Najważniejsze wiosenno-letnie spotkanie B2B odbiorców – dostawców – producentów biomasy, pelletu i paliw alternatywnych już wkrótce!

 

Forum Biomasy, Pelletu i Paliw Alternatywnych w Ciepłownictwie i Energetyce

 

Białystok 🔜 27 i 28 sierpnia 2020

 

Dlaczego warto do nas dołączyć❓

Forum powermeetings.eu okrzyknięte Wiosennym Świętem Branży na stałe wpisało się w kalendarze wydarzeń branżowych typu MUST BE. To wspaniałe uczucie gościć Was, czyli  najważniejszych przedstawicieli rynku energetycznego, ciepłowniczego oraz dostawców produktów, usług i technologii wspierających produkcję energii i ciepła z biomasy i paliw alternatywnych. Organizujemy je już od 9 lat goszcząc prawie 3 000 uczestników!

Kolejne wspaniałe uczucie jakie nam towarzyszy, to duma, iż

➡ mamy swój udział w działaniach związanych z ochroną środowiska,
➡ edukujemy rynek,
➡ promujemy odnawialne źródła energii,

a przede wszystkim:

➡  tworzymy miejsce spotkania dla całego ‘biomasowego łańcucha pokarmowego’ – to u nas

✔ Spotkasz NAJWAŻNIEJSZYCH!
✔ Spotkasz 200 osób w 2 dni!
✔ Porozmawiasz o biznesie w sprzyjających warunkach
✔ Zdobędziesz lub uzupełnisz swoją wiedzę
✔ Poznasz najnowsze trendy
✔ Zapoznasz się ze zmianami w prawie
✔ Dowiesz się co inni robią w tym zakresie w jakim Ty działasz
✔ Wymienisz się doświadczeniami

 

Co zyskasz biorąc udział w Forum❓

Produkujesz lub dostarczasz surowiec lub biomasę?
Spotkasz swoich obecnych i przyszłych odbiorców

Jesteś odbiorcą biomasy i usług?
Spotkasz wielu dostawców i będziesz miał okazję zapoznać się z ich ofertami aby wybrać tą najbardziej dla siebie odpowiednią

Dostarczasz technologię?
Poznasz osoby chcące postawić nowe bloki lub zmodernizować swoje zakłady

Budujesz nowy blok? Remontujesz lub przebudowujesz stary?
Spotkasz dostawców technologii i usług

 

Kto weźmie udział❓

 • Odbiorcy paliwa (elektrownie, ciepłownie – zawodowe i przemysłowe).
 • Producenci i dostawcy biomasy, pelletu i RDF.
 • Odbiorcy surowca drzewnego z zakładów przetwarzających drewno – producenci mebli, płyt i przemysł celulozowo-papierniczy.
 • Dostawcy nowoczesnych technologii do pozyskiwania, przetwarzania i spalania biomasy, pelletu oraz RDF.
 • Przedstawiciele najważniejszych Ministerstw i urzędów regulujących rynek.
 • Przedstawiciele firm logistycznych i transportowych.
 • Przedstawiciele firm kontrolujących jakość i certyfikujących paliwa.

 

Co w programie❓

 • Najważniejsze aktualności z branży
 • Case studies
 • Panele dyskusyjne
 • Kolacja networkingowa
 • Warsztaty
 • Zwiedzanie Elektrociepłowni Białystok

 

🔝 Dziękujecie nam często i chwalicie nas za:

➡Wysoki poziom merytoryczny
➡Aktualny dobór tematów prezentacji i paneli dyskusyjnych
➡Znakomity dobór prelegentów
➡Duże grono ważnych osób, które zawsze u nas spotykacie
➡Wysoki poziom organizacyjny
➡Wsparcie przy poznawaniu się i przełamaniu pierwszych lodów w rozmowach

 

Po raz kolejny zapewnimy Wam to wszystko – przy czym warto zauważyć – Wy też macie swój udział w tym, że te spotkania są tak prestiżowe, na wysokim poziomie i tak efektywne biznesowo i merytorycznie. My jesteśmy inicjatorem i chętnie Was wspieramy w Waszych działaniach – ciąg dalszy to już Wasz sukces. Dziękujemy Wam za to i za te wszystkie pozytywne emocje, które przed nami – już nie możemy się doczekać 😊

 

Najlepszy networking, wiedza i merytoryka na najwyższym poziomie = Forum Biomasy, Pelletu i RDF powermeetings.eu 👍

Do zobaczenia w Białymstoku – 27 i 28 sierpnia 2020 

 

Zapraszamy❗

Co w programie ❓

27 sierpnia 2020 Konferencja
9:00 - 10:00

Rejestracja, poranna kawa i czas na pierwsze rozmowy B2B

10:00 – 10:15

Otwarcie Forum i przemówienia zaproszonych Gości Honorowych

10:15 – 10:45

Wystąpienie inauguracyjne

 

Krajowe regulacje wspierające wytwarzanie energii i ciepła z biomasy i paliw alternatywnych

 

Piotr Czopek
Dyrektor Departamentu Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej
Ministerstwo Klimatu

10:45 – 11:00

Wystąpienie Gospodarza Honorowego Forum – Grupy Enea

 

Wojciech Wysocki
Kierownik Wydziału Paliw
Enea Ciepło
Oddział Elektrociepłownia Białystok

11:00 - 11:20

Wystąpienie Partnera Strategicznego Forum – CM Biomass Partners

 

Mads Thomsen
Biomass Trader
CM Biomass Parnters AS

11:20 - 11:40

Biomass exchange – the transparent trading channel. Baltic experience

 

Andrius Smaliukas
CEO of Energy Exchange
BALTPOOL

11:40 - 12:00

Dobre praktyki z funkcjonowania rynku biomasy w innym kraju na przykładzie Litwy.

Doświadczenia w dywersyfikacji dostaw biopaliw przez IDEX Baltic na Litwie.

 

Mindaugas Žemaitis
Head of Development
IDEX Baltic

12:00 - 12:30

Przerwa kawowa i czas na rozmowy B2B

12:30 – 12:50

Case study: Nowa inwestycja w instalację spalającą biomasę na przykładzie MPEC w Łomży

 

Radosław Żegalski
Prezes Zarządu
MPEC w Łomży

12:50 - 13:10

Case study: Rozbudowa ciepłowni w Zamościu o małą ciepłownię RDF

 

Andrzej Piotrowski
Kierownik Projektu Waste to Energy
Veolia Energia Polska

13:10 - 13:30

Biowęgiel na cele redukcji emisji CO2 w dużych instalacjach przemysłowych

 

Anna Rozkosz
Silvi Energy

13:30 - 13:45

Finansowanie inwestycji biomasowych

 

Wojciech Nawrocki
Członek Zarządu, Współzałożyciel
METROPOLIS

13:45 - 14:00

Innowacyjne rozwiązania dla laboratoriów od IKA

 

Kinga Klepacka
Account Manager Laboratory and Analytical Technology
IKA Poland

14:00 – 15:00

Lunch

15:00 – 15:15

Potencjał agro biomasy z Europy wschodniej

 

Taras Hutsol
Prorektor
Uniwersytetu Agrotechnicznego
w Kamieńcu Podolskim

15:15 – 16:30

Panel dyskusyjny

 

Biomasa – dostępność, ceny, kontraktacja i dobre praktyki współpracy na linii producent-dostawca-odbiorca

Paneliści:

 • Jan Koziara, Wiceprezes Zarządu,
  Bioeko Grupa Tauron
 • Paweł Błażyński,  Zastępca Dyrektora Departamentu Majątku
  Energa OZE
 • Konrad Jaskulski, Prezes
  Drewnex
 • Mariusz Błasiak, Naczelnik Wydziału Koordynacji Projektów Rozwojowych
  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
 • Przedstawiciel PEC
 • Producent i dostawca biomasy

 

19:00

Kolacja

28 sierpnia 2020 warsztaty
9:30 - 13:00

Warsztaty: REGULACJE RYNKU BIOMASY

 • Systemy wsparcia biomasy – aktualny stan prawny
 • Instalacje wykorzystujące biomasę – stan obecny i perspektywy na przyszłość
 • Paliwo biomasowe w świetle aktualnych wymogów środowiskowych
 • Perspektywy rozwoju biomasy w Polsce – podsumowanie

Prowadząca:

Katarzyna Szwed-Lipińska
Radca Prawny
Ekspert ds. Systemów Wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Po szczegółowy program warsztatów zapraszam do kontaktu: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

13:00 - 14:00

Lunch

28 sierpnia 2020 wizyta studyjna
11:30 - 13:00

Zwiedzanie Elektrociepłowni Białystok

13:00 - 14:00

Lunch i zakończenie Forum

 

*Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

  Kto wystąpi ❓

  Piotr Czopek

  Piotr Czopek

  Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii
  Ministerstwo Klimatu

  Piotr Czopek

  Piotr Czopek

  Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii
  Ministerstwo Klimatu

  Absolwent politologii w zakresie studiów europejskich na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Collegium Civitas w zakresie Globalizacji oraz Bezpieczeństwa Energetycznego.

  Od 2008 r. pracownik Ministerstwa Gospodarki, następnie Ministerstwa Energii oraz Ministerstwie Aktywów Państwowych a obecnie Ministerstwa Klimatu gdzie w Departamencie Energii Odnawialnej i Rozproszonej zajmuje się zagadnieniami związanymi z rozwojem odnawialnych źródeł energii, w tym mechanizmami wsparcia, a także energetyką rozproszoną, prosumencką.

  Od 2019 r. jako Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej nadzoruje prace związane z planowaniem rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz tworzeniem warunków prawnych dla ich dalszego funkcjonowania.

  Od 2011 r. Ekspert ds. energetyki w ramach Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET) Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). W latach 2012 -2013 Członek Panelu Ekspertów
  w ramach Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” w ramach Priorytetu 4: Inwestycje
  w innowacyjne przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
  W latach 2013 – 2017 Członek Komitetu ds. wyboru projektów dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. W latach 2016 – 2019 Członek Komitetu Monitorującego RPO WŚ 2014 – 2020 oraz Zastępca Członka Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020.

  Katarzyna Szwed-Lipińska

  Katarzyna Szwed-Lipińska

  Radca Prawny
  Ekspert ds. Systemów Wsparcia
  Wieloletni pracownik URE

  Katarzyna Szwed-Lipińska

  Katarzyna Szwed-Lipińska

  Radca Prawny
  Ekspert ds. Systemów Wsparcia
  Wieloletni pracownik URE

  Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik URE, Wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka.

  Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

  Mariusz Błasiak

  Mariusz Błasiak

  Naczelnik Wydziału Koordynacji Projektów Rozwojowych
  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

  Mariusz Błasiak

  Mariusz Błasiak

  Naczelnik Wydziału Koordynacji Projektów Rozwojowych
  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

  Radosław Żegalski

  Radosław Żegalski

  Prezes Zarządu
  MPEC w Łomży

  Radosław Żegalski

  Radosław Żegalski

  Prezes Zarządu
  MPEC w Łomży

  Absolwent Politechniki Białostockiej o specjalności energetyka przemysłowa, układy gazowo – parowe w elektrociepłowniach krajowych. Ukończył również podyplomowe studia dotyczące wyceny nieruchomości w Wyższej Szkole Nieruchomości w Warszawie. Pracował w Zespole Elektrowni Ostrołęka na stanowisku inżyniera ds. energetycznych. Był kierownikiem Działu Marketingu i Obsługi Odbiorców w MPEC sp. z o.o. w Łomży. Związany jest z branżą informatyczną, współautor oprogramowania do zarządzania firmą klasy ERP. Członek Rady Nadzorczej Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, a następnie Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży. Do zarządu MPEC został powołany we wrześniu 2015 roku.

  Jan Koziara

  Jan Koziara

  Wiceprezes Zarządu
  Bioeko Grupa TAURON

  Jan Koziara

  Jan Koziara

  Wiceprezes Zarządu
  Bioeko Grupa TAURON

  Absolwent MBA Oxford Brooks University,  Akademii Strategicznego Przywództwa ICAN/Harvard Business, Akademii Sprzedaży i Marketingu BP w Londynie i innych licznych szkoleń i kursów.

  Swoją karierę rozpoczynał od marketingu w sektorze finansowym. Od lat dziewięćdziesiątych związany z branżą paliwowo-energetyczną pracując dla koncernów BP i Total w biznesach rozwoju stacji paliw i sklepów, paliw płynnych, olejów,  gazowym, asfaltowym na stanowiskach kierowniczych  odpowiedzialnych za budowę strategii, sprzedaż, zarządzanie terminalami gazowymi i bitumicznymi, prowadzenie projektów, bezpieczeństwo i logistykę w Polsce i innych krajach.

  Od 2014 roku związany z Grupą Tauron. Na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Biomasa Grupa Tauron, odpowiedzialny za zakupy, operacje i projekt centralizacji dostaw paliw biomasowych do Elektrowni Grupy Tauron. Od 2018 roku Wiceprezes Bioeko Grupa Tauron odpowiada za piony sprzedaży, operacji i logistyki biomasy oraz produktów ubocznych powstałych w trakcie procesu wytwarzania energii oraz wydobycia (np. gips i kruszywa) kierowanych m.in. do branży budowlanej, cementowni, drogownictwa.

  Wojciech Wysocki

  Wojciech Wysocki

  Kierownik Wydziału Paliw
  Enea Ciepło Oddział
  Elektrociepłownia Białystok

  Wojciech Wysocki

  Wojciech Wysocki

  Kierownik Wydziału Paliw
  Enea Ciepło Oddział
  Elektrociepłownia Białystok

  Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej i  Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, specjalność Eksploatacja elektrowni i elektrociepłowni parowych, gazowych i parowo-gazowych.

  Z branżą energetyczną związany od początku kariery zawodowej. Od 1999 roku zdobywał doświadczenie w Wydziałach eksploatacji i remontów urządzeń kotłowych w Elektrociepłowni Białystok . W latach 2007-2009 pełnił nadzór nad przebudową i uruchomieniem kotła pyłowego na biomasowy fluidalny. Od 2009 roku prowadził nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury biomasowej. W latach 2011- 2012 brał czynny udział w przygotowaniu koncepcji, a następnie rozruchu i eksploatacji kolejnych instalacji biomasowych w lokalizacji Białystok. Od 2014 roku Kierownik Wydziału Biomasa Eksploatacja. Od 2017 roku Kierownik Wydziału Paliw.

  Andrzej Piotrowski

  Andrzej Piotrowski

  Kierownik Projektów WtE
  Veolia Energia Polska

  Andrzej Piotrowski

  Andrzej Piotrowski

  Kierownik Projektów WtE
  Veolia Energia Polska

  Absolwent Politechniki Gdańskiej na kierunkach Inżynieria Środowiska oraz Zarządzanie.

  Ekspert z obszaru projektów Gospodarki Odpadami i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

  Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów środowiskowych takich jak Oczyszczalnie Ścieków, Instalacje Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych, Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

  Doświadczenie nabył przy realizacji projektów w międzynarodowych firmach takich jak: Sweco, Termomeccanica Ecologia oraz Suez. Uczestnik i prelegent wielu branżowych seminariów i konferencji.

  Obecnie w firmie Veolia jako Kierownik Projektów Waste to Energy przygotowuje szereg projektów rozbudowy ciepłowni należących do Veolii o nowe jednostki opalane paliwem alternatywnym.

  Paweł Błażyński

  Paweł Błażyński

  Zastępca Dyrektora
  Departamentu Majątku
  Energa OZE

  Paweł Błażyński

  Paweł Błażyński

  Zastępca Dyrektora
  Departamentu Majątku
  Energa OZE

  Paweł Błażyński – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie handlowym i cywilnym.

  Pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Majątku w Energa OZE, spółce będącej Podmiotem Wiodącym Linii Biznesowej Wytwarzanie, skupiającej spółki prowadzące działalność związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej, świadczeniem usług systemowych oraz przesyłem i dystrybucją ciepła. Na co dzień uczestniczy w procesach kontraktacji paliw dla jednostek wytwórczych w Grupie ENERGA jak również w dużych projektach inwestycyjnych polegających na budowie nowych jednostek wytwórczych.

  Mads Thomsen

  Mads Thomsen

  Biomass Trader
  CM Biomass Parnters AS

  Mads Thomsen

  Mads Thomsen

  Biomass Trader
  CM Biomass Parnters AS

  Mads Thomsen jest profesjonalistą, który od lat związany jest z handlem biomasą w przemyśle energetycznym. Poza pracą nad portfelem klientów przemysłowych CM Biomass, ściśle współpracował również nad rozwojem i zapewnieniem odpowiedniej certyfikacji zrównoważonego rozwoju oraz poprawą łańcucha dostaw biomasy dla klientów, aby spełnić wymogi legalności i zgodności.

  Wcześniej był pracownikiem branży żeglugowej, zajmując się handlem skroploną ropą naftową i gazami petrochemicznymi. Absolwent Copenhagen Business School posiadający tytuł magistra International Business and Finance.

  Agnieszka Włodarczyk

  Agnieszka Włodarczyk

  Senior Account Manager Laboratory and Analytical Technology
  IKA Poland

  Agnieszka Włodarczyk

  Agnieszka Włodarczyk

  Senior Account Manager Laboratory and Analytical Technology
  IKA Poland

  Anna Rozkosz

  Anna Rozkosz

  Silvi Energy

  Anna Rozkosz

  Anna Rozkosz

  Silvi Energy

  Certyfikowana trenerka biznesu i facylitatorka szkoleń.

  Ekspertka z  zakresu innowacji i technologii energetycznych oraz rynku biomasy i zrównoważonego rozwoju.

  Od 8 lat zaangażowana w tematykę pomocy publicznej, emisji GHG i zrównoważonego rozwoju, prawa ochrony środowiska oraz tematyki z zakresu efektywności energetycznej, również jako badaczka i analityczka.

  Szkoli i doradza średnim i dużym przedsiębiorstwom oraz administracji publicznej. Ma na swoim koncie przeprowadzonych kilkadziesiąt szkoleń z zakresu tematyki pomocy publicznej oraz zrównoważonego rozwoju.

  Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi z zakresu finansowania OZE [ventures i private equity]. Członkini International Biomass Torrefaction Council Europe oraz Przewodnicząca Polskiej Rady Biowęgla i Biomasy.

  Od kilku lat zarządza przedsiębiorstwem wdrażającym innowacyjne technologie termicznej obróbki biomasy jak toryfikat i biowęgiel.

  Wojciech Nawrocki

  Wojciech Nawrocki

  Członek Zarządu, Współzałożyciel
  METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

  Wojciech Nawrocki

  Wojciech Nawrocki

  Członek Zarządu, Współzałożyciel
  METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

  Członek Zarządu i współzałożyciel METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. – jednej z czołowych firm doradztwa w zakresie funduszy unijnych w Polsce.
  Mgr. Inż. ochrony środowiska specjalizujący się w projektach dotyczących ochrony środowiska i energetyki.
  Doświadczony doradca największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, a także indywidualnych inwestorów, mający na swoim koncie setki milionów złotych środków unijnych pozyskanych dla Klientów.

  Andrius Smaliukas

  Andrius Smaliukas

  CEO
  of Energy Exchange BALTPOOL

  Andrius Smaliukas

  Andrius Smaliukas

  CEO
  of Energy Exchange BALTPOOL

  Mindaugas Žemaitis

  Mindaugas Žemaitis

  Head of Development
  IDEX Baltic

  Mindaugas Žemaitis

  Mindaugas Žemaitis

  Head of Development
  IDEX Baltic

  Taras Hutsol

  Taras Hutsol

  Prorektor
  Uniwersytetu Agrotechnicznego
  w Kamieńcu Podolskim

  Taras Hutsol

  Taras Hutsol

  Prorektor
  Uniwersytetu Agrotechnicznego
  w Kamieńcu Podolskim

  Renata Kałużna

  Renata Kałużna

  CEO & Founder
  powermeetings.eu
  Chief Happiness Officer

  Renata Kałużna

  Renata Kałużna

  CEO & Founder
  powermeetings.eu
  Chief Happiness Officer

  Partnerzy 🔝

  Organizator

  powermeetings.eu

  Gospodarz Honorowy

  Grupa Enea

  Enea Ciepło wchodzi w skład Grupy Enea – wicelidera polskiego rynku elektroenergetycznego w  zakresie produkcji energii elektrycznej. Grupa Enea zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta.

  Enea Ciepło jest centrum kompetencyjnym w dziedzinie ciepłownictwa w GK. W Grupie Enea zajmuje się projektami związanymi z  rozwojem segmentu ciepła. Spółka pokrywa około 75 % potrzeb cieplnych mieszkańców Białegostoku. Oznacza to, że firma ogrzewa blisko 230 000 mieszkańców stolicy województwa podlaskiego.

  Źródło Elektrociepłownia Białystok należąca do Enea Ciepło,  produkuje ciepło i energię elektryczną głównie na biomasie. Elektrociepłownia Białystok spala rocznie ponad 350 tysięcy ton biomasy. W 2019 roku prawie połowa ciepła wprowadzonego przez Elektrociepłownię Białystok do miejskiej sieci ciepłowniczej była ciepłem wytworzonym z biomasy. Do najważniejszych zadań Enei Ciepło należą: wytwarzanie, przesył, dystrybucja, obrót oraz sprzedaż ciepła odbiorcom końcowym w wodzie i parze.

  Białostocka spółka z Grupy Enea  odpowiada również za wytwarzanie, obrót oraz sprzedaż energii elektrycznej, a także utrzymanie sieci i węzłów cieplnych, jak również innych urządzeń ciepłowniczych, niezbędnych do produkcji i dystrybucji ciepła. Spółka zatrudnia obecnie ponad 470 pracowników. W Enea Ciepło funkcjonuje Pracowniczy Program Emerytalny. Pracodawca białostockiej spółki z Grupy Enea  zapewnia pracownikom nie tylko stabilizację  zatrudnienia, ale też pakiety medyczne, sportowe oraz świadczenia z ZFSŚ.

  Patronat Honorowy

  Ministerstwo Aktywów Państwowych

  Patronat Honorowy

  Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce

  Kim Jesteśmy?

  Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce od 1992 roku reprezentuje interesy polskich zakładów płyt drewnopochodnych oraz środowisk współpracujących z branżą. Zrzesza producentów sklejek, płyt wiórowych i pilśniowych (wytwarzanych metodą suchą i mokrą),  przedsiębiorstwa pracujące na rzecz tego przemysłu oraz środowiska naukowe związane z przemysłem płytowym i materiałów drewnopochodnych. Jesteśmy członkiem oraz współpracujemy z licznymi organizacjami krajowymi i europejskimi m.in. EPF, FSC, CEI-Bois,

  Jakie są nasze cele?

  Celem stowarzyszenia jest inicjowanie i aktywne wspieranie działań przyczyniających się do rozwoju polskiego przemysłu płytowego. Poprzez realizację statutowych celów dąży ono do aktywnej oraz skutecznej promocji członkowskich przedsiębiorstw.

  Zadania Stowarzyszenia to m.in.:

  • prace nad osiągnięciem europejskiego standardu wyrobów,
  • nawiązywanie i rozwijanie współpracy z branżowymi organizacjami międzynarodowymi i stowarzyszeniami z innych krajów,
  • śledzenie tendencji rozwojowych w aspekcie wzbogacenia oferty eksportowej wyrobów, szczególnie wyrobów bardziej przetworzonych,
  • wzmożenie i rozszerzenie technicznej i ekonomicznej działalności informacyjnej dla członków stowarzyszenia,
  • reprezentowanie interesów zawodowych członków stowarzyszenia wobec władz i innych instytucji,
  • promowanie Stowarzyszenia poprzez udział w imprezach targowych, w szczególności Międzynarodowych Targach Maszyn, Narzędzi i Komponentów Dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA czy targach BUDMA adresowanych do przemysłu budowlanego,
  • organizowanie dla pracowników członkowskich przedsiębiorstw seminariów i szkoleń podnoszących ich kwalifikacje.

  Patronat Honorowy

  Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

  Patronat Wspierający

  International Biomass Torrefaction Council

  Patronat Wspierający

  Polska Rada Biowęgla i Biomasy

  Partner Strategiczny

  CM Biomass Partners

  Firma CM Biomass Partners została założona w 2009 roku i wchodzi w skład grupy Copenhagen Merchants dzięki której zawdzięczamy wieloletnie doświadczenie w handlu towarami, transporcie, magazynowaniu i pakowaniu pelletu drzewnego.

  Znaczący inwestor

  Współpracujemy z wieloma kontrahentami, od bardzo dużych producentów i zakładów użyteczności publicznej po mniejszych regionalnych producentów i dystrybutorów, handlując w ten sposób pelletem przemysłowym, a także pelletem klasy premium. Dziś sprzedajemy ponad 2 000 000 t pelletu drzewnego rocznie, co czyni nas jedną z największych niezależnych firm handlujących pelletem drzewnym na świecie. Ponadto ostatnio wzbogaciliśmy nasze portfolio o handel biomasą alternatywną, w tym między innymi zrębką drzewną, pelletem z łuski słonecznika, pelletem z łusek orzechów, a także z wytłoków oliwnych.

  Duży wyspecjalizowany zespół ds. biomasy

  Obecnie CM Biomass Partners zatrudnia około 40 specjalistów w Rosji, na Łotwie, w Danii, Szwecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoszech, Polsce i USA. W przypadku powiązanych usług, w tym czarterowania statków i finansów, CM Biomass korzysta z odpowiednich zespołów w grupie CM. W oparciu o nasze doświadczenie i współpracę z producentami biomasy i producentami maszyn aktywnie udzielamy porad dotyczących systemów zarządzania jakością, a także szczegółowych porad dotyczących procesu produkcyjnego. Po stronie nabywcy aktywnie pomagamy w zmniejszaniu problemów związanych z jakością i barierami w stosowaniu alternatywnej biomasy, gdy jest to istotne.

  Rozwiązania pod klucz

  CM Biomass Partners podziela filozofię grupy CM polegającą na dostarczaniu klientom rozwiązań „pod klucz”, aby zminimalizować ryzyko dla wszystkich zaangażowanych stron. Aby zapewnić konkurencyjne i elastyczne rozwiązania, wdrażamy multimodalne rozwiązania logistyczne korzystając m. in. z transportu statkami, barkami, koleją, kontenerami i ciężarówkami dowożąc towar luzem, w big-bagach lub w małych workach. Sezonowy charakter rynku implikuje potrzebę aktywnej roli w logistyce i magazynowaniu, ponieważ producenci potrzebują transportu co miesiąc, podczas gdy wielu nabywców potrzebuje produktów tylko w sezonie grzewczym.

  Multimodalna sieć logistyczna od źródła do miejsca przeznaczenia

  Najważniejszym zadaniem CM Biomass jest zrównoważenie podaży i popytu różnych produktów z biomasy z wielu rynków na wiele rynków. Aby to osiągnąć, organizujemy wiele rodzajów transportu, od ciężarówek i wagonów, do kontenerów, barek i statków, zawsze w zależności od dynamiki przepływów rynkowych i cen. Ponadto CM Biomass ma znaczną liczbę magazynów i terminali portowych strategicznie rozmieszczonych w celu obsługi niezawodnego i elastycznego systemu dystrybucji.

  Zrównoważony rozwój

  Zapewnienie zrównoważonego rozwoju jest kluczem do pomyślnego rozwoju sektora biomasy. Wszystkie główne podmioty rynkowe są bardzo świadome znaczenia udowodnienia trwałości łańcuchów dostaw biomasy. Bez przejrzystości w tych kwestiach sektor straci swoją wiarygodność i wsparcie publiczne. CM Biomass od lat inwestuje w wiodącą pozycję w dziedzinie zrównoważonej biomasy. Dysponujemy zespołem profesjonalistów, którzy dbają o legalność i zrównoważony rozwój naszych produktów. Nasi lokalni i międzynarodowi specjaliści odgrywają decydującą rolę w pozyskiwaniu biomasy i mają bezpośredni kontakt z naszymi głównymi klientami i dostawcami. CM Biomass pozyskuje większość swojej biomasy poza UE i uznaje swoją odpowiedzialność za wypełnianie funkcji pomostowej zapewniającej zrównoważony rozwój. Nasza firma posiada program budowania zdolności dla dostawców biomasy, w którym pomagamy jednostkom zarządzającym lasami i producentom biomasy w spełnianiu wszystkich wymogów zrównoważonego rozwoju.

  Partner

  Sumitomo SHI FW

  Firma Sumitomo SHI FW powstała po przejęciu przez japoński koncern Sumitomo Heavy Industries części kotłowej firmy Amec Foster Wheeler. Nowo utworzona firma jest częścią Grupy Energia i Środowisko firmy Sumitomo Heavy Industries. Sumitomo SHI FW jest globalną firmą zatrudniającą pond 1000 osób, główne spółki firmy zlokalizowane są w Finlandii, Chinach i Polsce.

  Polska spółka firmy przyjęła nazwę Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z  o. o. i kontynuuje prowadzoną od początku lat dziewięćdziesiątych działalność na rynku inwestycji energetycznych  w Polsce i zagranicą.

  Sumitomo Heavy Industries jest globalną firmą zatrudniającą pond 19 000 osób prowadząca działalność w kilkunastu branżach przemysłowych  m.in. :  produkcja statków, turbin parowych i pomp, urządzeń transportowych, aparatury medycznej, wtryskarek do tworzyw sztucznych, napędów przemysłowych, urządzeń precyzyjnych i innych

  Sumitomo SHI FW jest wiodącą i jedną z najbardziej doświadczonych firm w zakresie nowoczesnych technologii spalania paliw w sposób przyjazny dla środowiska oraz pozyskiwania energii z biomasy i odpadów. Oferowane przez firmę kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) umożliwiają spalanie szerokiej gamy paliw z zachowaniem wysokiej sprawności i dyspozycyjności.

  Działalność polskiej spółki obejmuje projektowanie, produkcję, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnych obiektów kotłowych dla energetyki zawodowej, przemysłowej oraz ciepłownictwa.

  Oferujemy projektowanie, dostawę i budowę „pod klucz” następujących obiektów energetycznych
  i instalacji ochrony środowiska:

  • Kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) na parametry podkrytyczne i nadkrytyczne spalające wszelkie paliwa stałe, biomasę, odpady i paliwa alternatywne
  • Kotły fluidalne ze złożem stacjonarnym (BFB)
  • Niskotemperaturowe wodne kotły fluidalne CFB
  • Elektrociepłownie biomasowe i wielopaliwowe
  • Instalacje odsiarczanie metodą suchą w technologii ze skruberem fluidalnym CFB
  • Kotły odzysknicowe WHB dla hutnictwa metali nieżelaznych

  Ponadto świadczymy kompleksowe usługi serwisowe :

  • naprawy, remonty i modernizacje kotłów
  • doradztwo techniczne
  • produkcję, dostawę i montaż części zamiennych ciśnieniowych

  Partner

  IKA Poland

  IKA – miejsce gdzie wizje stają się rzeczywistością

  Od 2016 roku IKA®-Werke GmbH & Co. KG jest reprezentowana w Polsce przez oficjalny oddział – IKA Poland Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie. W kooperacji z naszą siedzibą w Niemczech świadczymy pełną obsługę sprzedażową i posprzedażową, autoryzowany serwis oraz doradztwo aplikacyjne.

  Sama historia firmy IKA rozpoczęła się ponad sto lat temu, w 1910 roku. Od tego czasu  rozwijamy swoją bogatą ofertę dopasowując ja do rosnących wymagań i potrzeb laboratoriów.

  Od samego początku IKA tworzy urządzenia laboratoryjne o niezrównanej trwałości. Obecność na 4 kontynentach pozwala na połączenie wiedzy i doświadczeń wielu specjalistów. Finalne produkty firmy IKA cechują się innowacyjnością, prostotą użytkowania oraz bardzo wytrzymałą konstrukcją.

  Wykorzystanie doświadczeń użytkowników leży u progu działalności IKA. Zebrane informacje są niezbędne do udoskonalania i tworzenia nowych urządzeń. Oprócz najbardziej popularnych produktów IKA – mieszadeł, homogenizatorów, wyparek rotacyjnych, wytrząsarek, młynków czy kalorymetrów – firma na bieżąco udoskonala i uzupełnia ofertę o nowe produkty, np.: pompy próżniowe, suszarki laboratoryjne, termostaty, pipety automatyczne czy lepkościomierze.

  Jedynie IKA oferuje mieszadła, zarówno magnetyczne jak i mechaniczne, z dziesięcioletnią gwarancją zapewniając spokój i pewność użytkowników.

  Doświadczenie z dziedziny prowadzenia procesów pozwoliło opracować urządzenia laboratoryjne, takie jak reaktory próżniowe. Receptura opracowana na takim reaktorze w bardzo prosty sposób jest adaptowana w bezpośredniej formulacji na linii produkcyjnej.

  Ciągłe doskonalenie produktów IKA, pozwala Państwu w pełni wykorzystać potencjał zespołu i laboratorium. Zespół firmy IKA w Polsce oraz nasze laboratorium wsparcia aplikacyjnego czekają na Państwa pytania.

  Partner

  SilviEnergy AB

  SilviEnergy AB to spółka zarządzająca projektami największych dostawców technologii biomasowych ze Szwecji, zajmująca się rozwojem aktywów energii odnawialnej w Europie Środkowej i Wschodniej. Realizuje projekty z zakresu budowy instalacji do produkcji biowęgla, pelletu drzewnego oraz CHP z biomasy na cele energetyczne dla klientów przemysłowych.

  Wystawca

  KREX Sp. z o.o.

  KREX Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim został założony w 1993r. Podstawową działalnością firmy jest dystrybucja biomasy w postaci zrębki drzewnej, węgla kamiennego, nawozów sztucznych oraz soli technicznej. Od 15 lat jesteśmy związani z rynkiem biomasowym. Jako jeden z największych dystrybutorów surowca drzewnego w Polsce zaopatrujemy firmy krajowe i zagraniczne z branży energetycznej, ciepłowniczej, papierniczej oraz meblarskiej.

  Wychodząc naprzeciw nowym regulacjom prawnym oraz ogólnie obowiązującym trendom jakie stawia europejski rynek, spółka w 2017 roku nabyła Zakład Produkcji Pelletu Drzewnego w Szepietowie, jest również współzałożycielem Polskiej Rady Pelletu. Dziś KREX Sp. z o.o. jest wiodącym producentem i dostawcą biomasy w postaci pelletu drzewnego. Naszą rzetelność i profesjonalizm potwierdzają międzynarodowe certyfikaty jakości.

  By podołać wyzwaniom rynku, firma KREX Sp. z o.o.  tworzy sieć własnych terminali specjalizujących się w przeładunku masy towarowej i obsłudze kontrahentów w zakresie dostaw biomasy. Największe w Czuprynowie i Siemianówce posiadają zdolność przeładunkową 2 mln ton rocznie.

  Wystawca

  CREADIS

  CREADIS jest firmą zajmującą się kompleksową obsługą produktów i produkcji. Opracowujemy i dostarczamy innowacyjne rozwiązania wymagających ich realizacji od pomysłu do gotowego produktu. Posiadamy wszystkie niezbędne kompetencje do opracowywania produktów technicznych i urządzeń produkcyjnych. Działamy w różnych sektorach przemysłu wspierając naszych Klientów, dzieląc się wiedzą, zachowując przy tym poufność. Oferujemy niezależne i wymagające stanowiska w pełnym wymiarze godzin w międzynarodowym, nieformalnym środowisku pracy o kulturze charakteryzującej się zaangażowaniem i orientacją zespołową.

  W naszym biurze w Polsce zatrudniamy około 100 pracowników, ale mamy duże ambicje i spodziewamy się szybkiego rozwoju w ciągu najbliższych lat. Profesjonalne umiejętności oraz wiedzę przekształcamy w komercyjne rozwiązania dla przemysłu. Cechuje nas entuzjazm do technologii, który owocuje wysokim poziomem satysfakcji zarówno wśród naszych Klientów jak i Pracowników. Zależy nam, aby Pracownicy czuli się w naszej firmie swobonie, a ich wyspecjalizowanie i osobowość realnie wpływały na funkcjonowanie firmy oraz kulturę organizacyjną. Profesjonalizm, humor i przynależność są kluczowymi czynnikami w CREADIS gdzie doświadczamy silnego poczucia wspólnoty wśród wszystkich działów inżynierskich. Pracujemy ciężko, aby stworzyć miejsce pracy, które jest potencjałem do rozwoju.

  DIS/CREADIS jest reprezentowany w Danii, Niemczech, Polsce, Hiszpanii, Ukrainie, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, gdzie łącznie mamy siedziby w 20 oddziałach na całym świecie:

  Dania: Aalborg – Aarhus – Kopenhaga – Esbjerg – Kolding – Sønderborg
  Niemcy: Dortmund – Hamburg – Norymberga – Regensburg – Erlangen
  Ukraina: Lwów
  Polska: Kraków, Warszawa
  Hiszpania: Barcelona
  Wielka Brytania: Londyn – Lowestoft
  USA: Atlanta – Chicago – Houston – Orlando

  W Danii jesteśmy nazywani jako DIS i międzynarodowo pod nazwą CREADIS. Od założenia firmy w 1997 roku DIS odnotowuje stały wzrost i zdrowa gospodarke.

  W firmie DIS/CREADIS pracuje globalnie ponad 500 wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym inżynierowie mechanicy, pracownicy działu software oraz hardware, inżynierowie elektrycy i automatycy, a także projektanci przemysłowi, którzy chętnie podejmują nowe wyzwania i znajdują kreatywne rozwiązania.

  Współpraca

  METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

  METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze jest jedną z wiodących na rynku polskim firm zajmujących się pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania.

  Założone w styczniu 2005 r. przedsiębiorstwo korzysta z wiedzy i doświadczenia 25 ekspertów z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, podatków oraz ochrony środowiska, w tym ekspertów powołanych do oceny wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.

  Wynikiem wieloletniej działalności i sukcesów w pozyskiwaniu dofinansowania jest współpraca z licznymi organizacjami i przedsiębiorstwami a także instytutami naukowymi. Współpraca ta wspomaga nasze działania i zwiększa naszą skuteczność.

  Prowadzimy procesy inwestycyjne od pomysłu aż po rozliczenie. Naszym celem jest maksymalizacja uzyskanego dofinansowania przy najmniejszym możliwym ryzyku. Bierzemy na siebie ciężar obsługi projektu pod kątem dofinansowania po to, by nasi Klienci mogli się skupić na rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

  Wysoka skuteczność naszych działań oraz wartość pozyskanych dotacji, a także zaufanie, jakim darzą nas nasi stali Klienci, stawia naszą firmę w czołówce rankingów wg Forbes, Funduszy Europejskich czy Warsaw Business Journal, w których nie ustępujemy firmom z zagranicznym kapitałem.

  Współpraca

  Ministerstwo Klimatu

  Współpraca

  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

  Współpraca

  Bioeko Grupa TAURON

  Bioeko Grupa TAURON sp.  z o.o. – zajmuje się  działalnością związaną z  pozyskiwaniem, transportem i sprzedażą biomasy na potrzeby jednostek wytwórczych Grupy TAURON oraz klientów zewnętrznych.

  Spółka działa w oparciu o wieloletnie doświadczenie i znajomość rynku. Portfel producentów i dostawców, oparty o zakłady przetwórstwa drzewnego oraz pośredników handlowych pozwala na realizację dostaw biomasy na najwyższym poziomie.

  Bioeko Grupa TAURON zajmuje się również zarządzaniem ubocznymi produktami spalania i ubocznymi produktami wydobycia wytwarzanymi w całej Grupie TAURON.

  Współpraca

  Energa OZE S.A.

  Współpraca

  Veolia Energia Polska

  Współpraca

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży

  Współpraca

  BALTPOOL

  Współpraca

  IDEX Baltic

  IDEX Baltic – największy niezależny producent ciepła z OZE na Litwie.

  Idex France – wiodący niezależny dostawca infrastruktury energetycznej i usług energetycznych we Francji

  Patronat Medialny

  GramwZielone.pl

  Patronat Medialny

  WysokieNapiecie.pl

  Patronat Medialny

  Biznes Alert

  Patronat Medialny

  Gazeta Przemysłu Drzewnego

  Patronat Medialny

  Teraz Środowisko

  Patronat Medialny

  spalarnie-odpadow.pl/
  location

   

  Lokalizacja:

  Białystok

  Skontaktuj się z nami 😀

  Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu IX Forum Biomasy, Pelletu i RDF w Ciepłownictwie i Energetyce 2020

  IX Forum Biomasy, Pelletu i RDF w Ciepłownictwie i Energetyce
  🔜 27-28 sierpnia 2020, Białystok

  Chcesz wiedzieć więcej❓
  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
   * pola wymagane