Zasady prawidłowej realizacji obowiązków aukcyjnych, a szczególnie kluczowego z punktu widzenia uzyskania statusu beneficjenta tego systemu, obowiązku rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w terminach przewidzianych ustawą, wciąż budzą szereg wątpliwości. Liczne nowelizacje ustawy o odnawialnych źródłach energii, w tym dwie tegoroczne, związane ze stanem zagrożenia epidemicznego, zaowocowały rozwiązaniami pro-przedsiębiorczymi, których główne założenia i cel pragniemy przybliżyć Państwu podczas nadchodzącego wydarzenia:

 

Obowiązki beneficjentów systemów wsparcia OZE
– nowelizacja ustawy – tarcza antykryzysowa – zmiany terminów

10 września 2020 I Warszawa I @online

 

Podczas zajęć przybliżymy uczestnikom m.in.:

 • zasady skutecznej aktualizacji oferty,
 • tryb przesunięcia terminu na rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej
  w systemie aukcyjnych oraz w systemach FIT/FIP – rozwiązania zawarte
  w ramach regulacji tzw. tarcz „antykryzysowych” – dotychczasowa praktyka Organu Regulacyjnego
 • obowiązki uczestników systemu aukcyjnego
 • obowiązku uczestników systemów FIT/FIP

 

Odrębny panel poświęcony zostanie projektowanym zmianom ustawy o odnawialnych źródłach energii.

 

Seminarium poprowadzi najlepszy Ekspert ds. systemów wsparcia – Pani Katarzyna Szwed – Lipińska 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu !

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

9:15 - 9:30

Logowanie do systemu / Rejestracja

9:30 - 11:00

I. Część seminarium

 

ZAKRES ANALIZOWANYCH ZMIAN:

 1. ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1524)
 2. ustawa z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.)
 3. ustawa z dnia 17 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia
  w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r.
  695),

Adresaci zmian, zakres liberalizacji, klauzula zawieszająca i jej skutki.

11:00 – 11:15

Przerwa 

11:15 - 12:45

II. Część seminarium

 

SYSTEM AUKCYJNY

 • Istota i charakter zobowiązania aukcyjnego
 • Obowiązki sprawozdawcze
 • Zasady wnioskowania o pokrycie ujemnego salda
 • Administracyjna kara pieniężna i zasady jej wymierzania
 • Tryb aktualizacji oferty
12:45 - 13:15

Przerwa na lunch

13:00 - 14:30

III. Część seminarium

 

SYSTEMY FIT/FIP

 • Istota systemów FIT/FIP – skutki prawne złożenia deklaracji
 • Zasady dopuszczalność migracji do systemu aukcyjnego
 • Zasady rozliczania ujemnego salda – terminy – podobieństwa i różnice z systemem aukcyjnym

 

PROJEKTOWANE REGULACJE PRAWNE

– zakres zmian

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na prośbę osób zainteresowanych pod adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prowadząca

Katarzyna Szwed – Lipińska

Katarzyna Szwed – Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

„Bardzo profesjonalnie przygotowane seminarium”

26 kwietnia 2018, Warszawa

Łukasz Nigot Termall

„Bardzo interesujące szkolenie, ciekawe rozmowy, dyskusje, spostrzeżenia na temat zmian w ustawie”

9 kwietnia 2019, Warszawa

Agnieszka Ludzińska Zarządca Rozliczeń

„Dobra organizacja, bardzo wysoki poziom prelekcji”

26 kwietnia 2018, Warszawa

Stanisław Zachmost PGE

„Merytoryczne”

11 lipca 2018, Warszawa

Romuald Bogusz Polish Wind Power

„Bardzo ciekawe szkolenie, korzystne spostrzeżenia na temat zmian w ustawie”

9 kwietnia 2019, Warszawa

Joanna Nakonieczna Zarządca Rozliczeń

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

BiznesAlert.pl

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

1 Dostawca technologii i usług 2 Przedstawiciel zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN
Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

Wybierz konferencje lub warsztaty
Data
Kwota PLN netto
Rabat PLN netto*

*Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

890 1190 Obowiązki beneficjentów systemów wsparcia OZE – Warszawa – online Udział w formie @online Udział w formie stacjonarnej
 • Koszt udziału jednej osoby w seminarium:
  1 190,00  890,00 PLN netto + VAT – udział w formie @online
  1 190,00 PLN + VAT – udział w formie stacjonarnej
 • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: uczestnictwo – link do indywidualnego dostępu do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe online + dla osób biorących udział stacjonarnie przerwa kawowa i lunch.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
 • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
 • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
location

 

 

 

Warszawa

@online

Wychodząc naprzeciw aktualnie panującej sytuacji i dbając o Państwa bezpieczeństwo a jednocześnie nie chcąc, aby tracili Państwo możliwość udziału w naszym interesującym wydarzeniu – zapraszamy również do udziału w szkoleniu w formie online.

Co to oznacza?

Że nie wychodząc z domu lub firmy i na każdym nośniku z dostępem do internetu (komputer, tablet, smartfon) mogą Państwo brać czynny udział w naszym wydarzeniu

Czy to skomplikowane?

Oczywiście bardzo proste – na 1 dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo swój indywidualny link do pokoju webinarowego ze wszystkimi szczegółami logowania – nie potrzeba instalować, żadnych dodatkowych wtyczek ani aplikacji, wystarczy przeglądarka internetowa, z której korzystają Państwo na co dzień.

W trakcie szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań na czacie jak również wysłanie pytań, na które nasze Ekspertki odpowiadać będę w sesji Q&A na końcu szkolenia.

Kontakt

INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY

jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu Obowiązki beneficjentów systemów wsparcia OZE – Warszawa – online

Jesteś zainteresowany szkoleniem❓
Chcesz wiedzieć więcej❓

Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
* pola wymagane