Procedowana obecnie nowelizacja Prawa energetycznego niesie za sobą wiele zmian i nowości dla rynku energii. Niewątpliwie jedną z ważniejszych i długo oczekiwanych zmian zawartych w nowelizacji będą regulacje wprowadzające rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie i rozwój magazynów energii w Polsce – aby przybliżyć Państwu nowe, procedowane regulacje zapraszamy do udziału w seminarium:

 

MAGAZYNY ENERGII

– aktualne i projektowane regulacje, perspektywy rozwoju

17 marca 2021 I @online

 

Lokalizacja 📱💻🖥? Szkolenie odbędzie się w formie online, zatem można wziąć udział z każdego dowolnego miejsca na świecie 📍, w którym mają Państwo dostęp do internetu 🌍

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kalużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

9:00 - 9:15

Rejestracja/Logowanie do systemu

9:15 - 11:00

Magazynowanie energii – aktualne i projektowane regulacje

– magazyny w prawie unijnym i polskim – bieżący stan prawny

– bariery prawne

– nowości regulacyjne zawarte w nowelizacji prawa energetycznego

– przyłączanie magazynów do sieci i świadczenie usługi magazynowania

– rejestry, koncesje, taryfy i opłaty

– rola OSD i OSP

– magazyny a instalacje oze

11:00 - 11:20

Przerwa

11:20 - 13:20

Magazyny energii i ich miejsce w systemach wsparcia OZE

– nowa definicja instalacji hybrydowej, udział w Aukcjach OZE

13:20 - 13:40

Przerwa

13:40 - 14:40

Magazynowanie energii

– dostępne technologie, zastosowanie, koszty

Prowadzący

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny
Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny
Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Maciej Wesołowski

Maciej Wesołowski

Radca Prawny, Partner
w kancelarii NGL Wiater sp.k.

Maciej Wesołowski

Maciej Wesołowski

Radca Prawny, Partner
w kancelarii NGL Wiater sp.k.

Maciej Wesołowski specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym na rzecz podmiotów z sektora energetycznego.  Jest współautorem wznowienia komentarza do Prawa energetycznego pod redakcją M. Swory i Z. Murasa, współredaktorem (a także współautorem) komentarza do Dyrektywy 2009/28 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Sara Radzicka

Sara Radzicka

Radca prawny, Associate
w kancelarii NGL Wiater sp.k.

Sara Radzicka

Sara Radzicka

Radca prawny, Associate
w kancelarii NGL Wiater sp.k.

Sara Radzicka specjalizuje się w prawie energetycznym. Doradza podmiotom z sektora energetyki i gazu w szczególności w kwestiach związanych z unbundlingiem, przyłączaniem odbiorców do sieci, rynkiem mocy czy odnawialnymi źródłami energii.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Partner Merytoryczny

NGL Legal

NGL Legal to zespół zaangażowanych prawników, którzy świetnie rozumieją otoczenie biznesowe klientów i wyzwania związane z prowadzeniem działalności. Umiejętnie integrujemy doświadczenia zdobyte w polskich i międzynarodowych firmach prawniczych, jak również w spółkach z wielkiej czwórki. Dzięki temu podchodzimy do spraw klientów z otwartą głową szukając najlepszych rozwiązań i dopasowując działania pod konkretną organizację. Naszym celem jest budowanie długotrwałych relacji partnerskich opartych na transparentnej współpracy i zaufaniu. Wspieramy naszych klientów na rynku lokalnym i międzynarodowym korzystając z wypracowanych relacji partnerskich. Jesteśmy przekonani, że nasi klienci bardzo często poszukują usług zintegrowanych, a my jesteśmy w stanie takie właśnie usługi świadczyć.

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

Biznes Alert

Patronat Medialny

TerazŚrodowisko.pl

Zarejestruj się ⤵⤵⤵

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

1 Dostawca technologii i usług
2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
3
4
5
6
7
8

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN
Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

Wybierz konferencje lub warsztaty
Data
Kwota PLN netto
Rabat PLN netto*

*Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

690 1190 Magazyny energii 690,00 PLN netto cena z rabatem przy zgłoszeniu do 28 lutego 2021 1 190,00 PLN netto cena standardowa
 • Koszt udziału 1 osoby w seminarium:

        1 090,00  690,00 PLN + VAT cena promocyjna przy zgłoszeniu do 28 lutego 2021

        1 190,00 PLN + VAT cena standardowa

 • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: link do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
  z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
 • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
 • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
location

Szkolenie odbędzie się w wersji

@online

Szkolenie odbywać się będzie w czasie rzeczywistym, zatem istnieje możliwość zadawania pytań na czacie oraz po włączeniu mikrofonu.

Pytania❓ Zapraszamy do kontaktu

Co jeszcze organizujemy ❓

jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, jakub.dolezal@powermeetings.eu Magazyny energii

Jesteś zainteresowany tematem magazynowania energii❓
Chcesz wiedzieć więcej❓

Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
* pola wymagane