Pauline Nguyen, Change Catalyst, GSK z Belgii zaprezentuje kluczowe czynniki sukcesu dla szczęśliwego miejsca pracy – doświadczenie R&D Vx w GSK – spotkasz ją 26.09.2019 podczas International Happiness At Work Summit w Warszawie !

Pauline Nguyen, Change Catalyst, GSK z Belgii zaprezentuje kluczowe czynniki sukcesu dla szczęśliwego miejsca pracy – doświadczenie R&D Vx w GSK – spotkasz ją 26.09.2019 podczas International Happiness At Work Summit w Warszawie . Szczęście jest ważne dla każdego z nas – zaprezentujemy różne programy wdrażania idei Happiness at Work – zarówno punkt widzenia dużego koncernu farmaceutycznego GSK jak i firmy informatycznej – przyjdź i sprawdź jakie Ty masz możliwości

☀️ 🥥 ☀️

, Change Catalyst, GSK (GlaxoSmithKline) from Belgium will present key success factors for a happy workplace – R&D Vx experience at GSK on 26.09.2019, during the International HappinessAtWorkSummit in Warsaw Happiness is important for each of us wherever we work – we will present various programs for implementing the idea of HappinessAtWork – the point of view of a large pharmaceutical corporation GSK and an IT company – come and check what possibilities you have

Zobacz również:

Zostań Menadżerem Szczęścia – niższa cena udziału do 19.02

MASZ POTENCJAŁ, MOŻESZ BYĆ KIM CHCESZ.

Zostań CHO – czy te warsztaty są dla Ciebie?

Czy warto stawiać sobie cele i robić plany?

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu