Forum Przemysłu Drzewnego 2022

Rynek drzewny dziś i jutro: potencjał, ceny, prognozy, zapotrzebowanie
Warszawa
Zarejestruj się!

Dlaczego warto wziąć udział?

➡ Spotkasz się z przedstawicielami branży!

Zdobędziesz lub uzupełnisz swoją wiedzę

➡ Zbudujesz nowe i utrwalisz dotychczasowe relacje biznesowe

Poznasz najnowsze trendy

➡ Porozmawiasz o biznesie w sprzyjających warunkach

Dowiesz się co inni robią w tym zakresie w jakim Ty działasz

Zatem obecność obowiązkowa 👍
dla przedstawicieli: 

➡ lasów państwowych

➡ firm kupujących, przetwarzających i dostarczających drewno

➡ tartaków

➡ zakładów usług leśnych

➡ przemysłu: płytowego, meblowego, celulozowo-papierniczego, opakowaniowego…

➡ producentów pelletu i firm przetwarzających surowiec drzewny na cele energetyczne

➡ firm dostarczających technologie i usługi dla przemysłu drzewnego

Spotkaj się z praktykami z rynku!

2 dni wykładów i dyskusji

Kolacja networkingowa

Eksperci w roli Prelegentów

Co w programie ❓

21 czerwca 2022 Konferencja
8:30 - 9:30

Rejestracja, poranna kawa i czas na pierwsze rozmowy B2B

9:30 - 9:40

Otwarcie Forum

9:40 - 12:00

Sesja I Gospodarka drewnem w Polsce


Zrównoważona gospodarka leśna w obliczu potrzeb przemysłu drzewnego

 

mgr inż. Paweł Boski, p.o. Naczelnik Biura Marketingu, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych


Analiza rozporządzenia KE w sprawie przeciwdziałania wylesianiu i degradacji lasów


Łukasz Wróbel,
Ekspert w zakresie polityki surowca drzewnego, wieloletni pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska


Zasady sprzedaży drewna – regulacje z punktu widzenia ochrony konkurencji i konsumentów

 

Przedstawiciel UOKiK (tbc)


Izby Leśne i potencjał lasów prywatnych w Polsce

 

Stefan Traczyk, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów


Analiza: co mamy teraz, co nas czeka

 

Rafał Szefler, Dyrektor, Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego


Prognozy pozyskania drewna w kraju na przestrzeni najbliższych 10/20/30 lat w kontekście bieżących i spodziewanych programów ochrony środowiska UE

 

Janusz Dawidziuk, Dyrektor, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

12:00 - 12:30

Przerwa kawowa i czas na rozmowy B2B

12:30 – 14:00

Sesja II Innowacje, technologia i certyfikacja


Certyfikacja wyrobów drzewnych – potwierdzenie zgodności z regulacjami prawnymi oraz dobrowolnymi systemami.

 

dr inż. Ilona Olsztyńska, Business Development Manager, FPC of Construction Products/ Biomass&Biofuels /EUTR, SGS Polska


Certyfikacja wyrobów w systemie PEFC

 

dr inż. Krzysztof Jodłowski,  Przewodniczący PEFC Polska


Case study: Gospodarka Obiegu Zamkniętego w zakładzie przemysłu drzewnego

 

Prelegent w trakcie potwierdzania


Potencjał drewna odpadowego albo drewna z recyclingu jako substytutu drewna pełnowartościowego

 

Prelegent w trakcie potwierdzania


Analiza etapów dostaw drewna wielkowymiarowego

 

dr inż. Łukasz Tymendorf, Wood Purchasing Manager, EGGER Group

14:00 – 15:00

Lunch

 

15:00 – 16:30

Sesja III Panel dyskusyjny


Aktualna sytuacja na rynku drzewnym – Polska i świat

 

Moderator:

Katarzyna Orlikowska, Redaktor Naczelna, Wydawnictwo Inwestor – Gazeta Przemysłu Drzewnego

 

Paneliści:

 • Aneta Muskała, Wiceprezes Zarządu, MM-Kwidzyn, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Papierników Polskich, Koalicja dla Polskiego Drewna
 • Marek Kubiak,  Prezes, PPD POLTAREX, Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego
 • Tomasz Majerowski, Główny Specjalista, Biuro Marketingu, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
 • Marek Głaz, Dyrektor ds. Zakupów Drewna, Kronospan
 • Michał Strzelecki, Dyrektor Biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli
19:00

Kolacja networkingowa

 

22 czerwca 2022 warsztaty
10:00 – 13:00

Warsztaty: Ślad węglowy dla produktów drzewnych

 

Anna Rozkosz, Polska Rada Śladu Węglowego, Ekspert z zakresu innowacji, technologii energetycznych oraz zrównoważonego rozwoju

13:00

Lunch i zakończenie Forum

 

Zaproponuj temat i osobę której chciałbyś wysłuchać w trakcie Forum

  Prelegenci Forum 🔝

  Paweł Boski

  Paweł Boski

  p.o. Naczelnik Biura Marketingu
  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

  Paweł Boski

  Paweł Boski

  p.o. Naczelnik Biura Marketingu
  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

  mgr inż. Paweł Boski

  Od lutego 2022 roku pełni obowiązki Naczelnika Biura Marketingu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Absolwent wydziału Leśnego SGGW w Warszawie oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu z zakresu „Gospodarki finansowej w Lasach Państwowych”. W trakcie pracy zawodowej przez wiele lat pełnił funkcję Regionalnego Instruktora SILP w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie z zakresu „Rejestratora Leśniczego”, „Stanowiska Leśniczego” oraz aplikacji sprzedażowych „E-drewno” i „Portal Leśno – Drzewny” a także „Szacunków brakarskich” i podsystemu „Acer” odpowiadających za planowanie z zakresu pozyskania drewna. Członek stałego zespołu zadaniowego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do spraw serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Długoletni Inspektor ds. Ochrony PPOŻ oraz Społeczny Inspektor Pracy.

  Aneta Muskała

  Aneta Muskała

  Prezes Zarządu
  Stowarzyszenie Papierników Polskich
  Wiceprezes Zarządu
  MM Kwidzyn
  Koalicja dla Polskiego Drewna

  Aneta Muskała

  Aneta Muskała

  Prezes Zarządu
  Stowarzyszenie Papierników Polskich
  Wiceprezes Zarządu
  MM Kwidzyn
  Koalicja dla Polskiego Drewna

  Praktyk i menedżerka z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży celulozowo-papierniczej oraz ekspercką wiedzą na temat branż energochłonnych w  regionie.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała w Polsce, Belgii i Rosji. Od 12 lat aktywnie uczestniczy w pracach licznych organizacji i izb branżowych w Polsce i Europie.

  Obecnie Wiceprezes Zarządu MM Kwidzyn sp. z o.o. oraz Prezes Stowarzyszenia Papierników Polskich.

  Orędowniczka społecznej odpowiedzialności biznesu – Przewodnicząca Rady Fundacji Opiekuńczej MM Kwidzyn oraz członkini Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

  Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i studiów podyplomowych z Psychologii Przywództwa na SWPS w Sopocie.

  Marek Kubiak

  Marek Kubiak

  Prezydent
  Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
  Prezes Zarządu
  PPD Poltarex

  Marek Kubiak

  Marek Kubiak

  Prezydent
  Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
  Prezes Zarządu
  PPD Poltarex

  Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego POLTAREX Sp. z o.o., którym zarządza od ponad 30 lat.

  Wieloletni Członek Rady Naukowej Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu.

  Z wykształcenia magister inżynier technologii drewna.

  Stefan Traczyk

  Stefan Traczyk

  Prezes Zarządu
  Stowarzyszenie Leśników
  i Właścicieli Lasów

  Stefan Traczyk

  Stefan Traczyk

  Prezes Zarządu
  Stowarzyszenie Leśników
  i Właścicieli Lasów

  Dr inż. Stefan Traczyk urodził się 12 kwietnia 1966 r. w Garwolinie na Mazowszu. Jest żonaty i ma dwóch synów, a swe życie osobiste związał z Celestynowem gdzie czternaście lat był leśniczym, a w latach 2006 – 2014 (dwie kadencje) pełnił funkcję Wójta Gminy. W swej karierze zarządczej w latach 2016 – 2021 sprawował urząd Nadleśniczego Nadleśnictwa Jabłonna, a w latach 2017 – 2020 także funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Obecnie, od 2016 r., jest on członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, gdzie aktywnie działa w kilku komisjach. Od 2018 r. sprawuje także mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

  Doktor Stefan Traczyk swe wykształcenie ukierunkował w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska oraz zarządzania, a Studia Doktoranckie ukończył na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie, gdzie napisał rozprawę doktorską. Tematem obronionej w 2018 r. rozprawy były „Uwarunkowania użytkowania w lasach prywatnych na przykładzie powiatu radomskiego”. W swej karierze naukowej ukończył on wiele kursów i fakultetów na studiach podyplomowych na takich uczelniach jak: SGH w Warszawie (Warsztaty Menedżerskie), UW (Wydział Prawa i Administracji) (Akademia Liderów Samorządowych), ALK w Warszawie (Zarządzanie w administracji publicznej) oraz WSKSiM w Toruniu (Polityka Ochrony Środowiska – ekologia i zarządzanie). Ukończył on także Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (edycja XVIII) i Seminarium Kierownicze Controllingu w Centrum Edukacji Gospodarczej INFOR oraz Szkolenie Kadry Kierowniczej zorganizowane na terenie Niemiec przez Carl Duisberg Gesellschaft e.V.

  Prezes Stefan Traczyk w swej działalności społecznej i rozwoju osobistego, interesuje się samorządem lokalnym, środowiskiem naturalnym, fotografiką i kulturą krajów niemieckojęzycznych. Od 2006 roku jest Biegłym Sądowym z zakresu leśnictwa, jest również przewodniczącym Rady Instytutu Debat o Środowisku, prezesem Stowarzyszenia Celestynowska Inicjatywa Samorządowa oraz Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów, łowczym Wojskowego koła Łowieckiego Nr 194 „Bażant”, a także członkiem Rady Patronackiej przy Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.

  Robert Motała

  Robert Motała

  Prezes
  Stora Enso Wood Products

  Robert Motała

  Robert Motała

  Prezes
  Stora Enso Wood Products

  Janusz Dawidziuk

  Janusz Dawidziuk

  Dyrektor
  Biuro Urządzania Lasu
  i Geodezji Leśnej

  Janusz Dawidziuk

  Janusz Dawidziuk

  Dyrektor
  Biuro Urządzania Lasu
  i Geodezji Leśnej

  Marek Głaz

  Marek Głaz

  Dyrektor ds. Zakupów Drewna
  Kronospan

  Marek Głaz

  Marek Głaz

  Dyrektor ds. Zakupów Drewna
  Kronospan

  Rafał Szefler

  Rafał Szefler

  Dyrektor
  Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

  Rafał Szefler

  Rafał Szefler

  Dyrektor
  Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

  Krzysztof Jodłowski

  Krzysztof Jodłowski

  Przewodniczący
  PEFC Polska

  Krzysztof Jodłowski

  Krzysztof Jodłowski

  Przewodniczący
  PEFC Polska

  Dr inż. Krzysztof Jodłowski – przewodniczący PEFC Polska od 2009 roku. Pracownik naukowy Instytutu Badawczego Leśnictwa, specjalista w zakresie technologii stosowanych w użytkowaniu lasu.

  Łukasz Tymendorf

  Łukasz Tymendorf

  Wood Purchasing Manager
  EGGER Group

  Łukasz Tymendorf

  Łukasz Tymendorf

  Wood Purchasing Manager
  EGGER Group

  Pan Łukasz od ponad 4 lat jest związany z EGGER Biskupiec gdzie od podstaw tworzył, a obecnie zarządza Działem Zakupów Surowców Drzewnych. Wcześniej przez 11 lat pracował w IKEA Industry Wielbark zajmując się zarządzaniem łańcuchem dostaw surowca drzewnego. Z sukcesem zrealizował wiele projektów związanych z optymalizacją dostaw drewna do zakładu. Jest absolwentem Wydziału Leśnego SGGW oraz rocznych studiów w Szwecji. Ukończył studia podyplomowe z Zarządzania Łańcuchem Dostaw SGH, a w 2021 obronił pracę doktorską w Instytucie Nauk Leśnych SGGW.

  Łukasz Wróbel

  Łukasz Wróbel

  Ekspert w zakresie gospodarki surowca drzewnego
  Wieloletni pracownik
  Ministerstwa Klimatu
  i Środowiska

  Łukasz Wróbel

  Łukasz Wróbel

  Ekspert w zakresie gospodarki surowca drzewnego
  Wieloletni pracownik
  Ministerstwa Klimatu
  i Środowiska

  Tomasz Majerowski

  Tomasz Majerowski

  Główny Specjalista w Biurze Marketingu
  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

  Tomasz Majerowski

  Tomasz Majerowski

  Główny Specjalista w Biurze Marketingu
  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

  Specjalista w dziedzinie planowania i optymalizacji prac z zakresu pozyskiwania drewna, autor oraz współautor opracowań i instrukcji z zakresu planowania krótkookresowego i obsługi dedykowanych programów komputerowych. Zajmuje się procesami szeroko rozumianej normalizacji drewna, jego pomiarami i właściwościami technicznymi.

  Członek zespołu zadaniowego przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych ds. zmian w klasyfikacji jakościowo-wymiarowej drewna.

  Od początku kariery zawodowej związany z Lasami Państwowymi. Od 2015 roku pracownik Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – początkowo w Wydziale Użytkowania Lasu, obecnie w Biurze Marketingu.

  Ilona Olsztyńska

  Ilona Olsztyńska

  Business Development Manager, FPC of Construction Products/ Biomass&Biofuels /EUTR
  SGS Polska

  Ilona Olsztyńska

  Ilona Olsztyńska

  Business Development Manager, FPC of Construction Products/ Biomass&Biofuels /EUTR
  SGS Polska

  Ilona Olsztyńska Kierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie, a także Auditor Wiodący w obszarach: weryfikacji i certyfikacji biomasy na cele energetyczne, systemów należytej staranności, KZR INiG, EUTR, FSC, PEFC, ISO 9001, ISO 14001 oraz Inspektor Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych.

  Została wpisana na listę auditorów/ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji.

  Członek komitetów technicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym: KT 215, KT 212 i KT100 oraz Rady Systemu KZR INiG przy Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie. Członek Rady Głównej Polskiej Izby Biomasy.

  Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości Politechniki Poznańskiej.

  Autorka wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych w obszarze biomasy i paliw z biomasy, drewna i brakarstwa, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami i logistyki.

  Anna Rozkosz

  Anna Rozkosz

  Polska Rada Śladu Węglowego
  Ekspert z zakresu innowacji oraz zrównoważonego rozwoju

  Anna Rozkosz

  Anna Rozkosz

  Polska Rada Śladu Węglowego
  Ekspert z zakresu innowacji oraz zrównoważonego rozwoju

  Ekspertka z zakresu innowacji i technologii energetycznych oraz rynku biomasy i zrównoważonego rozwoju.

  Od 10 lat zaangażowana w tematykę pomocy publicznej, kalkulacji emisji GHG i zrównoważonego rozwoju, prawa ochrony środowiska oraz tematyki dekarbonizacji, również jako badaczka i analityczka.

  Szkoli i doradza średnim i dużym przedsiębiorstwom oraz administracji publicznej. Ma na swoim koncie przeprowadzonych kilkadziesiąt szkoleń z zakresu tematyki  nowych technologii, kalkulacji śladu węglowego, dekarbonizacji, taksonomii finansowej oraz zrównoważonego rozwoju.

  Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi z zakresu finansowania OZE (ventures i private equity). Członkini International Biomass Torrefaction Council Europe oraz Przewodnicząca Polskiej Rady Biowęgla i Biomasy.

  Katarzyna Orlikowska

  Katarzyna Orlikowska

  Redaktor Naczelna
  Gazeta Przemysłu Drzewnego

  Katarzyna Orlikowska

  Katarzyna Orlikowska

  Redaktor Naczelna
  Gazeta Przemysłu Drzewnego

  Katarzyna Orlikowska, redaktor naczelna Gazety Przemysłu Drzewnego. Od 14 lat związana z Wydawnictwem Inwestor – wydawcą renomowanych miesięczników branżowych: „Gazeta Przemysłu Drzewnego” oraz „Meblarstwo – Komponenty i Technologie”. Obserwatorka branży, publicystka, mgr inż. technologii drewna.

  Renata Kałużna

  Renata Kałużna

  Founder & CEO
  powermeetings.eu

  Renata Kałużna

  Renata Kałużna

  Founder & CEO
  powermeetings.eu

  Partnerzy 🔝

  Organizator

  powermeetings.eu

  Patronat Honorowy

  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

  Patronat Honorowy

  Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

  PIGPD to jedna z największych ogólnopolskich organizacji samorządu gospodarczego w naszej branży. Istnieje od 1992 r. i zrzesza blisko 150 firm. Większość z nich to przedsiębiorstwa tartaczne, ale nie brakuje też producentów architektury ogrodowej, podłóg, palet, domów z drewna, maszyn i narzędzi, handlowców itd.. Są to zarówno podmioty zaliczane do największych w kraju, jak i małe oraz średnie firmy. Wszyscy oni są równoprawnymi członkami Izby.

  Patronat Honorowy

  Stowarzyszenie Papierników Polskich

  Stowarzyszenie Papierników Polskich jest organizacją o charakterze naukowo-technicznym i menedżerskim, skupiającą członków indywidualnych oraz podmioty gospodarcze, których działalność jest związana z papiernictwem i dziedzinami pokrewnymi.
  Celem działalności Stowarzyszenia jest:

  • integracja papierników, kultywowanie tradycji stowarzyszeniowych i dokumentowanie historii papiernictwa, a także kształtowanie wśród członków etyki zawodowej, koleżeńskiej solidarności i wzajemnej pamięci,
  • reprezentowanie środowiska papierników wobec organów administracji publicznej i samorządu gospodarczego,
  • prowadzenie działalności naukowo-technicznej, obejmującej podnoszenie kwalifikacji i popularyzację wiedzy w dziedzinie papiernictwa i w dziedzinach pokrewnych, a w szczególności: zbieranie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji dotyczących ilości i jakości produkcji, nowych wyrobów, surowców i półproduktów, eksploatacji maszyn i urządzeń, kontroli i automatyzacji procesów produkcyjnych, energetyki, ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy oraz zagadnień ekonomiczno-organizacyjnych

  Więcej informacji można znaleźć na stronie www.spp.pl

  Patronat Honorowy

  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli jest największą, niezależną organizacją zrzeszającą i integrującą producentów mebli oraz firmy z otoczenia branży meblarskiej w Polsce. Powstała w 1996 roku i od początku swojego istnienia ma głównie na celu integrację polskiej branży meblarskiej oraz jej promocję zarówno w kraju, jak i za granicą. OIGPM w sposób profesjonalny reprezentuje sektor meblarski przed Instytucjami Rządowymi i Samorządowymi oraz podmiotami, które chciałyby nawiązać współpracę z naszą branżą.

  Obecnie w OIGPM zrzeszonych jest ponad 160 firm meblarskich z całej Polski, w tym te największe takie jak: Black Red White, Szynaka Meble, Kler, Meble Wójcik, Benix, Wajnert i wiele innych. Ponadto nasza aktywność spotyka się z uznaniem firm działających w otoczeniu naszej branży. Już kilka lat temu tacy liderzy produkcji materiałów i komponentów do produkcji mebli jak: Egger, Swiss Krono, Kronospan, Schattdecor czy Impress Decor postanowili wspierać nasze działania poprzez aktywne członkostwo w OIGPM. W związku z powyższym możemy z dumą przyznać, iż w 2021 roku reprezentowaliśmy ponad 50% potencjału całej polskiej branży meblarskiej.

  Ostatnie dwa lata upłynęły branży meblarskiej w obawie o ewentualne negatywne skutki kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią Covid-19, co wywołało uzasadniony niepokój o przyszłość polskich firm meblarskich, zarówno w perspektywie krótkoterminowej (2020-2021 rok), jak i w kolejnych latach, już po ustaniu pandemii.

  W tym czasie OIGPM w sposób ciągły wspiera swoich Członków, przekazując im wszelkie posiadane informacje, niezbędne do zarządzania w czasie obecnego kryzysu oraz w celu przygotowania się na najbliższą przyszłość.

  Ponadto Partnerzy OIGPM stale wspomagają nas przekazując nam niezbędne dane oraz narzędzia, które ułatwiają funkcjonowanie firmom – Członkom naszej Izby, tworząc jednocześnie warunki do lepszej integracji i dialogu. Przynależność do Izby pozwala na przyłączenie się do szerszego ruchu w celu tworzenia warunków do dalszego wszechstronnego rozwoju firm meblarskich, a także lepszego współdziałania przemysłu z Instytucjami Rządowymi i Samorządowymi. W tym miejscu pragniemy podkreślić, iż OIGPM deklaruje w swoich działaniach pełną współpracę z Rządem, Premierem i Prezydentem RP oraz wszystkimi innymi Instytucjami w zakresie zgłaszania i wdrażania rozwiązań sprzyjających dalszemu rozwojowi naszego sektora.

  Najważniejsze korzyści wynikające z przynależności do OIGPM:
  -OIGPM jest prestiżową organizacją wspierającą polskich producentów mebli i tworzy klimat sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości.

  -Izba reprezentuje interesy przedsiębiorców wobec organów władz państwowych i samorządowych, umożliwia przedsiębiorcom wywieranie wpływu na otaczającą nas rzeczywistość gospodarczą (lobbing gospodarczy).

  -Izba oferuje dostęp do szerokiej gamy informacji i porad, w tym między innymi: uzyskiwanie informacji dotyczących firm, funduszy pomocowych, otrzymywanie kalendarium imprez targowych, seminariów, szkoleń, webinariów, udział w misjach gospodarczych i wiele innych.

  -Izba wspiera nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych, w tym również poprzez sieć kontaktów międzynarodowych. Pomoc w kojarzeniu firm Członkowskich z potencjalnymi klientami (w zależności od potrzeb i skali).

  -Otrzymywanie ofert kooperacyjnych z kraju i zagranicy oraz otrzymywanie zapytań ofertowych, informacji o przetargach.

  -Izba integruje środowisko członków i wspiera wymianę wiedzy, doświadczeń i kompetencji.

  Patronat Honorowy

  Polski Związek Pracodawców Leśnych

  Polski Związek Pracodawców Leśnych zrzesza przedsiębiorców będących pracodawcami i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szeroko rozumianego leśnictwa.
  To jedyna w Polsce organizacja o takiej formule prawnej, działająca na rzecz przedsiębiorców leśnych, branży usług leśnych i szeroko rozumianego leśnictwa. Status prawny jest podobny np. do takich organizacji pracodawców jak BCC czy Lewiatan.

  Do podstawowych celów Związku należy ochrona praw i interesów społecznych i gospodarczych Członków Związku oraz reprezentowanie ich wobec organów władzy, a także wobec zleceniodawców i kontrahentów.

  Polski Związek Pracodawców Leśnych chce również m.in. oddziaływać na kształtowanie rozwiązań prawnych uwzględniających interesy zrzeszonych w Związku podmiotów, inicjować działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w branży leśnej, a także tworzyć atmosferę społecznego zaufania do zrzeszonych w Związku podmiotów.

  Ważnymi zadaniami PZPL są również organizowanie i wspieranie kształcenia Członków w sferze ich działalności zawodowej oraz integrowanie zrzeszonych Członków.

  Patronat Honorowy

  Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

  Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów (SLiWL), jest organizacją pozarządową prowadzącą społecznie użyteczną działalność pożytku publicznego.
  W swej pracy na rzecz obywateli, skupia się głównie na aktywności wspomagającej środowisko leśników i właścicieli lasów, a w szczególności działań na rzecz integracji  i reintegracji zawodowej i społecznej tych środowisk.
  Sfera zadań publicznych realizowanych przez SLiWL obejmuje również działalność wspomagającą przedsiębiorczość oraz rozwój gospodarczy, naukowy i oświatowy. Wspieramy oraz upowszechniamy nowe rozwiązania gospodarcze i techniczne w dziedzinie leśnictwa i drzewnictwa. Prowadzimy doradztwo oraz fachowe wsparcie dla właścicieli lasów, a w szczególności naszych członków.
  Mając na uwadze bardzo dużą skalę bezrobocia i brak możliwości stworzenia właściwych miejsc pracy wśród pracowników branży leśnej i drzewnej, Stowarzyszenie zajmuje się również promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
  Zważywszy na ogromne zaległości w naszym kraju w dziedzinie budowy społeczeństwa obywatelskiego, SLiWL obrało sobie również za zadanie upowszechnianie i wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, a także działań wspierających rozwój demokracji lokalnej.

  Patronat Honorowy

  Związek Producentów Europalet UIC

  Związek Producentów Europalet UIC skupia pracodawców produkujących lub/i naprawiających europalety na podstawie licencji wydanych m.in przez Rail Cargo Austria – QBB. Obecnie nasze palety jako jedyne na rynku produkowane i naprawiane są według standardów kodeksu UIC 435, który od 60 lat gwarantuje ich najwyższą jakość. 

  Swoją działalność prowadzimy w porozumieniu i we współpracy z UIC – Międzynarodowym Związkiem Kolei i Rail Cargo Austria. Utrzymujemy też pozytywne relacje z SGS – niezależną jednostką kontrolną prowadzącą nadzory i kontrole opisane w Kodeksie UIC 435. Skutecznie edukujemy i informujemy rynek o standardach UIC oraz wspieramy firmy zainteresowane uzyskaniem licencji na produkcję i naprawy europalet. 

  Naszym nadrzędnym celem jest obrona dobrego imienia palety UIC EUR poprzez reklamę, edukację, szkolenia oraz wspieranie licencjobiorców.

  Patronat Honorowy

  Stowarzyszenie Dom Drewniany

  Stowarzyszenie Dom Drewniany skupia najlepsze firmy zajmujące się produkcją domów z drewna – domów o konstrukcji szkieletowej i domów z bali. Skupia także producentów materiałów stosowanych do budowy domów o konstrukcji drewnianej.

  Celem Stowarzyszenia jest:

  1. propagowanie idei domu drewnianego,
  2. propagowanie i promowanie drewna jako ekologicznego materiału budowlanego w trosce o środowisko naturalne,
  3. skupienie zainteresowanych tematyką domów drewnianych,
  4. stworzenie forum informacyjno-dyskusyjnego dla członków stowarzyszenia i osób zainteresowanych propagowaniem idei domu drewnianego,
  5. podjęcie współpracy z innymi organizacjami na rzecz opracowania polskich wymogów – norm prawnych dla domów drewnianych,
  6. integrowanie sympatyków i propagatorów idei domu drewnianego umożliwiające stworzenie silnego lobby na rzecz członków stowarzyszenia,
  7. reprezentowanie interesów stowarzyszenia w kraju i zagranicą,
  8. wspomaganie działań członków, w tym poza granicami kraju,
  9. przekazywanie informacji o poziomie jakości wykonywanych domów drewnianych,
  10. konsolidowanie branży drzewiarskiej oraz producentów materiałów wykorzystywanych w budownictwie drewnianym,
  11. propagowanie i promowanie budownictwa drewnianego wśród inwestorów, architektów, konstruktorów i wykonawców.

  Współpraca

  EGGER Group

  Współpraca

  SILVA Sp. z o.o.

  Współpraca

  Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

  Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej opracowuje operaty urządzenia lasu, dokumentację geodezyjną (w pełnym asortymencie) i mapy numeryczne. Przetwarza obrazy cyfrowe z wykorzystaniem technik teledetekcji i fotogrametrii, tworzy systemy informacji przestrzennej (SIP).
  Wykonuje prace z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu: plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, dokumentacje do ich utworzenia oraz inwentaryzacje przyrodnicze i programy ochrony przyrody w nadleśnictwach.

  Współpraca

  PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

  PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) to założona w 1999 roku światowa organizacja promująca zrównoważoną gospodarkę leśną poprzez certyfikację lasów i etykietowanie wyrobów pochodzenia leśnego. Wyroby z oznaczeniem PEFC dają gwarancję, że surowce, które zostały użyte do ich wytworzenia, pochodzą z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, z recyklingu oraz ze źródeł kontrolowanych.

  Patronat Medialny

  Gazeta Przemysłu Drzewnego

  Patronat Medialny

  Las Polski

  Patronat Medialny

  Drwal

  Patronat Medialny

  Gazeta Leśna

  Patronat Medialny

  FirmyLesne.pl

  Patronat Medialny

  drewno.pl

  Drewno.pl jest najstarszym i największym w Polsce portalem branży drzewnej, którego strony każdego miesiąca odwiedza ponad 100 tys. użytkowników. Od 24 lat, codziennie dostarczamy informacje i wiedzę z zakresu obróbki i wykorzystania drewna. Współpracujemy z wieloma uczelniami wyższymi, szkołami zawodowymi, stowarzyszeniami branżowymi oraz ekspertami z zakresu drzewnictwa i leśnictwa. Organizujemy wydarzenia branżowe takie jak: konferencje, pokazy, warsztaty, plenery rzeźbiarskie, itp.

  Drewno.pl, to także:

  • Giełda ogłoszeń, z której korzysta ponad 57 tys. zarejestrowanych użytkowników. Każdego dnia dodawanych jest kilkadziesiąt nowych ofert kupna i sprzedaży (od surowca drzewnego, poprzez maszyny, po gotowe wyroby z drewna),
  • Katalog maszyn i narzędzi do obróbki drewna.
  • Katalog firm – bezpłatny katalog dla użytkowników Giełdy Ogłoszeń
  • Sklep internetowy – oferujący literaturę fachową, specjalistyczne narzędzia i chemię do drewna.
  • Szkolenia branżowe. Od 2014r. prowadzimy szkolenia koncentrując się na dostarczaniu wiedzy potrzebnej fachowcom z branży drzewnej i leśnej.
  • Usługi konsultingowe. Pomagamy we wdrożeniach w zakładach drzewnych systemów certyfikacji FSC oraz Zakładowej Kontroli Produkcji CE drzewnych materiałów konstrukcyjnych. Wykonujemy analizy i badania rynku drewna i pokrewnych branż.
  • Usługi filmowe. Nagrywamy i realizujemy dla naszych klientów filmy z przeznaczeniem do publikacji w internecie.

  Reklama

  Portal Drewno.pl to doskonałe miejsce reklamowe. W 2021r. portal Drewno.pl odwiedziło ponad 1,2 mln unikalnych użytkowników, którzy dokonali blisko ponad 5,7 mln odsłon stron.

  Nasz profil na Facebooku śledzony jest przez ok. 4600 osób, a na Twitterze przez ok. 400 osób. Prowadzona przez nas grupa na Facebooku – „Biznes w tartaku” liczy ok. 3300 członków.

  Drewno.pl umożliwia swoim klientom przeprowadzenie różnorodnych kampanii reklamowych wykorzystujących banery, artykuły sponsorowane, filmy wideo, reklamę w newsletterze, wpisy w Katalogu maszyn, czy ofert zwykłe i sponsorowane na Giełdzie ogłoszeń. Każdorazowo staramy się dobierać ofertę zapewniającą najlepszą możliwą realizację oczekiwań reklamodawców.

  Patronat Medialny

  Świat Kominków

  Od 2002 roku wydajemy magazyn o kominkach, piecach, kuchniach na drewno i  ogniu w ogrodzie „Świat Kominków”.  Dostarczamy treści, które pozwalają zorientować się w asortymencie kominkowym dostępnym na polskim rynku jak i w różnorodności technicznych rozwiązań stosowanych w tego typu urządzeniach grzewczych. Całości dopełniają teksty dotyczące użytkowania i eksploatacji, kwestii paliw, odprowadzania spalin a także wszelkiego rodzaju osprzętu i akcesoriów. Nasze pismo ma szeroki system dystrybucji zarówno formy papierowej jak i jest dostępne w Internecie poprzez platformę issuu.com. Od 2006 roku przyznajemy nagrody Płomienia Roku dla najlepszych firm, produktów i wydarzeń. Tworzymy platformę www.kominki.org, najchętniej odwiedzany portal kominkowy. W naszym portfolio znajduje się też magazyn dla profesjonalistów z szeroko rozumianej branży kominkowej KOMINKI PRO.

  Wybierz pakiet

  Udział Online

  1490 PLN 1090 PLN+VAT
  • Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 27.05.2022
  • Udział w 1 dniu Forum online
  • Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej
  • Udział w warsztatach 22.06.22 online
  Kup bilet

  Udział Stacjonarny

  1 890 PLN 1 490 PLN+VAT
  • Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 27.05.2022
  • Udział w Forum
  • Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej
  Kup bilet

  Udział w Stacjonarny +

  2 390 PLN 1 990 PLN+VAT
  • Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 27.05.2022
  • Udział w Forum
  • Logo Twojej firmy wśród Partnerów Forum
  • Informacja o Twojej firmie w katalogu online
  Kup bilet

  Udział Stacjonarny ++

  5 690 PLN 5090 PLN+VAT
  • Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 27.05.2022
  • Udział w Forum
  • Logo Twojej firmy wśród Partnerów Forum
  • Informacja o Twojej firmie w katalogu online
  • 20 minutowe wystąpienie z prezentacją Twojej firmy/usług
  • Informacja o wystąpieniu na social mediach powermeetings.eu oraz w newsletterze
  Kup bilet

  Dołącz do nas 👍

  Lub wypełnij formularz online:

   Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

   1 Dostawca technologii i usług
   2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
   3
   4
   5
   6
   7
   8

   Zgłaszający uczestnictwo




   Dane firmy do faktury VAT




   Ilość uczestników*
    


   Cena netto: PLN + VAT za osobę
   Wartość netto: 0 PLN
   Wartość brutto: 0 PLN
   Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

   Wybierz konferencje lub warsztaty
   Data
   Kwota PLN netto
   Rabat PLN netto*

   *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

   Uczestnik 1

   Uczestnik 2

   Uczestnik 3

   Uczestnik 4

   Uczestnik 5

   1090 1490 1990 5090 Forum Przemysłu Drzewnego 2022 Udział online: 1 090,00 PLN + VAT - cena promocyjna zamiast 1 490,00 przy zgłoszeniu do 27.05.2022 Udział stacjonarny: 1 490,00 PLN + VAT - cena promocyjna zamiast 1 890,00 przy zgłoszeniu do 27.05.2022 Udział stacjonarny + promocja: 1 990,00 PLN + VAT - cena promocyjna zamiast 2 390,00 przy zgłoszeniu do 27.05.2022 Udział stacjonarny + promocja i wystąpienie: 5 090,00 PLN + VAT - cena promocyjna zamiast 5 690,00 przy zgłoszeniu do 27.05.2022
   • Forum będzie prowadzone w języku polskim.
   • Koszt udziału w Forum w pakietach + i ++ obowiązuje dla pierwszej zgłoszonej osoby, koszt udziału każdej kolejnej osoby jest równy kosztowi udziału w pakiecie STACJONARNY.
   • Powyższa opłata za Forum nie obejmuje kosztu rezerwacji noclegu.
   • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
   • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
   • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
   • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem Forum na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83, MBANK S.A. 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
   • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
   • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
   • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed Forum i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
   • Rezygnacji z udziału w Forum należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
   • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
   • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Forum oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
   • W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Forum. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

   Dołącz do nas 👍

   Lub wypełnij formularz online:

    Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

    1 Dostawca technologii i usług
    2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
    3
    4
    5
    6
    7
    8

    Zgłaszający uczestnictwo




    Dane firmy do faktury VAT




    Ilość uczestników*
     


    Cena netto: PLN + VAT za osobę
    Wartość netto: 0 PLN
    Wartość brutto: 0 PLN
    Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

    Wybierz konferencje lub warsztaty
    Data
    Kwota PLN netto
    Rabat PLN netto*

    *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

    Uczestnik 1

    Uczestnik 2

    Uczestnik 3

    Uczestnik 4

    Uczestnik 5

    1090 1490 Forum Przemysłu Drzewnego 2022 Udział online: 1 090,00 PLN + VAT - cena promocyjna zamiast 1 490,00 przy zgłoszeniu do 27.05.2022 Udział stacjonarny: 1 490,00 PLN + VAT - cena promocyjna zamiast 1 890,00 przy zgłoszeniu do 27.05.2022
    • Forum będzie prowadzone w języku polskim.
    • Koszt udziału w Forum w pakietach + i ++ obowiązuje dla pierwszej zgłoszonej osoby, koszt udziału każdej kolejnej osoby jest równy kosztowi udziału w pakiecie STACJONARNY.
    • Powyższa opłata za Forum nie obejmuje kosztu rezerwacji noclegu.
    • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
    • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
    • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
    • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem Forum na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83, MBANK S.A. 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
    • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
    • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
    • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed Forum i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
    • Rezygnacji z udziału w Forum należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
    • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
    • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
    • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Forum oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
    • W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Forum. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
    • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
    • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

    Tak było na ostatnich edycjach Forum Biomasy i Pelletu 👍

    location

     

    Lokalizacja:

     

    Warszawa

     

    Szczegóły wkrótce!

    Pytania ❓ Zapraszamy do kontaktu 😀

     Co jeszcze organizujemy ❓

     jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, renata.kaluzna@powermeetings.eu Forum Przemysłu Drzewnego 2022

     Jesteś zainteresowany udziałem w
     Forum Przemysłu Drzewnego

     Chcesz wiedzieć więcej zanim spotkasz się z nami 🔜 21 i 22 czerwca 2022
     Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

     Do usłyszenia, Jola Szczepaniak, powermeetings.eu




      * pola wymagane