Recykling, czyli wtórny obieg cennych surowców

 

Jednym z patronów wspierających FORUM DREWNA POUŻYTKOWEGO, organizowanego w dniach 17-18 kwietnia 2023 w Warszawie przez powermmetings.eu, będzie Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, które wraz z firmami członkowskimi należy do najbardziej aktywnych środowisk w zakresie pozyskiwania i produkcyjnego przetwarzania drewna poużytkowego.

 

 

Od lat nie tylko zabiega o uznanie pyłów drzewnych i innych pozostałości z produkcji płyt drewnopochodnych za produkty uboczne dla branży przemysłu płyt drewnopochodnych oraz o warunki dalszego z nimi postępowania, zapewniające wysokie standardy ochrony środowiska oraz funkcjonowanie przemysłu płytowego. Prace nad krajowym aktem wykonawczym są prowadzone od dwóch lat, stąd postulaty o opracowanie rozwiązania legislacyjnego, które powinno w sposób jednoznaczny i konkretny określić sposób postępowania oraz status pozostałości z produkcji płyt drewnopochodnych dla branży producentów płyt drewnopochodnych. Pozwoliłoby to na funkcjonowanie naszego przemysłu, z zachowaniem zasad zdrowej konkurencji w stosunku do zakładów płyt drewnopochodnych, zlokalizowanych w pozostałych krajach Unii Europejskiej.  

Stowarzyszenie zabiega także w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska o odblokowanie systemu wydawania zezwoleń na międzynarodowe przemieszczanie odpadów drzewnych. Firmy zrzeszone w Stowarzyszeniu zainteresowane są zakupem odpadów drewnianych/drewnopochodnych wymienionych pod kodem AC170 w części II załącznika IV do rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie przemieszczania odpadów, które wykorzystywane są do produkcji płyt drewnopochodnych. Wykorzystanie drewna poużytkowego do produkcji płyt drewnopochodnych niesie bowiem za sobą zarówno istotne korzyści ekologiczne, jak i ekonomiczne.

Drewno poużytkowe powinno być wykorzystywane w pierwszej kolejności do produkcji mebli, płyt drewnopochodnych i innych wyrobów, tworząc w ten sposób wartość dodaną dla gospodarki. Surowiec zdatny do dalszego przetworzenia nie powinien być przerabiany na biomasę energetyczną i spalany, tylko wykorzystywany zgodnie z zasadą kaskadowego wykorzystania i hierarchii odpadów. Zapisanie przez UE zasady kaskadowości są szczególnie ważne ze względu na obecne trudności w łańcuchu dostaw i niedobory materiałowe oraz kluczowe dla uniknięcia zakłóceń na rynku i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw surowców dla przemysłu.

Podczas Forum z prezentacjami na ten temat wystąpią przedstawiciele krajowych producentów płyt drewnopochodnych, którzy mają już wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu drewna poużytkowego i stworzeniu dla swoich potrzeb profesjonalnych punktów ich przerobu na zrębki, wykorzystywane w procesach wytwarzania płyt. Drewno poużytkowe jest bowiem istotnym surowcem do produkcji płyt drewnopochodnych, a możliwość jego zakupu poza krajem jest szczególnie istotna w obliczu obecnego poważnego deficytu drewna oraz produktów ubocznych przerobu tartacznego. Popyt wciąż przewyższa podaż, stąd tak znaczące wsparcie Forum Drewna Poużytkowego, dla uświadomienia skali problemu recyklingu i dostępności drewna do recyklingu z rynku krajowego i zagranicznego. Dlatego tak dokuczliwe są dla tej branży problemy z uzyskiwaniem pozwoleń na transgraniczne przemieszczanie drewna poużytkowego i brak krajowej jego klasyfikacji.

Na pewno podczas Forum zostanie zwrócona uwaga na zalety gospodarki obiegu zamkniętego, w którym wyeksploatowane produkty drzewne są przetwarzane na surowiec do produkcji płyt, z których wytwarza się nowe modele mebli, ale też płyty budowlane, typu OSB, które po latach znowu można poddać recyklingowi. Trudno o lepszy przykład ekologiczności technologii.

 


 

Nasze Forum to idealne połączenie merytoryki z networkingiem branży – zatem oprócz zdobywania wiedzy uczestnicy mogą utrwalać dotychczasowe oraz budować nowe relacje biznesowe, a to za sprawą obecności całego przekroju rynku 👍

>>Potwierdź swoją obecność na FDP 2023<<

Szczegóły i rejestracja dostępne są pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-drewna-pouzytkowego/

 

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ

Forum stwarza doskonałą okazję do spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych relacji biznesowych z najważniejszymi przedstawicielami branży – którzy będą dostępni w jednym miejscu i czasie. 

 

CELE ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ FORUM:

👉 promocja wykorzystania drewna poużytkowego,
👉 przedstawienie drewna poużytkowego jako bezpiecznego poprodukcyjnego materiału drzewnego,
👉 promocja Gospodarki Obiegu Zamkniętego,
👉 szerzenie wiedzy z zakresu ustawodawczego i regulacyjnego,
👉 podjęcie dyskusji na temat dostępności drewna poużytkowego i źródeł jego pochodzenia,
👉 wymiana doświadczeń w kwestii kolekcjonowania i segregowania drewna poużytkowego,
👉 wspólne zastanowienie się nad możliwością zniesienia barier w zakresie pozyskania i wykorzystania drewna poużytkowego.

 

CO ZYSKASZ BIORĄC UDZIAŁ W FORUM

➡ Przede wszystkim: Swój cenny czas!
– dostępność wielu przedstawicieli branży w jednym miejscu z pewnością pozwoli zaoszczędzić Twój czas oraz przebyte kilometry, które musiałbyś poświecić na dojazd na kolejne spotkania.

➡ Spotkasz się z przedstawicielami branży!

➡ Zdobędziesz lub uzupełnisz swoją wiedzę

➡ Zbudujesz nowe i utrwalisz dotychczasowe relacje biznesowe

➡ Poznasz najnowsze trendy

➡ Porozmawiasz o biznesie w sprzyjających warunkach

➡ Dowiesz się co inni robią w tym zakresie w jakim Ty działasz

Zatem obecność obowiązkowa 👍

 

W programie FDP2023 między innymi:

👉 Najważniejsze aktualności z branży

👉 Doświadczenia przedstawicieli rynku

👉 Kolacja networkingowa

👉 Dyskusja panelowa

👉 Warsztaty z obliczania śladu węglowego oraz klasyfikacji i oceny jakości odpadów poużytkowych do recyclingu

 

Najlepszy networking, wiedza i merytoryka na najwyższym poziomie
= Forum Drewna Poużytkowego powermeetings.eu❗

 

>>Dołącz do nas 17 i 18 kwietnia 2023 i bądź tam gdzie spotyka się branża<<

Szczegóły i rejestracja pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-drewna-pouzytkowego/

Pytania? Zapraszam do kontaktu:

Jola Szczepaniak
powermeetings.eu
tel.: +48 22 740 67 80

e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu
www.powermeetings.eu
https://www.facebook.com/powermeetings.eu/
https://www.instagram.com/renewableenergy_pl/
https://www.linkedin.com/company/powermeetingseu-industry


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

Zobacz również:

Michał Strzelecki z OIGPM na FPD 2023

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Patronem Honorowym FPD 2023

Łączy nas drewno

Certyfikacja łańcucha dostaw KZR dla paliw alternatywnych oraz odpadów 2023

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu