Pozytywna Psychologia w Pracy – 2 edycja

Cieszymy się, że Bogna Gąsiorowska reprezentująca Polski Instytut Mindfulness poprowadzi dla nas warsztaty Mindfulness 27.09.2019 podczas International Happiness at Work Summit w Warszawie!

Cieszymy się, że Bogna Gąsiorowska reprezentująca Polski Instytut Mindfulness POLIM poprowadzi dla nas warsztaty Mindfulness 27.09.2019 podczas International Happiness at Work Summit w Warszawie! Efektem działań, które wspiera Praktyka Uważności jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, świadomego zarządzania emocjami i myślami, świadomość własnego ciała, zwiększanie koncentracji i kreatywności oraz zmiana nawyków i jakości życia

☀️ 🥥 ☀️

We are glad that Bogna Gąsiorowska from Polish Mindfulness Institute POLIM will provide the workshop on Mindfulness on September 27, 2019 during the International Happiness At Work Summit in Warsaw The effect of activities that supports the Practice of Mindfulness, is the development of coping skills, conscious management of emotions and thoughts, body awareness, increasing concentration and creativity, changing habits and quality of life

Pozytywna Psychologia w Pracy 2019