URE: Nowy wzór wniosku o wpis do rejestru klastrów energii

Prezes URE przygotował nowy wzór wniosku dla podmiotów, które chcą uzyskać wpis do rejestru klastrów energii. Aktualnie rozpatrywane sprawy o wpis do rejestru klastrów nie wymagają ponownego złożenia dokumentacji.

Prowadzony przez Prezesa URE Rejestr Klastrów Energii został utworzony na mocy ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i funkcjonuje od 1 stycznia 2024 r. Wpis do rejestru jest dobrowolny, jednak jego dokonanie umożliwia skorzystanie z dodatkowych systemów wsparcia, na przykład ulg w uiszczaniu opłat dystrybucyjnych, opłat związanych z systemami wsparcia OZE, wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywności energetycznej.

Zmiana wzoru wniosku jest wynikiem kilku miesięcy doświadczeń funkcjonowania rejestru i licznych błędów w dokumentach składanych przez podmioty zainteresowane uzyskaniem wpisu do rejestru. Celem wprowadzonych zmian jest ułatwienie tej procedury.

Od początku roku wpis do rejestru uzyskał jeden podmiot: Ciechanowski Klaster Energii. Kolejne kilkanaście klastrów zadeklarowało chęć uzyskania wpisu, jednak złożone wnioski wymagały korekt lub uzupełnienia.

Wraz ze zmodyfikowanym wzorem wniosku udostępniony został również pakiet informacyjny, w którym podmioty zainteresowane uzyskaniem wpisu do rejestru klastrów znajdą informacje na temat postępowania w tej sprawie. Wzory wniosku i załączników, a także przygotowany przez Regulatora informator dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE.

https://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/klastry/4569,Rejestr-Klastrow-Energii-wzory-dokumentow.html

Wnioski o uzyskanie wpisu do rejestru klastrów należy składać do Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Łodzi lub przez ePUAP: /URE/SkrytkaESP.

źródło: tekst i zdjęcie: URE


Co organizujemy w najbliższym czasie?

Prezes URE publikuje wzór wniosku o wpis do rejestru klastrów energii

 

1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy o OZE, które wprowadzają nowe zasady funkcjonowania klastrów energii. Przewidują one m.in. konieczność uzyskania przez klastry, które chcą uczestniczyć w nowym systemie wsparcia[1], wpisu do nowo utworzonego rejestru klastrów energii prowadzonego przez Prezesa URE[2].Wpisy do rejestru klastrów energii dokonywane będą na podstawie wniosku składanego przez koordynatora reprezentującego klaster[3]. Wniosek taki powinien zawierać m.in. informacje o:

  • koordynatorze klastra energii,
  • zakresie przedmiotowym działalności klastra,
  • obszarze działalności klastra,
  • jego członkach,
  • instalacjach, które mają się znaleźć w rejestrze[4]

Rejestr klastrów energii będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej URE.

 

Do pobrania: Wzór wniosku o wpis do rejestru klastrów energii

Do pobrania: Zalacznik – oświadczenie Koordynatora Klastra Energii

 

Na stronie internetowej URE dostępny jest już wzór wniosku o wpis do rejestru klastrów energii wraz z objaśnieniami i wzorem załącznika (oświadczenie koordynatora klastra).

Wnioski należy składać do właściwych miejscowo Oddziałów Terenowych URE.


[1] Wsparcie polega na udzielaniu ulg w uiszczaniu opłat dystrybucyjnych, opłat związanych z systemami wsparcia OZE, wysokosprawnej kogeneracji oraz  efektywności energetycznej. Warunkiem skorzystania z tych ulg jest uzyskanie wpisu do rejestru klastrów prowadzonego przez Prezesa URE oraz spełnienie minimalnych wymogów stawianych klastrowi energii co do zużycia energii z OZE, mocy zainstalowanej źródeł wytwórczych i magazynów energii oraz pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną własną produkcją. Możliwość skorzystania z tych przepisów została również uzależniona od wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach z rynkiem wewnętrznym albo uznania przez Komisję Europejską, że zmiany przepisów nie stanowią nowej pomocy publicznej.
[2] Zgodnie z art. 38ac znowelizowanej ustawy o OZE (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 z późn. zm).
[3] Zgodnie z art. 38ac ust. 4 znowelizowanej ustawy o OZE.
​​​​​​​[4] Zgodnie z art. 38ac ust. 5 znowelizowanej ustawy o OZE.

źródło: www.ure.gov.pl


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu