Obowiązkowa certyfikacja producentów i dostawców biomasy oraz wytwórców ciepła, energii i chłodu z biomasy KZR

XI Forum Spalania Biomasy 2021