Recykling drewna poużytkowego systemowo zorganizowany

 

Od wielu lat znacząca część surowca do produkcji płyt drewnopochodnych w firmach KRONOSPAN pochodzi z odzysku drewnianych surowców wtórnych. Wszystko za sprawą stworzonego od podstaw systemu zbiorki drewna poużytkowego, będącego milowym krokiem w kierunku ochrony środowiska i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Po ponad 100 latach działalności, Kronospan ma wielkie dokonania w wydajnym przetwarzaniu i wykorzystywaniu drewna z recyklingu na atrakcyjne produkty, w swoich   procesach produkcyjnych.

 

 

Dla firmy Kronospan recykling drewna poużytkowego to nie tylko realizacja strategii czy programów rządowych i unijnych, ale również ochrona tradycyjnych źródeł zaopatrzenia w drewno, czyli lasów. Przy okazji tworzone są nowe miejsca pracy związane z pozyskaniem drewna poużytkowego. Są to głównie zużyte i uszkodzone opakowania drewniane, palety, wymieniane elementy konstrukcji drewnianych, które są atrakcyjnym i pełno wartościowym surowcem do produkcji płyt drewnopochodnych.

Już w 2009 roku powstały przy zakładach w Szczecinku i Mielcu miejsca zbiórki i przerobu recyklingu. Kolejne powstały w Strzelcach Opolskich, Dobroszycach, Bielicach, Łodzi, w Trójmieście i w kilku innych lokalizacjach. Dwie największe instalacje powstały przed dziesięciu laty, prawie jednocześnie w Mielcu, i w Szczecinku. Wraz z tym rosła liczba aktywnych dostawców, która w ciągu kilku ostatnich lat podwoiła się, co zaowocowało znaczącym wzrostem odbioru surowców do recyklingu. Poszerzono ich gamę pozostałości płyty wiórowej i drewna poprodukcyjnego z fabryk mebli odbiera się drewno pochodzące z gabarytów z miejsc zbiorek odpadów komunalnych.

O powodzeniu przedsięwzięcia zdecydowało także stworzenie systemu odbioru tego typu materiałów. Spółka transportowa Silva została wyposażona w szeroki asortyment pojazdów i sprzętu specjalistycznego do załadunku i wyładunku. Stworzono także flotę przewoźników zrzeszonych, wykorzystywanych do transportu surowców, natomiast dostawców zaopatrzono w wymienne kontenery pojemnościowe.

W procesie recyklingu drewno poużytkowe jest rozdrabniane i oczyszczane do postaci zrębki o wymiarach 50x30c30 mm, która nie odbiega jakościowo od zrębki uzyskiwanej z pełnowartościowego drewna.

Z tego opisu procesu widać, jak wiele branż i środowisk jest zaangażowanych w wykorzystanie drewna poużytkowego, o którym będzie mówiło się podczas FORUM DREWNA POUŻYTKOWEGO, które odbędzie się 3-4 października 2024 w Warszawie, organizowanego przez powermeetings.eu, którego Gospodarzami HonorowymiKronospan i Silva Polski Recykling. Ale dzięki takim inwestycjom tworzone są nowe miejsca pracy i łagodzi się kryzys surowcowy, gdy drewno z lasu jest zastępowane surowcem wtórnym. Zyskuje również środowisko naturalne, obniżony zostaje koszt wytworzenia płyt, no i zyskują też na tym firmy, które zajmują się zbiórką i segregowaniem poużytkowego drewna.

Tego typu inwestycje, to także szansa dla firm recyklingowych, mile widzianych na Forum, ponieważ popyt na drewno poużytkowe mobilizuje do inwestycji w selektywną zbiórkę tego typu pozostałości z gospodarstw domowych i produkcyjnych, żeby przygotować do recyklingu odpady wielkogabarytowe.

Jakie maszyny są dzisiaj dostępne, na jakie dofinansowania można liczyć, jak prowadzić klasyfikację i ocenę jakości drewna poużytkowego – o tym wszystkich będą mówili liczni eksperci zaproszeni na Forum, wpisujące się w trend odzysku drewna poużytkowego, który prężnie rozwija się w naszym kraju, z potrzeby szukania nowych źródeł zaopatrzenia, jako istotnego elementu dekarbonizacji, obniżania śladu węglowego, a nade wszystko oszczędniejszej produkcji.

Komu bliska jest idea odzysku i wielokrotnego wykorzystywania drewna poużytkowego, żeby chronić lasy i ograniczyć nadmierną eksploatację zasobów naturalnych, ten powinien pojawić się w sali konferencyjnej Forum, żeby poznać możliwości i granice gospodarki obiegowej, koniecznej także z ekonomicznego punktu widzenia.  


 

Nasze Forum to idealne połączenie merytoryki z networkingiem branży – zatem oprócz zdobywania wiedzy uczestnicy mogą utrwalać dotychczasowe oraz budować nowe relacje biznesowe, a to za sprawą obecności całego przekroju rynku 👍

>>Potwierdź swoją obecność na FDP 2024<<

Szczegóły i rejestracja dostępne są pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-drewna-pouzytkowego/

 

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ

Forum stwarza doskonałą okazję do spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych relacji biznesowych z najważniejszymi przedstawicielami branży – którzy będą dostępni w jednym miejscu i czasie. 

 

CELE ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ FORUM:

👉 promocja wykorzystania drewna poużytkowego,
👉 przedstawienie drewna poużytkowego jako bezpiecznego poprodukcyjnego materiału drzewnego,
👉 promocja Gospodarki Obiegu Zamkniętego,
👉 szerzenie wiedzy z zakresu ustawodawczego i regulacyjnego,
👉 podjęcie dyskusji na temat dostępności drewna poużytkowego i źródeł jego pochodzenia,
👉 wymiana doświadczeń w kwestii kolekcjonowania i segregowania drewna poużytkowego,
👉 wspólne zastanowienie się nad możliwością zniesienia barier w zakresie pozyskania i wykorzystania drewna poużytkowego.

 

CO ZYSKASZ BIORĄC UDZIAŁ W FORUM

➡ Przede wszystkim: Swój cenny czas!
– dostępność wielu przedstawicieli branży w jednym miejscu z pewnością pozwoli zaoszczędzić Twój czas oraz przebyte kilometry, które musiałbyś poświecić na dojazd na kolejne spotkania.

➡ Spotkasz się z przedstawicielami branży!

➡ Zdobędziesz lub uzupełnisz swoją wiedzę

➡ Zbudujesz nowe i utrwalisz dotychczasowe relacje biznesowe

➡ Poznasz najnowsze trendy

➡ Porozmawiasz o biznesie w sprzyjających warunkach

➡ Dowiesz się co inni robią w tym zakresie w jakim Ty działasz

Zatem obecność obowiązkowa 👍

 

W programie FDP2024 między innymi:

👉 Najważniejsze aktualności z branży

👉 Doświadczenia przedstawicieli rynku

👉 Kolacja networkingowa

👉 Dyskusja panelowa

👉 Warsztaty z obliczania śladu węglowego oraz klasyfikacji i oceny jakości odpadów poużytkowych do recyclingu

 

Najlepszy networking, wiedza i merytoryka na najwyższym poziomie
= Forum Drewna Poużytkowego powermeetings.eu❗

 

>>Dołącz do nas 3 i 4 października 2024 i bądź tam gdzie spotyka się branża<<

Szczegóły i rejestracja pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-drewna-pouzytkowego/

Pytania? Zapraszam do kontaktu:

Jola Szczepaniak
powermeetings.eu
tel.: +48 505 659 477

e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu
www.powermeetings.eu
https://www.facebook.com/powermeetings.eu/
https://www.instagram.com/renewableenergy_pl/
https://www.linkedin.com/company/powermeetingseu-industry


Co organizujemy w najbliższym czasie?

Recykling, to korzyść biznesowa i środowiskowa

 

Nie tylko branże kupujące w lasach surowiec drzewny zainteresowane są obecnie wykorzystaniem do celów produkcyjnych drewna poużytkowego. Jego zagospodarowaniem interesują się także takie branże jak odpadowa czy komunalna, ponieważ elementy drewniane, oddzielone od innych pozostałości mogą być surowcem do sprzedaży i źródłem dochodu. Podobnie zaczyna spoglądać na opakowania drewniane czy wykorzystane drewniane szalunki branża budowlana. Firmy regenerujące drewniane palety, których część nie jest klasyfikowana do naprawy, tylko do utylizacji, też mogą znaleźć na nie odbiorców.

 

 

Z programem Czyste Powietrze, powiązana jest obecnie termomodernizacja domów i mieszkań, której częścią jest wymiana drewnianej stolarki budowlanej. Nie powinna ona trafiać na wysypiska, tylko do punktów zagospodarowania drewna poużytkowego, żeby móc zostać zagospodarowane przy produkcji płyt drewnopochodnych, w branży papierniczej, biomasowej, ale też wykorzystane w innych, dla których istotny jest surowiec drzewny.

Przedstawiciele wszystkich tych branż spotkają się na premierowej odsłonie FORUM DREWNA POUŻYTKOWEGO, które odbędzie się 3-4 października 2024 w Warszawie.

– Do szerokiego przedstawienia całego spektrum tematów zaprosiliśmy specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem drewna poużytkowego oraz jego wykorzystywaniem, a także przedstawicieli branży paletowej, która jest przykładem gospodarki obiegu zamkniętego – mówi Renata Kałużna, dyrektor zarządzająca powermeetings.eu, która jest organizatorem przedsięwzięcia integrującego branże recyklingu drewna. – Chcemy przekonać, że w interesie gospodarki jest recykling drewna poużytkowego, czyli zużytych mebli, stolarki drewnianej, opakowań, szalunków, konstrukcji drewnianych, produktów programu ogrodowego, a dopiero w dalszej kolejności termiczne przekształcanie pozostałości. W związku z tym będzie mowa o bilansie drewna poużytkowego w Polsce, o transgranicznym przemieszczaniu pozostałości drzewnych, które jest obecnie ograniczone przez mało precyzyjne przepisy, ale też prelegenci pokażą, czego w tym zakresie możemy nauczyć się od sąsiadów. Są kraje, które mają rozwiniętą sieć pozyskiwania drewna poużytkowego, systemy przerobu i dużo doświadczeń w przemysłowym wykorzystaniu przetworzonego drewna poużytkowego, które w związku z tym nie trafia na śmietniska, czy wyłącznie do spalania, co dodatkowo sprzyja ochronie środowiska.

Są i u nas branże z doświadczeniami w tym zakresie, więc podzielą się nimi: Paweł Hudaniec, Kierownik ds. zakupów drewna z recyklingu w firmie Silva Recycling (Grupa Kronospan), Bogdan Warchoł z firmy Pfleiderer, produkującej płyty drewnopochodne, Marcin Ferdycz – Kierownik Działu Zakupów Drewna Odpadowego firmy EGGER z Biskupca oraz Roman Malicki, prezes Polskiego Komitetu Narodowego EPAL, skupiającego ponad 100 producentów i firm naprawiających palety poolu EPAL. Są to branże od lat aktywne w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania drewna poużytkowego, które stanowi dla nich istotną część surowca do dalszej produkcji. Doskonale więc wiedzą, dlaczego to drewno jest lub powinno być ważne dla celów gospodarczych.

Specjalistyczne FORUM DREWNA POUŻYTKOWEGO, które zainteresowało tak liczne branże, to okazja do zaprezentowania najnowszych rozwiązań w instalacjach przekształcania drewna poużytkowego, ergonomii i optymalizacji składowania oraz jego transportu, omówienia możliwości dofinansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem drewna poużytkowego, ale także przybliżenia zagadnień klasyfikacji i oceny jakości odpadów poużytkowych do recyclingu czy śladu węglowego dla drewna poużytkowego jako istotnego elementu dekarbonizacji dla organizacji i produktów oraz budowania przewagi konkurencyjnej.

– Stworzymy podczas Forum warunki do omówienia podczas panelu dyskusyjnego bieżących wyzwań i szans na rozwój rynku drewna poużytkowego – podsumowuje Renata Kałużna. –  Zapytamy specjalistów, w jakim kierunku idzie branża, czego jej brakuje, co należy zrobić, jakie postulaty spełnić oraz dlaczego warto działać razem. Imprezie debiutującej w naszym programie branżowych imprez szkoleniowo-dyskusyjnych przyświeca kilka celów. Najważniejszy, to promocja wykorzystania drewna poużytkowego i przedstawienie tego materiału jako bezpiecznego poprodukcyjnego materiału drzewnego. Wszak to przykład wdrażanej w Europie i świecie  gospodarki obiegu zamkniętego, wymagającej szerzenia wiedzy z zakresu ustawodawstwa i unijnych regulacji, ale również wymiany doświadczeń w kwestii pozyskiwania i segregowania drewna poużytkowego oraz wspólnego zastanowienie się nad możliwością zniesienia barier w zakresie pozyskania i wykorzystania drewna poużytkowego. Nasze przedsięwzięcie już zmobilizowało różne branże, których przedstawiciele zgłosili wolę uczestnictwa w przedsięwzięciu o dużym znaczeniu gospodarczym. Można jeszcze znaleźć się w gronie doceniającym znaczenie recyklingu dla biznesu i środowiska.

 


 

Nasze Forum to idealne połączenie merytoryki z networkingiem branży – zatem oprócz zdobywania wiedzy uczestnicy mogą utrwalać dotychczasowe oraz budować nowe relacje biznesowe, a to za sprawą obecności całego przekroju rynku 👍

>>Potwierdź swoją obecność na FDP 2024<<

Szczegóły i rejestracja dostępne są pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-drewna-pouzytkowego/

 

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ

Forum stwarza doskonałą okazję do spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych relacji biznesowych z najważniejszymi przedstawicielami branży – którzy będą dostępni w jednym miejscu i czasie. 

 

CELE ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ FORUM:

👉 promocja wykorzystania drewna poużytkowego,
👉 przedstawienie drewna poużytkowego jako bezpiecznego poprodukcyjnego materiału drzewnego,
👉 promocja Gospodarki Obiegu Zamkniętego,
👉 szerzenie wiedzy z zakresu ustawodawczego i regulacyjnego,
👉 podjęcie dyskusji na temat dostępności drewna poużytkowego i źródeł jego pochodzenia,
👉 wymiana doświadczeń w kwestii kolekcjonowania i segregowania drewna poużytkowego,
👉 wspólne zastanowienie się nad możliwością zniesienia barier w zakresie pozyskania i wykorzystania drewna poużytkowego.

 

CO ZYSKASZ BIORĄC UDZIAŁ W FORUM

➡ Przede wszystkim: Swój cenny czas!
– dostępność wielu przedstawicieli branży w jednym miejscu z pewnością pozwoli zaoszczędzić Twój czas oraz przebyte kilometry, które musiałbyś poświecić na dojazd na kolejne spotkania.

➡ Spotkasz się z przedstawicielami branży!

➡ Zdobędziesz lub uzupełnisz swoją wiedzę

➡ Zbudujesz nowe i utrwalisz dotychczasowe relacje biznesowe

➡ Poznasz najnowsze trendy

➡ Porozmawiasz o biznesie w sprzyjających warunkach

➡ Dowiesz się co inni robią w tym zakresie w jakim Ty działasz

Zatem obecność obowiązkowa 👍

 

W programie FDP2023 między innymi:

👉 Najważniejsze aktualności z branży

👉 Doświadczenia przedstawicieli rynku

👉 Kolacja networkingowa

👉 Dyskusja panelowa

👉 Warsztaty z obliczania śladu węglowego oraz klasyfikacji i oceny jakości odpadów poużytkowych do recyclingu

 

Najlepszy networking, wiedza i merytoryka na najwyższym poziomie
= Forum Drewna Poużytkowego powermeetings.eu❗

 

>>Dołącz do nas 3 i 4 października 2024 i bądź tam gdzie spotyka się branża<<

Szczegóły i rejestracja pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-drewna-pouzytkowego/

Pytania? Zapraszam do kontaktu:

Jola Szczepaniak
powermeetings.eu
tel.: +48 505 659 477

e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu
www.powermeetings.eu
https://www.facebook.com/powermeetings.eu/
https://www.instagram.com/renewableenergy_pl/
https://www.linkedin.com/company/powermeetingseu-industry


Co organizujemy w najbliższym czasie?

Recykling, czyli wtórny obieg cennych surowców

 

Jednym z patronów wspierających FORUM DREWNA POUŻYTKOWEGO, organizowanego w dniach 3-4 października 2024 w Warszawie przez powermmetings.eu, będzie Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, które wraz z firmami członkowskimi należy do najbardziej aktywnych środowisk w zakresie pozyskiwania i produkcyjnego przetwarzania drewna poużytkowego.

 

 

Od lat nie tylko zabiega o uznanie pyłów drzewnych i innych pozostałości z produkcji płyt drewnopochodnych za produkty uboczne dla branży przemysłu płyt drewnopochodnych oraz o warunki dalszego z nimi postępowania, zapewniające wysokie standardy ochrony środowiska oraz funkcjonowanie przemysłu płytowego. Prace nad krajowym aktem wykonawczym są prowadzone od dwóch lat, stąd postulaty o opracowanie rozwiązania legislacyjnego, które powinno w sposób jednoznaczny i konkretny określić sposób postępowania oraz status pozostałości z produkcji płyt drewnopochodnych dla branży producentów płyt drewnopochodnych. Pozwoliłoby to na funkcjonowanie naszego przemysłu, z zachowaniem zasad zdrowej konkurencji w stosunku do zakładów płyt drewnopochodnych, zlokalizowanych w pozostałych krajach Unii Europejskiej.  

Stowarzyszenie zabiega także w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska o odblokowanie systemu wydawania zezwoleń na międzynarodowe przemieszczanie odpadów drzewnych. Firmy zrzeszone w Stowarzyszeniu zainteresowane są zakupem odpadów drewnianych/drewnopochodnych wymienionych pod kodem AC170 w części II załącznika IV do rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie przemieszczania odpadów, które wykorzystywane są do produkcji płyt drewnopochodnych. Wykorzystanie drewna poużytkowego do produkcji płyt drewnopochodnych niesie bowiem za sobą zarówno istotne korzyści ekologiczne, jak i ekonomiczne.

Drewno poużytkowe powinno być wykorzystywane w pierwszej kolejności do produkcji mebli, płyt drewnopochodnych i innych wyrobów, tworząc w ten sposób wartość dodaną dla gospodarki. Surowiec zdatny do dalszego przetworzenia nie powinien być przerabiany na biomasę energetyczną i spalany, tylko wykorzystywany zgodnie z zasadą kaskadowego wykorzystania i hierarchii odpadów. Zapisanie przez UE zasady kaskadowości są szczególnie ważne ze względu na obecne trudności w łańcuchu dostaw i niedobory materiałowe oraz kluczowe dla uniknięcia zakłóceń na rynku i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw surowców dla przemysłu.

Podczas Forum z prezentacjami na ten temat wystąpią przedstawiciele krajowych producentów płyt drewnopochodnych, którzy mają już wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu drewna poużytkowego i stworzeniu dla swoich potrzeb profesjonalnych punktów ich przerobu na zrębki, wykorzystywane w procesach wytwarzania płyt. Drewno poużytkowe jest bowiem istotnym surowcem do produkcji płyt drewnopochodnych, a możliwość jego zakupu poza krajem jest szczególnie istotna w obliczu obecnego poważnego deficytu drewna oraz produktów ubocznych przerobu tartacznego. Popyt wciąż przewyższa podaż, stąd tak znaczące wsparcie Forum Drewna Poużytkowego, dla uświadomienia skali problemu recyklingu i dostępności drewna do recyklingu z rynku krajowego i zagranicznego. Dlatego tak dokuczliwe są dla tej branży problemy z uzyskiwaniem pozwoleń na transgraniczne przemieszczanie drewna poużytkowego i brak krajowej jego klasyfikacji.

Na pewno podczas Forum zostanie zwrócona uwaga na zalety gospodarki obiegu zamkniętego, w którym wyeksploatowane produkty drzewne są przetwarzane na surowiec do produkcji płyt, z których wytwarza się nowe modele mebli, ale też płyty budowlane, typu OSB, które po latach znowu można poddać recyklingowi. Trudno o lepszy przykład ekologiczności technologii.

 


 

Nasze Forum to idealne połączenie merytoryki z networkingiem branży – zatem oprócz zdobywania wiedzy uczestnicy mogą utrwalać dotychczasowe oraz budować nowe relacje biznesowe, a to za sprawą obecności całego przekroju rynku 👍

>>Potwierdź swoją obecność na FDP 2024<<

Szczegóły i rejestracja dostępne są pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-drewna-pouzytkowego/

 

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ

Forum stwarza doskonałą okazję do spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych relacji biznesowych z najważniejszymi przedstawicielami branży – którzy będą dostępni w jednym miejscu i czasie. 

 

CELE ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ FORUM:

👉 promocja wykorzystania drewna poużytkowego,
👉 przedstawienie drewna poużytkowego jako bezpiecznego poprodukcyjnego materiału drzewnego,
👉 promocja Gospodarki Obiegu Zamkniętego,
👉 szerzenie wiedzy z zakresu ustawodawczego i regulacyjnego,
👉 podjęcie dyskusji na temat dostępności drewna poużytkowego i źródeł jego pochodzenia,
👉 wymiana doświadczeń w kwestii kolekcjonowania i segregowania drewna poużytkowego,
👉 wspólne zastanowienie się nad możliwością zniesienia barier w zakresie pozyskania i wykorzystania drewna poużytkowego.

 

CO ZYSKASZ BIORĄC UDZIAŁ W FORUM

➡ Przede wszystkim: Swój cenny czas!
– dostępność wielu przedstawicieli branży w jednym miejscu z pewnością pozwoli zaoszczędzić Twój czas oraz przebyte kilometry, które musiałbyś poświecić na dojazd na kolejne spotkania.

➡ Spotkasz się z przedstawicielami branży!

➡ Zdobędziesz lub uzupełnisz swoją wiedzę

➡ Zbudujesz nowe i utrwalisz dotychczasowe relacje biznesowe

➡ Poznasz najnowsze trendy

➡ Porozmawiasz o biznesie w sprzyjających warunkach

➡ Dowiesz się co inni robią w tym zakresie w jakim Ty działasz

Zatem obecność obowiązkowa 👍

 

W programie FDP2023 między innymi:

👉 Najważniejsze aktualności z branży

👉 Doświadczenia przedstawicieli rynku

👉 Kolacja networkingowa

👉 Dyskusja panelowa

👉 Warsztaty z obliczania śladu węglowego oraz klasyfikacji i oceny jakości odpadów poużytkowych do recyclingu

 

Najlepszy networking, wiedza i merytoryka na najwyższym poziomie
= Forum Drewna Poużytkowego powermeetings.eu❗

 

>>Dołącz do nas 3 i 4 października 2024 i bądź tam gdzie spotyka się branża<<

Szczegóły i rejestracja pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-drewna-pouzytkowego/

Pytania? Zapraszam do kontaktu:

Jola Szczepaniak
powermeetings.eu
tel.: +48 22 740 67 80

e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu
www.powermeetings.eu
https://www.facebook.com/powermeetings.eu/
https://www.instagram.com/renewableenergy_pl/
https://www.linkedin.com/company/powermeetingseu-industry


Co organizujemy w najbliższym czasie?

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu