II Forum Przemysłu Drzewnego 2023 🤝 Łączy nas drewno 🤝

WARSZAWA
Zarejestruj się!

Dlaczego warto wziąć udział?

➡ Spotkasz się z przedstawicielami kilku branż skupionych wokół surowca drzewnego!

Zdobędziesz lub uzupełnisz swoją wiedzę

➡ Zbudujesz nowe i utrwalisz dotychczasowe relacje biznesowe

Poznasz najnowsze trendy

➡ Porozmawiasz o biznesie w sprzyjających warunkach

Dowiesz się co inni robią w tym zakresie w jakim Ty działasz

Zatem obecność obowiązkowa 👍
dla przedstawicieli: 

➡ lasów państwowych

➡ firm kupujących, przetwarzających i dostarczających drewno

➡ tartaków

➡ zakładów usług leśnych

➡ przemysłu: płytowego, meblowego, celulozowo-papierniczego, opakowaniowego, paletowego i innych skupionych wokół surowca drzewnego

➡ producentów pelletu i firm przetwarzających surowiec drzewny na cele energetyczne

➡ firm certyfikujących

➡ firm dostarczających technologie i usługi dla przemysłu drzewnego

FPD 2023 w liczbach

120+

Uczestników - praktyków branży drzewnej

12h+

Wykładów i dyskusji

48h

Networkingu

24+

Prelegentów

Co o nas mówią

Jarosław Michniuk

Jarosław Michniuk

PAGED, Koalicja na rzecz polskiego drewna
Stefan Traczyk

Stefan Traczyk

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów
Michał Strzelecki

Michał Strzelecki

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

Prelegenci Forum 🔝

Kamila Król

Kamila Król

Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Kamila Król

Kamila Król

Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rozwoju i Technologii

16 maja 2022 r. premier Mateusz Morawiecki powołał Kamilę Król na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Kamila Elżbieta Król od 2020 r. pracowała w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, w Departamencie Gospodarki Cyfrowej – Wydział Polityki Cyfrowej i Informacji. W departamencie odpowiadała za zarządzanie projektami i produktami projektów, przede wszystkim w zakresie koordynacji funkcjonowania Centrum Pomocy Przedsiębiorcy (CPP), a także zarządzanie projektami w zakresie dotyczącym edukacji i komunikacji oraz rozwoju e-usługi e-płatności.

Pracowała w Departamencie Jednostek Nadzorowanych i Podległych oraz w Departamencie Dialogu i Partnerstwa Społecznego – w Wydziale Rzemiosła.

Zajmowała się organizowaniem i zarządzaniem systemu wsparcia realizacji projektów dotyczących rozwoju rzemiosła i usług regionalnych oraz projektów dotyczących rozwoju szkolnictwa zawodowego. Odpowiadała za obsługę procesu legislacyjnego, monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów, rekomendacji, wytycznych i opinii dotyczących rzemiosła oraz systemu kształcenia zawodowego. Do jej obowiązków należała także realizacja zadań z zakresu projektów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Od 2018 r. pracowała w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Biurze Prezesa Rady Ministrów. Odpowiadała za obsługę wniosków dotyczących przyznawania środków finansowych z rezerwy ogólnej budżetu państwa (m.in. analizę i opiniowanie wniosków). Brała udział w posiedzeniach stałego Zespołu ds. rozpatrywania ofert realizacji zadań publicznych.

Odpowiadała za obsługę merytoryczną Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Rady Ministrów, a także ekspercką obsługę Ministra – członka Rady Ministrów, Przewodniczącego SKRM oraz Kierownictwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie członkostwa RP w UE, spraw zagranicznych (w tym analizowanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych).

Kamila Elżbieta Król urodziła się 28 kwietnia 1992 r. w Warszawie. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2017 r. uzyskała tytuł magistra prawa finansowego i skarbowości. Posiada licencjat ze specjalizacją samorząd terytorialny i polityka regionalna (2012-2015 Uniwersytet Warszawski) oraz licencjat z europeistyki (2011-2014 Uniwersytet Warszawski).

Kamila Król mówi w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Paweł Boski

Paweł Boski

Naczelnik Biura Marketingu
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Paweł Boski

Paweł Boski

Naczelnik Biura Marketingu
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

mgr inż. Paweł Boski

Od lutego 2022 roku pełni obowiązki Naczelnika Biura Marketingu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Absolwent wydziału Leśnego SGGW w Warszawie oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu z zakresu „Gospodarki finansowej w Lasach Państwowych”. W trakcie pracy zawodowej przez wiele lat pełnił funkcję Regionalnego Instruktora SILP w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie z zakresu „Rejestratora Leśniczego”, „Stanowiska Leśniczego” oraz aplikacji sprzedażowych „E-drewno” i „Portal Leśno – Drzewny” a także „Szacunków brakarskich” i podsystemu „Acer” odpowiadających za planowanie z zakresu pozyskania drewna. Członek stałego zespołu zadaniowego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do spraw serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Długoletni Inspektor ds. Ochrony PPOŻ oraz Społeczny Inspektor Pracy.

Piotr Borkowski

Piotr Borkowski

Dyrektor Wykonawczy
EUSTAFOR, Bruksela

Piotr Borkowski

Piotr Borkowski

Dyrektor Wykonawczy
EUSTAFOR, Bruksela

Piotr Borkowski jest Dyrektorem Wykonawczym Europejskiego Stowarzyszenia Lasów Państwowych (EUSTAFOR) od września 2012 r., gdzie ułatwia współpracę i wymianę doświadczeń między europejskimi państwowymi organizacjami gospodarki leśnej oraz koordynuje rzecznictwo lasów państwowych dotyczące rozwoju polityki leśnej zarówno w UE, jak i na poziomie pan-europejskim. Przed rozpoczęciem pracy w EUSTAFOR, Piotr Borkowski pracował w Lasach Państwowych zajmując się gospodarką leśną. Następnie pracował w Departamencie Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska RP oraz jako Szef Jednostki Łącznikowej Ministerialnej Konferencji Ochrony Lasów w Europie (MCPFE) (obecnie Forest Europe). Przed dołączeniem do EUSTAFOR pracował dla Komisji Europejskiej (DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich), koncentrując się na polityce leśnej w UE. Piotr Borkowski posiada tytuł magistra leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.

Tomasz Majerowski

Tomasz Majerowski

Kierownik Zespołu Użytkowania Lasu w Biurze Marketingu
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Tomasz Majerowski

Tomasz Majerowski

Kierownik Zespołu Użytkowania Lasu w Biurze Marketingu
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Specjalista w dziedzinie planowania i optymalizacji prac z zakresu pozyskiwania drewna, autor oraz współautor opracowań i instrukcji z zakresu planowania krótkookresowego i obsługi dedykowanych programów komputerowych. Zajmuje się procesami szeroko rozumianej normalizacji drewna, jego pomiarami i właściwościami technicznymi.

Członek zespołu zadaniowego przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych ds. zmian w klasyfikacji jakościowo-wymiarowej drewna.

Od początku kariery zawodowej związany z Lasami Państwowymi. Od 2015 roku pracownik Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – początkowo w Wydziale Użytkowania Lasu, obecnie w Biurze Marketingu.

Bożydar Neroj

Bożydar Neroj

Szef Produkcji
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Bożydar Neroj

Bożydar Neroj

Szef Produkcji
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

dr inż. leśnik, absolwent Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Jest Szefem produkcji w Zarządzie Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Sękocinie Starym oraz nauczycielem akademickim Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wychował się w Bieszczadach, w 1997 r. ukończył wydział leśny AR w Krakowie. Od 1998 r. związał się z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, najpierw w Oddziale BULiGL w Brzegu, a od 2009 r. w Zarządzie BULiGL. Przeszedł stopnie kariery od asystenta taksatora, kierownika, technologa do starszego inspektora nadzoru. W 2012 objął stanowisko Szefa produkcji w BULiGL. W 2019 r. obronił rozprawę doktorską z dziedziny produkcyjności siedlisk leśnych dla sosny.

Do jego obowiązków należy koordynowanie i nadzór nad pracami wykonywanymi w BULiGL (w pierwszym rzędzie nad planami urządzenia lasu i wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu).

Do głównych pasji związanych z pracą zawodową zalicza udział w przygotowaniu i wykonywaniu wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Już w 2000 r. jako młody pracownik odbył staż zawodowy w Austrii zdobywając pierwsze doświadczenia w wykonywaniu inwentaryzacji. Następnie w 2002 r. brał udział w pilotażu inwentaryzacji w Polsce. Od rozpoczęcia I cyklu WISL w 2005 r. czynnie uczestniczy w pracach jako wykonawca prac terenowych, następnie koordynator lokalny, a od 2012 r. jest odpowiedzialny za wykonywanie inwentaryzacji na poziomie kraju. Jest współautorem Instrukcji wykonywania WISL z 2015 i 2019 r.

B. Neroj bierze udział w rozwoju technologii w przedsiębiorstwie, szczególnie wykorzystania wyników skanowania laserowego w inwentaryzacji lasu. Jest współautorem Instrukcji urządzania lasu z 2012 r. Współpracuje z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w zespole ekspertów, w zakresie raportowania danych z zakresu leśnictwa.

Czynnie uczestniczy w szerzeniu praktycznej wiedzy z zakresu urządzania lasu, poprzez prowadzenie  zajęć ze studentami leśnictwa, szkolenia nauczycieli techników leśnych, wystąpienia na konferencjach naukowo-technicznych oraz pisząc artykuły w pismach branżowych.

Aktualnie jest członkiem zespołu przygotowującego nowe wydanie Instrukcji urządzania oraz uczestniczy w realizacji projektów badawczych z zakresu urządzania lasu, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmian klimatu na środowisko leśne.

Piotr Poziomski

Piotr Poziomski

Prezydent
Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Piotr Poziomski

Piotr Poziomski

Prezydent
Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Stefan Traczyk

Stefan Traczyk

Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Leśników
i Właścicieli Lasów

Stefan Traczyk

Stefan Traczyk

Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Leśników
i Właścicieli Lasów

Dr inż. Stefan Traczyk urodził się 12 kwietnia 1966 r. w Garwolinie na Mazowszu. Swe życie osobiste związał z Celestynowem gdzie czternaście lat był leśniczym, a w latach 2006 – 2014 (dwie kadencje) pełnił funkcję Wójta Gminy. W swej karierze w latach 2016 – 2021 sprawował urząd Nadleśniczego Nadleśnictwa Jabłonna, a w latach 2017 – 2020 także funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Szczecinie. Obecnie od maja 2021 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w Enea Nowa Energia Sp. z o.o.

Społecznie jest on (od 2016 r.) członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, a od 2018 r. sprawuje także mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Doktor Stefan Traczyk swe wykształcenie ukierunkował w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska oraz zarządzania, a Studia Doktoranckie ukończył na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie, gdzie napisał rozprawę doktorską. Tematem obronionej w 2018 r. rozprawy były „Uwarunkowania użytkowania w lasach prywatnych na przykładzie powiatu radomskiego”. W swej karierze naukowej ukończył on wiele kursów i fakultetów na studiach podyplomowych na takich uczelniach jak: SGH w Warszawie (Warsztaty Menedżerskie), UW (Wydział Prawa i Administracji) (Akademia Liderów Samorządowych), ALK w Warszawie (Zarządzanie w administracji publicznej), WSKSiM w Toruniu (Polityka Ochrony Środowiska – ekologia i zarządzanie) oraz Collegium Humanum – SGM w Warszawie (Master of Business Administration, MBA – Energetyka). Ukończył on także Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (edycja XVIII) i Seminarium Kierownicze Controllingu w Centrum Edukacji Gospodarczej INFOR oraz Szkolenie Kadry Kierowniczej zorganizowane na terenie Niemiec przez Carl Duisberg Gesellschaft e.V.

Prezes Stefan Traczyk w swej działalności społecznej i rozwoju osobistego, interesuje się samorządem lokalnym, środowiskiem naturalnym, łowiectwem, fotografiką i kulturą krajów niemieckojęzycznych. Od 2006 roku jest Biegłym Sądowym z zakresu leśnictwa. Jest również przewodniczącym Rady Instytutu Debat o Środowisku, prezesem Stowarzyszenia Celestynowska Inicjatywa Samorządowa oraz Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów, a także członkiem Rady Patronackiej przy Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.

Zygmunt Stanula

Zygmunt Stanula

Wiceprezes Zarządu
Stelmet

Zygmunt Stanula

Zygmunt Stanula

Wiceprezes Zarządu
Stelmet

Kieruje i nadzoruje pracą pionu zaopatrzenia oraz produkcją i sprzedażą pellet. Związany jest ze Spółką od 2007 r. Wcześniej przez lata prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług leśnych. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu na wydziale Technologii Drewna.

Michał Strzelecki

Michał Strzelecki

Dyrektor Biura
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

Michał Strzelecki

Michał Strzelecki

Dyrektor Biura
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

Michał Strzelecki od roku 1996 jest związany zawodowo z branżą meblarską w Polsce. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywał w jednej z największych fabryk mebli, początkowo koordynując zakupy
i logistykę materiałów i produktów wykorzystywanych do produkcji wysokiej klasy mebli kuchennych. Konsekwencja w działaniach, umiejętność prowadzenia trudnych rozmów z dostawcami dostrzeżona przez jego ówczesne kierownictwo zaowocowała rozwojem zawodowym i powierzeniem kolejnych obowiązków tym razem w biurze odpowiedzialnym za zakupy surowców strategicznych z punktu widzenia działalności fabryki mebli.

W 2001 roku rozpoczął swoją współpracę z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli, która trwa do dnia dzisiejszego. Od sierpnia 2016 roku Zarząd OIGPM powierzył mu funkcję Dyrektora OIGPM. Determinacja i dążenie do rozwoju OIGPM zaowocowała zmianą Izby w bardzo dobrze prosperującą organizację (świadczy o tym chociażby fakt wzrostu liczby członków OIGPM o ponad 50% od objęcia stanowiska). To właśnie czas kiedy Izba zarządzana jest operacyjnie przez Pana Michała Strzeleckiego zaowocował przystąpieniem do Izby takich firm jak: Black Red White, Wójcik Meble, Benix, Wersal, Ikea, Egger, Swiss Krono, itp. Jego ponad 20 letnia praca oraz chęć sprostania nowym wyzwaniom zaowocowała wydaniem na wniosek władz i innych podmiotów ponad 200 różnego rodzaju opinii i informacji o istniejących zwyczajach handlowych, cenach i pochodzeniu towarów. Co ważne jego zaangażowanie doceniane jest przez Zarząd OIGPM, a podejmowane przez niego decyzje posiadają pełne poparcie i zaufanie Zarządu Izby.

Janusz Turski

Janusz Turski

Dyrektor Generalny
Stowarzyszenie Papierników Polskich

Janusz Turski

Janusz Turski

Dyrektor Generalny
Stowarzyszenie Papierników Polskich

Krzysztof Jodłowski

Krzysztof Jodłowski

Przewodniczący
PEFC Polska

Krzysztof Jodłowski

Krzysztof Jodłowski

Przewodniczący
PEFC Polska

Dr inż. Krzysztof Jodłowski – przewodniczący PEFC Polska od 2009 roku. Pracownik naukowy Instytutu Badawczego Leśnictwa, specjalista w zakresie technologii stosowanych w użytkowaniu lasu.

Karolina Tymorek

Karolina Tymorek

Country Manager
FSC Poland

Karolina Tymorek

Karolina Tymorek

Country Manager
FSC Poland

Od 2017 r. koordynuje całość prac FSC w naszym kraju, odpowiada m.in. za wyznaczanie i realizację celów strategicznych, za współpracę z kluczowymi interesariuszami, ponadto specjalizuje się w zagadnieniach związanych z certyfikacją łańcucha dostaw. Z wykształcenia mgr inż. ochrony środowiska.

dr inż. Marek Rzońca

dr inż. Marek Rzońca

Koordynator FSC w Polsce
ds. Leśnictwa

dr inż. Marek Rzońca

dr inż. Marek Rzońca

Koordynator FSC w Polsce
ds. Leśnictwa

Marek Rzońca jest absolwentem Wydziału Leśnego SGGW oraz studiów podyplomowych z zakresu oceny zasobów środowiska i jego zagrożeń na Uniwersytecie Wrocławskim. Prace dyplomowe realizował z zakresu ochrony przyrody oraz hodowli lasu i selekcji drzew. Swoją drogę zawodową rozpoczął w strukturach Lasów Państwowych. Następnie, przez ponad 7 lat pracował w Zakładzie Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa, gdzie działał w wielu projektach badawczych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. W 2020 roku obronił pracę doktorską dotyczącą fenologii modrzewia europejskiego.

Od 2020 jest Koordynatorem FSC w Polsce ds. leśnictwa. Do jego obowiązków należą wszystkie kwestie związane z tematyką certyfikacji gospodarki leśnej, koordynacją rewizji standardu krajowego oraz promocją systemu FSC.

Mariusz Stachowicz

Mariusz Stachowicz

Prezes Zarządu, Quercus
Członek Zarządu, Tartak Napiwoda

Mariusz Stachowicz

Mariusz Stachowicz

Prezes Zarządu, Quercus
Członek Zarządu, Tartak Napiwoda

Wieloletnie pionierskie doświadczenie w branży leśno-drzewnej oraz biomasowej oraz w prowadzeniu i zarządzaniu firmami branżowymi. Od początku istnienia jest prezesem firmy Quercus Sp. z o.o. wiodącego w Polsce producenta biomasy w formie zrębki drzewnej. Firma powstała w 1992 roku. Od roku 2002 Członek Zarządu Tartaku Napiwoda Sp z o.o.

Szymon Karwowski

Szymon Karwowski

Dyrektor Handlowy
Piveteaubois Polska - Sylva

Szymon Karwowski

Szymon Karwowski

Dyrektor Handlowy
Piveteaubois Polska - Sylva

Od trzech lat jest związany z firmą SYLVA Sp. z o.o., która jest częścią francuskiego koncernu drzewnego PIVETEAUBOIS. W firmie tej tworzył oraz zarządza działem handlowym ( sprzedaż, marketing, DOK ).
Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży materiałów budowlanych.  Wcześniej przez 12 lat pracował w firmie LAFARGE zarządzając krajowym działem handlowym B2C, tworząc nowe struktury sprzedażowe, strategie oraz z sukcesem zarządzał sprzedażą operacyjną w Polsce. W firmie MC Bauchemie Gmbh z sukcesem zrealizował również wiele projektów związanych z reorganizacją działów handlowych oraz zarządzał nimi na poziomie krajowym na stanowisku Generalnego Dyrektora Sprzedaży. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ukończył studia podyplomowe z programem MBA na Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Marta Matuszewska

Marta Matuszewska

Key Account Manager East Europe
Brandenburgische Forstservice GmbH

Marta Matuszewska

Marta Matuszewska

Key Account Manager East Europe
Brandenburgische Forstservice GmbH

Absolwentka Wydziału Leśnego na kierunku gospodarka leśna oraz studiów doktoranckich na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie polityki gospodarczej i administracji w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  Od  12 lat w branży drzewnej – przygodę z przemysłem drzewnym rozpoczynała w Stora Enso, w ówczesnej siedzibie głównej w Warszawie. Następnie zajmowała się zakupami drewna okrągłego w Lasach Państwowych i organizacją eksportu na rynki europejskie.

Od 2016 roku związana z Brandenburgische Forstservice Gmbh, gdzie odpowiada za strategie i działania w zakresie ekspansji i rozwoju sprzedaży oraz optymalizację łańcucha dostaw (transport kołowy i kolejowy) na terenie Europy. Negocjuje kontrakty długoterminowe w obszarze handlu oraz usług. Od 10 lat mieszkanka Wrocławia.

Ilona Olsztyńska

Ilona Olsztyńska

Business Development Manager
Lead Auditor
SGS Polska

Ilona Olsztyńska

Ilona Olsztyńska

Business Development Manager
Lead Auditor
SGS Polska

dr inż. Ilona Olsztyńska Kierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie, a także Auditor Wiodący w obszarach: weryfikacji i certyfikacji biomasy, systemów należytej staranności, KZR INiG, SURE, EUTR, FSC, PEFC, ISO 9001, ISO 14001 oraz Inspektor Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych. Brakarz drewna okrągłego oraz drewna konstrukcyjnego.

Została wpisana na listę auditorów/ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji.

Członek komitetów technicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym: KT 215, KT 212 i KT100. Członek Rady Głównej Polskiej Izby Biomasy.

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości Politechniki Poznańskiej.

Autorka wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych w obszarze biomasy i paliw z biomasy, drewna i brakarstwa, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami i logistyki, a także zrównoważonego rozwoju.

Damian Zieliński

Damian Zieliński

Starszy Specjalista Służby Leśnej
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Damian Zieliński

Damian Zieliński

Starszy Specjalista Służby Leśnej
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Anna Rozkosz

Anna Rozkosz

Polska Rada Śladu Węglowego
Ekspert z zakresu innowacji oraz zrównoważonego rozwoju

Anna Rozkosz

Anna Rozkosz

Polska Rada Śladu Węglowego
Ekspert z zakresu innowacji oraz zrównoważonego rozwoju

Ekspertka z zakresu innowacji i technologii energetycznych oraz rynku biomasy i zrównoważonego rozwoju.

Od 10 lat zaangażowana w tematykę pomocy publicznej, kalkulacji emisji GHG i zrównoważonego rozwoju, prawa ochrony środowiska oraz tematyki dekarbonizacji, również jako badaczka i analityczka.

Szkoli i doradza średnim i dużym przedsiębiorstwom oraz administracji publicznej. Ma na swoim koncie przeprowadzonych kilkadziesiąt szkoleń z zakresu tematyki  nowych technologii, kalkulacji śladu węglowego, dekarbonizacji, taksonomii finansowej oraz zrównoważonego rozwoju.

Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi z zakresu finansowania OZE (ventures i private equity). Członkini International Biomass Torrefaction Council Europe oraz Przewodnicząca Polskiej Rady Biowęgla i Biomasy.

Rafał Zubkowicz

Rafał Zubkowicz

Wydział Komunikacji Społecznej
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Rafał Zubkowicz

Rafał Zubkowicz

Wydział Komunikacji Społecznej
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Katarzyna Orlikowska

Katarzyna Orlikowska

Redaktor Naczelna
Gazeta Przemysłu Drzewnego

Katarzyna Orlikowska

Katarzyna Orlikowska

Redaktor Naczelna
Gazeta Przemysłu Drzewnego

Katarzyna Orlikowska, redaktor naczelna Gazety Przemysłu Drzewnego. Od 14 lat związana z Wydawnictwem Inwestor – wydawcą renomowanych miesięczników branżowych: „Gazeta Przemysłu Drzewnego” oraz „Meblarstwo – Komponenty i Technologie”. Obserwatorka branży, publicystka, mgr inż. technologii drewna.

Zbigniew Karaszewski

Zbigniew Karaszewski

Prezes Zarządu
Onliwood Sp. z o.o.

Zbigniew Karaszewski

Zbigniew Karaszewski

Prezes Zarządu
Onliwood Sp. z o.o.

dr hab. inż. Zbigniew Karaszewski

Pracownik naukowy Sieci Badawczej Łukasiewicz Poznańskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Technologii Drewna. Główne zainteresowania badawcze to użytkowanie lasu i zmechanizowane pozyskiwanie surowca drzewnego, digitalizacja sektora leśno-drzewnego, krajowa i europejska polityka leśna.

Prezes portalu sprzedaży drewna Onliwood działającego od lipca 2022 r. skierowanego na obrót drewnem spoza Lasów Państwowych.

Witold Cichowicz

Witold Cichowicz

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Witold Cichowicz

Witold Cichowicz

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Pracownik Biura Marketingu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (w przeszłości również Nadleśnictwa Myszyniec i Regionalnej Dyrekcji LP w Olsztynie). Analityk sprzedaży. Autor cokwartalnego opracowania na temat sprzedaży drewna, od 2015 roku publikowanego na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego. W latach 2009-2020 zaangażowany w rozwój serwisu aukcyjnego e-drewno.

Renata Kałużna

Renata Kałużna

Founder & CEO
powermeetings.eu

Renata Kałużna

Renata Kałużna

Founder & CEO
powermeetings.eu

Partnerzy 🔝

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Honorowy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Patronat Honorowy

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Patronat Wspierający

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

PIGPD to jedna z największych ogólnopolskich organizacji samorządu gospodarczego w naszej branży. Istnieje od 1992 r. i zrzesza blisko 150 firm. Większość z nich to przedsiębiorstwa tartaczne, ale nie brakuje też producentów architektury ogrodowej, podłóg, palet, domów z drewna, maszyn i narzędzi, handlowców itd.. Są to zarówno podmioty zaliczane do największych w kraju, jak i małe oraz średnie firmy. Wszyscy oni są równoprawnymi członkami Izby.

Patronat Wspierający

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli jest największą, niezależną organizacją zrzeszającą i integrującą producentów mebli oraz firmy z otoczenia branży meblarskiej w Polsce. Powstała w 1996 roku i od początku swojego istnienia ma głównie na celu integrację polskiej branży meblarskiej oraz jej promocję zarówno w kraju, jak i za granicą. OIGPM w sposób profesjonalny reprezentuje sektor meblarski przed Instytucjami Rządowymi i Samorządowymi oraz podmiotami, które chciałyby nawiązać współpracę z naszą branżą.

Obecnie w OIGPM zrzeszonych jest ponad 160 firm meblarskich z całej Polski, w tym te największe takie jak: Black Red White, Szynaka Meble, Kler, Meble Wójcik, Benix, Wajnert i wiele innych. Ponadto nasza aktywność spotyka się z uznaniem firm działających w otoczeniu naszej branży. Już kilka lat temu tacy liderzy produkcji materiałów i komponentów do produkcji mebli jak: Egger, Swiss Krono, Kronospan, Schattdecor czy Impress Decor postanowili wspierać nasze działania poprzez aktywne członkostwo w OIGPM. W związku z powyższym możemy z dumą przyznać, iż w 2021 roku reprezentowaliśmy ponad 50% potencjału całej polskiej branży meblarskiej.

Ostatnie dwa lata upłynęły branży meblarskiej w obawie o ewentualne negatywne skutki kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią Covid-19, co wywołało uzasadniony niepokój o przyszłość polskich firm meblarskich, zarówno w perspektywie krótkoterminowej (2020-2021 rok), jak i w kolejnych latach, już po ustaniu pandemii.

W tym czasie OIGPM w sposób ciągły wspiera swoich Członków, przekazując im wszelkie posiadane informacje, niezbędne do zarządzania w czasie obecnego kryzysu oraz w celu przygotowania się na najbliższą przyszłość.

Ponadto Partnerzy OIGPM stale wspomagają nas przekazując nam niezbędne dane oraz narzędzia, które ułatwiają funkcjonowanie firmom – Członkom naszej Izby, tworząc jednocześnie warunki do lepszej integracji i dialogu. Przynależność do Izby pozwala na przyłączenie się do szerszego ruchu w celu tworzenia warunków do dalszego wszechstronnego rozwoju firm meblarskich, a także lepszego współdziałania przemysłu z Instytucjami Rządowymi i Samorządowymi. W tym miejscu pragniemy podkreślić, iż OIGPM deklaruje w swoich działaniach pełną współpracę z Rządem, Premierem i Prezydentem RP oraz wszystkimi innymi Instytucjami w zakresie zgłaszania i wdrażania rozwiązań sprzyjających dalszemu rozwojowi naszego sektora.

Najważniejsze korzyści wynikające z przynależności do OIGPM:
-OIGPM jest prestiżową organizacją wspierającą polskich producentów mebli i tworzy klimat sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości.

-Izba reprezentuje interesy przedsiębiorców wobec organów władz państwowych i samorządowych, umożliwia przedsiębiorcom wywieranie wpływu na otaczającą nas rzeczywistość gospodarczą (lobbing gospodarczy).

-Izba oferuje dostęp do szerokiej gamy informacji i porad, w tym między innymi: uzyskiwanie informacji dotyczących firm, funduszy pomocowych, otrzymywanie kalendarium imprez targowych, seminariów, szkoleń, webinariów, udział w misjach gospodarczych i wiele innych.

-Izba wspiera nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych, w tym również poprzez sieć kontaktów międzynarodowych. Pomoc w kojarzeniu firm Członkowskich z potencjalnymi klientami (w zależności od potrzeb i skali).

-Otrzymywanie ofert kooperacyjnych z kraju i zagranicy oraz otrzymywanie zapytań ofertowych, informacji o przetargach.

-Izba integruje środowisko członków i wspiera wymianę wiedzy, doświadczeń i kompetencji.

Patronat Wspierający

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Stowarzyszenie Papierników Polskich jest organizacją o charakterze naukowo-technicznym
i menedżerskim, skupiającą członków indywidualnych oraz podmioty gospodarcze, których działalność jest związana z papiernictwem i dziedzinami pokrewnymi.

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 • integracja papierników, kultywowanie tradycji stowarzyszeniowych i dokumentowanie historii papiernictwa, a także kształtowanie wśród członków etyki zawodowej, koleżeńskiej solidarności i wzajemnej pamięci,
 • reprezentowanie środowiska papierników wobec organów administracji publicznej i samorządu gospodarczego,
 • prowadzenie działalności naukowo-technicznej, obejmującej podnoszenie kwalifikacji
  i popularyzację wiedzy w dziedzinie papiernictwa i w dziedzinach pokrewnych, a w szczególności: zbieranie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji dotyczących ilości i jakości produkcji, nowych wyrobów, surowców i półproduktów, eksploatacji maszyn i urządzeń, kontroli i automatyzacji procesów produkcyjnych, energetyki, ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy oraz zagadnień ekonomiczno-organizacyjnych

Patronat Wspierający

Związek Producentów Europalet UIC

Związek Producentów Europalet UIC skupia pracodawców produkujących lub/i naprawiających europalety na podstawie licencji wydanych m.in przez Rail Cargo Austria – QBB. Obecnie nasze palety jako jedyne na rynku produkowane i naprawiane są według standardów kodeksu UIC 435, który od 60 lat gwarantuje ich najwyższą jakość.

Swoją działalność prowadzimy w porozumieniu i we współpracy z UIC – Międzynarodowym Związkiem Kolei i Rail Cargo Austria. Utrzymujemy też pozytywne relacje z SGS – niezależną jednostką kontrolną prowadzącą nadzory i kontrole opisane w Kodeksie UIC 435. Skutecznie edukujemy i informujemy rynek o standardach UIC oraz wspieramy firmy zainteresowane uzyskaniem licencji na produkcję i naprawy europalet.

Naszym nadrzędnym celem jest obrona dobrego imienia palety UIC EUR poprzez reklamę, edukację, szkolenia oraz wspieranie licencjobiorców.

Patronat Wspierający

Stowarzyszenie Dom Drewniany

Stowarzyszenie Dom Drewniany skupia najlepsze firmy zajmujące się produkcją domów z drewna – domów o konstrukcji szkieletowej i domów z bali. Skupia także producentów materiałów stosowanych do budowy domów o konstrukcji drewnianej.

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. propagowanie idei domu drewnianego,
 2. propagowanie i promowanie drewna jako ekologicznego materiału budowlanego w trosce
  o środowisko naturalne,
 3. skupienie zainteresowanych tematyką domów drewnianych,
 4. stworzenie forum informacyjno-dyskusyjnego dla członków stowarzyszenia i osób zainteresowanych propagowaniem idei domu drewnianego,
 5. podjęcie współpracy z innymi organizacjami na rzecz opracowania polskich wymogów – norm prawnych dla domów drewnianych,
 6. integrowanie sympatyków i propagatorów idei domu drewnianego umożliwiające stworzenie silnego lobby na rzecz członków stowarzyszenia,
 7. reprezentowanie interesów stowarzyszenia w kraju i zagranicą,
 8. wspomaganie działań członków, w tym poza granicami kraju,
 9. przekazywanie informacji o poziomie jakości wykonywanych domów drewnianych,
 10. konsolidowanie branży drzewiarskiej oraz producentów materiałów wykorzystywanych
  w budownictwie drewnianym,
 11. propagowanie i promowanie budownictwa drewnianego wśród inwestorów, architektów, konstruktorów i wykonawców.

Patronat Wspierający

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów (SLiWL), jest organizacją pozarządową prowadzącą społecznie użyteczną działalność pożytku publicznego.
W swej pracy na rzecz obywateli, skupia się głównie na aktywności wspomagającej środowisko leśników i właścicieli lasów, a w szczególności działań na rzecz integracji  i reintegracji zawodowej i społecznej tych środowisk.
Sfera zadań publicznych realizowanych przez SLiWL obejmuje również działalność wspomagającą przedsiębiorczość oraz rozwój gospodarczy, naukowy i oświatowy. Wspieramy oraz upowszechniamy nowe rozwiązania gospodarcze i techniczne w dziedzinie leśnictwa i drzewnictwa. Prowadzimy doradztwo oraz fachowe wsparcie dla właścicieli lasów, a w szczególności naszych członków.
Mając na uwadze bardzo dużą skalę bezrobocia i brak możliwości stworzenia właściwych miejsc pracy wśród pracowników branży leśnej i drzewnej, Stowarzyszenie zajmuje się również promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
Zważywszy na ogromne zaległości w naszym kraju w dziedzinie budowy społeczeństwa obywatelskiego, SLiWL obrało sobie również za zadanie upowszechnianie i wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, a także działań wspierających rozwój demokracji lokalnej.

Patronat Wspierający

Polski Związek Pracodawców Leśnych

Polski Związek Pracodawców Leśnych zrzesza przedsiębiorców będących pracodawcami i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szeroko rozumianego leśnictwa.
To jedyna w Polsce organizacja o takiej formule prawnej, działająca na rzecz przedsiębiorców leśnych, branży usług leśnych i szeroko rozumianego leśnictwa. Status prawny jest podobny np. do takich organizacji pracodawców jak BCC czy Lewiatan.

Do podstawowych celów Związku należy ochrona praw i interesów społecznych i gospodarczych Członków Związku oraz reprezentowanie ich wobec organów władzy, a także wobec zleceniodawców i kontrahentów.

Polski Związek Pracodawców Leśnych chce również m.in. oddziaływać na kształtowanie rozwiązań prawnych uwzględniających interesy zrzeszonych w Związku podmiotów, inicjować działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w branży leśnej, a także tworzyć atmosferę społecznego zaufania do zrzeszonych w Związku podmiotów.

Ważnymi zadaniami PZPL są również organizowanie i wspieranie kształcenia Członków w sferze ich działalności zawodowej oraz integrowanie zrzeszonych Członków.

Współpraca

European State Forest Association

Współpraca

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej opracowuje operaty urządzenia lasu, dokumentację geodezyjną (w pełnym asortymencie) i mapy numeryczne. Przetwarza obrazy cyfrowe z wykorzystaniem technik teledetekcji i fotogrametrii, tworzy systemy informacji przestrzennej (SIP).
Wykonuje prace z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu: plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, dokumentacje do ich utworzenia oraz inwentaryzacje przyrodnicze i programy ochrony przyrody w nadleśnictwach.

Współpraca

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) to założona w 1999 roku światowa organizacja promująca zrównoważoną gospodarkę leśną poprzez certyfikację lasów i etykietowanie wyrobów pochodzenia leśnego. Wyroby z oznaczeniem PEFC dają gwarancję, że surowce, które zostały użyte do ich wytworzenia, pochodzą z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, z recyklingu oraz ze źródeł kontrolowanych.

Współpraca

FSC International

FSC International – FSC jest międzynarodową organizacją not-for-profit, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, biorąc pod uwagę aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne.

Współpraca

Brandenburgische Forstservice GmbH

Brandenburgische Forstservice GmbH jest rodzinnym przedsiębiorstwem zajmującym się  pozyskiwaniem drewna na terenie Niemiec oraz sprzedażą surowca. Założycielem i dyrektorem zarządzającym jest dr Hans Georg Hüster – który sam jest właścicielem lasów i posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w przemyśle drzewnym. Doświadczenie oraz edukacja w zakresie leśnictwa  pozwala być spółce niezawodnym partnerem dla wszystkich zaangażowanych stron.

BFS działa w obszarze:

– Pozyskiwania drewna na terenie Niemiec,

– Handlu drewnem okrągłym na rynkach całego świata,

– Sprzedaży biomasy oraz produktów ubocznych z tartaków,

– Transportu drewna samochodami ciężarowymi i koleją,

– Przeprowadzaniem zabiegów w zakresie leśnictwa oraz rolnictwa,

Wolumen sprzedażowy to około 500 000 m3 drewna okrągłego rocznie.

Co nas wyróżnia:

– Przejrzystość dzięki pełnej digitalizacji procesów,

– Sprawna i szybka obsługa projektów,

– Wysokie kompetencje techniczne i praktyczne,

– Długotrwałe relacje z partnerami biznesowymi,

– Certyfikowane zgodnie z normami FSC® i PEFC,

Firma pozyskuje drewno z regionów Brandenburgii, Saksonii i Saksonii-Anhalt, Turyngii i Gór Harzu. Siedziba spółki znajduje się w Berlinie, w dzielnicy Schönefeld, w bezpośrednim sąsiedztwie nowo otwartego lotniska Berlin Brandenburg. Lokalizacja ta oferuje szybki i sprawny dostęp do autostrad A10 i A13.

Współpraca

SGS Polska

Audity, Inspekcje, Badania laboratoryjne oraz Ekspertyzy Techniczne

SGS Polska jest przedstawicielem światowego lidera certyfikacji, inspekcji oraz badań laboratoryjnych. Jako niezależna i bezstronna strona trzecia, posiadamy wykwalifikowany i kompetentny personel w zakresie świadczonych usług: certyfikacji, auditów, inspekcji oraz badań jakości.

SGS jest wiodącą jednostką certyfikacji i weryfikacji na zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju, wymaganiami Dyrektywy RED (RED II), Rozporządzenia EUTR, Rozporządzenia EU-ETS oraz systemami potwierdzającymi spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy liderem w zakresie usług certyfikacji gospodarki leśnej i produktów drzewnych, a także paliw z biomasy, w tym uwierzytelniania źródeł pochodzenia biomasy oraz weryfikacji miejsc jej wytwarzania i poprawności jej dokumentowania.

Nasza działalność jest prowadzona w oparciu o udzielone nam akredytacje, autoryzacje i notyfikacje.

CERTYFIKACJA PALIW Z BIOMASY NA ZGODNOŚĆ Z: KZR INIG, SURE EU, REDCERT EU, ISCC, SNS, ENplus, SGSplus

CERTYFIKACJA GOSPODARKI LEŚNEJ i PRODUKTÓW DRZEWNYCH NA ZGODNOŚĆ Z: FSC, PEFC

CERTYFIKACJA WYROBÓW BUDOWLANYCH: DREWNA KNSTRUKCYJNEGO I DRZEWNYCH PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001, ISO 46001, ISO 26000, INNE

AUDYTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, RECYKLERA I MIEJSC WYTWARZANIA

INSPEKCJE, BADANIA LABORATORYJNE

SPORZĄDZAMY EKSPERTYZY TECHNICZNE

SGS Polska jest liderem w zakresie usług nadzoru nad załadunkiem/ rozładunkiem/ przeładunkiem oraz oceną zgodności towaru z parametrami kontraktowymi, a także pobierania i przygotowania próbek do badań, określeniem ilości towaru i realizacji badań laboratoryjnych w oparciu o szeroki zakres udzielonej akredytacji PCA.

KOMPETENCJE I DOŚWIADCZENIE

Auditorzy i Inspektorzy SGS Polska od kilku dekad świadczą usługi w obszarze certyfikacji systemów zrównoważonego rozwoju, badań laboratoryjnych, inspekcji oraz uwierzytelniania pochodzenia biomasy. Nasi weryfikatorzy GHG oceniają obliczenia emisji gazów cieplarnianych na zgodność z wytycznymi prawnymi oraz systemami certyfikacji. Liczymy ślad węglowy (CF) dla produktu, organizacji oraz opracowujemy oceny cyklu życia (LCA) i sporządzamy deklaracje środowiskowe.

Kompleksowość usług, doskonała organizacja oraz znajomość polskiej i światowej branży drzewnej, biomasowej, energetycznej, wyrobów budowalnych oraz odpadowej, poparta referencjami klientów krajowych i międzynarodowych, jest naszym atutem!

Współpraca

For Nature Solutions

For Nature Solutions jest producentem ekologicznego pelletu drzewnego CLEAR ENERGY oraz certyfikowanym producentem europalet EPAL.
Nowoczesny Zakład Produkcyjny, ekologiczne produkty, współpraca ze sprawdzonymi dostawcami, gwarantują powtarzalną jakość oferowanych produktów i stanowią solidne fundamenty, na których zbudowana jest marka For Nature Solutions. Sprecyzowane plany rozwoju na rynku producentów europalet i pelletu oraz najwyższa jakość produktów w pełni zaspokajają potrzeby nawet najbardziej wymagających kontrahentów. Najważniejszą cechą firmy jest rzetelność i wiarygodność, a oferowane produkty pochodzą w 100% z polskich surowców.
Zakład Produkcyjny oraz siedziba firmy znajdują się w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Ostaszewie koło Torunia, w pobliży autostrady A1. Firma realizuje dostawy dla klientów na terenie całej Unii Europejskiej.

Adres:
For Nature Solutions Sp. z o.o.
Ostaszewo 57L
87-148 Łysomice

E-mail:                             biuro@for-nature.pl
Strona internetowa:      www.for-nature.pl
Facebook:                        https://www.facebook.com/ForNatureSolutions/

Biuro Obsługi Klienta:    +48 887 043 583
Sekretariat:                        +48 887 043 090

Współpraca

 Stelmet S.A.

Stelmet to wiodący w Polsce i Europie producent architektury ogrodowej.

Od początku naszej działalności koncentrujemy się na produkcji elementów tak zwanej „drewnianej architektury ogrodowej” . Oferujemy naszym klientom wyroby z drewna sosnowego i świerkowego służące do grodzenia, wyposażania i dekoracji ogrodów, działek, tarasów, balkonów, parków i wszelkiego rodzaju przestrzeni o charakterze rekreacyjnym.

W 2008 roku rozpoczęliśmy również produkcję pelletu (zaliczanego do najbardziej efektywnych źródeł energii) w nowoczesnym zakładzie w Zielonej Górze, tuż obok zakładu drewnianej architektury ogrodowej.

Współpraca

EBS Ink-Jet Systems Poland

EBS Ink-Jet Systems Poland Sp. z o.o. jest jedynym polskim producentem atramentowych, przemysłowych systemów drukujących. Naszą specjalnością są urządzenia wykorzystywane do bezdotykowego kodowania wyrobów, zarówno na liniach produkcji masowej, jak i w terenie. Jedną z kluczowych gałęzi przemysłu dla której dedykowane są nasze urządzenia, jest branża drzewna. Dostarczamy dla niej rozwiązania obejmujące nie tylko drukarki, ale również kompleksowe aplikacje dopasowane do potrzeb klienta.

Wszystkie produkowane przez nas urządzenia zostały zaprojektowane w naszej siedzibie we Wrocławiu. Nad rozwojem systemów drukujących EBS Ink-Jet Systems czuwa interdyscyplinarny zespół złożony ze specjalistów w dziedzinie konstrukcji mechanicznej, elektroniki, informatyki i chemii.

www.ebs-inkjet.pl

Współpraca

Lubelski Fornir

Lubelski Fornir z Łaszczowa, koło Zamościa (woj. lubelskie), specjalizuje się w produkcji oklein naturalnych z gatunków europejskich. Od 2019 roku, jest członkiem grupy Möhring – jednego z liderów produkcji okleiny naturalnej na świecie.
Dla potrzeb meblarstwa, projektantów wnętrz, ale także dla producentów drzwi i podłóg, wytwarza ok. 1,2 mln m2 okleiny miesięcznie. Główne skrawane gatunki to Brzoza, Dąb, Buk, Jesion, Sosna, Modrzew, Jawor, Olcha i Osika. W ofercie dostępne są także gatunki amerykańskie, takie jak Orzech, Czereśnia, Dąb Biały i Dąb Czerwony. Firma, na życzenie klienta, oferuję usługę formatowania okleiny (100 000 m2 formatek miesięcznie).

Współpraca

Balti Spoon OÜ

Firma Balti Spoon została założona w 1993 roku, w pobliżu Tallina, w Estonii, przez grupę Möhring, jednego z liderów produkcji okleiny naturalnej na świecie. Produkcja to około 2,5 mln2 okleiny naturalnej miesięcznie, a główne skrawane gatunki to dąb, buk, brzoza, jesion, klon, olcha, modrzew, sosna oraz topola. W ofercie dostępne są także gatunki amerykańskie, takie jak Orzech, Czereśnia, Dąb Biały i Dąb Czerwony. Na życzenie klienta, dostępna jest usługa formatowania.

Współpraca

Onliwood Sp. z o.o.

OnliWOOD to portal, który tworzy przyjazne środowisko do obrotu drewnem.

Misja: Naszą misją jest stworzenie optymalnego miejsca do obrotu drewnem, gdzie sprzedający i kupujący dokonują transakcji w bezpieczny i wygodny sposób.

Usługi: Oferujemy dedykowaną platformę o najwyższej jakości, wiarygodności i wygodzie użytkowania.

Współpraca

Sylva - Grupa Piveteaubois

Historia firmy SYLVA Sp. z o. o. rozpoczyna się od roku, 1994 kiedy to Jean i Pierre Piveteau kupili zakład należący do byłej owczarni w miejscowości Wiele, k/Kościerzyny.

W pierwszym okresie zatrudnialiśmy 7 pracowników a obecnie mamy ich 370.

Początkowo zajmowaliśmy się produkcją tarcicy obrzynanej, klejonką i wytwarzaniem palisady impregnowanej. Od samego początku ważna była dla nas, jakość produktów i ich długotrwała wytrzymałość.

Z biegiem lat powiększaliśmy teren naszego zakładu z 2,5 ha do obecnie 12 ha, przez powiększenie zajmującego przez nas terenu, a także zwiększeniem zatrudnienia i przede wszystkim wprowadzanie nowoczesnych procesów technologicznych.

W 2004 zakupiliśmy w miejscowości Lubnia teren i budynki po magazynach zbożowych, gdzie teraz odbywa się montaż produktów ogrodowych.

Drewno używane w Sylva to drewno w 100% pozyskane z certyfikowanych lasów, o czym świadczy posiadanie certyfikatu FSC. Wszystkie kłody trafiające do Sylva przechodzą drobiazgowa kontrole, jakości przy użyciu ultranowoczesnych systemów opartych o promienie rentgenowskie, takich samych, jakie stosowane są przy diagnostyce medycznej. Dzięki skanerowi Microtec już na etapie kłody określamy jej najlepsze wykorzystanie, a także planujemy jej dalszy przerób. Wykorzystywane w procesie produkcji drewno jest suszone w nowoczesnych suszarniach komorowych. Zautomatyzowane systemy kontroli i parametryzacji pozwalają na przeprowadzenie procesu suszenia w sposób precyzyjny i efektywny. Dzięki współpracy z uczelniami stale rozwijamy technologie suszenia drewna.

Gwarantem, jakości naszych produktów jest impregnacja ciśnieniowa, za pomocą nowoczesnych maszyn a także bezpiecznych dla ludzi i środowiska impregnatów. Podobnie jak w przypadku suszenia zadbaliśmy o to, aby proces był monitorowany i kontrolowany na każdym jego etapie. Dzięki temu nasze produkty są objęte aż 20 letnią gwarancją, którą daje nasza technologia DURAPIN.

W tym roku uruchamiamy elektrociepłownię. Inwestycja ta zapewni bezpieczne i stabilne zasilanie zakładu w energię oraz w całości pokryje zapotrzebowanie firmy na energię elektryczną i cieplną. Bardzo ważna jest dla naszej firmy współpraca z lokalną społecznością, za co otrzymaliśmy w tym roku prestiżową Nagrodę Gospodarczą Forum Wizja Rozwoju w kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu”. – nagroda, przyznawana jest dla firm prowadzących działania prospołeczne, proekologiczne, angażujące lokalne społeczności i instytucje do wspólnych działań i projektów. Przez lata praktyk, nasza firma wyspecjalizowała się w produkcji drewna konstrukcyjnego C24, BSH i KVH wykorzystywanego w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, poszerzyliśmy swoją ofertę o drewniane deski elewacyjne oraz deski tarasowe. Wysoka jakość i trwałość naszych produktów, pozwoliła nam na osiągnięcie pozycji największego producenta drewnianych desek tarasowych w Polsce.
W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę drewnianych desek elewacyjnych, które od lat upiększają domy naszych zadowolonych klientów. Wykorzystanie ekskluzywnej technologii DURAPIN, pozwala na zabezpieczenie tarasów i elewacji przed wieloma czynnikami zewnętrznymi.

Architektura ogrodowa to kolejny asortyment, który nasza firma oferuje swoim klientom. Drewniane domki SYLVA, płoty, to tylko nieliczne produkty, które upiększą Państwa ogrody.
Biorąc pod uwagę coraz większą potrzebę i chęć dbania o ekologię, użytkownicy pieców wybierają ekologiczne biopaliwo przyszłości jakim jest pellet.

Nasza firma oferuje Pellet SYLVA, którego produkcja odbywa pod stałym nadzorem technologów, a każda wytworzona partia poddawana jest testom laboratoryjnym. Najwyższa jakość Pelletu SYLVA udokumentowana jest certyfikatami i wynikami badań, które udostępnione są na naszej nowej stronie www.sylva.pl

Współpraca

Quercus/Tartak Napiwoda

Tartak Napiwoda Sp. z o.o. powstał w roku 1948, a od 2002 r. jest firmą prywatną i zyskał status spółki. Jego siedziba znajduje się na terenie RDLP Olsztyn w Napiwodzie – malowniczej mazurskiej miejscowości, którą otaczają soczyście zielone Lasy Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej. Prowadzi głównie kontraktową sprzedaż hurtową wyrobów na rynek krajowy oraz rynki zagraniczne m.in. do Belgii, Czech, Niemiec, Węgier oraz Japonii. Podstawowym produktem jest wystandaryzowana tarcica sosnowa o długości 4 m. Zakład stale się rozwija i zwiększa potencjał produkcyjny.

Współpraca

Bureau Veritas

Firma Bureau Veritas jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection and Certification).

Pracując dla 400 000 klientów w 140 krajach i wydając ponad 400 000 certyfikatów rocznie Bureau Veritas jest światowym liderem certyfikacji. Czynnie uczestniczy w tworzeniu i promocji standardów jakości na świecie.

Bureau Veritas certyfikuje firmy i organizacje na zgodność z normami: jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz specyficznymi standardami branżowymi.

Posiadamy sieć wysoko wykwalifikowanych audytorów, dzięki którym zapewniamy pełen zakres usług certyfikacyjnych i audytowych. Oferujemy również możliwość certyfikacji łączonej, w największym zakresie powszechnie stosowanych norm.

FOCUSED ON OUR CLIENTS, DRIVEN BY SOCIETY

Nasi pracownicy służą naszym klientom i są inspirowani przez społeczeństwo; sprawiają, że Bureau Veritas jest firmą usługową Business to Business to Society, która przyczynia się do pozytywnego przekształcania świata, w którym żyjemy.

BUREAU VERITAS POLSKA SP. Z O.O.
z siedzibą w Warszawie
ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

tel: +48 22 549 04 00
e-mail: biuro@bureauveritas.com

Patronat Medialny

Gazeta Przemysłu Drzewnego

Patronat Medialny

Meblarstwo – Komponenty i Technologie

„Meblarstwo – Komponenty i Technologie” to czasopismo skierowane głównie do producentów mebli i komponentów służących do ich wytworzenia. Pierwszy numer „Meblarstwa” ukazał się w styczniu 2001 roku i był naturalnym rozwinięciem tematyki, wydawanej od 1997 roku przez Wydawnictwo Inwestor, „Gazety Przemysłu Drzewnego”.

Patronat Medialny

drewno.pl

Drewno.pl jest najstarszym i największym w Polsce portalem branży drzewnej, którego strony każdego miesiąca odwiedza ponad 100 tys. użytkowników. Od 24 lat, codziennie dostarczamy informacje i wiedzę z zakresu obróbki i wykorzystania drewna. Współpracujemy z wieloma uczelniami wyższymi, szkołami zawodowymi, stowarzyszeniami branżowymi oraz ekspertami z zakresu drzewnictwa i leśnictwa. Organizujemy wydarzenia branżowe takie jak: konferencje, pokazy, warsztaty, plenery rzeźbiarskie, itp.

Drewno.pl, to także:

 • Giełda ogłoszeń, z której korzysta ponad 57 tys. zarejestrowanych użytkowników. Każdego dnia dodawanych jest kilkadziesiąt nowych ofert kupna i sprzedaży (od surowca drzewnego, poprzez maszyny, po gotowe wyroby z drewna),
 • Katalog maszyn i narzędzi do obróbki drewna.
 • Katalog firm – bezpłatny katalog dla użytkowników Giełdy Ogłoszeń
 • Sklep internetowy – oferujący literaturę fachową, specjalistyczne narzędzia i chemię do drewna.
 • Szkolenia branżowe. Od 2014r. prowadzimy szkolenia koncentrując się na dostarczaniu wiedzy potrzebnej fachowcom z branży drzewnej i leśnej.
 • Usługi konsultingowe. Pomagamy we wdrożeniach w zakładach drzewnych systemów certyfikacji FSC oraz Zakładowej Kontroli Produkcji CE drzewnych materiałów konstrukcyjnych. Wykonujemy analizy i badania rynku drewna i pokrewnych branż.
 • Usługi filmowe. Nagrywamy i realizujemy dla naszych klientów filmy z przeznaczeniem do publikacji w internecie.

Reklama

Portal Drewno.pl to doskonałe miejsce reklamowe. W 2021r. portal Drewno.pl odwiedziło ponad 1,2 mln unikalnych użytkowników, którzy dokonali blisko ponad 5,7 mln odsłon stron.

Nasz profil na Facebooku śledzony jest przez ok. 4600 osób, a na Twitterze przez ok. 400 osób. Prowadzona przez nas grupa na Facebooku – „Biznes w tartaku” liczy ok. 3300 członków.

Drewno.pl umożliwia swoim klientom przeprowadzenie różnorodnych kampanii reklamowych wykorzystujących banery, artykuły sponsorowane, filmy wideo, reklamę w newsletterze, wpisy w Katalogu maszyn, czy ofert zwykłe i sponsorowane na Giełdzie ogłoszeń. Każdorazowo staramy się dobierać ofertę zapewniającą najlepszą możliwą realizację oczekiwań reklamodawców.

Patronat Medialny

Gazeta Leśna

Patronat Medialny

Kurier Drzewny

Patronat Medialny

FirmyLesne.pl

Patronat Medialny

BIZNES.meble.pl

Patronat Medialny

Las Polski

Patronat Medialny

Drwal

Wybierz pakiet

Tak było na ostatnich edycjach branżowych wydarzeń 👍

Pytania ❓ Zapraszamy do kontaktu 😀

  Co jeszcze organizujemy ❓

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, renata.kaluzna@powermeetings.eu Forum Przemysłu Drzewnego 2023

  Jesteś zainteresowany udziałem w
  Forum Przemysłu Drzewnego

  Zapraszamy na kolejną edycję 13 i 14 czerwca 2024 do Warszawy
  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Renata Kałużna, powermeetings.eu
   * pola wymagane