Dorota Wierzbicka-Kot FCCA – pomysłodawca i współtwórca marki Chief Happiness Officer.

Z pasją odkrywa talenty i potencjał w ludziach oraz wspiera ich zaangażowanie w pracy i biznesie. Wie i doświadcza, że ludzie, którzy są szczęśliwi, odnoszą większe sukcesy w pracy niż ci, którzy pracują, bo muszą. Widzi efekty wdrażania w codziennym życiu różnych narzędzi wspomagających rozwój osobisty i pracę zespołową. Swoje wnioski umocniła studiując pozytywną psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo od kilkunastu lat związana z Deloitte m.in. specjalizuje się w prowadzeniu projektów doradztwa finansowego M&A, a od kilku lat rozbudowuje infrastrukturę dla zespołu. Prowadzi szkolenia, jest coachem i mentorem. Od lat inspirują Dorotę: profesor MartinSeligman, MoGawat i JurgenAppelo.

Dorota Wierzbicka-Kot FCCA – originator and co-founder of Chief Happiness Officer brand. She discovers talents and potential in people as well as supports their engagement in work and business. Knows and experiences that happy people are more successful in their careers than those who are forced to work. She sees positive effects of using different tools supporting personal growth and teamwork. Her observations were strengthen by the positive psychology studies at the University of Warsaw. Dorota has been working for Deloitte for many years, among others carrying out M&A financial advisory projects and recently more focusing on building infrastructure for the team. She delivers training, coaches and mentors. She is inspired by professor Martin Seligman, Mo Gawat i Jurgen Appelo.

Monday Motivation

Nowy Tydzień. 7 dni. 168 godzin. Weź łyk ulubionej kawy i wygraj ten tydzień! 😊😊😊

New Week. 7 days. 168 hours. Take a sip of your favorite coffee and win this week! 😊😊😊 Neue Woche. 7 Tage. 168 Stunden. Nimm einen Schluck von deinem Lieblingskaffee und sei der Sieger dieser Woche! 😊😊😊

CHO in Numbers: 37

Tylko 37% Polaków jest zadowolonych ze swojej pracy (wg pracujebolubie). Czy Wy lubicie swoją pracę? 😊😊😊 Only 37% of Polish employees are satisfied with their job (acc. to pracujebolubie). Do you like your work? 😊😊😊

Empatia

Empatia – zdolność do odczuwania emocji, które przeżywa druga osoba, zrozumienie punktu widzenia drugiej osoby 😊😊😊 Empathy – ability to feel other person’ emotions, understanding other person’s point of view 😊😊😊

Leadership is about empathy. It is about having the ability to relate to and connect with people for the purpose of inspiring and empowering their lives. (Oprah Winfrey)

Szczęście hedonistyczne vs. szczęście eudajmonistyczne.

Szczęście hedonistyczne vs. szczęście eudajmonistyczne. Pierwsze to przyjemne życie tu i teraz, unikając cierpienia. Drugie to świadome życie, w zgodzie ze swoimi wartościami. A jaka jest Wasza definicja szczęścia? 😊😊😊 Hedonic happiness vs. eudaimonic  happiness. The first one is nice life here and now, avoiding suffering. The scecond one is conscious life, in line with one’s values. And what is your definition of happiness? 😊😊😊

Key to our performance

Nie jest tajemnicą, że to, jak czujemy się w pracy, jest kluczem do naszego działania. Co to oznacza dla naszego pracodawcy? Wyższa wydajność, wyższa sprzedaż, wyższa rentowność i oczywiście większy zysk. 😊😊😊 It’s no secret that how we feel at work is key to our performance. What does this mean for our employer? Higher productivity, higher sales, higher profitability and, of course, higher profit. 😊😊😊

Nowe logo – Chief Happiness Officer

Jest weekend, a ja nie mogę się doczekać, aby zaprezentować nasze nowe logo – Chief Happiness Officer. Nowy Rok i nowy, wspaniały projekt. Super, że zainspirowałam tą pasją już kilka osób, wkrótce wszystkich przedstawię. 😊😊😊 It’s weekend, and I cannot wait to present our new logo – Chief Happiness Officer. New Year and new amazing project. It’s wonderful that I’ve already inspired a few people, I will introduce them soon. 😊😊😊

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu