MPEC w Dębicy z dofinansowaniem z NFOŚiGW na budowę ITPO

NFOŚiGW przekaże dofinansowanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy otrzyma ponad 88 mln złotych dofinansowania na „Instalacja wysokosprawnej kogeneracji na paliwo alternatywne”.Przedsięwzięcie dotyczy budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów pochodzących z odpadów komunalnych z wytworzeniem energii w wysokosprawnej kogeneracji, o wydajności 17 280 Mg/rok, o zainstalowanej mocy cieplnej 5,3 MWt wraz z modułem ORC mocy elektrycznej 1,3 MWe.

Zasób, jakim są odpady komunalne to duży potencjał i nie powinno się dopuścić do jego zmarnowania. Synergia produkcji energii i ciepła z paliw powstałych z przetworzenia odpadów komunalnych daje możliwość dywersyfikacji Polskiego mixu paliwowego- podkreśla Dominik Bąk, zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakres technologiczny przedsięwzięcia „Instalacja wysokosprawnej kogeneracji na paliwo alternatywne” opiera się na funkcjonujących już rozwiązaniach termicznego przekształcania paliw alternatywnych i ma powtarzalny charakter.

W procesie termicznego przekształcania odpadów wytworzona zostanie energia elektryczna oraz ciepło, które poprzez infrastrukturę techniczną zostaną zużyte na potrzeby własne oraz przekazane do mieszkańców. Planowana instalacja zlokalizowana zostanie w Dębicy przy ul. Rzecznej 1A na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Bliskie otoczenie infrastruktury ciepłowniczej pozwoli w dużym stopniu ograniczyć ew. straty przesyłowe ciepła.

Koszt całkowity inwestycji wynosi 89 606 900 zł. NFOŚiGW przekaże w formie dotacji 44 188 450 zł, w formie pożyczki również 44 188 450 zł. Zatem łączna kwota dofinansowania to 88 376 900 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia zakończy się 31 grudnia 2026 roku.

Umowa na powyższe przedsięwzięcie została podpisana w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

źródło: www.gov.pl/web/nfosigw


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu