Forum Biomasy, Pelletu i Paliw Alternatywnych w Ciepłownictwie i Energetyce

11 edycja Najważniejszego Wiosennego Spotkania Branży
Lokalizacja: Stacjonarnie: Zabrze & online
Zarejestruj się!

Dlaczego warto wziąć udział?

Spotkasz się z najważniejszymi przedstawicielami branży!

Zdobędziesz lub uzupełnisz swoją wiedzę

➡ Poznasz najnowsze trendy

Porozmawiasz o biznesie w sprzyjających warunkach

➡ Zapoznasz się ze zmianami w prawie

Dowiesz się co inni robią w tym zakresie w jakim Ty działasz

➡ Wymienisz się doświadczeniami

Forum w liczbach

2600 +

Uczestników

480 h+

Networkingu

115 h+

Wykładów i dyskusji

215 +

Prelegentów

Co w programie ❓

24 marca 2022 Konferencja
9:00 - 10:00

Rejestracja, poranna kawa i czas na pierwsze rozmowy B2B

10:00 - 10:20

Otwarcie Forum oraz wystąpienia Gości Honorowych

10:20 - 11:30

Sesja I

Regulacje i perspektywy rozwoju

11:30 - 12:00

Przerwa kawowa i czas na rozmowy B2B

12:00 – 14:00

Sesja II

Technologia, doświadczenia, perspektywy, finansowanie

 

14:00 - 15:00

Lunch

 

15:00 - 17:00

Sesja III

Surowiec, dostępność paliwa, EU ETS i certyfikacja

19:00

Kolacja networkingowa

 

25 marca 2022 Wizyta studyjna
9:00 - 12:30

Wizyta studyjna w jednostce spalającej biomasę i paliwa alternatywne

12:30

Lunch i zakończenie Forum

Zaproponuj temat i osobę której chciałbyś wysłuchać w trakcie Forum

  Wybierz pakiet

  Udział Online

  1290 790 PLN+VAT
  • Cena przy zgłoszeniu do 31.12.2021
  • Udział w 1 dniu Forum online
  • Bezpłatny udział w warsztatach 25.03.22 online
  • Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej
  Kup bilet

  Udział Stacjonarny

  1790 1 290 PLN+VAT
  • Cena przy zgłoszeniu do 31.12.2021
  • Udział w Forum
  • Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej
  Kup bilet

  Udział Stacjonarny +

  2390 1 890 PLN+VAT
  • Cena przy zgłoszeniu do 31.12.2021
  • Udział w Forum
  • Logo Twojej firmy wśród Partnerów Forum
  • Informacja o Twojej firmie w katalogu online
  Kup bilet

  Udział Stacjonarny ++

  3490 2 890 PLN+VAT
  • Cena przy zgłoszeniu do 31.12.2021
  • Udział w Forum
  • Logo Twojej firmy wśród Partnerów Forum
  • Informacja o Twojej firmie w katalogu online
  • 20 minutowe wystąpienie z prezentacją Twojej firmy/usług
  • Informacja o wystąpieniu na social mediach powermeetings.eu oraz w newsletterze
  Kup bilet

  Dołącz do nas 👍

  Lub wypełnij formularz online:

   Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

   1 Dostawca technologii i usług
   2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
   3
   4
   5
   6
   7
   8

   Zgłaszający uczestnictwo
   Dane firmy do faktury VAT
   Ilość uczestników*
    


   Cena netto: PLN + VAT za osobę
   Wartość netto: 0 PLN
   Wartość brutto: 0 PLN
   Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

   Wybierz konferencje lub warsztaty
   Data
   Kwota PLN netto
   Rabat PLN netto*

   *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

   Uczestnik 1

   Uczestnik 2

   Uczestnik 3

   Uczestnik 4

   Uczestnik 5

   790 1290 1890 2890 XI Forum Biomasy, Pelletu i RDF w Ciepłownictwie i Energetyce 2022 Udział online: 790,00 PLN + VAT cena promocyjna zamiast 1 290,00 PLN przy zgłoszeniu do 31.12.21 Udział stacjonarny: 1 290,00 PLN + VAT cena promocyjna zamiast 1790,00 PLN przy zgłoszeniu do 31.12.21 Udział stacjonarny + promocja: 1 890,00 PLN + VAT cena promocyjna zamiast 2 390,00 PLN przy zgłoszeniu do 31.12.21 Udział stacjonarny + promocja i wystąpienie: 2 890,00 PLN + VAT cena promocyjna zamiast 3 490,00 PLN przy zgłoszeniu do 31.12.21
   • Forum będzie prowadzone w języku polskim.
   • Koszt udziału w Forum w pakietach + i ++ obowiązuje dla pierwszej zgłoszonej osoby, koszt udziału każdej kolejnej osoby jest równy kosztowi udziału w pakiecie STACJONARNY.
   • Powyższa opłata za Forum nie obejmuje kosztu rezerwacji noclegu.
   • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
   • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
   • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
   • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem Forum na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83, MBANK S.A. 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
   • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
   • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
   • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed Forum i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
   • Rezygnacji z udziału w Forum należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
   • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
   • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Forum oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
   • W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Forum. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

   Dołącz do nas 👍

   Lub wypełnij formularz online:

    Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

    1 Dostawca technologii i usług
    2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
    3
    4
    5
    6
    7
    8

    Zgłaszający uczestnictwo
    Dane firmy do faktury VAT
    Ilość uczestników*
     


    Cena netto: PLN + VAT za osobę
    Wartość netto: 0 PLN
    Wartość brutto: 0 PLN
    Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

    Wybierz konferencje lub warsztaty
    Data
    Kwota PLN netto
    Rabat PLN netto*

    *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

    Uczestnik 1

    Uczestnik 2

    Uczestnik 3

    Uczestnik 4

    Uczestnik 5

    790 1290 XI Forum Biomasy, Pelletu i RDF w Ciepłownictwie i Energetyce 2022 Udział online: 790,00 PLN + VAT cena promocyjna zamiast 1 290,00 PLN przy zgłoszeniu do 31.12.21 Udział stacjonarny: 1 290,00 PLN + VAT cena promocyjna zamiast 1790,00 PLN przy zgłoszeniu do 31.12.21
    • Forum będzie prowadzone w języku polskim.
    • Koszt udziału w Forum w pakietach + i ++ obowiązuje dla pierwszej zgłoszonej osoby, koszt udziału każdej kolejnej osoby jest równy kosztowi udziału w pakiecie STACJONARNY.
    • Powyższa opłata za Forum nie obejmuje kosztu rezerwacji noclegu.
    • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
    • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
    • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
    • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem Forum na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83, MBANK S.A. 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
    • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
    • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
    • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed Forum i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
    • Rezygnacji z udziału w Forum należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
    • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
    • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
    • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Forum oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
    • W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Forum. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
    • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
    • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
    location

    W 2022 roku spotykamy się na

    wiosennym Forum Biomasy

    Hybrydowo:

    stacjonarnie w Zabrzu

    oraz online

    Pytania ❓ Zapraszamy do kontaktu 😀

     Co jeszcze organizujemy ❓

     jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, jakub.dolezal@powermeetings.eu XI Forum Biomasy, Pelletu i RDF w Ciepłownictwie i Energetyce 2022

     Jesteś zainteresowany udziałem w Forum Biomasy, Pelletu i RDF w Ciepłownictwie i Energetyce
     Chcesz wiedzieć więcej zanim spotkasz się z nami 🔜 24 i 25 marca 2022
     Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

     Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
      * pola wymagane