25 kwietnia Diego Ledesma opowie o roli Chief Happiness Officera w Argentynie – zapraszamy!

Diego Ledesma will give a speech during the workshop on Chief Happiness Officer tools on April 25, 2019 in Warsaw. He lives and works in Buenos Aires, Argentina. He is very involved in topics related to work, prosperity, happiness.

Education:

– Business Strategy & Business Coach

– Chief Happiness Officer Certified by BIG Welfare

– Consultant in Leadership & Organizational Wellbeing

– Certified Consultant in NLP and NeuroCoaching

– Diploma in Integral Management in Social Networks by the University of Palermo

– Diploma in Social Media Marketing, Digital Marketing Strategy & Social Media Professional Expert from the Catholic University of Chile

– Specialist in Marketing and Digital Advertising Universidad Siglo XXI

– Diploma in Facebook Ads, LinkedIn Social Selling & Social Media Management Catholic University of Chile

Professionally:

– Programmer Analyst, Technology Manager & Architect and Project Manager at Banco de la Provincia de Buenos Aires

– Project Manager at Nortel Networks as well as IT Consultant in local and multinational companies such as HBO, Microsoft, VMWare and Cisco

– Executive Director of Follow Up Digital Marketing

– Executive Director of Diego Ledesma Coaching & Consulting

– Director of Strategy and Digital Marketing of Awareness in Action Chief Happiness Officer

Join us on April 25, 2019!

12 czerwca 2019 spotykamy się w Warszawie podczas konferencji ‚Pozytywna psychologia w pracy’

  • Psychologia pozytywna – prosta droga do szczęścia?
  • Pozytywna psychologia w pracy – jak zastosować osiągnięcia pozytywnej psychologii w biznesie?
  • Chief Happiness Officer i jego rola w przedsiębiorstwie
  • Dlaczego pracujemy i angażujemy się w pracę?
  • Kompetencje przyszłości

Oto niektóre tematy przygotowane przez nas na 12.06.2019.

Pozytywna psychologia w pracy – temat przewodni konferencji – zapraszamy.

 

  • Positive psychology – a simple way to happiness?
  • Positive psychology at work – how to apply the achievements of positive psychology in business?
  • Chief Happiness Officer and his role in the company
  • Why do we work and get involved in work?
  • Competences of the future

Here are some topics prepared by us on 12/06/2019.

Positive psychology at work – the theme of the conference – we invite you.

CHO in Numbers: 3

Top three assets of Baby Boomers at work:

* Hard workers focused on tasks.

* Independent.

* Motivated by prestige.

Trzy najlepsze aktywa Baby Boomers w pracy:

* Pracowici i nastawieni na realizację zadań.

* Samodzielni.

* Do pracy motywuje ich poczucie prestiżu.

Znamy harmonogram i zakres merytoryczny Chief Happiness Officer Academy

Zapraszamy do udziału w warsztatach szkoleniowych Chief Happiness Officer Academy. Akacemia obejmuje 4 oddzielne, niezależne merytorycznie warsztaty. Możliwe jest wybranie pojedynczych zajęć, jednak zachęcamy do udziału w całym cyklu zakończonym testem i wręczeniem certyfikatu.

Termin: 14 maja 2019

Moduł A: Efektywność pracowników – badania. Kultura organizacyjna i przywództwo, mierzenie efektów pracy CHO.

Prowadzący: Dorota Wierzbicka-Kot i Agnieszka Jagiełło

 

Termin: 28 maja 2019

Moduł B: Narzędzia Chief Happiness Officera

Prowadzący: Dorota Wierzbicka-Kot i Sławek Tessar

 

Termin: 11 czerwca 2019

Moduł C: Wprowadzenie koncepcji CHO do firmy. CHO jako odpowiedź na wyzwania współczesności.

Prowadzący: Dorota Wierzbicka-Kot i Wojtek Walania

 

Termin: 25 czerwca 2019

Moduł D:  Niezbędnik umiejętności miękkich Chief Happiness Officera

Prowadzący: Dorota Wierzbicka-Kot i Agnieszka Jagiełło

Chief Happiness Officer – Griet Deca

Chief Happiness Officer Griet Deca lives and works in Belgium. With her team she organizes training, coaching and teambuilding on happiness and wellbeing at work.

As the Chief Happiness Officer of Tryangle, Griet has many responsibilities and a challenging job. She’ll tell you all about it during her keynote.

Join us on Tuesday, March 26th, 2019 during free of charge workshop on Chief Happiness Officer.

We will discuss what competences, personal skills, education & knowledge should Chief Happiness Officer have.

Chief Happiness Officer @grietdeca mieszka i pracuje w Belgii. Wraz ze swoim zespołem organizuje szkolenia, coaching i teambuilding na temat szczęścia i dobrego samopoczucia w pracy.

Jako dyrektor ds. Szczęścia w Tryangle, Griet ma wiele obowiązków i trudną pracę. Opowie o tym podczas swojego wystąpienia.

Dołącz do nas we wtorek, 26 marca 2019 r. podczas bezpłatnych warsztatów na temat Chief Happiness Officer.

Omówimy, jakie kompetencje, umiejętności osobiste, wykształcenie i wiedzę powinien posiadać Chief Happiness Officer.

CHO vs CEO

Chief Happiness Officer is not Chief Entertainment Officer. The task of CHO is to discover what makes a human happy at work and to ensure that she/he can flourish in it. Happy employee = better employee. The benefits are visible and felt both for the employee and the employer.

Dyrektor ds. Szczęścia to nie Dyrektor ds. Rozrywki. Zadaniem CHO jest odkrycie, co czyni  człowieka szczęśliwym w pracy i zadbanie, żeby mógł w niej rozkwitać. Szczęśliwy pracownik = lepszy pracownik. Korzyści są widoczne i odczuwalne zarówno dla pracownika jak i dla pracodawcy.

Who is Chief Happiness Officer?

Chief Happiness Officer – a person in the company caring for:

– engagement and productivity

– trust in the team

– creativity

– well-being

Are there people responsible for these areas in your companies?

Chief Happiness Officer – osoba w firmie dbająca o:

– zaangażowanie i produktywność

– zaufanie w zespole

– kreatywność

– well-being

Czy w Waszych firmach są osoby odpowiedzialne za te obszary?

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu