OZE: Od 1 stycznia 2024 wnioski o wydanie gwarancji pochodzenia mogą obejmować energię produkowaną w okresie maksymalnie 6 miesięcy

Odnawialne źródła energii: od 1 stycznia 2024 r. wnioski o wydanie gwarancji pochodzenia (dokumentu pochodzenia energii elektrycznej z OZE) mogą obejmować energię produkowaną w okresie maksymalnie sześciu miesięcy

Zgodnie z uregulowaniami ostatniej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii[1], od 1 stycznia 2024 r. we wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z OZE wskazano okres, w którym energia została wyprodukowana, który nie będzie mógł być dłuższy niż sześć miesięcy.

Do pobrania wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia energii z OZE

W nowelizacji nie przewidziano okresu przejściowego, dlatego wnioski o wydanie gwarancji pochodzenia złożone do właściwego operatora systemu elektroenergetycznego przed wejściem w życie nowych regulacji, tj. do 31 grudnia 2023 r., mogą obejmować okres dłuższy niż pół roku. Natomiast wnioski, które wpłyną do operatora po 31 grudnia 2023 r. mogą wskazywać maksymalnie sześciomiesięczny okres wytworzenia.

W URE trwają prace nad nowym wzorem wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia, który będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

źródło: www.ure.gov.pl

***

Gwarancja pochodzenia jest jedynym dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci została wytworzona z odnawialnych źródeł energii.


[1]  Art. 121 ust. 3 pkt 4 ustawy OZE w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 2023 r., poz. 1762).


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu