Mamy ogromny zaszczyt zaprosić w dniach 1-2 czerwca 2023 do Katowic na:

IV edycję Konferencji Naukowej Lasy prywatne w Polsce

organizowanej pod honorowym patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

 

Na Konferencji zostaną wygłoszone referaty ekspertów oraz będzie okazja zapoznać się szczegółowo z problematyką i specyfiką lasów prywatnych w Polsce.

Ważnym elementem wydarzenia będzie również uhonorowanie laureata tegorocznej edycji Nagrody im. Kazimierza Szeptyckiego. Laureata, który swoim działaniem i ogromnym zaangażowaniem wspierał lasy prywatne oraz propagował polski model leśnictwa.

 

Zapraszamy do udziału! 

Stefan Traczyk          Renata Kałużna

Prezes Zarządu         Dyrektor Zarządzający
SLiWL                       powermeetings.eu

Program Konferencji

1 czerwca 2023
10:00 - 16:00

Referaty naukowe, wręczenie nagrody Kazimierza Szeptyckiego oraz panele dyskusyjne

9:30 - 10:00

Rejestracja i poranna kawa

 

10:00 - 10:05

Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów dr inż. Stefana Traczyka

 

10:05 - 10:15

Wystąpienie Dyrektora Generalnego  Lasów Państwowych Pana Józefa Kubicy

 

10:15 – 10:30

Referat naukowy mgr inż. Wojciecha Krauzowicza

– lasy prywatne w Polsce – perspektywa samorządowa

 

10:30 – 10:45

Wystąpienie dr inż. Stefana Traczyka

– Izby Leśne – sposób na polskie lasy prywatne

 

10:45 – 11:00

Rys biograficzny Kazimierza Szeptyckiego

Stanisław Kaczmarczyk

 

11:00 – 11:40

Wręczenie nagrody im. Kazimierza Szeptyckiego i wystąpienie laureata nagrody

 

11:40 - 12:20

Przerwa kawowa

12:20 - 12:40

Wystąpienie mecenasa Marka Geszprycha

– stan prawny lasów prywatnych

 

12:40 – 13:00

Referat naukowy dr hab. Piotra Gołosa

– społeczny i ekonomiczny aspekt lasów prywatnych

 

13:00 – 13:20

Wystąpienie Bugusława Popisa

– Lasy niepaństwowe – utracone korzyści czy rezerwa powierzchniowa

 

13:00 - 14:00

Przerwa obiadowa

14:00 - 16:00

Panele naukowo-dyskusyjne uczestników Konferencji

 

18:00 - 21:00

Uroczysta kolacja

 

2 czerwca 2023
10:00 – 13:00

Dzień terenowy na terenie Nadleśnictwa Katowice
Katowice – zielone serce Górnego Śląska

 

Zapraszamy do lasów największej aglomeracji przemysłowej Polski – jednego z największych tego typu organizmów miejskich w Europie Środkowej. Lasy będące dumą mieszkańców, są jednym z pozytywnych przykładów zachodzącej tu transformacji. Sto pięćdziesiąt lat temu rozpoczął się na Śląsku dynamiczny rozwój przemysłu. Z czasem Katowice zmieniły się w stolicę wielkiej ponad dwumilionowej metropolii. Nadal wydobywany jest tu węgiel, ale jednocześnie to jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce. Lesistość wynosi tu aż 43%, znacznie więcej niż średnia krajowa.

Program zwiedzania:

 • lasy największej aglomeracji przemysłowej Polski (w tym Katowicki Park Leśny)
 • problematyka gospodarowania lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
 • zabytkowe osiedle robotnicze „Nikiszowiec”
 • przyroda Katowic, przebudowa drzewostanów
 • szkody górnicze
 • rekultywacja terenów poprzemysłowych
 • Rezerwat „Las Murckowski”, Hamerla – trutowisko w Murckach

Prelegenci

dr inż. Stefan Traczyk

dr inż. Stefan Traczyk

Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Leśników
i Właścicieli Lasów

dr inż. Stefan Traczyk

dr inż. Stefan Traczyk

Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Leśników
i Właścicieli Lasów

Dr inż. Stefan Traczyk urodził się 12 kwietnia 1966 r. w Garwolinie na Mazowszu. Swe życie osobiste związał z Celestynowem gdzie czternaście lat był leśniczym, a w latach 2006 – 2014 (dwie kadencje) pełnił funkcję Wójta Gminy. W swej karierze w latach 2016 – 2021 sprawował urząd Nadleśniczego Nadleśnictwa Jabłonna, a w latach 2017 – 2020 także funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Szczecinie. Obecnie od maja 2021 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w Enea Nowa Energia Sp. z o.o.

Społecznie jest on (od 2016 r.) członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, a od 2018 r. sprawuje także mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Doktor Stefan Traczyk swe wykształcenie ukierunkował w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska oraz zarządzania, a Studia Doktoranckie ukończył na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie, gdzie napisał rozprawę doktorską. Tematem obronionej w 2018 r. rozprawy były „Uwarunkowania użytkowania w lasach prywatnych na przykładzie powiatu radomskiego”. W swej karierze naukowej ukończył on wiele kursów i fakultetów na studiach podyplomowych na takich uczelniach jak: SGH w Warszawie (Warsztaty Menedżerskie), UW (Wydział Prawa i Administracji) (Akademia Liderów Samorządowych), ALK w Warszawie (Zarządzanie w administracji publicznej), WSKSiM w Toruniu (Polityka Ochrony Środowiska – ekologia i zarządzanie) oraz Collegium Humanum – SGM w Warszawie (Master of Business Administration, MBA – Energetyka). Ukończył on także Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (edycja XVIII) i Seminarium Kierownicze Controllingu w Centrum Edukacji Gospodarczej INFOR oraz Szkolenie Kadry Kierowniczej zorganizowane na terenie Niemiec przez Carl Duisberg Gesellschaft e.V.

Prezes Stefan Traczyk w swej działalności społecznej i rozwoju osobistego, interesuje się samorządem lokalnym, środowiskiem naturalnym, łowiectwem, fotografiką i kulturą krajów niemieckojęzycznych. Od 2006 roku jest Biegłym Sądowym z zakresu leśnictwa. Jest również przewodniczącym Rady Instytutu Debat o Środowisku, prezesem Stowarzyszenia Celestynowska Inicjatywa Samorządowa oraz Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów, a także członkiem Rady Patronackiej przy Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.

dr hab. inż. Piotr Gołos

dr hab. inż. Piotr Gołos

Instytut Badawczy Leśnictwa

dr hab. inż. Piotr Gołos

dr hab. inż. Piotr Gołos

Instytut Badawczy Leśnictwa

Pracownik naukowy Instytutu Badawczego Leśnictwa. Specjalista w zakresie wyceny dóbr i usług ekosystemów leśnych i gospodarki leśnej oraz analiz społeczno-gospodarczych dotyczących sektora leśno-drzewnego. Ważne miejsce w prowadzonych badaniach zajmuje problematyka ekonomicznych i społecznych aspektów gospodarki leśnej w lasach prywatnych. Od 2014 r. zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa ds. ekonomicznych. Autor ponad 80 publikacji, w tym 50 przeglądowych i oryginalnych prac naukowych.

mec. Marek Geszprych

mec. Marek Geszprych

Wiceprezes
Polski Związek Zrzeszeń Leśnych

mec. Marek Geszprych

mec. Marek Geszprych

Wiceprezes
Polski Związek Zrzeszeń Leśnych

Wiceprezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych, radca prawny i doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończonych z oceną bardzo dobrą. Uczestnik Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji.

Uznany ekspert w zakresie aspektów proceduralnych i materialnych administracji publicznej, związanej zwłaszcza z tematyką leśnictwa niepaństwowego. Aktywnie wykonuje zawód radcy prawnego w organie administracji publicznej oraz czynnie realizuje szkolenia z tematyki dotyczącej leśnictwa niepaństwowego dla administracji publicznej, organizacji pozarządowych i właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Autor monografii poświęconej tematyce zrzeszeń leśnych, red. naczelny monografii poświęconej tematyce ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz autor komentarza do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Autor i współautor ok. 35 oryginalnych prac naukowych, dotyczących zwłaszcza gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Jest autorem ponad 100 artykułów w popularnej prasie leśnej (głównie Las Polski).

Bogusław Popis

Bogusław Popis

Prezes Zarządu
Grupa Taxus

Bogusław Popis

Bogusław Popis

Prezes Zarządu
Grupa Taxus

Bogusław Popis – Prezes, współwłaściciel spółek wchodzących w skład  grupy kapitałowej Taxus.

Absolwent  – Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, podyplomowych studiów MBA przy Międzynarodowej Szkole Zarządzania, kursu „ The Strategic Leadership Academy”, ICAN Institut

Od 2005 Wiceprezes, następnie od 2013 jako Prezes, kieruje pracami z zakresu tworzenie uproszczonych planów urządzenia Lasu w firmie Taxus UL, która od 8 lat jest lidera na tym rynku.

Od 2014 kieruje pracami z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi, a od 2018 kieruje spółką Taxforest, świadczącą usługi z zakresu prowadzanie gospodarki leśnej w imieniu właścicieli (osób prawnych i fizycznych).

mgr inż. Wojciech Krauzowicz

mgr inż. Wojciech Krauzowicz

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
Starostwo Powiatowe
w Nowym Targu

mgr inż. Wojciech Krauzowicz

mgr inż. Wojciech Krauzowicz

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
Starostwo Powiatowe
w Nowym Targu

Wieloletni pracownik Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. W roku 2001 uzyskał tytuł inżyniera leśnictwa na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, a następnie w roku 2004 obronił pracę magisterką w zakładzie Ochrony Lasu i Klimatologii Leśnej . Po odbyciu pełnego stażu w Nadleśnictwie Nowy Targ w roku 2003 rozpoczął pracę w Wydziale Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Od roku 2009 pełni funkcję Naczelnika Wydziału. Uczestnik wielu konferencji i projektów z dziedzin ochrony przyrody oraz leśnictwa, a w szczególności gospodarowania na terenie lasów prywatnych. Współautor artykułów w prasie leśnej i publikacji dotyczących problematyki lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

dr hab. inż. Zbigniew Karaszewski

dr hab. inż. Zbigniew Karaszewski

Prezes Zarządu
Onliwood

dr hab. inż. Zbigniew Karaszewski

dr hab. inż. Zbigniew Karaszewski

Prezes Zarządu
Onliwood

Pracownik naukowy Sieci Badawczej Łukasiewicz Poznańskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Technologii Drewna. Główne zainteresowania badawcze to użytkowanie lasu i zmechanizowane pozyskiwanie surowca drzewnego, digitalizacja sektora leśno-drzewnego, krajowa i europejska polityka leśna.

Prezes portalu sprzedaży drewna Onliwood działającego od lipca 2022 r. skierowanego na obrót drewnem spoza Lasów Państwowych.

mgr inż. Maciej Wroniewski

mgr inż. Maciej Wroniewski

Członek Zarządu
Stowarzyszenie Leśników
i Właścicieli Lasów

mgr inż. Maciej Wroniewski

mgr inż. Maciej Wroniewski

Członek Zarządu
Stowarzyszenie Leśników
i Właścicieli Lasów

mgr inż. Maciej Wroniewski urodził się 9 kwietnia 1989 r. w Sierakowie na Mazowszu. Od dziecka mieszka w Sadowej, Gminie Łomianki. Życie osobiste związał z Łomiankami gdzie sprawuje mandat radnego miejskiego dwie kadencje (2014-2023). Od 2018 roku zawodowo pracuje jako urzędnik w Lasach Miejskich – Warszawa na stanowiskach specjalisty ds. gospodarki leśnej oraz starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykształcenie ukierunkował w zakresie leśnictwa, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Studia w przedmiotowym zakresie ukończył na Wydziale Leśnym oraz Wydziale Ekonomicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dwukrotny stypedysta Prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta m.st. Warszawy.

W swej działalności społecznej i rozwoju osobistym, interesuje się samorządem terytorialnym, naturą, ochroną środowiska naturalnego, podróżami, poznawaniem innych kultur, angażuje się w akcje na rzecz ochrony praw zwierząt oraz działania organizacji naukowych.

mgr inż. Piotr Koczara

mgr inż. Piotr Koczara

Starszy Specjalista w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

mgr inż. Piotr Koczara

mgr inż. Piotr Koczara

Starszy Specjalista w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Absolwent Wydziału Leśnego SGGW oraz studiów podyplomowych z zakresu Systemów Zarządzania Jakością WIP SGGW. Od 2019 roku związany z Departamentem Baz Referencyjnych i Kontroli terenowych gdzie zajmuje się zagadnieniami związanymi z zalesianiem gruntów rolnych, tworzeniem zadrzewień, oraz inwestycjami zwiększającymi bioróżnorodność lasów prywatnych.

Partnerzy

Partner Konferencji

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Organizator

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów (SLiWL), jest organizacją pozarządową prowadzącą społecznie użyteczną działalność pożytku publicznego.

W swej pracy na rzecz obywateli, skupia się głównie na aktywności wspomagającej środowisko leśników i właścicieli lasów, a w szczególności działań na rzecz integracji  i reintegracji zawodowej i społecznej tych środowisk.
Sfera zadań publicznych realizowanych przez SLiWL obejmuje również działalność wspomagającą przedsiębiorczość oraz rozwój gospodarczy, naukowy i oświatowy. Wspieramy oraz upowszechniamy nowe rozwiązania gospodarcze i techniczne w dziedzinie leśnictwa i drzewnictwa. Prowadzimy doradztwo oraz fachowe wsparcie dla właścicieli lasów, a w szczególności naszych członków.
Mając na uwadze bardzo dużą skalę bezrobocia i brak możliwości stworzenia właściwych miejsc pracy wśród pracowników branży leśnej i drzewnej, Stowarzyszenie zajmuje się również promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
Zważywszy na ogromne zaległości w naszym kraju w dziedzinie budowy społeczeństwa obywatelskiego, SLiWL obrało sobie również za zadanie upowszechnianie i wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, a także działań wspierających rozwój demokracji lokalnej.

Organizator

powermeetings.eu

powermeetings.eu

Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, którzy specjalizują się w doradztwie oraz organizacji konferencji, warsztatów, szkoleń i innych wydarzeń o charakterze szkoleniowo-biznesowym dla różnych sektorów gospodarki.

Opracowujemy i organizujemy autorskie wydarzenia podyktowane najaktualniejszymi trendami, zmianami w otoczeniu legislacyjnym oraz przeobrażeniami rynkowymi.

Nasze spotkania tworzone są zawsze z myślą o rozwoju branży do której kierowane jest wydarzenie i stawia to przed nami – organizatorami ambitne zadanie stworzenia neutralnego miejsca do wymiany wiedzy i doświadczeń, a poprzez udział wszystkich podmiotów działających na rynku: od urzędów i regulatorów, poprzez uczestników rynku po firmy oferujące usługi i technologie do zacieśniania więzi i współpracy między nimi.

W trakcie naszej działalności – prowadzonej od 2004 roku zorganizowaliśmy ponad 600 wydarzeń, w których łącznie wzięło udział prawie 50.000 osób reprezentujących m.in. rynek nieruchomości komercyjnych, branżę energetyczną, ciepłowniczą, gazową, węglową, cementową, przemysł drzewny i inne.

Patronat Medialny

Gazeta Przemysłu Drzewnego

Patronat Medialny

drewno.pl

Drewno.pl jest najstarszym i największym w Polsce portalem branży drzewnej, którego strony każdego miesiąca odwiedza ponad 100 tys. użytkowników. Od 24 lat, codziennie dostarczamy informacje i wiedzę z zakresu obróbki i wykorzystania drewna. Współpracujemy z wieloma uczelniami wyższymi, szkołami zawodowymi, stowarzyszeniami branżowymi oraz ekspertami z zakresu drzewnictwa i leśnictwa. Organizujemy wydarzenia branżowe takie jak: konferencje, pokazy, warsztaty, plenery rzeźbiarskie, itp.

Drewno.pl, to także:

 • Giełda ogłoszeń, z której korzysta ponad 57 tys. zarejestrowanych użytkowników. Każdego dnia dodawanych jest kilkadziesiąt nowych ofert kupna i sprzedaży (od surowca drzewnego, poprzez maszyny, po gotowe wyroby z drewna),
 • Katalog maszyn i narzędzi do obróbki drewna.
 • Katalog firm – bezpłatny katalog dla użytkowników Giełdy Ogłoszeń
 • Sklep internetowy – oferujący literaturę fachową, specjalistyczne narzędzia i chemię do drewna.
 • Szkolenia branżowe. Od 2014r. prowadzimy szkolenia koncentrując się na dostarczaniu wiedzy potrzebnej fachowcom z branży drzewnej i leśnej.
 • Usługi konsultingowe. Pomagamy we wdrożeniach w zakładach drzewnych systemów certyfikacji FSC oraz Zakładowej Kontroli Produkcji CE drzewnych materiałów konstrukcyjnych. Wykonujemy analizy i badania rynku drewna i pokrewnych branż.
 • Usługi filmowe. Nagrywamy i realizujemy dla naszych klientów filmy z przeznaczeniem do publikacji w internecie.

Reklama

Portal Drewno.pl to doskonałe miejsce reklamowe. W 2021r. portal Drewno.pl odwiedziło ponad 1,2 mln unikalnych użytkowników, którzy dokonali blisko ponad 5,7 mln odsłon stron.

Nasz profil na Facebooku śledzony jest przez ok. 4600 osób, a na Twitterze przez ok. 400 osób. Prowadzona przez nas grupa na Facebooku – „Biznes w tartaku” liczy ok. 3300 członków.

Drewno.pl umożliwia swoim klientom przeprowadzenie różnorodnych kampanii reklamowych wykorzystujących banery, artykuły sponsorowane, filmy wideo, reklamę w newsletterze, wpisy w Katalogu maszyn, czy ofert zwykłe i sponsorowane na Giełdzie ogłoszeń. Każdorazowo staramy się dobierać ofertę zapewniającą najlepszą możliwą realizację oczekiwań reklamodawców.

Patronat Medialny

Las Polski

Dwutygodnik leśników i przyjaciół lasu

Patronat Medialny

Kurier Drzewny

Patronat Medialny

Zarejestruj się ⤵⤵⤵

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  350 400 450 650 Lasy prywatne w Polsce 2023 Pracownik Lasów Państwowych: 350,00 PLN + VAT Właściciel Lasów Prywatnych, Jednostka Samorządu Terytorialnego: 400,00 PLN + VAT Pracownik Sektora Leśnego (ZULe): 450,00 PLN + VAT Przedstawiciele biznesu i inni zainteresowani (m.in. przemysł drzewny i dostawcy usług): 650,00 PLN + VAT
  • Koszt udziału 1 osoby w konferencji:

  Pracownik Lasów Państwowych: 350,00, PLN + VAT

  Właściciel Lasów Prywatnych oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego: 400,00 PLN + VAT 

  Pracownik Sektora Leśnego (ZULe): 450,00 PLN + VAT

  Przedstawiciele biznesu i inni zainteresowani (przemysł drzewny i dostawcy usług): 650,00 PLN + VAT

  Zgłoszenia udziału przyjmujemy do 30.05.2023

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Koszt udziału obowiązuje dla każdej zgłoszonej osoby i zawiera: udział, wyżywienie (lunch + przerwa kawowa), udział w kolacji 1.06, materiały w formie elektronicznej.
  • Powyższa opłata za udział nie obejmuje kosztu rezerwacji noclegu.
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2-3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A. 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • Faktura VAT wystawiona zostanie w dniu zakończenia wydarzenia i przesłana emailem na podany adres.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Lokalizacja konferencji:

   

  Katowice*

   

  *Po rejestracji na konferencję uczestnicy otrzymują szczegóły dotyczące dokładnej lokalizacji konferencji

  Pytania❓ Zapraszamy do kontaktu

  Co jeszcze organizujemy ❓

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, renata.kaluzna@powermeetings.eu Lasy prywatne w Polsce 2023

  Jesteś zainteresowany tematem lasów prywatnych w PL❓
  Chcesz wiedzieć więcej zanim dołączysz do nas w Katowicach❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Renata Kałużna, powermeetings.eu
   * pola wymagane