OPEC GRUDZIĄDZ z podpisaną umową na budowę biomasowej jednostki kotłowej

W dniu 4 listopada 2022 roku podpisano umowę pomiędzy OPEC GRUDZIĄDZ a SBB ENERGY S.A. na realizację projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj” pod nazwą „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu”. Jest to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce, gdzie jako paliwo zastosowano luźną słomę. Wykonawcą kontraktu jest konsorcjum firm SBB ENERGY SA (Lider) oraz DP CLEAN TECH POLAND SA (Uczestnik). Termin zakończenia prac oraz przekazania do eksploatacji instalacji wyznaczono do dnia 3 października 2024 roku.Spółka OPEC GRUDZIĄDZ uzyskała finansowanie tego projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 101.648.400 zł, z czego  dofinansowanie w postaci dotacji to 50.824.200 zł oraz pożyczka na preferencyjnych warunkach również 50.824.200 zł. Dotacja i pożyczka pozwolą na zbudowanie źródła ciepła, opalanego paliwem w postaci luźnej słomy, o mocy 12,5 MW.

Wybudowanie inwestycji pozwoli na:
•  znaczne ograniczenie spalania węgla,
• zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji ciepła i energii elektrycznej,
• zdecydowane obniżenie emisji CO2 do atmosfery oraz  obniżenie kosztów operacyjnych działalności związanych z zakupem uprawnień do emisji CO2,
•  wzrost bezpieczeństwa energetycznego Grudziądza dzięki zapewnieniu dywersyfikacji paliw,

• wypełnianie obowiązków wynikających z obecnych i przewidywanych w przyszłości uregulowań polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej oraz pakietu klimatycznego w zakresie ochrony środowiska.

źródło: http://www.opec.pl/

 

Pan Mirosław Radecki – Wiceprezes Zarządu w OPEC Grudziądz brał udział w panelu dyskusyjnym w trakcie 12 jesiennego Forum Biomasy i RDF we Wrocławiu dzieląc się z uczestnikami Forum doświadczeniami w eksploatacji biomasowej instalacji oraz opowiadał o założeniach nowej inwestycji.

https://powermeetings.eu/za-nami-12-jesienne-forum-biomasy-rdf-we-wroclawiu/


Dołącz do nas 21 i 22 marca 2024 w Krakowie podczas
XIII edycji NAJWAŻNIEJSZEGO i NAJWIĘKSZEGO wiosennego spotkania branży
ODBIORCÓW – DOSTAWCÓW – PRODUCENTÓW biomasy i RDF na cele energetyczne

 

Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

Energa uruchomiła kocioł bloku biomasowego po optymalizacji

Elektrociepłownia Elbląg, należąca do spółki Energa Kogeneracja, przystąpiła do pełnej eksploatacji kotła bloku biomasowego BB20p. Przeprowadzone testy potwierdziły, że blok w pełni odpowiada oczekiwanym parametrom technicznym.


Dołącz do nas 20 i 21 października 2022 podczas
XII edycji NAJWAŻNIEJSZEGO i NAJWIĘKSZEGO jesiennego spotkania branży
ODBIORCÓW – DOSTAWCÓW – PRODUCENTÓW biomasy i RDF na cele energetyczne


W roku 2014 w Elblągu zakończyła się budowa opalanego biomasą bloku energetycznego BB20p. Wkrótce po oddaniu go do eksploatacji zdiagnozowane zostały ograniczenia w uzyskiwaniu maksymalnej wydajności kotła oraz oczekiwanej dyspozycyjności jednostki.

Od 2015 roku prowadzone były analizy techniczne mające na celu zidentyfikowanie przyczyn nieprawidłowej pracy kotła bloku BB20p. Na podstawie uzyskanych danych, Energa Kogeneracja ogłosiła w 2017 roku postępowanie przetargowe na wykonanie „Optymalizacji kotła parowego bloku biomasowego BB20p położonego na terenie zakładu produkcyjnego Energa Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu”. Podstawowym celem zakontraktowanych prac miało być zwiększenie dyspozycyjności oraz wydajności kotła biomasowego. W efekcie przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę prac optymalizacyjnych. Zostało nim konsorcjum firm z liderem o światowej renomie – DP Clean Tech, wieloletnim producentem kotłów opalanych biomasą w technologii zbliżonej do kotła bloku BB20p.

Kontrakt został podpisany w listopadzie 2017 roku. Pierwsze prace na obiekcie rozpoczęły się w lutym ubiegłego roku, a ich zakończenie nastąpiło we wrześniu 2018 roku. Ruch regulacyjny Bloku rozpoczął się 6 listopada. Po zakończeniu ruchu regulacyjnego rozpoczął się 720-godzinny ruch próbny. Wstępne wyniki pomiarów, przeprowadzonych przez niezależną firmę z branży energetycznej, potwierdzają, że po wykonanych pracach kocioł bloku biomasowego BB20p osiąga gwarantowane parametry techniczne.


Zapraszamy na wydarzenia powermeetings.eu:


Ruch próbny zakończono 28 grudnia 2018 roku, po czym kocioł bloku biomasowego został przyjęty do eksploatacji. Oznacza to, że prace optymalizacyjne zostały przeprowadzone według zakładanego harmonogramu. Od początku 2019 roku blok jest eksploatowany zgodnie z potrzebami elektrociepłowni Elbląg.

– Cieszymy się, że udało nam się z powodzeniem zakończyć tę inwestycję. To nasz duży sukces. Blok opalany biomasą zapewnia mieszkańcom ekologiczne ciepło i dostarcza parę technologiczną na potrzeby Browaru Elbląg. Dzięki naszemu zaangażowaniu i zakończonej z powodzeniem optymalizacji kotła biomasowego, Blok energetyczny będzie pracował jeszcze wydajniej i stabilniej niż do tej pory – mówi Krzysztof Żochowski, Wiceprezes Zarządu Energa Kogeneracja. – Zoptymalizowany blok BB20p podniesie również komfort życia mieszkańców Elbląga, między innymi przez polepszenie jakości powietrza.

źródło: www.energa-kogeneracja.pl

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu