KONGRES WODORU

Wodór, biogaz, biometan- kluczowe technologie i paliwa w dekarbonizacji przemysłu
Gdynia
Rejestracja zakończona!

Dlaczego warto wziąć udział?

Biorąc pod uwagę rozpęd jakiego nabrało zainteresowanie potencjałem inwestycji wodorowych, biogazowych i biometanowych w polskiej gospodarce organizujemy kolejną edycję konferencji, w trakcie której stworzymy miejsce do dyskusji i wymiany doświadczeń, aby pozytywnie przyczynić się do popularyzowania wiedzy na temat technologii oraz możliwości wykorzystania tych paliw w dekarbonizacji przemysłu.

Spotkasz się z przedstawicielami branży!

Zdobędziesz lub uzupełnisz swoją wiedzę

Zbudujesz nowe i utrwalisz dotychczasowe relacje biznesowe

Poznasz najnowsze trendy

➡ Zapoznasz się ze zmianami w prawie i najnowszymi technologiami

Wymienisz się doświadczeniami

Porozmawiasz o biznesie w sprzyjających warunkach

Dowiesz się co inni robią w tym zakresie w jakim Ty działasz

Co o nas mówią

Szymon Byliński

Szymon Byliński

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Delfina Rogowska

Delfina Rogowska

Instytut Nafty i Gazu - PIB
Szymon Walkowski

Szymon Walkowski

Rafineria Gdańska
Łukasz Kosobucki

Łukasz Kosobucki

Komunikacja Miejska Rybnik
Michał Smoleń

Michał Smoleń

Kierownik programu Energia & Klimat Fundacji Instrat
Mariusz Koba

Mariusz Koba

BEST systemy grzewcze
Marta Marjanowska

Marta Marjanowska

Marcor
Wojciech Nawrocki

Wojciech Nawrocki

METROPOLIS Doradztwo GospodarczeZaproponuj temat i osobę której chciałbyś wysłuchać w trakcie wydarzenia

  Prelegenci Kongresu 2024

  Szymon Byliński

  Szymon Byliński

  Dyrektor Departamentu Elektromobilności
  i Gospodarki Wodorowej
  Ministerstwo
  Klimatu i Środowiska

  Szymon Byliński

  Szymon Byliński

  Dyrektor Departamentu Elektromobilności
  i Gospodarki Wodorowej
  Ministerstwo
  Klimatu i Środowiska

  Szymon Byliński jest dyrektorem Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Jako pracownik Ministerstwa Gospodarki, a następnie Ministerstwa Energii, odpowiadał za regulacje dotyczące rynku paliw, infrastruktury paliw alternatywnych oraz jakości paliw. Był przewodniczącym ministerialnego zespołu ds. jakości paliw i paliw alternatywnych. Jest współautorem kluczowych dokumentów dla rozwoju elektromobilności w Polsce: ustawy z dnia 11 stycznia o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Krajowych Ram Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Obecnie, jako dyrektor Departamentu, odpowiada za regulację rynku elektromobilności oraz za polską strategię wodorową.

  Wojciech Szczurek

  Wojciech Szczurek

  Prezydent Gdyni

  Wojciech Szczurek

  Wojciech Szczurek

  Prezydent Gdyni

  dr hab. Grzegorz Tchorek, prof. IEN-PIB

  dr hab. Grzegorz Tchorek, prof. IEN-PIB

  Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
  Instytut Energetyki – PIB
  Wydział Zarządzania
  Uniwersytet Warszawski

  dr hab. Grzegorz Tchorek, prof. IEN-PIB

  dr hab. Grzegorz Tchorek, prof. IEN-PIB

  Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
  Instytut Energetyki – PIB
  Wydział Zarządzania
  Uniwersytet Warszawski

  Absolwent i od 2007 r. pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 2007–2017 pracownik NBP, zatrudniony w jednostkach zajmujących się zagadnieniami integracji walutowej. Od września 2022 zatrudniony w Instytucie Energetyki – Państwowym Instytucie Badawczym. Zainteresowania badawcze i naukowe obejmują: konkurencyjność i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, łańcuchy wartości różnych sektorów gospodarki, źródła innowacyjności firm, mobilność współdzieloną, energetykę, zastosowania wodoru oraz wyzwania transformacji energetycznej i klimatycznej. Brał udział i kierował projektami badawczymi NCN, NCBR, studiami wykonalności i ekspertyzami w zakresie energetyki. Bierze również aktywny udział w pracach międzynarodowych i krajowych gremiów badawczych i doradczych. Członek Rad Nadzorczych. Członek i wiceprzewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Przewodniczący zespołu ekspertów ds. wodoru w Izbie Gospodarczej Gazownictwa, członek Rady Naukowej Beijing Research Centre w Pekinie.

  Michał Smoleń

  Michał Smoleń

  Kierownik programu
  Energia & Klimat
  Fundacji Instrat

  Michał Smoleń

  Michał Smoleń

  Kierownik programu
  Energia & Klimat
  Fundacji Instrat

  Michał Smoleń – kierownik programu badawczego Energia i klimat w Fundacji Instrat. Analityk polskich i europejskich polityk klimatycznych, współautor analiz dotyczących ścieżek dekarbonizacji polskiego systemu energetycznego z uwzględnieniem rozwoju gospodarki wodorowej. Wcześniej konsultant w PwC Polska.

  Michał Andruszkiewicz

  Michał Andruszkiewicz

  Adwokat, Partner
  Departament Energetyki i Infrastruktury
  Kancelaria CMS

  Michał Andruszkiewicz

  Michał Andruszkiewicz

  Adwokat, Partner
  Departament Energetyki i Infrastruktury
  Kancelaria CMS

  Michał Andruszkiewicz jest adwokatem i partnerem w Departamencie Energetyki i Infrastruktury w kancelarii CMS. Kieruje również poznańskim biurem kancelarii.

  Michał specjalizuje się w doradztwie dla sektora energetycznego oraz chemicznego i od ponad 12 lat kompleksowo wspiera klientów w różnych aspektach prawnych związanych z prowadzeniem działalności w tych sektorach. Doświadczenie Michała obejmuje między innymi doradztwo przy realizacji dużych instalacji przemysłowych (m.in. instalacji odwodorniania propanu oraz produkującej polipropylen oraz kompleksu olefin), nowych bloków energetycznych (w tym bloków gazowo-parowych oraz węglowych), inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii (w tym umowy i doradztwo regulacyjne) oraz projektów związanych z budową sieci elektroenergetycznej (interkonektory). Michał w szczególności wspiera swoich klientów przygotowując oraz negocjując umowy o generalne wykonawstwo inwestycji, wieloletnie umowy dostaw gazu oraz sprzedaży energii elektrycznej, umowy o przyłączenie do sieci, umowy o wykonanie projektu wstępnego (FEED), umowy PMC, umowy licencyjne na technologię, oraz różne umowy dotyczące robót budowlanych oraz dostaw sprzętu (w szczególności w projektach realizowanych w formule multi-contracting) oraz umowy dotyczące eksploatacji i konserwacji. Michał koordynował również zespół prawników doradzających przy licznych transakcjach połączeń i przejęć na polskim rynku odnawialnych źródeł energii (OZE).

  Michał pracuje także dla klientów w kwestiach regulacyjnych związanych z zasadami funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu, jak również uczestniczył w pracach nad przygotowywaniem zmian do instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, a także doradzał przy zagadnieniach związanych z transgraniczną wymianą energii elektrycznej.

   dr inż. Delfina Rogowska

  dr inż. Delfina Rogowska

  Kierownik Biura Systemu KZR INiG
  Instytut Nafty i Gazu – PIB

   dr inż. Delfina Rogowska

  dr inż. Delfina Rogowska

  Kierownik Biura Systemu KZR INiG
  Instytut Nafty i Gazu – PIB

  Współautor i kierownik Systemu KZR INiG – systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów, zatwierdzonego przez Komisję Europejską. Audytor oraz  wieloletni trener w szkoleniach z zakresu  Systemu KZR INiG, obliczania emisji gazów cieplarnianych.  Autor ponad 70 prac badawczych, 30 publikacji, 35 referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych.  Główny obszar badań to ocena na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju, wpływu na środowisko, w tym szacowania emisji GHG w cyklu życia, technologii produkcji paliw i biopaliw silnikowych. Ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN/TC 383/WG 3 Biodiversity and environmental aspects. Członek Komitetu Technicznego nr 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ekspert z ramienia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w CEN/TC19 – Work Group WG 23 „Specification of automotive LPG and related test metod.

  Katarzyna Mojsiejewska

  Katarzyna Mojsiejewska

  Specjalista ds. Certyfikacji
  Biuro Systemu KZR INiG
  Instytut Nafty i Gazu – PIB

  Katarzyna Mojsiejewska

  Katarzyna Mojsiejewska

  Specjalista ds. Certyfikacji
  Biuro Systemu KZR INiG
  Instytut Nafty i Gazu – PIB

  Absolwentka Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku Energetyka, obszar zainteresowań zawodowych energia odnawialna, zielony wodór. Współautor Systemu KZR INiG w zakresie certyfikacji RFNBO i RCF.

  Wojciech Nawrocki

  Wojciech Nawrocki

  Członek Zarządu, Współzałożyciel
  METROPOLIS

  Wojciech Nawrocki

  Wojciech Nawrocki

  Członek Zarządu, Współzałożyciel
  METROPOLIS

  Członek Zarządu i współzałożyciel METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. – jednej z czołowych firm doradztwa w zakresie funduszy unijnych w Polsce.
  Mgr. Inż. ochrony środowiska specjalizujący się w projektach dotyczących ochrony środowiska i energetyki.
  Doświadczony doradca największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, a także indywidualnych inwestorów, mający na swoim koncie setki milionów złotych środków unijnych pozyskanych dla Klientów.

  Waldemar Grzegorz Roszak

  Waldemar Grzegorz Roszak

  Kierownik Wydziału Głównego Energetyka i Paliw
  ZE PAK SA

  Waldemar Grzegorz Roszak

  Waldemar Grzegorz Roszak

  Kierownik Wydziału Głównego Energetyka i Paliw
  ZE PAK SA

  Wykształcenie:

  Waldemar Roszak jest absolwentem Politechniki Poznańskiej w zakresie elektroenergetyki o specjalności Elektrownie i Elektrociepłownie. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie Zarządzania przedsiębiorstwami. Ukończył również szereg szkoleń i kursów związanych z obszarem szeroko rozumianej energetyki zawodowej.

  Doświadczenie zawodowe

  Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze energetyki. Pełnił funkcje kierownicze w Zespole Elektrowni Pątnów Adamów Konin. Z firmą związany jest od ponad 25 lat.

  W latach 90-tych pełnił funkcję specjalisty technicznego ds. energetycznych. Następnie został Kierownikiem Oddziału Analiz Energetycznych w Elektrowni Konin. W wyniku zmian organizacyjnych w 2007 roku objął w kierowanie wspólnego oddziału dla Elektrowni Pątnów, Adamów i Konin. Od 2016 roku objął stanowisko Kierownika Wydziału Głównego Energetyka i Paliw.

  W ramach swoich obowiązków  odpowiada miedzy innymi za wdrożenie nowych rozwiązań związanych z odnawialnymi źródłami energii w ZEPAK.

  Waldemar Roszak jest również członkiem Zarządu Oddziału Konińskiego Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz członkiem Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie.

  Krzysztof Jarosz

  Krzysztof Jarosz

  Prezes Zarządu
  Hydro Sanok & Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

  Krzysztof Jarosz

  Krzysztof Jarosz

  Prezes Zarządu
  Hydro Sanok & Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

  dr Krzysztof Jarosz – absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, menadżer z doświadczeniem w branży komunalnej, członek Podkarpackiej Rady Przemysłu Przyszłości, koordynator Projektu Wodorowego w Sanoku.

  W przeszłości odpowiedzialny m.in. za rozwój i pozyskanie inwestorów w Parku Naukowo-Technologicznym „Rzeszów-Dworzysko” oraz realizację projektu transportowego dla Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

  Christian Hofmann

  Christian Hofmann

  Chief Business Officer - Reforming
  Metacon Group
  Manager Director
  Metacon GmbH

  Christian Hofmann

  Christian Hofmann

  Chief Business Officer - Reforming
  Metacon Group
  Manager Director
  Metacon GmbH

  dr hab. Christian Hofmann: Wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii procesowej i rolniczej. Ukończył również liczne szkolenia w zakresie zarządzania projektami , posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w obszarach energii odnawialnych, produkcji H2 i paliw syntetycznych z biomasy, finansowania projektów oraz zarządzania procesem inwestycyjnym . Posiada doświadczenie jako inżynier procesu, dyrektor zarządzający i dyrektor generalny.

  Mariusz Koba

  Mariusz Koba

  Prezes
  BEST Systemy Grzewcze

  Mariusz Koba

  Mariusz Koba

  Prezes
  BEST Systemy Grzewcze

  Od 1990 roku przedsiębiorca, jako kontynuator inżynierskiej firmy rodzinnej- Właściciel firmy.

  Od początku swojej działalności związany z szeroko rozumianą branżą energetyczną.

  W 2009 roku po uzyskaniu koncesji URE na obrót paliwami ciekłymi i rozpoczęciu współpracy z PGNiG Odolanów rozpoczął dystrybucję LNG poprzez sieć własnych stacji regazyfikacji.

  Od 2013 roku Prezes nowo powstałej spółki BEST Systemy Grzewcze sp. z o. o. w której prowadzona jest działalność badawczo-rozwojowa.

  W 2014 r. Wykonał i wdrożył do eksploatacji wymiennik chłodu w instalacji LNG.

  W 2018 r. Zrealizował przy współudziale PORT sp. z o.o. budowę prototypu urządzenia laserowego służącego do detekcji metanu, który  jest obecnie gotowy do komercjalizacji.

  Od 2018 r. jest członkiem Izby Gospodarczej Gazownictwa i Klastra Wodorowego oraz  członkiem Polskiej Platformy LNG i bioLNG – od 2 lat zasiada w jej Radzie.

  W 2022 r. przystąpił do Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej  i został członkiem założycielem Dolnośląskiej Doliny Wodorowej.

  Pasjonat lotnictwa i licencjonowany pilot śmigłowca.

  Zdobywanie wiedzy w nowych obszarach jest jego siłą napędową do dalekosiężnych planów

   oraz interdyscyplinarnego doświadczenia w różnych branżach. Jego pasja poszukiwania

  innowacyjnych rozwiązań energetycznych i zrównoważonych produktów jest znakomitym

  wspólnym mianownikiem dla wszystkich  poczynań biznesowych grupy BEST.

  Anna Rozkosz

  Anna Rozkosz

  Business Development Director CEE
  Metacon Group

  Anna Rozkosz

  Anna Rozkosz

  Business Development Director CEE
  Metacon Group

  Obecnie Dyrektorka ds Rozwoju w firmie Metacon Group , jest odpowiedzialna za rozwój sprzedaży w krajach Europy Środkowej
  Anna Rozkosz, Business Development Director CEE, Metacon Group

  Ekspertka z zakresu innowacji i technologii energetycznych oraz zrównoważonego rozwoju.
  Od 10 lat zaangażowana w tematykę kalkulacji emisji GHG, analityki LCA i zrównoważonego rozwoju i prawa ochrony środowiska, również jako badaczka i analityczka. Certyfikowana audytorka ISO 50001.
  Wykładowczyni w ramach Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Collegium Civitas
  Szkoli i doradza średnim i dużym przedsiębiorstwom oraz administracji publicznej. Ma na swoim koncie przeprowadzonych kilkaset szkoleń z zakresu tematyki nowych technologii, kalkulacji śladu węglowego, dekarbonizacji, taksonomii finansowej oraz zrównoważonego rozwoju.
  Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi z zakresu finansowania OZE (ventures i private equity w zakresie tworzenia i finansowania nowych modeli biznesowych.
  Obecnie członkini Kolegium Ekspertów Fundacji University of European Succes

  Marta Marjanowska

  Marta Marjanowska

  Dyrektor Zarządzający
  MARCOR

  Marta Marjanowska

  Marta Marjanowska

  Dyrektor Zarządzający
  MARCOR

  Specjalista w zakresie organizacji i ekonomiki procesów technologicznych, szczególnie w uzdatnianiu wody pitnej i przemysłowej oraz chemicznego czyszczenia. Absolwentka Uniwersytetu Techniczo-Przyrodniczego w Bydgoszczy na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

  Łukasz Kosobucki

  Łukasz Kosobucki

  Prezes Zarządu
  Komunikacja Miejska Rybnik

  Łukasz Kosobucki

  Łukasz Kosobucki

  Prezes Zarządu
  Komunikacja Miejska Rybnik

  Łukasz Kosobucki – Prezes Zarządu Spółki Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o., mgr inż. Logistyki Transportu.

  Jako zarządzający stawia przede wszystkim na wysoką jakość świadczonych usług łącząc zaspokajanie potrzeb pasażerów oraz dobre warunki pracy. To wszystko przy pomocy nowoczesnych rozwiązań z zakresu techniki i ekologii, przy racjonalnym kształtowaniu kosztów i wysokiej elastyczności na zmienne warunki. Doświadczenie zdobyte podczas pracy zawodowej w obszarze transportu publicznego pozwala na właściwą realizację założonych celów.

  Powierzono mu stworzenie spółki komunikacyjnej, która operuje wyłącznie taborem nisko- i zeroemisyjnym, w tym w większości autobusami zasilanymi wodorem.  Uruchomienie nowego podmiotu i wdrożenie tego rodzaju napędu do ruchu było pionierskim przedsięwzięciem i odbyło się bez większych problemów. Wcześniej, jako Dyrektor jednostki organizującej transport publiczny zakontraktował obsługę linii 23 autobusami elektrycznymi, co łącznie z autobusami Spółki spowodowało, że na ulicach Rybnika codziennie ponad połowa autobusów to autobusy nisko- i zeroemisyjne. Jako Dyrektor, a później Prezes wprowadził wiele nowoczesnych rozwiązań z zakresu informacji pasażerskiej oraz kanałów dystrybucji biletów.

  Łukasz Kosobucki ma na celu ciągłe doskonalenie usług i rozwiązań z zakresu transportu publicznego. Jest zapraszany do współpracy przez inne podmioty, a wysokie zaangażowanie w działania Spółki pozwoliło na indywidualne podejście do wyposażenia autobusów, co spotkało się z uznaniem w branży.

  Prezes Kosobucki jest propagatorem transportu zeroemisyjnego, w szczególności wodorowego, pokazując doświadczenie w eksploatacji pojazdów pamiętając o równowadze i promowaniu pojazdów niskoemisyjnych – hybrydowych.

  Prywatnie jest oczywiście pasjonatem transportu publicznego, polskiego kina i przede wszystkim kochającym mężem i ojcem dwójki synów.

  LN: www.linkedin.com/in/łukasz-kosobucki-b653419b

  Elżbieta Jarosławska-Deja

  Elżbieta Jarosławska-Deja

  Technical Manager of Sustainability Certification Schemes / Biomass Global Product Manager
  Bureau Veritas Polska

  Elżbieta Jarosławska-Deja

  Elżbieta Jarosławska-Deja

  Technical Manager of Sustainability Certification Schemes / Biomass Global Product Manager
  Bureau Veritas Polska

  Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej w dziedzinie Inżynierii Procesowej. Doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w Polskiej Akademii Nauk w zakresie inżynierii chemicznej oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w przemyśle biopaliwowym na stanowiskach związanych z badaniami, jakością i zrównoważonym rozwojem ukształtowały praktyka ze specjalistyczną wiedzą w zakresie laboratoryjnych metod badawczych, bilansowania procesów produkcyjnych, a przede wszystkim w zakresie potwierdzania kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biomasy, bilansowania biomasy oraz obliczania emisji gazów cieplarnianych. Była jedną z pierwszych osób w Polsce, które wdrożyły systemy zrównoważonego rozwoju w największych spółkach produkujących biopaliwa, a także jedną z pierwszych osób wykonujących obliczenia emisji gazów cieplarnianych dla upraw biomasy, jej  transportu i produkcji.

  Audytorka Bureau Veritas Polska dla systemów zrównoważonego rozwoju takich jak KZR INiG, SURE, ISCC, RedCert, a także ekspertka, w Polsce i na świecie, w zakresie weryfikacji obliczeń emisji gazów cieplarnianych.

  Dominik Bielecki

  Dominik Bielecki

  Prezes Zarządu Hydrogenius Sp. z o.o., Koordynator Centrum Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii, Politechnika Wrocławska

  Dominik Bielecki

  Dominik Bielecki

  Prezes Zarządu Hydrogenius Sp. z o.o., Koordynator Centrum Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii, Politechnika Wrocławska

  Maciej Nietopiel

  Maciej Nietopiel

  Prezes Zarządu
  Polski Autobus Wodorowy
  Wiceprezes Zarządu
  ZE PAK

  Maciej Nietopiel

  Maciej Nietopiel

  Prezes Zarządu
  Polski Autobus Wodorowy
  Wiceprezes Zarządu
  ZE PAK

  Maciej Nietopiel jest związany z branżą energetyczną od ponad 20 lat. W ZE PAK pełni funkcję Wiceprezesa i odpowiada za pion finansowy. W ramach prowadzonego obecnie dynamicznego procesu transformacji Grupy kapitałowej ZE PAK pełni szereg funkcji w zarządach spółkach celowych odpowiadających za rozwój poszczególnych projektów z zakresu rozwoju odnawialnych źródeł energii (wiatr, fotowoltaika, biomasa) oraz wytwarzania i wykorzystania wodoru.

  Maciej Nietopiel pełni również funkcję Prezesa Zarządu Spółki Polski Autobus Wodorowy odpowiadającej za projekt budowy autobusu wodorowego Nesobus i budowę zakładu produkcyjnego w Świdniku.

  Szymon Walkowski

  Szymon Walkowski

  Dyrektor ds. Efektywności i Strategii
  Rafineria Gdańska

  Szymon Walkowski

  Szymon Walkowski

  Dyrektor ds. Efektywności i Strategii
  Rafineria Gdańska

  Absolwent Politechniki Gdańskiej od 14 lat pracujący w branży energetycznej, a od 10 lat na stanowiskach menadżerskich. W latach 2010-2013 pracował w Grupie TAURON, następnie przez 7 lat związanych branżą ciepłowniczą: do 2017 pracował w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, gdzie zajmował stanowiska kierownicze, a do 2019 Dyrektor Rozwoju z ENGIE EC Słupsk. Od 2019 Szef Biura Efektywności Energetycznej w Grupie LOTOS a od 2022 Dyrektor Efektywności i Strategii w Rafinerii Gdańskiej – jednej z najnowocześniejszych rafinerii processingowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dotychczas był prelegentem wielu konferencji branżowych w tym m. in.: Kongresu „Polska Chemia” organizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC).

  Jakub Lubiński

  Jakub Lubiński

  Dyrektor Działu Technologii Wodorowych
  ORLEN

  Jakub Lubiński

  Jakub Lubiński

  Dyrektor Działu Technologii Wodorowych
  ORLEN

  Aktualnie odpowiedzialny za realizację strategii związanej z gospodarką wodorem w Grupie ORLEN. Odpowiada za projekty rozwojowe takie jak m.in.: budowa sytemu produkcji, dystrybucji i odbioru paliwa wodorowego jakości automotive. Posiada gruntowną wiedzę i wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu gazów technicznych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Ropa Naftowa i Produkty Naftowe.

  Szymon Płoński

  Szymon Płoński

  Kierownik Projektu
  w Biurze Analiz i Strategii
  AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SA

  Szymon Płoński

  Szymon Płoński

  Kierownik Projektu
  w Biurze Analiz i Strategii
  AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SA

  Renata Kałużna

  Renata Kałużna

  Dyrektor Zarządzający
  powermeetings.eu

  Renata Kałużna

  Renata Kałużna

  Dyrektor Zarządzający
  powermeetings.eu

  Partnerzy🔝

  Organizator

  powermeetings.eu

  Partner Merytoryczny

  Metacon Group

  Metacon to międzynarodowa firma technologiczna specjalizująca się w zdecentralizowanych systemach energetycznych do produkcji wodoru, obejmująca projektowanie, instalację oraz serwis i konserwację

  Podstawowe produkty opierają się na opatentowanej technologii wytwarzania wodoru poprzez reforming biogazu lub innych węglowodorów, a także na instalacjach do produkcji wodoru metodą elektrolizy „pod klucz”

  Dwa obszary biznesowe skupione wokół reformingu i elektrolizerów – ze wspólną organizacją sprzedaży.

  Lider w produkcji zielonego wodoru na średnią i dużą skalę.

  Pomysł na biznes

  „Dostarczamy najnowocześniejsze technologie i rozwiązania w zakresie produkcji zielonego wodoru –kluczowego narzędzia przejścia na czystą energię i zaopatrzenia w paliwa wolne od paliw kopalnych”

  Wizja

  „Zostać jedną z wiodących firm w Europie w zakresie rozwiązań do lokalnej produkcji wodoru wolnego od paliw kopalnych dla sektora przemysłu i transportu”

  Zapewnienie systemów zdecentralizowanej produkcji wodoru, energii elektrycznej i ciepła –mające na celu zniwelowanie rozbieżności między podażą a popytem na wodór

  Partner

  INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy

  Instutut Nafty i Gazu – PIB – prowadzi prace związane z ropą naftową i gazem ziemnym, począwszy od poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów, poprzez magazynowanie, transport, dystrybucję i użytkowanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów naftowych, aż po rozwój i doskonalenie technologii wytwarzania paliw płynnych. Instytut realizuje prace w zakresie m.in.: oceny perspektyw poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego, technologicznej oceny rop naftowych, kontroli jakości produktów naftowych, biokomponentów i ochrony środowiska. Kadra Instytutu liczy ponad 330 osób, z czego większość stanowią pracownicy naukowi i badawczo-techniczni, o specjalizacji zawodowej związanej z poszukiwaniem i eksploatacją, przesyłem ropy, gazu i paliw ciekłych oraz technologią przerobu ropy naftowej i wytwarzania specyfików naftowych.

  Instytut jest organizatorem i właścicielem Systemu KZR INiG, jedynego polskiego systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów, Celem Systemu jest zapewnienie, że produkcja biopaliw i biopłynów odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego, w szczególności nie powoduje nadmiernej eksploatacji gruntów, a biopaliwa wykazują wysoką redukcję emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia względem odpowiednika kopalnego. Ponieważ zasięg Systemu KZR INiG jest globalny, certyfikacją może być objęty każdy podmiot, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, również z krajów spoza Unii Europejskiej.

  Partner

  BEST Systemy Grzewcze

  Działamy w branży inżynieryjnej już od ponad 30 lat, realizujemy projekty od studiów wykonalności, pozwolenia na budowę, dostawę urządzeń po montaż. Serwisujemy i zaopatrujemy obiekty w paliwa. Zajmujemy się projektowaniem i montażem kotłowni wodnych i parowych, instalacji mediów (gaz, para, woda) oraz innych urządzeń ciśnieniowych zgodnie z dyrektywą PED. Wykonujemy remonty, rozbudowy, przebudowy urządzeń i instalacji w ciągach technologicznych. Przeprowadzamy również krajowe oraz transgraniczne relokacje maszyn i ciągów technologicznych.

   Oferujemy sprzedaż i dostawy LNG własnym transportem kriogenicznym. Oferujemy wykonanie instalacji magazynowania i regazyfikacji LNG oraz skroplonych gazów technicznych (O2, N2, CO2) na terenie całej Europy. Wydzierżawiamy kompletne stacje LNG.

  W lipcu 2019 zakończyliśmy prace nad mobilnym układem regazyfikacji LNG
  o wydajności do 2000 Nm3/h. Nasz układ składa się z dwóch kontenerów: w pierwszym (20-stopowy) znajduje się wymiennik chłodu, będący urządzeniem regazyfikującym LNG, i układy redukcyjne gazu, a drugi (10-stopowy) to kontenerowa kotłownia gazowa mogąca wytwarzać ciepło na potrzeby regazyfikacji. Nasz system wykorzystuje wymiennik chłodu do regazyfikacji LNG.

  Ciepło, które musimy dostarczyć do wymiennika dla procesu regazyfikacji możemy dostarczyć na dwa sposoby: podłączenie ciepła odpadowego / instalacji chłodniczej  odbiorcy gazu lub zasilenie układu ciepłem z kontenerowej kotłowni gazowej.

  W czerwcu 2022 r. zaprezentowaliśmy oficjalnie nasz system detekcji metanu przy pomocy światła lasera. Przedstawione urządzenie skanuje wyznaczoną przestrzeń, w których mogą zaistnieć nieszczelności instalacji i informuje natychmiast w przypadku ich wykrycia ( poprzez sygnał  optyczno-dźwiękowy, sms lub email)

  W inwestycjach dotyczących kotłowni wodnych oraz parowych współpracujemy z  renomowaną firmą o wieloletniej tradycji BOSCH/LOOS. Wysoka efektywność energetyczna wyrobów firmy BOSCH umożliwia zyskanie wymiernych korzyści dla klientów, poprzez oszczędność energii i wysoką sprawność. Najwyższa jakość naszych produktów wpływa na długie okresy bezawaryjnej eksploatacji. Szeroki zakres oferowanych usług firmy BEST oraz gwarantowana jakość naszych dostawców i kooperantów, pozwala na kompleksowe realizacje zadań we wszystkich branżach przemysłowych oraz na kontynuację partnerskiej współpracy po zakończeniu realizacji inwestycji (serwis, dostawy paliw).

  Do naszych nowości produktowych możemy zaliczyć: system bezemisyjnej instalacji zasilanej gazem LNG, układ skraplania biometanu oraz mechaniczną izolację kriogeniczną.

  Wierząc, że ciągły rozwój w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem i konsekwencją w działaniu to droga do sukcesu, firma BEST współpracuje z licznymi uczelniami technicznymi i ośrodkami naukowymi w całym kraju.

  Należymy do wielu klastrów i organizacji branżowych biorąc czynny udział w konsolidacji środowiska przedsiębiorców, ośrodków badawczych oraz organizacji non profit. Bierzemy również udział w licznych konferencjach i wystawach.

  Zapraszamy do współpracy – profesjonalne wykonane instalacje przez firmę BEST  będą Państwa najlepszą długotrwałą i opłacalną inwestycją.

  Partner

  METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

  METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze jest jedną z wiodących na rynku polskim firm zajmujących się pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania.

  Założone w styczniu 2005 r. przedsiębiorstwo korzysta z wiedzy i doświadczenia 25 ekspertów z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, podatków oraz ochrony środowiska, w tym ekspertów powołanych do oceny wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.

  Wynikiem wieloletniej działalności i sukcesów w pozyskiwaniu dofinansowania jest współpraca z licznymi organizacjami i przedsiębiorstwami a także instytutami naukowymi. Współpraca ta wspomaga nasze działania i zwiększa naszą skuteczność.

  Prowadzimy procesy inwestycyjne od pomysłu aż po rozliczenie. Naszym celem jest maksymalizacja uzyskanego dofinansowania przy najmniejszym możliwym ryzyku. Bierzemy na siebie ciężar obsługi projektu pod kątem dofinansowania po to, by nasi Klienci mogli się skupić na rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

  Wysoka skuteczność naszych działań oraz wartość pozyskanych dotacji, a także zaufanie, jakim darzą nas nasi stali Klienci, stawia naszą firmę w czołówce rankingów wg Forbes, Funduszy Europejskich czy Warsaw Business Journal, w których nie ustępujemy firmom z zagranicznym kapitałem.

  Partner

  MARCOR

  Podstawą wszelkiego działania Przedsiębiorstwa MARCOR  jest bogate doświadczenie oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie uzdatniania, odzysku i recyklingu wody. Jesteśmy w 100% polskim przedsiębiorstwem z powodzeniem działającym na rynku od 1990 roku.

  MARCOR często jako prekursor wdraża niekonwencjonalne technologie dla wielu rodzajów przemysłu. Nasze realizacje prowadzą do oszczędności wody i energii, a także do obniżenia opłat dla Wód Polskich za pobór wód głębinowych i powierzchniowych.

  1. Projektowanie, budowa i serwis stacji uzdatniania wody w zakresie usuwania z wody m.in. twardości, żelaza, manganu, amoniaku, etc.
  2. Kompletne technologie uzdatniające wodę na cele chłodnicze, grzewcze, socjalne dla wielu gałęzi przemysłu.
  3. Polski producent preparatów chemicznych do uzdatniania wody w obiegach chłodniczych i kotłowych (antyskalanty, dyspergatory, inhibitory korozji, etc.) oraz preparatów do chemicznego usuwania kamienia wodnego i produktów korozji.
  4. Odzysk wód poprocesowych – zimnych i gorących (zanieczyszczone kondensaty)
  5. Przygotowanie wody zasilającej układy kogeneracji.
  6. Obniżanie kosztów opłat zmiennych z tytułu nowego „Prawa wodnego” w zakresie:
  • zagospodarowania i recyklingu wód opadowych,
  • podwyższenia j jakości uzdatnianej wody i obniżanie wartości współczynników korekcyjnych.
  1. Prowadzenie audytów wodnych, w celu lokalizowania oszczędności dla gospodarki wodnej zakładów przemysłowym.

  Partner

  BUREAU VERITAS

  Współpraca

  Rafineria Gdańska

  Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zarządza jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w tej części Europy. Jego moce przerobowe to ponad 10 mln ton ropy rocznie. Spółka zatrudnia obecnie ponad tysiąc pracowników i zajmuje się w głównej mierze działalnością processingową. Dostarczony do niej surowiec przerabiany jest na wysokomarżowe produkty.

  W listopadzie 2021 r., w wyniku reorganizacji ówczesnej Grupy Kapitałowej LOTOS, w jednym podmiocie zintegrowano całą działalność rafineryjną zlokalizowaną w Gdańsku. Wtedy to, ze spółki produkcyjno-handlowej (pod nazwą LOTOS Asfalt Sp. z o.o. funkcjonowała do 19 lipca 2022 r.) stała się podmiotem w pełni produkcyjnym.

  Rafineria Gdańska Sp. z o.o. wraz ze swoimi aktywami otwiera kolejną kartę w historii przemysłu rafineryjnego zlokalizowanego w Gdańsku. Historię tę rozpoczęła powołana 1 marca 1972 roku Rafineria Nafty „Gdańsk” w Budowie. Potem nazwę zmieniano kolejno na: Gdańskie Zakłady Rafineryjne, Rafinerię Gdańską S.A., Grupę LOTOS S.A, i docelowo na Rafinerię Gdańską Sp. z o.o.

  Ostatnim dużym przedsięwzięciem inwestycyjnym (o wartości 2,3 mld zł) zrealizowanym w rafinerii był Projekt EFRA. Jego realizację powierzono w 2014 roku ówczesnej spółce LOTOS Asfalt. Zbudowane w ramach tej inwestycji instalacje uruchomiono pod koniec 2019 r. Najważniejsze z nich zawierają się w Kompleksie Koksowania. To przede wszystkim instalacja opóźnionego koksowania (DCU) przerabiająca najcięższe frakcje ropy na półprodukty do produkcji paliw oraz koks naftowy. Dzięki Projektowi EFRA, oprócz zwiększenia zdolności przerobowych, zaprzestano produkcji wysokosiarkowego ciężkiego oleju opałowego.

  Dane teleadresowe:

  Rafineria Gdańska Sp. z o.o.

  ul. Elbląska 135

  80-718 Gdańsk

  e-mail: info@rafineriagdanska.pl

  www: http://rafineriagdanska.pl/

  Współpraca

  ZE PAK SA

  Współpraca

  Polski Autobus Wodorowy

  Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o. to spółka powołana w celu opracowania projektu autobusu wodorowego, budowy pototypu, wdrożenia produkcji seryjnej oraz budowy zakładu produkcyjnego w Świdniku (woj. Lubelskie). Projekt udało się zrealizować w rekordowym czasie niecałych dwóch lat. Obecnie spółka obsługuje już pierwsze kontrakty na dostawę autobusów do polskich miast, realizuje też innowacyjny projekt kompleksowego wynajmu (łącznie z serwisem i wodorem) autobusów wodorowych jako usługi. Plany związane z rozwojem działalności obejmują m.in. opracowanie 18 metrowego autobusu wodorowego oraz sprzedaż autobusów na rynki zagraniczne.

  Współpraca

  Komunikacja Miejska Rybnik

  Spółka to nowo powstały podmiot, której w dniu 1 maja 2022 r. powierzone zostały zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego m.in. administrowanie systemami informacji pasażerskiej, rozkładów jazdy, obsługi podróżnych, dystrybucji i kontroli biletów, promocji transportu.

  W dniu 1 lipca 2023 r.  Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o. rozpoczęła świadczyć usługi przewozowe na liniach organizowanych przez Miasto Rybnik jako podmiot wewnętrzny.

  Spółka posiada 33 autobusy: tabor niskoemisyjny – pojazdy hybrydowe oraz pojazdy zeroemisyjne -zasilane wodorem. Ponad 90% taboru zostało wyprodukowane w 2023 roku.

  Współpraca

  Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

  Współpraca

  Hydro Sanok

  Współpraca

  Instytut Energetyki

  Współpraca

  PAK SERWIS Sp. z o.o.

  Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o. to ponad 60 lat doświadczenia w utrzymaniu ruchu oraz montażu urządzeń i instalacji energetycznych. To także kontynuacja tradycji i energetycznego etosu pracy służb serwisowych i remontowych, które

  w 1999 roku zostały wyodrębnione ze struktur ZE PAK S.A.

  Dziś PAK SERWIS to ok. 700 wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników w tym prawie 200 inżynierów a oferta obejmuje usługi branży energetycznej, mechanicznej, elektrycznej, AKPiA, IT oraz szeroko rozumianej branży OZE. By sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów oraz być na bieżąco z nowymi technologiami Spółka cały czas rozwija się w takich obszarach jak cyfrowe systemy sterowania i zabezpieczeń, spawalnictwo czy pomiary dla celów ochrony środowiska. Dzięki ogromnemu doświadczeniu Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o. może kompleksowo zrealizować szereg niezwykle skomplikowanych prac, takich jak budowa i modernizacja bloków energetycznych czy stacji wysokiego napięcia. Stała obecność na obiektach energetycznych i dbanie o utrzymanie na nich ruchu pozwala na wdrażanie i wykorzystywanie w tym procesie najnowocześniejszych metod i narzędzi w tym komputerowych systemów CMMS.

  PAK SERWIS bardzo dobrze radzi sobie w branży OZE i z sukcesami bierze czynny udział w odbywającej się właśnie transformacji energetycznej w regionie wschodniej Wielkopolski jak również całego kraju. Dowodem tego jest zrealizowana budowa Farmy fotowoltaicznej w Janiszewie o mocy ok. 82 MWp oraz dwóch Farm wiatrowych
  w Kazimierzu Biskupim i Przyrowie o łącznej mocy 65,9 MW.

  Jednak to nie jedyne prace wpisujące się w kanon prac branży OZE i najnowocześniejszych technologii wpływających na ochronę środowiska i poprawę jakości życia każdego z nas. Kolejnym ogromnym sukcesem Spółki jest zrealizowanie niezwykle skomplikowanego jak i prestiżowego projektu jakim była Budowa wytwórni wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz Stacje tankowania wodoru na terenie Polski.

              Usługi Przedsiębiorstwa Remontowego PAK SERWIS Sp. z o.o. realizowane są w oparciu o procedury certyfikowanego, zintegrowanego systemu zarządzania jakością o wszystkie działania ukierunkowane są na uzyskanie zadowolenia klientów przez spełnianie ich bardzo wysokich wymagań i oczekiwań.

  Szczegółowe informacje dotyczące profilu działalności oraz realizowanych prac znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pakserwis.com.pl

  Współpraca

  Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

  Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odpowiada za dystrybucję ciepła i ciepłej wody do blisko 2 tys. odbiorców w Elblągu. Dysponuje siecią o łącznej długości prawie 200 km, zasilającą 2100 węzłów cieplnych, z czego prawie połowa z nich należy do spółki. Ponad połowa sieci jest w technologii preizolowanej. Wszystkie węzły ciepłownicze są wyposażone w układy regulacji automatycznej, firma wdrożyła także system zdalnego odczytu liczników ciepła.

  W ciągu ostatnich 8 lat przedsiębiorstwo zainwestowało ponad 109 mln zł w modernizację i rozwój sieci, pozyskując na ten cel 20,5 mln złotych ze środków unijnych.

  W ramach realizacji Strategii Rozwoju EPEC spółka planuje wykonać inwestycje w modernizację i rozwój infrastruktury ciepłowniczej o wartości około 200 mln zł obejmujące przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności energetycznej oraz wpisujące się w założenia transformacji energetycznej.

  EPEC jest właścicielem ciepłowni węglowej „Dojazdowa” o mocy 20 MW, co pozwala na pokrycie ok. 20 proc. zapotrzebowania na energię cieplną miasta Elbląg.

  Poza dystrybucją i produkcją ciepła EPEC świadczmy też szereg innych usług pomocniczych – od obsługi i konserwacji węzłów cieplnych oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, przez wykonawstwo i remonty węzłów jednofunkcyjnych i wielofunkcyjnych, po doradztwo techniczne.

  Spółka jest zwycięzcą konkursu Polish Project Excellence Award 2023 w kategorii Technologie dla Przedsiębiorstw.

  Przedsiębiorstwo zatrudnia 171 pracowników.

  Współpraca

  LafEnergy Sp. z o.o.

  Współpraca

  ABB Sp. z o.o.

  ABB jest liderem technologicznym w obszarze elektryfikacji i automatyzacji. Dba o przyszłość świata, w którym zasoby wykorzystywane są w sposób zrównoważony. Nasze rozwiązania to połączenie myśli inżynierskiej, zaawansowanej konstrukcji urządzeń i oprogramowania. Wszystko po to, by usprawniać ich produkcję, transport i późniejszą obsługę. Czerpiąc z ponad 140 lat doświadczeń, obecnie blisko 105 000 pracowników ABB jest zaangażowanych we wprowadzanie innowacji, które stymulują transformację przemysłową.

  ABB w Polsce prowadzi pełen zakres działalności biznesowej, od badań i rozwoju, przez projekty inżynieryjne i produkcję, po sprzedaż i serwis. Firma zatrudnia ponad 5 tys. pracowników w kilkunastu lokalizacjach. ABB posiada fabryki w Aleksandrowie Łódzkim, Przasnyszu i Bielsku-Białej. W Krakowie firma uruchomiła Globalne Centrum Usług Wspólnych oraz Korporacyjne Centrum Technologiczne, a w Warszawie Globalne Centrum Rozwiązań Zrobotyzowanych w zakresie robotyki. Polska jest ważnym ośrodkiem w globalnym łańcuchu dostaw ABB – połowa wszystkich wytwarzanych tu produktów i rozwiązań firmy jest eksportowana. www.abb.com

  Współpraca

  SELFA GE S.A.

  SELFA GE S.A. to innowacyjna firma specjalizująca się w budowie elektrolizerów wodorowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

  Nasze rozwiązania są modułowe i w pełni skalowalne, oferując moc od 2,4 kW do ponad 1 MW. Jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowe doradztwo w zakresie technologii wodorowych oraz zazielenienia przedsiębiorstw.

  Nasze urządzenia mogą być integrowane z różnymi systemami, takimi jak instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii czy systemy zarządzania przedsiębiorstwem.

  W SELFA GE S.A. wierzymy, że zielony wodór stanowi przyszłość nie tylko dla przemysłu, transportu oraz magazynowania energii, ale również w perspektywie kilku lat dla gospodarstw domowych.

  Współpraca

  „Energopomiar” Sp. z o.o.

  „Energopomiar” Sp. z o.o. to ekspercka firma doradcza i pomiarowa, istniejąca na rynku od ponad 70 lat. Energopomiar wspiera klientów w procesach transformacji energetycznej, która może być oparta między innymi o technologie wodorowe. Produkcja zielonego wodoru wymaga od inwestorów kompleksowego podejścia i wiedzy obejmującej wiele dziedzin, dlatego w ramach swoich usług oferujemy interdyscyplinarne doradztwo techniczne, środowiskowe i formalno-prawne przy wdrażaniu inwestycji.

  Dla podmiotów wprowadzających rozwiązania oparte na wodorze Energopomiar świadczy usługi w zakresie:

  • doradztwa technicznego w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań do produkcji oraz zagospodarowania zielonego paliwa, w tym wielowariantowe analizy koncepcyjne, studia wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy (PFU),
  • opracowania wniosku o dofinansowanie (wraz z wymaganą dokumentacją) inwestycji z programów krajowych i unijnych,
  • doradztwa środowiskowego (opracowanie wymaganych dokumentów, pozwoleń środowiskowych, opinii, ocen oddziaływania na środowisko itd. oraz wsparcie przy kontakcie z urzędami i organami weryfikującymi dokumentację),
  • obliczenia śladu węglowego i środowiskowego (dla organizacji i produktu),
  • doradztwa pod kątem zgodności z Taksonomią UE (wdrożenie wymogów, kwalifikacja oraz ocena zgodności),
  • doradztwa i nadzoru na każdym etapie procesu inwestycyjnego – począwszy od opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), doradztwa w procesie przetargowym i przy wyborze dostawców, poprzez nadzór nad realizacją [w tym Inżynier Kontraktu (dla inwestorów) i Niezależny Doradca Techniczny (dla banków i instytucji finansujących inwestycje)], koordynację szkoleń dla obsługi, a kończąc na wsparciu przy oddaniu do eksploatacji w pełni funkcjonalnego układu.

  Powyższe usługi obejmują również doradztwo przy inwestycjach w OZE realizowanych w celu zasilania instalacji wytwarzających zielony wodór.

  https://energopomiar.com/

  Współpraca

  Emerson

  Emerson jest globalnym liderem technologicznym w dziedzinie automatyzacji produkcji, procesów i dystrybucji. Oferujemy nowoczesne produkty i rozwiązania oraz szeroką gamę usług w dziedzinie zarządzania projektami dla wielu gałęzi przemysłu. Należymy do największych na świecie producentów aparatury kontrolno-pomiarowej, zaworów regulacyjnych, odcinających i systemów sterowania. Nasze marki, takie jak: OvationTM, RosemountTM, FisherTM, VanessaTM, MicroMotionTM czy DeltaVTM są znane i cenione na całym świecie.

  Spółki z Grupy Emerson zatrudniają w Polsce ponad 900 osób. W Warszawie, Emerson posiada swoje europejskie centrum eksperckie dla przemysłu energetycznego oraz centrum badawczo-rozwojowe modelowania procesów technologicznych, gdzie tworzone jest stosowane na całym świecie oprogramowanie symulacyjne oraz komponenty technologiczne wspierające niezawodność i bezpieczeństwo przemysłu.

  Wodór jest nadzieją na zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię, przy jednoczesnym zmniejszeniu globalnego śladu węglowego, co pozwoli na dekarbonizację sektorów, w których inaczej trudno byłoby znacząco ograniczyć emisje. Emerson produkuje i dostarcza urządzenia oraz systemy sterowania w całym ciągu technologicznym procesu wytwarzania, dystrybucji i zużycia wodoru. Sztandarowym produktem są przepływomierze masowe serii HPC przystosowane do rozliczeń ilości wodoru nawet pod ciśnieniem 1000 bar lub ciekłego o temperaturze poniżej -253 ºC. Ponadto w aplikacjach wodorowych możemy odnaleźć poniższe rozwiązania.

  Oferujemy m.in.:
  • inteligentne bezprzewodowe rozwiązania do pomiaru ciśnienia, temperatury, poziomu i przepływu – Smart Wireless,
  • aparaturę do pomiarów fizykochemicznych w cieczach,
  • analizatory przemysłowe do analizy gazów,
  • urządzenia do pomiaru ciśnienia, temperatury i przepływu wielofazowego,
  • radary i przetworniki ultradźwiękowe do pomiaru poziomu w zbiornikach,
  • zawory regulacyjne i odcinające,
  • reduktory ciśnienia,
  • systemy sterowania,
  • kompleksowe rozwiązania z dziedziny szeroko rozumianej automatyki przemysłowej, w tym projekty ‘pod klucz’,
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
  • szkolenia.

  Nasze urządzenia wyposażone są w zaawansowane możliwości diagnostyczne i komunikują się w najpopularniejszych standardach i protokołach przemysłowych. Posiadamy certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

  Emerson
  Emerson Process Management Sp. z o.o.
  ul. Konstruktorska 13
  02-673 Warszawa
  tel.: 48 22 45 89 100/200
  fax: 48 22 45 89 146
  e-mail: info.pl@emerson.com
  www.emerson.com/pl

  Współpraca

  Enertrag SE

  ENERTRAG jest wiodącą firmą w branży odnawialnych źródeł energii i jednym z pionierów transformacji energetycznej. Dzięki rozległej wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwoju, budowy, posiadania i eksploatacji zintegrowanych elektrowni, które wytwarzają energię elektryczną i zielony wodór wyłącznie z wiatru i słońca, ENERTRAG odgrywa kluczową rolę
  w zrównoważonej produkcji energii.

  Firma produkuje ponad 2 terawatogodziny zielonej energii elektrycznej rocznie z własnych elektrowni i aktywnie rozwija projekty o mocy ponad 10 gigawatogodzin w dziewięciu krajach na całym świecie. Jako dostawca kompleksowych usług dla zintegrowanych elektrowni, ENERTRAG stosuje holistyczne podejście, które obejmuje rozwój, budowę i eksploatację elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych i instalacji do elektrolizy, a także należącą do systemu powiązaną infrastrukturę sieciową. Firma kładzie również nacisk na efektywny serwis instalacji i modernizację istniejących elektrowni. Celem jest synergiczne połączenie energii elektrycznej, ciepła i mobilności we wszystkich obszarach życia poprzez dostarczanie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej oraz zielonego wodoru do głównych klientów jak przemysł
  i dystrybutorzy.

  Dzięki ponad trzydziestoletniemu doświadczeniu, ENERTRAG posiada oddany zespół ponad 1000 pracowników na czterech kontynentach. Dzięki solidnemu ratingowi kredytowemu, wysokiemu współczynnikowi kapitału własnego i szerokiej gamie własnych elektrowni, jest atrakcyjnym partnerem dla dostawców.

  Współpraca

  Kancelaria CMS

  CMS jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii prawnych działających w Polsce – działamy na polskim rynku od ponad 25 lat. Zespół ponad 200 prawników wspiera usługami doradztwa prawnego i podatkowego klientów prowadzących działalność we wszystkich sektorach gospodarki. Kancelaria pracuje zarówno dla międzynarodowych spółek, jak i polskich przedsiębiorstw rodzinnych, instytucji finansowych oraz dla sektora publicznego. Zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 79 biur CMS zlokalizowanych w 74 miastach w 45 krajach na całym świecie, dzięki czemu klienci otrzymują wsparcie międzynarodowych zespołów oraz najwyższej jakości pomoc prawną dotyczącą innych rynków, na których prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność. Z kolei specjalizacja sektorowa pozwala kancelarii zaoferować klientom wsparcie prawników, którzy rozumieją wyzwania i specyfikę prowadzenia działań biznesowych w danej branży, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych, w tym sektora energetycznego, petrochemicznego i chemicznego.

  W poznańskim biurze Kancelarii CMS pracują eksperci zajmujący się doradztwem z zakresu energetyki odnawialnej, energetycznych spraw regulacyjnych, projektów inwestycyjnych różnych branż (w szczególności realizowanych w formule EPC) i projektów infrastrukturalnych, nieruchomości i transakcji nieruchomościowych, transakcji dotyczących aktywów infrastrukturalnych, prawa ochrony środowiska, poszukiwania i wydobywania gazu i ropy naftowej oraz kwestii pracowniczych.

  Skala i prestiż realizowanych projektów przekłada się na wysoką pozycję kancelarii w międzynarodowych rankingach Chambers Europe, Legal 500 EMEA oraz IFLR1000 – wszystkie główne praktyki CMS objęte rankingami klasyfikowane są jako wiodące na polskim rynku.

   Strona www: CMS in Poland – International Law Firm

  Współpraca

  Baltic Control® Certification

  Baltic Control® Certification

  Jesteśmy jedną z wiodących firm certyfikujących w dziedzinie produkcji żywności i zrównoważonego rozwoju. Koncentrujemy się głównie na dobrostanie zwierząt, paszach, zielonej produkcji i zrównoważonej produkcji energii, w tym certyfikacji standardów KZR INiG, ISCC EU AND PLUS i REDcert oraz weryfikacji gazów cieplarnianych (GHG) zgodnie z ISO 14 065.

  Jesteśmy rozpoznawalni na całym świecie i staramy się oferować naszym klientom prawdziwie niezależne usługi, w razie potrzeby, z naciskiem na szybką reakcję, dbałość o szczegóły i kompetentne wykonanie. Wnosimy wartość dodaną do potrzeb klientów i utrzymujemy dobre i długoterminowe relacje biznesowe.

  Certyfikacja paliwa wodorowego

  Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie wodorem jako czystym nośnikiem energii, certyfikacja w tym obszarze ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że paliwo wodorowe jest produkowane i wykorzystywane w sposób naprawdę zrównoważony i bezpieczny. Aby wodór mógł być uznany za ekologiczne i zrównoważone źródło energii, musi być wytwarzany w procesie elektrolizy wody zasilanej odnawialnymi źródłami energii lub, co najmniej, obejmować technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, gdy jest wytwarzany z paliw kopalnych.

  Baltic Control Certification, w kontekście paliwa wodorowego, będzie oceniać i certyfikować cały łańcuch dostaw wodoru – od produkcji do konsumpcji. Obejmuje to certyfikację pochodzenia wodoru, technologii wykorzystywanych do jego produkcji, przechowywania i metod transportu oraz emisji związanych z jego produkcją i wykorzystaniem.

  Ogólny wpływ

   Świadcząc usługi certyfikacyjne w tych obszarach, Baltic Control® Certification odgrywa kluczową rolę w przejściu na bardziej zrównoważoną i niskoemisyjną gospodarkę. Nasze certyfikaty pomagają budować zaufanie wśród konsumentów, firm i organów regulacyjnych, zapewniając przejrzystość i przestrzeganie uznanych standardów. To z kolei może przyspieszyć przyjęcie zrównoważonych praktyk i rozwój rynków zrównoważonych produktów, w tym wodoru, przyczyniając się znacząco do globalnych wysiłków na rzecz walki ze zmianami klimatu i promowania zrównoważonego rozwoju.

  Współpraca

  Integrotech sp. z o.o.

  Integrotech sp. z o.o. (rok założenia: 2001) jest firmą inżyniersko-produkcyjną.

  Prowadzimy działalność projektową, wdrożeniową, produkcyjną, wykonawczą, usługową i handlową. Kierunki rozwoju firmy uwzględniają wyzwania transformacji energetycznej, stąd wprowadzenie do portfolio w kategorii obiektów technologicznych biogazowni i biometanowni, a w kategorii produktów: gazomierzy, przeliczników objętości gazu, chromatografów oraz analizatorów jakości gazu dostosowanych do pracy w instalacjach biogazu oraz mieszaniny gazu ziemnego i wodoru.

  Oferta produktowa firmy obejmuje urządzenia oraz komponenty i części zamienne urządzeń i armatury dla automatyki i pomiarów oraz transportu i magazynowania mediów gazowych i ciekłych stosowanych w przemyśle, energetyce, gazownictwie, biogazownictwie i kopalnictwie.

  Zrealizowaliśmy kompleksowo obiekty średnie (Q<10.000 Nm3/h) i duże (Q>120.000 Nm3/h) na sieci gazociągów tranzytowych wysokiego ciśnienia.

  Posiadamy certyfikację wg MID, PED, ATEX, ISO (jakość i jakość w spawalnictwie).

  Współpraca

  Fundacja Instrat

  Instrat jest polską organizacją pozarządową, think tankiem z misją wspierania debaty i polityk publicznych otwartymi danymi i badaniami, działającym na rzecz sprawiedliwej, zielonej i cyfrowej gospodarki. Realizujemy programy badawcze w obszarach: Energia i klimat, Sprawiedliwa transformacja, Zrównoważone finanse oraz Gospodarka cyfrowa, a także rozwijamy platformę otwartych danych o energii, klimacie i górnictwie energy.instrat.pl.

  Współpraca

  Myt Poland Sp. z o.o.

  In the Energy Sector, MYTILINEOS is the largest Greek private company, active in the entire spectrum of energy. It constitutes an integrated energy utility at international level, from the development, construction and operation of thermal units and RES projects, design, and construction of electricity infrastructure projects, to the retail supply of electricity and natural gas, supply and trading of natural gas and the provision of competitive energy products and services (energy efficiency and integration, smart cities services and hydrogen projects etc.). The Company’s structure now includes five new activities: M Renewables where the entire renewable energy portfolio is consolidated, M Energy Generation & Management for the management of generation and power plants, M Energy Customer Solutions or retail supply of energy and natural gas as well as new retail products and services, M Integrated Supply & Trading for B2B customers and M Power Projects for conventional electricity generation projects, energy transition projects etc.

  Współpraca

  ORLEN Spółka Akcyjna

  Grupa ORLEN to zintegrowany koncern multienergetyczny należący do grona 150 największych firm na świecie i notowany w światowych zestawieniach Fortune Global 500 i Platts TOP250. Jako pierwsza firma w regionie zadeklarował osiągnięcie całkowitej neutralności emisyjnej w 2050 roku. Koncern prowadzi działalność na 10 rynkach – w Polsce, Czechach, Niemczech, Austrii, na Litwie, Słowacji, Węgrzech oraz w Kanadzie, Norwegii i Pakistanie. Dysponuje aktywami zdolnymi do przerobu ponad 45 mln ton ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie sieci blisko 3500 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN dociera do ponad 100 krajów na 6 kontynentach.

  Współpraca

  Coactum RPE Sp. z o.o.

  Coactum RPE Sp. z o.o. została powołana jako odpowiedź na zapotrzebowanie sektora przemysłowego w Polsce na świadczenie kompleksowych usług doradczych i realizacji przedsięwzięć w obszarze technologii energetycznych oraz instalacji towarzyszących.

  Firma wywodzi się z Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego, z którym tworzy grupę kapitałową. Nasz zespół składa się z 50 osób, wśród których znajdują się kierownicy, inżynierowie (energetycy, automatycy, elektrycy) oraz technolodzy z wieloletnim doświadczeniem.

  Wyróżnia nas zdolność do kompleksowej obsługi Inwestorów począwszy od identyfikacji i charakterystyki gospodarki energetycznej danego zakładu, poprzez opracowanie audytu, koncepcji projektowych, projektów technicznych aż po wykonanie inwestycji pod klucz. Zapewniamy przy tym pełną obsługę techniczną, prawną i środowiskową.

  Kadra oraz zaplecze techniczne pozwalają nam na realizacje Inwestycji niemal wyłącznie z wykorzystaniem zasobów własnych. Przyjęta strategia ma na celu utrzymanie wysokiej jakość świadczonych usług, zapewnienie powtarzalności w zakresie efektów oraz utrzymanie implementowanych rozwiązań i pomysłów wewnątrz firmy.

  Posiadane interdyscyplinarne doświadczenie m.in. w branży hutniczej, papierniczej, spożywczej, elektroenergetycznej i przemyśle energochłonnym pozwala nam na tworzenie hybrydowych rozwiązań, przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia rentowności procesów produkcyjnych.

  Współpraca

  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

  Patronat Medialny

  WysokieNapiecie.pl

  Patronat Medialny

  Cire.pl

  Patronat Medialny

  GramwZielone.pl

  Patronat Medialny

  Portal Komunalny

  Patronat Medialny

  Biznes Alert

  Patronat Medialny

  Teraz Środowisko

  Patronat Medialny

  fleetLOG

  Magazyn fleetLOG skupia różnorodne media zajmujące się najnowszymi trendami w transporcie drogowym i logistyce. Traktując transport jako swoisty ekosystem, odnosi się do założeń transportu 4.0 oraz postulatu optymalizacji procesów i budowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Mając na uwadze racjonalne używanie zasobów i ochronę środowiska, analizuje nowe technologie w kontekście szans, jakie stwarzają dla biznesu i ogółu społeczeństwa.

  Patronat Medialny

  ZielonaGospodarka.pl

  Patronat Medialny

  GospodarkaMorska.pl

  Patronat Medialny

  eCiepło.pl

  E-ciepło jest branżowym portalem skupiającym swoją uwagę na odnawialnych źródłach energii. Medium połączyło swobodę największej grupy dyskusyjnej z możliwościami biznesowymi i marketingowymi portalu informacyjnego.

  Dzięki takiemu zabiegowi ecieplo.pl dociera do ludzi zainteresowanych tematem odnawialnych źródeł energii (producentów, dostawców i instalatorów). Ecieplo.pl to platforma informacyjna składająca się z:

  85 tys. osób zrzeszonych i aktywnie działających w naszej grupie na Facebooku Pompy ciepła – forum, która działa od 2011 roku. Pojawia się tam kilkaset postów oraz kilka tysięcy komentarzy tygodniowo.

  Portalu www.ecieplo.pl, który stanowi odpowiedź na najczęściej padające pytania oraz metodę na zebranie w jednym miejscu najważniejszych informacji z branży źródeł odnawialnej energii (fotowoltaika, pompy ciepła, rekuperacja, wentylacja, klimatyzacja, automatyka, biomasa, elektromobilność, ogrzewanie na podczerwień).

  Patronat Medialny

  TruckFocus.pl

  TruckFocus.pl jest portalem skierowanym do pracowników i właścicieli firm transportowych, pracowników serwisów naprawiających pojazdy ciężarowe i wszystkich chcących znać najświeższe informacje z branży.

  Publikuje nowości ze świata ciężarówek i autobusów – zarówno artykuły poświęcone nowym modelom pojazdów, częściom zamiennym jak i akcesoriom i oponom. Informuje o ważnych wydarzeniach w branży transportowej. Na TruckFocus.pl ukazują się artykuły techniczne oraz raporty i badania.

  Znajdziesz tu także informacje o szkoleniach dla mechaników, diagnostów i pracowników spedycji, transportu i logistyki oraz oferty pracy w branży.

  Nowinki techniczne, raporty, sondaże, aktualności ze świata samochodów ciężarowych – to wszystko i jeszcze więcej znajdziesz na TruckFocus.pl.

  Patronat Medialny

  www.ecoekonomia.pl

  www.ecoekonomia.pl to portal o najważniejszych dla planety i gospodarki sprawach. Głównym założeniem wydawców jest informowanie o tematach ekologicznych mających wpływ na codzienne życie, biznes oraz finanse.

  Ekologia to nie tylko lepsza jakość i nowoczesny styl życiaTo przede wszystkim biznes! Możliwość korzystnego jej wprowadzenia widzimy na każdym kroku. W domu, w biurze, w fabryce, na bazarku i polu. Wierzymy, że szybciej i efektywniej pomożemy planecie, jeśli sprawami eko zainteresują się wszyscy. Nie tylko podczas segregacji odpadów, ale także robienia zakupów, prowadzenia biura czy produkcji ubrań.

  Ekologia jest ekonomiczna – to nie frazes, to fakt! Zmianę sposobu postępowania wymuszają na nas nie tylko rosnące ceny tzw. „nieekologicznych” zachowań, jak na przykład brak segregacji śmieci. Ekologia stała się element filozofii firm, ich strategii lub po prostu sposobem prowadzenia działalności. Po to aby wspierać wszelkie działania powstał portal o ekologii.

  Patronat Medialny

  sozosfera.pl

  Wybierz pakiet

  UDZIAŁ STACJONARNY + wystąpienie

  Sold out!
  • Udział w 2 dniach wydarzenia
  • Dostęp do materiałów pokonferencyjnych w formie elektronicznej
  • Zaświadczenie o udziale w formie elektronicznej
  • Logo Twojej firmy wśród Partnerów wydarzenia
  • Informacja o Twojej firmie w katalogu elektronicznym
  • 20 minutowe wystąpienie z prezentacją firmy/usług
  • Informacja o wystąpieniu na social mediach powermeetings.eu oraz w newsletterze
  Kup bilet

  UDZIAŁ STACJONARNY +

  Sold out!
  • Udział w 2 dniach wydarzenia
  • Dostęp do materiałów pokonferencyjnych w formie elektronicznej
  • Zaświadczenie o udziale w formie elektronicznej
  • Logo Twojej firmy wśród Partnerów wydarzenia
  • Informacja o Twojej firmie w katalogu elektronicznym
  Kup bilet

  UDZIAŁ STACJONARNY

  Sold out!
  • Udział w 2 dniach wydarzenia
  • Dostęp do materiałów pokonferencyjnych w formie elektronicznej
  • Zaświadczenie o udziale w formie elektronicznej
  Kup bilet
  location

   

  Gdynia *

   

  *Po rejestracji uczestnicy otrzymują szczegóły dotyczące lokalizacji
  i wskazówki do rezerwacji noclegu.

  Pytania❓ Zapraszamy do kontaktu:

   Co jeszcze organizujemy❓

   jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, renata.kaluzna@powermeetings.eu Kongres Wodór, Biogaz, Biometan – kluczowe technologie i paliwa w dekarbonizacji przemysłu

   Jesteś zainteresowany udziałem w Kongresie Wodoru?
   Chcesz wiedzieć więcej zanim spotkasz się z nami na kolejnej edycji❓
   Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

   Do usłyszenia, Renata Kałużna, powermeetings.eu
    * pola wymagane