Szanowni Państwo,

w dniach 19 i 20 kwietnia 2018 zapraszamy wraz z Grupą Enea w roli Partnera Strategicznego do udziału w VII edycji najważniejszego wiosennego spotkania branży – Forum Biomasy i Czystej Energii, które odbędzie się w Hotelu Iskierka Business & SPA w Mielcu

Wiosenne Święto Branży powermeetings.eu już na stałe wpisało się w kalendarz spotkań branżowych i stanowić będzie neutralną platformę wymiany informacji, osiągnięć i wyników doświadczeń. Będzie szansą do nawiązania kontaktów z producentami, dostawcami i firmami logistycznymi, umożliwiając dostawcom biomasy jak również dostawcom rozwiązań technologicznych zapoznanie się z oczekiwaniami ich odbiorców i użytkowników przemysłowych.

Prelekcje przygotują przedstawiciele czołowych firm energetycznych, dostawcy usług jak również przedstawiciele najważniejszych urzędów, instytutów i instytucji kontrolujących.

Naszym zadaniem jako organizatora będzie zapewnienie Państwu tematyki poruszającej najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia z zakresu regulacji, produkcji, badania jakości, logistyki oraz spalania biomasy.

Chcąc zapewnić Państwu najwyższy poziom merytoryczny Forum zapraszamy do aktywnej współpracy przy tworzeniu agendy wydarzenia. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje.

Rok rocznie nasze spotkanie gromadzi szerokie grono ekspertów i przedstawicieli najważniejszych firm z branży, przedstawicieli rządu oraz świata nauki co z pewnością świadczy o dużej randze naszych wydarzeń. Łącznie w naszych wiosennych spotkaniach udział wzięło ponad 1700 uczestników.

Pierwszego dnia Forum po części konferencyjnej zapraszamy do udziału w uroczystej kolacji, która będzie doskonałą okazją do dalszych rozmów branżowych, a niepowtarzalna atmosfera towarzysząca każdemu naszemu spotkaniu z pewnością ułatwi nawiązywanie nowych relacji biznesowych.

Drugiego dnia Forum zapraszamy do zwiedzania „Zielonego Bloku” w Elektrowni Połaniec – największego na świecie bloku energetycznego w 100% opalanego biomasą.

 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli:

 • Administracji publicznej odpowiedzialnych za funkcjonowanie rynku biomasy w Polsce.
 • Wytwórców energii i ciepła z biomasy
 • Producentów oraz dostawców biomasy
 • Firm logistycznych.
 • Firm kontrolujących jakość i certyfikujących paliwa.
 • Firm zajmujących się budową nowych mocy wytwórczych
 • Dostawców rozwiązań technologicznych.
 • Firm inżynieryjnych.
 • Firm konsultingowych i doradczych zainteresowanych tematyką inwestycji w sektorze energetycznym.

Jesteśmy przekonani, że podczas nadchodzącego Forum podobnie jak w trakcie jego poprzednich edycji stworzymy miejsce do ważnej merytorycznej debaty w gronie specjalistów, tak aby branża biomasy w Polsce mogła się rozwijać i z powodzeniem funkcjonować.

Zapraszamy do uczestnictwa oraz współpracy przy tworzeniu nadchodzącego Forum!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Aktualności

Przedstawiciele Grupy Enea wystąpią w trakcie Forum

Swoje zaangażowanie poprzez udział oraz wystąpienie w trakcie VII Forum Biomasy w Mielcu potwierdzili przedstawiciele Grupy Enea – Partnera Strategicznego Forum. Pan Lech Żak, Prezes Zarządu…

Przedstawiciel Stora Enso wystąpi w trakcie Forum

Mamy przyjemność poinformować, iż swój udział i wystąpienie w trakcie VII Forum Biomasy w Mielcu potwierdził Pan Rafał Kulesza, Dyrektor ds. Energetyki w Stora Enso Polska….

Warsztaty: Co dalej z biomasą? II dnia Forum

Drugiego dnie Forum Biomasy w Mielcu zapraszamy do udziału w bardzo ciekawych warsztatach na temat: Co dalej z biomasą? – nowa odsłona w świetle najnowszych zmian…

Minister Energii Patronem Honorowym Forum

Mamy zaszczyt poinformować, iż organizacja VII edycji Forum Biomasy w Mielcu jak co roku została doceniona przez Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego i objęta Patronatem Honorowym Ministra….

Przedstawiciel Enea Bioenergia wystąpi w trakcie Forum

Swój udział i wystąpienie w trakcie VII Forum Biomasy w Mielcu potwierdził Pan Maciej Gomółka, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny w Enea Bioenergia Sp. z o.o. Maciej…

Przedstawiciel Agrex-Eco wystąpi w trakcie VII Forum Biomasy

Mamy przyjemność poinformować, iż po raz kolejny wystąpienie w trakcie wiosennego Forum Biomasy w Mielcu potwierdził przedstawiciel firmy Agrex-Eco. Pan Michał Kaźmierczak, Specjalista ds. Kluczowych Klientów jest…

Przedstawiciel firmy Metropolis wystąpi w trakcie VII Forum Biomasy

Miło nam poinformować, iż swoja obecność oraz wystąpienie w trakcie VII Forum Biomasy w Mielcu potwierdził Pan Wojciech Nawrocki, Członek Zarządu i Współzałożyciel firmy METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp….

Enea Partnerem Strategicznym VII Forum Biomasy

Mamy zaszczyt poinformować, iż Partnerem Strategicznym VII wiosennego Forum Biomasy została Grupa Enea. Enea to renomowany sprzedawca, dystrybutor i producent energii elektrycznej oraz cieplnej. Grupa jest jednym z liderów polskiego…

Zobacz więcej

Program

19 kwietnia 2018
9:00 - 10:00

Rejestracja

10:00 - 11:00

Uroczyste otwarcie Forum oraz przemówienia zaproszonych Gości Honorowych

11:00 - 12:00

Panel dyskusyjny: Przyszłość rynku odnawialnych źródeł energii i energetyki rozproszonej w kontekście pakietu klimatyczno – energetycznego 2030

12:00 - 12:30

Przerwa kawowa

12:30 - 13:30

Panel dyskusyjny: Market design rynku biomasy – koncepcja utworzenia zorganizowanego rynku biomasy w Polsce

13:30 – 14:30

Stabilna produkcja energii z biomasy – współczesna technologia i doświadczenia długotrwałej eksploatacji.

14:30 – 15:30

Lunch

 

15:30 – 16:30

Panel dyskusyjny: Paliwa alternatywne w polskiej energetyce – doświadczenia technologiczne i szanse rozwojowe

16:30 – 17:30

Pochodzenie biomasy, jakość i certyfikacja.

19:00 - 23:00

Uroczysta kolacja

20 kwietnia 2018
9:30 - 13:00

WARSZTATY: Co dalej z biomasą ? – nowa odsłona w świetle najnowszych zmian ustawy o OZE

 • Zmiana definicji biomasy,
 • Nowe definicje:, biowęgiel, toryfikat,
 • biomasa pochodzenia rolniczego a biomasa „agro”,
 • Obowiązkowy udział biomasy – 85 % ? 20 % ? 10 % ?
 • Drewno energetyczne i art. 119a
13:00 – 14:00

Lunch

20 kwietnia 2018
10:00 - 13:00

WIZYTA STUDYJNA: Zwiedzanie Enei Elektrowni Połaniec

10:00

Zbiórka przed hotelem (możliwy jest również dojazd własny) i przejazd do elektrowni.

10:30 - 12:00

Zwiedzanie Enei Elektrowni Połaniec, ze szczególnym uwzględnieniem Zielonego Bloku – największej jednostki energetycznej na świecie opalanej mieszanką biomasy drzewnej i agro.

12:00 - 12:45

Lunch na terenie zakładu

12:45 - 13:15

Powrót do hotelu

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

Prelegenci

Ireneusz Zyska

Przewodniczący
Parlamentarnego Zespółu
Górnictwa i Energii

Ireneusz Zyska

Przewodniczący
Parlamentarnego Zespółu
Górnictwa i Energii

Andrzej Kaźmierski

Dyrektor Departamentu
Energii Odnawialnej,
Rozproszonej i Ciepłownictwa
Ministerstwo Energii

Andrzej Kaźmierski

Dyrektor Departamentu
Energii Odnawialnej,
Rozproszonej i Ciepłownictwa
Ministerstwo Energii

Katarzyna Szwed – Lipińska

Radca Prawny
Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE
Wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka

Katarzyna Szwed – Lipińska

Radca Prawny
Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE
Wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Aleksandra Świerczewska

Ekspert ds. Systemów Wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Aleksandra Świerczewska

Ekspert ds. Systemów Wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Aleksandra Świerczewska, absolwentka Wydziału Kształtowania i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie. Od początku pracy zawodowej związana z zagadnieniami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii, wieloletni pracownik URE.

Mariusz Błasiak

Naczelnik Wydziału ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Mariusz Błasiak

Naczelnik Wydziału ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Lech Żak

Prezes Zarządu
Enea Połaniec S.A.

Lech Żak

Prezes Zarządu
Enea Połaniec S.A.

Lech Żak jest związany z branżą energetyczną od ponad 40 lat, przechodząc wszystkie szczeble zawodowego doświadczenia – od zadań inżynierskich po menedżerskie. Od lipca 2017 roku jest prezesem Enei Połaniec.

Absolwent Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Ekonomicznych Problemów Sektora Elektroenergetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i funkcjonowania podmiotów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej w Wielkopolskiej Szkole Biznesu oraz szereg kursów z zakresu zarządzania projektami i efektywnego wykorzystania energii. Posiada wszelkie uprawnienia zawodowe niezbędne w elektroenergetyce. Jest autorem innowacyjnych rozwiązań z zakresu organizacji i finansowania projektów typu ESCO oraz wzorów użytkowych z dziedziny energetyki.

W pierwszych latach kariery zawodowej kierował pracami związanymi z nadzorowaniem ruchu i utrzymaniem urządzeń energetycznych.

Był doradcą zarządu ds. wdrażania nowych technik w elektroenergetyce oraz szeroko pojętej restrukturyzacji. W 1997r. współtowrzył i był pierwszym prezesem obecnie największej spółki serwisowej w grupie Enea. W 2006 roku objął stanowisko Dyrektora Departamentu Dystrybucji w Enea SA, a gdy w 2007r. doszło do pionierskiego wydzielenia OSD został pierwszym prezesem zarządu Enea Operator. Posiada duże doświadczenie w nadzorowaniu spółek prawa handlowego – w latach 2000-2008 pełnił funkcje przewodniczącego i członka rad nadzorczych spółek w sektorze elektroenergetycznym. W marcu 2017 roku objła stanowisko Wiceprezesa a od lipca Prezesa Zarządu Enea Elektrownia Połaniec S.A. Zawodowe umiejętności przekłada także na społeczną pracę w stowarzyszeniach branżowych, m.in. jako Prezes Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Marek Ryński

Wiceprezes ds. Technicznych
Enea Połaniec S.A.

Marek Ryński

Wiceprezes ds. Technicznych
Enea Połaniec S.A.

Marek Ryński jest absolwentem Politechniki Śląskiej i Politechniki Warszawskiej.

Karierę zawodową związał z Elektrownią Połaniec, w której rozpoczynał pracę w 1996 roku jako operator turbozespołu i w kolejnych latach systematycznie awansował na wyższe stanowiska menadżerskie aż po Dyrektora Biura Zarządzania Majątkiem a od 2014 roku Dyrektora Produkcji Elektrowni Połaniec.

Autor koncepcji integracji Zielonego Bloku, największej tego typu jednostki biomasowej na świecie z infrastrukturą elektrowni. Nadzorował także realizację projektu modernizacji bloków konwencjonalnych elektrowni.

Od lipca 2017 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. technicznych w Enei Połaniec S.A.

Dawid Klimczak

Prezes Zarządu
Enea Trading Sp. z o.o.

Dawid Klimczak

Prezes Zarządu
Enea Trading Sp. z o.o.

Dawid Klimczak związany jest z energetyką od 9 lat. Swoją karierę rozpoczął w firmie tradingowej JES Energy Sp. z o.o.. Następnie, przez ponad 2 lata, specjalizował się w obrocie energią elektryczną, prawami majątkowymi oraz handlem spekulacyjnym w niemieckiej Grupie Metro. Od 2012 roku obejmował stanowiska kierownicze w Enea Trading Sp. z o. o., natomiast od 2015 roku zarządzał całym pionem Prop-Tradingu jako Dyrektor Departamentu Spółki. Funkcję Prezesa Enea Trading Sp. z o. o. objął w marcu 2016 roku. Od 16 marca 2016r. jest również Członkiem Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią, w 2017 roku wybrany na ponowną kadencję.

Dawid Klimczak jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uczelni Łazarskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Poznańskiej. Ukończył również studia Management 2014 na Harvard Business Review. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Od 2016 absolwent INSEAD.

Dawid Klimczak posiada liczne licencje maklerskie m. in. European Energy Exchange, Energy Exchange Austria, EUREX Exchange oraz Maklera Giełd Towarowych. Specjalizuje się w dziedzinach: proprietary trading, origination, handel węglem energetycznym oraz obrót gazem ziemnym zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. W GK odpowiedzialny za relacje międzynarodowe. Lider kierujący szeregiem projektów strategicznych. Specjalizujący się w strategicznych projektach inwestycyjnych (w tym typu Joint Venture), innowacjach, fuzjach i przejęciach (po stronie nabywcy).

Maciej Gomółka

Członek Zarządu
Dyrektor Operacyjny
Enea Bioenergia Sp. z o.o.

Maciej Gomółka

Członek Zarządu
Dyrektor Operacyjny
Enea Bioenergia Sp. z o.o.

Maciej Gomółka, związany z sektorem energetycznym oraz sektorem odnawialnych źródeł energii od ponad 6 lat. Od 2010 roku aktywny na unijnym rynku handlu uprawnieniami do emisji oraz na rynku praw majątkowych jako broker, analityk, trader i doradca. Od 2016 r. związany z GK Enea. Pełnił funkcję Kierownika Biura Obrotu CO2 i Prawami Majątkowymi w Enea Trading – jednostce odpowiedzialnej za realizację handlu hurtowego w imieniu i na rzecz podmiotów GK Enea. Obecnie Członek Zarządu – Dyrektor Operacyjny w Enea Bioenergia – spółce obsługującej zielony blok w Enea Elektrownia Połaniec. Magister ekonomii oraz zarządzania międzynarodowymi projektami.

Aleksander Kompa

Prezes
PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej

Aleksander Kompa

Prezes
PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej

Aleksander Kompa jest absolwentem Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej (specjalność: automatyka i metrologia) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: zarządzanie). Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania i finansów na SGH oraz pedagogiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Jest prezesem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. Nieetatowy pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Aktywny uczestnik życia naukowego – wygłosił referaty na kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych  konferencjach naukowych i branżowych.

Adam Kwiatkowski

Dyrektor Produkcji
Enea Połaniec S.A.

Adam Kwiatkowski

Dyrektor Produkcji
Enea Połaniec S.A.

Absolwent budowy maszyn na Politechnice Częstochowskiej, Z elektrownią w Połańcu związany od 32 lat, Od 2008 r jako Kierownik Kontroli Eksploatacji brał udział we wdrożeniu systemu PI. Od 2012 r pełnił funkcję Kierownika Działu Eksploatacji i od początku uczestniczył w projekcie budowy Zielonego Bloku, największej tego typu jednostki biomasowej na świecie. W latach 2013-2014 zaangażowany w projekt modernizacji bloków węglowych w elektrowni (Fenix). Od 2017 roku, Dyrektor Pionu Produkcji w Enei Połaniec S.A.

Rafał Kulesza

Dyrektor ds. Energetycznych
Stora Enso, Polska

Rafał Kulesza

Dyrektor ds. Energetycznych
Stora Enso, Polska

Absolwent Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Białostockiej, specjalizacja termo-energetyczna  w Katedrze Termodynamiki i Mechaniki Płynów (2003) oraz  studiów podyplomowych Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH, Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Od początku pracy zawodowej związany z Ostrołęckim Zakładem Celulozowo-Papierniczym – spółką Intercell S.A. oraz od roku 2004 Stora Enso Poland S.A.

Posiada szerokie doświadczenie zarządzania obszarami produkcyjnymi na różnych szczeblach organizacji, w tym na stanowisku Vice Prezesa Zarządu. Budował nową komórkę organizacyjną, której zadaniem był udział w uruchomieniu oraz przyjęcie do eksploatacji nowoczesnego bloku energetycznego – Elektrociepłowni Przemysłowej Stora Enso. Nadzorował projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków polegający na budowie wysokiej wydajności reaktora beztlenowego do produkcji biogazu. Duży udział zawodowego czasu związany z szeroko pojętą energetyką – nadzorowaniem pracy elektrociepłowni jak również zagadnień formalno- prawnych takich jak koncesjonowanie, taryfowanie, rozliczanie odbiorcy przemysłowego, współtworzenie portfela zakupowego energii elektrycznej, w tym w oparciu o rozliczenia na rynku terminowym oraz spot. Autor wielu projektów oszczędności energetycznej oraz optymalizacji kosztowej. Posiada kwalifikacje uprawniające do termicznego przekształcania odpadów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Obecnie zarządza obszarem Elektrociepłowni oraz obszarem gospodarki wodno-ściekowej, jak również prowadzi projekty związane z wymaganiami BAT dla Pulp & Paper.

Leszek Dzik

Dyrektor Departamentu
Paliw i Logistyki
Enea Trading Sp. z o.o.

Leszek Dzik

Dyrektor Departamentu
Paliw i Logistyki
Enea Trading Sp. z o.o.

Ukończył studia na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie w roku 1983.

Wiedzę poszerzał odbywając studiach podyplomowe na nw. uczelniach:
– AGH Kraków /Energetyka cieplna
– Politechnika Łódzka / Inżynierskie zastosowania informatyki
– SGH Warszawa / Zarządzanie wartością firmy

Karierę zawodową związał z energetyką a w szczególności z Elektrownią Kozienice, gdzie był zatrudniony od 1985 r. kolejno w Pionie Remontów, Pionie Inwestycji i Pionie Głównego Energetyka.
Zatrudniony początkowo na  stanowiskach inżynierskich referenta technicznego, specjalisty ds. diagnostyki urządzeń energetycznych, specjalisty ds. przygotowania modernizacji, pełnił następnie m.in. funkcje Kierownika Wydziału Modernizacji i Rozwoju, Prezesa Zarządu Elektrowni „Kozienice” S.A., Kierownika Wydziału Zakupu Paliw Produkcyjnych.

W latach 1992/1993 zatrudniony w Elektrowni South Azzour w Kuwejcie jako specjalista ds. rewizji urządzeń energetycznych.

Po przejęciu Elektrowni „Kozienice” S.A. przez Enea S.A. i wydzieleniu w roku 2011 większości funkcji handlowych do spółki zależnej Elkotrading/Enea Trading, pełnił początkowo funkcję Dyrektora Departamentu Obrotu a następnie Dyrektora Departamentu Paliw i Logistyki gdzie pracuje obecnie.

W latach 1996 – 2008 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Elektrownia „Kozienice” S.A.

Włada płynnie językiem angielskim i niemieckim oraz w stopniu podstawowym językiem rosyjskim.

Zuzanna Jeżak

Radca Prawny
p.o. Kierownika Biura Regulacji Rynku Hurtowego i UE
Enea Trading Sp. z o.o.

Zuzanna Jeżak

Radca Prawny
p.o. Kierownika Biura Regulacji Rynku Hurtowego i UE
Enea Trading Sp. z o.o.

Radca prawny, ekspert w zakresie regulacji hurtowego rynku energii. W Enea Trading kieruje pracą Biura Regulacji Rynku Hurtowego i Unii Europejskiej, odpowiedzialnym za analizę krajowego i międzynarodowego otoczenia prawnego i wdrażanie projektów regulacyjnych. Z ramienia Grupy Kapitałowej Enea bierze udział w procesach legislacyjnych oraz w pracach regulacyjnych organizacji branżowych (Polski Komitet Energii Elektrycznej, Towarzystwo Obrotu Energią).

Wcześniej przez wiele lat związana z sektorem finansowym, realizowała projekty w obszarze rynków kapitałowych, bankowości inwestycyjnej i M&A w jednym z największych domów maklerskich i czołowym banku w Polsce.

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu, aktywny członek organów samorządu radcowskiego.

Anna Tarnawska

Dyrektor Branży Minerals
SGS Polska Sp. z o.o.

Anna Tarnawska

Dyrektor Branży Minerals
SGS Polska Sp. z o.o.

Absolwentka Wydziału Transportu Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. W latach 2000 – 2001 pracowała w angielskiej firmie spedycyjnej Traker International w Londynie. Od 11 lat związana z firmą SGS Polska Sp. z o.o. Początkowo na stanowiskach operacyjnych, handlowca, audytora wewnętrznego i zastępcy dyrektora branży. Następnie od roku 2006 jako dyrektor branży zajmującej się kontrolą paliw stałych, wyrobów stalowych, nawozów sztucznych, chemikaliów stałych oraz procedur i systemów pobierania próbek Zaangażowana również w międzynarodowe projekty regionalne w strukturach korporacyjnych Grupy SGS.

Ilona Olsztyńska

Kierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie, Manager Produktu ZKP, Auditor Wiodący
SGS Polska Sp. z o.o.

Ilona Olsztyńska

Kierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie, Manager Produktu ZKP, Auditor Wiodący
SGS Polska Sp. z o.o.

Ilona Olsztyńska pracuje w SGS Polska Sp. z o.o. – Kierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie (CORP), Manager Produktu ZKP oraz Auditor Wiodący w zakresie: weryfikacji i certyfikacji biomasy na cele energetyczne oraz systemów należytej staranności, inspektor Zakładowej Kontroli Produkcji w branży drzewnej, Auditor systemów FSC i PEFC oraz EUTR, a także Auditor wiodący systemów zarządzania jakością wg ISO 9001.

Absolwentka Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Od 2001 roku związana z branżą drzewną. Posiada uprawnienia brakarza II klasy drewna okrągłego oraz brakarza tarcicy konstrukcyjnej.

Od 2015 roku jest członkiem Komitetu Technicznego powołanego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (KT 215) oraz została wpisana na listę auditorów/ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji.

Od 2016 roku jest członkiem Rady Głównej Polskiej Izby Biomasy, a od 2017 roku została powołana na członka Rady Systemu KZR INiG przy Instytucie Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

Ilona Olsztyńska jest współtwórcą Krajowego Standardu Uwierzytelniania Biomasy na cele energetyczne PL-KSUB-SNS oraz członkiem Komitetu Technicznego powołanego przy SGS Polska Sp. z o.o. zajmującego się opracowaniem oraz wdrożeniem procedur i programów certyfikacji systemów opartych na zasadach należytej staranności. Poza tym jest wiodącym ekspertem w zakresie uwierzytelniania upraw energetycznych, drewna energetycznego i miejsc wytwarzania biomasy na cele energetyczne w Polsce i zagranicą.

Bogusław Krztoń

Business Development
Director CEE
Strategic Business Development
Sumitomo SHI FW
Energia Polska

Bogusław Krztoń

Business Development
Director CEE
Strategic Business Development
Sumitomo SHI FW
Energia Polska

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalność Maszyny i Urządzenia Energetyczne (1987).

Bogusław Krztoń od początku pracy zawodowej związany jest z energetyką, posiada doświadczenie w zakresie kotłów energetycznych i systemów automatyki, pracował jako projektant oraz zajmował się sprzedażą urządzeń energetycznych i układów automatyk. Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w Centralnym Biurze Konstrukcji Kotłów (1987-1994), Babcock Ent. (1995-1999), Honeywell (1999- 2003), Trane Polska (2003-2007).

Od 03.2007 roku pracuje w Foster Wheeler na stanowisku Regionalnego Dyrektora Sprzedaży, zajmuje się rozwojem nowych projektów dotyczących kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej w Europie Centralnej i Wschodniej.

Michał Kaźmierczak

Specjalista ds. Kluczowych Klientów
AGREX-ECO Sp. z o.o.

Michał Kaźmierczak

Specjalista ds. Kluczowych Klientów
AGREX-ECO Sp. z o.o.

Ekspert w dziedzinie technologii i maszyn do biomasy produkcji firmy Komptech (Austria) oraz TS Industrie (Francja/Niemcy) na terenie Polski. Wieloletni działacz na runku biomasy drzewnej, uczestnik w obrocie surowcem na cele energetyczne pomiędzy producentami i dostawcami do polskich elektrowni i elektrociepłowni.

Wojciech Nawrocki

Członek Zarządu
Współzałożyciel
METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Wojciech Nawrocki

Członek Zarządu
Współzałożyciel
METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Członek Zarządu i współzałożyciel METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. – jednej z czołowych firm doradztwa w zakresie funduszy unijnych w Polsce.

Mgr. Inż. ochrony środowiska specjalizujący się w projektach dotyczących ochrony środowiska i energetyki. Doświadczony doradca największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, a także indywidualnych inwestorów, mający na swoim koncie setki milionów złotych środków unijnych pozyskanych dla Klientów.

Partnerzy

Organizator

Firma powermeetings.eu działa na rynku energetycznym już od ośmiu lat. Wyłoniła się z firmy SC Consulting powstałej w 2004 roku i mającej na celu organizację profesjonalnych konferencji oraz szkoleń na rynku nieruchomości komercyjnych. W trakcie 12 lat istnienia zorganizowaliśmy ponad 350 wydarzeń (najczęściej autorskich), goszcząc prawie 30 tysięcy specjalistów.

Zespół powermeetings.eu odpowiedzialny jest za badanie rynku, dobór najbardziej aktualnych tematów i organizację spotkań w trakcie których skupiamy się zarówno na przekazaniu najlepszej wiedzy merytorycznej jak i kojarzeniu nowych partnerów biznesowych.

We współpracy z najlepszymi ekspertami z Polski i zagranicy przygotowaliśmy wiele ważnych i cennych wydarzeń. Wśród nich znajdują się również wydarzenia cykliczne, które już na stałe wpisały się
w kalendarze spotkań branżowych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu staliśmy się wiodącym organizatorem Forum, Konferencji, Seminariów, Szkoleń i Warsztatów zarówno otwartych jak i zamkniętych dla szeroko pojętego sektora energetycznego.

Partner Strategiczny

Grupa Enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie energii elektrycznej. Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta. Odpowiada za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów.

Do Enei Operator należy sieć dystrybucyjna w północno-zachodniej Polsce (ok. 1/5 powierzchni kraju). Grupa zatrudnia w całej Polsce 15,7 tys. Pracowników, którzy tworzą innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny. Do Grupy Enea należą dwie ważne elektrownie systemowe: Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec. W ramach Grupy działa również Lubelski Węgiel Bogdanka – kopalnia jest głównym dostawcą surowca do należących do Grupy elektrowni. Działalność Grupy Enea obejmuje również energetykę cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile.

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy

Partner Merytoryczny

SGS

SGS jest światowym liderem w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji. Grupa SGS jest rozpoznawana jako wzór jakości i rzetelności. Zatrudniając ponad 85 000 etatowych pracowników zarządzamy siecią ponad 1800 biur i laboratoriów na całym świecie.

SGS w Polsce jest spółką zatrudniającą 650 etatowych pracowników. Siedziba główna firmy mieści się w Warszawie a w całej Polsce posiadamy ponad 30 oddziałów.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, aby oferować najwyższej jakości usługi we wszystkich gałęziach przemysłu. Nasze niezależne usługi stanowią dla klientów wartość dodaną i zapewniają zrównoważony rozwój ich działalności. Więcej na temat naszych usług znajduje się na:

Partner

Firma Sumitomo SHI FW powstała po przejęciu przez japoński koncern Sumitomo Heavy Industries części kotłowej firmy Amec Foster Wheeler. Nowo utworzona firma jest częścią Grupy Energia i Środowisko firmy Sumitomo Heavy Industries. Sumitomo SHI FW jest globalną firmą zatrudniającą pond 1000 osób, główne spółki firmy zlokalizowane są w Finlandii, Chinach i Polsce.

Polska spółka firmy przyjęła nazwę Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z  o. o. i kontynuuje prowadzoną od początku lat dziewięćdziesiątych działalność na rynku inwestycji energetycznych w Polsce i zagranicą.

Sumitomo Heavy Industries jest globalną firmą zatrudniającą pond 19 000 osób prowadząca działalność w kilkunastu branżach przemysłowych  m.in. :  produkcja statków, turbin parowych i pomp, urządzeń transportowych, aparatury medycznej, wtryskarek do tworzyw sztucznych, napędów przemysłowych, urządzeń precyzyjnych i innych

Sumitomo SHI FW jest wiodącą i jedną z najbardziej doświadczonych firm w zakresie nowoczesnych technologii spalania paliw w sposób przyjazny dla środowiska oraz pozyskiwania energii z biomasy i odpadów. Oferowane przez firmę kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) umożliwiają spalanie szerokiej gamy paliw z zachowaniem wysokiej sprawności i dyspozycyjności.

Działalność polskiej spółki obejmuje projektowanie, produkcję, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnych obiektów kotłowych dla energetyki zawodowej, przemysłowej oraz ciepłownictwa.

Oferujemy projektowanie, dostawę i budowę „pod klucz” następujących obiektów energetycznych i instalacji ochrony środowiska:

 • Kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) na parametry podkrytyczne i nadkrytyczne spalające wszelkie paliwa stałe, biomasę, odpady i paliwa alternatywne
 •  Kotły fluidalne ze złożem stacjonarnym (BFB)
 •  Niskotemperaturowe wodne kotły fluidalne CFB
 • Elektrociepłownie biomasowe i wielopaliwowe
 •  Instalacje odsiarczanie metodą suchą w technologii ze skruberem fluidalnym CFB
 •  Kotły odzysknicowe WHB dla hutnictwa metali nieżelaznych

Ponadto świadczymy kompleksowe usługi serwisowe :

 • naprawy, remonty i modernizacje kotłów
 • doradztwo techniczne
 • produkcję, dostawę i montaż części zamiennych ciśnieniowych

Partner

Spółka Agrex-Eco jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych inwestujących w nowoczesną gospodarkę odpadami.

Oferujemy maszyny i technologie renomowanych, zagranicznych firm: KOMPTECH, Matthiessen, TS Industrie, Macpresse, PTF Haeusser, Andritz Mewa, Binder+Co, Trennso-Technik i Eriez Magnetics Europe​.

W naszej ofercie znajdziesz wszystko, co potrzebne do zagospodarowania odpadów w Twoim zakładzie. Oferujemy linie technologiczne do produkcji paliwa RDF i z biomasy, do utylizacji odpadów ściekowych, do fermentacji mokrej, maszyny stacjonarne i mobilne do przetwarzania odpadów i zagospodarowania wysypisk śmieci oraz kompostownie otwarte.

Zapewniamy również bezpłatne konsultacje, wysokiej jakości serwis, zaopatrzenie w części zamienne, bezpłatne szkolenia techniczne, instrukcje obsługi w jęz. polskim oraz znak zgodności CE.

Naszą misją jest praca z naturą i dla natury.

Partner

METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze jest jedną z wiodących na rynku polskim firm zajmujących się pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania.

Założone w styczniu 2005 r. przedsiębiorstwo korzysta z wiedzy i doświadczenia 25 ekspertów z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, podatków oraz ochrony środowiska, w tym ekspertów powołanych do oceny wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.

Wynikiem wieloletniej działalności i sukcesów w pozyskiwaniu dofinansowania jest współpraca z licznymi organizacjami i przedsiębiorstwami a także instytutami naukowymi. Współpraca ta wspomaga nasze działania i zwiększa naszą skuteczność.

Prowadzimy procesy inwestycyjne od pomysłu aż po rozliczenie. Naszym celem jest maksymalizacja uzyskanego dofinansowania przy najmniejszym możliwym ryzyku. Bierzemy na siebie ciężar obsługi projektu pod kątem dofinansowania po to, by nasi Klienci mogli się skupić na rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

Wysoka skuteczność naszych działań oraz wartość pozyskanych dotacji, a także zaufanie, jakim darzą nas nasi stali Klienci, stawia naszą firmę w czołówce rankingów wg Forbes, Funduszy Europejskich czy Warsaw Business Jurnal, w których nie ustępujemy firmom z zagranicznym kapitałem.

Współpraca

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. prowadzi działalność na terenie miasta Biała Podlaska w zakresie produkcji, przesyłu, przetwarzania energii cieplnej dla potrzeb komunalnych – ciepło grzewcze, produkcja ciepłej wody użytkowej w sposób przyjazny dla ludzi i środowiska.

Moc dyspozycyjna przedsiębiorstwa to 81,07MW, natomiast sprzedaż w 2017 roku wyniosła 500 460. GJ.

Szybki rozwój ciepłownictwa na terenie miasta stawia przed przedsiębiorstwem potrzebę powiększania potencjału, który udoskonalany jest poprzez ciągły rozwój technologii i umiejętności.

Presja prawa międzynarodowego i krajowego z zakresu ochrony środowiska wymusza kierunek zmian. Na plan pierwszy wysuwają się działania mające na celu ograniczenie emisji CO2. Możliwe jest to tylko poprzez ograniczenie spalanego węgla, zastąpienie go paliwem alternatywnym i dalsze podnoszenie sprawności wytwarzania, ograniczenie strat. Z kolei dyrektywa o emisjach przemysłowych IED (Industrial Emissions Directive), która dotyczy emisji gazów, jak dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów do powietrza, została wprowadzona do polskiego porządku prawnego i zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Wychodząc naprzeciw wymaganiom tej dyrektywy przedsiębiorstwo rozpoczęło działania w kierunku dostosowania ciepłowni do zaostrzonych norm.

Jedną z inwestycji, którą PEC zamierza zrealizować w najbliższym czasie jest budowa ekologicznej ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW z dwoma kotłami o mocy 5MW i 12MW. Jej uruchomienie doprowadzi do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w Białej Podlaskiej i zastąpi część ciepła wytwarzanego obecnie w kotłach węglowych. Wybudowanie tej ciepłowni umożliwi wyłączenie kotła WR-25 o przestarzałej konstrukcji i stosunkowo niskiej sprawności, który kwalifikuje się do wyłączenia z eksploatacji po 2022 roku. Zastąpienie kotła węglowego WR-25 dwoma kotłami o mocy 5MW i 12MW znacznie zmniejszy emisję zanieczyszczeń do powietrza. Inwestycja wpisuje się w globalną politykę ochrony klimatu i dostosowuje swoje aktywa do wymogów unijnych. Ciepłownia biomasowa sprawi, że PEC stanie się ciepłownią efektywną ekologicznie. W praktyce to oznacza, że ponad połowa energii cieplnej będzie wytwarzana z odnawialnego źródła energii. Przedsiębiorstwo efektywne ekologicznie na większe szanse na skorzystanie z dofinansowań inwestycji ze środków krajowych i unijnych.

Współpraca

Współpraca

Firma Bertsch Energy GmbH jest austriacką, prywatną firmą działającą na rynku europejskim od przeszło 92, dostarczającą swoim Klientom kompletne elektrociepłownie opalane wieloma typami paliw, takimi jak biomasa, RDF, olej, gazy. Firma Bertsch Energy dostarcza także kompletne instalacje odzysku ciepła dla instalacji przemysłowych z możliwością generacji energii elektrycznej.

Grupa Bertsch w tym Bertsch Energy GmbH zatrudnia 450 pracowników, posiada 20 biur i lokalizacji handlowych w Europie, 2 biura projektowe w Polsce (Katowice i Kraków) oraz 2 fabryki w Austrii.

Firma Bertsch Energy oferuje swoje technologie kotłowe bazując na własnym inżynieringu, realizując projekty w formule EPC jak i EPCM.

Dla instalacji na paliwa stałe Bertsch bazuje na dwóch technologiach, typowe rozwiązanie z rusztem schodkowym oraz ze złożem fluidalnym (BFB)

 1. Instalacje oparte na technologii rusztowej 1.1. Paliwo – zrębki drzewne, kora, trociny, odpady zielone, resztki biogeniczne, torf, odpadki drzewne, paliwa alternatywne i specjalne
 • Parametry wyjściowe pary 15-130 t/h na linię, 40-130 bar, 400-520°C1.2. Technologia spalania paliwa
 • Ruszt posuwisto-zwrotny chłodzony powietrzem lub wodą.
 • Paliwo podawane za pomocą popychacza lub przez podwójną śluzę.
 • Komora paleniskowa stanowi integralną część konstrukcji kotła.
 • Powietrze do spalania dostarczane jest kilku punktowo w celu optymalizacji spalania i minimalizacji emisji tlenków azotu.
 • Optymalizacja procesu spalania przez zawracanie spalin.
 • Technologia kotłów
 • Kocioł z obiegiem naturalnym ze ścianami membranowymi i komorą dopalania, drugi ciąg jako ciąg pusty, trzeci ciąg konwekcyjny.
 • Ekonomizer, zaprojektowany jako samodzielna konstrukcja z blachy z konwekcyjnymi powierzchniami ogrzewalnymi.
 • Temperatura pary gorącej kontrolowana jest za pomocą schładzaczy wtryskowych między przegrzewaczami.
 1. Układy kotłowe fluidalne .
 • Paliwo – zrębki drzewne, kora, trociny, odpady zielone, resztki biogeniczne, torf, odpadki drzewne, paliwa alternatywne i specjalne
 • Parametry wyjściowe pary 5-130 t/h na linię, 40-130 bar, 400-520°C2.1. Technologia spalania paliwa
 • Złoże fluidalne stacjonarne w kotle z dnem sitowym z dyszami.
 • Paliwo dostarczane za pomocą podajnika ślimakowego lub przez rynnę zasypową.
 • Złoże fluidalne wytwarzane za pomocą mieszanki powietrza do spalania i cyrkulujących spalin.
 • Powietrze wtórne i cyrkulujące spaliny wprowadzane są do komory dopalania w kilku punktach w warunkach kontrolowanej temperatury.
 • Powietrze do spalania jest wstępnie podgrzewane stosownie do używanego paliwa.
 • Palniki zapłonowe i pomocnicze zamontowane w strefie nadzłożowej.2.2. Technologia kotłów
 • Kocioł z obiegiem naturalnym ze ścianami membranowymi i zoptymalizowaną temperaturowo komorą dopalania, ciągiem radiacyjnym i konwekcyjnym.
 • Ekonomizer, zaprojektowany jako samodzielna konstrukcja z blachy z konwekcyjnymi powierzchniami ogrzewalnymi.
 • Temperatura pary gorącej kontrolowana jest za pomocą schładzaczy wtryskowych między przegrzewaczami.

Kontakt w Polsce
Kazimierz Ucherek
Tel 734 485 721
Email kazimierz.ucherek@bertsch.at

Współpraca

INSTAL-FILTER SA kompleksowo realizuje instalacje ochrony powietrza dla branży ciepłowniczej i energetycznej, a także wszystkich innych branż przemysłu. Spełniamy wszystkie restrykcyjne normy środowiskowe obowiązujące w Europie, obniżając emisję szkodliwych związków do atmosfery do śladowych ilości. Każdy projekt jest tworzony indywidualnie pod potrzeby i wymagania naszych Klientów. Ponad 25-letnie doświadczenie kadry inżynierskiej i setki referencji w zakresie instalacji odpylania, filtracji i neutralizacji zaowocowało powstaniem organizacji posiadającej pełne zaplecze służące do rozwiązywania problemów związanych z ochroną powietrza na najwyższym, światowym poziomie.

Współpracując z nami, zyskujesz:

 • Najwyższą skuteczność ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
 • Spełnienie norm dla wszystkich paliw stałych: węgla kamiennego i brunatnego, biomasy, osadów ściekowych, RDF-ów.
 • Niskie koszty eksploatacji.
 • Prostą, ergonomiczną obsługę dzięki autorskiej konstrukcji i mniejszym gabarytom urządzeń.
 • Wsparcie zespołu specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Nasza oferta:

 • Instalacje odsiarczania spalin
 • Instalacje redukcji NOx
 • Instalacje neutralizacji związków szkodliwych: HF, HCl, metale ciężkie, dioksyny i furany
 • Instalacje odpylania
 • Zintegrowany system ochrony powietrza z odzyskiem energii
 • Poziome i pionowe filtry workowe
 • Cyklofiltry standardowe i hybrydowe
 • Urządzenia i instalacje w wykonaniu zgodnym z ATEX
 • Wentylatory przemysłowe
 • Urządzenia do odbioru i transportu pyłu
 • Kanały, kompensatory, przepustnice, konstrukcje wsporcze

Możesz na nas liczyć na każdym etapie realizacji inwestycji

 

PROJEKT – PRODUKCJA – MONTAŻ – SERWIS

INSTAL-FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza SA
Ul. Północna 1a
64-000 Kościan
Tel. +48 65 535 12 00
Fax  +48 65 619 45 45
e-mail: biuro@instalfilter.pl

Patronat medialny

Patronat medialny

Las Polski – niezależne czasopismo branżowe leśników. Ukazuje się od 1921 r., obecnie w cyklu dwutygodniowym. Podejmuje tematykę z zakresu leśnictwa, ochrony przyrody.

Patronat medialny

Jesteśmy grupą medialną oraz doradczą sektora odnawialnych źródeł i poszanowania energii. Markę budujemy od 2006 roku zaczynając jako redakcja czasopisma „GLOBEnergia”. Obecnie zajmujemy się organizacją szeregu cyklicznych wydarzeń branżowych, prowadzimy portale internetowe GLOBEnergia.pl oraz Termomodernizacja.pl w tematyce technologii energooszczędnych a także Termalni.pl – portal dla pasjonatów basenów termalnych. Zajmujemy się działalnością doradczą oraz szkoleniową. W roku 2015 uruchomiliśmy dodatkową formę przekazu – GLOBEnergia+ – magazyn stworzony w aplikacji mobilnej, wydawany w cyklu miesięcznym.

Patronat medialny

Patronat medialny

Portal Biznes Alert, kierowany przez Wojciecha Jakóbika, ma być źródłem ważnych komentarzy w kluczowych kwestiach, dotyczących energetyki i infrastruktury. Codziennie na stronę trafią aktualne opinie, komentarze i wywiady z prezesami polskich firm, ekspertami, naukowcami i decydentami. BiznesAlert tworzą doświadczeni dziennikarze ekonomiczni.

Patronat medialny

WysokieNapiecie.pl tworzone jest przez największy w Polsce zespół dziennikarzy
zajmujących się wyłącznie sektorem paliwowo-energetycznym i jest jednym z najbardziej opiniotwórczych mediów w tej branży.
W ramach stałej współpracy nasze teksty publikuje niemal 30 serwisów .
Zespół redakcyjny Obserwatora Legislacji Energetycznej tworzą najlepsi dziennikarze –
prawnicy i ekonomiści – z wieloletnim doświadczeniem w takich mediach jak Gazeta Wyborcza,
Rzeczpospolita, Parkiet, BBC, PAP, Polskie Radio, cire.pl i wnp.pl. Nagradzani m.in. przez Prezesa
UOKiK za najlepszy tekst o ochronie konkurencji na rynku energii czy przez TGE za najlepszy
tekst poświęcony rynkowi energii elektrycznej oraz za popularyzację zagadnień związanych z
liberalizacją rynków energii i gazu.  Nasze artykuły i komentarze były publikowane i cytowane m.in. przez Gazetę Wyborczą, Rzeczpospolitą, Puls Biznesu, Dziennik Gazetę Prawną, Parkiet, Fakt, Politykę, Newsweek, Wprost, Forbes, PAP, Bloomberg, IAR, Polskie Radio, TOK FM, Interię, WP, TVP, Polsat, TVN24, TVN24 BiŚ, wnp.pl i cire.pl, a także liczne zagraniczne media.

Patronat medialny

Zobacz więcej

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1390

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału jednej osoby w 2 dniach Forum:

 • 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych – do 5 kwietnia 2018
 • 1 590,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych – od 6 kwietnia 2018
 • Forum będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w Forum obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie Forum typu: lunch, kawa, herbata, woda. Udział w kolacji w dniu 19.04.2018 oraz w zwiedzaniu w dniu 20.04.2018.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Warunkiem wstępu na Forum jest dokonanie wpłaty przed spotkaniem na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; Mbank S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i  później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w Forum, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z Forum należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Forum oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Poprzednie edycje

location

 

 

Na potrzeby Forum w całości zarezerwowany został

Hotel Iskierka Business & SPA

ul. Wojska Polskiego 3

Mielec

Szczegóły dotyczące noclegu i miejsca w hotelu będą rezerwowane po uprzednim potwierdzeniu udziału w Forum – zainteresowanych zapraszam do kontaktu:

Jakub Doleżał, +48 22 740 67 80, jakub.dolezal@powermeetings.eu

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży