Lasy Państwowe i Metacon AB planują wodorową inwestycje

Coraz częściej słyszymy o wodorze jako źródle czystej energii. Tymczasem wodór mieni się wieloma kolorami. Tylko 4% jego światowej produkcji stanowi tzw. wodór zielony, czyli wytworzony przy użyciu energii z OZE. Budowę własnego źródła zielonego wodoru zainicjowały właśnie Lasy Państwowe w ramach projektu „Las Energii”.Pierwsza inwestycja wodorowa planowana jest na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, która niedawno rozpoczęła współpracę w tym zakresie z firmą Metacon AB, dostawcą systemów energetycznych do produkcji wodoru.

– Leśnicy już wiele lat temu, tworząc projekt rozwojowy „Las Energii” zrozumieli, że zielona – alternatywna dla paliw kopalnych – energia, to przyszłość nie tylko energetyki czy transportu, ale także Lasów Państwowych, tym bardziej, że wiele terenów będących w naszym zarządzie z różnych przyczyn nigdy nie będzie lasem, by wymienić choćby tereny pod liniami energetycznymi – mówi Damian Sieber p.o. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Mamy świadomość, że produkcja zielonej energii to jedno, ale przechowywanie jej nadwyżek to prawdziwe wyzwanie, któremu mogą dziś podołać nieliczni. Dlatego też niezwykle cennym jest projekt wytwarzania i magazynowania zielonego wodoru, który z jednej strony może stanowić paliwo dla zeroemisyjnych pojazdów, a z drugiej, w razie potrzeby, można przekształcać w ciepło lub prąd elektryczny. Mimo umiejętności pozyskiwania wodoru, którą jako ludzie mamy od 1900 roku, dopiero teraz dzięki innowacyjnym rozwiązaniom możemy wytwarzać go z poszanowanie środowiska naturalnego, na czym nam, jako przyrodnikom niezmiernie zależy – podsumowuje Damian Sieber.

Przedsięwzięcie będzie polegać na budowie instalacji do produkcji zeroemisyjnego wodoru na potrzeby transportu publicznego. RDLP wybuduje i udostępni na własnym gruncie farmę fotowoltaiczną, dostarczającą zieloną energię napędzającą elektrolizery, które będą produkować wodór. Za stworzenie instalacji do produkcji, magazynowania i dystrybucji wodoru odpowiadać będzie Metacon AB.

Aktualnie najbardziej ugruntowaną technologią produkcji tego paliwa jest elektroliza. Elektroliza wody polega na bezpośredniej konwersji energii elektrycznej na energię chemiczną zawartą w wodorze. W procesie tym energia elektryczna jest doprowadzana do elektrolizera, w którym na skutek przepływu prądu z wody jest produkowany tlen oraz wodór. Paliwo otrzymywane w ten sposób wypełnia definicję zielonego wodoru zgodnie z założeniami dyrektywy RED II oraz Europejską Strategią Wodorową. Taki wodór musi również cechować się czystością na poziomie 99,9999% – wówczas, zgodnie z normą ISO, może być tankowany przez pojazdy wyposażone w ogniwa paliwowe.

Jak deklaruje Metacon AB, elektrolizery mogą być budowane równolegle z farmą PV, co oznacza, że produkcja wodoru mogłaby rozpocząć się stosunkowo szybko, po uruchomieniu PV. – Stworzenie dobrej sieci produkcji, magazynowania i dystrybucji zielonego wodoru stanowi ogromne, strategiczne wyzwanie dla budowania gospodarki państwowej opartej na zasobach własnych – podkreśla Anna Rozkosz, Business Development Director CEE, Metacon AB – Innowacyjna sieć tankowania i dystrybucji wodoru pozwala na szybkie i ekonomiczne przesyłanie zielonego gazu na duże odległości, co umożliwi lokalnym producentom wodoru sprzedaż w warunkach konkurencyjności oraz zmianę zahowań konsumenckich. Magazynowanie wodoru zapewni bezpieczeństwo energetyczne oraz możliwość zagospodarowania energii w dłuższej perspektywie czasowej. Jest więc kluczowe dla polskiej gospodarki. Dzięki niemu zostaną utworzone regiony samowystarczalne energetycznie przy jednoczesnym pobudzeniu lokalnych zasobów gospodarczych do budowania ekosystemów opartych na gospodarce wodorowej – dodaje.

Wytworzony wodór będzie dostarczany na potrzeby transportu. Lokalizacja instalacji została wybrana nie bez powodu. Sąsiedztwo aglomeracji katowickiej sprzyja rentowności nowej inwestycji, a stosunkowo niskie nakłady na stworzenie infrastruktury do dystrybucji wodoru oraz dysponowanie przez RDLP gruntami na terenie gminy Katowice będą atutem w kontekście ustalenia konkurencyjnej ceny za 1 kg paliwa.

Obaj partnerzy planują, aby zastosowane rozwiązanie stanowiło model łatwo kopiowalny, możliwy do zastosowania w dowolnym miejscu (także w innych nadleśnictwach), służący w przyszłości do produkcji zielonego wodoru na potrzeby sektora transportowego, energetycznego i ciepłowniczego.

Infografika: W zależności od sposobu produkcji wodoru i związanej z nim większej lub mniejszej emisji CO2, wodór opisuje się różnymi kolorami – oprac. CKPŚ na podstawie materiałów Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla

źródło: Lasy Państwowe


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu