Forum Biomasy i RDF w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle

12 edycja Najważniejszego i Największego Wiosennego Spotkania Branży❗
Olsztyn & online
Zarejestruj się!

Dlaczego warto wziąć udział?

🔝 Nasze Forum to już od 12 lat
Nr 1 na rynku spotkań branżowych,
a zarazem, NAJWAŻNIEJSZE i NAJWIĘKSZE wiosenne spotkanie branży
ODBIORCÓW – DOSTAWCÓW – PRODUCENTÓW biomasy i RDF
na cele energetyczne w trakcie, którego:

Spotkasz się z najważniejszymi przedstawicielami branży!

Zdobędziesz lub uzupełnisz swoją wiedzę

➡ Zbudujesz nowe i utrwalisz dotychczasowe relacje biznesowe

Poznasz najnowsze trendy

➡ Porozmawiasz o biznesie w sprzyjających warunkach

Dowiesz się co inni robią w tym zakresie w jakim Ty działasz

Zatem obecność obowiązkowa 👍

Nadchodzące Forum w liczbach

180+

Uczestników

100 +

Firm

48 h+

Networkingu

12 h+

Wykładów i dyskusji

Aktualności

Metropolis Partnerem XII Forum Biomasy i RDF w Olsztynie

  Finansowanie to bez wątpienia jeden z kluczowych elementów każdej inwestycji. Dlatego też na nadchodzącej 12 edycji wiosennego: Forum Biomasy i RDF w Ciepłownictwie, Energetyce i... Więcej →

Firma Firefly AB Partnerem XII Forum Biomasy i RDF w Olsztynie

  Sprawne systemy przeciwpożarowe oraz systemy wykrywania i gaszenia iskier oraz gorących czarnych cząstek to niezwykle ważna kwestia dla zakładów przemysłowych w tym również tych produkujących... Więcej →

SGS Polska Partnerem Strategicznym XII Forum Biomasy i RDF w Olsztynie

  Z przyjemnością przedstawiamy firmę SGS Polska, która została Partnerem Strategicznym nadchodzącej XII edycji wiosennego: Forum Biomasy i RDF w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle 🏭  ... Więcej →

Instytut Nafty i Gazu został Partnerem XII Forum Biomasy i RDF w Olsztynie

  Z przyjemnością przedstawiam kolejnego Partnera nadchodzącej XII edycji wiosennego: Forum Biomasy i RDF w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle 🏭 – Instytut Nafty i Gazu –... Więcej →

Firma Vecoplan została Partnerem XII Forum Biomasy i RDF w Olsztynie

  Produkcja, transport i magazynowanie biomasy oraz produkcja paliw RDF dla sektora energetyki cieplnej to jedne z wielu technologii jakie oferuje swoim klientom firma Vecoplan AG 🔝 Przykłady... Więcej →

Bogusław Krztoń z Sumitomo wystąpi na XII Forum Biomasy i RDF w Olsztynie

  Energetyczne wykorzystanie biomasy i paliw alternatywnych przy wykorzystaniu technologii firmy Sumitomo SHI FW będzie tematem wystąpienia Pana Bogusława Krztoń z Sumitomo SHI FW Energia Polska podczas nadchodzącej XII edycji wiosennego:... ... Więcej →

W niedalekiej przyszłości kolejne zmiany w systemie certyfikacji biomasy

  – Jak powszechna jest dzisiaj certyfikacja biomasy i RDF – zapytaliśmy dr inż. Ilonę Olsztyńską z firmy SGS Polska, która jest Partnerem Strategicznym 12 wiosennej edycji Forum Biomasy i Paliw... Więcej →

Możliwości zwiększenia dostaw na polski rynek biomasy i drewna odpadowego z zachodu

  Od ponad roku, w związku z wojną na Ukrainie trwa w naszym kraju proces pozyskiwania paliw w tym biomasy na cele energetyczne z nowych kierunków,... Więcej →

Certyfikacja łańcucha dostaw KZR dla paliw alternatywnych oraz odpadów 2023

Certyfikacja łańcucha dostaw KZR dla paliw biomasowych 2023

Wykorzystanie RDF na cele energetyczne

W czasach ograniczania produkcji energii cielnej i elektrycznej z węgla, gazu czy ropy, nabiera także w naszym kraju znaczenia termiczne przekształcanie odpadów komunalnych, których produkuje się... Więcej →

Co w programie ❓

23 marca 2023 Konferencja
9:00 - 10:00

Rejestracja, poranna kawa i czas na pierwsze rozmowy B2B

10:00 - 10:15

Otwarcie Forum 

 

Moderator Forum:

Renata Kałużna, Dyrektor Zarządzający, powermeetings.eu

10:15 - 10:30

Wystąpienie inauguracyjne otwierające obrady Forum

 

Magdalena Jakubowska, Starsza Specjalistka, Wydział Regulacji i Mechanizmów Wsparcia OZE, Departament OZE
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

10:30 - 11:30

Sesja I: Potencjał biomasy i RDF


Możliwe scenariusze dekarbonizacji ciepłownictwa w Polsce w świetle pakietu Fit for 55 – czy jest w nich miejsce dla biomasy i RDF?

 

Katarzyna Dziurska, Przewodnicząca zespołu ds. ochrony środowiska Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych


Perspektywy dostępności surowca drzewnego z Lasów Państwowych

 

Paweł Boski, Naczelnik Biura Marketingu, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych


Potencjał międzynarodowego rynku biomasy

 

Dorota Piernicka, Sales Representative Poland, Brüning Group

11:30 - 12:00

Przerwa kawowa i czas na rozmowy B2B

12:00 - 13:40

Sesja II: Biomasa i RDF – Technologia, doświadczenia, perspektywy rozwoju


Przełamywanie barier w dostawach biomasy w szybko zmieniającym się rynku

 

Ronnie Kristensen, Sales and Procurement Manager, CM Biomass


Systemy wykrywania i gaszenia iskier oraz gorących czarnych cząstek.

 

Piotr Mielczarek, Area Sales Manager, Firefly Poland


Energetyczne wykorzystanie biomasy i paliw alternatywnych – technologie Sumitomo SHI FW

 

Bogusław Krztoń, Business Development Director CEE, Sumitomo SHI FW Energia Polska


Produkcja paliw RDF dla sektora energetyki cieplnej na przykładzie technologii VECOPLAN

Produkcja, transport i magazynowanie biomasy na przykładzie technologii VECOPLAN

 

Ireneusz Suszyna, Area Sales Manager, Vecoplan AG


Dofinansowanie projektów biomasowych i RDF

 

Iwona Poliwka, Doradca ds. Finansowania Inwestycji, Metropolis Doradztwo Gospodarcze

13:40 – 14:40

Lunch

 

14:40 – 15:20

Sesja III: Biomasa i RDF – doświadczenia


Dobre praktyki i doświadczenia z funkcjonującej instalacji – wpływ na środowisko i okolicznych mieszkańców

 

Jarosław Kołodziejczyk, Dyrektor Jednostki Realizującej Projekty Energetyczne, Krakowski Holding Komunalny w Krakowie


Doświadczenia w wytwarzaniu ciepła i energii z biomasy w zakładzie przemysłowym

 

Wojciech Kosakowski, Dyrektor Produkcyjno – Techniczny w Destylarnii Belvedere

15:10 - 16:30

Sesja IV: Biomasa i RDF – KZR, certyfikacja, EU ETS


Aktualne wyzwania w certyfikacji biomasy i paliw alternatywnych na zgodność z Kryteriami Zrównoważonego Rozwoju (KZR) dla potrzeb systemu EU ETS

 

Prelegenci:

 

Bożena Środa, Starszy Ekspert ds. Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Producentów Cementu

dr inż. Ilona Olsztyńska, Business Development Manager, SGS Polska

dr Delfina Rogowska, Kierownik Biura Systemów Certyfikacji Biomasy KZR INiG, Instytut Nafty i Gazu – PIB

19:00

Kolacja networkingowa

 

24 marca 2023 zwiedzanie

Zbiórka przed hotelem:

I grupa 7:30

II grupa 10:15


Zwiedzanie ZGOK w Olsztynie

 

I grupa 8:00 – 9:00

II grupa 10:45 – 11:45


Powrót do hotelu

I grupa 9:00 – 9:30

II grupa 11:45 – 12:15

24 marca 2023 warsztaty
9:30 – 13:00

warsztaty: Regulacyjne aspekty funkcjonowania rynku biomasy i Paliw Alternatywnych

 

Katarzyna Szwed-LipińskaRadca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia OZE, Wieloletni pracownik URE

9:30 - 11:00

Zmiany wynikające z projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw – (UC 99) – wersja z dnia 6 marca 2023 r.

 • nowe i zmodyfikowane definicje legalne
 • biometan – zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
 • system wsparcia biometanu
 • biomasa w systemach FIT/FIP
 • instalacje biomasowe w systemie aukcyjnym – nowy katalog wymagań formalnych – implementacja wymogów dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
 • zmiany w procesie potwierdzania przyjęcia deklaracji oraz w procesie prekwalifikacji instalacji wykorzystujących biomasę
 • nowe obowiązki instalacji biomasowych aplikujących do aukcyjnego systemu wsparcia;
11:00 - 11:30

Przerwa kawowa i czas na wymeldowanie się

11:30 - 13:00

Zmiany wynikające z przepisów ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
– (UC 110) – wersja z dnia 10 marca 2023 r.

 • paliwa z biomasy – stałe i gazowe
 • warunki korzystania z systemów wsparcia przez energię elektryczną wytworzoną z paliw z biomasy lub z biopłynów:

– wymogi w zakresie kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz kryteriów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych

– katalog instalacji

– uwarunkowania formalne

– zakres prawa do pokrycia ujemnego salda

 • modyfikacja obowiązku zakupu „zielonego ciepła”
 • zasady potwierdzania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz kryteriów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla biopłynów i paliw
  z biomasy:

– poświadczenie

– uznany system certyfikacji

– system bilansu masy;

 

Pozostałe, kluczowe zmiany w projektowanych przepisach ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
(UC 99)

 • okres wsparcia
 • modernizacja instalacji OZE
 • gwarancje pochodzenia „de nowo”
 • rozliczenie ujemnego salda
 • sankcje karne;
 • przepisy końcowe i intertemporalne;
13:00

Lunch

 

Zaproponuj temat i osobę której chciałbyś wysłuchać w trakcie Forum

  Prelegenci

  Paweł Boski

  Paweł Boski

  Naczelnik Wydziału Marketingu
  Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych

  Paweł Boski

  Paweł Boski

  Naczelnik Wydziału Marketingu
  Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych

  Katarzyna Szwed-Lipińska

  Katarzyna Szwed-Lipińska

  Radca Prawny
  Ekspert ds. systemów wsparcia
  Wieloletni pracownik URE

  Katarzyna Szwed-Lipińska

  Katarzyna Szwed-Lipińska

  Radca Prawny
  Ekspert ds. systemów wsparcia
  Wieloletni pracownik URE

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

  Wiodący ekspert do spraw systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków energii.

  Magdalena Jakubowska

  Magdalena Jakubowska

  Starsza Specjalistka Wydział Regulacji i Mechanizmów Wsparcia OZE
  Departament OZE
  Ministerstwo Klimatu i Środowiska

  Magdalena Jakubowska

  Magdalena Jakubowska

  Starsza Specjalistka Wydział Regulacji i Mechanizmów Wsparcia OZE
  Departament OZE
  Ministerstwo Klimatu i Środowiska

  • Starszy Specjalista w Wydziale Regulacji i Mechanizmów Wsparcia Odnawialnych Źródeł Energii w Departamencie Odnawialnych Źródeł Energii, MKiŚ. Zajmuje się m.in. analizą rozwiązań prawnych oraz przygotowywaniem projektów aktów prawnych w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim biomasy.
  • Sekretarz Zespołu ds. zwiększenia udziału zrównoważonej biomasy w krajowym systemie elektroenergetycznym i ciepłowniczym.
  • Członek Rady Systemu KZR INIG działającej przy Instytucie Nafty Gazu.
  Katarzyna Dziurska

  Katarzyna Dziurska

  Przewodnicząca zespołu ds. ochrony środowiska
  Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych

  Katarzyna Dziurska

  Katarzyna Dziurska

  Przewodnicząca zespołu ds. ochrony środowiska
  Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych

  Katarzyna Dziurska – Absolwent Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony Środowiska w sektorze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, przewodnicząca zespołu ds. ochrony środowiska Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

  Delfina Rogowska

  Delfina Rogowska

  Kierownik Biura Systemu
  KZR INiG
  Instytut Nafty i Gazu – PIB

  Delfina Rogowska

  Delfina Rogowska

  Kierownik Biura Systemu
  KZR INiG
  Instytut Nafty i Gazu – PIB

  Współautor i kierownik Systemu KZR INiG – systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów, zatwierdzonego przez Komisję Europejską. Audytor oraz  wieloletni trener w szkoleniach z zakresu  Systemu KZR INiG, obliczania emisji gazów cieplarnianych.  Autor ponad 70 prac badawczych, 30 publikacji, 35 referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych.  Główny obszar badań to ocena na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju, wpływu na środowisko, w tym szacowania emisji GHG w cyklu życia, technologii produkcji paliw i biopaliw silnikowych. Ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN/TC 383/WG 3 Biodiversity and environmental aspects. Członek Komitetu Technicznego nr 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ekspert z ramienia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w CEN/TC19 – Work Group WG 23 „Specification of automotive LPG and related test metod.

  Ilona Olsztyńska

  Ilona Olsztyńska

  Business Development Manager
  Lead Auditor
  SGS Polska

  Ilona Olsztyńska

  Ilona Olsztyńska

  Business Development Manager
  Lead Auditor
  SGS Polska

  Ilona Olsztyńska Kierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie, a także Auditor Wiodący w obszarach: weryfikacji i certyfikacji biomasy na cele energetyczne, systemów należytej staranności, KZR INiG, EUTR, FSC, PEFC, ISO 9001, ISO 14001 oraz Inspektor Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych.

  Została wpisana na listę auditorów/ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji.

  Członek komitetów technicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym: KT 215, KT 212 i KT100 oraz Rady Systemu KZR INiG przy Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie. Członek Rady Głównej Polskiej Izby Biomasy.

  Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości Politechniki Poznańskiej.

  Autorka wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych w obszarze biomasy i paliw z biomasy, drewna i brakarstwa, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami i logistyki.

  Dorota Piernicka

  Dorota Piernicka

  Country Management Polen
  Brüning Group Germany GmbH

  Dorota Piernicka

  Dorota Piernicka

  Country Management Polen
  Brüning Group Germany GmbH

  Bogusław Krztoń

  Bogusław Krztoń

  Business Development Director CEE
  Sumitomo SHI FW Energia Polska

  Bogusław Krztoń

  Bogusław Krztoń

  Business Development Director CEE
  Sumitomo SHI FW Energia Polska

  Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalność Maszyny i Urządzenia Energetyczne (1987).

  Bogusław Krztoń od początku pracy zawodowej związany jest z energetyką, posiada doświadczenie w zakresie kotłów energetycznych i systemów automatyki, pracował jako projektant oraz zajmował się sprzedażą urządzeń energetycznych i układów automatyk. Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w Centralnym Biurze Konstrukcji Kotłów (1987-1994), Babcock Ent. (1995-1999), Honeywell (1999- 2003), Trane Polska (2003-2007).

  Od 03.2007 roku pracuje w Foster Wheeler na stanowisku Regionalnego Dyrektora Sprzedaży, zajmuje się rozwojem nowych projektów dotyczących kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej w Europie Centralnej i Wschodniej.

  Piotr Mielczarek

  Piotr Mielczarek

  Area Sales Manager
  Firefly Poland

  Piotr Mielczarek

  Piotr Mielczarek

  Area Sales Manager
  Firefly Poland

  Od ponad dwóch lat pracuje w firmie Firely Poland jako Regionalny Kierownik Sprzedaży. Zajmuje się zabezpieczeniami p.poż. oraz ochroną przed wybuchami w takich branżach jak: Recykling, Biomasa, Przemysł Spożywczy, Przemysł Papierniczy oraz Higieniczny w Polsce jak również w krajach Europy Wschodniej.

   

  Ireneusz Suszyna

  Ireneusz Suszyna

  Area Sales Manager
  Vecoplan Poland

  Ireneusz Suszyna

  Ireneusz Suszyna

  Area Sales Manager
  Vecoplan Poland

  Mgr.inż na kierunku Zarządzanie.

  Związany z branżą od 2007 roku w zakresie sprzedaży i doradztwa rozwiązań i technologii.

  Aktualnie Area Sales Manager w firmie VECOPLAN POLAND Sp. z o.o. odpowiedzialny z polski rynek i kraje bałtyckie.

  Iwona Poliwka

  Iwona Poliwka

  Doradca ds. Finansowania Inwestycji
  Metropolis

  Iwona Poliwka

  Iwona Poliwka

  Doradca ds. Finansowania Inwestycji
  Metropolis

  Ponad 13 lat doświadczenia jako Doradca ds. Finansowania Inwestycji w firmie METROPOLIS. Pomaga Klientom w znalezieniu optymalnego źródła finansowania inwestycji z różnych branż, w tym również tych z zakresu ochrony środowiska, energetyki, przemysłu drzewnego, przetwórstwa rolno-spożywczego. Przeprowadza Klientów przez zawiłe procedury pozyskania dofinansowania, od momentu aplikowania, poprzez rozliczenie dofinasowania aż po wypłatę środków na konto Klienta. Obsługuje przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie unijne jak i krajowe w postaci dotacji i pożyczek preferencyjnych. Jednocześnie nadzoruje realizowane przez Klientów projekty pod kątem rozliczenia pozyskanego wsparcia.

  Ronnie Kristensen

  Ronnie Kristensen

  Sales and Procurement Manager
  CM Biomass

  Ronnie Kristensen

  Ronnie Kristensen

  Sales and Procurement Manager
  CM Biomass

  Ronnie Lange Kristensen jest związany z sektorem biomasy od 2004 roku. 

  2004-2009 Statoil Bioenergy, Product Manager

  2009-2012 Vapo OY, Marketing Manager

  2012-2022 Ekman Denmark, Managing Director

   

  Od chwili sprzedaży firmy Ekman w 2022 roku razem z fabryką peletów w Vildbjerg w Danii, Ronnie odpowiada za rynek zakupu biomasy w CM Biomass.

  Istotną częścią odpowiedzialności jest wzmocnienie obecności CM Biomass w Polsce i wykorzystanie silnej bazy logistycznej w naszych terminalach przeładunkowych w Gdańsku i Szczecinie. 

  Bożena Środa

  Bożena Środa

  Starszy Ekspert ds. Ochrony Środowiska
  Stowarzyszenie
  Producentów Cementu

  Bożena Środa

  Bożena Środa

  Starszy Ekspert ds. Ochrony Środowiska
  Stowarzyszenie
  Producentów Cementu

  Doktor nauk technicznych. Ekspertka przemysłu cementowego w zakresie ochrony środowiska, paliw alternatywnych i technologii. W Stowarzyszeniu Producentów Cementu od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska w przemyśle cementowym. Zajmuje się problematyką zagospodarowania odpadów, w tym wykorzystania paliw alternatywnych w przemyśle cementowym, a także zagadnieniami technicznymi i technologicznymi oraz wymaganiami prawnymi – krajowymi i europejskimi w zakresie funkcjonowania przemysłu. Reprezentuje Stowarzyszenie w zakresie bieżącej tematyki w spotkaniach roboczych, m.in. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska czy Zespołach Parlamentarnych. Jest członkiem Grupy Roboczej Europejskiego Stowarzyszenia Cementowego Cembureau w Brukseli, Technicznej Grupy Roboczej ds. BREF dla przemysłu cementowego w Europejskim Biurze IPPC w Sewilli (EIPPCB) oraz w OECD.

  Jarosław Kołodziejczyk

  Jarosław Kołodziejczyk

  Dyrektor Jednostki Realizującej Projekty Energetyczne
  Krakowski Holding Komunalny w Krakowie

  Jarosław Kołodziejczyk

  Jarosław Kołodziejczyk

  Dyrektor Jednostki Realizującej Projekty Energetyczne
  Krakowski Holding Komunalny w Krakowie

  Wojciech Kosakowski

  Wojciech Kosakowski

  Dyrektor Produkcyjno – Techniczny
  Destylarnia Belvedere

  Wojciech Kosakowski

  Wojciech Kosakowski

  Dyrektor Produkcyjno – Techniczny
  Destylarnia Belvedere

  Dr Wojciech Kosakowski – dyrektor produkcyjno – techniczny w destylarni belvedere.

  Stopień naukowy  doktora z inżynierii chemicznej Politechniki Łódzkiej.

  2021 wdrożyłem innowacyjny system skojarzonej gospodarki cieplnej i elektrycznej wykorzystującej biomasę jako paliwo.

  Renata Kałużna

  Renata Kałużna

  Founder & CEO
  powermeetings.eu

  Renata Kałużna

  Renata Kałużna

  Founder & CEO
  powermeetings.eu

  Partnerzy 🔝

  Organizator

  powermeetings.eu

  Partner Strategiczny

  SGS Polska

  BIOMASA NA CELE ENERGETYCZNE W SGS

  Audity, Inspekcje oraz Ekspertyzy Techniczne

  SGS Polska jest przedstawicielem światowego lidera certyfikacji, inspekcji oraz badań laboratoryjnych. Jako niezależna i bezstronna strona trzecia, posiadamy wykwalifikowany i kompetentny personel w zakresie świadczonych usług: certyfikacji, auditów, inspekcji oraz badań jakości biomasy.

  SGS Polska jest wiodącą jednostką certyfikacji i weryfikacji na zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju, wymaganiami Dyrektywy RED II oraz Rozporządzenia EU-ETS.

  Jesteśmy liderem w zakresie usług uwierzytelniania źródeł pochodzenia biomasy, w tym weryfikacji miejsc jej wytwarzania, podmiotów w łańcuchu dostaw oraz oceny poprawności dokumentowania pochodzenie biomasy na cele energetyczne.

  Nasza działalność jest prowadzona w oparciu o udzielone nam akredytacje, autoryzacje i notyfikacje.

  CERTYFIKACJA PALIW Z BIOMASY NA ZGODNOŚĆ Z: KZR INIG, SURE EU, REDCERT EU, ISCC, SNS, SGSPLUS

  AUDYTY RECYKLERA I MIEJSC WYTWARZANIA

  SGS świadczy usługi certyfikacji w oparciu o udzielone akredytacje i autoryzacje w obszarze biomasy na cele energetyczne, poświadczając zgodność z krajowymi i międzynarodowymi systemami certyfikacji, a także regulacjami prawnymi. Potwierdzamy również jakość paliw z biomasy.

  SGS Polska jest także twórcą własnych standardów certyfikacji paliw z biomasy, w tym:

  • Krajowego Standardu Uwierzytelniania Biomasy (PL-KSUB-SNS:2014 i PL-KSUB-SNS:2017) w zakresie certyfikacji systemu opartego na zasadach należytej staranności (SNS) w obszarze oceny i kwalifikacji dostawców biomasy na cele energetyczne;
  • SGSPlus w zakresie oceny jakości paliw z biomasy na zgodność z norami EN ISO 17225 i EN

  INSPEKCJE ORAZ EKSPERTYZY TECHNICZNE BIOPALIW STAŁYCH, BIOPŁYNÓW I BIOGAZU – OCENY JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE

  SGS Polska jest liderem w zakresie usług nadzoru nad załadunkiem/ rozładunkiem/ przeładunkiem oraz oceną zgodności towaru z parametrami kontraktowymi, a także pobierania i przygotowania próbek do badań, określeniem ilości towaru i realizacji badań laboratoryjnych paliw stałych w oparciu o szeroki zakres udzielonej akredytacji PCA.

  KOMPETENCJE I DOŚWIADCZENIE

  Auditorzy i Inspektorzy SGS Polska od kilku dekad świadczą usługi w obszarze biomasy na cele energetyczne, w tym certyfikacji systemów zrównoważonego rozwoju, badań laboratoryjnych oraz uwierzytelniania pochodzenia biomasy. Nasi weryfikatorzy GHG oceniają obliczenia emisji gazów cieplarnianych na zgodność z wytycznymi prawnymi oraz systemami certyfikacji.

  Kompleksowość usług, doskonała organizacja oraz znajomość polskiej i światowej branży biomasowej, energetycznej, wyrobów budowalnych oraz odpadowej, poparta referencjami klientów krajowych i międzynarodowych, jest naszym atutem!

  Patronat Honorowy

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska

  Patronat Wspierający

  Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

  Patronat Wspierający

  Stowarzyszenie Producentów Cementu

  Partner

  Instutut Nafty i Gazu – PIB

  Instutut Nafty i Gazu – PIB – prowadzi prace związane z ropą naftową i gazem ziemnym, począwszy od poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów, poprzez magazynowanie, transport, dystrybucję i użytkowanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów naftowych, aż po rozwój i doskonalenie technologii wytwarzania paliw płynnych. Instytut realizuje prace w zakresie m.in.: oceny perspektyw poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego, technologicznej oceny rop naftowych, kontroli jakości produktów naftowych, biokomponentów i ochrony środowiska. Kadra Instytutu liczy ponad 330 osób, z czego większość stanowią pracownicy naukowi i badawczo-techniczni, o specjalizacji zawodowej związanej z poszukiwaniem i eksploatacją, przesyłem ropy, gazu i paliw ciekłych oraz technologią przerobu ropy naftowej i wytwarzania specyfików naftowych.

  Instytut jest organizatorem i właścicielem Systemu KZR INiG, jedynego polskiego systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów, Celem Systemu jest zapewnienie, że produkcja biopaliw i biopłynów odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego, w szczególności nie powoduje nadmiernej eksploatacji gruntów, a biopaliwa wykazują wysoką redukcję emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia względem odpowiednika kopalnego. Ponieważ zasięg Systemu KZR INiG jest globalny, certyfikacją może być objęty każdy podmiot, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, również z krajów spoza Unii Europejskiej.

  Partner

  Brüning Group

  Brüning Group Germany GmbH działa od 25 lat jako lider dostaw biomasy, drewna odpadowego i odpadów na rynku niemieckim, ale jest też dużym graczem na rynku miedzynarodowym.

  Dzięki rozbudowanej ogólnoeuropejskiej sieci, oferujemy przez cały rok optymalne bezpieczeństwo odbioru i dostaw, a także możemy szybko i skutecznie reagować na zmiany rynkowe. Duży udział w tej niezawodności ma nasz własny dział logistyczny, który dostarcza towar ciężarówkami, pociągami lub statkami, w zależności od potrzeb naszych Partnerów.

  Oprócz zapewnienia najwyższych standardów jakościowych, wspieranie zrównoważonej gospodarki leśnej ma dla nas najwyższy priorytet. Jesteśmy dumni, że za naszą pracę otrzymaliśmy certyfikaty FSC, PEFC, SBP, ENplus, SURE EU, certyfikat ochrony środowiska wg ISO 14001 i inne.

  Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie:

  https://www.bruening-group.com/company/

  Partner

  Sumitomo SHI FW Energia Polska

  Firma Sumitomo SHI FW (www.shi-fw.com) powstała w roku 2017 po przejęciu przez japoński koncern Sumitomo Heavy Industries (SHI) części kotłowej firmy Amec Foster Wheeler. Sumitomo SHI FW jest globalną firmą zatrudniającą pond 1800 osób, główne spółki firmy zlokalizowane są w Finlandii, Chinach i Polsce.

  Polska spółka, Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z  o. o. kontynuuje prowadzoną od początku lat dziewięćdziesiątych działalność na rynku inwestycji energetycznych w Polsce i zagranicą.

  Sumitomo Heavy Industries jest globalną firmą zatrudniającą pond 19 000 osób prowadząca działalność w kilkunastu branżach przemysłowych  m.in. :  produkcja statków, turbin parowych i pomp, urządzeń transportowych, aparatury medycznej, wtryskarek do tworzyw sztucznych, napędów przemysłowych, urządzeń precyzyjnych i innych

  Sumitomo SHI FW jest aktywnym partnerem swoich klientów w zakresie dekarbonizacji i wszelkich procesów modernizacyjnych w transformacji energetycznej. Wspieramy naszych klientów w całym procesie inwestycyjnym od etapu doboru technologii poprzez budowę i rozruch urządzeń do wieloletniej obsługi serwisowe. Nasze główne obszary działania to energetyczne wykorzystanie biomasy i paliw alternatywnych, instalacje wychwytu CO2, magazynowanie energii, zgazowanie biomasy i odpadów w celu produkcji syngazu wykorzystywanego do produkcji zielonego wodoru, metanolu, amoniaku czy SNG.

  Nasza fabryka SHI FW Energia Fakop w Sosnowcu produkuje wszelki elementy ciśnieniowe kotłów ze stali węglowych i wysokostopowych. Posiadamy najnowocześniejszą w Polsce linie napawania elementów ciśnieniowych metoda CMT.

  Zakres naszych produktów obejmuje :

  • Kotły fluidalne (CFB oraz BFB) spalające różnego rodzaju biomasę, odpady i paliwa alternatywne
  • Modułowe elektrociepłownie dla instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych
  • Instalacje oczyszczania spalin metodą suchą w technologii ze skruberem fluidalnym CFB
  • Instalacje wychwytu CO2 (metoda Calcium Looping, metoda Hot Potassium Carbonate)
  • Instalacje zgazowania odpadów (zgazowywacz CFB)
  • Magazyny energii w technologii skroplonego powietrza (LAES)
  • Kotły odzysknicowe WHB dla hutnictwa metali nieżelaznych

  Ponadto świadczymy kompleksowe usługi serwisowe :

  • naprawy, remonty i modernizacje kotłów
  • konwersje paliw z węgla na biomasę i paliwa alternatywne
  • doradztwo techniczne
  • produkcję, dostawę i montaż części zamiennych ciśnieniowych

  Partner

  Vecoplan AG

  Vecoplan® AG jest wiodącym producentem maszyn i systemów dla przemysłu surowcowego i recyklingowego, do rozdrabniania, transportu i przetwarzania drewna, biomasy, tworzyw sztucznych, papieru oraz  innych materiałów nadających się do recyklingu, takich jak odpady komunalne i przemysłowe w celu produkcji paliwa RDF. Vecoplan® opracowuje i produkuje systemy i komponenty oraz sprzedaje je na całym świecie w branży przerobu drewna i przetwarzania odpadów. Obecnie ma około 380 pracowników w swoich lokalizacjach w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Polsce.

  W związku z rozwojem rynku w Polsce oraz w celi zapewnienia polskim klientom optymalnego wsparcia technicznego Vecoplan® AG podjął decyzję w 2018 roku o stworzeniu swojego bezpośredniego przedstawicielstwa w Polsce pod nazwą Vecoplan Poland Sp.z o.o.

  Przedstawicielstwo w Polsce:

  Vecoplan Poland Sp. z o.o.

  ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa

  Ireneusz Suszyna

  kom. +48 506 143 359

  ireneusz.suszyna@vecoplan.com

  Vecoplan AG                                                                                                           

  Vor der Bitz 10, 56470 Bad Marienberg, Germany

  Phone: +49 2661 62670

  Fax: +49 2661 626770

  E-mail: welcome@vecoplan.de

  www.vecoplan.com

  Partner

  Firefly Poland

  Firefly to szwedzka firma, która oferuje systemy przeciwpożarowe oraz systemy wykrywania i gaszenia iskier dla wielu gałęzi przemysłu na całym świecie. Firma została założona w 1973 roku w Sztokholmie. W Polsce pierwsze instalacje powstały w latach dziewięćdziesiątych, a dynamiczny rozwój na rynku polskim zauważalny jest od 2010 roku.

  Partner

  METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

  METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze jest jedną z wiodących na rynku polskim firm zajmujących się pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania.

  Założone w styczniu 2005 r. przedsiębiorstwo korzysta z wiedzy i doświadczenia 25 ekspertów z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, podatków oraz ochrony środowiska, w tym ekspertów powołanych do oceny wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.

  Wynikiem wieloletniej działalności i sukcesów w pozyskiwaniu dofinansowania jest współpraca z licznymi organizacjami i przedsiębiorstwami a także instytutami naukowymi. Współpraca ta wspomaga nasze działania i zwiększa naszą skuteczność.

  Prowadzimy procesy inwestycyjne od pomysłu aż po rozliczenie. Naszym celem jest maksymalizacja uzyskanego dofinansowania przy najmniejszym możliwym ryzyku. Bierzemy na siebie ciężar obsługi projektu pod kątem dofinansowania po to, by nasi Klienci mogli się skupić na rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

  Wysoka skuteczność naszych działań oraz wartość pozyskanych dotacji, a także zaufanie, jakim darzą nas nasi stali Klienci, stawia naszą firmę w czołówce rankingów wg Forbes, Funduszy Europejskich czy Warsaw Business Journal, w których nie ustępujemy firmom z zagranicznym kapitałem.

  Partner

  CM Biomass Partners

  CM Biomass Partners zostało założone w 2009 w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na biomasę – zrównoważone rozwiązania energetyczne na rynkach europejskich. CM Biomass wywodzi  się z Grupy Copenhagen Merchants, mającej wiele lat doświadczenia w handlu, transporcie i magazynowaniu.

  Od początku działalności obserwujemy stały wzrost zapotrzebowania na biopaliwa i w chwili obecnej sprzedajemy ok. 4 miliony ton rocznie. Jesteśmy jedną z największych, niezależnych firm produkcyjno-handlowych na świecie. Posiadamy 11 własnych fabryk peletów w Europie i USA.

  Współpracujemy z różnymi grupami klientów, dużymi zakładami produkcyjnymi i odbiorcami z obszaru energetyki zawodowej, a także z lokalnymi dostawcami i dystrybutorami. Dostarczamy paliwa jakości przemysłowej i klasy premium.

  Nasza ekipa składa się z ponad 225 zaangażowanych specjalistów, działamy obecnie w 10 krajach.

  Od 2021 roku 60% udziałów CM Biomass posiada United Shipping & Trading Company (USTC) z Danii – operator morskich terminali przeładunkowych. Pozostałe 40% udziałów należy do założycieli firmy i osób zarządzających Grupą.

  Oprócz peletów drzewnych nasza oferta obejmuje także inne formy biomasy, w tym między innymi zrębki drzewne, pellet z łuski słonecznika, łupiny orzecha nerkowca, PKS czy wytłoków oliwnych.

  Naszych partnerów chętnie wspieramy w rozwiązaniu problemów związanych ze stosowaniem różnych form biomasy.

  Aby zapewnić konkurencyjne dostawy, stosujemy elastyczne rozwiązania logistyczne korzystając m. in. z transportu statkami, barkami, koleją, kontenerami i ciężarówkami dowożąc towar luzem, w big-bagach lub w małych workach. Posiadamy własne terminale przeładunkowe w Polsce, co daje nam większa elastyczność dostaw i zwiększa ich bezpieczeństwo.

  Jesteśmy przekonani, że zapewnienie zrównoważonego rozwoju jest kluczem do pomyślnego rozwoju sektora biomasy. CM Biomass od lat inwestuje w wiodącą pozycję w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Dysponujemy zespołem profesjonalistów, którzy dbają o legalność i zrównoważony rozwój naszych produktów. Większość biomasy pozyskujemy poza UE i bierzemy odpowiedzialność za zapewnienie kontroli nad całym cyklem dostaw.

  Współpraca

  OMIS SA

  Firma OMIS oferuje nowoczesne rozwiązania dla energetyki i przemysłu:

  – Generalne Wykonawstwo obiektów przemysłowych i energetycznych w tym elektrociepłowni biomasowych i wielopaliwowych
  – Kompleksową obsługę projektową inwestycji
  – Układ produkcji, składowania i podawania mediów procesowych
  – Modernizacje, rozbudowy i remonty układów energetycznych i przemysłowych
  – Prefabrykację konstrukcji i instalacji technologicznych

  OMIS funkcjonuje od 1999 roku, a zespół tworzący jej rynkową wartość realizuje projekty inwestycyjne już od ponad 30 lat. Obecnie zespół OMIS przekracza 400 osób, w tym 70 wysoko wykwalifikowanych inżynierów, projektantów i menedżerów. W portfolio posiadamy specjalistyczne projekty, które są wizytówkami podmiotów działających w szerokim spektrum branż – energetyka, przemysł chemiczny, przemysł celulozowo-papierniczy, przemysł spożywczy, logistyka i magazynowanie.

  W dniu 03.12.2021 firma OMIS S.A. przystąpiła do porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej.

  Porozumienie sektorowe stanowi wyraz woli administracji publicznej – rządowej i samorządowej, środowiska przedsiębiorców i nauki oraz jednostek otoczenia biznesu w zakresie podjęcia współpracy na rzecz budowy i rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Wodór produkowany w technologiach niskoemisyjnych odegra istotną rolę w dążeniu do neutralności klimatycznej, obniżeniu emisyjności gospodarki i w zwiększaniu konkurencyjności polskich przedsiębiorców.

  Więcej informacji https://www.gov.pl/web/klimat/porozumienie-sektorowe-gospodarka-wodorowa

  W dniu 13.01.2022 firma OMIS S.A. podpisała deklarację o przystąpieniu do nowotworzonej Mazowieckiej Doliny Wodorowej.

  Rolę Lidera w tworzeniu Mazowieckiej Doliny Wodorowej objął PKN Orlen.

  Mazowiecka Dolina Wodorowa będzie opierać się na czterech filarach, które przyczynią się do efektywnego rozwoju i upowszechniania technologii wodorowych w polskiej gospodarce. Za główny przyjęto budowę łańcucha wartości wodoru w obszarze Mazowsza, czego przykładem są planowane do wdrożenia przez PKN ORLEN pierwsze projekty wodorowe, m.in. huby wodorowe w Płocku i Ostrołęce, prototypowa lokomotywa wodorowa oraz stacje tankowania wodoru. Pozostałe filary to realizacja projektów badawczo-rozwojowych, stworzenie systemowych rozwiązań dla kształcenia wyspecjalizowanych kadr i prowadzenie działalności na rzecz wsparcia procesów regulacyjnych.

  https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/media/komunikaty-prasowe/2021/pazdziernik/pkn-orlen-buduje-mazowiecka-doline-wodorowa

  Firma OMIS S.A. podpisała porozumienie o współpracy (MoU – Memorandum of Understanding) z firmą WESTINGHOUSE w dniu 21 stycznia 22 stycznia.

  Westinghouse Electric jest światowym liderem w energetyce jądrowej oraz dostawcą produktów i technologii dla elektrowni jądrowych.

  OMIS zamierza współpracować z WESTINGHOUSE w zakresie doradztwa, projektowania i produkcji elementów elektrowni jądrowej AP1000.

  Obie firmy mają nadzieję na udane wdrożenie energetyki jądrowej w oparciu o projekt AP1000 w Polsce.

  Więcej informacji można znaleźć:

  https://www.bloomberg.com/press-releases/2022-01-21/westinghouse-signs-strategic-partnerships-in-poland-to-build-country-s-first-ap1000-nuclear-plant

  https://www.businesswire.com/news/home/20220121005306/en/

  Współpraca

  Brandenburgische Forstservice GmbH

  Brandenburgische Forstservice GmbH jest rodzinnym przedsiębiorstwem zajmującym się  pozyskiwaniem drewna na terenie Niemiec oraz sprzedażą surowca. Założycielem i dyrektorem zarządzającym jest dr Hans Georg Hüster – który sam jest właścicielem lasów i posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w przemyśle drzewnym. Doświadczenie oraz edukacja w zakresie leśnictwa  pozwala być spółce niezawodnym partnerem dla wszystkich zaangażowanych stron.

  BFS działa w obszarze:

  – Pozyskiwania drewna na terenie Niemiec,

  – Handlu drewnem okrągłym na rynkach całego świata,

  – Sprzedaży biomasy oraz produktów ubocznych z tartaków,

  – Transportu drewna samochodami ciężarowymi i koleją,

  – Przeprowadzaniem zabiegów w zakresie leśnictwa oraz rolnictwa,

  Wolumen sprzedażowy to około 500 000 m3 drewna okrągłego rocznie.

  Co nas wyróżnia:

  – Przejrzystość dzięki pełnej digitalizacji procesów,

  – Sprawna i szybka obsługa projektów,

  – Wysokie kompetencje techniczne i praktyczne,

  – Długotrwałe relacje z partnerami biznesowymi,

  – Certyfikowane zgodnie z normami FSC® i PEFC,

  Firma pozyskuje drewno z regionów Brandenburgii, Saksonii i Saksonii-Anhalt, Turyngii i Gór Harzu. Siedziba spółki znajduje się w Berlinie, w dzielnicy Schönefeld, w bezpośrednim sąsiedztwie nowo otwartego lotniska Berlin Brandenburg. Lokalizacja ta oferuje szybki i sprawny dostęp do autostrad A10 i A13.

  Współpraca

  BALTPOOL UAB

  Pierwszą w Europie giełdę biomasy BALTPOOL założyliśmy w 2012 roku – jest to internetowa platforma handlowa, gdzie kupujący i sprzedający handlują produktami z biomasy na ujednoliconych warunkach.

  Dziś, mając na swoim koncie ponad 45 tysięcy kontraktów, które zostały pomyślnie sfinalizowane fizycznymi dostawami, BALTPOOL jest silnym operatorem różnych źródeł energii, który stara się zapewnić przejrzystość i zrównoważony rozwój rynku.

  Współpraca

  CENTRUM NACZEP POLTRAILERS

  Przedsiębiorstwo CENTRUM NACZEP POLTRAILERS zostało założone w 2002 roku. Jego założyciele zdobywali doświadczenie w branży dotyczącej samochodów i naczep ciężarowych od końca lat 90 ubiegłego wieku. Przedsiębiorstwo zlokalizowane jest w miejscowości znajdującej się na obrzeżach Wrocławia, w gminie Długołęka – Bykowie.

  Głównym celem firmy jest pomoc klientom w zakresie zarówno zakupu, jak i odpowiednim serwisowaniu pojazdów. Firma specjalizuje się w sprzedaży używanych naczep ciężarowych i ciągników siodłowych importowanych głównie z terytorium Niemiec.

  W celu zapewnienia klientom dostępu do najlepszego i sprawdzonego sprzętu, przedsiębiorstwo nawiązało współpracę z oficjalnymi niemieckimi serwisami handlującymi ciągnikami siodłowymi za pomocą Truck Store oraz MAN Top Used.

  W 2020 roku przedsiębiorstwo nawiązało również współpracę z niemieckim producentem naczep ciężarowych oraz przyczep – Reisch. Przedsiębiorstwo Reisch bierze czynny udział w produkcji naczep na rynku niemieckim od 70 lat.

  Firma Poltrailers jest oficjalnym przedstawicielem produktów Reischa w Polsce. Skupiła się na ofercie producenta dotyczącej naczep wywrotek oraz naczep z ruchomą podłogą, wprowadzając pojazdy marki Reisch na rynek Polski. Pomimo wejścia na rynek w dobie pandemii, Reisch uzyskał pozytywny odzew na polskim rynku. Planujemy ciągły rozwój oferowanych produktów tym samym promować markę wśród polskich przewoźników.

  Współpraca

  DREWNEX Konrad Jaskulski

  Współpraca

  ENERGIKA

  ENERGIKA – zawsze czysta energia

  Od ponad 35 lat Energika realizuje inwestycje w branży budowlanej, ciepłownictwie i energetyce przemysłowej na terenie całej Europy. Naszą misją jest dostarczanie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań technologicznych, które zwiększają zyski oraz konkurencyjność Klientów.

  Główny profil działalności:

  • budowa, remonty i modernizacje ciepłowni oraz elektrociepłowni z różnymi typami kotłów
  • kogeneracja i trigeneracja
  • agregaty ORC (partner NPS New Power Sources Sp. z o.o. i Againity)
  • kotły parowe i wodne (węgiel, biomasa, gaz, RDF)
  • turbiny parowe i gazowe
  • produkcja m.in. kotłów, zbiorników, wymienników, elementów ciśnieniowych, kanałów spalin, rurociągów i konstrukcji stalowych
  • kontrakty EPC

  Doświadczenie i zasoby umożliwiają kompleksową obsługę Klientów, obejmującą m.in.: doradztwo techniczno-ekonomiczne, przygotowanie projektu, kompletację, produkcję, dostawę i montaż urządzeń, szkolenie załogi, rozruch instalacji oraz opiekę serwisową.

  Energikę tworzą ludzie o wieloletnim doświadczeniu w branży energetycznej. Najwyższą jakość świadczonych usług potwierdzają uzyskane certyfikaty: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 3834-2:2007 oraz PN EN 1090-2 oraz liczne referencje polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.


  Energika

  Zbigniew Szamałek Spółka komandytowa

  ul. Kwiatowa 11, Zasutowo; 62-330 Nekla

  tel.: (61) 435-40-40

  e-mail: biuro@energika.pl

  www.energika.pl

  Współpraca

  Partners Sp. z o.o. Sp. k.

  Partners Sp. z o.o. Sp. k. od 2014 roku działa w branży gospodarowania odpadami. Odpady trafiają do Zakładu Paliw Alternatywnych w Łabiszynie i przetwarzane są w procesie odzysku R-12 na paliwo alternatywne. Lata doświadczeń jakie Spółka zdobyła pracując z tak wymagającym partnerem pozwoliły jej zbudować silną i stabilną pozycję na Polskim rynku producentów RDF-u.
  Niezmiennie od wielu lat Spółka jest stałym dostawcą paliw zastępczych dla największych cementowni w Polsce Odzyskujemy i przygotowujemy do unieszkodliwienia odpady, które w procesach współspalania są wykorzystywane przez przemysł cementowy, nasi główni partnerzy to:

  – Ożarów Cement S.A.;
  – Cemex Polska Sp. z o.o.;
  – Górażdże Cement S.A.

  Współpraca

  Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych

  Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) powstało w 1991 r. jako organizacja skupiająca elektrociepłownie produkujące w Polsce ciepło i energię elektryczną w kogeneracji oraz zrzeszająca ludzi z wolą działania na rzecz rozwoju polskiego elektrociepłownictwa.

  Głównym celem Towarzystwa jest przedstawienie i wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii elektrycznej i ciepła oraz chłodu, wykraczających poza jednostkowe interesy członków Towarzystwa. Organizacja prowadzi swoją działalność z uwzględnieniem interesów ogólnospołecznych i ochrony środowiska naturalnego. W ramach działań statutowych reprezentuje zbiorowe interesy swoich członków wobec organów władzy publicznej.

  PTEZ realizuje swoje cele stawiając na czołowym miejscu aktywność w obszarach rozwoju oraz promocji produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, ochrony środowiska, efektywności energetycznej, a także bezpieczeństwa energetycznego.

  Działania te obejmują w szczególności:

  • reprezentowanie wspólnych interesów członków w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła lub energii elektrycznej i ciepła oraz chłodu,
  • analizowanie kierunków rozwoju kogeneracji i wskazywanie źródeł finansowania oraz promowanie wytwarzania energii w kogeneracji, a także ekologicznych, gospodarczych i społecznych korzyści wynikających z za-stosowania kogeneracji,
  • inicjowanie zmian legislacyjnych oraz udział zarówno w krajowym jak i unijnym procesie tworzenia i konsultacji aktów prawnych i rozwiązań systemowych,
  • wyrażanie opinii i występowanie z inicjatywami do organów administracji państwowej w sprawach dotyczących funkcjonowania lub rozwoju przedsiębiorstw energetycznych,
  • podejmowanie działań na rzecz rozwoju oraz optymalnego wykorzystania technologii służących do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz chłodu, a także inicjowanie, propagowanie i wykorzystywanie postępu technicznego oraz efektywności energetycznej,
  • inicjowanie oraz wykonywanie analiz i badań związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła oraz chłodu.

  Aby umożliwić podsektorowi elektrociepłownictwa skuteczny udział w procesach zachodzących w krajowej energetyce, Towarzystwo współpracuje z przedstawicielami administracji państwowej oraz ekspertami z dziedziny nauki i gospodarki. Ważnym elementem działalności Towarzystwa jest również ścisła współpraca z organizacjami z obszaru energetyki krajowej i zagranicznej.

  Współpraca

  Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie

  KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY SA W KRAKOWIE realizuje działania prowadzące do zwiększenia efektywności funkcjonowania krakowskich spółek komunalnych oraz świadczy usługi związane z sektorem gospodarki komunalnej, w skład grupy kapitałowej KHK SA wchodzą następujące spółki: Wodociągi Miasta Krakowa SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA i Arena Kraków SA. Krakowski Holding Komunalny SA jest właścicielem i operatorem Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (Ekospalarnia). Jest to ostatni element funkcjonującego w Krakowie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Do zakładu trafiają odpady komunalne z Gminy Miejskiej Kraków, z których uprzednio wyodrębniono już surowce wtórne.

  Współpraca

  Destylarnia Belvedere

  Współpraca

  Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie (ZUOK) powstał w 2015 r. To największa na Warmii i Mazurach Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zarządzana przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. (ZGOK). Spółka ZGOK jest własnością 37 gmin znajdujących się w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Największym udziałowcem jest gmina Olsztyn.

  Roczna przepustowość zakładu w Olsztynie wynosi 108-112 tys. Mg odpadów. ZUOK przyjmuje wszystkie odpady komunalne zmieszane pochodzące od ok. 500 tys. mieszkańców oraz odpady selektywnie zbierane. Linia mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych o wydajności nominalnej 125 tys. Mg/rok jest ukierunkowana na produkcję paliwa alternatywnego z odpadów stałych, umożliwia także odzysk surowców.

  Unikalne jest zastosowanie w zakładzie procesu autotermicznego suszenia biologicznego (usuwanie wilgoci z odpadów na skutek przemian biochemicznych, bez suszenia aktywnego za pomocą energii zewnętrznej). Jest to instalacja przyjazna dla środowiska. Po suszeniu powstaje półprodukt, który w części mechanicznej linii łatwo można rozdzielić na potrzebne frakcje, oczyścić i wytworzyć paliwo alternatywne, przeznaczone do termicznego unieszkodliwiania w cementowniach, a docelowo w bloku ciepłowniczym budowanej w Olsztynie elektrociepłowni, która będzie dopełnieniem systemu gospodarowania odpadami na terenie centralnej części Warmii i Mazur.

  Działalność Spółki ZGOK prowadzona jest w czterech lokalizacjach:

  – w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie (zakład główny)

  – w Stacji Przeładunkowej w Medynach (gm. Lidzbark Warmiński)

  – w Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi (gm. Mrągowo)

  – w Stacji Przeładunkowej w Trelkowie (gm. Szczytno)

  Niebawem otwarta zostanie czwarta stacja przeładunkowa w Piszu.

  Ważnym elementem działalności Spółki ZGOK jest również edukacja ekologiczna. Jej celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców 37 gmin w zakresie selektywnej zbiorki odpadów i zwiększenie strumienia odpadów poddanych segregacji

  Współpraca

  Bureau Veritas Polska

  CERTYFIKACJA SYSTEMÓW BIOPALIW I BIOMASY

  KZR INiGSURE EU, REDcert EU, ISCC EU, ISSC plus, ISCC Corsia, audyty recyklera

  Weryfikacja zarówno pochodzenia biomasy stosowanej do produkcji biopaliw, energii elektrycznej i ciepła, jak i procesów produkcyjnych, jest wymogiem koniecznym, aby potwierdzić, że przedsiębiorstwa spełniają wymagania Dyrektywy RED II lub Rozporządzenia EU-ETS. Dodatkowo, certyfikacja, pozwala na rozszerzenie rynków zbytu na inne rynki europejskie, które transponowały wymagania Dyrektywy RED II do swoich przepisów krajowych.  Bureau Veritas Polska działa w wszystkich ww. zakresach prowadząc procesy certyfikacji oraz weryfikacji obliczeń emisji gazów cieplarnianych na zgodność z Dyrektywą RED II.

  Dlaczego Bureau Veritas?

  Doświadczenie w certyfikacji Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju od 2010 roku – początku istnienia systemów zrównoważonego rozwoju.

  Centrum kompetencyjne w Polsce – możliwie maksymalnie skracamy czas oczekiwania na certyfikat, a całość procesów jest zarządzana z Polski. Jako jedyna jednostka posiadając centrum kompetencyjne w Polsce, wydajemy certyfikaty na całym świecie we wszystkich ww. standardach.

  Eksperci w liczeniu GHG – posiadamy praktyczną wiedzę i znajomość  zasad obliczeń i weryfikacji emisji gazów cieplarnianych dla każdego uczestnika łańcucha produkcyjnego. Nasi weryfikatorzy oceniają poprawność obliczeń emisji nawet dla najbardziej złożonych i pionierskich instalacji produkcyjnych.

  Doświadczeni i wyspecjalizowani audytorzy – posiadamy biegłą znajomość uregulowań prawnych i doświadczenie praktyczne. Znamy wymagania i specyfikę łańcucha dostaw w branży biopaliwowej, biomasowej, cementowej oraz w obszarze audytów recyklera. Jesteśmy gwarancją wysokich kwalifikacji, rzetelnego prowadzenia procesu certyfikacji oraz partnerskiego podejścia w procesie audytu.

  Szeroka znajomość branży biomasowej, biopaliwowej, cementowej i odpadowej w Polsce i na świecie – poparta referencjami zarówno z obszaru certyfikacji, jak i specjalistycznych usług inżynierskich.

  Znaczący udział w rynku certyfikacji systemów: zrównoważonego rozwoju, zarządzania bezpieczeństwem żywności i pasz, zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy.

  Pierwsza jednostka w Polsce, która przeprowadziła certyfikację w systemie KZR INiG, SURE i ISCC plus.

  Współpraca

  TÜV SÜD Polska

  Patronat Medialny

  Gazeta Przemysłu Drzewnego

  Patronat Medialny

  WysokieNapiecie.pl

  Patronat Medialny

  ZielonaGospodarka.pl

  Patronat Medialny

  GramwZielone.pl

  Patronat Medialny

  Biznes Alert

  Patronat Medialny

  Cire.pl

  Wybierz pakiet

  Udział Stacjonarny

  2 290,00 2 090 PLN+VAT
  • Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 21.03.2023
  • Udział w 2 dniach Forum
  • Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej
  Kup bilet

  Udział Stacjonarny +

  2 790,00 2 690 PLN+VAT
  • Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 21.03.2023
  • Udział w Forum
  • Logo Twojej firmy wśród Partnerów Forum
  • Informacja o Twojej firmie w katalogu online
  Kup bilet

  Udział Stacjonarny ++

  6 790,00 6 690 PLN+VAT
  • Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 21.03.2023
  • Udział w Forum
  • Logo Twojej firmy wśród Partnerów Forum
  • Informacja o Twojej firmie w katalogu online
  • 20 minutowe wystąpienie z prezentacją Twojej firmy/usług
  • Informacja o wystąpieniu na social mediach powermeetings.eu oraz w newsletterze
  Kup bilet

  Udział Online

  1 890,00 1 790 PLN+VAT
  • Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 21.03.2023
  • Udział w 2 dniach Forum online
  • Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej
  Kup bilet

  Dołącz do nas 👍

  Lub wypełnij formularz online:

   Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

   1 Dostawca technologii i usług
   2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
   3
   4
   5
   6
   7
   8

   Zgłaszający uczestnictwo
   Dane firmy do faktury VAT
   Ilość uczestników*
    


   Cena netto: PLN + VAT za osobę
   Wartość netto: 0 PLN
   Wartość brutto: 0 PLN
   Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

   Wybierz konferencje lub warsztaty
   Data
   Kwota PLN netto
   Rabat PLN netto*

   *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

   Uczestnik 1

   Uczestnik 2

   Uczestnik 3

   Uczestnik 4

   Uczestnik 5

   2090 2690 6690 1790 XII Forum Biomasy i RDF – wiosna 2023 Udział stacjonarny: 2 090,00 PLN + VAT cena promocyjna zamiast 2 290,00 przy zgłoszeniu do 21.03.2023 Udział stacjonarny + promocja: 2 690,00 PLN + VAT cena promocyjna zamiast 2 790,00 przy zgłoszeniu do 21.03.2023 Udział stacjonarny + promocja i wystąpienie: 6 690,00 PLN + VAT cena promocyjna zamiast 6 790,00 przy zgłoszeniu do 21.03.2023 Udział online: 1 790,00 PLN + VAT cena promocyjna zamiast 1 890,00 przy zgłoszeniu do 21.03.2023
   • Forum będzie prowadzone w języku polskim.
   • Koszt udziału w Forum w pakietach + i ++ obowiązuje dla pierwszej zgłoszonej osoby, koszt udziału każdej kolejnej osoby jest równy kosztowi udziału w pakiecie STACJONARNY.
   • Powyższa opłata za Forum nie obejmuje kosztu rezerwacji noclegu.
   • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
   • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
   • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
   • Prosimy o dokonanie wpłaty nie później niż przed rozpoczęciem Forum na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A. 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
   • Faktura VAT wystawiona zostanie w dniu zakończenia wydarzenia i przesłana emailem na podany w formularzu adres.
   • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
   • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed Forum i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
   • Rezygnacji z udziału w Forum należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
   • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
   • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Forum oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
   • W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Forum. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

   Dołącz do nas 👍

   Lub wypełnij formularz online:

    Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

    1 Dostawca technologii i usług
    2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
    3
    4
    5
    6
    7
    8

    Zgłaszający uczestnictwo
    Dane firmy do faktury VAT
    Ilość uczestników*
     


    Cena netto: PLN + VAT za osobę
    Wartość netto: 0 PLN
    Wartość brutto: 0 PLN
    Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

    Wybierz konferencje lub warsztaty
    Data
    Kwota PLN netto
    Rabat PLN netto*

    *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

    Uczestnik 1

    Uczestnik 2

    Uczestnik 3

    Uczestnik 4

    Uczestnik 5

    2090 2690 XII Forum Biomasy i RDF – wiosna 2023 Udział stacjonarny: 2 090,00 PLN + VAT cena promocyjna zamiast 2 290,00 przy zgłoszeniu do 21.03.2023 Udział stacjonarny + promocja: 2 690,00 PLN + VAT cena promocyjna zamiast 2 790,00 przy zgłoszeniu do 21.03.2023
    • Forum będzie prowadzone w języku polskim.
    • Koszt udziału w Forum w pakietach + i ++ obowiązuje dla pierwszej zgłoszonej osoby, koszt udziału każdej kolejnej osoby jest równy kosztowi udziału w pakiecie STACJONARNY.
    • Powyższa opłata za Forum nie obejmuje kosztu rezerwacji noclegu.
    • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
    • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
    • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
    • Prosimy o dokonanie wpłaty nie później niż przed rozpoczęciem Forum na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A. 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
    • Faktura VAT wystawiona zostanie w dniu zakończenia wydarzenia i przesłana emailem na podany w formularzu adres.
    • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
    • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed Forum i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
    • Rezygnacji z udziału w Forum należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
    • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
    • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
    • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Forum oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
    • W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Forum. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
    • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
    • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

    Tak było na poprzednich edycjach 👍

    location

     

    W 2023 roku spotykamy się

    na wiosennym Forum

    w Olsztynie *

     

    *Po rejestracji na Forum uczestnicy otrzymują szczegóły lokalizacji
    i wskazówki do rezerwacji noclegu.

    Pytania ❓ Zapraszamy do kontaktu 😀

     Co jeszcze organizujemy ❓

     jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, renata.kaluzna@powermeetings.eu XII Forum Biomasy i RDF – wiosna 2023

     Jesteś zainteresowany udziałem w wiosennym
     Forum Biomasy i RDF w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle

     Chcesz wiedzieć więcej zanim spotkasz się z nami w marcu❓
     Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

     Do usłyszenia, Renata Kałużna, powermeetings.eu
      * pola wymagane