Lasy Państwowe i Metacon AB planują wodorową inwestycje

Coraz częściej słyszymy o wodorze jako źródle czystej energii. Tymczasem wodór mieni się wieloma kolorami. Tylko 4% jego światowej produkcji stanowi tzw. wodór zielony, czyli wytworzony przy użyciu energii z OZE. Budowę własnego źródła zielonego wodoru zainicjowały właśnie Lasy Państwowe w ramach projektu „Las Energii”.

Pierwsza inwestycja wodorowa planowana jest na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, która niedawno rozpoczęła współpracę w tym zakresie z firmą Metacon AB, dostawcą systemów energetycznych do produkcji wodoru.

– Leśnicy już wiele lat temu, tworząc projekt rozwojowy „Las Energii” zrozumieli, że zielona – alternatywna dla paliw kopalnych – energia, to przyszłość nie tylko energetyki czy transportu, ale także Lasów Państwowych, tym bardziej, że wiele terenów będących w naszym zarządzie z różnych przyczyn nigdy nie będzie lasem, by wymienić choćby tereny pod liniami energetycznymi – mówi Damian Sieber p.o. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Mamy świadomość, że produkcja zielonej energii to jedno, ale przechowywanie jej nadwyżek to prawdziwe wyzwanie, któremu mogą dziś podołać nieliczni. Dlatego też niezwykle cennym jest projekt wytwarzania i magazynowania zielonego wodoru, który z jednej strony może stanowić paliwo dla zeroemisyjnych pojazdów, a z drugiej, w razie potrzeby, można przekształcać w ciepło lub prąd elektryczny. Mimo umiejętności pozyskiwania wodoru, którą jako ludzie mamy od 1900 roku, dopiero teraz dzięki innowacyjnym rozwiązaniom możemy wytwarzać go z poszanowanie środowiska naturalnego, na czym nam, jako przyrodnikom niezmiernie zależy – podsumowuje Damian Sieber.

Przedsięwzięcie będzie polegać na budowie instalacji do produkcji zeroemisyjnego wodoru na potrzeby transportu publicznego. RDLP wybuduje i udostępni na własnym gruncie farmę fotowoltaiczną, dostarczającą zieloną energię napędzającą elektrolizery, które będą produkować wodór. Za stworzenie instalacji do produkcji, magazynowania i dystrybucji wodoru odpowiadać będzie Metacon AB.

Aktualnie najbardziej ugruntowaną technologią produkcji tego paliwa jest elektroliza. Elektroliza wody polega na bezpośredniej konwersji energii elektrycznej na energię chemiczną zawartą w wodorze. W procesie tym energia elektryczna jest doprowadzana do elektrolizera, w którym na skutek przepływu prądu z wody jest produkowany tlen oraz wodór. Paliwo otrzymywane w ten sposób wypełnia definicję zielonego wodoru zgodnie z założeniami dyrektywy RED II oraz Europejską Strategią Wodorową. Taki wodór musi również cechować się czystością na poziomie 99,9999% – wówczas, zgodnie z normą ISO, może być tankowany przez pojazdy wyposażone w ogniwa paliwowe.

Jak deklaruje Metacon AB, elektrolizery mogą być budowane równolegle z farmą PV, co oznacza, że produkcja wodoru mogłaby rozpocząć się stosunkowo szybko, po uruchomieniu PV. – Stworzenie dobrej sieci produkcji, magazynowania i dystrybucji zielonego wodoru stanowi ogromne, strategiczne wyzwanie dla budowania gospodarki państwowej opartej na zasobach własnych – podkreśla Anna Rozkosz, Business Development Director CEE, Metacon AB – Innowacyjna sieć tankowania i dystrybucji wodoru pozwala na szybkie i ekonomiczne przesyłanie zielonego gazu na duże odległości, co umożliwi lokalnym producentom wodoru sprzedaż w warunkach konkurencyjności oraz zmianę zahowań konsumenckich. Magazynowanie wodoru zapewni bezpieczeństwo energetyczne oraz możliwość zagospodarowania energii w dłuższej perspektywie czasowej. Jest więc kluczowe dla polskiej gospodarki. Dzięki niemu zostaną utworzone regiony samowystarczalne energetycznie przy jednoczesnym pobudzeniu lokalnych zasobów gospodarczych do budowania ekosystemów opartych na gospodarce wodorowej – dodaje.

Wytworzony wodór będzie dostarczany na potrzeby transportu. Lokalizacja instalacji została wybrana nie bez powodu. Sąsiedztwo aglomeracji katowickiej sprzyja rentowności nowej inwestycji, a stosunkowo niskie nakłady na stworzenie infrastruktury do dystrybucji wodoru oraz dysponowanie przez RDLP gruntami na terenie gminy Katowice będą atutem w kontekście ustalenia konkurencyjnej ceny za 1 kg paliwa.

Obaj partnerzy planują, aby zastosowane rozwiązanie stanowiło model łatwo kopiowalny, możliwy do zastosowania w dowolnym miejscu (także w innych nadleśnictwach), służący w przyszłości do produkcji zielonego wodoru na potrzeby sektora transportowego, energetycznego i ciepłowniczego.

Infografika: W zależności od sposobu produkcji wodoru i związanej z nim większej lub mniejszej emisji CO2, wodór opisuje się różnymi kolorami – oprac. CKPŚ na podstawie materiałów Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla

źródło: Lasy Państwowe


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

 

Zobacz również:

Drewno poużytkowe cennym surowcem dla przemysłu

Trzeba wykreować rynek drewna poużytkowego

Za nami Kongres Pelletu powermeetings.eu

Wiceminister Edward Siarka na Kongresie Pelletu 2022

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu