Certyfikacja łańcucha dostaw KZR dla paliw biomasowych 2023

Certyfikacja łańcucha dostaw KZR dla paliw alternatywnych oraz odpadów 2023

Certyfikacja na zgodność z KZR dla paliw alternatywnych oraz odpadów grudzień 2022

Certyfikacja na zgodność z KZR dla paliw biomasowych grudzień 2022

Kongres Pelletu 2022

Certyfikacja na zgodność z KZR dla paliw biomasowych sierpień 2022

Certyfikacja na zgodność z KZR dla paliw alternatywnych oraz odpadów sierpień 2022

XII jesienne Forum Biomasy i RDF 2022

XI Forum Spalania Biomasy 2021

Obliczanie emisji GHG i KZR dla paliw biomasowych wrzesień 2021