Grupa Taryfowa

Według definicji Ministra Energii ‚grupa taryfowa’ to grupa odbiorców kupujących energię elektryczną lub korzystających z usługi przesyłania lub dystrybucji albo usługi kompleksowej, dla której stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania.

Podział odbiorców na grupy taryfowe jest dokonywany w zależności od poziomu kosztów uzasadnionych, ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne za dostarczenie energii elektrycznej do tych odbiorców, na podstawie:

  • poziomu napięcia sieci w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
  • wartości mocy umownej;
  • systemu rozliczeń;
  • liczby rozliczeniowych stref czasowych;
  • zużycia energii elektrycznej.

Odbiorca, który ze względu na przyjęty w przedsiębiorstwie podział odbiorców na grupy taryfowe, może być dla danego miejsca dostarczania energii elektrycznej zaliczony do więcej niż jednej grupy taryfowej, wybiera jedną spośród tych grup i może wystąpić o jej zmianę, jednak  nie częściej niż raz na 12 miesięcy, a w przypadku zmiany cen i stawek opłat, w okresie 60 dni od wejścia w życie nowej taryfy. Warunki zmiany grupy taryfowej określa zawarta umowa z przedsiębiorstwem energetycznym.

źródło: ure.gov.pl

Gospodarka vs zarządzanie odpadami?

Gospodarka odpadami to termin który znamy już od dawna, tymczasem zarządzanie odpadami lepiej opisuje działania, jakie już dziś właściciele nieruchomości powinni podjąć, zważywszy na rosnące zapotrzebowanie na ten surowiec w przemyśle. Odzysk i recykling odpadów oznaczają korzyści nie tylko dla środowiska, ale także dla ich portfeli.

Po 1: proces odzysku, recyklingu i przetwarzania odpadów jest coraz bardziej zaawansowany, cały czas pojawiają się nowe i tańsze technologie, minimalizujące ilość odpadów i maksymalizujące zysk z zarządzania nimi.

Po 2: odpady w różnej postaci (np. RFD i pellet) stanowią doskonałe i coraz bardziej doceniane paliwo m.in. w energetyce, ciepłownictwie i branży cementowej.

Warto wspomnieć, iż przemysł ciepłowniczy jest zmuszony do szukania paliwa alternatywnego dla węgla m.in. ze względu na coraz większy rygor względem emisji do ziemi, wody i powietrza (dyrektywa IED, LCP, konkluzje BAT, BREF) jak również drastyczny wzrost kosztów emisji CO2.

Mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie na odpady spodziewamy się dużego wzrostu ich cen.

Powodzenia w zarządzaniu odpadami!

Honeywell Partnerem Strategicznym Forum Asset, Property & Facility Management!

Miło nam poinformować, że Partnerem Strategicznym Forum Asset, Property & Facility Management została firma Honeywell.

Honeywell dostarcza od lat rozwiązania poprawiające wydajność urządzeń i oszczędność energii, chroniące środowisko i zwiększające bezpieczeństwo ludzi i ich majątku, stosowane w budynkach użyteczności publicznej, przemyśle, budownictwie mieszkaniowym. Ponadto Honeywell oferuje podzespoły dla producentów maszyn i urządzeń oraz dla przemysłu.

Do zobaczenia 19 marca w Warszawie!

 

Przyjmujemy zgłoszenia do konkursu na najlepszego managera roku!

Szanowni Państwo,

tegoroczna edycja Forum Asset, Property & Facility Management niesie ze sobą wspaniałą okazję, nie tylko do rozmów o kondycji polskiej gałęzi nieruchomości komercyjnych, ale i wyróżnienia osób, które miały znaczący wpływ na rozwój tego sektora rynku.

Co i dla kogo?

Na początku 2019 roku, wybierzemy najlepszych z najlepszych managerów 2018 roku. Z dniem 12.02.2019 ogłaszamy konkurs, podczas którego wybierzemy 4 osobowości branży nieruchomości komercyjnych. Przygotowaliśmy dla Państwa cztery kategorie konkursowe:

  • Asset Manager Roku
  • Property Manager Roku
  • Facility Manager Roku
  • Osobowość Roku

Konkurs przeznaczony jest dla profesjonalistów komercyjnego rynku nieruchomości. Zgłoszenia w poszczególnych kategoriach mogą być przygotowane i nadesłane zarówno przez samych zainteresowanych jak i przez firmy zatrudniające lub współpracujące ze zgłaszanymi kandydatami. Osoba nominowana powinna mieć minimum 3 lata doświadczenia w branży nieruchomości na stanowisku związanym z zarządzaniem nieruchomościami oraz mieć aktywny wkład / być inicjatorem i/lub osobą odpowiedzialną za unowocześnianie metod pracy, podnoszenie jakości / wartości nieruchomości oraz optymalizacji kosztów jej funkcjonowania.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia do konkursu znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://powermeetings.eu/am-pm-fm-konkurs/

Zapraszamy!

Firma RSM Poland podjęła współpracę przy Forum Asset, Property & Facility Management!

Miło nam poinformować, że firma RSM Poland podjęła współpracę przy Forum Asset, Property & Facility Management.

RSM Poland to więcej niż biuro rachunkowe, kancelaria doradztwa podatkowego i firma audytorska. RSM Poland to profesjonalni doradcy i zaufani partnerzy w biznesie. Jako zespół specjalistów oferujemy przedsiębiorcom z sektora małych, średnich i dużych firm kompleksowe doradztwo podatkowe i gospodarcze. Rozbudowaną ofertę usług kierujemy do przedsiębiorstw polskich oraz spółek zagranicznych, które otwierają swoje oddziały w Polsce. Dla korporacji międzynarodowych i dynamicznie rozwijających się firm krajowych świadczymy najwyższej jakości usługi audytu, outsourcingu rachunkowości, dokumentacji kadrowo-płacowej i raportowania oraz doradztwa prawnego i transakcyjnego. Wspieramy inwestorów w zakładaniu i organizacji firm oraz pomagamy w ich rejestracji.

Do zobaczenia 19 marca 2018 w Warszawie!

Firma Supremis podjęła współpracę przy Forum Asset, Property & Facility Management!

Miło nam poinformować, że firma Supremis podjęła współpracę przy Forum Asset, Property & Facility Management.

SUPREMIS to wiodący i najczęściej wybierany Partner SAP w zakresie produktu SAP Business One w regionie Europy Centralnej i Wschodniej (CEE). Jakość projektów, wiedza i doświadczenia konsultantów oraz efektywność współpracy z SAP powodują, że od 2006 roku SUPREMIS jest pierwszym Złotym Partnerem SAP. Jako Partner wdrożeniowy SAP od początku swojej działalności zaangażowany jest we wdrożenia systemu SAP Business One dla branży zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.

Do zobaczenia 19 marca 2018 w Warszawie!

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu