URE: Nowy wzór wniosku o wpis do rejestru klastrów energii

Prezes URE przygotował nowy wzór wniosku dla podmiotów, które chcą uzyskać wpis do rejestru klastrów energii. Aktualnie rozpatrywane sprawy o wpis do rejestru klastrów nie wymagają ponownego złożenia dokumentacji.

Prowadzony przez Prezesa URE Rejestr Klastrów Energii został utworzony na mocy ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i funkcjonuje od 1 stycznia 2024 r. Wpis do rejestru jest dobrowolny, jednak jego dokonanie umożliwia skorzystanie z dodatkowych systemów wsparcia, na przykład ulg w uiszczaniu opłat dystrybucyjnych, opłat związanych z systemami wsparcia OZE, wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywności energetycznej.

Zmiana wzoru wniosku jest wynikiem kilku miesięcy doświadczeń funkcjonowania rejestru i licznych błędów w dokumentach składanych przez podmioty zainteresowane uzyskaniem wpisu do rejestru. Celem wprowadzonych zmian jest ułatwienie tej procedury.

Od początku roku wpis do rejestru uzyskał jeden podmiot: Ciechanowski Klaster Energii. Kolejne kilkanaście klastrów zadeklarowało chęć uzyskania wpisu, jednak złożone wnioski wymagały korekt lub uzupełnienia.

Wraz ze zmodyfikowanym wzorem wniosku udostępniony został również pakiet informacyjny, w którym podmioty zainteresowane uzyskaniem wpisu do rejestru klastrów znajdą informacje na temat postępowania w tej sprawie. Wzory wniosku i załączników, a także przygotowany przez Regulatora informator dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE.

https://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/klastry/4569,Rejestr-Klastrow-Energii-wzory-dokumentow.html

Wnioski o uzyskanie wpisu do rejestru klastrów należy składać do Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Łodzi lub przez ePUAP: /URE/SkrytkaESP.

źródło: tekst i zdjęcie: URE


Co organizujemy w najbliższym czasie?

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu