KONGRES WODORU

Wodór, biogaz, biometan- kluczowe technologie i paliwa w dekarbonizacji przemysłu
Gdynia
Dołącz do nas!

Dlaczego warto wziąć udział?

Biorąc pod uwagę rozpęd jakiego nabrało zainteresowanie potencjałem inwestycji wodorowych, biogazowych i biometanowych w polskiej gospodarce organizujemy kolejną edycję konferencji, w trakcie której stworzymy miejsce do dyskusji i wymiany doświadczeń, aby pozytywnie przyczynić się do popularyzowania wiedzy na temat technologii oraz możliwości wykorzystania tych paliw w dekarbonizacji przemysłu.

Spotkasz się z przedstawicielami branży!

Zdobędziesz lub uzupełnisz swoją wiedzę

Zbudujesz nowe i utrwalisz dotychczasowe relacje biznesowe

Poznasz najnowsze trendy

➡ Zapoznasz się ze zmianami w prawie i najnowszymi technologiami

Wymienisz się doświadczeniami

Porozmawiasz o biznesie w sprzyjających warunkach

Dowiesz się co inni robią w tym zakresie w jakim Ty działasz

Kongres Wodór, Biogaz, Biometan – kluczowe technologie i paliwa w dekarbonizacji przemysłu

Program

14 marca 2024
9:00 - 10:00

Rejestracja, poranna kawa i czas na pierwsze rozmowy B2B

10:00 - 10:30

Otwarcie Kongresu i przemówienia zaproszonych Gości Honorowych


Wystąpienia otwierające:

 • Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska (tbc)
 • Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni

 

Moderator:

Renata Kałużna, Dyrektor Zarządzający, powermeetings.eu


Wodór jako narzędzie osiągania neutralności klimatycznej

 

dr hab. Grzegorz Tchorek, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Instytut Energetyki – PIB
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski


Modelowanie roli niskoemisyjnego wodoru w scenariuszach transformacji energetycznej Polski

 

Michał Smoleń, Kierownik programu Energia & Klimat Fundacji Instrat

10:30 - 11:30

Sesja Inauguracyjna

Regulacje i strategie wspierające rozwój rynków: wodoru, biogazu i biometanu – aspekty prawne, finansowe, certyfikacja.


Wodór, biogaz, biometan – nowe otwarcie dla transformacji i dobry klimat dla rozwoju branży.

 

Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska


– Sytuacja prawna w sektorze transportu i w przemyśle na rynku polskim i europejskim.

– Nowe technologie, nowe wyzwania prawne.

– Definicje i najważniejsze aspekty prawne.

 

Michał Andruszkiewicz, Partner, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k.


Certyfikacja i standaryzacja – kluczowe tematy mające na celu przyspieszenie wprowadzenia na rynek wodoru, biometanu i paliw syntetycznych oraz podjęcie decyzji inwestycyjnych.

 

dr inż. Delfina Rogowska, Kierownik Biura Systemu KZR INiG, Instytut Nafty i Gazu – PIB

Katarzyna Mojsiejewska, Specjalista ds. Certyfikacji, Biuro Systemów Certyfikacji Biomasy, System KZR INiG, Instytut Nafty i Gazu – PIB


Możliwości dofinansowania dla wodoru, biogazu i biometanu

 

Wojciech Nawrocki, Członek Zarządu, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

11:30 - 12:00

Wodór i biometan okiem inwestorów – dobre praktyki

 

 • Waldemar G. Roszak, Kierownik Wydziału Głównego Energetyka i Paliw, ZEPAK S.A.
 • Krzysztof Jarosz, Prezes Zarządu, Hydro Sanok Sp. z o.o. & Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
12:00 - 12:30

Przerwa kawowa i czas na rozmowy B2B

12:30 - 13:30

Sesja Technologiczna

Technologie dostępne na rynku, możliwości, rozwiązania, innowacje


Technologie biomass-to-hydrogen – Metacon AB, produkcja nisko- i zeroemisyjnego wodoru

 

Christian Hofmann, Business Development Director HHG System, Metacon AB i Metacon GmbH


Zmniejszenie śladu węglowego dzięki nowym technologiom

 

Mariusz Koba, Prezes Zarządu, BEST Systemy Grzewcze


Elektrolizery – Metacon AB, produkcja zielonego wodoru

 

Anna Rozkosz, Business Development Director CEE,
Metacon AB


Technologie uzdatniania wody na potrzeby produkcji wodoru – woda dla elektrolizerów.

 

Marta Marjanowska, Dyrektor Zarządzający, MARCOR

13:30 - 14:30

Lunch

14:30 – 14:45

Miejsce wodoru w transformacji transportu publicznego.

 • Koncepcja miksu paliwowego w zasilaniu autobusów na przykładzie Rybnika,
 • Wdrożenie pojazdów wodorowych do ruchu,
 • Skala zastosowania pojazdów wodorowych,
 • Infrastruktura tankowania,
 • Pierwsze doświadczenia w eksploatacji autobusów wodorowych.

 

Łukasz Kosobucki, Prezes Zarządu, Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.

14:45 - 15:45

Panel dyskusyjny:

Wdrożenie technologii wodorowych – plany i dotychczasowe działania innowacyjnych miast

 

Moderator:

Dominik Bielecki, Centrum Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Wrocławskiej

 

Paneliści:

 • Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni
 • Łukasz Kosobucki, Prezes Zarządu, Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.
 • Maciej Nietopiel, Prezes Zarządu, PAK PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu, Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o., Prezes Zarządu, Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o.
15:45 - 16:45

Technologie wodorowe i biometanowe
– kluczowe aspekty techniczne inwestycji, badanie jakości i certyfikacja


Systemy certyfikacji dla biometanu oraz wodoru – stan obecny i nadchodzące perspektywy.

 

Elżbieta Jarosławska-Deja, Technical Manager of Sustainability Certification Schemes / Biomass Global Product Manager, Bureau Veritas Polska


Rozwój obszarów wodorowych i biogazowych w INiG-PIB
– Metody oczyszczania biogazu,
– Technologia wytwarzania wodoru turkusowego,
Amoniak jako nośnik wodoru,
– Certyfikacja wyrobów wodorowych (stosowanych np. do
przesyłu gazu zawierającego wodór),
– Możliwości badania tych wyrobów.

 

Grażyna Żak, Kierownik Zakładu Zrównoważonych
Technologii Chemicznych, Instytut Nafty i Gazu – PIB

Magdalena Zaręba, Zastępca Kierownika Biura Certyfikacji, Instytut Nafty i Gazu – PIB


Stacje tankowania wodorem

 

Prelegent w trakcie potwierdzania


Magazynowanie wodoru i innych paliw

 

Prelegent w trakcie potwierdzania

16:45 - 17:00

Przerwa kawowa

17:00 - 18:00

Panel dyskusyjny:

Wodór, Biogaz, Biometan – od idei do realizacji – tu i teraz – najlepszy czas na rozwój i inwestycje

 

Moderator:

Dominik Bielecki, Centrum Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Wrocławskiej

Paneliści:

 • Waldemar G. Roszak, Kierownik Wydziału Głównego Energetyka i Paliw, ZEPAK S.A.
 • Szymon Walkowski, Efficiency and Strategy Director, Rafineria Gdańska
19:00

Kolacja networkingowa

15 marca 2024
10:30 - 11:00

Zbiórka przed hotelem i przejazd do zakładu

11:00 - 12:30

Wizyta studyjna w Rafinerii Gdańskiej

 

12:30 - 13:00

Powrót do hotelu

13:00

Lunch i zakończenie Kongresu

Zaproponuj temat i osobę której chciałbyś wysłuchać w trakcie wydarzenia

  Kto wystąpi❓

  Szymon Byliński

  Szymon Byliński

  Dyrektor Departamentu Elektromobilności
  i Gospodarki Wodorowej
  Ministerstwo
  Klimatu i Środowiska

  Szymon Byliński

  Szymon Byliński

  Dyrektor Departamentu Elektromobilności
  i Gospodarki Wodorowej
  Ministerstwo
  Klimatu i Środowiska

  Szymon Byliński jest dyrektorem Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Jako pracownik Ministerstwa Gospodarki, a następnie Ministerstwa Energii, odpowiadał za regulacje dotyczące rynku paliw, infrastruktury paliw alternatywnych oraz jakości paliw. Był przewodniczącym ministerialnego zespołu ds. jakości paliw i paliw alternatywnych. Jest współautorem kluczowych dokumentów dla rozwoju elektromobilności w Polsce: ustawy z dnia 11 stycznia o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Krajowych Ram Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Obecnie, jako dyrektor Departamentu, odpowiada za regulację rynku elektromobilności oraz za polską strategię wodorową.

  Wojciech Szczurek

  Wojciech Szczurek

  Prezydent Gdyni

  Wojciech Szczurek

  Wojciech Szczurek

  Prezydent Gdyni

  dr hab. Grzegorz Tchorek, prof. IEN-PIB

  dr hab. Grzegorz Tchorek, prof. IEN-PIB

  Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
  Instytut Energetyki – PIB
  Wydział Zarządzania
  Uniwersytet Warszawski

  dr hab. Grzegorz Tchorek, prof. IEN-PIB

  dr hab. Grzegorz Tchorek, prof. IEN-PIB

  Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
  Instytut Energetyki – PIB
  Wydział Zarządzania
  Uniwersytet Warszawski

  Absolwent i od 2007 r. pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 2007–2017 pracownik NBP, zatrudniony w jednostkach zajmujących się zagadnieniami integracji walutowej. Od września 2022 zatrudniony w Instytucie Energetyki – Państwowym Instytucie Badawczym. Zainteresowania badawcze i naukowe obejmują: konkurencyjność i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, łańcuchy wartości różnych sektorów gospodarki, źródła innowacyjności firm, mobilność współdzieloną, energetykę, zastosowania wodoru oraz wyzwania transformacji energetycznej i klimatycznej. Brał udział i kierował projektami badawczymi NCN, NCBR, studiami wykonalności i ekspertyzami w zakresie energetyki. Bierze również aktywny udział w pracach międzynarodowych i krajowych gremiów badawczych i doradczych. Członek Rad Nadzorczych. Członek i wiceprzewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Przewodniczący zespołu ekspertów ds. wodoru w Izbie Gospodarczej Gazownictwa, członek Rady Naukowej Beijing Research Centre w Pekinie.

  Michał Smoleń

  Michał Smoleń

  Kierownik programu
  Energia & Klimat
  Fundacji Instrat

  Michał Smoleń

  Michał Smoleń

  Kierownik programu
  Energia & Klimat
  Fundacji Instrat

  Michał Smoleń – kierownik programu badawczego Energia i klimat w Fundacji Instrat. Analityk polskich i europejskich polityk klimatycznych, współautor analiz dotyczących ścieżek dekarbonizacji polskiego systemu energetycznego z uwzględnieniem rozwoju gospodarki wodorowej. Wcześniej konsultant w PwC Polska.

  Michał Andruszkiewicz

  Michał Andruszkiewicz

  Adwokat, Partner
  Departament Energetyki i Infrastruktury
  Kancelaria CMS

  Michał Andruszkiewicz

  Michał Andruszkiewicz

  Adwokat, Partner
  Departament Energetyki i Infrastruktury
  Kancelaria CMS

  Michał Andruszkiewicz jest adwokatem i partnerem w Departamencie Energetyki i Infrastruktury w kancelarii CMS. Kieruje również poznańskim biurem kancelarii.

  Michał specjalizuje się w doradztwie dla sektora energetycznego oraz chemicznego i od ponad 12 lat kompleksowo wspiera klientów w różnych aspektach prawnych związanych z prowadzeniem działalności w tych sektorach. Doświadczenie Michała obejmuje między innymi doradztwo przy realizacji dużych instalacji przemysłowych (m.in. instalacji odwodorniania propanu oraz produkującej polipropylen oraz kompleksu olefin), nowych bloków energetycznych (w tym bloków gazowo-parowych oraz węglowych), inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii (w tym umowy i doradztwo regulacyjne) oraz projektów związanych z budową sieci elektroenergetycznej (interkonektory). Michał w szczególności wspiera swoich klientów przygotowując oraz negocjując umowy o generalne wykonawstwo inwestycji, wieloletnie umowy dostaw gazu oraz sprzedaży energii elektrycznej, umowy o przyłączenie do sieci, umowy o wykonanie projektu wstępnego (FEED), umowy PMC, umowy licencyjne na technologię, oraz różne umowy dotyczące robót budowlanych oraz dostaw sprzętu (w szczególności w projektach realizowanych w formule multi-contracting) oraz umowy dotyczące eksploatacji i konserwacji. Michał koordynował również zespół prawników doradzających przy licznych transakcjach połączeń i przejęć na polskim rynku odnawialnych źródeł energii (OZE).

  Michał pracuje także dla klientów w kwestiach regulacyjnych związanych z zasadami funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu, jak również uczestniczył w pracach nad przygotowywaniem zmian do instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, a także doradzał przy zagadnieniach związanych z transgraniczną wymianą energii elektrycznej.

   dr inż. Delfina Rogowska

  dr inż. Delfina Rogowska

  Kierownik Biura Systemu KZR INiG
  Instytut Nafty i Gazu – PIB

   dr inż. Delfina Rogowska

  dr inż. Delfina Rogowska

  Kierownik Biura Systemu KZR INiG
  Instytut Nafty i Gazu – PIB

  Współautor i kierownik Systemu KZR INiG – systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów, zatwierdzonego przez Komisję Europejską. Audytor oraz  wieloletni trener w szkoleniach z zakresu  Systemu KZR INiG, obliczania emisji gazów cieplarnianych.  Autor ponad 70 prac badawczych, 30 publikacji, 35 referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych.  Główny obszar badań to ocena na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju, wpływu na środowisko, w tym szacowania emisji GHG w cyklu życia, technologii produkcji paliw i biopaliw silnikowych. Ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN/TC 383/WG 3 Biodiversity and environmental aspects. Członek Komitetu Technicznego nr 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ekspert z ramienia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w CEN/TC19 – Work Group WG 23 „Specification of automotive LPG and related test metod.

  Katarzyna Mojsiejewska

  Katarzyna Mojsiejewska

  Specjalista ds. Certyfikacji
  Biuro Systemu KZR INiG
  Instytut Nafty i Gazu – PIB

  Katarzyna Mojsiejewska

  Katarzyna Mojsiejewska

  Specjalista ds. Certyfikacji
  Biuro Systemu KZR INiG
  Instytut Nafty i Gazu – PIB

  Absolwentka Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku Energetyka, obszar zainteresowań zawodowych energia odnawialna, zielony wodór. Współautor Systemu KZR INiG w zakresie certyfikacji RFNBO i RCF.

  Wojciech Nawrocki

  Wojciech Nawrocki

  Członek Zarządu, Współzałożyciel
  METROPOLIS

  Wojciech Nawrocki

  Wojciech Nawrocki

  Członek Zarządu, Współzałożyciel
  METROPOLIS

  Członek Zarządu i współzałożyciel METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. – jednej z czołowych firm doradztwa w zakresie funduszy unijnych w Polsce.
  Mgr. Inż. ochrony środowiska specjalizujący się w projektach dotyczących ochrony środowiska i energetyki.
  Doświadczony doradca największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, a także indywidualnych inwestorów, mający na swoim koncie setki milionów złotych środków unijnych pozyskanych dla Klientów.

  Waldemar Grzegorz Roszak

  Waldemar Grzegorz Roszak

  Kierownik Wydziału Głównego Energetyka i Paliw
  ZE PAK SA

  Waldemar Grzegorz Roszak

  Waldemar Grzegorz Roszak

  Kierownik Wydziału Głównego Energetyka i Paliw
  ZE PAK SA

  Wykształcenie:

  Waldemar Roszak jest absolwentem Politechniki Poznańskiej w zakresie elektroenergetyki o specjalności Elektrownie i Elektrociepłownie. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie Zarządzania przedsiębiorstwami. Ukończył również szereg szkoleń i kursów związanych z obszarem szeroko rozumianej energetyki zawodowej.

  Doświadczenie zawodowe

  Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze energetyki. Pełnił funkcje kierownicze w Zespole Elektrowni Pątnów Adamów Konin. Z firmą związany jest od ponad 25 lat.

  W latach 90-tych pełnił funkcję specjalisty technicznego ds. energetycznych. Następnie został Kierownikiem Oddziału Analiz Energetycznych w Elektrowni Konin. W wyniku zmian organizacyjnych w 2007 roku objął w kierowanie wspólnego oddziału dla Elektrowni Pątnów, Adamów i Konin. Od 2016 roku objął stanowisko Kierownika Wydziału Głównego Energetyka i Paliw.

  W ramach swoich obowiązków  odpowiada miedzy innymi za wdrożenie nowych rozwiązań związanych z odnawialnymi źródłami energii w ZEPAK.

  Waldemar Roszak jest również członkiem Zarządu Oddziału Konińskiego Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz członkiem Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie.

  Krzysztof Jarosz

  Krzysztof Jarosz

  Prezes Zarządu
  Hydro Sanok & Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

  Krzysztof Jarosz

  Krzysztof Jarosz

  Prezes Zarządu
  Hydro Sanok & Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

  dr Krzysztof Jarosz – absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, menadżer z doświadczeniem w branży komunalnej, członek Podkarpackiej Rady Przemysłu Przyszłości, koordynator Projektu Wodorowego w Sanoku.

  W przeszłości odpowiedzialny m.in. za rozwój i pozyskanie inwestorów w Parku Naukowo-Technologicznym „Rzeszów-Dworzysko” oraz realizację projektu transportowego dla Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

  Christian Hofmann

  Christian Hofmann

  Business Development Director HHG System
  Metacon AB
  Metacon GmbH

  Christian Hofmann

  Christian Hofmann

  Business Development Director HHG System
  Metacon AB
  Metacon GmbH

  Mariusz Koba

  Mariusz Koba

  Prezes
  BEST Systemy Grzewcze

  Mariusz Koba

  Mariusz Koba

  Prezes
  BEST Systemy Grzewcze

  Od 1990 roku przedsiębiorca, jako kontynuator inżynierskiej firmy rodzinnej- Właściciel firmy.

  Od początku swojej działalności związany z szeroko rozumianą branżą energetyczną.

  W 2009 roku po uzyskaniu koncesji URE na obrót paliwami ciekłymi i rozpoczęciu współpracy z PGNiG Odolanów rozpoczął dystrybucję LNG poprzez sieć własnych stacji regazyfikacji.

  Od 2013 roku Prezes nowo powstałej spółki BEST Systemy Grzewcze sp. z o. o. w której prowadzona jest działalność badawczo-rozwojowa.

  W 2014 r. Wykonał i wdrożył do eksploatacji wymiennik chłodu w instalacji LNG.

  W 2018 r. Zrealizował przy współudziale PORT sp. z o.o. budowę prototypu urządzenia laserowego służącego do detekcji metanu, który  jest obecnie gotowy do komercjalizacji.

  Od 2018 r. jest członkiem Izby Gospodarczej Gazownictwa i Klastra Wodorowego oraz  członkiem Polskiej Platformy LNG i bioLNG – od 2 lat zasiada w jej Radzie.

  W 2022 r. przystąpił do Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej  i został członkiem założycielem Dolnośląskiej Doliny Wodorowej.

  Pasjonat lotnictwa i licencjonowany pilot śmigłowca.

  Zdobywanie wiedzy w nowych obszarach jest jego siłą napędową do dalekosiężnych planów

   oraz interdyscyplinarnego doświadczenia w różnych branżach. Jego pasja poszukiwania

  innowacyjnych rozwiązań energetycznych i zrównoważonych produktów jest znakomitym

  wspólnym mianownikiem dla wszystkich  poczynań biznesowych grupy BEST.

  Anna Rozkosz

  Anna Rozkosz

  Business Development Director CEE
  Metacon AB

  Anna Rozkosz

  Anna Rozkosz

  Business Development Director CEE
  Metacon AB

  Marta Marjanowska

  Marta Marjanowska

  Dyrektor Zarządzający
  MARCOR

  Marta Marjanowska

  Marta Marjanowska

  Dyrektor Zarządzający
  MARCOR

  Specjalista w zakresie organizacji i ekonomiki procesów technologicznych, szczególnie w uzdatnianiu wody pitnej i przemysłowej oraz chemicznego czyszczenia. Absolwentka Uniwersytetu Techniczo-Przyrodniczego w Bydgoszczy na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

  Łukasz Kosobucki

  Łukasz Kosobucki

  Prezes Zarządu
  Komunikacja Miejska Rybnik

  Łukasz Kosobucki

  Łukasz Kosobucki

  Prezes Zarządu
  Komunikacja Miejska Rybnik

  Łukasz Kosobucki – Prezes Zarządu Spółki Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o., mgr inż. Logistyki Transportu.

  Jako zarządzający stawia przede wszystkim na wysoką jakość świadczonych usług łącząc zaspokajanie potrzeb pasażerów oraz dobre warunki pracy. To wszystko przy pomocy nowoczesnych rozwiązań z zakresu techniki i ekologii, przy racjonalnym kształtowaniu kosztów i wysokiej elastyczności na zmienne warunki. Doświadczenie zdobyte podczas pracy zawodowej w obszarze transportu publicznego pozwala na właściwą realizację założonych celów.

  Powierzono mu stworzenie spółki komunikacyjnej, która operuje wyłącznie taborem nisko- i zeroemisyjnym, w tym w większości autobusami zasilanymi wodorem.  Uruchomienie nowego podmiotu i wdrożenie tego rodzaju napędu do ruchu było pionierskim przedsięwzięciem i odbyło się bez większych problemów. Wcześniej, jako Dyrektor jednostki organizującej transport publiczny zakontraktował obsługę linii 23 autobusami elektrycznymi, co łącznie z autobusami Spółki spowodowało, że na ulicach Rybnika codziennie ponad połowa autobusów to autobusy nisko- i zeroemisyjne. Jako Dyrektor, a później Prezes wprowadził wiele nowoczesnych rozwiązań z zakresu informacji pasażerskiej oraz kanałów dystrybucji biletów.

  Łukasz Kosobucki ma na celu ciągłe doskonalenie usług i rozwiązań z zakresu transportu publicznego. Jest zapraszany do współpracy przez inne podmioty, a wysokie zaangażowanie w działania Spółki pozwoliło na indywidualne podejście do wyposażenia autobusów, co spotkało się z uznaniem w branży.

  Prezes Kosobucki jest propagatorem transportu zeroemisyjnego, w szczególności wodorowego, pokazując doświadczenie w eksploatacji pojazdów pamiętając o równowadze i promowaniu pojazdów niskoemisyjnych – hybrydowych.

  Prywatnie jest oczywiście pasjonatem transportu publicznego, polskiego kina i przede wszystkim kochającym mężem i ojcem dwójki synów.

  LN: www.linkedin.com/in/łukasz-kosobucki-b653419b

  Elżbieta Jarosławska-Deja

  Elżbieta Jarosławska-Deja

  Technical Manager of Sustainability Certification Schemes / Biomass Global Product Manager
  Bureau Veritas Polska

  Elżbieta Jarosławska-Deja

  Elżbieta Jarosławska-Deja

  Technical Manager of Sustainability Certification Schemes / Biomass Global Product Manager
  Bureau Veritas Polska

  Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej w dziedzinie Inżynierii Procesowej. Doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w Polskiej Akademii Nauk w zakresie inżynierii chemicznej oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w przemyśle biopaliwowym na stanowiskach związanych z badaniami, jakością i zrównoważonym rozwojem ukształtowały praktyka ze specjalistyczną wiedzą w zakresie laboratoryjnych metod badawczych, bilansowania procesów produkcyjnych, a przede wszystkim w zakresie potwierdzania kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biomasy, bilansowania biomasy oraz obliczania emisji gazów cieplarnianych. Była jedną z pierwszych osób w Polsce, które wdrożyły systemy zrównoważonego rozwoju w największych spółkach produkujących biopaliwa, a także jedną z pierwszych osób wykonujących obliczenia emisji gazów cieplarnianych dla upraw biomasy, jej  transportu i produkcji.

  Audytorka Bureau Veritas Polska dla systemów zrównoważonego rozwoju takich jak KZR INiG, SURE, ISCC, RedCert, a także ekspertka, w Polsce i na świecie, w zakresie weryfikacji obliczeń emisji gazów cieplarnianych.

  Dominik Bielecki

  Dominik Bielecki

  Koordynator Centrum Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii
  Politechnika Wrocławska

  Dominik Bielecki

  Dominik Bielecki

  Koordynator Centrum Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii
  Politechnika Wrocławska

  Maciej Nietopiel

  Maciej Nietopiel

  Prezes Zarządu
  Polski Autobus Wodorowy
  Wiceprezes Zarządu
  ZE PAK

  Maciej Nietopiel

  Maciej Nietopiel

  Prezes Zarządu
  Polski Autobus Wodorowy
  Wiceprezes Zarządu
  ZE PAK

  Maciej Nietopiel jest związany z branżą energetyczną od ponad 20 lat. W ZE PAK pełni funkcję Wiceprezesa i odpowiada za pion finansowy. W ramach prowadzonego obecnie dynamicznego procesu transformacji Grupy kapitałowej ZE PAK pełni szereg funkcji w zarządach spółkach celowych odpowiadających za rozwój poszczególnych projektów z zakresu rozwoju odnawialnych źródeł energii (wiatr, fotowoltaika, biomasa) oraz wytwarzania i wykorzystania wodoru.

  Maciej Nietopiel pełni również funkcję Prezesa Zarządu Spółki Polski Autobus Wodorowy odpowiadającej za projekt budowy autobusu wodorowego Nesobus i budowę zakładu produkcyjnego w Świdniku.

  Szymon Walkowski

  Szymon Walkowski

  Dyrektor ds. Efektywności i Strategii
  Rafineria Gdańska

  Szymon Walkowski

  Szymon Walkowski

  Dyrektor ds. Efektywności i Strategii
  Rafineria Gdańska

  Absolwent Politechniki Gdańskiej od 14 lat pracujący w branży energetycznej, a od 10 lat na stanowiskach menadżerskich. W latach 2010-2013 pracował w Grupie TAURON, następnie przez 7 lat związanych branżą ciepłowniczą: do 2017 pracował w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, gdzie zajmował stanowiska kierownicze, a do 2019 Dyrektor Rozwoju z ENGIE EC Słupsk. Od 2019 Szef Biura Efektywności Energetycznej w Grupie LOTOS a od 2022 Dyrektor Efektywności i Strategii w Rafinerii Gdańskiej – jednej z najnowocześniejszych rafinerii processingowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dotychczas był prelegentem wielu konferencji branżowych w tym m. in.: Kongresu „Polska Chemia” organizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC).

  Grażyna Żak

  Grażyna Żak

  Kierownik Zakładu Zrównoważonych Technologii Chemicznych
  Instytut Nafty i Gazu – PIB

  Grażyna Żak

  Grażyna Żak

  Kierownik Zakładu Zrównoważonych Technologii Chemicznych
  Instytut Nafty i Gazu – PIB

  Magdalena Zaręba

  Magdalena Zaręba

  Zastępca Kierownika Biura Certyfikacji
  Instytut Nafty i Gazu – PIB

  Magdalena Zaręba

  Magdalena Zaręba

  Zastępca Kierownika Biura Certyfikacji
  Instytut Nafty i Gazu – PIB

  Renata Kałużna

  Renata Kałużna

  Dyrektor Zarządzający
  powermeetings.eu

  Renata Kałużna

  Renata Kałużna

  Dyrektor Zarządzający
  powermeetings.eu

  Partnerzy🔝

  Organizator

  powermeetings.eu

  Partner Merytoryczny

  Metacon AB

  Firma Metacon AB produkuje i sprzedaje różnego rodzaju generatory do produkcji wodoru, stacje tankowania i inne akcesoria do budowy „pod klucz” instalacji wodorowych.

  Partner

  INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy

  Partner

  BEST Systemy Grzewcze

  Działamy w branży inżynieryjnej już od ponad 30 lat, realizujemy projekty od studiów wykonalności, pozwolenia na budowę, dostawę urządzeń po montaż. Serwisujemy i zaopatrujemy obiekty w paliwa. Zajmujemy się projektowaniem i montażem kotłowni wodnych i parowych, instalacji mediów (gaz, para, woda) oraz innych urządzeń ciśnieniowych zgodnie z dyrektywą PED. Wykonujemy remonty, rozbudowy, przebudowy urządzeń i instalacji w ciągach technologicznych. Przeprowadzamy również krajowe oraz transgraniczne relokacje maszyn i ciągów technologicznych.

   Oferujemy sprzedaż i dostawy LNG własnym transportem kriogenicznym. Oferujemy wykonanie instalacji magazynowania i regazyfikacji LNG oraz skroplonych gazów technicznych (O2, N2, CO2) na terenie całej Europy. Wydzierżawiamy kompletne stacje LNG.

  W lipcu 2019 zakończyliśmy prace nad mobilnym układem regazyfikacji LNG
  o wydajności do 2000 Nm3/h. Nasz układ składa się z dwóch kontenerów: w pierwszym (20-stopowy) znajduje się wymiennik chłodu, będący urządzeniem regazyfikującym LNG, i układy redukcyjne gazu, a drugi (10-stopowy) to kontenerowa kotłownia gazowa mogąca wytwarzać ciepło na potrzeby regazyfikacji. Nasz system wykorzystuje wymiennik chłodu do regazyfikacji LNG.

  Ciepło, które musimy dostarczyć do wymiennika dla procesu regazyfikacji możemy dostarczyć na dwa sposoby: podłączenie ciepła odpadowego / instalacji chłodniczej  odbiorcy gazu lub zasilenie układu ciepłem z kontenerowej kotłowni gazowej.

  W czerwcu 2022 r. zaprezentowaliśmy oficjalnie nasz system detekcji metanu przy pomocy światła lasera. Przedstawione urządzenie skanuje wyznaczoną przestrzeń, w których mogą zaistnieć nieszczelności instalacji i informuje natychmiast w przypadku ich wykrycia ( poprzez sygnał  optyczno-dźwiękowy, sms lub email)

  W inwestycjach dotyczących kotłowni wodnych oraz parowych współpracujemy z  renomowaną firmą o wieloletniej tradycji BOSCH/LOOS. Wysoka efektywność energetyczna wyrobów firmy BOSCH umożliwia zyskanie wymiernych korzyści dla klientów, poprzez oszczędność energii i wysoką sprawność. Najwyższa jakość naszych produktów wpływa na długie okresy bezawaryjnej eksploatacji. Szeroki zakres oferowanych usług firmy BEST oraz gwarantowana jakość naszych dostawców i kooperantów, pozwala na kompleksowe realizacje zadań we wszystkich branżach przemysłowych oraz na kontynuację partnerskiej współpracy po zakończeniu realizacji inwestycji (serwis, dostawy paliw).

  Do naszych nowości produktowych możemy zaliczyć: system bezemisyjnej instalacji zasilanej gazem LNG, układ skraplania biometanu oraz mechaniczną izolację kriogeniczną.

  Wierząc, że ciągły rozwój w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem i konsekwencją w działaniu to droga do sukcesu, firma BEST współpracuje z licznymi uczelniami technicznymi i ośrodkami naukowymi w całym kraju.

  Należymy do wielu klastrów i organizacji branżowych biorąc czynny udział w konsolidacji środowiska przedsiębiorców, ośrodków badawczych oraz organizacji non profit. Bierzemy również udział w licznych konferencjach i wystawach.

  Zapraszamy do współpracy – profesjonalne wykonane instalacje przez firmę BEST  będą Państwa najlepszą długotrwałą i opłacalną inwestycją.

  Partner

  METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

  METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze jest jedną z wiodących na rynku polskim firm zajmujących się pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania.

  Założone w styczniu 2005 r. przedsiębiorstwo korzysta z wiedzy i doświadczenia 25 ekspertów z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, podatków oraz ochrony środowiska, w tym ekspertów powołanych do oceny wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.

  Wynikiem wieloletniej działalności i sukcesów w pozyskiwaniu dofinansowania jest współpraca z licznymi organizacjami i przedsiębiorstwami a także instytutami naukowymi. Współpraca ta wspomaga nasze działania i zwiększa naszą skuteczność.

  Prowadzimy procesy inwestycyjne od pomysłu aż po rozliczenie. Naszym celem jest maksymalizacja uzyskanego dofinansowania przy najmniejszym możliwym ryzyku. Bierzemy na siebie ciężar obsługi projektu pod kątem dofinansowania po to, by nasi Klienci mogli się skupić na rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

  Wysoka skuteczność naszych działań oraz wartość pozyskanych dotacji, a także zaufanie, jakim darzą nas nasi stali Klienci, stawia naszą firmę w czołówce rankingów wg Forbes, Funduszy Europejskich czy Warsaw Business Journal, w których nie ustępujemy firmom z zagranicznym kapitałem.

  Partner

  MARCOR

  Podstawą wszelkiego działania Przedsiębiorstwa MARCOR  jest bogate doświadczenie oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie uzdatniania, odzysku i recyklingu wody. Jesteśmy w 100% polskim przedsiębiorstwem z powodzeniem działającym na rynku od 1990 roku.

  MARCOR często jako prekursor wdraża niekonwencjonalne technologie dla wielu rodzajów przemysłu. Nasze realizacje prowadzą do oszczędności wody i energii, a także do obniżenia opłat dla Wód Polskich za pobór wód głębinowych i powierzchniowych.

  1. Projektowanie, budowa i serwis stacji uzdatniania wody w zakresie usuwania z wody m.in. twardości, żelaza, manganu, amoniaku, etc.
  2. Kompletne technologie uzdatniające wodę na cele chłodnicze, grzewcze, socjalne dla wielu gałęzi przemysłu.
  3. Polski producent preparatów chemicznych do uzdatniania wody w obiegach chłodniczych i kotłowych (antyskalanty, dyspergatory, inhibitory korozji, etc.) oraz preparatów do chemicznego usuwania kamienia wodnego i produktów korozji.
  4. Odzysk wód poprocesowych – zimnych i gorących (zanieczyszczone kondensaty)
  5. Przygotowanie wody zasilającej układy kogeneracji.
  6. Obniżanie kosztów opłat zmiennych z tytułu nowego „Prawa wodnego” w zakresie:
  • zagospodarowania i recyklingu wód opadowych,
  • podwyższenia j jakości uzdatnianej wody i obniżanie wartości współczynników korekcyjnych.
  1. Prowadzenie audytów wodnych, w celu lokalizowania oszczędności dla gospodarki wodnej zakładów przemysłowym.

  Partner

  BUREAU VERITAS

  Współpraca

  Rafineria Gdańska

  Współpraca

  ZE PAK SA

  Współpraca

  Polski Autobus Wodorowy

  Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o. to spółka powołana w celu opracowania projektu autobusu wodorowego, budowy pototypu, wdrożenia produkcji seryjnej oraz budowy zakładu produkcyjnego w Świdniku (woj. Lubelskie). Projekt udało się zrealizować w rekordowym czasie niecałych dwóch lat. Obecnie spółka obsługuje już pierwsze kontrakty na dostawę autobusów do polskich miast, realizuje też innowacyjny projekt kompleksowego wynajmu (łącznie z serwisem i wodorem) autobusów wodorowych jako usługi. Plany związane z rozwojem działalności obejmują m.in. opracowanie 18 metrowego autobusu wodorowego oraz sprzedaż autobusów na rynki zagraniczne.

  Współpraca

  Komunikacja Miejska Rybnik

  Spółka to nowo powstały podmiot, której w dniu 1 maja 2022 r. powierzone zostały zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego m.in. administrowanie systemami informacji pasażerskiej, rozkładów jazdy, obsługi podróżnych, dystrybucji i kontroli biletów, promocji transportu.

  W dniu 1 lipca 2023 r.  Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o. rozpoczęła świadczyć usługi przewozowe na liniach organizowanych przez Miasto Rybnik jako podmiot wewnętrzny.

  Spółka posiada 33 autobusy: tabor niskoemisyjny – pojazdy hybrydowe oraz pojazdy zeroemisyjne -zasilane wodorem. Ponad 90% taboru zostało wyprodukowane w 2023 roku.

  Współpraca

  Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

  Współpraca

  Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

  Współpraca

  LafEnergy Sp. z o.o.

  Współpraca

  ABB Sp. z o.o.

  ABB jest liderem technologicznym w obszarze elektryfikacji i automatyzacji. Dba o przyszłość świata, w którym zasoby wykorzystywane są w sposób zrównoważony. Nasze rozwiązania to połączenie myśli inżynierskiej, zaawansowanej konstrukcji urządzeń i oprogramowania. Wszystko po to, by usprawniać ich produkcję, transport i późniejszą obsługę. Czerpiąc z ponad 140 lat doświadczeń, obecnie blisko 105 000 pracowników ABB jest zaangażowanych we wprowadzanie innowacji, które stymulują transformację przemysłową.

  ABB w Polsce prowadzi pełen zakres działalności biznesowej, od badań i rozwoju, przez projekty inżynieryjne i produkcję, po sprzedaż i serwis. Firma zatrudnia ponad 5 tys. pracowników w kilkunastu lokalizacjach. ABB posiada fabryki w Aleksandrowie Łódzkim, Przasnyszu i Bielsku-Białej. W Krakowie firma uruchomiła Globalne Centrum Usług Wspólnych oraz Korporacyjne Centrum Technologiczne, a w Warszawie Globalne Centrum Rozwiązań Zrobotyzowanych w zakresie robotyki. Polska jest ważnym ośrodkiem w globalnym łańcuchu dostaw ABB – połowa wszystkich wytwarzanych tu produktów i rozwiązań firmy jest eksportowana. www.abb.com

  Współpraca

  Kancelaria CMS

  CMS jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii prawnych działających w Polsce – działamy na polskim rynku od ponad 25 lat. Zespół ponad 200 prawników wspiera usługami doradztwa prawnego i podatkowego klientów prowadzących działalność we wszystkich sektorach gospodarki. Kancelaria pracuje zarówno dla międzynarodowych spółek, jak i polskich przedsiębiorstw rodzinnych, instytucji finansowych oraz dla sektora publicznego. Zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 79 biur CMS zlokalizowanych w 74 miastach w 45 krajach na całym świecie, dzięki czemu klienci otrzymują wsparcie międzynarodowych zespołów oraz najwyższej jakości pomoc prawną dotyczącą innych rynków, na których prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność. Z kolei specjalizacja sektorowa pozwala kancelarii zaoferować klientom wsparcie prawników, którzy rozumieją wyzwania i specyfikę prowadzenia działań biznesowych w danej branży, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych, w tym sektora energetycznego, petrochemicznego i chemicznego.

  W poznańskim biurze Kancelarii CMS pracują eksperci zajmujący się doradztwem z zakresu energetyki odnawialnej, energetycznych spraw regulacyjnych, projektów inwestycyjnych różnych branż (w szczególności realizowanych w formule EPC) i projektów infrastrukturalnych, nieruchomości i transakcji nieruchomościowych, transakcji dotyczących aktywów infrastrukturalnych, prawa ochrony środowiska, poszukiwania i wydobywania gazu i ropy naftowej oraz kwestii pracowniczych.

  Skala i prestiż realizowanych projektów przekłada się na wysoką pozycję kancelarii w międzynarodowych rankingach Chambers Europe, Legal 500 EMEA oraz IFLR1000 – wszystkie główne praktyki CMS objęte rankingami klasyfikowane są jako wiodące na polskim rynku.

   Strona www: CMS in Poland – International Law Firm

  Współpraca

  Baltic Control® Certification

  Baltic Control® Certification

  Jesteśmy jedną z wiodących firm certyfikujących w dziedzinie produkcji żywności i zrównoważonego rozwoju. Koncentrujemy się głównie na dobrostanie zwierząt, paszach, zielonej produkcji i zrównoważonej produkcji energii, w tym certyfikacji standardów KZR INiG, ISCC EU AND PLUS i REDcert oraz weryfikacji gazów cieplarnianych (GHG) zgodnie z ISO 14 065.

  Jesteśmy rozpoznawalni na całym świecie i staramy się oferować naszym klientom prawdziwie niezależne usługi, w razie potrzeby, z naciskiem na szybką reakcję, dbałość o szczegóły i kompetentne wykonanie. Wnosimy wartość dodaną do potrzeb klientów i utrzymujemy dobre i długoterminowe relacje biznesowe.

  Certyfikacja paliwa wodorowego

  Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie wodorem jako czystym nośnikiem energii, certyfikacja w tym obszarze ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że paliwo wodorowe jest produkowane i wykorzystywane w sposób naprawdę zrównoważony i bezpieczny. Aby wodór mógł być uznany za ekologiczne i zrównoważone źródło energii, musi być wytwarzany w procesie elektrolizy wody zasilanej odnawialnymi źródłami energii lub, co najmniej, obejmować technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, gdy jest wytwarzany z paliw kopalnych.

  Baltic Control Certification, w kontekście paliwa wodorowego, będzie oceniać i certyfikować cały łańcuch dostaw wodoru – od produkcji do konsumpcji. Obejmuje to certyfikację pochodzenia wodoru, technologii wykorzystywanych do jego produkcji, przechowywania i metod transportu oraz emisji związanych z jego produkcją i wykorzystaniem.

  Ogólny wpływ

   Świadcząc usługi certyfikacyjne w tych obszarach, Baltic Control® Certification odgrywa kluczową rolę w przejściu na bardziej zrównoważoną i niskoemisyjną gospodarkę. Nasze certyfikaty pomagają budować zaufanie wśród konsumentów, firm i organów regulacyjnych, zapewniając przejrzystość i przestrzeganie uznanych standardów. To z kolei może przyspieszyć przyjęcie zrównoważonych praktyk i rozwój rynków zrównoważonych produktów, w tym wodoru, przyczyniając się znacząco do globalnych wysiłków na rzecz walki ze zmianami klimatu i promowania zrównoważonego rozwoju.

  Współpraca

  Fundacja Instrat

  Instrat jest polską organizacją pozarządową, think tankiem z misją wspierania debaty i polityk publicznych otwartymi danymi i badaniami, działającym na rzecz sprawiedliwej, zielonej i cyfrowej gospodarki. Realizujemy programy badawcze w obszarach: Energia i klimat, Sprawiedliwa transformacja, Zrównoważone finanse oraz Gospodarka cyfrowa, a także rozwijamy platformę otwartych danych o energii, klimacie i górnictwie energy.instrat.pl.

  Patronat Medialny

  WysokieNapiecie.pl

  Patronat Medialny

  Cire.pl

  Patronat Medialny

  GramwZielone.pl

  Patronat Medialny

  Portal Komunalny

  Patronat Medialny

  Biznes Alert

  Patronat Medialny

  Teraz Środowisko

  Patronat Medialny

  fleetLOG

  Patronat Medialny

  ZielonaGospodarka.pl

  Patronat Medialny

  GospodarkaMorska.pl

  Patronat Medialny

  eCiepło.pl

  E-ciepło jest branżowym portalem skupiającym swoją uwagę na odnawialnych źródłach energii. Medium połączyło swobodę największej grupy dyskusyjnej z możliwościami biznesowymi i marketingowymi portalu informacyjnego.

  Dzięki takiemu zabiegowi ecieplo.pl dociera do ludzi zainteresowanych tematem odnawialnych źródeł energii (producentów, dostawców i instalatorów). Ecieplo.pl to platforma informacyjna składająca się z:

  85 tys. osób zrzeszonych i aktywnie działających w naszej grupie na Facebooku Pompy ciepła – forum, która działa od 2011 roku. Pojawia się tam kilkaset postów oraz kilka tysięcy komentarzy tygodniowo.

  Portalu www.ecieplo.pl, który stanowi odpowiedź na najczęściej padające pytania oraz metodę na zebranie w jednym miejscu najważniejszych informacji z branży źródeł odnawialnej energii (fotowoltaika, pompy ciepła, rekuperacja, wentylacja, klimatyzacja, automatyka, biomasa, elektromobilność, ogrzewanie na podczerwień).

  Patronat Medialny

  TruckFocus.pl

  Patronat Medialny

  www.ecoekonomia.pl

  www.ecoekonomia.pl to portal o najważniejszych dla planety i gospodarki sprawach. Głównym założeniem wydawców jest informowanie o tematach ekologicznych mających wpływ na codzienne życie, biznes oraz finanse.

  Ekologia to nie tylko lepsza jakość i nowoczesny styl życiaTo przede wszystkim biznes! Możliwość korzystnego jej wprowadzenia widzimy na każdym kroku. W domu, w biurze, w fabryce, na bazarku i polu. Wierzymy, że szybciej i efektywniej pomożemy planecie, jeśli sprawami eko zainteresują się wszyscy. Nie tylko podczas segregacji odpadów, ale także robienia zakupów, prowadzenia biura czy produkcji ubrań.

  Ekologia jest ekonomiczna – to nie frazes, to fakt! Zmianę sposobu postępowania wymuszają na nas nie tylko rosnące ceny tzw. „nieekologicznych” zachowań, jak na przykład brak segregacji śmieci. Ekologia stała się element filozofii firm, ich strategii lub po prostu sposobem prowadzenia działalności. Po to aby wspierać wszelkie działania powstał portal o ekologii.

  Patronat Medialny

  sozosfera.pl

  Wybierz pakiet

  UDZIAŁ STACJONARNY + wystąpienie

  Sold out!
  • Zapraszamy do skorzystania z innych form promocji
  • Udział w 2 dniach wydarzenia
  • Dostęp do materiałów pokonferencyjnych w formie elektronicznej
  • Zaświadczenie o udziale w formie elektronicznej
  • Logo Twojej firmy wśród Partnerów wydarzenia
  • Informacja o Twojej firmie w katalogu elektronicznym
  • 20 minutowe wystąpienie z prezentacją firmy/usług
  • Informacja o wystąpieniu na social mediach powermeetings.eu oraz w newsletterze
  Kup bilet

  UDZIAŁ STACJONARNY +

  3 090,00 2 990,00 PLN + VAT
  • Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 06.03.2024
  • Udział w 2 dniach wydarzenia
  • Dostęp do materiałów pokonferencyjnych w formie elektronicznej
  • Zaświadczenie o udziale w formie elektronicznej
  • Logo Twojej firmy wśród Partnerów wydarzenia
  • Informacja o Twojej firmie w katalogu elektronicznym
  Kup bilet

  UDZIAŁ STACJONARNY

  2 590,00 2 490,00 PLN + VAT
  • Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 06.03.2024
  • Udział w 2 dniach wydarzenia
  • Dostęp do materiałów pokonferencyjnych w formie elektronicznej
  • Zaświadczenie o udziale w formie elektronicznej
  Kup bilet

  Dołącz do nas👍

  Lub wypełnij formularz online:

   Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

   1 Dostawca technologii i usług
   2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
   3
   4
   5
   6
   7
   8

   Zgłaszający uczestnictwo




   Dane firmy do faktury VAT




   Ilość uczestników*
    


   Cena netto: PLN + VAT za osobę
   Wartość netto: 0 PLN
   Wartość brutto: 0 PLN
   Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

   Wybierz konferencje lub warsztaty
   Data
   Kwota PLN netto
   Rabat PLN netto*

   *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

   Uczestnik 1

   Uczestnik 2

   Uczestnik 3

   Uczestnik 4

   Uczestnik 5

   2990 2490 Kongres Wodór, Biogaz, Biometan – kluczowe technologie i paliwa w dekarbonizacji przemysłu Udział stacjonarny + promocja logo: 2 990,00 PLN + VAT, cena promocyjna zamiast 3 090,00 przy zgłoszeniu do 06.03.2024 Udział stacjonarny: 2 490,00 PLN + VAT, cena promocyjna zamiast 2 590,00 przy zgłoszeniu do 06.03.2024
   • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim i angielskim.
   • Koszt udziału w wydarzeniu w pakietach + i ++ obowiązuje dla pierwszej zgłoszonej osoby, koszt udziału każdej kolejnej osoby jest równy kosztowi udziału w pakiecie STACJONARNY.
   • Powyższa opłata za udział w wydarzeniu nie obejmuje kosztu rezerwacji noclegu.
   • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
   • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
   • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2-3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
   • Prosimy o dokonanie wpłaty nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenie na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A. 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
   • Faktura VAT wystawiona zostanie w dniu zakończenia wydarzenia i przesłana emailem na podany poniżej adres.
   • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
   • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
   • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
   • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
   • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
   • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

   Dołącz do nas👍

   Lub wypełnij formularz online:

    Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

    1 Dostawca technologii i usług
    2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
    3
    4
    5
    6
    7
    8

    Zgłaszający uczestnictwo




    Dane firmy do faktury VAT




    Ilość uczestników*
     


    Cena netto: PLN + VAT za osobę
    Wartość netto: 0 PLN
    Wartość brutto: 0 PLN
    Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

    Wybierz konferencje lub warsztaty
    Data
    Kwota PLN netto
    Rabat PLN netto*

    *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

    Uczestnik 1

    Uczestnik 2

    Uczestnik 3

    Uczestnik 4

    Uczestnik 5

    2990 2490 Kongres Wodór, Biogaz, Biometan – kluczowe technologie i paliwa w dekarbonizacji przemysłu Udział stacjonarny + promocja logo: 2 990,00 PLN + VAT, cena promocyjna zamiast 3 090,00 przy zgłoszeniu do 06.03.2024 Udział stacjonarny: 2 490,00 PLN + VAT, cena promocyjna zamiast 2 590,00 przy zgłoszeniu do 06.03.2024
    • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim i angielskim.
    • Koszt udziału w wydarzeniu w pakietach + i ++ obowiązuje dla pierwszej zgłoszonej osoby, koszt udziału każdej kolejnej osoby jest równy kosztowi udziału w pakiecie STACJONARNY.
    • Powyższa opłata za udział w wydarzeniu nie obejmuje kosztu rezerwacji noclegu.
    • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
    • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
    • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2-3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
    • Prosimy o dokonanie wpłaty nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenie na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A. 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
    • Faktura VAT wystawiona zostanie w dniu zakończenia wydarzenia i przesłana emailem na podany poniżej adres.
    • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
    • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
    • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
    • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
    • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
    • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
    • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
    • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
    • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
    location

     

    Gdynia *

     

    *Po rejestracji uczestnicy otrzymują szczegóły dotyczące lokalizacji
    i wskazówki do rezerwacji noclegu.

    Pytania❓ Zapraszamy do kontaktu:

     Co jeszcze organizujemy❓

      

      

     jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, renata.kaluzna@powermeetings.eu Kongres Wodór, Biogaz, Biometan – kluczowe technologie i paliwa w dekarbonizacji przemysłu

     Jesteś zainteresowany udziałem w Kongresie
     Wodór, biogaz, biometan – kluczowe technologie i paliwa w dekarbonizacji przemysłu
     Chcesz wiedzieć więcej zanim spotkasz się z nami 14 i 15 marca w Gdyni❓
     Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

     Do usłyszenia, Renata Kałużna, powermeetings.eu




      * pola wymagane