W dniu 9 sierpnia br. Prezydent RP podpisał długo wyczekiwaną ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. W dniu 14 sierpnia 2019 r. nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, pod pozycją 1524, stając się częścią obowiązującego porządku prawnego.

Tekst ustawy dostępny jest pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019

Postanowienia przedmiotowej ustawy modyfikują wybrane, funkcjonujące obecnie w obrocie prawnym, definicje legalne ustawy o odnawialnych źródłach energii, doprecyzowują zasady kumulacji pomocy inwestycyjnej, a także przewidują wydłużenie okresu, w którym beneficjentom systemu aukcyjnego przysługiwać będzie wsparcie określone w ustawie.

Zmiany wynikające z nowelizacji dotknęły także koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, uzależniając możliwość jej uzyskania od spełnienia wymagań dotyczących wieku urządzeń wytwórczych oraz posiadania przez nie ważnych potwierdzeń zgodności z certyfikowanym typem urządzenia lub deklaracji zgodności z właściwymi normami.

Co jednak najistotniejsze, nowelizacja określa jeden z najbardziej oczekiwanych, a zarazem podstawowych parametrów systemu aukcyjnego, tj. ilość i wartość energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, podlegających sprzedaży w roku 2019, a zatem parametr bez którego przeprowadzenie tegorocznych aukcji nie byłoby możliwe. Nowelizacja precyzuje zasady ogłaszania i przeprowadzania aukcji, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki aukcji z roku 2019, nakłada na Prezesa URE obowiązek uzgadniania z ministrem właściwym do spraw energii tzw. harmonogramu aukcji, liberalizuje zakres związania zwycięską ofertą aukcyjną m.in. przez dopuszczenie jej jednokrotnej aktualizacji, a nadto usuwa, bądź łagodzi wybrane sankcje karne przewidziane w katalogu objętym art. 168 ustawy.

Chcąc przybliżyć Państwu przepisy nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, wyjaśnić kluczowe zagadnienia problemowe dotyczące wymogów formalnych związanych z udziałem w aukcji, przygotować do skutecznego złożenia oferty, a także uporządkować wnioski płynące z przyjętych zmian ustawy, Zespół powermeetings.eu serdecznie zaprasza Państwa do udziału w seminarium:

 

Aukcje OZE 2019 – najważniejsze zmiany po nowelizacji Ustawy o OZE

które odbędzie się 30 października 2019 w Warszawie

 

Spotkanie poświęcone zostanie zagadnieniom dotyczącym między innymi:

 • zasad organizacji i przeprowadzania aukcji w roku 2019,
 • nowej struktury cen referencyjnych,
 • nowej kwalifikacji „koszyków aukcyjnych”,
 • zmian warunków udziału w aukcji, w tym procedury oceny formalnej oraz zasad uzyskiwania potwierdzenia przyjęcia deklaracji,
 • zakresu dopuszczalnych zmian w projekcie inwestycyjnym objętym zwycięską ofertą,
 • zasad aktualizacji zwycięskiej oferty,
 • praw i obowiązków uczestników systemu aukcyjnego,
 • zasad rozliczeń ilości energii elektrycznej zaoferowanej do sprzedaży w systemie aukcyjnym oraz zasad rozliczeń ujemnego salda,
 • przesłanek zastosowania sankcji karnej w przypadku naruszenia zobowiązania do wytworzenia/sprzedaży określonego w ofercie wolumenu energii elektrycznej w 3-letnich okresach rozliczeniowych,
 • zasad kumulacji pomocy inwestycyjnej,
 • przesłanek zwrotu nienależnie wypłaconej pomocy publicznej,
 • ustalenia kręgu wytwórców uprawnionych do zmiany terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w systemie aukcyjnym,
 • ustalenia zakresu regulacji znajdujących zastosowanie do aukcji rozstrzygniętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji,
 • aktualizacji umów przyłączeniowych.

Jak zawsze nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję!

Spotkanie poprowadzi:

Pani Katarzyna Szwed-Lipińska – radca prawny, wieloletni pracownik URE, znany i ceniony ekspert
ds. systemów wparcia, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka. Doświadczony praktyk w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a takżew zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

 

Zapraszam do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu !

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00 - 11:00

Aukcje w roku 2019

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 13:15

Przygotowanie do aukcji – procedura pre-kwalifikacji – skuteczne złożenie deklaracji

13:15 - 14:00

Lunch

14:00 - 16:00

Przebieg aukcji – skuteczne złożenie oferty

 

Prawa i obowiązki beneficjentów aukcyjnego systemu wsparcia

 

Przepisy przejściowe

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na prośbę osób zainteresowanych pod adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prowadzący

Katarzyna Szwed – Lipińska

Katarzyna Szwed – Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

„Bardzo profesjonalnie przygotowane seminarium”

26 kwietnia 2018, Warszawa

Łukasz Nigot Termall

„Bardzo interesujące szkolenie, ciekawe rozmowy, dyskusje, spostrzeżenia na temat zmian w ustawie”

9 kwietnia 2019, Warszawa

Agnieszka Ludzińska Zarządca Rozliczeń

„Dobra organizacja, bardzo wysoki poziom prelekcji”

26 kwietnia 2018, Warszawa

Stanisław Zachmost PGE

„Merytoryczne”

11 lipca 2018, Warszawa

Romuald Bogusz Polish Wind Power

„Bardzo ciekawe szkolenie, korzystne spostrzeżenia na temat zmian w ustawie”

9 kwietnia 2019, Warszawa

Joanna Nakonieczna Zarządca Rozliczeń

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

BiznesAlert.pl

Patronat Medialny

Trendy w Energetyce
location

Al. Jerozolimskie 27

Warszawa

Kontakt