Pan Wincenty Zawadzki z Neinver weźmie udział w panelu dyskusyjnym podczas Forum Innowacji i Nowych Technologii w Nieruchomościach

Mamy przyjemność poinformować, że Pan Wincenty Zawadzki z firmy Neinver weźmie udział w panelu dyskusyjnym w ramach Forum Innowacji i Nowych Technologii w Nieruchomościach.

Pan Wincenty, będzie u nas już drugi raz! Bardzo dziękujemy za zaufanie.

Zapraszamy do Warsaw Spire, 4 czerwca 2019 roku!

Pan Piotr Kozłowski z Echo Investment weźmie udział w panelu dyskusyjnym podczas Forum Innowacji i Nowych Technologii w Nieruchomościach

Mamy przyjemność poinformować, że Pan Piotr Kozłowski z firmy Echo Investment weźmie udział w panelu dyskusyjnym w ramach Forum Innowacji i Nowych Technologii w Nieruchomościach.

Pan Piotr, będzie u nas już drugi raz! Bardzo dziękujemy za zaufanie.

Zapraszamy do Warsaw Spire, 4 czerwca 2019 roku!

Gdzie znajduje się granica odpowiedzialności za instalacje elektryczne pomiędzy przedsiębiorstwem a odbiorcą energii?

Granicą odpowiedzialności przedsiębiorstwa energetycznego lub odbiorcy za instalacje elektryczne, jest miejsce dostarczania energii elektrycznej określone w jednej z umów:

  • w umowie o przyłączenie do sieci
  • w umowie o oświadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej
  • w umowie sprzedaży energii elektrycznej
  • w umowie kompleksowej

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego przyłączenie podmiotu do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie do sieci i po spełnieniu warunków przyłączenia do sieci, zwanych „warunkami przyłączenia”.

Miejscem przyłączenia jest natomiast punkt w sieci, w którym przyłącze łączy się z siecią (§ 2 pkt 8 ww. rozporządzenia).

Zgodnie z § 8 ust 1 pkt 2 ww. rozporządzenia warunki przyłączenia do sieci określają w szczególności miejsce dostarczania energii elektrycznej. Miejscem dostarczania energii elektrycznej jest, zgodnie z § 2 pkt 7 ww. rozporządzenia, „punkt w sieci, do którego przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza energię elektryczną, określony w umowie o przyłączenie do sieci albo w umowie o oświadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, albo w umowie sprzedaży energii elektrycznej, albo w umowie kompleksowej, będący jednocześnie miejscem odbioru”.

Warunki przyłączenia są przekazywane wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie (§ 8 ust. 6 rozporządzenia).

Umowa o przyłączenie do sieci powinna zawierać postanowienia określające m.in. miejsce rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji przyłączanego podmiotu (art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne).

Granicą odpowiedzialności przedsiębiorstwa energetycznego lub odbiorcy za instalacje elektryczne, jest miejsce dostarczania energii elektrycznej określone w jednej z umów, wskazanych w § 2 pkt 7 ww. rozporządzenia.

Źródło: ure.gov.pl

Firma Energy Solution podjęła współpracę przy Forum Innowacji i Nowych Technologii w Nieruchomościach!

Miło nam poinformować, że firma Energy Solution podjęła współpracę przy Forum Innowacji i Nowych Technologii w Nieruchomościach.

Firma Energy Solution zajmuje się profesjonalnym doradztwem w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego. Doradztwo obejmuje obszar merytoryczny, finansowy oraz prawny. Firma świadczy usługi dla klientów biznesowych, takich jak zakłady produkcyjne, sklepy, sieci handlowe, deweloperzy, banki oraz podmiotów z sektora finansów publicznych: miasta, gminy, powiaty, uczelnie publiczne, szpitale.

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu