Nowe wyzwania dla przemysłu – Dyrektywa REDII I European Green Deal

#GreenDeal w praktyce