Opłata mocowa – zgodnie z założeniami ustawodawcy ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski. Już od 1 stycznia 2021 stanowi ona kolejną pozycję na naszych rachunkach za prąd. 

19 listopada 2020 Prezes URE ogłosił wybrane godziny doby konieczne do obliczenia stawki opłaty mocowej dla obiorców innych niż indywidualne gospodarstwa domowe, a  30 listopada 2020 jej wysokość. Do wnoszenia opłaty zobowiązani jesteśmy wszyscy – zarówno jako przedsiębiorcy jak i jako indywidualne gospodarstwa domowe.

 • Czy jesteś na to przygotowana/y?
 • Czy wzięłaś / wziąłeś pod uwagę ten dodatkowy koszt kalkulując ceny wytwarzanych przez Twoje przedsiębiorstwo produktów / dostarczanych usług?
 • Czy wiesz którą stawkę zastosować?
 • Czy wiesz jak wyliczyć swoją opłatę?

Mając na uwadze to, jak wiele pytań trafia do nas w związku z tym tematem, przygotowaliśmy dla Państwa wraz z Panią Małgorzatą Kozak, Ekspertem ds. Rozwoju Rynków oraz wieloletnim pracownikiem URE, II edycję seminarium online na temat:

 

OPŁATA MOCOWA i inne czynniki wpływające na wzrost cen energii

regulacje prawne i możliwości optymalizacji

27 stycznia 2021, @online 

 

Zapraszam do udziału!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:30 - 9:00

Logowanie do systemu

9:00 - 9:30

Część I

 

Rynek Mocy

 • regulacje dotyczące rynku mocy
 • organizacja rynku mocy – główne procesy
 • uczestnicy rynku mocy – prawa i obowiązki
9:30 - 10:00

Część II

 

Regulacje dotyczące opłaty mocowej

 • ustawa i rozporządzenie
 • koszty rynku mocy – na rok 2021 i na kolejne lata
10:00 - 10:15

Przerwa

10:15 – 11:15

Część III

 

Opłata Mocowa 

 • kto i na jakich zasadach jest zobowiązany do płacenia opłaty mocowej
 • zasady wyznaczania godzin doby objętych opłatą mocową
 • zasady wyznaczania stawki opłaty mocowej
 • zasady obliczania opłaty mocowej – przykładowe obliczenia
 • możliwość obniżenia opłaty mocowej
 • DSR,  fotowoltaika – wpływ na wysokość opłaty mocowej
 • zmiana sprzedawcy – umowa sprzedaży – na co zwracać uwagę
 • jakie zmiany w prawie planuje ustawodawca?
11:15 – 11:30

Przerwa

11:30 – 12:00

Część IV

 

Czynniki wpływające na wysokość ceny energii elektrycznej i inne opłaty:

 • opłata OZE
 • opłata CHP
 • opłata elektromobilna
 • opłata przejściowa

 

12:00 – 12:30

Część V

 

Sesja pytań i odpowiedzi

Prowadząca

Małgorzata Kozak

Małgorzata Kozak

Ekspert ds. Rozwoju Rynków
Wieloletni pracownik URE

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for English and European Legal Studies under auspices of the Cambridge University. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu ekonomii sektora energetycznego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz integracji europejskiej (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’Administration). Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, aktywnie uczestniczy w pracach CEER oraz ACER w zakresie budowy wspólnego rynku. W latach 2008 – 2014 pełniła funkcję Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowiadając za kwestie związane z pomocą publiczną oraz nadzorem rynku.

„Profesjonalnie przygotowana konferencja”

30-31 sierpnia 2018, Warszawa

Jarosław Sokół TAURON Dystrybucja

„Konferencja była prowadzona na wyżynach merytoryczności i profesjonalizmu! Gratulacje dla organizatorów”

30-31 sierpnia 2018, Warszawa

Artur Leśniak PGE SA

„Bardzo ciekawa konferencja, idealnie wpisana w kalendarz rynku”

30-31 sierpnia 2018, Warszawa

Marcin Skórnóg ZEW Niedzica

„Bardzo konkretna, wartościowa i dobrze zorganizowana konferencja”

30-31 sierpnia 2018, Warszawa

Piotr Topór Enea S.A.

„Profesjonalnie i merytorycznie”

30-31 sierpnia 2018, Warszawa

Anna Psarska TAURON Polska Energia

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

WyskieNapiecie.pl

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Zarejestruj się 👍

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  790 1190 Opłata mocowa i inne czynniki wpływające na wzrost cen energii styczeń 2021 Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 20 stycznia 2021: 790,00 PLN netto Cena standardowa przy zgłoszeniu od 21 stycznia 2021: 1190,00 PLN netto
  • Koszt udziału jednej osoby w wydarzeniu

  1 190,00 790,00 pln + VAT przy zgłoszeniu do 20 stycznia 2021

  1 190,00 pln + VAT przy zgłoszeniu od 21 stycznia 2021

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: link do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Wychodząc naprzeciw aktualnie panującej sytuacji i dbając o Państwa bezpieczeństwo a jednocześnie nie chcąc, aby tracili Państwo możliwość udziału w naszym interesującym wydarzeniu – zapraszamy do udziału w szkoleniu w formie webinaru online.

   

  Co to oznacza?

  Że nie wychodząc z domu lub firmy i na każdym nośniku z dostępem do internetu (komputer, tablet, smartfon) mogą Państwo brać czynny udział w naszym wydarzeniu

  Pytania❓ Zapraszamy do kontaktu

  INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY

  renata.kaluzna@powermeetings.eu Opłata mocowa i inne czynniki wpływające na wzrost cen energii styczeń 2021

  Jesteś zainteresowany tematem opłaty mocowej❓
  Chcesz wiedzieć więcej o naszym wydarzeniu❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
   * pola wymagane