Kongres Wodór, Biogaz, Biometan – kluczowe technologie i paliwa w dekarbonizacji przemysłu

Biometan – prowadzenie działalności i system wsparcia

Biometan – prowadzenie działalności i system wsparcia I marzec 2023

Green Gas Poland 2022 za nami!

 

IV Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu i Biometanu GREEN GAS POLAND 2022 odbyła się w Warszawie w dniach 6-7 października 2022 r. i zgromadziła około stu pięćdziesięciu uczestników z kraju i zagranicy. Doroczna konferencja branżowa organizowana przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego (UPEBBI) jest głównym w skali kraju spotkaniem biznesowym i naradą merytoryczną sektora biogazu i biometanu.Patronat honorowy

Patronatu honorowego konferencji udzielili: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Urząd Regulacji Energetyki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Akademia Górniczo- Hutnicza i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Złotymi partnerami konferencji zostali: Orlen Południe SA, Uniserv SA, Biogas Sytem SA, UGS Europe SIA, Agrofert Polska sp. z o.o. i PZE-KRiS sp. z o.o., zielonym partnerem: MKR Cleanwater GmbH, a niebieskim partnerem: Bank Ochrony Środowiska SA.   

Doroczna nagroda Ambasadora Biogazu

Najbardziej spektakularnym punktem konferencji było przyznanie dorocznej nagrody Ambasadora Biogazu przeznaczonej dla osoby z kręgów politycznych, biznesowych lub akademickich szczególnie zasłużonej dla rozwoju sektora. Ambasadorem Biogazu 2022 wybranym zgodnie z regulaminem przez kapitułę nagrody został wiceprezes Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.

Uzasadnieniem nagrody i tytułu  przyznanych Wicepremierowi była jego działalność jako ministra rolnictwa i rozwoju wsi na rzecz w szczególności biogazu rolniczego.

Godna nagrodzenia jest podwójna rola Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi kierowanego przez Wicepremiera: po pierwsze, zawsze wysłuchuje głosu biogazowników i w ramach prac rządowych dokonuje stosownych interwencji legislacyjnych, gdy zagrożone są uzasadnione interesy sektora; po drugie, mobilizuje fundusze publiczne (np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) do tworzenia programów priorytetowych finansujących inwestycje biogazowe (np. Energia dla Wsi) – Artur Zawisza, prezes UPEBBI

W imieniu Wicepremiera nagrodę odebrał sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski, a statuetkę z tytułem Ambasadora Biogazu 2022 wręczyła wiceprezes UPEBBI Beata Matecka.

Rolą i misją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest współkreowanie rozwoju gospodarczego i energetycznego polskiej wsi. W tym szczególnym przypadku osobiste zaangażowanie Wicepremiera jeszcze bardziej wzmacnia i profiluje tę rolę Ministerstwa oraz wszystkich sekretarzy i podsekretarzy stanu pracujących nad tą problematyką. Wysiłki na rzecz biogazu rolniczego pozostaną jednym z kluczowych zadań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Rafał Romanowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Debata

Wkrótce po przyznaniu nagrody odbyła się bardzo ciekawa debata parlamentarzystów zainteresowanych zagadnieniami biogazu i biometanu będąca także ciekawym dopowiedzeniem do problematyki poruszonej w imieniu Ambasadora Biogazu, a prowadzona przez prezesa Inicjatywy dla Środowiska Energii i Ekomibilności oraz wiceprezesa Neo Bio Energy sp. z o.o. Dariusza Bojszę. W debacie udział wzięli posłowie: poseł dr Andrzej Grzyb (przewodniczący Poselskiego Zespołu ds. Nowego Zielonego Ładu i były poseł do Parlamentu Europejskiego, KP-PSL), poseł Paweł Poncyljusz (członek sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, KO), poseł dr Jarosław Sachajko (wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kukiz’15), poseł Michał Urbaniak (członek Parlamentarnego Zespołu ds. Bogactw Naturalnych i Aktywów Narodowych, Konfederacja).

Ze względu na trwające obrady Senatu nie dotarli senatorowie Zdzisław Pupa (przewodniczący senackiej Komisji Środowiska, PiS) i Jerzy Chróścikowski (przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PiS). Głosy parlamentarzystów wskazywały na zrozumienie problematyki sektora biogazu i biometanu oraz wyrażały wsparcie dla postulatów branżowych.

Program konferencji podzielony był na bloki, a w każdym z nich zabierali głos znaczący w branży prelegenci i dyskutanci.

Blok Strategiczny

W debacie Bloku Strategicznego udział wzięli:  Wojciech Hann (prezes Banku Ochrony Środowiska SA), Zbigniew Kuźma (członek zarządu Orlen Południe SA), Piotr Maciążek (partner wzielonejstrefie.pl i doradca strategiczny branży energetyczno–paliwowej), dr Dawid Piekarz (wiceprezes Instytutu Staszica oraz ekspert ds. strategii i bezpieczeństwa ekonomicznego).

Blok Ekspercki

W prelekcjach Bloku Eksperckiego udział wzięli: dr Sławomir Kopeć (kierownik Działu Współpracy z Administracją i Gospodarką w Akademii Górniczo-Hutniczej; Beata Wiszniewska (dyrektor generalna Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej oraz koordynator grupy roboczej „Zagospodarowanie biomasy pochodzącej z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz nawozowe wykorzystanie substancji”; dr hab. inż. Piotr Janusz (zastępca dyrektora Departamentu Transformacji w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o); Gabriela Daigneault (audytor Systemu KZR INiG w Biurze Systemów Certyfikacji Biomasy Instytutu Nafty i Gazu); dr Ewa Krasuska (doradca strategiczny w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Blok Regulacyjny

W prelekcjach i komentarzach Bloku Regulacyjnego udział wzięli: radca prawny Maciej Szambelańczyk (partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.); Michał Tarka (partner w SMM LEGAL Maciak Mataczyński Czech sp. k.); Henryk Ignaciuk (członek Polskiego Stowarzyszenia Producentów Biogazu Rolniczego oraz członek honorowy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego), Przemysław Krawczyk (prezes agriKomp Polska sp. z o.o. i przewodniczący Grupy Roboczej ds. Biogazu i Biometanu OZE Konfederacji Lewiatan).

Blok Finansowy

W dyskusji Bloku Finansowego udział wzięli: Paweł Gilowski (ekspert UPEBI i koordynator Grupy roboczej „Finansowanie projektów biogazowych i biometanowych”, Dawid Karasek (kierownik Wydziału Energii w Departamencie Transformacji Energetyki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), Beata Matecka (wiceprezes UPEBI i prezes Grupy Kapitałowej „Business Consulting Group” sp. z o.o.).

Warsztaty

Bardzo ciekawym i docenionym przez uczestników uzupełnieniem bloków debat i dyskusji oraz prelekcji i komentarzy były trojakie warsztaty. Pierwszego dnia warsztaty prowadzone były przez UGS Europe SIA i dotyczyły technologii oczyszczania biogazu do biometanu. Drugiego dnia  uczestnicy mieli do wyboru następujące warsztaty: prowadzone przez Grupę Kapitałową „Business Consulting Group” sp. z o.o. i dotyczące możliwości dofinansowania inwestycji OZE  (Fundusze Europejskie 2021-27, programy krajowe z NFOŚiGW, Krajowy Plan Odbudowy) oraz prowadzone przez konsultantów programu REGATRACE i dotyczące REGATRACE jako platformy prac nad systemem obrotu gwarancjami pochodzenia biometanu.
Podczas uroczystej kolacji wieńczącej pierwszy dzień konferencji wygłoszone zostały dwa szczególne toasty oraz wręczone zostały dwie nagrody branżowe.

10-lecie  Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego

Prezes UPEBBI Artur Zawisza wzniósł toast na 10-lecie  Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego, która powstała w roku 2012 jako Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego. Przez dziesięć lat działalności UPEBBI odniosło sukcesy zarówno skupiając największą w branży liczbę członków, jak i prowadząc rozliczne prace merytoryczne w postaci analiz, opinii, seminariów, warsztatów i konferencji.

Szczególnie ważny i cenny był wkład legislacyjny polegający na propozycjach merytorycznych i projektach ustawowych będących zaczątkiem zmian w Prawie energetycznym oraz ustawie o odnawialnych źródłach energii i ustawach pokrewnych. Działalność zarządów trzech kadencji, najpierw z prezes Sylwią Koch-Kopyszko i następnie z prezesem Arturem Zawiszą na czele, doprowadziła do obecnej kluczowej pozycji UPEBBI w sektorze biogazowo-biometanowym.

Mieczysław Kreczman jako koordynator programu ubezpieczeniowego UPEBBI wzniósł toast z okazji 50-tej instalacji objętej tym programem. Jubileuszowa instalacja należy do spółki PGB Energetyka 15 i położona jest w Przyborowicach w gminie Gubin w województwie lubuskim. Wznoszący toast podkreślił znaczenie programu ubezpieczeniowego na trudnym i niepewnym rynku ubezpieczeń oraz deklarował skuteczność tej formuły ubezpieczenia. Ubezpieczona spółka została jednocześnie przez niego pamiątkowo nagrodzona dla podkreślenia znaczącego w branży jubileuszu.     

Biogazownia roku 2022

Biogazownią roku 2022 została instalacja posiadania przez firmę Bio-Nik Elektra sp. z o.o. z siedzibą z Grodźcu (poczta Prabuty) prowadząca biogazownię o mocy 0,999 MW w Kisielicach w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Zabierający głos prezes Bio-Nik Elektra sp. z o.o. Waldemar Przechadzki wyraził zadowolenie z powodu otrzymania nagrody oraz podzielił się z uczestnikami branżowej kolacji satysfakcją  z użytkowania dobrze działającej biogazowni. Jednocześnie zwrócił uwagę na wzorową współpracę biogazowni z miastem Kisielice, ponieważ instalacja umiejscowiona jest przy miejskiej kotłowni, a ciepło powstałe w wysokosprawnej kogeneracji zużywane jest na potrzeby grzewcze miasta, czym wielokrotnie szczyci się także burmistrz Kisielic.

Biogazowy dostawca roku

Biogazowym dostawcą roku została  firma Nanosens sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie w gminie Tarnowo Podgórne w województwie wielkopolskim.

Przyczyną nagrody był fakt, iż Nanosens sp. z o.o. jest producentem najbardziej rozpoznawalnych na polskim rynku stacjonarnych analizatorów gazu. „Biotex multipower to produkt doceniany przez wielu klientów, których liczba stale rośnie. Nanosens rozwija swoje produkty, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki i dostosowując urządzenia do pojawiających się nowych potrzeb” – głosi uzasadnienie przedstawione przez kapitułę nagrody.

Za nagrodę podziękowała w imieniu firmy specjalista ds. sprzedaży Magdalena Ciesielska, podkreślając, iż stabilizator Nanosensu poza biogazowniami pracuje także np. w rafinerii w Trzebini.

Walne Zgromadzenie Członków

Podczas przerwy w obradach konferencji w dniu 7 października 2022 r. odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków organizacji pracodawców zatwierdzające sprawozdanie zarządu oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z wymogami prawa, czemu uczyniono zadość. Natomiast dwa punkty porządku obrad były nowe i nadzwyczajne, a związane z uprzednimi uchwałami zarządu dotyczącymi rekomendacji co do zmiany nazwy oraz kooptacji nowego członka zarządu.

Na wniosek wiceprezes Beaty Mateckiej najpierw zarząd, a następnie Walne Zgromadzenie Członków podjęły uchwały w przedmiocie zmiany statutu poprzez rozszerzenie nazwy do Unii Producentów Przemysłu Biogazowego i Biometanowego (w angielskojęzycznym skrócie: UPEBBI).

Dodanie do nazwy odniesienia do biometanu zostało uzasadnione rosnącą rolą tego segmentu branży, który wkrótce może okazać się najbardziej rozwojowy i dynamiczny. Unia już teraz skupia pracodawców zarówno prowadzących istniejące instalacje biogazowe, jak i planujących rozwijać instalacje biometanowe. Szczególnym przypadkiem jest tak znaczący członek UPEBBI jak Orlen Południe SA, który od początku spełnia warunki.

Po krótkiej dyskusji nad zgłoszoną propozycją Walne Zgromadzenie Członków przychyliło się do rekomendacji zarządu i argumentacji wiceprezes Beaty Mateckiej, rozszerzając statutową nazwę do Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego (UPEBBI).     

Na wniosek zarządu i przy argumentacji przytoczonej przez prezesa Artura Zawiszę Walne Zgromadzenie Członków zaakceptowało kooptację do zarządu UPEBBI Mariusza Skrzydelskiego, a tym samym został on także wiceprezesem zarządu. Mariusz Skrzydelski reprezentuje trzy spółki biogazowe, których jedynym wspólnikiem jest Orlen Południe SA (członek UPEBBI), a z których to spółek jedna także należy do UPEBBI.

Do niedawna wiceprezesem o identycznej charakterystyce był Tomasz Nowakowski, który ostatnio przeszedł z Grupy Orlen do zarządu Krajowej Grupy Spożywczej i tym samym zmienił swoją pozycję zawodową i organizacyjną. Wobec powyższego zarząd UPEBBI uzupełnił swój skład o Mariusza Skrzydelskiego i powierzył mu funkcję wiceprezesa, a Walne Zgromadzenie Członków bez wahania zaakceptowało to ważne uzupełnienie.


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

Biogaz i biometan sposobem na niezależność energetyczną?

Inwazja Rosji na Ukrainę zmienia sytuację na europejskim rynku energetycznym. Uwidoczniła to czego kraje Europy zachodniej do tej pory nie dostrzegały, a mianowicie uzależnienia się od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Uśpiło to działania ukierunkowane na dywersyfikację dostaw surowców energetycznych i poszukiwanie rozwiązań, które mogłyby stać się elementem samowystarczalności energetycznej. Jednym z nich jest rozwój biogazowni i biometanowni. Na organizowanym przez nas seminarium, które odbędzie się 28 września br. będziemy chcieli przybliżyć Państwu zagadnienia związane z rozwojem rynku biogazu i biometanu.  Definicje i statystyka

Biogaz to mieszanina gazów, która jest produktem beztlenowego rozkładu materii organicznej np. odpadów komunalnych, odchodów zwierzęcych, materiału roślinnego itp. W Polsce wszystkich biogazowni jest ponad 300 o łącznej mocy 245 MWe, w tym jest 129 instalacji rolniczych (stan na 31 stycznia 2022 r. Krakowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). Dla porównania w Niemczech, które są europejskim liderem rynku jest ich w sumie ponad 9,3 tys. o mocy całkowitej 6,2 GWe.

Biometan z kolei to paliwo gazowe, powstające w procesie oczyszczania wspomnianego biogazu z CO2 i związków siarki. Dzięki temu uznawany jest za paliwo zeroemisyjne. Po spełnieniu określonych parametrów może zostać zatłoczony do sieci gazowej przyczyniając się do zwiększenia wolumenu tego paliwa na rynku jako pochodzącego ze źródeł własnych. W zakresie biomenatu Polska ma duży potencjał, który jednak na chwilę obecna pozostaje niewykorzystany. Z prognoz wynika, że może on wynieść ok. 8 mld m3 rocznie, co odpowiada około 60 proc. obecnego importu gazu do Polski. Obecnie w Polsce nie działa żadna biogazownia produkująca biometan.

Element bezpieczeństwa energetycznego

Zgodnie z założeniami polityki energetycznej gaz ziemny ma być paliwem przejściowym w dążeniu do neutralności klimatycznej polskiej energetyki. Gwałtowne przejście z energetyki opartej na węglu na energetykę opartą na OZE jest w chwili obecnej niemożliwe. Gospodarka musi funkcjonować. Nowoczesne technologie dają nadzieję na pozyskiwanie taniej energii ze słońca i wiatru. Problem jest jednak to, że nie zawsze świeci słońce czy wieje wiatr, a technologie magazynowania energii są jeszcze na takim etapie rozwoju, że nie gwarantują zapewnienia ciągłości dostaw. Na razie również nie możemy liczyć na energetykę jądrową, z której energia elektryczna najwcześniej może popłynąć w 2033 r. To miejsce stara się wypełnić gaz ziemny, który może być źródłem energii cieplnej w zakładach przemysłowych, pozwala zmniejszyć emisje CO2, tlenków siarki i azotu. Jest paliwem przejściowym który da nam czas na dokonanie gruntownej transformacji. Krajowe zapotrzebowanie na gaz jednak rośnie co widać w inwestycjach koncernów energetycznych. Dlatego też istotnym elementem dla przyszłości oraz bezpieczeństwa energetycznego państwa jest optymalne wykorzystanie lokalnego potencjału produkcji np. biogazu i biometanu. Produkowany w każdej gminie i wprowadzany do sieci gazowej może być w niedalekiej przyszłości istotnym elementem dywersyfikacji dostaw paliw gazowych na krajowy rynek zmniejszając krajowe uzależnienie od importu nośników energii. Może także przyczynić się do powstawania wyspowych sieci gazowych na wsi, gdzie dostępność gazu sieciowego jest ograniczona.

Element gospodarki obiegu zamkniętego

Na świecie, ale również w Polsce znaczenia nabiera pojęcie „gospodarki obiegu zamkniętego”, które oznacza nic innego jak postępowanie z zasobami w sposób bardziej zrównoważony. Trzeba pamiętać, że wraz z rozwojem gospodarczym rośnie zapotrzebowanie na surowce, rośnie również popyt to wszystko skłaniać powinno do mądrego gospodarowania zasobami. Jak się to ma do rozwoju biogazowni? Otóż rozwój ten pomógłby w rozwiązaniu problemu zagospodarowaniu komunalnych odpadów organicznych, odpadów poubojowych z rzeźni, czy po prostu zwykłych śmieci z wysypisk. Zatem rozwój biogazowni z pewnością mógłby pomóc w rozwiązaniu problemu zagospodarowania odpadów organicznych w Polsce, które w dalszym ciągu w dużym stopniu są składowane i nie poddawane przeróbce. Może najwyższy czas to zmienić?

Na kim się wzorować?

Doskonałym przykładem są USA, gdzie biometan wykorzystywany jest głównie do produkcji energii elektrycznej. W Europie z kolei pod względem instalacji dominują Niemcy, ale rynek biogazu rozwija się również we Włoszech, Francji, Szwajcarii, Czechach, Austrii, Wielkiej Brytanii. Doskonałym przykładem jest również Dania, gdzie wypracowane zostały rozwiązania prawne wprowadzające mechanizm wsparcia w postaci taryf feed-in, aby sprawniej przyłączać się do sieci gazowej.

Kluczowe dokumenty dla rozwoju rynku biogazu

Jednym z nich jest Polityka energetyczna Polski do 2040 r. W dokumencie odnośnie paliw gazowych zapisano m.in. że popyt na nie może zostać w jakimś zakresie pokryty przez wykorzystanie krajowego potencjału produkcji m.in. biogazu, biometanu czy wodoru.  W określonych warunkach technicznych mogą one być wtłaczane do sieci gazowej podobnie jak ma to miejsce w przypadku metanu z kopalni.

Kolejna wzmianka na temat biometanu i biogazu wiąże się z brakami w sieci gazowej. Jak czytamy w PEP 2040, gdy nie ma uzasadnienia dla budowy gazociągu, w celu stworzenia „wyspowych” stref dystrybucyjnych, realizowane będą projekty wykorzystania stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz z lokalnymi sieciami wyspowymi (tzw. wirtualnych gazociągów LNG). Alternatywnie strefy te mogą być zasilane biometanem z lokalnych biogazowni, ale także innymi gazami wytwarzanymi lokalnie. Ministerstwo Klimatu zwraca przy tym uwagę, że istotne w tym zakresie będzie również osiągnięcie do 2030 r. zdolności transportu sieciami gazowymi mieszaniny zawierającej ok. 10 proc. gazów zdekarbonizowanych – w szczególności biometanu i wodoru. Korzystny wpływ na możliwość ich wykorzystania będzie mieć również rozwój magazynów gazu. Lokalny dostęp do gazu umożliwia wykorzystanie go w ciepłownictwie systemowym jako niskoemisyjnej alternatywy (obok OZE) dla indywidualnych kotłów na paliwa stałe o niskiej jakości, w transporcie i jako rezerwy dla energii ze źródeł odnawialnych, których praca jest zależna od warunków atmosferycznych.

Rozwój sektora produkcji biometanu oznacza również potrzebę wybudowania licznych i rozproszonych terytorialnie zakładów, które obecnie nie istnieją, a  które przy odpowiednich instrumentach wsparcia, będą mogły być jednym z  elementów odbudowy polskiej gospodarki po okresie spowolnienia wywołanym pandemią jak i dywersyfikacji dostaw alternatywnych nośników energii.

Kolejny dokumentem poruszającym temat rozwoju rynku biomenatu jest nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zgodnie z informacjami ze strony internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma zostać przyjęta w IV kwartale 2022 r. a jej celem jest m.in. wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych  tzw. RED II. Projekt zawiera propozycje rozwiązań, które dotyczą obszaru biometanu. Zdaniem projektodawcy rozwój instalacji produkujących biometan ma przyczynić się do pełniejszej realizacji dyrektywy RED II w obszarze celów odnawialnych źródeł energii, dla sektora transportu. W projekcie ustawy zakłada się m.in. wprowadzenie definicji biometanu, określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu lub biometanu z biogazu;  poszerzenie obszaru działalności spółdzielni energetycznych poprzez umożliwienie im działania w obszarze jednego operatora systemu dystrybucyjnego gazowego, zaopatrującego także w biogaz rolniczy lub biometan oraz wprowadzenie gwarancji pochodzenia dla biometanu.

Kwestie związane z rozwojem rynku biometanu/biogazu znalazły się również w Krajowym Programie Odbudowy (KPO). Zgodnie z zamieszczonymi w nim wyliczeniami zapotrzebowania na biometan w perspektywie 2030 r. będzie na poziomie 1 mld m3/rok, co zdaniem autorów KPO przełoży się na budowę ok. 500 instalacji o referencyjnej wielkości produkcji biometanu na poziomie 2 mln m3. W dokumencie autorzy sygnalizują również możliwość pojawienia się dodatkowego popytu, który pochodził będzie z sektora przemysłowego i ciepłowniczego w następstwie zapoczątkowania procesu „zazieleniania” sieci gazowych.

Skąd środki finansowe?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi w chwili obecnej nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Agroenergia. Cześć 20 Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne”, którego celem jest zwiększenie produkcji ze źródeł OZE w sektorze rolniczym. Nabór wniosków trwa do 30 września 2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

 

Więcej na ten i pozostałe poruszone tematy dowiecie się Państwo podczas naszego seminarium pt. Biogaz i Biometan – sposób na niezależność energetyczną, które odbędzie się 28 września 2022 r. Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji: https://powermeetings.eu/szkolenie-biogaz-biometan/


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

 

GREEN GAS POLAND 2022

 

Informujemy, że po covidowej przerwie Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego wraca z doroczną konferencją GREEN GAS POLAND!

Green Gas Poland 2022 odbywająca się w dniach 6-7 października 2022 w Warszawie jest unikalnym wydarzeniem organizowanym przez główną organizację branżową dla podmiotów działających w branży biogazowej i biometanowej oraz wszystkich osób fizycznych i prawnych zainteresowanych biogazem i biometanem.

 

Tematyka Green Gas Poland 2022 koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:

  • biogaz i biometan w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności
  • polska i unijna polityka wobec importu surowców z Rosji i wyzwania rynkowe z tym związane
  • biogaz i biometan a bezpieczeństwo paliwowo-energetyczne kraju
  • najnowsze krajowe i unijne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania branży biogazowej i biometanowej
  • ekonomika branży: finansowanie inwestycji w zakresie CAPEX i systemy wsparcia w zakresie OPEX
  • doświadczenia właścicieli instalacji biogazowych oraz plany inwestycyjne dotyczące biometanu
  • optymalizacja sprzedaży energii oraz instalacje biogazowe w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych
  • biogaz i biometan jako element gospodarki o obiegu zamkniętym
  • innowacyjne rozwiązania technologiczne dla instalacji produkujących biogaz i biometan

 

Szczegóły i rejestracja znajdują się pod linkiem: http://greengaspoland.pl/

 

Zapraszamy do udziału!


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

GREEN GAS POLAND 2022

Biogaz i Biometan – sposób na niezależność energetyczną