Niewykorzystane możliwości lasów prywatnych

 

W Polsce czy to w Lasach Państwowych, czy to prywatnych czynności gospodarcze związane z prowadzeniem gospodarki leśnej wykonywane są w oparciu o dokumentację urządzeniową sporządzaną dla danej jednostki raz na 10 lat. Jednym z elementów tej dokumentacji są określone wskazówki gospodarcze w tym zaplanowana ilość drewna możliwa do pozyskania bez szkody dla ekosystemów leśnych.

Plany te zapewniają pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, ale również systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. A to z kolei zapewnia ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania. W Lasach Państwowych obowiązek wykonywania zadań związanych z realizacją planu urządzania lasu zapewnia decyzja Ministra Klimatu i Środowiska, która zatwierdza taki plan.

 

 

W lasach prywatnych brak jest jednostek, które by odpowiadały za realizację zapisów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu (dalej UPUL). Starostwa Powiatowe prowadzą nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych ale nie są odpowiedzialne za realizację tych wskazań. Realizacja  zadań (zapisanych w UPUL) w dużej mierze zależy od dobrej woli właścicieli lasów.

Jednym z zagadnień poruszanych podczas IV Konferencji Naukowej „Lasy Prywatne w Polsce” będzie przedstawienie, jak w praktyce w lasach prywatnych wygląda realizacja zapisów UPUL. Temat ten, na podstawie wieloletniego doświadczenia wynikającego ze świadczenia usług z zakresu tworzenia UPUL, nadzoru nad lasami oraz prowadzenie gospodarki leśnej w imieniu właścicieli, przedstawi Bogusław Popis.

W trakcie swojej prezentacji odpowie na kilka pytań, a m.in.:

  • Na czym polega różnica pomiędzy prowadzeniem gospodarki leśnej w Lasach Państwowych i prywatnych?
  • Z czego ta różnica wynika?
  • Jaka jest świadomość właścicieli co do obowiązków i korzyści płynących z faktu, że jest się właścicielem lasu?
  • Czy obecny stan prawny pomaga w realizacji zadań z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej?
  • Jak obecny stan prawny wpływa na realizację zadań z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej w lasach prywatnych?

Prawidłowo prowadzona gospodarka leśna wymaga systematycznych przedsięwzięć pielęgnacyjnych, ochronnych, pozyskaniowych, a na końcu wprowadzenia nowego pokolenia lasu, zachowując jego ciągłość i trwałość tak, aby można było osiągać określone efekty przyrodnicze, społeczne i gospodarcze. Ale czy praktyka potwierdza, że jest to do osiągnięcia przy obecnych rozwiązaniach prawnych? Zważywszy, że stosunkowo niewielka część właścicieli prywatnych areałów leśnych wykonuje zaplanowane w UPUL zabiegi gospodarcze. Przy okazji rodzi się kolejne pytanie, czy  Państwo Polskie stać na to aby wydawać środki na tworzenie dokumentacji UPUL, następnie nadzór nad realizacją tych zadań? Uwzględniając fakt dowolności właścicieli lasów odnośnie wykonania czy też nie wykonania zaplanowanych zabiegów? Może warto policzyć wartość utraconych korzyści związanych z nie zrealizowanymi pracami? Poprzez nie dostarczenie gospodarce określonej, możliwej (wynikającej z zapisów UPUL) do uzyskania, ilości drewna, który jest surowcem bardzo cennym i co bardzo ważne surowcem odnawialnym.

Podczas konferencyjnej prelekcji autor planuje przedstawić swoje propozycje rozwiązań organizacyjnych i prawnych, służących w jego ocenie racjonalnej gospodarce w lasach prywatnych.

Tematyka racjonalnej gospodarki leśnej wydaje się atrakcyjna dla właścicieli lasów prywatnych, którzy mogą już zgłaszać swoje uczestnictwo w konferencji, organizowanej przez Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów we współpracy z powermeetings.eu, pozyskując wiedzę i możliwości czerpania korzyści z leśnych nieruchomości, zagospodarowywanych przez specjalistyczne firmy. Oczekując określonych zachowań, organy państwowe powinny tworzyć warunki nie tylko egzekwowania zobowiązań, ale też wspierania ich realizacji przez dopuszczenie i popularyzowanie firm zajmujących się realizacją planów urządzania lasu. Warto przy tym poznać korzyści z takiej współpracy i nawiązać kontakty podczas konferencji.

Pan Józef Kubica – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych objął Patronat Honorowy nad konferencją.

 

Szczegóły konferencji i możliwość rejestracji dostępne są pod linkiem: https://powermeetings.eu/konferencja-lasy-prywatne-w-polsce/

 


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu