Nowelizacja ustawy o OZE 2020 – Warszawa – online

Aukcje OZE 2019 listopad 2019

Aukcje OZE 2019 październik 2019

Nowelizacja ustawy o OZE A.D. wrzesień 2019

Pomoc publiczna w ustawie o OZE

Nowelizacja ustawy o OZE A.D. lipiec 2019

Rozpoczęło się seminarium na temat zmian w Ustawie o OZE

Eksperci z całej polski debatują dziś w Warszawie na temat zmian zawartych w najnowszej nowelizacji Ustawy o OZE.

Wśród najważniejszych zagadnień, które omówione zostaną w trakcie spotkania znalazły się:

  • Instalacje CHP w ustawie o odnawialnych źródłach energii
  • Kierunki zmian w procedowanej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii
  • Aukcje po nowelizacji
  • Zmiany projektowane w systemach FIT/FIP
  • Istotne zmiany w obszarze zasad pokrywania ujemnego salda, sposobu składania oświadczeń woli w tym zakresie oraz uprawnień operatora rozliczeń energii odnawialnej
  • Przepisy przejściowe

Spotkanie prowadzi Pani Katarzyna Szwed-Lipińska, Radca Prawny, Wieloletni Pracownik URE, Znany i ceniony Ekspert ds. Systemów Wparcia

Nowelizacja ustawy o OZE A.D. 2019