II Forum Przemysłu Drzewnego 2023 🤝 Łączy nas drewno 🤝

WARSZAWA
Zarejestruj się!

Dlaczego warto wziąć udział?

➡ Spotkasz się z przedstawicielami kilku branż skupionych wokół surowca drzewnego!

Zdobędziesz lub uzupełnisz swoją wiedzę

➡ Zbudujesz nowe i utrwalisz dotychczasowe relacje biznesowe

Poznasz najnowsze trendy

➡ Porozmawiasz o biznesie w sprzyjających warunkach

Dowiesz się co inni robią w tym zakresie w jakim Ty działasz

Zatem obecność obowiązkowa 👍
dla przedstawicieli: 

➡ lasów państwowych

➡ firm kupujących, przetwarzających i dostarczających drewno

➡ tartaków

➡ zakładów usług leśnych

➡ przemysłu: płytowego, meblowego, celulozowo-papierniczego, opakowaniowego, paletowego i innych skupionych wokół surowca drzewnego

➡ producentów pelletu i firm przetwarzających surowiec drzewny na cele energetyczne

➡ firm certyfikujących

➡ firm dostarczających technologie i usługi dla przemysłu drzewnego

FPD 2023 w liczbach

120+

Uczestników - praktyków branży drzewnej

12h+

Wykładów i dyskusji

48h

Networkingu

24+

Prelegentów

Co o nas mówią

Jarosław Michniuk

Jarosław Michniuk

PAGED, Koalicja na rzecz polskiego drewna
Stefan Traczyk

Stefan Traczyk

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów
Michał Strzelecki

Michał Strzelecki

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

Co w programie ❓

19 czerwca 2023 – "beforek"
19:00 – 21:00

Nieformalne spotkanie networkingowe i czas na pierwsze rozmowy B2B

20 czerwca 2023 - część konferencyjna
9:00 – 10:00

Rejestracja i poranna kawa

9:50 – 10:00

Otwarcie Forum i przywitanie gości

 

Renata Kałużna, Dyrektor Zarządzający, powermeetings.eu

10:00 – 10:40

Wystąpienia inauguracyjne otwierające obrady Forum

Edward Siarka, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska (w trakcie potwierdzania)

Kamila Król, Podsekretarz Stanu,
Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Józef Kubica, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych (w trakcie potwierdzania)

Wpływ Strategii Leśnej na gospodarkę leśną w europejskich lasach państwowych

Piotr Borkowski, Dyrektor Wykonawczy, EUSTAFOR, Bruksela


Sesja I

Łączy nas surowiec drzewny

10:40 – 11:00

Biznesowy vs niebiznesowy charakter działalności Lasów Państwowych

 

Paweł Boski, Naczelnik Biura Marketingu, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

11:00 – 11:20

Różnorodność biologiczna, leśnictwo, drewno, biogospodarka, człowiek, certyfikacja – różnorodność oczekiwań a możliwości ich realizacji.

 

Damian Zieliński, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

11:20 – 11:40

Sprzedaż drewna w liczbach i %

 

Witold Cichowicz, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

11:40 – 12:00

Wyzwania planowania urządzeniowego w leśnictwie w kontekście obserwowanej zmiany klimatu, oddziaływania społecznego oraz zmieniającego się otoczenia prawnego

 

Bożydar Neroj, Szef Produkcji, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa i czas na rozmowy B2B

12:30 – 13:30

Sesja II

Panel dyskusyjny: Surowiec drzewny w biznesie i w LP – co nas dzieli, a co nas łączy

Moderator: Renata Kałużna, Dyrektor Zarządzający, powermeetings.eu

 • Paweł Boski, Naczelnik Biura Marketingu, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
 • Rafał Zubkowicz, Wydział Komunikacji Społecznej, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
 • Mariusz Stachowicz, Prezes Zarządu, Quercus; Członek Zarządu, Tartak Napiwoda
 • Zygmunt Stanula, Wiceprezes Zarządu, Stelmet
 • Stefan Traczyk, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów
 • Piotr Poziomski, Prezydent, Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
13:30 – 14:30

Lunch

 


Sesja III

Bieżące wyzwania w branży drzewnej

14:30 – 14:50

Wyzwania w sektorze drzewnym AD2023

 

Piotr Poziomski, Prezydent, Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

14:50 – 15:10

Wyzwania stojące przed sektorem usług leśnych

 

Wojciech Wójtowicz, Prezes, Polski Związek Pracodawców Leśnych

15:10 – 15:30

Warunki funkcjonowania dostawcy drewna okrągłego na terenie Niemiec – wyzwania w obliczu zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych

 

Marta Matuszewska, Key Account Manager East Europe, Brandenburgische Forstservice GmbH

15:30 - 15:50

Portal sprzedaży drewna Onliwood jako wiarygodne narzędzie do obrotu surowcem drzewnym

 

Zbigniew Karaszewski, Prezes Zarządu, Onliwood Sp. z o.o.

15:50 – 16:00

Przerwa kawowa i czas na rozmowy B2B

16:00 – 17:00

Sesja IV

Panel dyskusyjny: Bieżące wyzwania w branży drzewnej

Moderator: Katarzyna Orlikowska, Redaktor Naczelna, Gazeta Przemysłu Drzewnego

 • Tomasz Majerowski, Kierownik Zespołu Użytkowania Lasu w Biurze Marketingu, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
 • Michał Strzelecki, Dyrektor Biura, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
 • Janusz Turski, Dyrektor Generalny, Stowarzyszenie Papierników Polskich
 • Szymon Karwowski, Dyrektor Handlowy, Piveteaubois Polska – Sylva
19:00

Kolacja networkingowa

 

21 czerwca 2023 - część warsztatowa
9:30 – 10:10

Potwierdzenie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i produktów drzewnych w systemach certyfikacji

 

Ilona Olsztyńska, Business Development Manager, Lead Auditor, SGS Polska

10:10 – 10:50

FSC w przemyśle drzewnym i gospodarce leśnej

 

Karolina Tymorek, Country Manager, FSC Poland 

dr inż. Marek Rzońca, Koordynator FSC ds. Leśnictwa, FSC Poland 

 

 

10:50 – 11:30

PEFC w przemyśle drzewnym i gospodarce leśnej

 

dr inż. Krzysztof Jodłowski, Przewodniczący Zarządu, PEFC Polska

dr inż. Wojciech Młynarski, Sekretarz Krajowy, PEFC Polska

11:30 – 12:00

Przerwa kawowa, czas na rozmowy B2B, i wymeldowanie z pokoi

12:00 – 13:00

Ślad węglowy w przemyśle drzewnym

 

Anna Rozkosz, Polska Rada Śladu Węglowego, Ekspert z zakresu innowacji oraz zrównoważonego rozwoju

13:00 – 14:00

Lunch i zakończenie Forum

 

Zaproponuj temat i osobę której chciałbyś wysłuchać w trakcie Forum

  Prelegenci Forum 🔝

  Kamila Król

  Kamila Król

  Podsekretarz Stanu
  Ministerstwo Rozwoju i Technologii

  Kamila Król

  Kamila Król

  Podsekretarz Stanu
  Ministerstwo Rozwoju i Technologii

  16 maja 2022 r. premier Mateusz Morawiecki powołał Kamilę Król na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

  Kamila Elżbieta Król od 2020 r. pracowała w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, w Departamencie Gospodarki Cyfrowej – Wydział Polityki Cyfrowej i Informacji. W departamencie odpowiadała za zarządzanie projektami i produktami projektów, przede wszystkim w zakresie koordynacji funkcjonowania Centrum Pomocy Przedsiębiorcy (CPP), a także zarządzanie projektami w zakresie dotyczącym edukacji i komunikacji oraz rozwoju e-usługi e-płatności.

  Pracowała w Departamencie Jednostek Nadzorowanych i Podległych oraz w Departamencie Dialogu i Partnerstwa Społecznego – w Wydziale Rzemiosła.

  Zajmowała się organizowaniem i zarządzaniem systemu wsparcia realizacji projektów dotyczących rozwoju rzemiosła i usług regionalnych oraz projektów dotyczących rozwoju szkolnictwa zawodowego. Odpowiadała za obsługę procesu legislacyjnego, monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów, rekomendacji, wytycznych i opinii dotyczących rzemiosła oraz systemu kształcenia zawodowego. Do jej obowiązków należała także realizacja zadań z zakresu projektów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 współfinansowanych z Unii Europejskiej.

  Od 2018 r. pracowała w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Biurze Prezesa Rady Ministrów. Odpowiadała za obsługę wniosków dotyczących przyznawania środków finansowych z rezerwy ogólnej budżetu państwa (m.in. analizę i opiniowanie wniosków). Brała udział w posiedzeniach stałego Zespołu ds. rozpatrywania ofert realizacji zadań publicznych.

  Odpowiadała za obsługę merytoryczną Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Rady Ministrów, a także ekspercką obsługę Ministra – członka Rady Ministrów, Przewodniczącego SKRM oraz Kierownictwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie członkostwa RP w UE, spraw zagranicznych (w tym analizowanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych).

  Kamila Elżbieta Król urodziła się 28 kwietnia 1992 r. w Warszawie. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2017 r. uzyskała tytuł magistra prawa finansowego i skarbowości. Posiada licencjat ze specjalizacją samorząd terytorialny i polityka regionalna (2012-2015 Uniwersytet Warszawski) oraz licencjat z europeistyki (2011-2014 Uniwersytet Warszawski).

  Kamila Król mówi w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim.

  Paweł Boski

  Paweł Boski

  Naczelnik Biura Marketingu
  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

  Paweł Boski

  Paweł Boski

  Naczelnik Biura Marketingu
  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

  mgr inż. Paweł Boski

  Od lutego 2022 roku pełni obowiązki Naczelnika Biura Marketingu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Absolwent wydziału Leśnego SGGW w Warszawie oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu z zakresu „Gospodarki finansowej w Lasach Państwowych”. W trakcie pracy zawodowej przez wiele lat pełnił funkcję Regionalnego Instruktora SILP w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie z zakresu „Rejestratora Leśniczego”, „Stanowiska Leśniczego” oraz aplikacji sprzedażowych „E-drewno” i „Portal Leśno – Drzewny” a także „Szacunków brakarskich” i podsystemu „Acer” odpowiadających za planowanie z zakresu pozyskania drewna. Członek stałego zespołu zadaniowego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do spraw serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Długoletni Inspektor ds. Ochrony PPOŻ oraz Społeczny Inspektor Pracy.

  Piotr Borkowski

  Piotr Borkowski

  Dyrektor Wykonawczy
  EUSTAFOR, Bruksela

  Piotr Borkowski

  Piotr Borkowski

  Dyrektor Wykonawczy
  EUSTAFOR, Bruksela

  Piotr Borkowski jest Dyrektorem Wykonawczym Europejskiego Stowarzyszenia Lasów Państwowych (EUSTAFOR) od września 2012 r., gdzie ułatwia współpracę i wymianę doświadczeń między europejskimi państwowymi organizacjami gospodarki leśnej oraz koordynuje rzecznictwo lasów państwowych dotyczące rozwoju polityki leśnej zarówno w UE, jak i na poziomie pan-europejskim. Przed rozpoczęciem pracy w EUSTAFOR, Piotr Borkowski pracował w Lasach Państwowych zajmując się gospodarką leśną. Następnie pracował w Departamencie Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska RP oraz jako Szef Jednostki Łącznikowej Ministerialnej Konferencji Ochrony Lasów w Europie (MCPFE) (obecnie Forest Europe). Przed dołączeniem do EUSTAFOR pracował dla Komisji Europejskiej (DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich), koncentrując się na polityce leśnej w UE. Piotr Borkowski posiada tytuł magistra leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.

  Tomasz Majerowski

  Tomasz Majerowski

  Kierownik Zespołu Użytkowania Lasu w Biurze Marketingu
  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

  Tomasz Majerowski

  Tomasz Majerowski

  Kierownik Zespołu Użytkowania Lasu w Biurze Marketingu
  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

  Specjalista w dziedzinie planowania i optymalizacji prac z zakresu pozyskiwania drewna, autor oraz współautor opracowań i instrukcji z zakresu planowania krótkookresowego i obsługi dedykowanych programów komputerowych. Zajmuje się procesami szeroko rozumianej normalizacji drewna, jego pomiarami i właściwościami technicznymi.

  Członek zespołu zadaniowego przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych ds. zmian w klasyfikacji jakościowo-wymiarowej drewna.

  Od początku kariery zawodowej związany z Lasami Państwowymi. Od 2015 roku pracownik Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – początkowo w Wydziale Użytkowania Lasu, obecnie w Biurze Marketingu.

  Bożydar Neroj

  Bożydar Neroj

  Szef Produkcji
  Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

  Bożydar Neroj

  Bożydar Neroj

  Szef Produkcji
  Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

  dr inż. leśnik, absolwent Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Jest Szefem produkcji w Zarządzie Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Sękocinie Starym oraz nauczycielem akademickim Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

  Wychował się w Bieszczadach, w 1997 r. ukończył wydział leśny AR w Krakowie. Od 1998 r. związał się z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, najpierw w Oddziale BULiGL w Brzegu, a od 2009 r. w Zarządzie BULiGL. Przeszedł stopnie kariery od asystenta taksatora, kierownika, technologa do starszego inspektora nadzoru. W 2012 objął stanowisko Szefa produkcji w BULiGL. W 2019 r. obronił rozprawę doktorską z dziedziny produkcyjności siedlisk leśnych dla sosny.

  Do jego obowiązków należy koordynowanie i nadzór nad pracami wykonywanymi w BULiGL (w pierwszym rzędzie nad planami urządzenia lasu i wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu).

  Do głównych pasji związanych z pracą zawodową zalicza udział w przygotowaniu i wykonywaniu wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Już w 2000 r. jako młody pracownik odbył staż zawodowy w Austrii zdobywając pierwsze doświadczenia w wykonywaniu inwentaryzacji. Następnie w 2002 r. brał udział w pilotażu inwentaryzacji w Polsce. Od rozpoczęcia I cyklu WISL w 2005 r. czynnie uczestniczy w pracach jako wykonawca prac terenowych, następnie koordynator lokalny, a od 2012 r. jest odpowiedzialny za wykonywanie inwentaryzacji na poziomie kraju. Jest współautorem Instrukcji wykonywania WISL z 2015 i 2019 r.

  B. Neroj bierze udział w rozwoju technologii w przedsiębiorstwie, szczególnie wykorzystania wyników skanowania laserowego w inwentaryzacji lasu. Jest współautorem Instrukcji urządzania lasu z 2012 r. Współpracuje z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w zespole ekspertów, w zakresie raportowania danych z zakresu leśnictwa.

  Czynnie uczestniczy w szerzeniu praktycznej wiedzy z zakresu urządzania lasu, poprzez prowadzenie  zajęć ze studentami leśnictwa, szkolenia nauczycieli techników leśnych, wystąpienia na konferencjach naukowo-technicznych oraz pisząc artykuły w pismach branżowych.

  Aktualnie jest członkiem zespołu przygotowującego nowe wydanie Instrukcji urządzania oraz uczestniczy w realizacji projektów badawczych z zakresu urządzania lasu, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmian klimatu na środowisko leśne.

  Piotr Poziomski

  Piotr Poziomski

  Prezydent
  Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

  Piotr Poziomski

  Piotr Poziomski

  Prezydent
  Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

  Stefan Traczyk

  Stefan Traczyk

  Prezes Zarządu
  Stowarzyszenie Leśników
  i Właścicieli Lasów

  Stefan Traczyk

  Stefan Traczyk

  Prezes Zarządu
  Stowarzyszenie Leśników
  i Właścicieli Lasów

  Dr inż. Stefan Traczyk urodził się 12 kwietnia 1966 r. w Garwolinie na Mazowszu. Swe życie osobiste związał z Celestynowem gdzie czternaście lat był leśniczym, a w latach 2006 – 2014 (dwie kadencje) pełnił funkcję Wójta Gminy. W swej karierze w latach 2016 – 2021 sprawował urząd Nadleśniczego Nadleśnictwa Jabłonna, a w latach 2017 – 2020 także funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Szczecinie. Obecnie od maja 2021 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w Enea Nowa Energia Sp. z o.o.

  Społecznie jest on (od 2016 r.) członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, a od 2018 r. sprawuje także mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

  Doktor Stefan Traczyk swe wykształcenie ukierunkował w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska oraz zarządzania, a Studia Doktoranckie ukończył na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie, gdzie napisał rozprawę doktorską. Tematem obronionej w 2018 r. rozprawy były „Uwarunkowania użytkowania w lasach prywatnych na przykładzie powiatu radomskiego”. W swej karierze naukowej ukończył on wiele kursów i fakultetów na studiach podyplomowych na takich uczelniach jak: SGH w Warszawie (Warsztaty Menedżerskie), UW (Wydział Prawa i Administracji) (Akademia Liderów Samorządowych), ALK w Warszawie (Zarządzanie w administracji publicznej), WSKSiM w Toruniu (Polityka Ochrony Środowiska – ekologia i zarządzanie) oraz Collegium Humanum – SGM w Warszawie (Master of Business Administration, MBA – Energetyka). Ukończył on także Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (edycja XVIII) i Seminarium Kierownicze Controllingu w Centrum Edukacji Gospodarczej INFOR oraz Szkolenie Kadry Kierowniczej zorganizowane na terenie Niemiec przez Carl Duisberg Gesellschaft e.V.

  Prezes Stefan Traczyk w swej działalności społecznej i rozwoju osobistego, interesuje się samorządem lokalnym, środowiskiem naturalnym, łowiectwem, fotografiką i kulturą krajów niemieckojęzycznych. Od 2006 roku jest Biegłym Sądowym z zakresu leśnictwa. Jest również przewodniczącym Rady Instytutu Debat o Środowisku, prezesem Stowarzyszenia Celestynowska Inicjatywa Samorządowa oraz Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów, a także członkiem Rady Patronackiej przy Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.

  Zygmunt Stanula

  Zygmunt Stanula

  Wiceprezes Zarządu
  Stelmet

  Zygmunt Stanula

  Zygmunt Stanula

  Wiceprezes Zarządu
  Stelmet

  Kieruje i nadzoruje pracą pionu zaopatrzenia oraz produkcją i sprzedażą pellet. Związany jest ze Spółką od 2007 r. Wcześniej przez lata prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług leśnych. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu na wydziale Technologii Drewna.

  Michał Strzelecki

  Michał Strzelecki

  Dyrektor Biura
  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

  Michał Strzelecki

  Michał Strzelecki

  Dyrektor Biura
  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

  Michał Strzelecki od roku 1996 jest związany zawodowo z branżą meblarską w Polsce. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywał w jednej z największych fabryk mebli, początkowo koordynując zakupy
  i logistykę materiałów i produktów wykorzystywanych do produkcji wysokiej klasy mebli kuchennych. Konsekwencja w działaniach, umiejętność prowadzenia trudnych rozmów z dostawcami dostrzeżona przez jego ówczesne kierownictwo zaowocowała rozwojem zawodowym i powierzeniem kolejnych obowiązków tym razem w biurze odpowiedzialnym za zakupy surowców strategicznych z punktu widzenia działalności fabryki mebli.

  W 2001 roku rozpoczął swoją współpracę z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli, która trwa do dnia dzisiejszego. Od sierpnia 2016 roku Zarząd OIGPM powierzył mu funkcję Dyrektora OIGPM. Determinacja i dążenie do rozwoju OIGPM zaowocowała zmianą Izby w bardzo dobrze prosperującą organizację (świadczy o tym chociażby fakt wzrostu liczby członków OIGPM o ponad 50% od objęcia stanowiska). To właśnie czas kiedy Izba zarządzana jest operacyjnie przez Pana Michała Strzeleckiego zaowocował przystąpieniem do Izby takich firm jak: Black Red White, Wójcik Meble, Benix, Wersal, Ikea, Egger, Swiss Krono, itp. Jego ponad 20 letnia praca oraz chęć sprostania nowym wyzwaniom zaowocowała wydaniem na wniosek władz i innych podmiotów ponad 200 różnego rodzaju opinii i informacji o istniejących zwyczajach handlowych, cenach i pochodzeniu towarów. Co ważne jego zaangażowanie doceniane jest przez Zarząd OIGPM, a podejmowane przez niego decyzje posiadają pełne poparcie i zaufanie Zarządu Izby.

  Janusz Turski

  Janusz Turski

  Dyrektor Generalny
  Stowarzyszenie Papierników Polskich

  Janusz Turski

  Janusz Turski

  Dyrektor Generalny
  Stowarzyszenie Papierników Polskich

  Krzysztof Jodłowski

  Krzysztof Jodłowski

  Przewodniczący
  PEFC Polska

  Krzysztof Jodłowski

  Krzysztof Jodłowski

  Przewodniczący
  PEFC Polska

  Dr inż. Krzysztof Jodłowski – przewodniczący PEFC Polska od 2009 roku. Pracownik naukowy Instytutu Badawczego Leśnictwa, specjalista w zakresie technologii stosowanych w użytkowaniu lasu.

  Karolina Tymorek

  Karolina Tymorek

  Country Manager
  FSC Poland

  Karolina Tymorek

  Karolina Tymorek

  Country Manager
  FSC Poland

  Od 2017 r. koordynuje całość prac FSC w naszym kraju, odpowiada m.in. za wyznaczanie i realizację celów strategicznych, za współpracę z kluczowymi interesariuszami, ponadto specjalizuje się w zagadnieniach związanych z certyfikacją łańcucha dostaw. Z wykształcenia mgr inż. ochrony środowiska.

  dr inż. Marek Rzońca

  dr inż. Marek Rzońca

  Koordynator FSC w Polsce
  ds. Leśnictwa

  dr inż. Marek Rzońca

  dr inż. Marek Rzońca

  Koordynator FSC w Polsce
  ds. Leśnictwa

  Marek Rzońca jest absolwentem Wydziału Leśnego SGGW oraz studiów podyplomowych z zakresu oceny zasobów środowiska i jego zagrożeń na Uniwersytecie Wrocławskim. Prace dyplomowe realizował z zakresu ochrony przyrody oraz hodowli lasu i selekcji drzew. Swoją drogę zawodową rozpoczął w strukturach Lasów Państwowych. Następnie, przez ponad 7 lat pracował w Zakładzie Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa, gdzie działał w wielu projektach badawczych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. W 2020 roku obronił pracę doktorską dotyczącą fenologii modrzewia europejskiego.

  Od 2020 jest Koordynatorem FSC w Polsce ds. leśnictwa. Do jego obowiązków należą wszystkie kwestie związane z tematyką certyfikacji gospodarki leśnej, koordynacją rewizji standardu krajowego oraz promocją systemu FSC.

  Mariusz Stachowicz

  Mariusz Stachowicz

  Prezes Zarządu, Quercus
  Członek Zarządu, Tartak Napiwoda

  Mariusz Stachowicz

  Mariusz Stachowicz

  Prezes Zarządu, Quercus
  Członek Zarządu, Tartak Napiwoda

  Wieloletnie pionierskie doświadczenie w branży leśno-drzewnej oraz biomasowej oraz w prowadzeniu i zarządzaniu firmami branżowymi. Od początku istnienia jest prezesem firmy Quercus Sp. z o.o. wiodącego w Polsce producenta biomasy w formie zrębki drzewnej. Firma powstała w 1992 roku. Od roku 2002 Członek Zarządu Tartaku Napiwoda Sp z o.o.

  Szymon Karwowski

  Szymon Karwowski

  Dyrektor Handlowy
  Piveteaubois Polska - Sylva

  Szymon Karwowski

  Szymon Karwowski

  Dyrektor Handlowy
  Piveteaubois Polska - Sylva

  Od trzech lat jest związany z firmą SYLVA Sp. z o.o., która jest częścią francuskiego koncernu drzewnego PIVETEAUBOIS. W firmie tej tworzył oraz zarządza działem handlowym ( sprzedaż, marketing, DOK ).
  Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży materiałów budowlanych.  Wcześniej przez 12 lat pracował w firmie LAFARGE zarządzając krajowym działem handlowym B2C, tworząc nowe struktury sprzedażowe, strategie oraz z sukcesem zarządzał sprzedażą operacyjną w Polsce. W firmie MC Bauchemie Gmbh z sukcesem zrealizował również wiele projektów związanych z reorganizacją działów handlowych oraz zarządzał nimi na poziomie krajowym na stanowisku Generalnego Dyrektora Sprzedaży. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ukończył studia podyplomowe z programem MBA na Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

  Marta Matuszewska

  Marta Matuszewska

  Key Account Manager East Europe
  Brandenburgische Forstservice GmbH

  Marta Matuszewska

  Marta Matuszewska

  Key Account Manager East Europe
  Brandenburgische Forstservice GmbH

  Absolwentka Wydziału Leśnego na kierunku gospodarka leśna oraz studiów doktoranckich na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie polityki gospodarczej i administracji w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  Od  12 lat w branży drzewnej – przygodę z przemysłem drzewnym rozpoczynała w Stora Enso, w ówczesnej siedzibie głównej w Warszawie. Następnie zajmowała się zakupami drewna okrągłego w Lasach Państwowych i organizacją eksportu na rynki europejskie.

  Od 2016 roku związana z Brandenburgische Forstservice Gmbh, gdzie odpowiada za strategie i działania w zakresie ekspansji i rozwoju sprzedaży oraz optymalizację łańcucha dostaw (transport kołowy i kolejowy) na terenie Europy. Negocjuje kontrakty długoterminowe w obszarze handlu oraz usług. Od 10 lat mieszkanka Wrocławia.

  Ilona Olsztyńska

  Ilona Olsztyńska

  Business Development Manager
  Lead Auditor
  SGS Polska

  Ilona Olsztyńska

  Ilona Olsztyńska

  Business Development Manager
  Lead Auditor
  SGS Polska

  dr inż. Ilona Olsztyńska Kierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie, a także Auditor Wiodący w obszarach: weryfikacji i certyfikacji biomasy, systemów należytej staranności, KZR INiG, SURE, EUTR, FSC, PEFC, ISO 9001, ISO 14001 oraz Inspektor Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych. Brakarz drewna okrągłego oraz drewna konstrukcyjnego.

  Została wpisana na listę auditorów/ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji.

  Członek komitetów technicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym: KT 215, KT 212 i KT100. Członek Rady Głównej Polskiej Izby Biomasy.

  Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości Politechniki Poznańskiej.

  Autorka wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych w obszarze biomasy i paliw z biomasy, drewna i brakarstwa, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami i logistyki, a także zrównoważonego rozwoju.

  Damian Zieliński

  Damian Zieliński

  Starszy Specjalista Służby Leśnej
  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

  Damian Zieliński

  Damian Zieliński

  Starszy Specjalista Służby Leśnej
  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

  Anna Rozkosz

  Anna Rozkosz

  Polska Rada Śladu Węglowego
  Ekspert z zakresu innowacji oraz zrównoważonego rozwoju

  Anna Rozkosz

  Anna Rozkosz

  Polska Rada Śladu Węglowego
  Ekspert z zakresu innowacji oraz zrównoważonego rozwoju

  Ekspertka z zakresu innowacji i technologii energetycznych oraz rynku biomasy i zrównoważonego rozwoju.

  Od 10 lat zaangażowana w tematykę pomocy publicznej, kalkulacji emisji GHG i zrównoważonego rozwoju, prawa ochrony środowiska oraz tematyki dekarbonizacji, również jako badaczka i analityczka.

  Szkoli i doradza średnim i dużym przedsiębiorstwom oraz administracji publicznej. Ma na swoim koncie przeprowadzonych kilkadziesiąt szkoleń z zakresu tematyki  nowych technologii, kalkulacji śladu węglowego, dekarbonizacji, taksonomii finansowej oraz zrównoważonego rozwoju.

  Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi z zakresu finansowania OZE (ventures i private equity). Członkini International Biomass Torrefaction Council Europe oraz Przewodnicząca Polskiej Rady Biowęgla i Biomasy.

  Rafał Zubkowicz

  Rafał Zubkowicz

  Wydział Komunikacji Społecznej
  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

  Rafał Zubkowicz

  Rafał Zubkowicz

  Wydział Komunikacji Społecznej
  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

  Katarzyna Orlikowska

  Katarzyna Orlikowska

  Redaktor Naczelna
  Gazeta Przemysłu Drzewnego

  Katarzyna Orlikowska

  Katarzyna Orlikowska

  Redaktor Naczelna
  Gazeta Przemysłu Drzewnego

  Katarzyna Orlikowska, redaktor naczelna Gazety Przemysłu Drzewnego. Od 14 lat związana z Wydawnictwem Inwestor – wydawcą renomowanych miesięczników branżowych: „Gazeta Przemysłu Drzewnego” oraz „Meblarstwo – Komponenty i Technologie”. Obserwatorka branży, publicystka, mgr inż. technologii drewna.

  Zbigniew Karaszewski

  Zbigniew Karaszewski

  Prezes Zarządu
  Onliwood Sp. z o.o.

  Zbigniew Karaszewski

  Zbigniew Karaszewski

  Prezes Zarządu
  Onliwood Sp. z o.o.

  dr hab. inż. Zbigniew Karaszewski

  Pracownik naukowy Sieci Badawczej Łukasiewicz Poznańskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Technologii Drewna. Główne zainteresowania badawcze to użytkowanie lasu i zmechanizowane pozyskiwanie surowca drzewnego, digitalizacja sektora leśno-drzewnego, krajowa i europejska polityka leśna.

  Prezes portalu sprzedaży drewna Onliwood działającego od lipca 2022 r. skierowanego na obrót drewnem spoza Lasów Państwowych.

  Witold Cichowicz

  Witold Cichowicz

  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

  Witold Cichowicz

  Witold Cichowicz

  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

  Pracownik Biura Marketingu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (w przeszłości również Nadleśnictwa Myszyniec i Regionalnej Dyrekcji LP w Olsztynie). Analityk sprzedaży. Autor cokwartalnego opracowania na temat sprzedaży drewna, od 2015 roku publikowanego na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego. W latach 2009-2020 zaangażowany w rozwój serwisu aukcyjnego e-drewno.

  Renata Kałużna

  Renata Kałużna

  Founder & CEO
  powermeetings.eu

  Renata Kałużna

  Renata Kałużna

  Founder & CEO
  powermeetings.eu

  Partnerzy 🔝

  Organizator

  powermeetings.eu

  Patronat Honorowy

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska

  Patronat Honorowy

  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

  Patronat Wspierający

  Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

  PIGPD to jedna z największych ogólnopolskich organizacji samorządu gospodarczego w naszej branży. Istnieje od 1992 r. i zrzesza blisko 150 firm. Większość z nich to przedsiębiorstwa tartaczne, ale nie brakuje też producentów architektury ogrodowej, podłóg, palet, domów z drewna, maszyn i narzędzi, handlowców itd.. Są to zarówno podmioty zaliczane do największych w kraju, jak i małe oraz średnie firmy. Wszyscy oni są równoprawnymi członkami Izby.

  Patronat Wspierający

  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli jest największą, niezależną organizacją zrzeszającą i integrującą producentów mebli oraz firmy z otoczenia branży meblarskiej w Polsce. Powstała w 1996 roku i od początku swojego istnienia ma głównie na celu integrację polskiej branży meblarskiej oraz jej promocję zarówno w kraju, jak i za granicą. OIGPM w sposób profesjonalny reprezentuje sektor meblarski przed Instytucjami Rządowymi i Samorządowymi oraz podmiotami, które chciałyby nawiązać współpracę z naszą branżą.

  Obecnie w OIGPM zrzeszonych jest ponad 160 firm meblarskich z całej Polski, w tym te największe takie jak: Black Red White, Szynaka Meble, Kler, Meble Wójcik, Benix, Wajnert i wiele innych. Ponadto nasza aktywność spotyka się z uznaniem firm działających w otoczeniu naszej branży. Już kilka lat temu tacy liderzy produkcji materiałów i komponentów do produkcji mebli jak: Egger, Swiss Krono, Kronospan, Schattdecor czy Impress Decor postanowili wspierać nasze działania poprzez aktywne członkostwo w OIGPM. W związku z powyższym możemy z dumą przyznać, iż w 2021 roku reprezentowaliśmy ponad 50% potencjału całej polskiej branży meblarskiej.

  Ostatnie dwa lata upłynęły branży meblarskiej w obawie o ewentualne negatywne skutki kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią Covid-19, co wywołało uzasadniony niepokój o przyszłość polskich firm meblarskich, zarówno w perspektywie krótkoterminowej (2020-2021 rok), jak i w kolejnych latach, już po ustaniu pandemii.

  W tym czasie OIGPM w sposób ciągły wspiera swoich Członków, przekazując im wszelkie posiadane informacje, niezbędne do zarządzania w czasie obecnego kryzysu oraz w celu przygotowania się na najbliższą przyszłość.

  Ponadto Partnerzy OIGPM stale wspomagają nas przekazując nam niezbędne dane oraz narzędzia, które ułatwiają funkcjonowanie firmom – Członkom naszej Izby, tworząc jednocześnie warunki do lepszej integracji i dialogu. Przynależność do Izby pozwala na przyłączenie się do szerszego ruchu w celu tworzenia warunków do dalszego wszechstronnego rozwoju firm meblarskich, a także lepszego współdziałania przemysłu z Instytucjami Rządowymi i Samorządowymi. W tym miejscu pragniemy podkreślić, iż OIGPM deklaruje w swoich działaniach pełną współpracę z Rządem, Premierem i Prezydentem RP oraz wszystkimi innymi Instytucjami w zakresie zgłaszania i wdrażania rozwiązań sprzyjających dalszemu rozwojowi naszego sektora.

  Najważniejsze korzyści wynikające z przynależności do OIGPM:
  -OIGPM jest prestiżową organizacją wspierającą polskich producentów mebli i tworzy klimat sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości.

  -Izba reprezentuje interesy przedsiębiorców wobec organów władz państwowych i samorządowych, umożliwia przedsiębiorcom wywieranie wpływu na otaczającą nas rzeczywistość gospodarczą (lobbing gospodarczy).

  -Izba oferuje dostęp do szerokiej gamy informacji i porad, w tym między innymi: uzyskiwanie informacji dotyczących firm, funduszy pomocowych, otrzymywanie kalendarium imprez targowych, seminariów, szkoleń, webinariów, udział w misjach gospodarczych i wiele innych.

  -Izba wspiera nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych, w tym również poprzez sieć kontaktów międzynarodowych. Pomoc w kojarzeniu firm Członkowskich z potencjalnymi klientami (w zależności od potrzeb i skali).

  -Otrzymywanie ofert kooperacyjnych z kraju i zagranicy oraz otrzymywanie zapytań ofertowych, informacji o przetargach.

  -Izba integruje środowisko członków i wspiera wymianę wiedzy, doświadczeń i kompetencji.

  Patronat Wspierający

  Stowarzyszenie Papierników Polskich

  Stowarzyszenie Papierników Polskich jest organizacją o charakterze naukowo-technicznym
  i menedżerskim, skupiającą członków indywidualnych oraz podmioty gospodarcze, których działalność jest związana z papiernictwem i dziedzinami pokrewnymi.

  Celem działalności Stowarzyszenia jest:

  • integracja papierników, kultywowanie tradycji stowarzyszeniowych i dokumentowanie historii papiernictwa, a także kształtowanie wśród członków etyki zawodowej, koleżeńskiej solidarności i wzajemnej pamięci,
  • reprezentowanie środowiska papierników wobec organów administracji publicznej i samorządu gospodarczego,
  • prowadzenie działalności naukowo-technicznej, obejmującej podnoszenie kwalifikacji
   i popularyzację wiedzy w dziedzinie papiernictwa i w dziedzinach pokrewnych, a w szczególności: zbieranie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji dotyczących ilości i jakości produkcji, nowych wyrobów, surowców i półproduktów, eksploatacji maszyn i urządzeń, kontroli i automatyzacji procesów produkcyjnych, energetyki, ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy oraz zagadnień ekonomiczno-organizacyjnych

  Patronat Wspierający

  Związek Producentów Europalet UIC

  Związek Producentów Europalet UIC skupia pracodawców produkujących lub/i naprawiających europalety na podstawie licencji wydanych m.in przez Rail Cargo Austria – QBB. Obecnie nasze palety jako jedyne na rynku produkowane i naprawiane są według standardów kodeksu UIC 435, który od 60 lat gwarantuje ich najwyższą jakość.

  Swoją działalność prowadzimy w porozumieniu i we współpracy z UIC – Międzynarodowym Związkiem Kolei i Rail Cargo Austria. Utrzymujemy też pozytywne relacje z SGS – niezależną jednostką kontrolną prowadzącą nadzory i kontrole opisane w Kodeksie UIC 435. Skutecznie edukujemy i informujemy rynek o standardach UIC oraz wspieramy firmy zainteresowane uzyskaniem licencji na produkcję i naprawy europalet.

  Naszym nadrzędnym celem jest obrona dobrego imienia palety UIC EUR poprzez reklamę, edukację, szkolenia oraz wspieranie licencjobiorców.

  Patronat Wspierający

  Stowarzyszenie Dom Drewniany

  Stowarzyszenie Dom Drewniany skupia najlepsze firmy zajmujące się produkcją domów z drewna – domów o konstrukcji szkieletowej i domów z bali. Skupia także producentów materiałów stosowanych do budowy domów o konstrukcji drewnianej.

   

  Celem Stowarzyszenia jest:

  1. propagowanie idei domu drewnianego,
  2. propagowanie i promowanie drewna jako ekologicznego materiału budowlanego w trosce
   o środowisko naturalne,
  3. skupienie zainteresowanych tematyką domów drewnianych,
  4. stworzenie forum informacyjno-dyskusyjnego dla członków stowarzyszenia i osób zainteresowanych propagowaniem idei domu drewnianego,
  5. podjęcie współpracy z innymi organizacjami na rzecz opracowania polskich wymogów – norm prawnych dla domów drewnianych,
  6. integrowanie sympatyków i propagatorów idei domu drewnianego umożliwiające stworzenie silnego lobby na rzecz członków stowarzyszenia,
  7. reprezentowanie interesów stowarzyszenia w kraju i zagranicą,
  8. wspomaganie działań członków, w tym poza granicami kraju,
  9. przekazywanie informacji o poziomie jakości wykonywanych domów drewnianych,
  10. konsolidowanie branży drzewiarskiej oraz producentów materiałów wykorzystywanych
   w budownictwie drewnianym,
  11. propagowanie i promowanie budownictwa drewnianego wśród inwestorów, architektów, konstruktorów i wykonawców.

  Patronat Wspierający

  Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

  Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów (SLiWL), jest organizacją pozarządową prowadzącą społecznie użyteczną działalność pożytku publicznego.
  W swej pracy na rzecz obywateli, skupia się głównie na aktywności wspomagającej środowisko leśników i właścicieli lasów, a w szczególności działań na rzecz integracji  i reintegracji zawodowej i społecznej tych środowisk.
  Sfera zadań publicznych realizowanych przez SLiWL obejmuje również działalność wspomagającą przedsiębiorczość oraz rozwój gospodarczy, naukowy i oświatowy. Wspieramy oraz upowszechniamy nowe rozwiązania gospodarcze i techniczne w dziedzinie leśnictwa i drzewnictwa. Prowadzimy doradztwo oraz fachowe wsparcie dla właścicieli lasów, a w szczególności naszych członków.
  Mając na uwadze bardzo dużą skalę bezrobocia i brak możliwości stworzenia właściwych miejsc pracy wśród pracowników branży leśnej i drzewnej, Stowarzyszenie zajmuje się również promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
  Zważywszy na ogromne zaległości w naszym kraju w dziedzinie budowy społeczeństwa obywatelskiego, SLiWL obrało sobie również za zadanie upowszechnianie i wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, a także działań wspierających rozwój demokracji lokalnej.

  Patronat Wspierający

  Polski Związek Pracodawców Leśnych

  Polski Związek Pracodawców Leśnych zrzesza przedsiębiorców będących pracodawcami i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szeroko rozumianego leśnictwa.
  To jedyna w Polsce organizacja o takiej formule prawnej, działająca na rzecz przedsiębiorców leśnych, branży usług leśnych i szeroko rozumianego leśnictwa. Status prawny jest podobny np. do takich organizacji pracodawców jak BCC czy Lewiatan.

  Do podstawowych celów Związku należy ochrona praw i interesów społecznych i gospodarczych Członków Związku oraz reprezentowanie ich wobec organów władzy, a także wobec zleceniodawców i kontrahentów.

  Polski Związek Pracodawców Leśnych chce również m.in. oddziaływać na kształtowanie rozwiązań prawnych uwzględniających interesy zrzeszonych w Związku podmiotów, inicjować działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w branży leśnej, a także tworzyć atmosferę społecznego zaufania do zrzeszonych w Związku podmiotów.

  Ważnymi zadaniami PZPL są również organizowanie i wspieranie kształcenia Członków w sferze ich działalności zawodowej oraz integrowanie zrzeszonych Członków.

  Współpraca

  European State Forest Association

  Współpraca

  Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

  Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej opracowuje operaty urządzenia lasu, dokumentację geodezyjną (w pełnym asortymencie) i mapy numeryczne. Przetwarza obrazy cyfrowe z wykorzystaniem technik teledetekcji i fotogrametrii, tworzy systemy informacji przestrzennej (SIP).
  Wykonuje prace z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu: plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, dokumentacje do ich utworzenia oraz inwentaryzacje przyrodnicze i programy ochrony przyrody w nadleśnictwach.

  Współpraca

  PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

  PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) to założona w 1999 roku światowa organizacja promująca zrównoważoną gospodarkę leśną poprzez certyfikację lasów i etykietowanie wyrobów pochodzenia leśnego. Wyroby z oznaczeniem PEFC dają gwarancję, że surowce, które zostały użyte do ich wytworzenia, pochodzą z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, z recyklingu oraz ze źródeł kontrolowanych.

  Współpraca

  FSC International

  FSC International – FSC jest międzynarodową organizacją not-for-profit, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, biorąc pod uwagę aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne.

  Współpraca

  Brandenburgische Forstservice GmbH

  Brandenburgische Forstservice GmbH jest rodzinnym przedsiębiorstwem zajmującym się  pozyskiwaniem drewna na terenie Niemiec oraz sprzedażą surowca. Założycielem i dyrektorem zarządzającym jest dr Hans Georg Hüster – który sam jest właścicielem lasów i posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w przemyśle drzewnym. Doświadczenie oraz edukacja w zakresie leśnictwa  pozwala być spółce niezawodnym partnerem dla wszystkich zaangażowanych stron.

  BFS działa w obszarze:

  – Pozyskiwania drewna na terenie Niemiec,

  – Handlu drewnem okrągłym na rynkach całego świata,

  – Sprzedaży biomasy oraz produktów ubocznych z tartaków,

  – Transportu drewna samochodami ciężarowymi i koleją,

  – Przeprowadzaniem zabiegów w zakresie leśnictwa oraz rolnictwa,

  Wolumen sprzedażowy to około 500 000 m3 drewna okrągłego rocznie.

  Co nas wyróżnia:

  – Przejrzystość dzięki pełnej digitalizacji procesów,

  – Sprawna i szybka obsługa projektów,

  – Wysokie kompetencje techniczne i praktyczne,

  – Długotrwałe relacje z partnerami biznesowymi,

  – Certyfikowane zgodnie z normami FSC® i PEFC,

  Firma pozyskuje drewno z regionów Brandenburgii, Saksonii i Saksonii-Anhalt, Turyngii i Gór Harzu. Siedziba spółki znajduje się w Berlinie, w dzielnicy Schönefeld, w bezpośrednim sąsiedztwie nowo otwartego lotniska Berlin Brandenburg. Lokalizacja ta oferuje szybki i sprawny dostęp do autostrad A10 i A13.

  Współpraca

  SGS Polska

  Audity, Inspekcje, Badania laboratoryjne oraz Ekspertyzy Techniczne

  SGS Polska jest przedstawicielem światowego lidera certyfikacji, inspekcji oraz badań laboratoryjnych. Jako niezależna i bezstronna strona trzecia, posiadamy wykwalifikowany i kompetentny personel w zakresie świadczonych usług: certyfikacji, auditów, inspekcji oraz badań jakości.

  SGS jest wiodącą jednostką certyfikacji i weryfikacji na zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju, wymaganiami Dyrektywy RED (RED II), Rozporządzenia EUTR, Rozporządzenia EU-ETS oraz systemami potwierdzającymi spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju.

  Jesteśmy liderem w zakresie usług certyfikacji gospodarki leśnej i produktów drzewnych, a także paliw z biomasy, w tym uwierzytelniania źródeł pochodzenia biomasy oraz weryfikacji miejsc jej wytwarzania i poprawności jej dokumentowania.

  Nasza działalność jest prowadzona w oparciu o udzielone nam akredytacje, autoryzacje i notyfikacje.

  CERTYFIKACJA PALIW Z BIOMASY NA ZGODNOŚĆ Z: KZR INIG, SURE EU, REDCERT EU, ISCC, SNS, ENplus, SGSplus

  CERTYFIKACJA GOSPODARKI LEŚNEJ i PRODUKTÓW DRZEWNYCH NA ZGODNOŚĆ Z: FSC, PEFC

  CERTYFIKACJA WYROBÓW BUDOWLANYCH: DREWNA KNSTRUKCYJNEGO I DRZEWNYCH PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

  CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001, ISO 46001, ISO 26000, INNE

  AUDYTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, RECYKLERA I MIEJSC WYTWARZANIA

  INSPEKCJE, BADANIA LABORATORYJNE

  SPORZĄDZAMY EKSPERTYZY TECHNICZNE

  SGS Polska jest liderem w zakresie usług nadzoru nad załadunkiem/ rozładunkiem/ przeładunkiem oraz oceną zgodności towaru z parametrami kontraktowymi, a także pobierania i przygotowania próbek do badań, określeniem ilości towaru i realizacji badań laboratoryjnych w oparciu o szeroki zakres udzielonej akredytacji PCA.

  KOMPETENCJE I DOŚWIADCZENIE

  Auditorzy i Inspektorzy SGS Polska od kilku dekad świadczą usługi w obszarze certyfikacji systemów zrównoważonego rozwoju, badań laboratoryjnych, inspekcji oraz uwierzytelniania pochodzenia biomasy. Nasi weryfikatorzy GHG oceniają obliczenia emisji gazów cieplarnianych na zgodność z wytycznymi prawnymi oraz systemami certyfikacji. Liczymy ślad węglowy (CF) dla produktu, organizacji oraz opracowujemy oceny cyklu życia (LCA) i sporządzamy deklaracje środowiskowe.

  Kompleksowość usług, doskonała organizacja oraz znajomość polskiej i światowej branży drzewnej, biomasowej, energetycznej, wyrobów budowalnych oraz odpadowej, poparta referencjami klientów krajowych i międzynarodowych, jest naszym atutem!

  Współpraca

  For Nature Solutions

  For Nature Solutions jest producentem ekologicznego pelletu drzewnego CLEAR ENERGY oraz certyfikowanym producentem europalet EPAL.
  Nowoczesny Zakład Produkcyjny, ekologiczne produkty, współpraca ze sprawdzonymi dostawcami, gwarantują powtarzalną jakość oferowanych produktów i stanowią solidne fundamenty, na których zbudowana jest marka For Nature Solutions. Sprecyzowane plany rozwoju na rynku producentów europalet i pelletu oraz najwyższa jakość produktów w pełni zaspokajają potrzeby nawet najbardziej wymagających kontrahentów. Najważniejszą cechą firmy jest rzetelność i wiarygodność, a oferowane produkty pochodzą w 100% z polskich surowców.
  Zakład Produkcyjny oraz siedziba firmy znajdują się w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Ostaszewie koło Torunia, w pobliży autostrady A1. Firma realizuje dostawy dla klientów na terenie całej Unii Europejskiej.

  Adres:
  For Nature Solutions Sp. z o.o.
  Ostaszewo 57L
  87-148 Łysomice

  E-mail:                             biuro@for-nature.pl
  Strona internetowa:      www.for-nature.pl
  Facebook:                        https://www.facebook.com/ForNatureSolutions/

  Biuro Obsługi Klienta:    +48 887 043 583
  Sekretariat:                        +48 887 043 090

  Współpraca

   Stelmet S.A.

  Stelmet to wiodący w Polsce i Europie producent architektury ogrodowej.

  Od początku naszej działalności koncentrujemy się na produkcji elementów tak zwanej „drewnianej architektury ogrodowej” . Oferujemy naszym klientom wyroby z drewna sosnowego i świerkowego służące do grodzenia, wyposażania i dekoracji ogrodów, działek, tarasów, balkonów, parków i wszelkiego rodzaju przestrzeni o charakterze rekreacyjnym.

  W 2008 roku rozpoczęliśmy również produkcję pelletu (zaliczanego do najbardziej efektywnych źródeł energii) w nowoczesnym zakładzie w Zielonej Górze, tuż obok zakładu drewnianej architektury ogrodowej.

  Współpraca

  EBS Ink-Jet Systems Poland

  EBS Ink-Jet Systems Poland Sp. z o.o. jest jedynym polskim producentem atramentowych, przemysłowych systemów drukujących. Naszą specjalnością są urządzenia wykorzystywane do bezdotykowego kodowania wyrobów, zarówno na liniach produkcji masowej, jak i w terenie. Jedną z kluczowych gałęzi przemysłu dla której dedykowane są nasze urządzenia, jest branża drzewna. Dostarczamy dla niej rozwiązania obejmujące nie tylko drukarki, ale również kompleksowe aplikacje dopasowane do potrzeb klienta.

  Wszystkie produkowane przez nas urządzenia zostały zaprojektowane w naszej siedzibie we Wrocławiu. Nad rozwojem systemów drukujących EBS Ink-Jet Systems czuwa interdyscyplinarny zespół złożony ze specjalistów w dziedzinie konstrukcji mechanicznej, elektroniki, informatyki i chemii.

  www.ebs-inkjet.pl

  Współpraca

  Lubelski Fornir

  Lubelski Fornir z Łaszczowa, koło Zamościa (woj. lubelskie), specjalizuje się w produkcji oklein naturalnych z gatunków europejskich. Od 2019 roku, jest członkiem grupy Möhring – jednego z liderów produkcji okleiny naturalnej na świecie.
  Dla potrzeb meblarstwa, projektantów wnętrz, ale także dla producentów drzwi i podłóg, wytwarza ok. 1,2 mln m2 okleiny miesięcznie. Główne skrawane gatunki to Brzoza, Dąb, Buk, Jesion, Sosna, Modrzew, Jawor, Olcha i Osika. W ofercie dostępne są także gatunki amerykańskie, takie jak Orzech, Czereśnia, Dąb Biały i Dąb Czerwony. Firma, na życzenie klienta, oferuję usługę formatowania okleiny (100 000 m2 formatek miesięcznie).

  Współpraca

  Balti Spoon OÜ

  Firma Balti Spoon została założona w 1993 roku, w pobliżu Tallina, w Estonii, przez grupę Möhring, jednego z liderów produkcji okleiny naturalnej na świecie. Produkcja to około 2,5 mln2 okleiny naturalnej miesięcznie, a główne skrawane gatunki to dąb, buk, brzoza, jesion, klon, olcha, modrzew, sosna oraz topola. W ofercie dostępne są także gatunki amerykańskie, takie jak Orzech, Czereśnia, Dąb Biały i Dąb Czerwony. Na życzenie klienta, dostępna jest usługa formatowania.

  Współpraca

  Onliwood Sp. z o.o.

  OnliWOOD to portal, który tworzy przyjazne środowisko do obrotu drewnem.

  Misja: Naszą misją jest stworzenie optymalnego miejsca do obrotu drewnem, gdzie sprzedający i kupujący dokonują transakcji w bezpieczny i wygodny sposób.

  Usługi: Oferujemy dedykowaną platformę o najwyższej jakości, wiarygodności i wygodzie użytkowania.

  Współpraca

  Sylva - Grupa Piveteaubois

  Historia firmy SYLVA Sp. z o. o. rozpoczyna się od roku, 1994 kiedy to Jean i Pierre Piveteau kupili zakład należący do byłej owczarni w miejscowości Wiele, k/Kościerzyny.

  W pierwszym okresie zatrudnialiśmy 7 pracowników a obecnie mamy ich 370.

  Początkowo zajmowaliśmy się produkcją tarcicy obrzynanej, klejonką i wytwarzaniem palisady impregnowanej. Od samego początku ważna była dla nas, jakość produktów i ich długotrwała wytrzymałość.

  Z biegiem lat powiększaliśmy teren naszego zakładu z 2,5 ha do obecnie 12 ha, przez powiększenie zajmującego przez nas terenu, a także zwiększeniem zatrudnienia i przede wszystkim wprowadzanie nowoczesnych procesów technologicznych.

  W 2004 zakupiliśmy w miejscowości Lubnia teren i budynki po magazynach zbożowych, gdzie teraz odbywa się montaż produktów ogrodowych.

  Drewno używane w Sylva to drewno w 100% pozyskane z certyfikowanych lasów, o czym świadczy posiadanie certyfikatu FSC. Wszystkie kłody trafiające do Sylva przechodzą drobiazgowa kontrole, jakości przy użyciu ultranowoczesnych systemów opartych o promienie rentgenowskie, takich samych, jakie stosowane są przy diagnostyce medycznej. Dzięki skanerowi Microtec już na etapie kłody określamy jej najlepsze wykorzystanie, a także planujemy jej dalszy przerób. Wykorzystywane w procesie produkcji drewno jest suszone w nowoczesnych suszarniach komorowych. Zautomatyzowane systemy kontroli i parametryzacji pozwalają na przeprowadzenie procesu suszenia w sposób precyzyjny i efektywny. Dzięki współpracy z uczelniami stale rozwijamy technologie suszenia drewna.

  Gwarantem, jakości naszych produktów jest impregnacja ciśnieniowa, za pomocą nowoczesnych maszyn a także bezpiecznych dla ludzi i środowiska impregnatów. Podobnie jak w przypadku suszenia zadbaliśmy o to, aby proces był monitorowany i kontrolowany na każdym jego etapie. Dzięki temu nasze produkty są objęte aż 20 letnią gwarancją, którą daje nasza technologia DURAPIN.

  W tym roku uruchamiamy elektrociepłownię. Inwestycja ta zapewni bezpieczne i stabilne zasilanie zakładu w energię oraz w całości pokryje zapotrzebowanie firmy na energię elektryczną i cieplną. Bardzo ważna jest dla naszej firmy współpraca z lokalną społecznością, za co otrzymaliśmy w tym roku prestiżową Nagrodę Gospodarczą Forum Wizja Rozwoju w kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu”. – nagroda, przyznawana jest dla firm prowadzących działania prospołeczne, proekologiczne, angażujące lokalne społeczności i instytucje do wspólnych działań i projektów. Przez lata praktyk, nasza firma wyspecjalizowała się w produkcji drewna konstrukcyjnego C24, BSH i KVH wykorzystywanego w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, poszerzyliśmy swoją ofertę o drewniane deski elewacyjne oraz deski tarasowe. Wysoka jakość i trwałość naszych produktów, pozwoliła nam na osiągnięcie pozycji największego producenta drewnianych desek tarasowych w Polsce.
  W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę drewnianych desek elewacyjnych, które od lat upiększają domy naszych zadowolonych klientów. Wykorzystanie ekskluzywnej technologii DURAPIN, pozwala na zabezpieczenie tarasów i elewacji przed wieloma czynnikami zewnętrznymi.

  Architektura ogrodowa to kolejny asortyment, który nasza firma oferuje swoim klientom. Drewniane domki SYLVA, płoty, to tylko nieliczne produkty, które upiększą Państwa ogrody.
  Biorąc pod uwagę coraz większą potrzebę i chęć dbania o ekologię, użytkownicy pieców wybierają ekologiczne biopaliwo przyszłości jakim jest pellet.

  Nasza firma oferuje Pellet SYLVA, którego produkcja odbywa pod stałym nadzorem technologów, a każda wytworzona partia poddawana jest testom laboratoryjnym. Najwyższa jakość Pelletu SYLVA udokumentowana jest certyfikatami i wynikami badań, które udostępnione są na naszej nowej stronie www.sylva.pl

  Współpraca

  Quercus/Tartak Napiwoda

  Tartak Napiwoda Sp. z o.o. powstał w roku 1948, a od 2002 r. jest firmą prywatną i zyskał status spółki. Jego siedziba znajduje się na terenie RDLP Olsztyn w Napiwodzie – malowniczej mazurskiej miejscowości, którą otaczają soczyście zielone Lasy Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej. Prowadzi głównie kontraktową sprzedaż hurtową wyrobów na rynek krajowy oraz rynki zagraniczne m.in. do Belgii, Czech, Niemiec, Węgier oraz Japonii. Podstawowym produktem jest wystandaryzowana tarcica sosnowa o długości 4 m. Zakład stale się rozwija i zwiększa potencjał produkcyjny.

  Współpraca

  Bureau Veritas

  Firma Bureau Veritas jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection and Certification).

  Pracując dla 400 000 klientów w 140 krajach i wydając ponad 400 000 certyfikatów rocznie Bureau Veritas jest światowym liderem certyfikacji. Czynnie uczestniczy w tworzeniu i promocji standardów jakości na świecie.

  Bureau Veritas certyfikuje firmy i organizacje na zgodność z normami: jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz specyficznymi standardami branżowymi.

  Posiadamy sieć wysoko wykwalifikowanych audytorów, dzięki którym zapewniamy pełen zakres usług certyfikacyjnych i audytowych. Oferujemy również możliwość certyfikacji łączonej, w największym zakresie powszechnie stosowanych norm.

  FOCUSED ON OUR CLIENTS, DRIVEN BY SOCIETY

  Nasi pracownicy służą naszym klientom i są inspirowani przez społeczeństwo; sprawiają, że Bureau Veritas jest firmą usługową Business to Business to Society, która przyczynia się do pozytywnego przekształcania świata, w którym żyjemy.

  BUREAU VERITAS POLSKA SP. Z O.O.
  z siedzibą w Warszawie
  ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

  tel: +48 22 549 04 00
  e-mail: biuro@bureauveritas.com

  Patronat Medialny

  Gazeta Przemysłu Drzewnego

  Patronat Medialny

  Meblarstwo – Komponenty i Technologie

  „Meblarstwo – Komponenty i Technologie” to czasopismo skierowane głównie do producentów mebli i komponentów służących do ich wytworzenia. Pierwszy numer „Meblarstwa” ukazał się w styczniu 2001 roku i był naturalnym rozwinięciem tematyki, wydawanej od 1997 roku przez Wydawnictwo Inwestor, „Gazety Przemysłu Drzewnego”.

  Patronat Medialny

  drewno.pl

  Drewno.pl jest najstarszym i największym w Polsce portalem branży drzewnej, którego strony każdego miesiąca odwiedza ponad 100 tys. użytkowników. Od 24 lat, codziennie dostarczamy informacje i wiedzę z zakresu obróbki i wykorzystania drewna. Współpracujemy z wieloma uczelniami wyższymi, szkołami zawodowymi, stowarzyszeniami branżowymi oraz ekspertami z zakresu drzewnictwa i leśnictwa. Organizujemy wydarzenia branżowe takie jak: konferencje, pokazy, warsztaty, plenery rzeźbiarskie, itp.

  Drewno.pl, to także:

  • Giełda ogłoszeń, z której korzysta ponad 57 tys. zarejestrowanych użytkowników. Każdego dnia dodawanych jest kilkadziesiąt nowych ofert kupna i sprzedaży (od surowca drzewnego, poprzez maszyny, po gotowe wyroby z drewna),
  • Katalog maszyn i narzędzi do obróbki drewna.
  • Katalog firm – bezpłatny katalog dla użytkowników Giełdy Ogłoszeń
  • Sklep internetowy – oferujący literaturę fachową, specjalistyczne narzędzia i chemię do drewna.
  • Szkolenia branżowe. Od 2014r. prowadzimy szkolenia koncentrując się na dostarczaniu wiedzy potrzebnej fachowcom z branży drzewnej i leśnej.
  • Usługi konsultingowe. Pomagamy we wdrożeniach w zakładach drzewnych systemów certyfikacji FSC oraz Zakładowej Kontroli Produkcji CE drzewnych materiałów konstrukcyjnych. Wykonujemy analizy i badania rynku drewna i pokrewnych branż.
  • Usługi filmowe. Nagrywamy i realizujemy dla naszych klientów filmy z przeznaczeniem do publikacji w internecie.

  Reklama

  Portal Drewno.pl to doskonałe miejsce reklamowe. W 2021r. portal Drewno.pl odwiedziło ponad 1,2 mln unikalnych użytkowników, którzy dokonali blisko ponad 5,7 mln odsłon stron.

  Nasz profil na Facebooku śledzony jest przez ok. 4600 osób, a na Twitterze przez ok. 400 osób. Prowadzona przez nas grupa na Facebooku – „Biznes w tartaku” liczy ok. 3300 członków.

  Drewno.pl umożliwia swoim klientom przeprowadzenie różnorodnych kampanii reklamowych wykorzystujących banery, artykuły sponsorowane, filmy wideo, reklamę w newsletterze, wpisy w Katalogu maszyn, czy ofert zwykłe i sponsorowane na Giełdzie ogłoszeń. Każdorazowo staramy się dobierać ofertę zapewniającą najlepszą możliwą realizację oczekiwań reklamodawców.

  Patronat Medialny

  Gazeta Leśna

  Patronat Medialny

  Kurier Drzewny

  Patronat Medialny

  FirmyLesne.pl

  Patronat Medialny

  BIZNES.meble.pl

  Patronat Medialny

  Las Polski

  Patronat Medialny

  Drwal

  Wybierz pakiet

  Udział Stacjonarny

  2 090 PLN+VAT
  • Udział w 2 dniach Forum
  • Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej
  Kup bilet

  Udział w Stacjonarny +

  2 590 PLN+VAT
  • Wyprzedane!
  • Udział w 2 dniach Forum
  • Logo Twojej firmy wśród Partnerów Forum
  • Informacja o Twojej firmie w katalogu elektronicznym
  Kup bilet

  Udział Stacjonarny ++

  5 990 PLN+VAT
  • Wyprzedane!
  • Udział w 2 dniach Forum
  • Logo Twojej firmy wśród Partnerów Forum
  • Informacja o Twojej firmie w katalogu elektronicznym
  • 20 minutowe wystąpienie z prezentacją Twojej firmy/usług
  • Informacja o wystąpieniu na social mediach powermeetings.eu oraz w newsletterze
  Kup bilet

  Udział Online

  1 890 PLN+VAT
  • Wyprzedane!
  • Udział w 2 dniach Forum online
  • Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej
  Kup bilet

  Dołącz do nas 👍

  Lub wypełnij formularz online:

   Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

   1 Dostawca technologii i usług
   2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
   3
   4
   5
   6
   7
   8

   Zgłaszający uczestnictwo
   Dane firmy do faktury VAT
   Ilość uczestników*
    


   Cena netto: PLN + VAT za osobę
   Wartość netto: 0 PLN
   Wartość brutto: 0 PLN
   Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

   Wybierz konferencje lub warsztaty
   Data
   Kwota PLN netto
   Rabat PLN netto*

   *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

   Uczestnik 1

   Uczestnik 2

   Uczestnik 3

   Uczestnik 4

   Uczestnik 5

   2090 Forum Przemysłu Drzewnego 2023 Udział stacjonarny: 2 090,00 PLN + VAT
   • Forum będzie prowadzone w języku polskim.
   • Koszt udziału w Forum w pakietach + i ++ obowiązuje dla pierwszej zgłoszonej osoby, koszt udziału każdej kolejnej osoby jest równy kosztowi udziału w pakiecie STACJONARNY.
   • Powyższa opłata za Forum nie obejmuje kosztu rezerwacji noclegu.
   • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
   • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
   • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
   • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem Forum na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83, MBANK S.A. 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
   • Faktura VAT wystawiona zostanie w dniu zakończenia wydarzenia i przesłana emailem na podany w zgłoszeniu adres.
   • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
   • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed Forum i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
   • Rezygnacji z udziału w Forum należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
   • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
   • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Forum oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
   • W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Forum. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

   Dołącz do nas 👍

   Lub wypełnij formularz online:

    Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

    1 Dostawca technologii i usług
    2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
    3
    4
    5
    6
    7
    8

    Zgłaszający uczestnictwo
    Dane firmy do faktury VAT
    Ilość uczestników*
     


    Cena netto: PLN + VAT za osobę
    Wartość netto: 0 PLN
    Wartość brutto: 0 PLN
    Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

    Wybierz konferencje lub warsztaty
    Data
    Kwota PLN netto
    Rabat PLN netto*

    *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

    Uczestnik 1

    Uczestnik 2

    Uczestnik 3

    Uczestnik 4

    Uczestnik 5

    2090 Forum Przemysłu Drzewnego 2023 Udział stacjonarny: 2 090,00 PLN + VAT
    • Forum będzie prowadzone w języku polskim.
    • Koszt udziału w Forum w pakietach + i ++ obowiązuje dla pierwszej zgłoszonej osoby, koszt udziału każdej kolejnej osoby jest równy kosztowi udziału w pakiecie STACJONARNY.
    • Powyższa opłata za Forum nie obejmuje kosztu rezerwacji noclegu.
    • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
    • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
    • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
    • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem Forum na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83, MBANK S.A. 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
    • Faktura VAT wystawiona zostanie w dniu zakończenia wydarzenia i przesłana emailem na podany w zgłoszeniu adres.
    • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
    • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed Forum i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
    • Rezygnacji z udziału w Forum należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
    • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
    • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
    • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Forum oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
    • W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Forum. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
    • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
    • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

    Tak było na ostatnich edycjach branżowych wydarzeń 👍

    location

    Lokalizacja FPD 2023:

    Warszawa*

    *Po rejestracji na Forum uczestnicy otrzymują szczegóły
    i wskazówki do rezerwacji noclegu.

    Pytania ❓ Zapraszamy do kontaktu 😀

     Co jeszcze organizujemy ❓

     jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, renata.kaluzna@powermeetings.eu Forum Przemysłu Drzewnego 2023

     Jesteś zainteresowany udziałem w
     Forum Przemysłu Drzewnego

     Chcesz wiedzieć więcej zanim spotkasz się z nami 🔜 20 i 21 czerwca 2023
     Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

     Do usłyszenia, Renata Kałużna, powermeetings.eu
      * pola wymagane