Wodór w ustawie prawo energetyczne – konsultacje publiczne

Konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne raz niektórych innych ustaw (UD36)

MKiŚ zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UD36), które pomogą ukształtować normy prawne umożliwiające wykorzystanie wodoru w energetyce.

Wodór jest paliwem alternatywnym, które stanowi przyjazną środowisku alternatywę dla wykorzystania gazu ziemnego w sektorach przemysłu, które są szczególnie trudne do dekarbonizacji, m.in. w hutnictwie, przemyśle chemicznym oraz przemyśle budowlanym. Wodór ze względu na swoje właściwości chemiczne może stanowić również nośnik energii, pozwalający na magazynowanie energii elektrycznej, a także paliwo do napędu pojazdów i statków.

Wodór stanowi bardzo ważne ogniwo strategii Unii Europejskiej pozwalających realizować ambitne europejskie plany klimatyczne. Jest jednym z głównych elementów Europejskiego Zielonego Ładu, a także unijnej „Strategii w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu”. W ślad za planowaniem unijnym polski ustawodawca określił polskie założenia strategiczne odnoszące się do wykorzystania wodoru w Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 (PSW) oraz Polityce energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040).

W następstwie powyższych strategii Ministerstwo opracowało projekt ustawy wprowadzający regulacje prawne niezbędne dla zastosowania wodoru w polskiej energetyce w ramach realizacji kamienia milowego Krajowego Planu Odbudowy, w którym założono wejście w życie przepisów ustanawiających ramy prawne dla wodoru.

Najważniejsze zmiany prawne wprowadzane w projekcie UD36 to:

  • opracowanie siatki operatorów systemów wodorowych i norm określających ich działalność,
  • dodanie nowych pojęć prawnych niezbędnych do regulacji zastosowania wodoru w polskiej energetyce,
  • zastosowanie podstawowych zasad rynkowych dotyczących wykorzystania wodoru w energetyce na wzór zasad z rynku paliw gazowych,
  • określenie systemu reglamentacji działalności gospodarczej związanej z zastosowaniem wodoru w energetyce,
  • uwzględnienie międzysektorowych możliwości wykorzystania wodoru w energetyce.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska po uzgodnieniach wewnętrznych opracowało projekt UD36 zawierający podstawy prawne umożliwiające szerokie wykorzystanie wodoru w polskiej energetyce. Zależy nam na uzyskaniu możliwie największej liczby opinii w celu utworzenia możliwie najlepszego prawa określającego wykorzystanie wodoru w polskiej energetyce, dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania uwag do komunikatu do 17 czerwca 2024 r. adres: deg@klimat.gov.pl

Link do projektu UD-36: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy–prawo-energetyczne-oraz-niektorych-innych-ustaw6

źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska


Co organizujemy w najbliższym czasie?

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu