Zmiany rozporządzeń w sprawie taryf ciepłowniczych, bieżące zmiany ustawy Prawo energetyczne, nowe wytyczne Prezesa URE oraz ciągły wzrost cen energii i uprawnień do emisji CO2 powodują konieczność dostosowywania przez Przedsiębiorstwa Energetyczne swoich planów oraz kalkulacji taryfowych do rozszerzonych zakresów informacyjnych oraz okresów czasowych.

Powyższe w połączeniu z niekorzystnymi zmianami otoczenia gospodarczego  generuje nowe wyzwania zarówno dziś jak i w przyszłości.

Funkcjonowanie na rynku jest coraz trudniejsze, zwiększają się obciążenia fiskalne.

Kładąc nacisk na praktykę nie chcemy zostawiać Państwa samych z problemami. Jesteśmy zdania, że tylko wspólnie wypracowane przez praktyków rozwiązania pozwolą na zmierzenie się z wyzwania najbliższych kilkunastu miesięcy. Wspólnie je wypracujemy w trakcie naszego szkolenia.

 

Taryfy dla ciepła

aktualne wytyczne, rozporządzenia i wskazówki praktyczne

 

10 lutego 2022 I Warszawa & online

 

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kalużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

9:00 - 9:30

Rejestracja/Logowanie do systemu

9:30 - 11:00

Przedstawienie celu szkolenia

Podstawy prawne kształtowania taryf dla ciepła.

Opracowywanie taryf dla ciepła  – zagadnienia podstawowe

– metody prezentacji danych historycznych,

– zasady planowania wielkości technicznych,

– zasady planowania poszczególnych pozycji kosztowych,

– definicja punktów odniesienia do planowania kosztów.

11:00 - 11:15

Przerwa

 

11:15 - 13:15

Opracowywanie taryf dla ciepła – zagadnienia zaawansowane

rozporządzenie taryfowe z kwietnia 2021 r.,

nowe podejście do uprawnień do emisji CO2,

ostatnie zmiany ustawy Prawo energetyczne,

– planowanie zwrotu z zaangażowanego kapitału zgodnie z informacją Prezesa URE nr 28/2021,

nowe podejście do uprawnień CO2 w taryfach,

nowe czynniki od 2021 r. np. opłata mocowa,

– budowanie przewagi w kalkulacji,

– opracowanie analitycznych mechanizmów samokontroli.

13:15 - 13:45

Przerwa na lunch

13:45 - 15:00

Kalkulacja cen i stawek opłat – przebieg procesu

– główne problemy w taryfikacji ciepła

– bieżące praktyki Urzędu Regulacji Energetyki w postępowaniach taryfowych oraz wyzwania na rynku ciepłowniczym

Rekompensata za wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2

Podejście praktyczne do nowych wytycznych Prezesa URE dotyczących taryf dla ciepła

Omówienie projektu rozporządzenia z sierpnia 2021 r.

Omówienie bieżących i prognozowanych zmian otoczenia.

15:00

Sesja Q & A i zakończenie szkolenia

Prowadzący

Tomasz Bagiński

Tomasz Bagiński

Dyrektor Zarządzający
MSG Tomasz Bagiński

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie oraz Podyplomowego Studium Rachunkowości i Finansów na tej samej uczelni. Wieloletni praktyk w dziedzinie modeli biznesowych w energetyce oraz stanowienia cen w przedsiębiorstwie energetycznym. Z sukcesem poprowadził oraz zatwierdził kilkadziesiąt procesów administracyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Jako niezależny ekspert współpracuje z wieloma podmiotami z sektora w obszarach skutecznego przeprowadzania postępowań administracyjnych przed regulatorem. Audytor systemów ewidencji, zarządzania kosztami i systemów rozliczeń za ciepło. Świadczy usługi doradcze w obszarze ewidencji finansowo – księgowej oraz w ramach procesów wdrażania dedykowanych narzędzi informatycznych.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

TerazŚrodowisko.pl

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  890 990 Taryfy dla ciepła w praktyce luty 2022 Online: 890,00 PLN + VAT cena promocyjna zamiast 1 190,00 przy zgłoszeniu do 31.01.2022 Stacjonarnie: 990,00 PLN + VAT cena promocyjna zamiast 1 290,00 przy zgłoszeniu do 31.01.2022
  • Koszt udziału 1 osoby w seminarium:

           Stacjonarnie: 1 290,00 990,00 PLN + VAT cena promocyjna przy zgłoszeniu do 31.01.2022

           Online:  1 190,00 890,00 PLN + VAT cena promocyjna przy zgłoszeniu do 31.01.2022

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium typu: lunch, kawa, herbata, woda
  • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
   z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Szkolenie odbędzie się:

  stacjonarnie w siedzibie powermeetings.eu

  Al. Jerozolimskie 27, Warszawa

  oraz 

  @online

  Kontakt

  Co jeszcze organizujemy?

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu Taryfy dla ciepła w praktyce luty 2022

  Jesteś zainteresowany szkoleniem na temat taryf dla ciepła
  Chcesz wiedzieć więcej❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jola Szczepaniak, powermeetings.eu
   * pola wymagane