Zapraszamy do udziału w X edycji spotkania poświęconego rynkowi mocy:

 

RYNEK MOCY w praktyce

– aktualne wyzwania w funkcjonowaniu rynku

30 sierpnia 2023, Warszawa & online 

 

W trakcie nadchodzącej edycji podsumujemy dotychczasowe funkcjonowanie rynku mocy oraz skupimy się na aktualnych wyzwaniach jakie stoją przed uczestnikami rynku.

Swoje wystąpienia potwierdzili najlepsi Eksperci mający wkład w kreowanie jak i funkcjonowanie rynku mocy w Polsce.

Po każdym wystąpieniu będą Państwo mieli czas na sesję Q&A z prowadzącymi co powoli na maksymalne – merytoryczne wykorzystanie czasu spotkania i obecności naszych Ekspertów.

 

Zapraszam do udziału!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:30 - 9:00

Rejestracja / logowanie uczestników

9:00 - 10:45

I część seminarium

A. Rynek mocy 2023

– Koszty, wyniki aukcji

 • analiza podsumowująca dotychczasowe działanie rynku mocy

– Zmiany w obowiązujących przepisach

 • zmiana ustawy o rynku mocy – Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (U. 2022 poz. 2243)
 • zmiana Regulaminu rynku mocy: Decyzja Prezesa URE z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie zmiany decyzji administracyjnej Prezesa URE z dnia 30 marca 2018 r. zatwierdzającej Regulamin rynku mocy
 • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2028 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2025

 

– Realizacja obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 w sprawie wewnętrznego rynku energii

 • Informacja Prezesa URE nr 10/2023 w sprawie w sprawie szacowanej wartości niedostarczonej energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 12/2023 w sprawie kosztu wejścia na rynek nowych mocy oraz sterowanego odbioru
 • Ocena wystarczalności na poziomie europejskim (ang. European Resource Adequacy Assessment)

 

B. Magazyny energii w rynku mocy

– obecne uregulowania

 

Prowadzenie:

Małgorzata Kozak
Ekspert ds. Rozwoju Rynków
Wieloletni pracownik URE

10:45 - 11:00

Sesja Q & A

11:00 - 11:20

Przerwa

11:20 - 13:00

II część seminarium

Okres zagrożenia na rynku mocy – 23.09.2022 (w obecnym stanie prawnym okres przywołania na rynku mocy)

 • wykonanie obowiązku (jednostki wytwórcze, DSR)
 • realokacja
 • premie i kary
 • efekty ogłoszenia

 

Rynek wtórny

 • analiza funkcjonowania, statystyka, dobre praktyki, najczęstsze problemy
 • możliwość udziału jednostek niespełniających limitów emisji po roku 2025 r.

 

Oświadczenia o spełnieniu limitu emisji

 • podsumowanie, zasady, okresy przejściowe
 • potencjalne problemy i trudności

Prowadzenie:

Marek Duk
Zastępca Dyrektora  Departamentu Rozwoju Systemu

PSE S.A.

13:00 - 13:20

Sesja Q & A

13:20 - 14:00

Przerwa

14:00 - 14:45

III część seminarium

 

Przyszłość rynku mocy

 • Electricity Market Design – projektowane zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 w sprawie wewnętrznego rynku energii, stanowią KE, Rady, Parlamentu
 • zmiany w ustawie o rynku mocy – projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1010, druki sejmowe nr 3237, 3237 A, 3298 i 3298 A).

Prowadzenie:

Małgorzata Kozak
Ekspert ds. Rozwoju Rynków
Wieloletni pracownik URE

14:45 - 15:30

IV część seminarium

Rynek mocy w 2023 roku

 • Sytuacja na rynku europejskim i w Polsce  po kryzysie 2022
 • Pokryzysowe zmiany w polityce i regulacjach, rola rynków mocy
 • Scenariusz 3 do nowej PEP2040, wyzwania dla wytwarzania i magazynów
 • Rola rynku mocy we wspieraniu rozwoju EJ
 • Prognozy najbliższej aukcji głównej

Prowadzenie:

Stanisław Poręba
Ekspert, Business Transformation, Consulting
Ernst & Young

15:30 - 15:45

Sesja Q & A

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

  Prowadzący

  Małgorzata Kozak

  Małgorzata Kozak

  Ekspert ds. Rozwoju Rynków
  Wieloletni pracownik URE

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for English and European Legal Studies under auspices of the Cambridge University. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu ekonomii sektora energetycznego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz integracji europejskiej (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’Administration). Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, aktywnie uczestniczy w pracach CEER oraz ACER w zakresie budowy wspólnego rynku. W latach 2008 – 2014 pełniła funkcję Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowiadając za kwestie związane z pomocą publiczną oraz nadzorem rynku.

  Marek Duk

  Marek Duk

  Zastępca Dyrektora do spraw wystarczalności generacji, Departament Rozwoju Systemu
  PSE S.A.

  Stanisław Poręba

  Stanisław Poręba

  Ekspert, Business Transformation
  Ernst & Young

  Stanisław Poręba jest obecnie ekspertem EY w obszarze rynków energii. Posiada głębokie doświadczenie i szczegółową wiedzę dotyczącą polskiego sektora energetycznego. Przez wiele lat zajmował kierownicze stanowiska w największych spółkach energetycznych w Polsce. Podczas swojej kariery uczestniczył w wielu projektach strategicznych dla polskiego sektora energetycznego związanych zwłaszcza z finansowaniem kluczowych dla sektora inwestycji oraz projektowania i wdrażania rozwiązań funkcjonalnych rynku energii. Jako członek zarządu PSE był odpowiedzialny za wdrażanie zliberalizowanego rynku energii.

  Opinie uczestników

  „Profesjonalnie przygotowana konferencja”

  30-31 sierpnia 2018, Warszawa

  Jarosław Sokół TAURON Dystrybucja

  „Konferencja była prowadzona na wyżynach merytoryczności i profesjonalizmu! Gratulacje dla organizatorów”

  30-31 sierpnia 2018, Warszawa

  Artur Leśniak PGE SA

  „Bardzo ciekawa konferencja, idealnie wpisana w kalendarz rynku”

  30-31 sierpnia 2018, Warszawa

  Marcin Skórnóg ZEW Niedzica

  „Bardzo konkretna, wartościowa i dobrze zorganizowana konferencja”

  30-31 sierpnia 2018, Warszawa

  Piotr Topór Enea S.A.

  „Profesjonalnie i merytorycznie”

  30-31 sierpnia 2018, Warszawa

  Anna Psarska TAURON Polska Energia

  Partnerzy

  Organizator

  powermeetings.eu

  Współpraca

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

  Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Główne cele działalności PSE S.A. to:

  • zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych;
  • zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych;
  • udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej;
  • tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.

  Patronat Medialny

  WyskieNapiecie.pl

  Rejestracja

  Lub wypełnij formularz online:

   Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

   1 Dostawca technologii i usług
   2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
   3
   4
   5
   6
   7
   8

   Zgłaszający uczestnictwo
   Dane firmy do faktury VAT
   Ilość uczestników*
    


   Cena netto: PLN + VAT za osobę
   Wartość netto: 0 PLN
   Wartość brutto: 0 PLN
   Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

   Wybierz konferencje lub warsztaty
   Data
   Kwota PLN netto
   Rabat PLN netto*

   *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

   Uczestnik 1

   Uczestnik 2

   Uczestnik 3

   Uczestnik 4

   Uczestnik 5

   1790 1590 Rynek mocy w praktyce sierpień 2023 Stacjonarnie: 1 790,00 PLN + VAT Online: 1 590,00 PLN + VAT
   •  Koszt udziału jednej osoby w seminarium:

             Online:  1 590,00 PLN + VAT

             Stacjonarnie: 1 790,00 PLN + VAT

   • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
   • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: uczestnictwo – link do indywidualnego dostępu do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line
   • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
   • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
   • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
    z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2-3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
   • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
   • Faktura VAT wystawiona zostanie w dniu zakończenia wydarzenia i przesłana emailem na podany poniżej adres.
   • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
   • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
   • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
   • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
   • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
   • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
   location

   Seminarium odbędzie się:

    

   stacjonarnie w Warszawie

   oraz 

   online

   Pytania? Zapraszamy do kontaktu:

   INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY

   jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, renata.kaluzna@powermeetings.eu Rynek mocy w praktyce sierpień 2023

   Jesteś zainteresowany tematem rynku mocy❓
   Chcesz wiedzieć więcej o naszym wydarzeniu❓

   Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

   Do usłyszenia, Jola Szczepaniak, powermeetings.eu
    * pola wymagane