Dorota Wierzbicka-Kot Happiness At Work Consultant & Promotor Chief Happiness Officer będzie moderatorem International Happiness At Work Summit 26-27.09 w Warszawie

Dorota Wierzbicka-KotHappiness At Work Consultant & Promotor Chief Happiness Officer będzie moderatorem International Happiness At Work Summit 26-27.09 w Warszawie. Wraz ze wzrostem doświadczenia odkryła, że ludzie, którzy są szczęśliwi, odnoszą większe sukcesy w pracy niż ci, którzy pracują, bo muszą. Swoje wnioski umocniła studiując Psychologia Pozytywna na Uniwersytet Warszawski i widząc efekty wdrażania w codziennym życiu różnych narzędzi wspomagających rozwój osobisty i pracę zespołową. Szczegóły: https://lnkd.in/g6GrDMr ☀️ 🥥 ☀️ DorotaWierzbickaKot, Happiness at Work Consultant & Promoter of CHO will be a moderator of the International Happiness at Work Summit Sepember 26-27 in Warsaw. With increasing experience, she discovered that people who are happy are more successful at work than those who work because they have to. She strengthened her conclusions by studying Positive Psychology at the University Of Warsaw and saw the effects of implementing various tools supporting personal development and teamwork in everyday life.

Zobacz również:

Ewa Stelmasiak w gronie panelistów Summitu

A = #Accomplishment

Self Leadership – droga do osobistej wolności i szczęścia

Zgłoś się do 6.11 i zapłać 40% mniej

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu