Regulacje dot. norm paliw stałych będą gotowe do początku czerwca

Regulacje związane z nowelizacją ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw trafią do rządu do początku czerwca – zapowiedział we wtorek wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Zapewnił o braku sporu w pracach nad tymi regulacjami z Ministerstwem Rozwoju.
Przygotowywanemu w Ministerstwie Energii projektowi nowelizacji ustawy, która będzie dotyczyła przede wszystkim jakości trafiającego na rynek węgla, towarzyszą rozporządzenia: ws. metod badania jakości paliw stałych, ws. sposobu pobierania ich próbek oraz dotyczące wymagań jakościowych dla paliw stałych.
Źródło: CIRE/PAP

Bogaty program III Forum nt. ograniczania emisji przemysłowych!

Zachęcamy do zapoznania się z bogatym programem III Forum Technologii: IED, BREF, BAT. Emisje przemysłowe, dostępne technologie!

W programie m.in.:

PROGRAM – dzień I – 18 maja 2017
8:00-9:00 Rejestracja i poranna kawa
9:00-9:30 Oficjalne otwarcie, wystąpienia Gości Honorowych

 

Moderator:

Mirosław Niewiadomski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

 

Elżbieta Dmitruk, Zastępca Burmistrza Czeladzi ds. Komunalnych

Marek Mrówczyński, Prezes, EC BĘDZIN Sp. z o.o.

Ziemowit Słomczyński, Prezes, SBB ENERGY S.A

9:30-10:30 Stan prawny dotyczący stosowania konkluzji BAT i BREF. Wymagania wynikające z BAT w BREF dla LCP. Stan prac nad dokumentem referencyjnym BREF dla dużych obiektów spalania paliw

 

Michał Chędożko, Wydział Najlepszych Dostępnych Technik, Departament Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska

 

Michał Jabłoński, Ekspert ds. ochrony środowiska, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

 

Odstępstwa od konkluzji BAT

Zbigniew Kozłowski, Kancelaria Prawna K&LGates

10:30 – 11:30 Wystąpienia Partnerów Merytorycznych Forum

 

Dostosowanie Elektrociepłowni Będzin do IED w kontekście przyjętych konkluzji BAT/BREF

Robert Żmuda, Dyrektor Działu Rozwoju, SBB ENERGY S.A.

 

Efekt skutecznej redukcja tlenków azotu z Grupą Azoty

Agnieszka Marzec-Łazuga, Kierownik Sekcji Sprzedaży, Sekcja Sprzedaży RedNOx®, Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A.

11:30-12:00 Przerwa kawowa
12:00-13:00 Dyrektywa MCP – wyzwania dla średnich obiektów energetycznego spalania w Polsce

Dyrektywa NEC w sprawie redukcji krajowych emisji

Żaneta Woźniak, Starszy Specjalista, Wydział ds. Ochrony Atmosfery, Departament Powietrza i Klimatu, Ministerstwo Środowiska

 

Zanieczyszczenia powierzchni ziemi (remediacja gruntów)

Agnieszka Skorupińska, Counsel, Kancelaria Prawna Dentons

 

Najczęstsze problemy pojawiające się w toku radzenia sobie z zanieczyszczeniem – doświadczenia ORLEN

Leszek Paprot, Kierownik, Dział Ochrony Środowiska, Biuro Ochrony Środowiska, PKN ORLEN

13:00-14:00 Lunch
14:00-16:00 Forum technologii a praktyka przemysłowa – zastosowanie rozwiązań w praktyce

 

Instalacja Półsuchego Odsiarczania Spalin Clyde Bergemann w Elektrociepłowni Będzin

Dawid Chojnacki, Inżynier Produktu, Instalacje Ochrony Powietrza, Clyde Bergemann Polska

 

Doświadczenia z eksploatacji instalacji odsiarczania spalin pracującej w metodzie półsuchej w Elektrowni Skawina.

Marek Bogdanowicz, Menedżer ds. Produkcji, CEZ Skawina S.A.

 

Nowe źródła kogeneracyjne TAURON Ciepło w świetle wymagań konkluzji BAT

Marcin Staniszewski, Dyrektor, Departament Produkcji, TAURON Ciepło Sp. z o.o.

 

Doświadczenia firmy TERMALL Sp. z o.o. związane z udziałem w realizacji inwestycji proekologicznych

Stella Dziadzio, Specjalista ds. oczyszczania spalin, TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia

 

Jak zmodernizować system monitoringu emisji, aby spełnił wymagania zawarte w konkluzjach BAT?

Anna Palewicz, Dział Pomiarów Procesowych i Środowiskowych, OMC Envag Sp. z o.o.

 

Technologia usuwania metali ciężkich ze ścieków pochodzących z IMOS

Piotr Czupryński, Kierownik Projektów Badawczo-Rozwojowych, Centrum Badań i Rozwoju, EDF Polska S.A. w Krakowie

 

Kamery termowizyjne do optycznego wykrywania wycieków gazów

Dariusz Knapek, EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o.

 

Wielkogabarytowe tłumiki hałasu w przemyśle

Adrian Leszczyński, Product Manager ENERGOPIAST Sp. z o.o.

 

16:00-17:00 PANEL DYKUSYJNY:

 

Jak planować inwestycje mając na uwadze zapisy dyrektywy o emisjach przemysłowych IED oraz MCP oraz zmieniające się środowisko prawne (konkluzje BAT, BREF)

 

Moderator:

Mirosław Niewiadomski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

 

Uczestnicy panelu:

Marek Mrówczyński, Prezes, EC BĘDZIN Sp. z o.o.

Robert Żmuda, Dyrektor Działu Rozwoju, SBB ENERGY S.A.

Agnieszka Marzec-Łazuga, Kierownik Sekcji Sprzedaży, Sekcja Sprzedaży RedNOx®, Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy

 

19:00-23:00 Uroczysta kolacja

 

PROGRAM – dzień II – 19 maja 2017

Wydarzenie towarzyszące: zwiedzanie EC Będzin

10:00 Zbiórka przed EC Będzin
10:00-12:00 Zwiedzanie EC Będzin.
12:00-12:30 Przejazd do Hotelu Szafran
12:30-13:30 Lunch w Hotelu Szafran

 

PROGRAM – dzień II – 19 maja 2017

Wydarzenie towarzyszące: Warsztaty: Zanieczyszczenia powierzchni ziemi

10:00 Rejestracja i poranna kawa
10:00-13:00 Warsztaty: Zanieczyszczenia powierzchni ziemi w przemyśle

 

Prowadzący:

Miłosz Tomasik, Kancelaria Prawna K&L Gates

13:00-13:30 Lunch w Hotelu Szafran

 

ZAPRASZAMY!!!!

 

Nowy projekt ustawy o rynku mocy

Ministerstwo Energii opublikowało na stronach Rządowego Centrum Legislacji nowy projekt ustawy o rynku mocy, który ma stanowić formę pomocy dla tradycyjnych elektrowni, oferując wynagrodzenie za utrzymanie ich w gotowości do pracy. Koszty subsydiów mają zostać przeniesione na rachunki odbiorców energii.

Na stronie RCL znajdziemy projekt ustawy o rynku mocy w wersji 5.0, datowany na 12 maja 2017 r.

To już kolejny projekt ustawy o rynku mocy, który przedstawiło Ministerstwo Energii. Poprzedni ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji w grudniu ubiegłego roku i został wówczas jednocześnie skierowany do konsultacji.

Jak wówczas informowało Ministerstwo Energii, opracowanie tej ustawy ma na celu wdrożenie rynku mocy, na którym towarem będzie moc dyspozycyjna, którą mogą oferować wytwórcy, uzyskując wynagrodzenie za gotowość do jej dostarczania wraz z obowiązkiem jej dostarczenia w okresach napiętego bilansu mocy (tzw. okresach zagrożenia), czyli w sytuacjach, gdy zachodzi ryzyko, że mogą wystąpić problemy z zaspokojeniem szczytowego zapotrzebowania odbiorców na moc.

– Potrzeba wydania przedmiotowego aktu wynika z konieczności zapobieżenia niedoborom mocy wytwórczych, a zatem przemodelowania otoczenia regulacyjnego rynku energii elektrycznej w taki sposób, aby stworzyć silne zachęty ekonomiczne do budowy, utrzymywania i modernizacji jednostek wytwórczych oraz do zarządzania zużyciem energii u odbiorców – napisał resort energii w uzasadnieniu grudniowego projektu ustawy o rynku mocy.

Rynek mocy ma działać w formie aukcji organizowanych przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w oparciu o parametry ustalone przez ministra energii.

Na subsydia w ramach rynku mocy, które trafią do operatorów elektrowni, mają zrzucać się w rachunkach za energię odbiorcy końcowi.

Plany wdrożenia w Polsce rynku mocy może pokrzyżować Komisja Europejska, która w przygotowanym pakiecie regulacji dla europejskiego rynku energii – tzw. pakiecie zimowym – zaproponowała wyłączenie z możliwości subsydiowania w ramach rynków mocy elektrowni produkujących energię przy poziomie emisji ponad 550 g CO2 na kWh.

Taki zapis, jeśli zostanie przyjęty, może wykluczyć z pomocy publicznej w ramach rynków mocy wszystkie polskie elektrownie węglowe, w tym nowobudowane.

KE chce, aby nowe regulacje zaczęły obowiązywać od 2021 r. dla nowych elektrowni, a 5 lat później mają objąć również jednostki zbudowane wcześniej.

Już w ten czwartek spotykamy się w Czeladzi! Dołącz do nas i Ty!

III Forum nt. ograniczania emisji przemysłowych w Czeladzi już w ten czwartek! Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w tym wydarzeniu informujemy, że zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy tylko do 15 maja! Dlatego prosimy o jak najszybsze przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, bądź rezerwację miejsc telefonicznie +48 22 740 67 80 lub mailowo na adres agnieszka.kozlowska@powermeetings.eu

UE zatwierdziła tzw. konkluzje BAT!

Przedstawiciele państw Unii Europejskiej 28 kwietnia br.  głosowali w sprawie nowych wymagań środowiskowych dla m.in. firm energetycznych, tzw. konkluzji BAT. Przyjęte konkluzje wprowadzają m.in. bardziej restrykcyjne wymogi dla takich zanieczyszczeń, jak: SO2 (dwutlenek siarki) , NOx (tlenki azotu) i pył, niż przewiduje to dyrektywa o emisjach przemysłowych. Dopuszczalnymi poziomami emisji objęte zostały także dodatkowe substancje, takie jak Hg (rtęć), HCl (chlorowodór), HF (fluorowodór) i NH3 (amoniak). Przepisy te do tej pory były regulowane dyrektywą o emisjach przemysłowych (IED).

Więcej na ten temat w trakcie III Forum nt. ograniczania emisji przemysłowych w Czeladzi opowiedzą Państwu Michał Chędożko z Ministerstwa Środowiska, Michał Jabłoński z Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie oraz Zbigniew Kozłowski z Kancelarii K&L Gates.

Zapraszamy do udziału w Forum!

Wytwórco energii skorzystaj z 50% rabatu!

Z przyjemnością informujemy, że dzięki współpracy z naszymi Partnerami –  przedstawicielom elektrowni i elektrociepłowni możemy zaproponować 50% rabat na cenę uczestnictwa w III Forum Technologii: IED, BREF, BAT. Emisje przemysłowe, dostępne technologie! Zatem prosimy nie zwlekać i już dziś zarezerwować udział w tym wydarzeniu!

 

Warsztaty nt. zanieczyszczeń powierzchni ziemi w przemyśle w trakcie Forum!

 

W drugim dniu Forum w Czeladzi odbędą się warsztaty: Zanieczyszczenia powierzchni ziemi w przemyśle.

Zapisy nowego, tzw. rozporządzenia glebowego dotyczą każdego właściciela działki, a więc także właścicieli zakładów przemysłowych. Wszyscy zostali zobowiązani do przeprowadzenia badań gleby na swój koszt. Gdy ziemia będzie w złym stanie trzeba będzie dodatkowo zapłacić za jej  remediację. Więcej na ten temat  dowiedzą się Państwo w trakcie warsztatów powermeetings.eu w dniu 19 maja br.!

Wielkie przejęcie na polskim rynku energii

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wczoraj poinformował, że PGE oraz spółki EDF International SAS i EDF Investment II B.V. podpisały wstępna umowę dotyczącą sprzedaży aktywów EDF w Polsce.

Z transakcji przejęcia polskich aktywów EDF wycofały się inne polskie, państwowe koncerny energetyczne. Natomiast PGE, wcześniej deklarująca udział na poziomie 60 proc. w transakcji realizowanej wraz z partnerami biznesowymi, którzy ostatecznie z niej zrezygnowali, występuje teraz jako jedyny oferent i zobowiązała się do samodzielnego nabycia aktywów EDF w Polsce.

Aktywa francuskiego koncernu w naszym kraju obejmują wszystkie akcji EDF w spółce EDF Polska S.A., do której należą m.in. 4 elektrociepłownie w Krakowie, Gdańsku, Gdyni i Toruniu oraz sieć dystrybucjna ciepła w Toruniu, a także elektrownia Rybnik.

Umowa zakłada również nabycie wszystkich akcji EDF w ZEC „Kogeneracja” S.A., która jest właścicielem 4 elektrociepłowni we Wrocławiu, Zielonej Górze, Czechnicy i Zawidawiu oraz sieci dystrybucji ciepła w Zielonej Górze, Siechnicach i Zawidawiu.

Warunki zawartego porozumienia dają EDF opcję do wezwania PGE do podpisania umowy sprzedaży akcji wskazanych wyżej aktywów, przy spełnieniu pewnych warunków, w tym uzyskaniu zgód korporacyjnych EDF na transakcję sprzedaży.

Umowa sprzedaży akcji może zostać zawarta w terminie do 26 lipca 2017 br.

Fundusze na OZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł z WFOŚiGW w Białymstoku pierwszą umowę w ramach nowego programu Region. Z kwoty pożyczki 33 mln zł ponad jedna trzecia zostanie wykorzystana na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu OZE i efektywności energetycznej.

Udzielona przez NFOŚiGW pożyczka dla WFOŚiGW w Białymstoku zostanie przeznaczona na rozbudowę oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Choroszczy, budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w Siemiatyczach, modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze (Kajanka, Siemiatycze – Stacja, Tołwin, Wiercień Duży, Wiercień Mały, Wólka Nadbużna), montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Krypno i modernizację Kotłowni Głównej w Mońkach.

Realizacja tych projektów przyczyni się do polepszenia gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawy jakości powietrza na terenie województwa podlaskiego i wpisuje się w Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz strategiczne plany związane z ochroną atmosfery oraz efektywnością energetyczną – komentuje Kazimierz Kujda, prezes zarządu NFOŚiGW, który podpisał umowę z Piotrem Dzierżanowskim, prezesem zarządu WFOŚiGW w Białymstoku.

Więcej na ten temat na www.nfosigw.gov.pl

 

Polska firma stworzyła wirtualną elektrownię

 

Zwiększające się każdego roku szczyty letniego i zimowego zużycia prądu powodują drastyczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Problem ten ma rozwiązać innowacyjna usługa o nazwie DSR, która umożliwi przesunięcie poboru energii elektrycznej przez niektóre podmioty w inne, nie tak obciążone pory dnia.

Zaletą usługi o nazwie DSR (Demand Side Response) jest to, że wszystkie korzystające z niej strony na niej zyskują. Najbardziej zainteresowani zyskują nieprzerwany dostęp do energii elektrycznej, natomiast inni mogą na tym dodatkowo zarobić. Chodzi o tak zwane negawaty, czyli niewykorzystane megawaty. Powstają one, kiedy odbiorca na pewien czas ogranicza zużycie energii elektrycznej, co może mieć kluczowe znaczenie podczas tak zwanych szczytów zapotrzebowania. Występują one codziennie rano i wieczorem, ale największe poziomy osiągają w najbardziej energochłonne dni zimy i lata. I właśnie wtedy z pomocą przychodzi usługa DSR.

– DSR to odpłatne działanie strony popytowej, ku zapewnieniu bezpieczeństwa w krajowym systemie elektroenergetycznym. Polega na przesunięciu poboru energii elektrycznej w inne pory dnia, kiedy nie występują niedobory. Jest to również przesunięcie poboru energii podczas procesów pomocniczych, a także poprzez wykorzystanie generacji wewnętrznej u naszych klientów – mówi agencji informacyjnej Newseria Innowacje Piotr Chylmański z firmy Enspirion (Grupa Kapitałowa Energa).

Aby zwiększyć efektywność zarządzania energią elektryczną, firma Enspirion – największy w Polsce agregator skupiający potencjał negawatów oferowanych przez odbiorców – buduje także tak zwaną wirtualną elektrownię. Ma ona pełnić rolę narzędzia, gromadzącego doświadczenie usług bilansujących i systemowych. Zadaniem systemu jest analiza poboru energii elektrycznej klientów przemysłowych i dostosowanie go do warunków pogodowych lub występujących awarii. Ponadto system ma również ustalać harmonogram pracy w systemie.

Więcej na NEWSERIA

 

 

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu