25 listopada 2021 spotykamy się w realu i @ONLINE podczas czwartej już edycji konferencji Energia Elektryczna – strategia zamawiania, prognoza cen i optymalizacja kosztów

Podczas poprzednich edycji dyskutowaliśmy o aktualnych trendach na rynku, o zamawianiu energii elektrycznej oraz systemach wspierających efektywność zarządzania mediami.

Podobnie i tym razem – omówimy tematy istotne na dzień dzisiejszy; powiemy, jakich zmian, udogodnień, dofinansowania i jakich obowiązków spodziewać się w kolejnych 12 miesiącach. Nowe tematy jakie zostaną omówione: zmiany na rynku polskim i unijnym, w tym pakiet #FitFor55 a ponadto #KogeneracjaGazowa #DSR #OpłataMocowa #CarbonFootprint.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli rynku nieruchomości komercyjnych: właścicieli, deweloperów, inwestorów, fundusze oraz dostawców systemów, urządzeń i usług związanych z zarządzeniem mediami.

Konferencja odbędzie się hybrydowo: stacjonarnie oraz online.

Zapraszam do udziału & do zobaczenia 25 listopada 2021!

Renata Kałużna

CEO, powermeetings.eu Real Estate

Program

25 listopada 2021
8:30 - 9.00

Rejestracja / Logowanie do systemu

9.00 - 10.00

FIT FOR 55 – co zawiera wielka reforma klimatyczna UE i czego powinien spodziewać się rynek nieruchomości

 

Paweł Różycki, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

10.00 - 11.00

Rynek Mocy i Opłata Mocowa – jakie zmiany i jakie skutki dla rynku nieruchomości

 

Małgorzata Kozak, Ekspert ds. Rozwoju Rynków, Wieloletni Pracownik URE

11:00-11:30

Przerwa na kawę

11:30 - 12:00

Zmiany w legislacji i skutki  dla rynku nieruchomości w krótkim i długim okresie czasu.

Kancelaria Prawna

12.00 - 13.00
 • Jak poradzić sobie z wyzwaniami stawianymi przez politykę energetyczną w obszarze nieruchomości komercyjnych?
 • Zmiany w opłatach na rachunku za prąd w 2022 roku – czego powinniśmy się spodziewać?
 • Kolejne podwyżki cen prądu? Jak przygotować się na dalsze wzrosty i co zrobić, aby płacić mniej?
 • Gdzie jest miejsce na optymalizację kosztów mediów i jak się do tego zabrać.

 

Dariusz Chrzanowski, Dyrektor Operacyjny, Plus Energia

13:00-13:30

Przerwa na lunch

13:30-14:00

Kogeneracja gazowa panaceum na wysokie ceny energii?

 

Marcin Karykowski, Dyrektor, DB Energy

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

  KTO WYSTĄPI?

  Paweł Różycki

  Paweł Różycki

  Zastępca Dyrektora w Departamencie Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

  Paweł Różycki

  Paweł Różycki

  Zastępca Dyrektora w Departamencie Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

  W Ministerstwie Środowiska, a obecnie Ministerstwie Klimatu i Środowiska od 2006 r.
  Brał udział w pracach na forum UE m.in. nad kwestiami dotyczącymi aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, zasad przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla przemysłu i energetyki, backloadingu oraz mechanizmu rezerwy stabilizacyjnej. Na forum krajowym współtworzył akty prawne regulujące funkcjonowanie EU ETS w Polsce.

  Małgorzata Kozak

  Małgorzata Kozak

  Ekspert ds. Rozwoju Rynków
  Wieloletni pracownik URE

  Małgorzata Kozak

  Małgorzata Kozak

  Ekspert ds. Rozwoju Rynków
  Wieloletni pracownik URE

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for English and European Legal Studies under auspices of the Cambridge University. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu ekonomii sektora energetycznego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz integracji europejskiej (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’Administration). Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, aktywnie uczestniczy w pracach CEER oraz ACER w zakresie budowy wspólnego rynku. W latach 2008 – 2014 pełniła funkcję Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowiadając za kwestie związane z pomocą publiczną oraz nadzorem rynku.

  Dariusz Chrzanowski

  Dariusz Chrzanowski

  Plus Energia Sp. z o.o.

  Dariusz Chrzanowski

  Dariusz Chrzanowski

  Plus Energia Sp. z o.o.

  Z branżą energetyczną związany od ponad dekady. W ostatnim czasie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Energa Obrót, gdzie odpowiedzialny był m.in. za sprzedaż energii na rynku b2c oraz b2b. Odpowiadał także, za rozwój  portfela innowacyjnych produktów i usług. Ponadto, Pełnomocnik Grupy Energa ds. rozwoju elektromobilności i członek RN spółki ElectroMobility Poland SA. Wcześniej, poza branża energetyczną zdobywał doświadczenie pracując dla firm HVAC oraz jednej z największych grup stalowych w kraju, odpowiadając za sprzedaż na rynkach zagranicznych.

  Marcin Karykowski

  Marcin Karykowski

  Dyrektor
  DB Energy

  Marcin Karykowski

  Marcin Karykowski

  Dyrektor
  DB Energy

  Renata Kałużna

  Renata Kałużna

  Managing Director
  powermeetings.eu Real Estate

  Renata Kałużna

  Renata Kałużna

  Managing Director
  powermeetings.eu Real Estate

  Dyrektor Zarządzający powermeetings.eu Real Estate oraz powermeetings.eu Industry; współautorka i współzałożycielka International Happiness at Work Institute oraz marki CHO – Chief Happiness Officer, która powstała z potrzeby wsparcia ludzi w wyzwalaniu ich potencjału i motywacji do działania. Kobieta biznesu w pełni tego słowa znaczeniu – pełna innowacyjnych, błyskotliwych pomysłów i energii do działania – właściwie nie do zatrzymania. Od wielu lat prowadzi z sukcesem własną firmę powermeetings.eu, ciągle rozszerzając działalność na nowe pola. Niezwykle kreatywna i czująca puls rynku. Daje swoim klientom dużą wartość dodaną. Perfekcyjna w dowiezieniu tego, do czego się zobowiąże. Organizuje wydarzenia dla branży nieruchomości, energetyki i kilku gałęzi przemysłu. Inspirują ją: Jenn Lim, Tony Hsieh i Gary Vaynerchuk.

  Partnerzy

  Organizator

  powermeetings.eu

  Firma powermeetings.eu działa na rynku energetycznym już od ośmiu lat. Wyłoniła się z firmy SC Consulting powstałej w 2004 roku i mającej na celu organizację profesjonalnych konferencji oraz szkoleń na rynku nieruchomości komercyjnych. W trakcie 12 lat istnienia zorganizowaliśmy ponad 350 wydarzeń (najczęściej autorskich), goszcząc prawie 30 tysięcy specjalistów.

  Zespół powermeetings.eu odpowiedzialny jest za badanie rynku, dobór najbardziej aktualnych tematów i organizację spotkań w trakcie których skupiamy się zarówno na przekazaniu najlepszej wiedzy merytorycznej jak i kojarzeniu nowych partnerów biznesowych.

  Współpraca

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska

  Współpraca

  Plus Energia Sp. z o.o.

  Współpraca

  DB Energy

  ZAREJESTRUJ SIĘ

   Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

   1 Dostawca technologii i usług
   2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
   3
   4
   5
   6
   7
   8

   Zgłaszający uczestnictwo
   Dane firmy do faktury VAT
   Ilość uczestników*
    


   Cena netto: PLN + VAT za osobę
   Wartość netto: 0 PLN
   Wartość brutto: 0 PLN
   Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

   Wybierz konferencje lub warsztaty
   Data
   Kwota PLN netto
   Rabat PLN netto*

   *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

   Uczestnik 1

   Uczestnik 2

   Uczestnik 3

   Uczestnik 4

   Uczestnik 5

   825 990 Energia Elektryczna – strategia zamawiania, prognoza cen i optymalizacja kosztów 825,00 PLN netto - udział online - cena promocyjna przy zgłoszeniu do 22.11.2021 990,00 PLN netto - udział stacjonarnie - cena promocyjna przy zgłoszeniu do 22.11.2021 4
   • Koszt udziału jednej osoby w Konferencji online: 825 PLN netto przy zgłoszeniu do 22.11.2021
   • Koszt udziału jednej osoby w Konferencji stacjonarnie: 990 PLN netto przy zgłoszeniu do 22.11.2021
   • Konferencja będzie prowadzona w języku polskim.
   • Opłata za udział w Konferencji online obejmuje: uczestnictwo i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
   • Opłata za udział w Konferencji stacjonarnie obejmuje: uczestnictwo, poczęstunek w trakcie przerwy kawowej i lunchu oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
   • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
   • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
   • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
   • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem Konferencji na konto: powermeetings.eu,  Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
   • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą email lub tradycyjną na podany adres.
   • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Konferencją, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Konferencją zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Konferencją i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
   • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy – zmiana powinna być zgłoszona najpóźniej na 3 dni przed Konferencją.
   • Rezygnacji z Konferencji należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
   • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Konferencji nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
   • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Konferencji oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
   location

   Lokalizacja:

   Świat 🙂 – gdziekolwiek masz dostęp do internetu

   oraz stacjonarnie w Warszawie 

   MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

   Inne wydarzenia dla branży

   renata.kaluzna@powermeetings.eu Energia Elektryczna – strategia zamawiania, prognoza cen i optymalizacja kosztów

   Jesteś zainteresowany udziałem w konferencji

   ENERGIA ELEKTRYCZNA – ceny i prognozy, zużycie i optymalizacja
   Chcesz wiedzieć więcej? 🙂

   Zostaw swoje dane, oddzwonię do Ciebie i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie❗

   Do usłyszenia, Renata Kałużna
    * pola wymagane