W dniu 14 lipca br. do Sejmu wp艂yn膮艂 rz膮dowy projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niekt贸rych innych ustaw – numer z wykazu prac legislacyjnych UD207.

Projekt dotyczy m.in. mo偶liwo艣ci decydowania lokalnych spo艂eczno艣ci o lokalizacji nowych inwestycji w l膮dowe elektrownie wiatrowe, a tak偶e zagwarantowania mieszka艅com, kt贸rzy zdecyduj膮 si臋 uwolni膰 lokalizacj臋 okolicznych teren贸w pod zabudow臋 nowej infrastruktury wiatrowej, maksymalizacj臋 bezpiecze艅stwa eksploatacji tej infrastruktury, oraz ograniczenia przez inwestor贸w oddzia艂ywania elektrowni na 艣rodowisko przez wykorzystanie najnowszych technologii.

W celu zwi臋kszenia bezpiecze艅stwa eksploatacji elektrowni wiatrowych, projekt wprowadza obowi膮zek wykonywania czynno艣ci i przegl膮d贸w serwisowych przez certyfikowany serwis, kt贸ry uzyska wpis do rejestru prowadzonego przez Prezesa UDT. Nadz贸r nad przestrzeganiem obowi膮zku korzystania z us艂ug certyfikowanego serwisu powierzony zosta艂 Prezesowi URE i obwarowany administracyjn膮 sankcj膮 karn膮.

Ponadto, projekt dokonuje niezwykle istotnych zmian w przepisach ustawy o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii w zakresie terminu realizacji zobowi膮za艅 w systemach FIT/FIP, a tak偶e w systemie aukcyjnym. Zgodnie z projektowanym art. 6 nowelizacji oraz powi膮zanym z nim przepisem przej艣ciowym, projektodawca zak艂ada wyd艂u偶enie terminu na rozpocz臋cie sprzeda偶y energii elektrycznej w systemach FIT/FIP oraz w systemie aukcyjnym, maksymalnie do 艂膮cznie 18 miesi臋cy.

Chc膮c kompleksowo przybli偶y膰 Pa艅stwu zagadnienia problemowe zwi膮zane z procedowanym projektem, w tym szczeg贸艂y zaproponowanych rozwi膮za艅, serdecznie zapraszamy na seminarium:

 

Ustawa odleg艂o艣ciowa, a transformacja energetyczna Polski

8 wrze艣nia 2022 I online

 

Lokalizacja 馃摫馃捇馃枼? Szkolenie odb臋dzie si臋 w formie online, zatem mo偶na wzi膮膰 udzia艂 z ka偶dego dowolnego miejsca na 艣wiecie 馃搷, w kt贸rym maj膮 Pa艅stwo dost臋p do internetu 馃實

Zapraszam do udzia艂u! Szczeg贸艂y poni偶ej 猡碘さ猡

Renata Ka艂u偶na
Dyrektor Zarz膮dzaj膮cy
powermeetings.eu

Program

9:15 - 9:30

Logowanie do systemu

9:30 - 11:30

I cz臋艣膰 seminarium

 

鉁吢燦owe obowi膮zki wytw贸rc贸w w instalacjach wiatrowych

 

鉁吢燢atalog sankcji karnych za brak聽 czynno艣ci i przegl膮d贸w serwisowych wykonywanych przez certyfikowany serwis聽

 

鉁吢燴miany w przepisach ustawy o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii

 

鉁 Analiza skutk贸w prawnych rozporz膮dze艅 Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwo艂ania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w sprawie og艂oszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagro偶enia epidemicznego, dla system贸w wsparcia FIT/FIP oraz systemu aukcyjnego

 

鉁 Rozstrzygni臋cia aukcji z lat 2016-2021 – miejsce energetyki wiatrowej w systemie aukcyjnym – analiza por贸wnawcza – wnioski i rekomendacje na przysz艂o艣膰

 

Prowadzenie:

 

Katarzyna Szwed-Lipi艅ska, Radca Prawny Ekspert ds. System贸w Wsparcia, Wieloletni Pracownik URE

11:30- 12:00

Przerwa

12:00 - 14:00

II cz臋艣膰 seminarium

 

鉁吢燢westie lokalizacyjne i budowlane inwestycji w l膮dowe elektrownie wiatrowe

 

Prelegent w trakcie potwierdzania

馃憠 Po szczeg贸艂owy program聽 zapraszam do kontaktu mailowego pod adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prowadz膮cy

 Katarzyna Szwed-Lipi艅ska

Katarzyna Szwed-Lipi艅ska

Katarzyna Szwed-Lipi艅ska
Radca Prawny, Ekspert ds. system贸w wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Absolwentka Wydzia艂u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, wieloletni pracownik Urz臋du Regulacji Energetyki, wiod膮cy ekspert do spraw system贸w wsparcia odnawialnych 藕r贸de艂 energii, aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych zwi膮zanych z regulacj膮 rynk贸w energii.

Partnerzy

Wsp贸艂organizator

industry-events.eu

Wsp贸艂organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Zarejestruj si臋 猡碘さ猡

Lub wype艂nij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * s膮 wymagane.

  1 Dostawca technologii i us艂ug
  2 Przedstawicielem zak艂adu przemys艂owego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zg艂aszaj膮cy uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilo艣膰 uczestnik贸w*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osob臋
  Warto艣膰 netto: 0 PLN
  Warto艣膰 brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osob臋Rabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji wi臋cej ni偶 jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za ka偶de kolejne zaj臋cia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1190 1390 Ustawa odleg艂o艣ciowa, a transformacja energetyczna Polski Online: 1 190,00 PLN + VAT cena promocyjna zamiast 1 390,00 przy zg艂oszeniu do 19.08.22 Online: 1 390,00 PLN + VAT cena standardowa przy zg艂oszeniu od 20.08.22
  • Koszt udzia艂u 1 osoby w seminarium:

  聽 聽 聽 聽 聽 Online: 聽1 390,00 1 190,00 PLN + VAT cena przy zg艂oszeniu do 19.08.22

  • Wydarzenie聽b臋dzie prowadzone w j臋zyku polskim.
  • Op艂ata za udzia艂 w wydarzeniu obejmuje: link do pokoju webinarowego oraz materia艂y szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • Nades艂anie zg艂oszenia jest jednocze艣nie zobowi膮zaniem do zap艂aty.
  • Przes艂anie wype艂nionego formularza zg艂oszeniowego stanowi zawarcie umowy pomi臋dzy industry-events.eu/powermeetings.eu a Zg艂aszaj膮cym.
  • Potwierdzenie rejestracji zg艂aszanego uczestnika zostanie przes艂ane wraz z faktur膮 proforma na podany adres e-mail w ci膮gu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zg艂oszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wp艂aty w terminie 7 dni od wys艂ania zg艂oszenia, ale nie p贸藕niej ni偶 przed rozpocz臋ciem wydarzenia na konto: industry-events.eu, Sobierajska 26, 04-807 Warszawa; NIP 952-195-57-52; MBANK S.A.: 21 1140 2004 0000 3702 7578 4513
  • W ci膮gu 7 dni od daty otrzymania wp艂aty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przes艂ana na podany poni偶ej adres email.
  • Osoby odwo艂uj膮ce uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymaj膮 zwrot uiszczonej op艂aty. Wycofuj膮cym si臋 na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% op艂aty. Na 6 dni przed wydarzeniem i p贸藕niej nie przyjmujemy odwo艂a艅 uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zg艂oszonej osoby w wydarzeniu mo偶e wzi膮膰 udzia艂 inny pracownik firmy. Zmian臋 uczestnika ze wzgl臋d贸w organizacyjnych nale偶y zg艂osi膰 na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi ona zosta膰 zaakceptowana.
  • Rezygnacji z udzia艂u w wydarzeniu nale偶y dokona膰 w formie pisemnej. Brak wp艂aty nie jest jednoznaczny z聽rezygnacj膮 z udzia艂u.
  • Nie odwo艂anie zg艂oszenia i nie wzi臋cie udzia艂u w聽wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacj膮 z uczestnictwa i spowoduje obci膮偶enie pe艂nymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zap艂aty industry-events.eu przys艂uguj膮 odsetki ustawowe.
  • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczeg贸lnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przys艂uguje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony industry-events.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odb臋dzie si臋 z przyczyn niezale偶nych od industry-events.eu/powermeetings.eu, lub tzw. si艂y wy偶szej, Uczestnikowi nie przys艂uguje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek op艂at zwi膮zanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie op艂ata za udzia艂.
  • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie wy艂膮czne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagaj膮 uzasadnienia.
  • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyj臋cia zg艂oszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Seminarium odb臋dzie si臋:

   

  @online

  Pytania ? Zapraszamy do kontaktu

  Co jeszcze organizujemy 鉂

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, renata.kaluzna@powermeetings.eu Ustawa odleg艂o艣ciowa, a transformacja energetyczna Polski

  Jeste艣 zainteresowany tematem ustawy odleg艂o艣ciowej鉂
  Chcesz wiedzie膰 wi臋cej鉂

  Zostaw swoje namiary, oddzwoni臋 i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie 鉂

  Do us艂yszenia, Jola Szczepaniak, powermeetings.eu
   * pola wymagane