Forum Przemysłu Drzewnego 2022

XII Forum Spalania Biomasy 2022

XI Forum Biomasy, Pelletu i RDF w Ciepłownictwie i Energetyce 2022

XI Forum Spalania Biomasy 2021

X Forum Biomasy, Pelletu i RDF w Ciepłownictwie i Energetyce 2021

X Forum Spalania Biomasy 2020