Wodorowa Mapa Polski – GAZ-SYSTEM

Spółka GAZ-SYSTEM zaprasza wszystkich uczestników rynku do wzięcia udziału w niewiążącej procedurze badania rynku realizowanego w ramach projektu „Wodorowa Mapa Polski”. Wyniki badania zostaną uwzględnione przez spółkę w planowaniu infrastruktury przesyłu wodoru i pozwolą na stworzenie wstępnej mapy wodorociągów na terenie kraju.

– Pakiet gazowo-wodorowy Unii Europejskiej oraz Polska Strategia Wodorowa wymagają dekarbonizacji krajowej gospodarki poprzez zwiększenie udziału gazów odnawialnych w miksie energetycznym. Opracowanie Wodorowej Mapy Polski jest jednym z elementów umożliwiających określenie wielkości zapotrzebowania na „zieloną energię” i adekwatne zaprojektowanie odpowiedniej infrastruktury. Objęcie przeze mnie honorowym patronatem wodorowego projektu spółki GAZ-SYSTEM jest wyrazem poparcia dla takich działań, zgodnych z polityką polskiego rządu, który konsekwentnie dąży do osiągnięcia wyznaczonych celów klimatycznych – powiedział Maciej Bando, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

– Dziś startuje ważny dla przyspieszenia transformacji energetycznej w Polsce projekt „Wodorowa Mapa Polski”, który będziemy realizować w formie dialogu z firmami zainteresowanymi produkcją, konsumpcją, dystrybucją oraz magazynowaniem wodoru. Zakładamy, że nowo budowana sieć wodorowa będzie dostępna dla tych wszystkich podmiotów. Rozpoczęcie prac nad stworzeniem infrastruktury do przesyłu wodoru ma być impulsem rozwojowym w tym obszarze gospodarki. Naszym celem jest wytyczenie wstępnych możliwych tras wodorociągów na podstawie wyników ankiety – powiedział Sławomir Hinc, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Spółka zamierza oszacować poziom zainteresowania projektów związanych z transportem wodoru za pomocą sieci przesyłowej, zarówno z perspektywy producentów, jak również odbiorców. Zebrane informacje pozwolą stworzyć mapę obrazującą popyt i podaż na wodór oraz wstępny przebieg rurociągów wodorowych na terenie Polski, w ujęciu wolumenowym, czasowym i geograficznym. Dzięki badaniu spółka zidentyfikuje potrzeby rynku, co pozwoli uczestnikom rynku rozwijać swoją działalność biznesową w kolejnych latach.

Dodatkowo GAZ-SYSTEM zorganizuje w maju dwa cykle webinariów, podczas których wyjaśnione zostaną założenia i cele projektu „Wodorowa Mapy Polski” oraz wszelkie zagadnienia związane z wypełnianiem ankiety.

Wszystkie podmioty zainteresowane aktywnym udziałem w współtworzeniu „Wodorowej Mapy Polski” proszone są o uzupełnienie Ankiety i przesłanie jej w formie elektronicznej (wraz z dołączoną Klauzulą RODO) najpóźniej do 20.06.2024 r. do godziny 23:59 w postaci wypełnionego formularza Excel na adres: wodor@gaz-system.pl.

Wyniki badania rynku zostaną ogłoszone do 31 października 2024 r.

W przypadku przekazywania podczas procesu ankietowania informacji poufnych, GAZ-SYSTEM deklaruje gotowość do podpisania umowy o zachowaniu poufności (NDA).

Zgłoszone w wyniku procedury zapotrzebowanie nie będzie stanowić podstawy do zobowiązania GAZ-SYSTEM do podjęcia decyzji inwestycyjnych.

Projekt Wodorowa Mapa Polski został objęty patronatem honorowym przez Macieja Bando, Podsekretarza Stanu oraz Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

7 maja 2024 r. i 21 maja 2024 r. przeprowadzane będą webinaria dot. Wodorowej Mapy Polski.

KONTAKT:
Wszelkie pytania i korespondencję elektroniczną dotyczącą procedury należy kierować na adres e-mail: wodor@gaz-system.pl

Wszystkie szczegóły, ankieta i dokumenty do pobrania znajdują się pod linkiem: https://www.gaz-system.pl/pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/2024/kwiecen/18-04-2024-gaz-system-opracuje-wodorowa-mape-polski.html

źródło: www.gaz-system.pl


Co organizujemy w najbliższym czasie?

Kongres Wodór, Biogaz, Biometan – kluczowe technologie i paliwa w dekarbonizacji przemysłu