Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji seminarium na temat zasad funkcjonowania rynku mocy w Polsce:

 

ABC Rynku Mocy w praktyce

– aktualne regulacje i planowane zmiany

20 października 2023, @online

 

W trakcie nadchodzącej edycji będą Państwo mieli możliwość zapoznania się z tematem rynku mocy od podstaw – spotkanie skierowane jest zarówno do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę jak i do tych, które chcą wdrożyć się w temat.

 

Zapraszamy do udziału!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja/logowanie do systemu

9:00 - 10:30

Cześć I

 

➡ Funkcjonowanie rynku mocy

 • analiza funkcjonowania,
 • podsumowanie wyników aukcji (wytwórcy, DSR, magazyny)

➡ Regulacje dotyczące rynku mocy

 • Rozporządzenie 2019/943
 • Decyzja KE
 • ustawa o rynku mocy
 • akty wykonawcze
 • Regulamin Rynku Mocy
 • Metodyki ACER
10:30 - 10:50

Przerwa

10:50 – 12:20

Cześć II

 

➡ Główne procesy

 • Certyfikacja ogólna (po zmianach) – o czym trzeba pamiętać
 • Certyfikacja do aukcji głównej i aukcji dodatkowych
 • Ustalanie parametrów aukcji
 • Przebieg aukcji

 

➡ Uczestnicy procesów

 • PSE, URE, minister właściwy ds. energii, dostawcy mocy, zarządca rozliczeń
12:20 – 12:40

Lunch

12:40 - 13:40

Cześć III

 

➡ Umowa mocowa

 • strony, zawarcie, rozwiązanie

 

➡ Wykonanie obowiązku mocowego

➡ Rynek wtórny

➡ Opłata mocowa

13:40 - 14:15

Cześć IV

 

➡ Planowane zmiany wynikające z pakietu Electricity Market Design

Prowadząca

Małgorzata Kozak

Małgorzata Kozak

Ekspert ds. Rozwoju Rynków
Wieloletni pracownik URE

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for English and European Legal Studies under auspices of the Cambridge University. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu ekonomii sektora energetycznego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz integracji europejskiej (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’Administration). Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, aktywnie uczestniczy w pracach CEER oraz ACER w zakresie budowy wspólnego rynku. W latach 2008 – 2014 pełniła funkcję Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowiadając za kwestie związane z pomocą publiczną oraz nadzorem rynku.

„Profesjonalnie przygotowana konferencja”

30-31 sierpnia 2018, Warszawa

Jarosław Sokół TAURON Dystrybucja

„Konferencja była prowadzona na wyżynach merytoryczności i profesjonalizmu! Gratulacje dla organizatorów”

30-31 sierpnia 2018, Warszawa

Artur Leśniak PGE SA

„Bardzo ciekawa konferencja, idealnie wpisana w kalendarz rynku”

30-31 sierpnia 2018, Warszawa

Marcin Skórnóg ZEW Niedzica

„Bardzo konkretna, wartościowa i dobrze zorganizowana konferencja”

30-31 sierpnia 2018, Warszawa

Piotr Topór Enea S.A.

„Profesjonalnie i merytorycznie”

30-31 sierpnia 2018, Warszawa

Anna Psarska TAURON Polska Energia

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

WyskieNapiecie.pl

Zarejestruj się 👍

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1590 ABC Rynku Mocy w praktyce 2023
  •  Koszt udziału online jednej osoby w wydarzeniu:

           1 590,00 PLN + VAT

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: dostęp do pokoju szkoleniowego online oraz materiały w wersji elektronicznej
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
   z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • Faktura VAT wystawiona zostanie w dniu zakończenia wydarzenia i przesłana emailem na podany poniżej adres.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Seminarium odbędzie się

  @online

  Pytania❓ Zapraszamy do kontaktu

  INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, renata.kaluzna@powermeetings.eu ABC Rynku Mocy w praktyce 2023

  Jesteś zainteresowany tematem rynku mocy❓
  Chcesz wiedzieć więcej❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jola Szczepaniak, powermeetings.eu
   * pola wymagane