PIGPD: Analiza skutków potencjalnego wyłączenia 20% obszaru polskich lasów

Wielomiliardowe spadki wartości produkcji branży drzewnej, straty i ograniczenie działalności wielu firm, utrata pracy przez dziesiątki tysięcy ludzi, działania szkodzące środowisku, a także wzrost cen wyrobów z drewna. To wnioski z analizy jaką wykonaliśmy, dla zobrazowania skutków gospodarczych, ekonomicznych i społecznych potencjalnego wyłączenia 20% obszaru polskich lasów z gospodarki drzewnej. Nasze wyliczenia są oparte o publikacje naukowe, analizy ekonomiczne, a także materiały z konferencji i spotkań branżowych.

Na początku roku 2024, Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadziła moratorium na pozyskanie drewna, które wywołało ogromne perturbacje w całej branży leśno – drzewnej. Zostało ono wprowadzone z dnia na dzień, bez żadnych konsultacji. Nie wykonano też żadnych analiz i wyliczeń, które mogłyby wskazać na skutki takich decyzji.

Jako przedstawiciele branży drzewnej od początku prosimy i apelujemy do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz do Lasów Państwowych, aby przed wprowadzonymi zmianami zostały wykonane badania społeczne, ekonomiczne, gospodarcze i przyrodnicze. Takie działania mają służyć oszacowaniu skutków ekonomicznych, podjęcie działań zaradczych, bądź zbadanie ewentualnych skutków przyrodniczych.

W związku z tym, że nie otrzymaliśmy żadnych takich opracowań z MKiŚ, a niekorzystne działania nadal są prowadzone, prezentujemy analizę, która uwzględnia przewidywania dotyczące skali zmniejszenia pozyskania drewna i jej wpływu na tak istotny obszar gospodarczy jakim jest przemysł drzewny już obecnie dotknięty rzeczywistym deficytem drewna.

Do pobrania: Analiza skutków potencjalnego wyłączenia 20% obszaru polskich lasów-PIGPD

 

źródło: PIGPD, Autorem analizy wykonanej na zlecenie Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego jest Bogdan Czemko


Co organizujemy w najbliższym czasie?

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu