z 41 instalacjami wyłącznie na biomasę, 24 współspalającymi i 10 TPO).

Głównym instrumentem wspierającym wytwórców energii z biomasy były świadectwa pochodzenia (z tej formy wsparcia korzystało ok. 2/3 wytwórców). Z pozostałych form wsparcia (w tym systemu aukcyjnego) wytwórcy praktycznie nie korzystali, co nie sprzyjało stabilnemu i przewidywalnemu rozwojowi produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem biomasy.

Ilość energii elektrycznej wytworzonej z biomasy i objętej poszczególnymi rodzajami wsparcia w latach 2018-2020 [GWh] (opis grafiki poniżej)

W założeniach świadectwa pochodzenia miały być mechanizmem rynkowym sprzyjającym głównie optymalnemu rozwojowi sektora odnawialnych źródeł energii. Z uwagi jednak na dużą nieprzewidywalność wielkości rynku ŚP, a w konsekwencji cen praw majątkowych w danym okresie, system ten pogłębił nierównowagę na rynku energii z OZE. Doprowadziło to do nadpodaży ŚP energii elektrycznej z OZE, stopniowego obniżania ich cen i w konsekwencji – ograniczenia znaczenia tej formy wsparcia.

Ilość energii elektrycznej wytworzonej z biomasy i objętej wsparciem w postaci świadectw pochodzenia w latach 2018-2020 [TWh] (opis grafiki poniżej)

Pomimo spadku ilości wyprodukowanej w latach 2018-2020 energii elektrycznej, ilość energii wytworzonej z biomasy (czyli „zielonej energii”) w badanym okresie systematycznie rosła. Wyprodukowano jej jednak mniej niż w latach wcześniejszych.

Produkcja energii elektrycznej w latach 2010-2017 [TWh] (opis grafiki poniżej)

Jedną z przyczyn odnotowanych spadków była zmiana w ustawie o OZE, w wyniku której dla ŚP dla energii elektrycznej z OZE wytworzonej w instalacjach spalania wielopaliwowego wprowadzono współczynnik korygujący (dla 1 MWh energii elektrycznej wytworzonej w instalacji spalania wielopaliwowego przysługiwało 0,5 świadectwa pochodzenia). Miało to istotny wpływ na ograniczenie stosowania technologii współspalania biomasy z innymi paliwami kopalnymi.

Istotną rolę w obydwu systemach wspierających odgrywał Prezes URE, do którego kompetencji należało m.in. wydawanie i umarzanie ŚP, a także organizowanie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej oraz wydawanie zaświadczeń o dopuszczeniu do uczestnictwa w nich.  W latach 2018–2021 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych tj. do 26 listopada 2021 r.) do URE wpłynęło 938 wniosków o wydanie świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z biomasy. W 937 sprawach wydane zostały świadectwa, a jedno postępowanie zakończyło się wydaniem postanowienia odmownego, z powodu złożenia wniosku po terminie. Z analizy zbadanych wniosków o wydanie świadectw (67 wniosków) wynika, że w przypadku ponad 90 proc. postępowań ŚP wydano po upływie terminu tj. 45 dni (w skrajnym przypadku było to 10 miesięcy od daty złożenia wniosku).

Jako przyczyny wydłużonego – w stosunku do terminu określonego w ustawie o OZE – procesu wydawania ŚP wskazano w szczególności: konieczność uzupełnienia dokumentacji o dodatkowe dane (niezbędne Prezesowi URE do zapewnienia prawidłowego udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej), zmiany stanu prawnego (w tym dotyczące np. zobligowania jednostek wytwórczych do zachowania odpowiedniego minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego oraz ustalenia ilości stosowanych paliw i ich udziału w całości wytworzonej energii), uwarunkowania związane z wprowadzeniem stanu epidemii SARS CoV-2, dużą liczbą wpływających wniosków (wnioski dot. energii elektrycznej z biomasy stanowiły tylko część spraw dotyczących wydania świadectw dla energii wytworzonej w instalacjach OZE, których comiesięcznie rozpatrywano ok. 1 300) oraz ograniczenia kadrowe w URE.

NIK oceniła pozytywnie działania związane z ubieganiem się o wsparcie podjęte przez cztery skontrolowane przedsiębiorstwa energetyczne (PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., TAURON Wytwarzanie S.A., Enea Elektrownia Połaniec S.A., Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.). Ocenę tę uzasadniały w szczególności następujące ustalenia:

  • wnoszone corocznie do budżetu państwa opłaty koncesyjne obliczano i regulowano zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz wg zasad wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie opłaty koncesyjnej;
  • stosowane w poszczególnych spółkach procesy technologiczne (dotyczące wykorzystania paliw biomasowych) były zgodne z warunkami określonymi w koncesjach;
  • opracowywane wnioski o wydanie świadectw pochodzenia zawierały kompletne informacje wymagane przepisami ustawy o OZE, a zawarte w nich dane znajdowały potwierdzenie w zgromadzonej przez każdą ze spółek dokumentacji;
  • wykazywane dane, dotyczące wartości opałowych zużytej biomasy, podawano na podstawie wyników badań sporządzanych przez akredytowane i certyfikowane laboratoria badawcze;
  • ilość wytworzonej energii elektrycznej mierzono zgodnie z wymogiem określonym w ustawie o OZE (tj. odpowiadała ona ilości energii wskazanej w odpowiednich miesiącach na licznikach energii elektrycznej zamontowanych na zaciskach poszczególnych generatorów).

Prezes URE nie weryfikował złożonych przez poszczególnych wytwórców oświadczeń, o których mowa w ustawie o OZE, ponieważ obowiązujące przepisy nie dawały mu podstaw do weryfikacji rzetelności złożonych przez wytwórców oświadczeń. Tymczasem ustalenia kontroli wskazują na występowanie ryzyka wykorzystywania do produkcji energii biomasy niespełniającej wymogów określonych w koncesjach.

Aukcje – niewykorzystany instrument wsparcia dla stabilnych źródeł energii

System aukcyjny wprowadzono ustawą o OZE jako nowy system wsparcia działalności producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Mechanizm ten miał służyć wygenerowaniu nowego potencjału mocy wytwórczych z OZE w systemie energetycznym kraju. Miał też zapewnić konkurencyjność podmiotów przystępujących do aukcji, co miało z kolei przełożyć się na maksymalnie korzystne ceny energii elektrycznej.

W okresie objętym kontrolą Prezes URE zorganizował dziewięć aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej z biomasy, z których sześć pozostało nierozstrzygniętych z uwagi na złożenie mniej niż trzech ważnych ofert. W ww. aukcjach wzięło udział dziewięciu wytwórców, którzy w kolejnych latach zaoferowali do sprzedaży 6 905 361,018 MWh (w 2018 r.), 3 561 973,62 MWh (w 2019 r.) oraz
3 231 605,600 MWh (w 2020 r.). Zaoferowana tą drogą energia nie znalazła jednak nabywców.

Do 31 grudnia 2020 r. w ramach rozstrzygniętych aukcji zakontraktowano instalacje o łącznej mocy co najmniej 7667 MW, przy czym ponad 98 proc. z tego dotyczyło źródeł produkujących energię elektryczną z wiatru bądź promieni słonecznych (instalacje biomasowe o mocy 26,4 MW stanowiły jedynie 0,3 proc. całej zakontraktowanej mocy). Źródła te charakteryzują się krótkim okresem inwestycyjnym, lecz technologie te nie wykazują stabilności produkcji energii w różnych okresach (doba, miesiąc, rok) i dyspozycyjności źródła. Technologie oparte o biomasę, biogaz i hydroenergię są źródłami stabilnymi.

Udziały poszczególnych technologii, które zwyciężyły w aukcjach za lata 2016-2020 [MW] (opis grafiki poniżej)

Wyniki przeprowadzanych aukcji wskazują, że skuteczność systemu aukcyjnego jest odmienna w odniesieniu do różnych technologii. O ile aukcje skutecznie promują rozwój technologii wiatrowej i fotowoltaicznej, o tyle ich popularność w branżach biogazowej, hydroenergetycznej i biomasowej jest znacznie mniejszaco skutkowało brakiem rozstrzygnięć aukcji ze względu na zbyt niską podaż ofert.

Żaden ze skontrolowanych wytwórców (PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., TAURON Wytwarzanie S.A., Enea Elektrownia Połaniec S.A., Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.) nie przewidywał w ramach swojej działalności uczestnictwa w aukcjach na sprzedaż wytworzonej przez siebie energii elektrycznej z biomasygłównie z powodów ekonomicznych – nieprzewidywalność rynku biomasy (duże wahania cenowe, brak jednolitej polityki w zakresie rozwoju paliw biomasowych) skutkująca brakiem możliwości zabezpieczenia kontraktów z dostawcami na okres wytwarzania energii sprzedanej w wyniku aukcji.

W ocenie NIK, minister odpowiedzialny za sprawy związane z rozwojem i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii nie podjął w latach 2018-2020 skutecznych działań, które zwiększyłyby atrakcyjność systemu aukcyjnego dla instalacji OZE charakteryzujących się stabilnością produkcji energii oraz dyspozycyjnością źródła (w tym z biomasy). Z kolei zdaniem Prezesa URE zwiększenie zainteresowania pozyskaniem energii wytworzonej z biomasy wymaga skonstruowania parametrów aukcyjnych dla uzyskania jak największej liczby ofert, co wymaga większego uwzględnienia uwarunkowań rynkowych.

Gwarancje pochodzenia

Kolejnym instrumentem służącym w promowaniu odnawialnych źródeł energii są tzw. gwarancje pochodzenia wydawane przez Prezesa URE na wniosek wytwórcy energii elektrycznej. W badanym okresie, Prezes URE wydał 305 gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z biomasy, które obejmowały 12 744 707 MWh. Urząd nie gromadził jednak danych na temat liczby składanych wniosków dotyczących wydania gwarancji pochodzenia energii z biomasy oraz ilości energii z biomasy objętej tymi wnioskami.

Minister Klimatu i Środowiska – realizacja obowiązków wynikających z ustawy o OZE

W okresie objętym kontrolą minister wywiązał się ze swoich obowiązków wynikających z ustawy o OZE w zakresie monitorowania funkcjonowania instrumentów wspierających pozyskiwanie i wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (w szczególności z biomasy), a także prowadzenia monitoringu realizacji krajowych celów dotyczących udziału OZE w końcowym zużyciu energii. Jednocześnie NIK zwraca uwagę, że z trzyletnim opóźnieniem opracowano przegląd funkcjonowania mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz biogazu rolniczego.

Ponadto, Minister Klimatu i Środowiska nie dokonał do 30 czerwca 2021 r. implementacji w prawie krajowym zapisów Dyrektywy RED II, polegającej m.in. na wdrożeniu rozwiązań mających na celu poświadczenie spełnienia Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju (KZR) przez paliwa z biomasy. Mogło to skutkować niespełnieniem KZR i w związku z tym niezaliczeniem biomasy do grupy paliw zeroemisyjnych. Należy podkreślić, że w ministerstwie trwały prace nad pakietem regulacyjnym dotyczącym KZR, który zawarto w projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowane w projekcie zmiany wdrażają system weryfikacji spełnienia Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju.

Wnioski

Do Ministra Klimatu i Środowiska, odpowiedzialnego m.in. za monitorowanie wytwarzania energii z OZE, sformułowano następujące wnioski o:

  • zwiększenie skuteczności dostępnych mechanizmów i instrumentów wsparcia dla instalacji OZE charakteryzujących się stabilnością produkcji energii oraz dyspozycyjnością źródła;
  • zintensyfikowanie działań w celu ograniczenia opóźnień w procesie implementacji przepisów dyrektywy RED II do krajowego porządku prawnego.

Do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który odpowiedzialny jest m. in. za funkcjonowanie mechanizmów wsparcia, sformułowano wniosek o podjęcie działań w celu zapewnienia adekwatnej kontroli zarządczej, w szczególności w zakresie dokumentowania korespondencji w ramach prowadzonych postępowań oraz przestrzegania obowiązujących terminów wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej i zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji, zgodnie z przepisami ustawy o OZE.

źródło: https://www.nik.gov.pl/


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu