Biomasa pochodząca ze zrównoważonych źródeł – Raport Instytutu Jagiellońskiego

W odpowiedzi na stojące przed nami wyzwanie transformacji energetycznej, Instytut Jagielloński wraz z Amerykańskie Stowarzyszenie Wytwórców Pelletu USIPA (US Industrial Pellet Association)  przygotowały raport na temat możliwości wykorzystania biomasy w procesie skutecznego przeprowadzenia dekarbonizacji w Polsce. Zawarte w nim analizy i opracowania wskazują kierunki, które ułatwić mogą naszej gospodarce efektywne odejście od wykorzystania węgla w energetyce i ciepłownictwie.

Polska stoi obecnie u progu wielkich zmian – sytuacja na świecie oraz nasze deklaracje związane z aktywnym członkostwem w Unii Europejskiej sprawiły, że z bardzo dużą uwagą musimy podejść do problemu emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powietrza. Wielkim krokiem na drodze do jego rozwiązania na pewno byłoby zaprzestanie wykorzystania węgla w ciepłowniach oraz elektrociepłowniach. To właśnie takie instalacje mają duży wpływ na fakt, że Polska jest trzecim spośród państw UE pod względem wysokości poziomu emisji gazów cieplarnianych (w 2017 r.: 380 MtCO2e, czyli przeszło 800 g CO2e na każde euro PKB).

Raport wskazuje, że bardzo istotnym problemem jest brak wypracowanego modelu miksu energetycznego, który będzie najefektywniejszy dla Polski. Opisuje różnorodne możliwości oraz ich wady i zalety. Zawarta w nim analiza dostępnych wariantów odejścia od paliw kopalnych wskazuje, że rozwiązanie najlepsze dla naszej gospodarki będzie oparte na bardzo zróżnicowanych źródłach – fotowoltaice, lądowych i morskich farmach wiatrowych, gazie, atomie, biomasie i wodorze. Przedstawiony przez Instytut Jagielloński scenariusz transformacji zakłada, że do 2050 r. Polska jest w stanie obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych względem 2017 r. o 95%, a do 2030 roku o 56%. Jednocześnie strategia ta pozwolić ma na spadki cen hurtowych energii elektrycznej.

Autorzy poświęcają uwagę także presji czasu związanej z wymogami postawionymi przez UE – do 2030 r. oczekiwane jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o min. 55% wraz z  podniesionym w strategii „Fit for 55” wymogiem wykorzystania OZE do wytwarzania energii z 32% na 40%. Presję tę dodatkowo wzmacnia struktura wiekowa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – wskazuje ona, że w najbliższych latach wycofane zostaną z eksploatacji najstarsze bloki energetyczne w Polsce. Szybko potrzebne będą nowe instalacje, które zapewnią nam bezpieczeństwo energetyczne.

Opisane jest zagadnienie niepewności w zakresie wykorzystania gazu. Problemami są w tym aspekcie m.in. brak infrastruktury gazowej oraz gwarancji dostępności zasobów tego paliwa w części regionów. Oczywistym problemem jest również rosnąca cena wykorzystania gazu ze względu na opłaty za emisję CO2.

Jako szczególnie atrakcyjne rozwiązanie autorzy przedstawiają modernizowanie elektrowni węglowych, aby w 100% wykorzystywały biomasę. Uzasadniają to m.in. możliwością dalszego funkcjonowania istniejących obiektów, bardzo dużym obniżeniem emisji gazów cieplarnianych oraz oszczędnościami w obliczu rosnących obciążeń związanych z generowaniem CO2. Szczególnie ostatni aspekt jest bardzo istotny – wykorzystanie zrównoważonej biomasy nie jest objęte systemem EU-ETS, a do tego podnosi poziom wykorzystania OZE w krajowej energetyce.

Raport zwraca również uwagę na charakterystykę polskiego ciepłownictwa – duże rozproszenie oraz wysokie zróżnicowanie zużycia energii w ujęciu rocznym. Uniemożliwia to oparcie się wyłącznie na energii ze słońca i powietrza. Dlatego autorzy wnioskują, że biomasa, jako źródło stabilne, może stanowić dobre uzupełnienie miksu paliw w ciepłownictwie, będąc skalowanym źródłem energii odnawialnej.

Opracowanie zawiera studia przypadków konwersji dużych europejskich elektrowni i elektrociepłowni na biomasę. Poza korzyściami dla środowiska, cen produkcji energii oraz bezpieczeństwa energetycznego, odejście od spalania węgla na rzecz biomasy ze źródeł zrównoważonych może umożliwić rozwój nowych branż i stworzenie nowych miejsc pracy.

Podkreślając, jak ważne jest wykorzystanie biomasy w procesie dekarbonizacji Polski, badacze zauważają, że projekty wykorzystujące biomasę wielkoskalową, pozyskiwaną w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, tj. pellet, były dotychczas droższe niż alternatywne źródła energii. Zwracają jednak uwagę, że wraz z ciągłym wzrostem opłat wynikających z europejskiego systemu ETS, zrównoważona biomasa staje się paliwem coraz bardziej konkurencyjnym cenowo.

Polska zobowiązała się do znacznej redukcji emisji dwutlenku węgla w nadchodzących latach. Nałożone w ten sposób wymogi są bardzo restrykcyjne i niezbędne jest przemyślane i skuteczne działanie, aby zdołać je spełnić. Przeprowadzenie w tych ramach czasowych transformacji energetycznej będzie wymagało silnego wsparcia ze strony państwa. Najlepsza dla Polski strategia będzie wymagać uruchomienia wielu niezawodnych, niskoemisyjnych i odpowiedzialnych środowiskowo źródeł odnawialnych. Zgodnie z raportem – jednym z nich powinny być źródła bazujące na biomasie.

W opracowaniu znaleźć można informacje, które pomogą lepiej poznać obecną sytuację Polski w kontekście koniecznej do przeprowadzenia dekarbonizacji oraz prognozy, jak można ją efektywnie wdrożyć w życie i na co należy zwracać przy tym szczególną uwagę.

 

Raport do pobrania jest pod linkiem ➡ 20210927_BIOMASA_E_BOOK_Instytut Jagielloński

 

źródło i zdjęcie: Instytut Jagielloński

 


Zapraszamy 📅 28 i 29 października 2021 do Konina/Lichenia & online

na XI edycję jesiennego 🔝 Forum Biomasy w Ciepłownictwie i Energetyce 🏭

Już od 1️⃣1️⃣ lat nasze Forum to najważniejsze i największe jesienne spotkanie branży ODBIORCÓW – DOSTAWCÓW – PRODUCENTÓW biomasy na cele energetyczne i stało się już wydarzeniem typu MUST BE dla przedstawicieli rynku.

Szczegóły i rejestracja pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-technologi-w-cieplownictwie-energetyce-spalanie-biomasy/

 

Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu 👍

  

 

CEMEX wykorzysta energię słoneczną do wytworzenia zeroemisyjnego cementu

Firmy CEMEX i Synhelion opracowały innowacyjną technologię umożliwiającą eliminację emisji dwutlenku węgla (CO2) w procesie produkcji cementu dzięki wykorzystaniu energii słonecznej. Emisje CO2 będą wychwytywane, a następnie przekształcane w paliwa syntetyczne przy użyciu technologii firmy Synhelion.

Współpraca CEMEX oraz Synhelion zaowocowała opracowaniem przełomowej technologii, która umożliwia pełną dekarbonizację procesu produkcji cementu dzięki wykorzystaniu energii słonecznej i stanie się ważnym elementem strategii CEMEX na rzecz ochrony klimatu. Synhelion, z siedzibą w Szwajcarii, jest globalnym prekursorem produkcji ekologicznych paliw z energii słonecznej i ciepła procesowego.

Podstawą nowatorskiego podejścia do produkcji cementu jest zastąpienie paliw kopalnych wykorzystywanych w cementowniach wysokotemperaturowym ciepłem słonecznym. Technologia przewiduje także wychwytywanie 100% emisji dwutlenku węgla, który następnie zostaje wykorzystywany jako surowiec do produkcji paliw. Takie rozwiązanie umożliwia bezemisyjną produkcję cementu. Jego skuteczność gwarantuje bardzo wysoki poziom ciepła słonecznego, wychwytywany przez technologię opracowaną przez Synhelion oraz pionierskie rozwiązanie firmy, polegające na przekształcaniu CO2 w syntetyczne paliwa typu drop-in, takie jak nafta, olej napędowy i benzyna.

Jest to pierwsze tego typu kompleksowe rozwiązanie związane z dekarbonizacją w przemyśle cementowym. Kolejnym krokiem we współpracy CEMEX i Synhelion, po ukończonych w marcu 2020 r. pracach badawczych, jest kilkuetapowe wdrożenie nowatorskiej technologii. Pilotażowa instalacja powinna zostać uruchomiona w jednej z cementowni CEMEX do końca 2022 roku. Docelowo cementownia ma się stać zakładem w pełni napędzanym energią słoneczną.

Nasz kolektor słoneczny umożliwia dostarczanie ciepła procesowego o temperaturze powyżej 1500°C. Jest to czyste źródło energii, w przeciwieństwie do spalania paliw kopalnych” – powiedział Gianluca Ambrosetti, Dyrektor Generalny Synhelion. „Emisje CO2 pochodzące z procesu produkcji cementu mieszają się z przenośnikiem ciepła w naszym odbiorniku słonecznym i w ten sposób są włączane do procesu. Ponieważ pracujemy w systemie zamkniętym, emisje CO2 można łatwo wyodrębnić. Następnie zamykamy obieg dwutlenku węgla, wykorzystując go do produkcji paliw”.

Jesteśmy świadkami całkowicie nowatorskiego sposobu zarządzania emisjami z produkcji cementu poprzez zaawansowane wykorzystanie ciepła słonecznego” – powiedział Davide Zampini, Globalny Dyrektor obszaru R&D i Zarządzania Własnością Intelektualną CEMEX. „Partnerstwo z Synhelion wzmocniło nasze zaangażowanie w dekarbonizację produkcji cementu i jest wynikiem długotrwałych prac badawczo-rozwojowych przy opracowywaniu ekologicznych rozwiązań, a także identyfikowaniu strategicznych partnerów – liderów innowacji. Synhelion podziela nasze zaangażowanie w zamykanie obiegu węgla. Współpraca między naszymi firmami jest bodźcem, który może przyspieszyć osiągnięcie przez CEMEX zerowej emisji CO2 do 2050 r.”.

O Synhelion
Synhelion jest globalnym prekursorem w obszarze produkcji ekologicznych paliw solarnych. Firma wyodrębniła się ze Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii (ETH Zurich) w 2016 roku. Synhelion wykorzystuje ciepło słoneczne o wysokiej temperaturze w celu dekarbonizacji procesów przemysłowych i przekształcenia CO2 w paliwo. Synhelion zapewnia najnowocześniejszą technologię przeciwdziałającą kryzysowi klimatycznemu. Więcej informacji na stronie: www.synhelion.com

O CEMEX
CEMEX to globalna firma produkująca materiały budowlane, która zapewnia wysokiej jakości produkty i niezawodne usługi. CEMEX posiada bogatą historię działań służących społecznościom lokalnym, realizowanych poprzez innowacyjne rozwiązania budowlane, niskoemisyjną produkcję i racjonalne gospodarowanie zasobami, a także projekty na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Więcej informacji o CEMEX na stronie: www.cemex.com

źródło i zdjęcie: www.cemex.pl

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu