Reformy i oczekiwania – dostępność surowca kluczowa dla przemysłu drzewnego

 

Dostępność surowca kluczowa dla przemysłu drzewnego

Zrozumiałe i zgodne z powszechnymi oczekiwaniami jest wsłuchanie się obecnych włodarzy Lasów Państwowych w głos obywateli, żeby priorytetowo traktować określone obszary leśne. Tylko czy wyznaczenie do ochrony 20% najbardziej wartościowych lasów bez szerszej konsultacji choćby z przemysłem drzewnym, to dobra droga?

Leśnicy przekonują, że jest to propozycja bezpieczna, sprawiedliwa i uwzględniająca aktualnie obowiązujące regulacje prawne no i że harmonogram obniżania pozysku o 20 % będzie uwzględniać akceptowalne tempo procesu transformacji w sektorze leśno-drzewnym. Przemysłowi nabywcy drewna zgadzają się z ideą, ale w kolejnych wystąpieniach do PGL Lasy Państwowe, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz do premiera kwestionują sposób realizacji zobowiązań podjętych w ubiegłorocznej kampanii do parlamentu.

 

Wpływ strategii leśnej UE na LP

Nie bez powodu więc podczas III edycji Forum Przemysłu Drzewnego organizowanego w dniach 13-14 czerwca w Warszawie przez powermeetings.eu, pod hasłem „Łączy nas drewno” inauguracyjne wystąpienie zostanie poświęcone sytuacji w LP i wpływowi strategii unijnej na lasy w UE pod kątem holistycznego podejścia do branży drzewnej.

Propozycja Lasów Państwowych uwzględniająca strategię na lasy w UE obejmuje podział lasów na trzy kategorie: lasy wyłączone z użytkowania, do których zaliczone zostaną obszary cenne przyrodniczo, lasy częściowo wyłączone z użytkowania (o dominującej funkcji przyrodniczej lub społecznej) oraz lasy użytkowane gospodarczo. Przedstawiły kryteria zaliczenia obszarów do odpowiedniej kategorii, ale propozycje budzą wątpliwości przemysłu drzewnego, który pyta: czy ochrona niektórych wyłączonych obszarów jest w takim zakresie niezbędna, czy nie odbywa się kosztem gospodarki narodowej i nie spowoduje za pewien czas społecznego niezadowolenia z powodu wzrostu cen mebli, podłóg, stolarki otworowej, ale też opakowań drewnianych i innych produktów?

Zapewne uczestnicy Forum będą mieli swoje zdanie na ten temat, które będą mogli przedstawić w dyskusji.

W tym temacie wypowie się też dr inż. Janusz Dawidziuk, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego, a w przeszłości wieloletni dyrektor generalny Lasów Państwowych, który przedstawi prezentację związaną z prowadzonymi reformami w leśnictwie i ich wpływem na funkcjonowanie krajowego i europejskiego sektora leśno-drzewnego.

>> Sprawdź szczegóły i potwierdź swój udział w Forum<<<

Gospodarcze i pozagospodarcze funkcje lasów wobec przemysłu

Zasady sprzedaży drewna z Lasów Państwowych i propozycje ich zmian przedstawią przedstawiciele stowarzyszeń branżowych skupiających przetwórców drewna, wykonujących usługi leśne oraz wytwarzających płyty drewnopochodne, celulozę i tarcicę.

Wszystkie branże w jakiejś części i w miarę możliwości sprowadzają też surowiec drzewny z innych krajów, więc zainteresuje ich prezentacja Karola Łagody, Wood Procurement Coordinator w PLWD poświęcona przepływowi surowca drzewnego w Europie.

W tej części dwudniowego Forum będą też wystąpienia o gospodarczych i pozagospodarczych funkcjach lasów oraz o aspektach prawnych i regulacyjnych związane z funkcjonowaniem przemysłu drzewnego.

Więcej… gorszego drewna liściastego?

Natomiast w panelu dyskusyjnym poświęconym bieżącym wyzwaniom w branży drzewnej zapewne pojawią się wypowiedzi dotyczące projektu „Warunków technicznych dla drewna wielkowymiarowego w postaci kłód liściastych”, przedstawionego ostatnio przez Lasy Państwowe.

W okresie 2021-2023 ogółem sprzedano w PGL LP ponad 192 000 m3 surowca wielkowymiarowego kłodowanego liściastego. Zmiany w warunkach technicznych koncentrują się na określaniu jakości sortymentów z wykorzystaniem wad widocznych na czołach sztuk, ze względu na ograniczoną możliwość oceny wad występujących na pobocznicy. Propozycja zmian w warunkach technicznych na drewno wielkowymiarowe kłodowane liściaste związana jest z koniecznością reagowania na potrzeby rynku drzewnego w powiązaniu z możliwościami mechanizacji prac leśnych oraz rosnącymi kosztami pracowniczymi.

– Technologia pozyskiwania, w której dominującą rolę odgrywają harwestery, pozostaje nie bez znaczenia dla sortymentacji – argumentują przedstawiciele LP. – Obecnie około 50 % drewna pozyskiwane jest z wykorzystaniem maszyn wielooperacyjnych i należy spodziewać się wzrostu tej wartości. Tendencje zmian dążą do uproszczeń w zasadach pomiaru w kierunku pomiaru drewna w stosach. Dlatego rewizja warunków technicznych jest kluczowa dla racjonalnego połączenia możliwości zwiększenia wydajności pracy w lesie z jakością nie ograniczającą przemysłowego wykorzystania drewna.

– Tylko dlaczego ma to odbywać się kosztem nabywców – reagują przedsiębiorcy. – Wygodne są stwierdzenia, że klasa D stanowi ofertę obejmującą surowiec kłodowany o jakości pozwalającej na podjęcie decyzji przez kupującego co do wykorzystania w sposób odmienny niż produkcja elementów tartych, a klasa C stanowi ofertę obejmującą surowiec kłodowany o minimalnych cechach jakościowo-wymiarowych pozwalających na podjęcie decyzji przez kupującego w zakresie wykorzystania do przerobu mechanicznego (np. tarcica, fryzy itp.). W praktyce może oznaczać dostępność do drogiego surowca… niskiej jakości, wymagającego wysokich kosztów optymalizacji, cięcia i klejenia w płyty czy belki i listwy. Może nowe warunki zwiększą dostępność surowca wielkowymiarowego, którego jakość pozwala na mechaniczny przerób, ale zostanie ograniczona ilość poszukiwanego drewna średniowymiarowego. Zmiany mogą oznaczać dla nabywców obniżenie jakości okrzesywania dla kłód w klasie D i z tego powodu możliwe utrudnienia technologiczne w przerobie, konieczność dodatkowego sortowania kłód, obniżenie jakości surowca przez większe dopuszczalne sęki, krzywizny, zabitki, zaparzenia, zgniliznę wewnętrzną i rozproszoną czy chodniki owadzie, powodujące spadek jakości produktów. Ale też powstanie możliwość lepszego dopasowania surowca do potrzeb, jeśli będzie możliwe zwiększenie maksymalnej długości kłód z 3 m do 4 m.

>> Sprawdź szczegóły i potwierdź swój udział w Forum<<<

Zapewnione wszechstronne spojrzenie

Dostępność do surowca drzewnego staje się kluczowym zagadnieniem dla przemysłu drzewnego, więc wszechstronne spojrzenie na ten problem podczas branżowego Forum i wymiana poglądów oraz doświadczeń warte są uczestnictwa w III edycji Forum Przemysłu Drzewnego – stwierdza Renata Kałużna, dyrektor zarządzająca powermeetings.eu – I to nie tylko przedstawicieli przemysłu drzewnego, ale i podmiotów zarządzających lasami. Ekosystemowe podejście do ochrony lasów i zaspokajanie potrzeb przemysłu nie może pomijać faktu, że ok. 25 % lasów w Polsce jest zarządzana przez inne podmioty niż LP. To zarówno lasy prywatne, gminne czy pozostające w gestii instytucji państwowych, jak Urzędy Morskie czy parki narodowe. Łącznie to ponad 2 mln ha lasów. Byćmoże dążenie do wyłączenia z pozyskania drewna w 20% lasach powinno uwzględniać wszystkie obszary leśne, bez względu na formę własności i podmiot zarządzający?

– Te oraz wiele innych tematów omówimy podczas III edycji Forum Przemysłu Drzewnego, organizowanego 13-14 czerwca w Warszawie. Tymczasem poza chęcią omówienia wielu ważnych tematów – mamy jeszcze jedną okazję do spotkania, i – świętowania – w trakcie tego Forum będziemy bowiem obchodzili 20-lecie naszej firmy – podkreśla Renata Kałużna – zatem już dziś zapraszam wszystkich przedstawicieli przemysłu drzewnego na Forum oraz na nasze Urodziny.


 

FPD 2024 to trzecia edycja jedynego konferencyjno-networkingowego wydarzenia w PL dedykowanego dla całego przekroju rynku – firm skupionych wokół surowca drzewnego i wykorzystujących drewno w swojej działalności.

Brzmi ciekawie❓ Ty też możesz do nas dołączyć 13 i 14 czerwca w Warszawie i wziąć udział w strategicznym spotkaniu podejmującym dyskusje na temat przyszłości branży drzewnej w Polsce – bo #ŁączyNasDrewno 🔝

>> Sprawdź szczegóły i potwierdź swój udział w Forum<<<

 

Jak było na pierwszej edycji ❓ Obejrzyj relację z FPD 2022 ⤵⤵⤵


 

Nasze Forum to idealne połączenie merytoryki z networkingiem branży – zatem oprócz zdobywania wiedzy uczestnicy mogą utrwalać dotychczasowe oraz budować nowe relacje biznesowe, a to za sprawą obecności całego przekroju rynku – branż skupionych wokół surowca drzewnego, a m.in.:

➡ lasów państwowych i prywatnych

➡ firm kupujących, przetwarzających i dostarczających drewno

➡ tartaków

➡ zakładów usług leśnych

➡ przemysłu: płytowego, meblowego, celulozowo-papierniczego, opakowaniowego, paletowego

➡ producentów domów drewnianych, podłóg, drzwi i okien

➡ producentów biomasy i pelletu oraz firm przetwarzających surowiec drzewny na cele energetyczne i ciepłownicze

➡ firm dostarczających innowacyjne rozwiązania i technologie

➡ firm dostarczających wiedzę, narzędzia i urządzenia służące optymalizacji kosztów i zużycia mediów, a głównie energii elektrycznej

➡ firm certyfikujących, transportowych, doradczych

➡ i innych skupionych wokół surowca drzewnego, w tym dostarczających usługi dla przemysłu drzewnego

 

>>Potwierdź swoją obecność na FPD 2024<<

 

 

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ

Forum stwarza doskonałą okazję do spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych relacji biznesowych z najważniejszymi przedstawicielami branży – którzy będą dostępni w jednym miejscu i czasie. 

 

CO ZYSKASZ BIORĄC UDZIAŁ W FORUM

➡ Przede wszystkim: Swój cenny czas!
– dostępność wielu przedstawicieli branży w jednym miejscu z pewnością pozwoli zaoszczędzić Twój czas oraz przebyte kilometry, które musiałbyś poświecić na dojazd na kolejne spotkania.

➡ Spotkasz się z przedstawicielami branży!

➡ Zdobędziesz lub uzupełnisz swoją wiedzę

➡ Zbudujesz nowe i utrwalisz dotychczasowe relacje biznesowe

➡ Poznasz najnowsze trendy

➡ Porozmawiasz o biznesie w sprzyjających warunkach

➡ Dowiesz się co inni robią w tym zakresie w jakim Ty działasz

Zatem obecność obowiązkowa 👍

 

W programie FDP2024 między innymi:

👉 Najważniejsze aktualności z branży

👉 Doświadczenia przedstawicieli rynku

👉 Kolacja networkingowa

👉 Dyskusja panelowa

👉 Warsztaty 

 

Najlepszy networking, wiedza i merytoryka na najwyższym poziomie
= Forum Przemysłu Drzewnego powermeetings.eu❗

Dołącz do nas 13 i 14 czerwca 2024 w Warszawie
i bądź tam gdzie spotyka się branża<<

 

Szczegóły i rejestracja pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-przemyslu-drzewnego/

Pytania? Zapraszam do kontaktu:

Jola Szczepaniak
powermeetings.eu
tel.: +48 505 659 477

e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu
www.powermeetings.eu
https://www.facebook.com/powermeetings.eu/
https://www.instagram.com/renewableenergy_pl/
https://www.linkedin.com/company/powermeetingseu-industry


Co organizujemy w najbliższym czasie?

Forum branż związanych z drewnem

 

Z każdym rokiem FORUM PRZEMYSŁU DRZEWNEGO organizowane w czerwcu w Warszawie przez powermeetings.eu, staje się coraz istotniejszą płaszczyzną do wymiany wiedzy i dyskusji coraz szerszego grona przedstawicieli nie tylko zakładów drzewnych różnych specjalności i tartaków, ale także Lasów Państwowych, zakładów usług leśnych, firm certyfikujących oraz dostarczających technologie i usługi dla przemysłu drzewnego. Dlatego dominującym motywem III edycji Forum w dniach 13-14 czerwca 2024 w Warszawie jest hasło 👉 Łączy nas drewno

>> Sprawdź szczegóły i potwierdź swój udział w Forum<<<

Będą więc prezentacje związane z prowadzonymi reformami w leśnictwie i ich wpływem na funkcjonowanie sektora leśno-drzewnego – o czym będzie mówił m.in. dr inż. Janusz Dawidziuk, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego. Forum stwarza możliwość do wystąpień przedstawicieli związków i stowarzyszeń branżowych, którzy zaprezentują aktualne wyzwania stojące przed poszczególnymi sektorami. W programie jest też prezentacja Wojciecha Wójtowicza, prezesa Polskiego Związku Pracodawców Leśnych na temat wyzwań zgłaszanych przez sektor usług leśnych oraz przedstawicieli Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Stowarzyszenia Papierników Polskich czy też branży płyt drewnopochodnych.

Płaszczyzna inspiracji i wymiany poglądów

Nowa sytuacja polityczna, zmienione kierownictwo Lasów Państwowych, a z drugiej strony – kolejny rok zmniejszonego popytu na produkty drzewne w kraju i na europejskich rynkach, spadek cen na wyroby i wzrost cen za surowiec oraz zmieniające się decyzje organów Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska i klimatu powodują, że nie brakuje tematów do dyskusji i jest potrzeba przekazania interesujących branżę informacji przez specjalistów z różnych dziedzin.

Jest zatem obecnie potrzeba skoncentrowania się na tematyce rynku drewna, jego potencjale, cenach, prognozach oraz tak aktualnych sprawach jak certyfikacja lasów i produktów drzewnych. FPD to doskonała i jedyna w kraju możliwość spotkania się oraz dyskusji przedstawicieli branży na neutralnym gruncie i niezależna płaszczyzna do wymiany inspiracji, poglądów i doświadczeń.

W agendzie Forum są tematy związane z gospodarczymi i pozagospodarczymi funkcjami lasu, aspekty prawne i regulacyjne związane z funkcjonowaniem przemysłu drzewnego, ale także związane z certyfikacją FSC i PEFC w przemyśle drzewnym i gospodarce leśnej. Interesującą zapowiada się prezentacja: „PR i komunikacja w branży drzewnej – jakie jest nastawienie przedstawicieli branży i jak branża postrzegana jest przez opinię publiczną”.

Oczekiwania i różne spojrzenia

Wspólne oczekiwania i różnorodne spojrzenia na nie ujawnią się zapewne w trakcie panelu dyskusyjnego: Bieżące wyzwania w branży drzewnej, w którym wezmą udział: dr inż. Janusz Dawidziuk, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego, Piotr Poziomski, prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, Janusz Turski, dyrektor generalny Stowarzyszenia Papierników Polskich, Rafał Jajor, dyrektor biura Polskiego Związku Pracodawców Leśnych, redaktor naczelny Gazety Leśnej oraz Michał Strzelecki, dyrektor Biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

>> Sprawdź szczegóły i potwierdź swój udział w Forum<<<

Branże otwarte na dialog

Branża drzewna od lat odgrywa ważną rolę w polskiej gospodarce. Ma ona ogromny wpływ na rozwój kraju, ze względu na poziom zatrudnienia, jak i ekologię. Branża zapewnia pracę bezpośrednio ponad 400. tysiącom osób, a do tego należy doliczyć kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy w firmach, które współpracują z branżą. Często zatrudnienie w firmie przerabiającej drewno jest jedyna alternatywą podjęcia pracy zarobkowej dla lokalnej społeczności.

Istotny jest też wpływ branży drzewnej na gospodarkę naszego kraju. Jest ona odpowiedziana za 11 % PKB indukowanego, gdyż cały łańcuch dostaw związany z tym przemysłem jest rozbudowany i powiązany z innymi firmami.

Tartakom, producentom płyt drewnopochodnych, sklejek, opakowań, zakładom usług leśnych, firmom dostarczających technologię oraz wyroby drzewne – domy, stolarkę otworową, materiały podłogowe, zrębki i palety oraz inne produkty drzewne, mocno także doskwierają stawki stóp procentowych oraz wciąż wysoki poziom inflacji. Będą więc i na ten temat prezentacje i dyskusje podczas dwudniowego spotkania.

– Wiemy, że wszystkie organizacje i stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców z tej branży, które patronują naszemu Forum – mówi Renata Kałużna, dyrektor zarządzająca powermeetings.eu – są otwarte na dialog. Branża drzewna w Polsce stoi dziś przed wieloma wyzwaniami – od regulacyjnych i ustawodawczych po te dotyczące zmian klimatycznych. A przygotowywany i skonsultowany z nimi program prezentacji i tematy wystąpień na pewno zainteresują przedstawicieli zakładów usług leśnych leśników, właścicieli lasów prywatnych, przedstawicieli firm kupujących, przetwarzających i dostarczających drewno, producentów materiałów drzewnych i surowców, gotowych wyrobów, ale także dostawców maszyn i technologii dla tej branży. Powinni więc skorzystać z zaproszenia na to Forum, gdyż na wiele pytań i wątpliwości będzie można uzyskać odpowiedzi po prezentacjach oraz podczas spotkań networkingowych od przedstawicieli urzędów i instytucji państwowych, stowarzyszeń branżowych oraz menedżerów firm i grup produkcyjnych, handlowych i zakupowych. Warto wysłuchać ekspertów, żeby przemyśleć strategię działań swoich firm i branż.

 


 

FPD 2024 to trzecia edycja jedynego konferencyjno-networkingowego wydarzenia w PL dedykowanego dla całego przekroju rynku – firm skupionych wokół surowca drzewnego i wykorzystujących drewno w swojej działalności.

Brzmi ciekawie❓ Ty też możesz do nas dołączyć 13 i 14 czerwca w Warszawie i wziąć udział w strategicznym spotkaniu podejmującym dyskusje na temat przyszłości branży drzewnej w Polsce – bo #ŁączyNasDrewno 🔝

>> Sprawdź szczegóły i potwierdź swój udział w Forum<<<

 

Jak było na pierwszej edycji ❓ Obejrzyj relację z FPD 2022 ⤵⤵⤵


 

Nasze Forum to idealne połączenie merytoryki z networkingiem branży – zatem oprócz zdobywania wiedzy uczestnicy mogą utrwalać dotychczasowe oraz budować nowe relacje biznesowe, a to za sprawą obecności całego przekroju rynku – branż skupionych wokół surowca drzewnego, a m.in.:

➡ lasów państwowych i prywatnych

➡ firm kupujących, przetwarzających i dostarczających drewno

➡ tartaków

➡ zakładów usług leśnych

➡ przemysłu: płytowego, meblowego, celulozowo-papierniczego, opakowaniowego, paletowego

➡ producentów domów drewnianych, podłóg, drzwi i okien

➡ producentów biomasy i pelletu oraz firm przetwarzających surowiec drzewny na cele energetyczne i ciepłownicze

➡ firm dostarczających innowacyjne rozwiązania i technologie

➡ firm dostarczających wiedzę, narzędzia i urządzenia służące optymalizacji kosztów i zużycia mediów, a głównie energii elektrycznej

➡ firm certyfikujących, transportowych, doradczych

➡ i innych skupionych wokół surowca drzewnego, w tym dostarczających usługi dla przemysłu drzewnego

 

>>Potwierdź swoją obecność na FPD 2024<<

 

 

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ

Forum stwarza doskonałą okazję do spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych relacji biznesowych z najważniejszymi przedstawicielami branży – którzy będą dostępni w jednym miejscu i czasie. 

 

CO ZYSKASZ BIORĄC UDZIAŁ W FORUM

➡ Przede wszystkim: Swój cenny czas!
– dostępność wielu przedstawicieli branży w jednym miejscu z pewnością pozwoli zaoszczędzić Twój czas oraz przebyte kilometry, które musiałbyś poświecić na dojazd na kolejne spotkania.

➡ Spotkasz się z przedstawicielami branży!

➡ Zdobędziesz lub uzupełnisz swoją wiedzę

➡ Zbudujesz nowe i utrwalisz dotychczasowe relacje biznesowe

➡ Poznasz najnowsze trendy

➡ Porozmawiasz o biznesie w sprzyjających warunkach

➡ Dowiesz się co inni robią w tym zakresie w jakim Ty działasz

Zatem obecność obowiązkowa 👍

 

W programie FDP2024 między innymi:

👉 Najważniejsze aktualności z branży

👉 Doświadczenia przedstawicieli rynku

👉 Kolacja networkingowa

👉 Dyskusja panelowa

👉 Warsztaty 

 

Najlepszy networking, wiedza i merytoryka na najwyższym poziomie
= Forum Przemysłu Drzewnego powermeetings.eu❗

 

Dołącz do nas 13 i 14 czerwca 2024 w Warszawie
i bądź tam gdzie spotyka się branża<<

 

Szczegóły i rejestracja pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-przemyslu-drzewnego/

Pytania? Zapraszam do kontaktu:

Jola Szczepaniak
powermeetings.eu
tel.: +48 505 659 477

e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu
www.powermeetings.eu
https://www.facebook.com/powermeetings.eu/
https://www.instagram.com/renewableenergy_pl/
https://www.linkedin.com/company/powermeetingseu-industry


Co organizujemy w najbliższym czasie?

Zawirowania po rekordowym roku – Relacja z Kongresu Pelletu 2024 w Łodzi

– Rok 2023 był dla producentów peletu negatywnym skutkiem hossy w 2022 roku – stwierdził Szymon Karwowski, dyrektor handlowy Sylva z Wiele podczas panelu wieńczącego tegoroczny KONGRES PELETU zorganizowany w dniach 18-19 kwietnia w Łodzi przez powermmtings.eu. – Najpierw wielka panika, bo nie było wiadomo, ile peletu potrzeba, ile go zabraknie, jakie jest zapotrzebowanie. Niektórzy odbiorcy indywidualni robili zapasy na 2-3 lata, ponieważ powstała narracja, że pelletu zabraknie. Dlatego w 2023 roku sprzedaż drastycznie spadła. Popyt był na bardzo niskim poziomie, podobnie jak ceny. Widzimy już po 3 miesiącach tego roku, że nastąpiło wypłaszczenie amplitudy zmian i wyrównanie popytu i podaży do poziomu z poprzednich lat z lekką tendencja wzrostową. Nienaturalnie wysoki popyt z 2022 r. stał się okazją do spekulacji rynkowych niektórych graczy, szczególnie pośredników, a wysoka cena pelletu w 2022 roku spowodowała wycofanie się wielu inwestorów z instalacji na pellet i biomasę. Obecnie wszystko wskazuje na to, że wraca zainteresowanie, czego potwierdzeniem są wnioski o dotacje z programu „Czyste Powietrze”, ilość wniosków na piece zasilane pelletem przekroczyła pompy ciepła i piece gazowe. Zakładamy wzrost zapotrzebowania ponieważ dystrybutorzy nie mają zapasów magazynowych, co może skłonić ich do budowy zapasów kiedy cena jest najniższa od lat. Zwiększony popyt doprowadzi do wzrostu cen, które dla większości producentów są poniżej kosztów wytworzenia. Spirala może się nakręcać – wzrost cen i… wykup peletu w obawie o dalszy wzrost cen, co znowu może zaburzyć rynek. W mojej opinii cena peletu niższa już nie będzie i świadomi dystrybutorzy zatowarują się już wkrótce czekając na wzrost cen przed zimą. Gdyby sytuacja miała być jednak odwrotna i cena miałaby jeszcze spaść, to branża ograniczy produkcję. Oceniam, że 70 proc. producentów jest dzisiaj w sytuacji tragicznej. Jeśli sytuacja w najbliższym czasie nie zmieni się, to niebawem zabraknie tego paliwa na rynku, do tego dochodzi brak rentowności na produktach tartacznych. Tartaki dokładają dzisiaj do produkcji tarcicy i peletu. Prognozuję w najbliższych latach gwałtowny wzrost popytu na pellet w gospodarstwach domowych oraz ciepłownictwie w związku z obostrzeniami wynikającymi z przepisów zakazujących wykorzystania paliw kopalnych.

W podobnym tonie wypowiadali się pozostali uczestnicy panelu moderowanego przez Tomasza Bernackiego, CEO w RP2, debatujący w temacie wyzwań jakie stoją przed przedsiębiorstwami produkującymi i handlującymi peletem: Marek Kępa, członek zarządu ds. handlowych Javelin Global Commodities, Sebastian Stańczyk, właściciel, ZPUH MASS z Witankowa oraz Tomasz Śmilgiewicz, dyrektor sprzedaży CM Biomass.


W zgodzie z Dyrektywą RED III

Paneliści dokonali swego rodzaju podsumowania całodniowego spotkania, zainaugurowanego prezentacją dr inż. Ilony Olsztyńskiej z SGS Polska o produkcji peletu w zgodzie z Dyrektywą RED III i zasadą kaskadowego wykorzystania biomasy drzewnej oraz innych zmianach, wynikających z polityki klimatycznej UE, a Zielonego Ładu w szczególności, w kontekście produkcji Czystej Energii. Ma temu służyć zasada kaskadowego wykorzystania biomasy drzewnej według hierarchii: produkty drewnopochodne, przedłużanie ich cyklu życia, ponowne użycie, recykling, bioenergia i trwałe składowanie. Państwa członkowskie nie będą udzielać wsparcia na rzecz wykorzystania kłód tartacznych, kłód fornirowych, drewna okrągłego klasy przemysłowej, pniaków i korzeni do produkcji energii oraz produkcji energii odnawialnej ze spalania odpadów, chyba że spełnione zostały obowiązki w zakresie selektywnego zbierania określone w dyrektywie 2008/98/WE. Prelegentka omówiła też zasady certyfikacji peletu przez certyfikowane jednostki.


Liderem jest Europa

Potencjał międzynarodowego rynku peletu drzewnego omówiła następnie Dorota Piernicka z Brüning Group Polska, która tworzyła prezentację przy wspołpracy z miedzynarodowym stowarzyszeniem biomasowym Bioenergy Europe. Firma Brüning specjalizuje się w dostawach zrębki drzewnej, drewna odpadowego i poużytkowego oraz kory i peletu. Jest liderem rynku w Niemczech w zakresie surowców sypkich przetwarzanych na energię. Światowym liderem globalnej produkcji peletu drzewnego są kraje UE, które zwiększają moce produkcyjne i obecnie produkują 44%, Ameryka Północna – 30,6%, Azja – 12,3%, a pozostałe kraje europejskie – 8,7%. Europa przewodzi też w konsumpcji peletu, zużywając go 52%, głównie na cele grzewcze. Kraje które w ostatnich latach zużywały najwięcej peletu drzewnego to Wielka Brytania – produkcja prądu, ale też Korea, Japonia, Niemcy, Francja, Włochy, Dania, Szwecja. Szczególnie w Japonii i Korei znacząco wzrastało spożycie peletu. W Europie duży przyrost notuje się w Niemczech. Europejska produkcja w 2021 r. wyniosła 25,1 mln ton, a w 2022 r. – 24,7 mln ton, czyli nastąpił spadek o 1,6%. Wysokie ceny peletu w 2022 r. zachęciły producentów do uruchomienia nowych mocy produkcyjnych, ale znaczna cześć nowych mocy produkcyjnych została uruchomiona, gdy ceny peletu już spadały z powodu łagodnej zimy, wysokich zapasów i zmniejszonego zapotrzebowania. A do tego odnotowano niedobory surowców w Skandynawii i krajach Bałtyckich, ponieważ działalność produkcyjna w tartacznictwie zmniejszyła się z powodu spowolnienia gospodarczego na świecie. Zmniejszony popyt na pelet przemysłowy w drugiej połowie 2022 r., skłonił niektórych producentów do podniesienia jakości i wdrożenia certyfikacji np. ENplus, aby zaopatrywać klientów „premium”.

Konsumpcja peletu drzewnego w Europie spadła o 6% w 2022, w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 33,4 mln ton. Spadki konsumpcji odnotowano w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Danii, Włoszech i Holandii. Nastąpił natomiast wzrost zużycia peletu do ogrzewania budynków mieszkalnych (<50 kW) i komercyjnych (>50 kW), z wyłączeniem kogeneracji w latach 2021-2022.

Niemcy są obecnie największym producentem i konsumentem peletu drzewnego. Program wsparcia BEG zapewnia dotacje do 70% kosztów inwestycji w instalacje nowego kotła na biomasę (maksimum 30 000 euro). Przewiduje się, że popyt dalej będzie rósł. Około 600 000 ton nowych mocy produkcyjnych peletu znajduje się na etapie rozwoju i finansowania. Na tym rynku ponad 95% peletu posiada certyfikat ENplus. Popyt rynkowy składa się w ok. 90% z produktów „luzem” i 10% workowanych.

Również we Francji nastąpił silny wzrost popytu i produkcji w ciągu minionych lat. W 2022 r. odnotowano wysoką sprzedaż pieców i kotłów na pelet, ale 2023 r. był trudnym rokiem, bo sprzedaż pieców i kotłów na pelet spadła odpowiednio o 75% i o 65% w porównaniu z 2022 r. Oczekuje się, że popyt będzie dalej rósł, lecz w wolniejszym tempie.

Natomiast we Włoszech, które są jednym z największych europejskich importerów peletu z certyfikatem ENplus, także polskich producentów, szacuje się popyt na sezon 2024/25 na poziomie ok. 2,5-3,0 mln t. Szacuje się, że popyt w sezonie 2023/24 wyniósł 2,5 mln ton ze względu na łagodną zimę. I w tym kraju oferowane są różne programy wspierające zakup kotłów peletowych dla budynków mieszkalnych i komercyjnych. Popyt rynkowy składa się w ok. 95% z produktu workowanego i 5 % luzem.

W podsumowaniu prelegentka zwróciła uwagę, że poziom cen peletu przemysłowego pozostaje pod presją ze względu na wysokie zapasy i niskie ceny energii, które mogą utrzymać się do III kwartału tego roku, a następnie przewiduje się wzrost popytu i cen. Taka sytuacja może podtrzymywać trend przejścia z produkcji przemysłowej na „premium”, ponieważ w niektórych regionach obecne ceny zakupu peletu przemysłowego są zbliżone lub poniżej kosztów produkcji. Popyt na pelet „premium” nadal rośnie w głównych krajach konsumenckich Europy, ale produkcja rośnie obecnie w szybszym tempie.

Ceny niskie, ale… powyżej poprzednich

O trendach na międzynarodowym rynku peletu mówił też Tomasz Stępień z Argus Media. Przekonywał, że mimo spadków ceny są powyżej średniej sprzed kryzysu. A obecny spadek cen jest skutkiem ciepłej zimy, dużych zapasów i odsprzedaży peletu wcześniej zgromadzonego przez elektrownie. Przed sezonem zimowym ceny były niższe niż przed rokiem, ale wyższe od średnich poziomów. A to był pierwszy rok bez rosyjskiego peletu i z tego powodu nabywcy obawiali się braków, więc zgromadzili spore zapasy. Tymczasem warunki pogodowe sprawiły, że popyt na biomasę był ograniczony, mniejszy od spodziewanego. Odbiorcy poszukiwali możliwości zbycia zbędnego paliwa, co jeszcze bardziej wpływało na obniżenie cen. Ukształtowała się ona na poziomie 166 dolarów za tonę, co jest bliskie średniej ceny z lat 2016-2021, gdy wynosiła około 150 dolarów/tonę.

– Dokonała się zmiana struktury dostaw peletu w Europie – mówił Tomasz Stępień. – Nastąpił spadek eksportu z krajów bałtyckich i wzrost eksportu z USA do Europy i Japonii. Pelet z USA zastępuje rosyjski. Ceny zrębki leśnej też spadają znacząco. Ale obecnie i tak jest … droższa od peletu. Import biomasy leśnej w Polsce jest niewielki i spada, a w Danii jest duży i rośnie. Podobnie w Szwecji i Francji.


Jest perspektywa odbicia cen peletu w górę

Potencjał rozwoju rynku peletu z perspektywy globalnego tradera przedstawił Tomasz Śmilgiewicz, dyrektor sprzedaży CM Biomass. Firma dostarcza 3,3 mln ton peletu rocznie. Potencjał produkcyjny grupy to 1,2 mln ton. Ma 10 fabryk w USA, 50 magazynów w świecie i dwa terminale przeładunkowe w Polsce.

– Warto patrzeć na ceny prądu, ponieważ jest korelacja z ceną peletu – stwierdził Tomasz Śmilgiewicz. – My patrzymy też na rynek gazu i ropy. I na  tej podstawie wydaje się, że jest perspektywa odbicia cen peletu w górę. Teraz rzeczywiście fabryki nie osiągają swoich zdolności produkcyjnych , wykorzystując około 80% potencjału wytwórczego. Umowy z producentami i klientami są anulowane albo renegocjowane. Ceny peletu są bowiem poniżej kosztów wytworzenia. Nasze prognozy zakładają, że ceny jesienią wzrosną o 40 dolarów/tonę. I byłaby to cena zrównoważona. Z drugiej strony około 5 mln ton peletu produkcyjnego jest w przygotowanych w Polsce inwestycjach.

Zmienia się zastosowanie peletu drzewnego

Mamy do czynienia z końcem ery kontraktów długoterminowych – mówił Ramunas Waszkiewicz, kierownik ds. rozwoju rynku Baltpool. Firma jest członkiem litewskiej państwowej grupy EPSO-G zajmującej się przesyłem i wymianą energii. Wszystkie działania związane z prowadzoną giełdą biomasy są licencjonowane i nadzorowane przez Krajową Radę Regulacji Energetyki.

Na giełdzie widać zmieniające się zastosowanie peletu drzewnego, głównie dla ogrzewania komunalnego i komercyjnego i w sporej części – przemysłowego, do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Główne czynniki kosztów i decyzji handlowych wynikają dla producentów peletu z cen surowca drzewnego, prądu, oprocentowania kredytu oraz kosztów zezwoleń na emisję CO2, ceny OZE. Na ceny peletu wpływ mają ceny energii, unijna i krajowa polityka dekarbonizacji oraz unijne i krajowe programy dotacyjne.

Zapoznano uczestników z zaletami SPOT-owych kontraktów, zapewniających nabywcom rzeczywistą cenę rynkową, elastyczność, brak długoterminowego zaangażowania, dostęp do nowych dostawców. Natomiast dla dostawców i producentów peletu istotna jest przewidywalna marża zysku, elastyczność i optymizacja kosztów logistyki oraz dostęp do nowych nabywców i brak długoterminowego zaangażowania.


Nowości w regulacjach

Coraz więcej nabywców oczekuje od producentów certyfikowanego peletu drzewnego. Najbardziej popularna jest certyfikacji ENplus®. Krótki opis procesu certyfikacji ENplus®, zmiany w certyfikacji oraz strukturę certyfikacji w SGS omówił Jerzy Musik, kierownik techniczny z SGS Polska.

– Warto sprawdzić swój produkt czy spełnia wymagania jakościowe, by uniknąć reklamacji jakościowych – mówił. – w aneksie A, tabela 4 omówione są procedury ENplus® ST 1001, natomiast w ISO 17225-2:2021-05 Solid biofuels jest specyfikacja peletu drzewnego, zawierająca wymagania jakościowe w dwóch obszarach – dla peletu w sprzedaży detalicznej i przemysłowego. Różnią się one na przykład zawartością części lotnych. Klasy do użytku komercyjnego i mieszkaniowego to A1, A2, B a do użytku przemysłowego: I1, I2, I3.

Specjalista SGS omówił podczas prezentacji jak przygotować zakład w zakresie spełnienia wymagań jako Certyfikowany Producent peletu drzewnego ENplus®,

 w tym wymagane procedury oraz bieżący proces kontroli jakości w zakresie badań wymiarów peletów, wilgotności, wytrzymałości mechanicznej, frakcji drobnych oraz temperatury. Te wymagania są określone w procedurach ENplus® ST 1001 i ENplus® ST 1003. Trzeba najpierw wybrać Jednostkę Certyfikującą z listy na stronie ENplus® i podpisać z nią umowę na certyfikację, wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go do wybranej Jednostki Certyfikującej wraz z załączonymi dokumentami. Inspekcja obejmuje pobranie próbek peletu z każdej klasy i wymiaru i ich wysłanie do laboratorium w celu wykonania badań i oceny zgodności z wymaganiami określonymi w procedurze ENplus® ST 1001, oceny producenta na zgodność z wymaganiami określonymi w procedurze oraz w zakresie spełnienia wymagań dotyczących znaku towarowego a także weryfikację danych podanych do Jednostki Certyfikującej oraz Komitetu ENplus®. Jednostka Certyfikująca sprawdza wypełnienie wszystkich wymagań i wysyła raport do Komitetu ENplus® w tym ocenia wyniki badań laboratoryjnych. Skompletowanie raportu powinno się zakończyć w ciągu 3 miesięcy od daty inspekcji. Jeżeli producent spełnił wszystkie wymagania certyfikacyjne Komitet ENplus® wysyła fakturę licencyjną dotyczącą opłaty rocznej i zaplanowanej wielkości produkcji. Jeżeli opłaty zostaną dokonane i wzór worka zatwierdzony, Komitet ENplus® przesyła informację do producenta i do Jednostki Certyfikującej w celu wystawienia Certyfikatu. Jest podpisywany kontrakt i producent może pelet sprzedawać jako certyfikowany w klasie ENplus®.

Od 1 stycznia 2024 wprowadzono zmiany w procedurze. Teraz Jednostka Certyfikująca realizuje cały proces certyfikacji. Wprowadzono platformę Radix Tree, gdzie producent komunikuje się bezpośrednio z Komitetem ENplus®. Oprócz rocznego audytu, wprowadzono dodatkowe, niezapowiedziane pobranie próbki i badanie peletów. Dodano wymaganie o numerze seryjnym danej partii produkcji. Wyznaczono okres przejściowy od 1 stycznia 2024 r. do 1 stycznia 2025 r. Ponadto, dodano dwa nowe parametry: długości peletów <10mm (L<20% 20%≤M≤30% S>30%) i badanie frakcji 3,15mm – 5,6mm oraz wprowadzono obowiązek bilansu masy ENplus® GD 3004:2024, żeby nie sprzedać więcej niż się wyprodukowało. Zmieniono również zakres wewnętrznej Kontroli Jakości i podzielono ją na dwa etapy – podczas produkcji i podczas workowania i sprzedawania w detalu. Nowe zobowiązania podwyższają koszty produkcji. W pierwszym roku są największe, a w następnym o 1/3 niższe.

Technologia produkcji peletu i efektywne zarządzanie energią było kolejną częścią dwudniowego Kongresu Peletu, którą przybliżymy w kolejnej relacji.

Jednocześnie cieszymy się, iż organizowany przez powermeetings.eu kolejny już Kongres Peletu spotkał się z uznaniem i zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw zaangażowanych w produkcję tego paliwa, firm handlujących tym paliwem, dostarczających technologię, jednostek certyfikujących, organizacji branżowych, mediów, firm transportowych i innych.

Do zobaczenia na kolejnej edycji już za rok ❗

Partnerem Merytorycznym Kongresu była firma SGS Polska a Partnerem Głównym była firma Javelin Global Commodities. Patronat Wspierający sprawowali: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, Związek Producentów Europalet UIC oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece a Partnerami Kongresu były firmy: Izba Gospodarcza Urządzeń OZE, CM Biomass, Baltpool, ARP Energia, Enspirion, Argus Media, Labora Energy, Brüning Group. We współpracę w tworzeniu wydarzenia zaangażowane były również firmy: Biomasa Partner Group, HSW Group, OT Logistics, Sylva – Grupa Piveteaubois, Pellet Wałcz -Stańczyk, RP2 – Industrial & Home Pellet, Mardom Pro, La Meccanica, Poltarex Polskie Drewno, Liebherr, CEDRUS Technologie

Dziękujemy wszystkim Prelegentom, Partnerom i Uczestnikom Forum za przybycie, super atmosferę oraz mnóstwo pozytywnych opinii. Bardzo ważne jest dla nas Wasze zaufanie dzięki, któremu wybieracie udział w każdej, kolejnej edycji naszych wydarzeń co napędza nas do działania już od ponad 2️⃣0️⃣ lat💥 Jesteście najlepsi 🙂


Zapraszamy do udziału w nadchodzących branżowych wydarzeniach powermeetings.eu Industry

👉 III edycja Forum Przemysłu Drzewnego 🔜 13 i 14 czerwca 2024 w Warszawie

Szczegóły i rejestracja: https://powermeetings.eu/forum-przemyslu-drzewnego/

 

👉 październikowe spotkanie biomasowo-pelletowej branży 👉 14 jesienne Forum Biomasy i RDF w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle 🔜 24 i 25 października 2024

Więcej informacji o Forum znaleźć można pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-technologi-w-cieplownictwie-energetyce-spalanie-biomasy/

Zapraszamy do udziału w tym największym i najważniejszym jesiennym spotkaniu branży, które już od 1️⃣4️⃣ lat jest No 1️⃣ wśród wydarzeń branżowych na rynku 😎

 

PARTNERZY KONGRESU PELLETU 2024

Efektywne zarządzanie energią oraz technologie i wytwarzanie energii z biomasy i paliw alternatywnych

 

Efektywne zarządzanie energią oraz technologie i wytwarzanie energii z biomasy i paliw alternatywnych – czyli relacji z 13 wiosennego Forum Biomasy i RDF W Krakowie ciąg dalszy!

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle i ciepłownictwie jest celem każdego przedsiębiorstwa, bo przekłada się na oszczędność energii i daje wymierne korzyści finansowe. No i można czerpać korzyści z uzyskania Białego Certyfikatu, jak potocznie nazywa się świadectwa efektywności energetycznej, wydawane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za inwestycje poprawiające efektywność energetyczną.

Biały certyfikat korzyści

Podczas 13 edycji Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle, zorganizowanego 21-22 marca w Krakowie przez powermeetings.eu o zasadach wydawania świadectw efektywności energetycznej, kto może się o nie ubiegać i jakie uzyskać potencjalne korzyści mówił Paweł Wysokulski z ARP ENERGIA.

– Podstawą prawną umożliwiającą pozyskiwanie świadectw efektywności energetycznej jest ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku – mówił prelegent. – Stanowi ona wdrożenie Dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej oraz rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzenia audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. Świadectwo efektywności energetycznej może zostać przyznane każdemu, kto zamierza zrealizować inwestycję mającą na celu zwiększenie efektywności energetycznej minimum o 10 Toe (tona oleju ekwiwalentnego) w ciągu roku – 116,300 MWh/rok lub 418,680 GJ/rok. Ubiegać się o nie może przedsiębiorca, który jest przed rozpoczęciem inwestycji, tzn. nie podjął wiążących umów z dostawcą urządzeń / wykonawcą. Musi zostać zachowany tzw. efekt zachęty. Ustawa dopuszcza składanie wniosku na jedno przedsięwzięcie lub na przedsięwzięcia tego samego rodzaju. Wniosek może obejmować kilka przedsięwzięć, ale tego samego rodzaju jak np. modernizacja oświetlenia w kilku obiektach i na kilku terenach (w kilku innych spółkach), ale nie może obejmować różnych przedsięwzięć np. zagadnień cieplnych i elektroenergetycznych. Do przyznania świadectwa  kwalifikują się: modernizacja lub wymiana oświetlenia, modernizacja oraz automatyzacja procesów technologicznych i produkcyjnych, ograniczenie strat związanych z poborem, przesyłem oraz dystrybucją energii elektrycznej, odzysk energii z procesów produkcyjnych, termomodernizacja budynków, obiektów, urządzeń produkcyjnych, modernizacja systemów chłodzenia i wentylacji, wymiana maszyn i urządzeń przemysłowych, wdrażanie systemów zarządzania energią, wymiana pojazdów służących do transportu drogowego lub kolejowego. Pełna lista szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej znajduję się w Obwieszczeniu Ministra Energii z 30 listopada 2021 r.

Procedura uzyskania obejmuje ocenę potencjału poprawy efektywności energetycznej, wykonanie audytu efektywności energetycznej, doradztwo i ustalenie szczegółów planowanej inwestycji, przygotowanie i złożenie wniosków do URE, rozpoczęcie inwestycji i jej zakończenie, a  następnie wykonanie i złożenie audytu powykonawczego. Efektem jest otrzymanie Białego Certyfikatu. Ma on postać papieru wartościowego i może być przedmiotem handlu na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie. Ceny Białych Certyfikatów kształtują się obecnie na poziomie 2 150 zł – 2 200 zł za 1 TOE. Stabilność ceny determinuje jednostkowa opłata zastępcza, wynikająca z zapisów ustawy, która wynosi w 2024 –  2 110 zł. Wysokość jednostkowej opłaty zastępczej za każdy kolejny rok zwiększa się o 5 % w stosunku do wysokości jednostkowej opłaty zastępczej obowiązującej za rok poprzedni.

Prelegent szczegółowo przybliżył przykłady wielu rozwiązań  modernizacyjnych i ich efekty, przekładające się na Białe Certyfikaty.


Rekompensata za obniżenie poboru

Inną formułę korzyści dla dostawców mocy energii elektrycznej przedstawił Bogumił Ciżowski z firmy Enspirion, należącej do Grupy Orlen. Otóż jednym ze sposobów na rekompensatę kosztów energii elektrycznej jest DSR, który polega na czasowym obniżeniu poboru mocy z sieci na polecenie PSE w zamian za wynagrodzenie. Taka redukcja trwa godzinę, a jeśli chodzi o moc określoną do redukcji to jest określana wspólnie z danym podmiotem na podstawie audytu i weryfikowana z produkcją. Przyczynia się do zachowania stabilności w Krajowym Systemie Energetycznym w przypadku wystąpienia krytycznej sytuacji bilansowej zwłaszcza w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz pozwala na redukcję emisji CO2 nawet o 700 kg/MWh.

Enspirion jest agregatorem i dostawcą mocy energii elektrycznej dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Obecnie agreguje ponad 150 klientów, z którymi razem dba o bezpieczeństwo systemu. W 52 obiektach zarządza 1355 PPE na ponad 500 obiektach zlokalizowanych w całej Polsce. Moc u klientów wynosi ponad 1,3 GW.

– W ramach realizacji obowiązku mocowego w Rynku Mocy w latach 2021 – 2023 klienci Enspirion zrealizowali 72 wezwania, w tym testy redukcji zapotrzebowania, testowe okresy przywołania oraz okresów przywołania – mówił prelegent. – Średni poziom realizacji naszych obowiązków mocowych to 154 %. Optymalizacja poziomu mocy zagregowanej w jednostkach Enspirion pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa realizacji obowiązku mocowego. Korzyści z realizacji usług elastyczności z Enspirion są spore. Wykorzystanie potencjału elastyczności zapotrzebowania na energię pozwoli na uzyskanie przychodu do 350 tys. zł/rok za każdy MW, bez ponoszenia kosztów inicjacji usługi. Biznes opieramy na kontraktach z pięcioletnim wyprzedzeniem i proponujemy partnerom konkretne stawki do 2028 roku.

Prelegent omówił proces redukcji przez ograniczenie poboru energii elektrycznej z sieci przez nieprzerwany okres 1 godziny. Wartość redukcji wyliczana jest jako różnica wartości profilu bazowego po korekcie oraz poboru energii elektrycznej z sieci w czasie godziny redukcji. Różnica ta nie może być mniejsza niż wartość zadeklarowana w Umowie Mocowej.

Niewykorzystany potencjał produkcji energii elektrycznej z OZE powoduje wzrost emisyjności polskiej gospodarki. Przesunięcie zapotrzebowania z godzin o niskiej generacji z OZE na godziny o znaczącym udziale tych źródeł w miksie może spowodować ograniczenie emisji o ok. 700 kg/MWh.

– Udział w innowacyjnej usłudze DSR jest dowodem świadomości energetycznej przedsiębiorstwa – przekonywał prelegent. – Dostosowanie poboru energii elektrycznej do sytuacji w Krajowym Systemie korzystnie wpływa na ocenę w obszarze ESG. Służy temu też mądre zarzadzanie energią w firmie przez system zdalnego pomiaru energii ENFLOW. – Jest to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na żywo śledzić zużycie energii i podpowiada co robić, by można było płacić za nią jak najmniej.

Jakie wybrać instalacje?

Warunkiem efektywnego zarządzania energią i możliwie taniej produkcji jest posiadanie odpowiednich instalacji wytwórczych. Możliwości w tym zakresie przedstawił Ireneusz Suszyna, Area Sales Manager VECOPLAN Poland, przedstawiając produkcję z paliw RDF dla sektora energetyki cieplnej z wykorzystaniem technologii firmy VECOPLAN. Dostarcza ona branży urządzenia do produkcji, transportu i magazynowania biomasy, które prelegent przedstawił zainteresowanym.

Podobny charakter miała prezentacja Victora Rodriquez, dyrektora sprzedaży APISA by Tornum, firmy specjalizującej się w technologiach procesu suszenia biomasy. Zainstalowała wiele takich oryginalnych instalacji w różnych regionach świata, pozwalających na ekonomiczne suszenie różnych produktów do energetycznego wykorzystania.


 

Korzystne przekształcanie RDF

Interesujące Forum kończyły trzy prezentacje poświęcone wykorzystaniu nowych technologii w krajowych zakładach ciepłowniczych oraz w firmie SYLVA, która stała się samowystarczalne energetycznie.

Status projektu budowy Zakładu Odzysku Energii w Łodzi  przedstawił Andrzej Piotrowski, dyrektor ds. rozwoju Linia Biznesowa Odpady w Veolia Energia Polska SA.

– Choć w marcu wycofano się w kraju z realizacji trzech spalarni odpadów komunalnych, metodą termicznego przekształcania odpadów, to Veolia Energia Polska realizuje plan wybudowania Zakładu Odzysku Energii w Łodzi – zaczął Andrzej Piotrowski. – Mamy w Łodzi dwie elektrociepłownie o mocy cieplnej 1624 MW i elektrycznej – 43 MW. Zaopatrujemy 60  proc. odbiorców zasilanych ciepłem systemowym z sieci o długości ponad 860 km i z ponad 10 000 obsługiwanych węzłów cieplnych. Spalamy 300 000 ton biomasy RDF i teraz chcemy uruchomić ZOE z magazynem ciepła, blokiem gazowym i odzyskiem ciepła ze spalin, żeby odejść od węgla.

Zakład Odzysku  Energii w Łodzi jest już zaprojektowany. Będzie komin o wysokości 50 m oraz wysoki budynek z zielonym dachem i ogrodem deszczowym. Łącznie 5 TIR -ów będzie mogło jednocześnie w hali manewrować, żeby spuszczać paliwo do bunkra.

Zakład będzie przetwarzał 200 000 ton odpadów  na dwóch liniach. Temperatura spalania – 850 st. C. Zamierza się zainwestować w wychwyt CO2 – 30-40 tys. ton,  Planuje się wytwarzanie ciepła w ilości 1700 000 GJ/rok i energii elektrycznej w ilości do 150 000 MWh/rok.

Procedura przygotowania inwestycji trwa od 2020 roku, a inwestor przechodzi typowe „schody”, uzyskując decyzję prezydenta miasta Łodzi – pozwolenie na  budowę ZOE, odrzucenie przez Wojewodę Łódzkiego odwołań organizacji społecznych, wybór wykonawcy w aukcji elektronicznej, co zaskutkowało obniżeniem ceny realizacji zadania o 30 proc. oraz pozyskaniem finansowania. Trwają obecnie przygotowania do budowy ZOE zgodnie z założonym harmonogramem, bowiem rozstrzygnięta została procedura wyłonienia generalnego wykonawcy inwestycji oraz podpisanie umowy EPC. Wykonawca będzie Doosan Enerbility. Budowa ma potrwać 39 miesięcy, a rozruch w I kwartale 2027 roku.

– Realizujemy zadanie, bo uważamy, że w miastach bez takich inwestycji mieszkańców czekają duże podwyżki za odbiór i zagospodarowaniem RDF – podsumował prelegent.

Stopniowa transformacja

-Też chcieliśmy przetwarzać RDF, ale póki co, wycofaliśmy się z takiej inwestycji i stworzyliśmy własną drogę transformacji cieplnej, czyli zastępowaniu miału węglowego biomasą, jako paliwem do produkcji ciepła – stwierdził Jarosław Grobelny, prezes PEC Gniezno. – Żeby stać się systemem efektywnym do końca 2025 r musimy postawić na biomasę. Już  50 proc. ciepła wytwarza się z biomasy, głównie z  PKS i peletów. Z dniem 29 lutego 2024 roku, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie osiągnęło status efektywnego systemu ciepłowniczego, co zostało potwierdzone certyfikatem wydanym przez TUV SUD Polska. W okresie od marca 2023 roku do końca lutego 2024 roku wyprodukowano  ponad 200 tys. GJ, głównie z peletu drzewnego posiadającego certyfikat KZR.

– W oczekiwaniu na możliwość przyjęcia docelowych kierunków transformacji energetycznej poszukiwaliśmy rozwiązań, które pozwolą osiągnąć Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Gnieźnie status efektywnego systemu ciepłowniczego, przy wykorzystaniu posiadanego potencjału wytwarzania ciepła – mówił dyrektor. – Postanowiono przeanalizować możliwość zastosowania biomasy, jako paliwa do wytwarzania ciepła, które uważane jest jako bezemisyjne, czyli nie powodujące w określonych warunkach konieczności umarzania uprawnień do emisji CO2. Dysponując wyłącznie kotłami WR, które są przeznaczone do wytwarzania ciepła z miału węglowego, o preferowanej wartości opałowej około 23 GJ/Mg, zastąpienie miału węglowego biomasą nie było działaniem oczywistym i wymagało wielokierunkowych analiz, w tym w zakresie dostaw i transportu wewnątrz biomasy. Zastępowanie miału węglowego biomasą w przypadku Ciepłowni C13 trwa już od marca 2023 r., od kiedy prowadzone są testy z różnymi rodzajami biomasy. Poza peletem drzewnym, testowane były surowe odpady tartaczne, odpady produkcyjne z zakładów drzewnych, brykiety drzewne, brykiety ze słomy oraz PKS. Analizowany był proces spalania i jego efektywność, sprawność oraz kwestie logistyczne zarówno w zakresie dostaw, jak i transportu wewnątrz zakładu. Na tej podstawie podjęto decyzję, że do produkcji ciepła systemowego w okresie poprzedzającym pełną transformację energetyczną wykorzystywana będzie biomasa w postaci peletu drzewnego lub PKS, spełniająca kryteria zrównoważonego rozwoju. Ma to zagwarantować odbiorcom ciepła systemowego stabilną i możliwie najniższą cenę pozbawioną wpływu konieczności umarzania  uprawnień do emisji CO2, których ceny wzrastają i są trudne do przewidzenia.

Zastąpienie miału węglowego biomasą, szczególnie w postaci biomasy będącej peletem drzewnym stanowiło wyzwanie nie tylko w zakresie prowadzenia procesu spalania, ale także w zakresie transportu biomasy do zasobników przykotłowych. Magazynowanie biomasy w postaci przemysłowego peletu drzewnego, wiąże się przede wszystkim z utratą jej właściwości mechanicznych oraz obniżeniem wartości opałowej. W przypadku transportu przemysłowego peletu drzewnego systemem otwartych taśmociągów, dedykowanych do podawania miału węglowego, występuje niekorzystane zjawisko pylenia. Dlatego też zamontowano system odciągów, które minimalizują zapylenie w hali podawania opału. Zastosowano także zabezpieczenia, aby zapobiec potencjalnemu cofaniu się ognia do zasobników przykotłowych. Takie rozwiązanie generuje najniższe koszty ograniczenia używania miału węglowego do produkcji ciepła systemowego w okresie przejściowym.

– Ograniczenie kosztów produkcji ciepła systemowego jest dla nas jednym z niezmiernie ważnych priorytetów, gdyż cały czas dążymy do tego, żeby zapewnienie komfortu cieplnego mieszkańcom Gniezna było jak najtańsze a tym samym obciążenie budżetów domowych możliwie jak najmniejsze – przyznał dyrektor. – W wyniku spalania biomasy powstają fitopopioły lotne, które można poddać odzyskowi w procesie R10, w kierunku rolniczym lub leśnym. Możliwe jest ich przetwarzanie w instalacjach lub urządzeniach spełniających odpowiednie warunki określone w ustawie o odpadach. Możliwe jest także bezpośrednie wykorzystanie popiołu jako nawozu, bo prace naukowe dowodzą, że wprowadzenie fitopopiołów do gleby daje pozytywne efekty. Pozwala między innymi na dostarczenie łatwo rozpuszczalnego wapnia, który tą drogą jako CaO reguluje odczyn gleb kwaśnych.


 

Samowystarczalność z pozostałości poprodukcyjnych

Inne potrzeby i stąd inne możliwości wykorzystała firma SYLVA z Wiele na Kaszubach. Doświadczenia w wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej na potrzeby procesów produkcyjnych z własnego produktu ubocznego przedstawił Romuald Grzelczak, dyrektor działu energii SYLVA. Jest to firma drzewna należąca do francuskiej Grupy Piveteaubois, realizująca procesy przetarcia 300 000 m3 rocznie. Powstaje w tym procesie kora, zrębka, zrzyny, z których wykonuje się przez mielenie miks energetyczny zasilający biomasę. Procesy wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej realizowane są w kotle wodnym o mocy 8 MWt firmy VYNCKE, podobnie jak kogenerację na poziomie 13,6 MWt i 5 MWe. Są to nowe inwestycje z instalacją wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą. Uruchomienie kogeneracji nastąpiło w sierpniu 2022 r.

Obecnie 1300 ton/h wody o temp 90 st. C  wykorzystywane jest do suszarni trocin i drewna, zapewniając stabilność produkcji, a 4,9 Mwe/h pokrywa całe zapotrzebowanie firmy oraz pozwala na sprzedaż ok. 10 000 MW do sieci rocznie

– Produkujemy ciepło i prąd wyłącznie z paliw odnawialnych, a całość produktu ubocznego ze spalania – żużel i popiół jest wykorzystana przy produkcji rolniczej – podkreślał Romuald Grzelczak. – Korzyści wynikające z inwestycji to produkcja 300 ton dziennie peletu najwyższej jakości, stabilna temperatura wody sieciowej oraz efektywny system suszarni Dryer One. Jesteśmy niezależni energetycznie do tego stopnia, że w przypadku braku prądu sieciowego, mamy swoje ciepło i własny prąd. To wszystko oznacza, że nasi kontrahenci mają zapewnione dostawy peletu przez cały rok. Potencjał produkcyjny  wynosi 130 000 ton peletu, który jest automatycznie pakowany w worki o pojemności 15 kg w ilości 360T/dobę.

– Mamy własne laboratorium badawcze i stała kontrola jakości peletu na przenośnikach – podkreślił prelegent. – wykorzystujemy tylko sortowaną czystą trocinę sosnową, a inna trafia do spalania. Mamy nie tylko nowoczesny proces produkcyjny peletu, ale bardzo efektywny, a energia w 100 % pochodzi z odnawialnych źródeł. Certyfikaty DIN+,KZR, FSC, PEFC, DOBRY PELLET-GOLD są potwierdzeniem jakości wynikającej z 30 letniego doświadczenie produkcyjnego. Ale najważniejszym osiągnięciem jest bardzo dobra opinia wśród użytkowników peletu oraz producentów kotłów na pelet. Wydaliśmy na te inwestycje 200 mln zł., w tym 50 mln ze środków pomocowych.

Poznanie historii i aktualnych wyzwań

Tradycją Forum jest poświęcanie drugiego dnia spotkania na zwiedzanie oraz warsztaty. Tym razem można było poznać historyczne podziemia centrum Krakowa oraz posłuchać Delfiny Rogowskiej z KZR INiG System, która przybliżała założenia systemu bilansu masy System jest zbiorem zapisów i danych, zapewniającym identyfikowalność, począwszy od miejsca pochodzenia do zużycia. Zapewnia nadzór nad ilościami biomasy przepływającymi przez łańcuch dostaw biopaliw, biopłynów lub paliw z biomasy. Charakterystyka KZR musi być przekazywana w dół łańcucha dostaw, wraz z innymi informacjami niezbędnymi do zapewnienia identyfikowalności. System bilansu masy powinien zawierać informacje na temat zrównoważonego rozwoju i charakterystyki emisji gazów cieplarnianych oraz ilości surowców i paliw, w tym informacje na temat ilości surowców i paliw, dla których nie określono zrównoważonego rozwoju ani charakterystyki emisji gazów cieplarnianych. Odpowiedni okres na przeprowadzenie bilansu masy wynosi 12 miesięcy dla producentów biomasy rolnej i leśnej oraz pierwszych punktów skupu pozyskujących wyłącznie biomasę rolną i leśną oraz 3 miesiące dla wszystkich innych podmiotów gospodarczych. Na koniec okresu bilansu masy przekazane dane dotyczące zrównoważonego rozwoju powinny być równoważne fizycznym zapasom w kontenerze, zakładzie przetwórczym lub logistycznym, infrastrukturze przesyłowej i dystrybucyjnej lub miejscu.

W drugiej części warsztatów dr inż. Ilona Olsztyńska z SGS Polska przybliżyła aktualne wyzwania dotyczące certyfikacji KZR dla biomasy i paliw alternatywnych, odpadów. Zakres przekazywanej wiedzy był bardzo szeroki i kompetentnie wyłożony.

Współpraca producentów z SGS czy z KZR INiG ułatwi procesy certyfikacji paliw z biomasy oraz wytwórców ciepła i energii, którzy na kolejnym Forum organizowanym przez powermeetings.eu będą mogli spotkać się jesienią tego roku. Organizatorzy zapewniają przygotowanie równie atrakcyjnego programu.


 

Pierwsza część relacji znajduje się pod linkiem: https://powermeetings.eu/wielokierunkowe-spojrzenie-na-dekarbonizacje-cieplownictwa-i-przemyslu-relacja-z-forum-biomasy-rdf-krakow-2024/

 

Partnerem Strategicznym Forum była firma SGS Polska a Partnerem Głównym była firma Javelin Global Commodities. Patronat Wspierający sprawowało Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych oraz Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, a Partnerami Forum były firmy: Instytut Nafty i Gazu – PIB, CM Biomass, Metropolis, Baltpool, Vecoplan, Apisa by TORNUM, ARP Energia, Enspirion. We współpracę w tworzeniu wydarzenia zaangażowane były również firmy: Przedstawicielstwa w Polsce PWP, NETECS, Bioeko Grupa TAURON, Veolia Energia Polska, PEC Gniezno, Biomasa Partner Group, Instal Filter, HSW Group, EP Resources, InnoEko, inno4wood, Inno Sped, Bureau Veritas, Energika, Nawrocki Technologie Granulowania, Brüning Group, G7 Group, Ferro Carbo, Green Wood Resources, CEDR Energo, OT Logistics oraz Railcon Hots.

Dziękujemy wszystkim Prelegentom, Partnerom i Uczestnikom Forum za tak liczne przybycie, super atmosferę oraz mnóstwo pozytywnych opinii. Bardzo ważne jest dla nas Wasze zaufanie dzięki, któremu wybieracie udział w każdej, kolejnej edycji Forum co napędza nas do działania już od ponad 2️⃣0️⃣ lat💥 Jesteście najlepsi 🙂
 

RELACJA WIDEO 🌞

 

Pełna relacja foto i wideo znajduje się pod linkiem:

https://powermeetings.eu/forum-biomasy/

 

Z roku na rok rozmowy z Wami utwierdzają nas w przekonaniu, że nasze wydarzenia już na stałe wpisały się w Wasze kalendarze i są nie tylko najważniejszym, ale także obowiązkowym miejscem spotkań całej branży – a nasza praca poprzez integrację rynku przynosi same pozytywne efekty biznesowe – zatem do zobaczenia na kolejnej edycji❗

 

13 wiosenne Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle za nami
– i co dalej???

Uczestnictwo ponad 250 osób potwierdziło wielowymiarową wartość tego spotkania, zarówno merytoryczną, networkingową, ale przede wszystkim biznesową. Kolejna edycja tym razem jesienna – Forum Biomasy i RDF odbędzie się 24-25 października 2024.

Szczegóły na www: https://powermeetings.eu/forum-technologi-w-cieplownictwie-energetyce-spalanie-biomasy/

Zapraszamy do udziału w tym największym i najważniejszym jesiennym spotkaniu branży,
które już od 1️⃣4️⃣ lat jest No 1️⃣ na rynku ❗

 

Ale zapamiętaj też i jeszcze dziś zapisz w kalendarzu datę kolejnej 14 edycji wiosennego Forum Biomasy i RDF w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle 🔜27-28 marca 2025👍

Szczegóły wkrótce na www: https://powermeetings.eu/forum-biomasy/

 

Do zobaczenia ❗

Masz pytania o kolejne edycje Forum? Zapraszam do kontaktu:

Jola Szczepaniak

powermeetings.eu
kom.: +48 505 659 477

e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu
www.powermeetings.eu
https://www.facebook.com/powermeetings.eu/
https://www.instagram.com/renewableenergy_pl/
https://www.linkedin.com/company/powermeetingseu-industry

 

Co jeszcze organizujemy w najbliższym czasie?

Wielokierunkowe spojrzenie na dekarbonizacje ciepłownictwa i przemysłu

 

Wielokierunkowe spojrzenie na dekarbonizacje ciepłownictwa i przemysłu – relacja z 13 edycji wiosennego Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych powermeetings.eu w Krakowie

 

 – Uniknięto by w przeszłości  wielu niepowodzeń, gdyby branża związana z biomasą i paliwami alternatywnymi była słuchana i wdrażano jej wnioski – stwierdził Miłosz Motyka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w swoim wystąpieniu inaugurującym wiosenną, 13 edycję Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle, zorganizowanym w dniach 21-22 marca 2024 w Krakowie przez powermeetings.eu – obchodzące w tym roku 20-lecie organizacji najlepszych branżowych wydarzeń podyktowanych najaktualniejszymi trendami, zmianami w otoczeniu legislacyjnym i przeobrażeniami rynkowymi. – Deklarujemy obecnie pełną współpracę, słuchanie uwag i postulatów. Dzięki udziale w kolejnych edycjach Forum, udaje się przeprowadzać transformację i poprawiać wiele projektów legislacyjnych. Dzisiaj nie ma bezpieczeństwa kraju, bez bezpieczeństwa energetycznego, a bezpieczeństwa energetycznego nie ma bez suwerenności energetycznej. Dlatego będziemy wspierać alternatywne źródła energii, rozproszoną energetykę, biomasę, pelet, a generalnie polskich przedsiębiorców, żeby się uniezależnić od zewnętrznych paliw. Legislacja nie jest od narzucania działań, ale ma odpowiadać na zapotrzebowane i wdrażać wnioski zgłaszane przez producentów. Widzimy, że Program Czyste Powietrze nie spełni celu, jeśli środki finansowe są np. wydawane na niecertyfikowane pompy ciepła z różnych stron świata, nie wspierające rozwoju polskich firm i własnych rozwiązań.


Ciepłownictwo wobec Fit for 55

Uczestnicy krakowskiej debaty mieli możliwość przekazania wiceministrowi różnych uwag dotyczących głównie dekarbonizacji, zarówno bezpośrednio jak i w wygłoszonych prezentacjach. Wykorzystała tę możliwość Dorota Jeziorowska, dyrektor w Polskim Towarzystwie Elektrociepłowni Zawodowych, przedstawiając liczne problemy związane z dekarbonizacją sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce w świetle rozstrzygnięć pakietu „Fit for 55”. Podkreślając bardzo istotną rolę ciepłownictwa systemowego w polskich miastach, zaprezentowała uwagi i wnioski zawarte w dokonanej przez organizacje skupiające elektrociepłownie analizie regulacji pakietu Fit for 55 w obszarze ciepłownictwa. Branża docenia znaczenie efektywnego systemu ciepłowniczego, ale w odniesieniu do kryterium wysokosprawnej kogeneracji wprowadzono nowy limit emisji bezpośrednich dwutlenku węgla, który w przypadku jednostek opartych o paliwa kopalne, wyznaczono na 270 g CO2/kWh wyprodukowanej energii. Limit ten będzie mieć zastosowanie do jednostek nowych oraz znacząco zmodernizowanych, gdy koszt przekracza 50 % kosztów inwestycji w nową porównywalną jednostkę) po dacie transpozycji Załącznika III. W przypadku jednostek kogeneracji działających przed wejściem w życie zmienionej dyrektywy, przepisy Załącznika III przewidują możliwość odstępstwa od stosowania kryterium emisyjnego do dnia 1 stycznia 2034 r., pod warunkiem, że takie jednostki posiadają plan redukcji emisji w celu osiągnięcia progu 270 g CO2/kWh do dnia 1 stycznia 2034 r. Niezbędne jest zatem określenie kosztów transformacji sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce w oparciu o rozstrzygnięcia dokonane w ramach pakietu Fit for 55 oraz wskazanie rozwiązań technologicznych pozwalających na transformację systemów ciepłowniczych o różnej wielkości a następnie wypracowanie rekomendacji dotyczących kierunków implementacji do prawodawstwa krajowego kluczowych przepisów mających wpływ na sektor ciepłownictwa systemowego. Przeprowadzono w tym zakresie symulacje różniące się zakresem stosowanych różnych paliw w kolejnych latach, aż do 1 stycznia 2050 r., gdy system zacznie wykorzystywać wyłącznie energię odnawialną.

Rynki ciepła podzielono według mocy zamówionej. Prognozy rynków ciepła zawierają wpływ na wolumeny planowanych rozwiązań legislacyjnych w zakresie termomodernizacji i efektywności energetycznej  istniejących budynków oraz nowo przyłączanych do sieci. Obecnie z tego powodu spodziewany jest ubytek wolumenu do 2050 r. od 30 do 40%. Warianty technologiczne zostały dobrane w taki sposób, aby w ramach jednorazowego procesu inwestycyjnego istniała możliwość spełnienia wymogów regulacyjnych w perspektywie do 2050 r. Poszczególne technologie zostały w analizie wybrane z priorytetyzacją zarówno najniższego kosztu wytworzenia ciepła, jak i uzyskania co najmniej minimalnych wolumenów ciepła z kogeneracji, OZE i ciepła odpadowego, określonych w definicji efektywnego systemu ciepłowniczego. Uwzględniono także, iż w perspektywie około 2040 roku mogą pojawić się nowe opcje związane z możliwością przepaliwowania istniejących jednostek gazowych na wodór i biogaz, co powinno dodatkowo zwiększyć potencjał do przyspieszenia dekarbonizacji ciepłownictwa.

Rozpisano szczegółowo poszczególne warianty zasiania sieci ciepłowniczych różnymi jednostkami i różnych paliwem i wyszło ciepłownikom, że sprostanie wymaganiom unijnego pakietu „Fit for 55” będzie wymagało, w przypadku Polski, w zależności od scenariusza poniesienia do 2040 roku nakładów na poziomie od 94 do 178 mld zł – na infrastrukturę wytwórczą, od 76 do 100 mld zł – na infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną, od 106 do 140 mld zł – na modernizację instalacji odbiorczych, czyli łącznie – od 276 do 418 mld zł na dekarbonizację sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce. Dlatego, aby transformacja mogła zostać zrealizowana w sposób akceptowalny dla odbiorców końcowych, konieczne jest zwiększenie maksymalnego poziomu intensywności pomocy publicznej, określonego w prawodawstwie UE, z poziomu 30-45 % kosztów kwalifikowanych obecnie, do co najmniej 60 %. Ponadto, biorąc pod uwagę końcowe rozstrzygnięcia dokumentów pakietu Fit for 55 konieczna jest zmiana miksu wytwórczego w sektorze. Do 2040 r. znaczny udział może wciąż stanowić ciepło z kogeneracji (gazowej), jednak po roku 2040 konieczna jest zmiana w kierunku źródeł odnawialnych. Najważniejsze technologie i paliwa, które mogą być wykorzystane w celu dekarbonizacji sektora ciepłownictwa systemowego to źródła gazowe, źródła biomasowe, źródła geotermalne, wielkoskalowe pompy ciepła, kotły elektrodowe zasilane energią elektryczną z OZE, magazyny ciepła, ciepło odpadowe, a w przyszłości – jednostki kogeneracji zasilane zielonym wodorem lub biometanem oraz technologie SMR lub MMR.

Zapotrzebowanie na biomasę, w zależności od wariantu dekarbonizacji może rocznie kształtować się na poziomie 5 lub nawet 25 mln ton. Obecnie w sektorze zużywane jest 4 mln ton biomasy rocznie.

 

Co jest i co nas czeka?

Problemy ciepłowników wynikają w dużej części z Dyrektywy RED III. Przybliżyła je dosyć szczegółowo dr inż. Ilona Olsztyńska z SGS Polska, przedstawiając zbiór najważniejszych regulacji dla rynku biomasy i paliw alternatywnych – co jest i co nas czeka w przyszłości? Omówiła nowe cele dla Unii Europejskiej do 2030 roku – 40 %  energii z OZE w UE, 13 % redukcji intensywności emisji GHG dzięki OZE w sektorze transportu UE, 55 %  redukcja gazów cieplarnianych oraz 1,1 % lub 2,1 % – coroczne zwiększanie udziału energii z OZE w sektorze ciepła i chłodu, 49 % energii z OZE w sektorze budynków w zużyciu energii końcowej  i 1,1 % – średni minimalny coroczny wzrost udziału źródeł energii z OZE w przemyśle.

Przekazała zasady unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, infrastruktury paliw alternatywnych, mechanizmu dostosowywania cen na granicach. uwzględnienia emisji CO2, efektywności energetycznej i charakterystyki energetycznej budynków. Przypomniała cechy biomasy i paliw z biomasy oraz paliw odnawialnych a także zasadę kaskadowego wykorzystania biomasy drzewnej.

– Państwa członkowskie wprowadzają środki służące zapewnieniu, aby produkcja energii z biomasy przebiegała w sposób minimalizujący wystąpienie nadmiernych zakłóceń na rynku surowca do produkcji biomasy oraz szkodliwy wpływ na różnorodność biologiczną – mówiła Ilona Olsztyńska. –  W tym celu uwzględniają hierarchię postępowania z odpadami określoną w art. 4 dyrektywy 2008/98/WE oraz zasadę wykorzystania kaskadowego biomasy drzewnej. Państwa członkowskie mogą odstąpić od zasady kaskadowego wykorzystania biomasy, jeżeli  jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii,

lokalny przemysł nie jest w stanie ilościowym lub technicznym wykorzystać biomasy leśnej w celu uzyskania gospodarczej i środowiskowej wartości dodanej wyższej niż produkcja energii. Państwa członkowskie nie mogą udzielać wsparcia na rzecz wykorzystania kłód tartacznych, kłód fornirowych, drewna okrągłego klasy przemysłowej, pniaków i korzeni do produkcji energii, produkcji energii odnawialnej ze spalania odpadów, chyba że spełnione zostały obowiązki w zakresie selektywnego zbierania określone w dyrektywie 2008/98/WE. Państwa członkowskie nie udzielą nowego wsparcia ani nie wznowią żadnego wsparcia na produkcję energii elektrycznej z biomasy leśnej w instalacjach wyłącznie elektroenergetycznych, chyba że taka energia elektryczna spełnia co najmniej jeden z określonych warunków. Ponadto, kryteria zrównoważonego rozwoju spełniają instalacje produkujące energię ze stałych paliw z biomasy – energię elektryczną, ciepło i chłód lub paliwa o całkowitej nominalnej mocy cieplnej wynoszącej co najmniej 7,5 MW, gazowych paliw z biomasy o całkowitej nominalnej mocy cieplnej wynoszącej co najmniej 2 MW, biometanu – instalacji produkujących gazowe paliwa z biomasy o średnim natężeniu przepływu biometanu.

Autorka prezentacji omówiła też nowe zakresy ograniczania emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy np. do co najmniej 80 % – w przypadku energii elektrycznej, ciepła i chłodu produkowanych z paliw z biomasy, wykorzystywanych w instalacjach oddanych do eksploatacji po 20 listopada 2023 r. i co najmniej 70 % – do 31 grudnia 2029 r. i co najmniej 80 % od 1 stycznia 2030 r. w przypadku energii elektrycznej, ciepła i chłodu produkowanych z paliw z biomasy, wykorzystywanych w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej wynoszącej co najmniej 10 MW, oddanych do eksploatacji między 1 stycznia 2021 r. a 20 listopada 2023 r. Instalację uznaje się za będącą w eksploatacji od momentu rozpoczęcia fizycznej produkcji biopaliw, biogazu zużywanego w sektorze transportu i biopłynów oraz od momentu rozpoczęcia fizycznej produkcji ciepła i chłodu oraz energii elektrycznej z paliw z biomasy. Energię z paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego można zaliczyć na poczet celu dotyczącego redukcji emisji gazów cieplarnianych, wyłącznie w przypadku, gdy ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynikające z wykorzystywania tych paliw wynosi co najmniej 70 %. Natomiast energię z pochodzących z recyklingu paliw węglowych można zaliczyć na poczet celu dotyczącego redukcji emisji gazów cieplarnianych, wyłącznie w przypadku, gdy ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynikające z wykorzystywania tych paliw wynosi co najmniej 70 %.


 

Finansowanie inwestycji

Iwona Poliwka, doradca ds. finansowania inwestycji Metropolis Doradztwo Gospodarcze przedstawiła  zasady i możliwości  finansowania inwestycji energetycznych. Wskazała na środki Funduszu Modernizacyjnego
Kogeneracja dla energetyki i przemysłu pozwalające na inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji

Możliwe jest też finansowanie inwestycji dotyczących budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MW, rozwoju kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny czy z programu Racjonalna Gospodarka Odpadami na wykorzystywanie paliw alternatywnych na cele energetyczne.

Temat finansowania rozwinął Dawid Karasek, kierownik Wydziału Finansowania Krajowego w Departamencie Energetyki i Przemysłu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma 35 letnie doświadczenia w finansowaniu projektów na rzecz ochrony środowiska. Ten urząd powołany w okresie zmian ustrojowych w 1989 r. jest unikatowy na skalę światową i stanowi filar systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce. Obecny poziom finansowania ochrony środowiska to ponad 6 mld zł rocznie, w tym  59% ze środków krajowych i 41% ze środków zagranicznych. Fundusz jest liderem wdrażania funduszy europejskich i zagranicznych mechanizmów finansowania ochrony środowiska w Polsce od 1996 r. Z roku na rok nakłady rosną. Finansuje i współfinansuje z własnych środków przedsięwzięcia proekologiczne, współpracuje z wojewódzkimi funduszami i Bankiem Ochrony Środowiska, wdraża program „Czyste Powietrze”, realizuje zadania dotyczące przedsięwzięć niskoemisyjnych w programie Stop Smog, realizuje program „Mój Prąd”, „Moja Woda” oraz „Moje ciepło” a także projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. NFOŚiGW jest operatorem Funduszu Modernizacyjnego w ramach Energia Plus, który zawiera kilkanaście programów priorytetowych, np. Moje Ciepło, Digitalizacja Sieci Ciepłowniczych, Kogeneracja dla Ciepłownictwa, Dla Energetyki i Przemysłu, Energia dla Wsi. Kogeneracja Powiatowa.

 

Dostępność surowców opałowych

W części poświęconej dostępności biomasy oraz trendom i technologiom zabrał głos Tomasz Majerowski, kierownik Zespołu Użytkowania Lasu DGLP przedstawiając potencjał pozyskania biomasy w PGL LP. Omówił kryteria biomasy „dostępnej” dla przemysłu, wskazując, iż na rynku obecnych jest wielu odbiorców biomasy leśnej, bo realizowane są wciąż nowe inwestycje wykorzystują biomasę importowaną i krajową. Istotne jest, aby biomasa wykorzystywana była lokalnie. W latach 2013-2022 sprzedaż drewna opałowego, czyli grubizny rozumianej jako S4/S2AP oscylowała, z wyjątkiem lat 2017-2018 oraz 2020 roku (pandemia) wokół 3 mln m3. W 2022 roku zapotrzebowanie na drewno opałowe sprzedawane detalicznie, gospodarstwom domowym drastycznie wzrosło. Teraz wróciło do wcześniejszego poziomu. Sprzedaż drewna opałowego stanowi 10-16 % całości pozyskiwanego drewna.

Generalnie, w latach 2013-2021 sprzedaż drewna M2, pozyskiwanego na zasadach samowyrobu, sukcesywnie spadała, natomiast w 2022 roku zarówno ceny drewna M2, jak i wolumen sprzedaży, wzrosły. Jednak pozyskiwanie drewna na zasadach samowyrobu, ze względów kulturowych, demograficznych i gospodarczych, nie będzie znacząco wzrastać a średnioroczne ceny spadają.


Perturbacje z pozyskaniem surowca drzewnego powodują, że zmodyfikowana biomasa agro staje się alternatywnym paliwem w ciepłownictwie. Przekonywał o tym Ryszard Jelonek, kierownik Zakładu Produkcji Peletów Agro w Ząbkowicach Śląskich, należącym do Biomasa Partner Group.

– Dla nas – mówił – biomasa to ulegająca biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w tym substancje roślinne. Taką biomasą agro pochodzenia rolniczego są: pelet ze słomy produkowany przez Biomasa Parter Group SA, pelet z łuski słonecznika, PKS (Palm Kernel Shell), kiedyś wysłodki (buraki, kokos), uprawy roślin energetycznych. Pelet ze słomy nie musi być uciążliwym paliwem jak go niektórzy przedstawiają. Odpowiednio wyprodukowany pelet ze słomy może być dobrym paliwem, wykorzystywanym w procesie współspalania lub spalania dedykowanego w elektrowniach i ciepłowniach, w instalacjach przemysłowych i komunalnych.

Kluczowe czynniki wpływające na proces spalania biomasa agro to niskie temperatury charakterystyk popiołu, duża zawartość alkaliów i złe ustawienia parametrów kotłów. Biomasa Parter Group współpracuje z Politechniką Śląską i firmą Intermark z Gliwic i wspólnie znaleziono rozwiązanie na kluczowe problemy spalania biomasy agro, takie choćby jak zażużlenie parownika kotła.

– Można temu zaradzić – mówił Ryszard Jelonek przez odpowiedni produkt, z dodatkami, lepiej spalający się. Rozwiązaniem problemów jest zmodyfikowany pelet Agro Dunino. Są to granulki sprasowane pod wysoką temperaturą i ciśnieniem z wyselekcjonowanej słomy zbóż z dodatkiem haloizytu Dunino. Haloizyt dodawany jest w procesie produkcji peletu w ilości ok. 2-3 %. Korzyści stosowania peletu Agro Dunino to redukcje: szlakowania, korozji wysokotemperaturowej, emisji pyłów i metali ciężkich, zjawiska zanieczyszczenia powierzchni kotła, poprawa sprawności procesu spalania a popiół o luźnej drobnoziarnistej nieaglomerowanej strukturze, możliwy do stosowania w rolnictwie. W kotłach rusztowych przy przejściu ze spalania  węgla na pelet Agro Duniono wymagana jest odpowiednia regulacja dysz powietrznych w sekcji pierwszej kotła, co wpłynie  korzystnie na poprawę parametrów spalania i będzie zapobiegało powstawaniu zgorzeli. Pelet agro ze słomy na cele energetyczne ma certyfikaty KZR.

 

Jakie trendy na rynku?

Był okres wielkiego zapotrzebowania na pelety różnego typu, więc ich ceny znacząco wzrosły. Jak obecnie wygląda dynamika rynku biomasy, jakie są najnowsze dane i trendy?

Na te pytania prelegenci odpowiadali w swoich prezentacjach. Jako pierwszy – Ramunas Waszkiewicz, kierownik ds. rozwoju rynku Baltpool, czyli międzynarodowej giełdy biomasy, która ma 600 uczestników i 60 000  zrealizowanych kontraktów. Z bieżącej analizy wynika, że ceny zrębki na giełdzie Baltpool spadają. Producenci i nabywcy raz wybierają kontrakty krótkoterminowe SPOT, albo długoterminowe umowy. W 2023 roku 76 % wolumenu zostało zakontraktowane na warunkach krótkoterminowych, w tym aż 49 % to SPOT, zapewniający nabywcom rzeczywistą cenę rynkową, elastyczność, brak długoterminowego zaangażowania  i dostęp do nowych dostawców. Producenci mogą zaś spodziewać się przewidywalnej marży zysku, elastyczności, braku długoterminowego zaangażowania, dostępu do nowych nabywców oraz optymalizacji kosztów logistyki.

Szerzej sytuację i globalne trendy na szybko zmieniającym się rynku biomasy oraz wpływ na polski rynek biomasy omówili: Mads Thomsen, dyrektor Global Portfolio Management CM Biomass z Danii i Tomasz Śmilgiewicz, dyrektor sprzedaży CM Biomass. Firma ta sprowadza biomasę statkami i dostarcza do terminali w Szczecinie i Gdańsku, gdzie są możliwości składowania i dystrybucji do klientów. Główne surowce to łupiny orzecha nerkowca, pelety drzewne, PKS i wiele innych. Potwierdzali oni rosnące wciąż zapotrzebowanie na biomasę, ale jest ono zmienne, a ceny mają tendencję wahające.


W tym cyklu zabrał też głos Marek Kępa, członek zarządu ds. handlowych Javelin Global Connodities, koncentrując się na roli biomasy drzewna w procesie transformacji energetyki i przemysłu. Javelin Global Connodities to międzynarodowa firma zajmująca się marketingiem, handlem, logistyką, finansowaniem i doradztwem w  zakresie towarów masowych, węgla, stali, energii, biowęgla i paliw odnawialnych. Firma ma siedzibę w Londynie, a biura znajdują się w Krakowie, Nowym Jorku, San Diego, St. Louis, Portoryko, Zug, Singapurze, Bangalore i Melbourne. Javelin działa w 100 krajach i na sześciu kontynentach w zakresie ponad 20 różnych towarów i jest liderem na rynku dostaw towarów dla sektorów energetycznego, stalowego i przemysłowego.

– Rośnie zainteresowanie biomasą, ale więcej powinno mówić się o logistyce – stwierdził Marek Kępa. – Przez który terminal w Polsce ona wejdzie na polski rynek? Obecnie te możliwości są ograniczone. Ponadto, obsługujemy klientów z sektorów, w których emisje są trudne do ograniczenia, w związku z tym mamy wyjątkowe doświadczenia w dostarczaniu surowców przejściowych, a także zapewnianiu długoterminowych rozwiązań wspierających klientów w procesie transformacji energetycznej. JVLN sprzedał ok. 60 Mt surowców w 2023 roku, a głównym źródłem dostaw były Ameryka Północna i Południowa. Zauważamy, że biogeniczne źródła węgla odegrają kluczową rolę w produkcji zielonej energii, stali, cementu oraz paliw morskich i lotniczych w procesie ograniczania emisji CO2. Świadczą o tym projekty OZE realizowane w USA. Nasi doświadczeni traderzy wychodzą naprzeciw potrzebom klientów i wspierają ich w procesie transformacji, poprzez dostarczanie prostych, ale skutecznych rozwiązań niskoemisyjnych. Ale nasi klienci muszą mieć pewność, że po zmianie surowca na niskoemisyjny zostanie zachowana ciągłość produkcji oraz stabilny łańcuch dostaw. Takim perspektywicznym paliwem, nad którym pracujemy może być biowęgiel wytwarzany w procesie pirolizy, zazwyczaj z odpadów rolniczych i leśnych w celu zwiększenia zawartości węgla we frakcji stałej do ponad 50 %. Biowęgiel znajduje zastosowane jako reduktor w produkcji metali, źródło biokoksu i jest alternatywą dla węgli kopalnych w procesach produkcji żelazostopów, stali i innych metali oraz w innych procesach. Około 4-5 tony peletu jest równoważne 1 tonie biowęgla.

Podsumowaniem tej interesującej sesji była prezentacja Delfiny Rogowskiej i Michała Pajdy z KZR INiG System o weryfikacja nowych wymagań KZR INiG. Jest to jeden z 15 globalnych systemów certyfikacji uznanego przez KE. Prawie 20 % podmiotów certyfikowanych to przedsiębiorcy spoza Polski. Certyfikacji podlegają: biopaliwa i biopłyny (np. etanol, biodiesel), paliwa z biomasy (np. pelety, zrębka), paliwa odnawialne pochodzenia niebiologicznego (wodór z elektrolizy) oraz paliwa węglowe z recyklingu (paliwa syntetyczne pochodzenia kopalnego – CO2). KZR certyfikuje w pełnym zakresie art. 29  RED II. Przybliżono uczestnikom jak takie certyfikaty uzyskać i jakie warunki spełnić, żeby je utrzymać.

Co daje uzyskanie certyfikatu? Możliwość obrotu materiałem KZR (przy zapewnieniu przyjęć KZR), możliwość wskazania, że dana partia towaru jest zgodna z wymaganiami dyrektywy RED II/ustawodawstwa krajowego. A kto wykorzystuje paliwa KZR? Podmioty realizujące cele OZE i uczestniczące w systemie EU ETS. Informacja o spełnieniu KZR przez daną partię materiału musi w prawidłowy sposób przejść przez cały łańcuch dostaw

Tylko posiadając certyfikat można efektywnie zarządzać energią w przemyśle i ciepłownictwie, o czym mówiono w kolejnym cyklu prezentacji, które przybliżymy w kolejnej publikacji.


 

Druga część relacji znajduje się pod linkiem: https://powermeetings.eu/efektywne-zarzadzanie-energia-technologie-wytwarzanie-energii-biomasa-paliwa-alternatywne-relacja-z-forum-biomasy-rdf-krakow-2024/

 

RELACJA WIDEO 🌞

 

Pełna relacja foto i wideo znajduje się na www:

https://powermeetings.eu/forum-biomasy/

 

Partnerem Strategicznym Forum była firma SGS Polska a Partnerem Głównym  była firma Javelin Global Commodities. Patronat Wspierający sprawowało Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych oraz Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, a Partnerami Forum były firmy: Instytut Nafty i Gazu – PIB, CM Biomass, Metropolis, Baltpool, Vecoplan, Apisa by TORNUM, ARP Energia, Enspirion. We współpracę w tworzeniu wydarzenia zaangażowane były również firmy: Przedstawicielstwa w Polsce PWP, NETECS, Bioeko Grupa TAURON, Veolia Energia Polska, PEC Gniezno, Biomasa Partner Group, Instal Filter, HSW Group, EP Resources, InnoEko, inno4wood, Inno Sped, Bureau Veritas, Energika, Nawrocki Technologie Granulowania, Brüning Group, G7 Group, Ferro Carbo, Green Wood Resources, CEDR Energo, OT Logistics oraz Railcon Hots.

Dziękujemy wszystkim Prelegentom, Partnerom i Uczestnikom Forum za tak liczne przybycie, super atmosferę oraz mnóstwo pozytywnych opinii. Bardzo ważne jest dla nas Wasze zaufanie dzięki, któremu wybieracie udział w każdej, kolejnej edycji Forum co napędza nas do działania już od ponad 2️⃣0️⃣ lat💥 Jesteście najlepsi 🙂

Uczestnictwo ponad 250 osób potwierdziło wielowymiarową wartość tego spotkania, zarówno merytoryczną, networkingową, ale przede wszystkim biznesową. Z roku na rok rozmowy z Wami utwierdzają nas w przekonaniu, że nasze wydarzenia już na stałe wpisały się w Wasze kalendarze i są nie tylko najważniejszym, ale także obowiązkowym miejscem spotkań całej branży – a nasza praca poprzez integrację rynku przynosi same pozytywne efekty biznesowe – zatem do zobaczenia na kolejnej edycji❗

 

Zapisz w kalendarzu datę kolejnej 14 edycji wiosennego Forum Biomasy i RDF w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle 🔜 27-28 marca 2025 👍

Szczegóły wkrótce na www: https://powermeetings.eu/forum-biomasy/

 

 

A już 🔜 24 i 25 października 2024 odbędzie się
jesienna edycja Forum Biomasy i RDF w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle

Zapraszamy do udziału w tym największym i najważniejszym jesiennym spotkaniu branży,
które już od 1️⃣4️⃣ lat jest No 1️⃣ na rynku ❗

Szczegóły i rejestracja: https://powermeetings.eu/forum-technologi-w-cieplownictwie-energetyce-spalanie-biomasy/

 

Do zobaczenia ❗

Masz pytania o kolejne edycje Forum? Zapraszam do kontaktu:

Jola Szczepaniak

powermeetings.eu
kom.: +48 505 659 477

e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu
www.powermeetings.eu
https://www.facebook.com/powermeetings.eu/
https://www.instagram.com/renewableenergy_pl/
https://www.linkedin.com/company/powermeetingseu-industry

 

Co jeszcze organizujemy w najbliższym czasie?

Magazyny energii 2024 – usługi regulacyjne, rynek mocy, OZE, proces inwestycyjny, finansowanie

XIV jesienne Forum Biomasy i RDF 2024

Forum Przemysłu Drzewnego 2024

Forum Drewna Poużytkowego 2024