Prezes URE zatwierdził Regulamin rynku mocy

30 marca 2018 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Regulamin rynku mocy.

Treść decyzji wraz z zaakceptowaną wersją Regulaminu dostępna jest na stronie https://www.pse.pl/regulamin-rynku-mocy.

Certyfikacja ogólna, zgodnie z Ustawą z dnia 8 grudnia 2017 o rynku mocy, rozpocznie się w dniu 3 kwietnia 2018 i zakończy 29 maja 2018.

Wnioski w certyfikacji ogólnej mogą być składane od 3 do 12 kwietnia 2018 poprzez Portal Uczestnika Rynku Mocy, który jest dostępny pod adresem: https://purm.pse.pl lub poprzez stronę https://www.pse.pl/portal-uczestnika-rynku-mocy.

Więcej szczegółów na temat regulaminu, certyfikacji i nie tylko dowiedzą się Państwo w trakcie seminarium: Rynek mocy w praktyce, które odbędzie się 17 kwietnia 2018 w Warszawie.

Spotkanie poprowadzą:

 • Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii
 • Maciej Przybylski, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemu, PSE
 • Małgorzata Kozak, Ekspert ds. Rozwoju Rynków, Wieloletni pracownik URE
 • Stanisław Poręba, Doświadczony Ekspert – Manager, Ernst & Young Business Advisory

Szczegóły dotyczące seminarium znajdą Państwo pod linkiem: https://powermeetings.eu/konferencja/rynek-mocy-pakiet-zimowy

ZAPRASZAMY !

VII wiosenne Forum Biomasy już za 3 tygodnie!

Już za 3 tygodnie – 19 i 20 kwietnia 2018 rozpocznie się VII edycja Forum Biomasy i Czystej Energii w Mielcu – najważniejszego wiosennego spotkania branży!

Swoją obecność w potwierdziło już wielu przedstawicieli z rynku w tym wytwórcy energii i ciepła, producenci i dostawcy biomasy oraz paliw alternatywnych, dostawcy technologii, jednostki certyfikujące, przedstawiciele ministerstw i urzędów regulujących rynek, jak również regionalnych i generalnej dyrekcji lasów państwowych.

Wszystkim zainteresowanym wzięciem udziału w Forum przypominamy, iż jeszcze tylko przez tydzień do czwartku 5.04.18 można zgłosić swój udział w niższej cenie.

Zatem prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych bądź rezerwację miejsc mailowo na adres Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu  lub telefonicznie pod numerem 22 740 67 80

 

Zarezerwuj swoje miejsce wśród uczestników Forum już dziś!

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, pogody ducha,

wielu radosnych spotkań w gronie najbliższych oraz Wesołego Alleluja!

 

Pozdrawiamy Świątecznie 🙂

Zespół powermeetings.eu

Grupa Azoty Partnerem Technologicznym Forum IED!

Mamy przyjemność poinformować, iż Grupa Azoty po raz kolejny potwierdziła swoje zaangażowanie jako Partner Technologiczny Forum IED, konkluzje BAT, MCP, które odbędzie się w dniach 10-11 maja 2018 w Czeladzi!

Grupa Azoty jest największą polską grupą chemiczną. W jej skład wchodzą m.in. Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Obecnie Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Grupa Azoty oferuje również kompleksowy pakiet roztworów mocznika i amoniaku, który pod hasłem EFEKT RedNOx® dedykuje dla skutecznej redukcji szkodliwych substancji w przemyśle.

Największe w Polsce zakłady chemiczne należące do Grupy Azoty – spółki w Puławach, Kędzierzynie i Policach, najwięksi producenci amoniaku i mocznika, dysponują potencjałem i kompetencjami niezbędnymi do współuczestniczenia w procesie ochrony środowiska poprzez realizację dostaw produktów wykorzystywanych w technologii oczyszczania spalin.

Grupa produktów linii RedNOx®NOXy®, PULNOx® (roztwory mocznika 40 i 45%) i LIKAM® (woda amoniakalna 25%)

Grupa Azoty od kilku lat zmienia oblicze polskiej chemii. Jej działania sprawiają, że jest to jedna z najbardziej innowacyjnych gałęzi przemysłu w Europie. To efekt długofalowej strategii przyjętej przez Grupę, której jednym z filarów są nowe inwestycje. Już w tej chwili Spółka prowadzi szeroko zakrojone projekty – do końca 2020 r. na 68 projektów inwestycyjnych Grupa Azoty przeznaczy ponad 7 mld zł.

Spółka, nazywana dziś championem narodowym, zatrudnia łącznie prawie 14 tys. pracowników, a jej wartość budowana od lat przez stabilny akcjonariat sprawiła, że została uznana za jedną z firm strategicznych dla polskiej gospodarki. Grupa Azoty to też pierwsza środkowoeuropejska firma, która w 2015 roku znalazła się na liście 40. najbardziej wpływowych podmiotów światowego rynku chemicznego ICIS TOP 40 Power Players 2015, a także na opublikowanej przez Boston Consulting Group liście 10 najatrakcyjniejszych dla inwestorów spółek chemicznych świata. Sukces ten powtórzyła znajdując się na 9 miejscu wśród 189 najatrakcyjniejszych dla inwestorów spółek chemicznych świata, według Boston Consulting Group, w 2016 r.

Więcej na temat Forum IED: https://powermeetings.eu/konferencja/forum-technologii-ied-bref-bat-emisje-przemyslowe-dostepne-technologie/

Opłata mocowa – sprawa ulg dla przedsiębiorstw energochłonnych – w dyskusji

Sprawa ulg dla przedsiębiorstw energochłonnych w tzw. opłacie mocowej jest w dyskusji; przedłuża się m.in. wobec obecnych zysków branży – ocenił 26 marca minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Przedstawiciele branży energochłonnej szacują, że wysokość opłaty mocowej, która zacznie obowiązywać w końcu 2020 r., będzie dla nich oznaczała dodatkowy koszt rzędu 300 mln zł rocznie. Przedsiębiorcy przestrzegają, że bez ulg w opłatach przemysł energochłonny, który już teraz ograniczył inwestycje, nie udźwignie obciążenia.

Chodzi o następstwa ustawy o rynku mocy, notyfikowanej w lutym br. przez Komisję Europejską. Wprowadza ona wsparcie w postaci dodatkowego wynagrodzenia – płatności mocowych – dla źródeł wytwórczych za to, że przez określony w kontrakcie czas będą dysponować odpowiednią mocą, czyli będą mogły dostarczyć potrzebną energię.

Ulgi mają zostać wprowadzone po zakończeniu drugiej fazy negocjacji z KE, co wiąże się m.in. z prowadzonymi w Komisji pracami nad rozporządzeniem o wewnętrznym rynku energii.

Więcej na ten temat: http://www.cire.pl/item,160649,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link&apu=27001

 

Kwestie związane z funkcjonowaniem rynku mocy będą też omawiane w trakcie II edycji seminarium powermeetings.eu: 

 

RYNEK MOCY W PRAKTYCE

– regulamin, certyfikacja ogólna i pierwsze wnioski; certyfikacja do aukcji głównych, przebieg aukcji, umowa mocowa, wykonanie obowiązku, testy, rozliczenie obowiązku,

które odbędzie się 17 kwietnia 2018 w Warszawie

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Więcej na ten temat: https://powermeetings.eu/konferencja/rynek-mocy-pakiet-zimowy/

Na stronach Sejmu pojawił się nowy projekt ustawy o OZE

Na stronach Sejmu pojawił się dziś rządowy projekt projekt ustawy o zmianie ustawy OZE.

Dotyczy on zapewnienia pełnej zgodności przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej w procedurze notyfikacyjnej w sprawie SA. 43697 (20 15/N) – Polski system wspierania rozwoju OZE oraz zwolnienia dla użytkowników energochłonnych.

Został skierowany do opiniowania w Biurze Legislacyjnym Sejmu.

Więcej: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=PROJNOWEUST&NrKadencji=8&Kol=D&Typ=UST

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-911-2018/$file/8-020-911-2018.pdf

 

Zespół powermeetings.eu zaprasza natomiast Państwa do udziału w najbliższych seminariach, w czasie których zaproszeni przez nas Eksperci będą omawiali tematykę nowej ustawy o OZE w różnych aspektach:

 

Pomoc publiczna w sektorze energetycznym
– odnawialne źródła energii – wysokosprawna kogeneracja – efektywność energetyczna

10 kwietnia 2018, Warszawa

 

Więcej: https://powermeetings.eu/konferencja/pomoc-publiczna-w-sektorze-energetycznym/

 

Systemy wsparcia OZE w nowej odsłonie

– kto powinien rozważyć uczestnictwo w systemie aukcyjnym?
– dla kogo optymalny będzie system FIT lub FIP?
– co z „rynkiem” świadectw pochodzenia?

26 kwietnia 2018, Warszawa

 

Więcej: https://powermeetings.eu/konferencja/nowelizacja-ustawy-oze/

 

Kolorowe certyfikaty wczoraj i dziś

OZE, kogeneracja, efektywności energetyczna,  poziom obowiązków,

optymalne sposoby ich realizacji

8 maja 2018, Warszawa

 

Więcej: https://powermeetings.eu/szkolenie/kolorowe-certyfikaty-oze-kogeneracja-efektywnosc-energetyczna/

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Certyfikacja: Obowiązek każdego operatora w rynku mocy

Urząd Regulacji Energetyki oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne przypominają, że na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, operator systemu dystrybucyjnego zobowiązany jest do współpracy z operatorem systemu przesyłowego w procesie certyfikacji, w sposób i w terminach określonych w regulaminie rynku mocy.

W ramach powyższego zobowiązania, OSD będą uczestniczyli w certyfikacji ogólnej poprzez bezpośrednią weryfikację danych dotyczących jednostek fizycznych przyłączonych albo planowanych do przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, w tym m.in. danych dotyczących:

 • poprawności przypisania kodów PPE;
 • kompletności wskazanego układu zasilania danej jednostki fizycznej;
 • lokalizacji jednostki fizycznej;
 • wskazania mocy przyłączeniowej dla wszystkich PPE.

 

Pierwsza certyfikacja ogólna zostanie przeprowadzona w okresie od 3 kwietnia 2018 do 29 maja 2018 r. W procesach rynku mocy, OSD, których sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośrednich połączeń z siecią przesyłową (dalej: OSDn), współpracują z OSP za pośrednictwem OSD, z którego siecią są połączone, a którzy jednocześnie posiadają bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową (dalej: OSDp).

Zasady wymiany informacji pomiędzy OSDn a OSDp na potrzeby realizacji określonych zadań na rynku mocy, w tym terminy na ich wykonanie, zawarte są w pkt. 18.1.5 regulaminu.

Przed rozpoczęciem kolejnej certyfikacji (do aukcji głównej lub aukcji dodatkowych) OSD będą zobowiązani do wystawiania potwierdzeń spełniania przez układy pomiarowo-rozliczeniowe wymogów technicznych niezbędnych do prowadzenia rozliczeń. Pierwsza certyfikacja do aukcji głównej zostanie przeprowadzona w okresie od 5 września 2018 r. do 31 października 2018 r. Szczegóły w zakresie udziału OSDn w tym procesie określa pkt. 21.15 regulaminu.

Ponadto, OSD są zobowiązani do udziału w procesach prowadzenia testu redukcji zapotrzebowania (możliwość przeprowadzenia testu już w 2018 r.), w weryfikacji wykonania obowiązku mocowego oraz w procesie rozliczeń – poprzez przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych w trybie i terminach określonych w regulaminie. Wskazane procesy rozpoczną się od początku 2021 roku.

Dodatkowo, na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy, OSD pełnić będą funkcję płatnika opłaty mocowej i od października 2020 r. zobowiązani będą do pobierania opłaty mocowej i przekazywania jej do PSE S.A.

 

Źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7439,Obowiazkowa-certyfikacja-ogolna-do-rejestru-rynku-mocy-od-3-kwietnia-do-29-maja-.html

 

Odpowiadając na potrzeby rynku i chcąc jak najlepiej przygotować Państwa do prawidłowej interpretacji nowych przepisów zespół powermeetings.eu organizuje II edycję specjalistycznego seminarium:


RYNEK MOCY W PRAKTYCE

– regulamin, certyfikacja ogólna i pierwsze wnioski; certyfikacja do aukcji głównych, przebieg aukcji, umowa mocowa, wykonanie obowiązku, testy, rozliczenie obowiązku,

które odbędzie się 17 kwietnia 2018 w Warszawie

 

W trakcie II edycji spotkania nasi Eksperci skupią się na praktycznych aspektach rynku mocy w Polsce, postarają się przybliżyć Państwu wszystkie najistotniejsze zmiany jakie czekają branżę jak również odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania.

 

Więcej informacji o seminarium: https://powermeetings.eu/konferencja/rynek-mocy-pakiet-zimowy/

Poseł Ireneusz Zyska wystąpi w trakcie Forum Biomasy!

Mamy zaszczyt poinformować, iż swoją obecność oraz wystąpienie w trakcie VII Forum Biomasy i Czystej Energii w Mielcu potwierdził Poseł Ireneusz Zyska, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii.

Poseł Ireneusz Zyska weźmie udział w debacie na temat przyszłości rynku biomasy, odnawialnych źródeł energii i energetyki rozproszonej w kontekście pakietu klimatyczno – energetycznego 2030.

 

Więcej infomacji na temat Forum Biomasy: https://powermeetings.eu/konferencja/forum-biomasy/

Co dalej z biomasą? Warsztaty II dnia Forum Biomasy

Drugiego dnia Forum Biomasy i Czystej Energii w Mielcu zapraszamy do udziału w bardzo ciekawych warsztatach na temat: Co dalej z biomasą? – nowa odsłona w świetle najnowszych zmian ustawy o OZE.

W trakcie spotkania omówione zostaną wszystkie najistotniejsze zmiany i nowości dotyczące biomasy, które zawarte zostały w najnowszej nowelizacji ustawy o OZE.

Wśród najważniejszych tematów, które zostaną omówione w trakcie warsztatów znalazły się:

 • Zmiana definicji biomasy,
 • Nowe definicje:, biowęgiel, toryfikat,
 • biomasa pochodzenia rolniczego a biomasa „agro”,
 • Obowiązkowy udział biomasy – 85% ? 20% ? 10% ?
 • Drewno energetyczne i art. 119a

 

Spotkanie poprowadzą:

Katarzyna Szwed – Lipińska, Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, Wieloletni pracownik URE, Wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka

Aleksandra Świerczewska, Ekspert ds. Systemów Wsparcia, Wieloletni pracownik URE

 

Więcej informacji na temat Forum Biomasy pod tym linkiem: https://powermeetings.eu/konferencja/forum-biomasy/

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu