Szanowni Państwo,

w dniach 21 – 22 marca 2019  zapraszamy do udziału w VIII edycji najważniejszego wiosennego spotkania branży – Forum Biomasy i Czystej Energii

Wiosenne Święto Branży powermeetings.eu już na stałe wpisało się w kalendarz spotkań branżowych i stanowić będzie neutralną platformę wymiany informacji, osiągnięć i wyników doświadczeń. Będzie szansą do nawiązania kontaktów z producentami, dostawcami i firmami logistycznymi, umożliwiając dostawcom biomasy jak również dostawcom rozwiązań technologicznych zapoznanie się z oczekiwaniami ich odbiorców i użytkowników przemysłowych.

Prelekcje przygotują przedstawiciele czołowych firm energetycznych, dostawcy usług jak również przedstawiciele najważniejszych urzędów, instytutów i instytucji kontrolujących.

Naszym zadaniem jako organizatora będzie zapewnienie Państwu tematyki poruszającej najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia z zakresu regulacji, produkcji, badania jakości, logistyki oraz spalania biomasy.

Chcąc zapewnić Państwu najwyższy poziom merytoryczny Forum zapraszamy do aktywnej współpracy przy tworzeniu agendy wydarzenia. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje.

Rok rocznie nasze spotkanie gromadzi szerokie grono ekspertów i przedstawicieli najważniejszych firm z branży, przedstawicieli rządu oraz świata nauki co z pewnością świadczy o dużej randze naszych wydarzeń. Łącznie w naszych wiosennych spotkaniach udział wzięło ponad 1 850 uczestników.

Pierwszego dnia Forum po części konferencyjnej zapraszamy do udziału w uroczystej kolacji, która będzie doskonałą okazją do dalszych rozmów branżowych, a niepowtarzalna atmosfera towarzysząca każdemu naszemu spotkaniu z pewnością ułatwi nawiązywanie nowych relacji biznesowych.

Drugiego dnia Forum zapraszamy do zwiedzania zakładu spalającego biomasę oraz na warsztaty.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli:

 • Administracji publicznej odpowiedzialnych za funkcjonowanie rynku biomasy w Polsce
 • Wytwórców energii i ciepła z biomasy
 • Producentów oraz dostawców biomasy
 • Firm logistycznych
 • Firm kontrolujących jakość i certyfikujących paliwa
 • Firm zajmujących się budową nowych mocy wytwórczych
 • Dostawców rozwiązań technologicznych
 • Firm inżynieryjnych
 • Firm konsultingowych i doradczych zainteresowanych tematyką inwestycji w sektorze energetycznym

Jesteśmy przekonani, że podczas nadchodzącego Forum podobnie jak w trakcie jego poprzednich edycji stworzymy miejsce do ważnej merytorycznej debaty w gronie specjalistów, tak aby branża biomasy w Polsce mogła się rozwijać i z powodzeniem funkcjonować.

Zapraszamy do uczestnictwa oraz współpracy przy tworzeniu nadchodzącego Forum.

Do zobaczenia w marcu!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Aktualności

Ministerstwo Energii wspiera Forum Biomasy

  Mamy zaszczyt poinformować, iż VIII edycja wiosennego Forum Biomasy i Czystej Energii, tradycyjnie już została doceniona przez Ministra Energii – Krzysztofa Tchórzewskiego poprzez objęcie Forum… Więcej →

Lasy Państwowe Patronem Honorowym Forum Biomasy

Mamy zaszczyt poinformować, iż kolejna VIII edycja wiosennego Forum Biomasy, która odbędzie się 21 i 22 marca 2019 została objęta Patronatem Honorowym Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych… Więcej →

Przedstawiciel NFOŚiGW wystąpi w trakcie Forum Biomasy

Mamy zaszczyt poinformować, iż Pan Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wystąpi w trakcie VIII wiosennego Forum Biomasy i Czystej Energii,… Więcej →

NFOŚiGW przekaże 25 mln zł na produkcję energii z biomasy.

W trosce o poprawę jakości powietrza i podnoszenie efektywności systemów ciepłowniczych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparł kwotą prawie 18 mln zł ze środków… Więcej →

Znamy już termin VIII wiosennego Forum Biomasy!

  W dniach 21 i 22 marca 2019 zapraszamy do udziału w VIII edycji najważniejszego wiosennego spotkania branży – Forum Biomasy i Czystej Energii powermeetings.eu!   Wiosenne Święto Branży… Więcej →

Program

21 marca 2019
9:00 - 10:00

Rejestracja i poranna kawa

10:00 - 10:15

Otwarcie Forum i przemówienia zaproszonych Gości Honorowych

10:15 – 12:15

Sesja I Forum

12:15 - 12:45

Przerwa kawowa

12:45 - 14:30

Sesja II Forum

14:30 - 15:30

Lunch

15:30 - 17:00

Sesja III Forum

19:00

Kolacja

22 marca 2019
9:30

Zbiórka przed hotelem i przejazd (możliwy również dojazd własny)

10:30 - 12:00

Zwiedzanie jednostki wytwarzającej ciepło i energię z biomasy

12:00 - 13:00

Powrót do hotelu i lunch

22 marca 2019
9:30 - 13:00

Warsztaty: Uwarunkowania wykorzystania biomasy w systemach wsparcia OZE w świetle obowiązujących regulacji prawnych

13:00 - 14:00

Lunch i zakończenie Forum

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Honorowy

Ministerstwo Energii

Patronat Honorowy

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Współpraca

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

GLOBEnergia

Patronat Medialny

Gazeta Przemysłu Drzewnego

Gazeta Przemysłu Drzewnego to lider na rynku prasy branżowej skierowanej do przedsiębiorców przemysłu drzewnego. Ukazuje się nieprzerwanie od 1997 roku. Co miesiąc „GPD” gości w większości firm z branży, a jej nakład to 20 tys. egzemplarzy. Liczba stałych prenumeratorów zbliża się do 12 tys., co stanowi 60% całego nakładu. Średnio w numerze ogłasza się ok. 400 przedsiębiorców zaopatrujących przemysł. Gazeta Przemysłu Drzewnego jest najbardziej znanym miesięcznikiem w branży drzewnej i uważana jest za najbardziej opiniotwórczy i ceniony wśród branżowych mediów.

Patronat Medialny

Biznes Alert

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

Jestem: 1 Dostawcą technologii i usług 2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1390 8 Forum Biomasy
 • Koszt udziału jednej osoby w Forum:

 — 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 28 lutego 2019
 — 1 590,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 1 marca 2019

 • Forum będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w Forum obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie Forum typu: lunch, kawa, herbata, woda. Uczestnictwo w kolacji w dniu 21.03.2019
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Warunkiem wstępu na Forum jest dokonanie wpłaty przed spotkaniem na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w Forum, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z Forum należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Forum oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
 • W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Forum. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Kontakt

INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY