CEMEX wdraża przełomową technologię opartą na wodorze

CEMEX wdrożył technologię wodorową we wszystkich swoich cementowniach w Europie. To jedno z działań, dzięki którym firma przyczynia się do realizacji wizji gospodarki neutralnej w obszarze emisji dwutlenku węgla.

Innowacyjne rozwiązanie stosowane przez CEMEX polega na wykorzystaniu tzw. „czystego wodoru” jako jednego z paliw w procesie produkcji cementu.

„Czysty wodór” jest wytwarzany podczas elektrolizy, zasilanej odnawialną energią elektryczną. W trakcie jego spalania nie jest emitowany dwutlenek węgla. Dzięki zastosowaniu wodoru spada zapotrzebowanie na paliwa kopalne w produkcji cementu, następuje też poprawa efektywności energetycznej.

CEMEX wykorzystał to innowacyjne rozwiązanie po raz pierwszy w 2019 roku w Cementowni Alicante (Hiszpania), zyskując potwierdzenie, że zastosowanie wodoru umożliwia redukcję emisji CO2. W 2020 roku technologia wodorowa została wdrożona we wszystkich cementowniach CEMEX w Europie. W bieżącym roku firma zamierza przeprowadzić wdrożenie także w skali globalnej. To kolejne działanie CEMEX, które wpływa na poprawę klimatu poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla w procesach produkcyjnych.

Szybkie wdrożenie technologii opartej na wodorze pokazuje, że CEMEX działa zdecydowanie w obszarze innowacji, To także oznaka naszego silnego zaangażowania w dekarbonizację procesu produkcji cementu” – powiedział Roberto Ponguta, wiceprezes CEMEX ds. działań globalnych, technicznych i energetycznych. „Nadal identyfikujemy i wdrażamy technologie, które mogą przyczynić się do realizacji naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. W tych technologiach wodór odgrywa kluczową rolę” – dodał.

Cele CEMEX w zakresie redukcji emisji CO2

W ubiegłym roku CEMEX ogłosił strategię Climate Action. Firma ustanowiła własny, globalny cel redukcji emisji dwutlenku węgla – o 35% do 2030 roku. W tym samym czasie, zgodnie z nową strategią Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji CO2, CEMEX zamierza również zredukować emisję dwutlenku węgla w swoich zakładach w Europie o co najmniej 55%.

CEMEX ogłosił ponadto, że w 2050 roku chce dostarczać swoim klientom na całym świecie wyłącznie beton o zerowym śladzie węglowym.

Wykorzystanie technologii wodorowej to kolejny, ważny krok na drodze do realizacji celów związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla, które postawił przed sobą CEMEX.

 

źródło: www.cemex.pl


Jeśli temat wodoru jest dla Państwa ważny i interesujący zapraszamy 25 marca 2021 na konferencję online: Wodór paliwem przyszłości w kierunku dekarbonizacji przemysłu.

Po szczegóły zapraszam do kontaktu: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

lub na www: https://powermeetings.eu/wodor-paliwem-przyszlosci-dekarbonizacji-przemyslu/

CEMEX wykorzysta energię słoneczną do wytworzenia zeroemisyjnego cementu

Firmy CEMEX i Synhelion opracowały innowacyjną technologię umożliwiającą eliminację emisji dwutlenku węgla (CO2) w procesie produkcji cementu dzięki wykorzystaniu energii słonecznej. Emisje CO2 będą wychwytywane, a następnie przekształcane w paliwa syntetyczne przy użyciu technologii firmy Synhelion.

Współpraca CEMEX oraz Synhelion zaowocowała opracowaniem przełomowej technologii, która umożliwia pełną dekarbonizację procesu produkcji cementu dzięki wykorzystaniu energii słonecznej i stanie się ważnym elementem strategii CEMEX na rzecz ochrony klimatu. Synhelion, z siedzibą w Szwajcarii, jest globalnym prekursorem produkcji ekologicznych paliw z energii słonecznej i ciepła procesowego.

Podstawą nowatorskiego podejścia do produkcji cementu jest zastąpienie paliw kopalnych wykorzystywanych w cementowniach wysokotemperaturowym ciepłem słonecznym. Technologia przewiduje także wychwytywanie 100% emisji dwutlenku węgla, który następnie zostaje wykorzystywany jako surowiec do produkcji paliw. Takie rozwiązanie umożliwia bezemisyjną produkcję cementu. Jego skuteczność gwarantuje bardzo wysoki poziom ciepła słonecznego, wychwytywany przez technologię opracowaną przez Synhelion oraz pionierskie rozwiązanie firmy, polegające na przekształcaniu CO2 w syntetyczne paliwa typu drop-in, takie jak nafta, olej napędowy i benzyna.

Jest to pierwsze tego typu kompleksowe rozwiązanie związane z dekarbonizacją w przemyśle cementowym. Kolejnym krokiem we współpracy CEMEX i Synhelion, po ukończonych w marcu 2020 r. pracach badawczych, jest kilkuetapowe wdrożenie nowatorskiej technologii. Pilotażowa instalacja powinna zostać uruchomiona w jednej z cementowni CEMEX do końca 2022 roku. Docelowo cementownia ma się stać zakładem w pełni napędzanym energią słoneczną.

Nasz kolektor słoneczny umożliwia dostarczanie ciepła procesowego o temperaturze powyżej 1500°C. Jest to czyste źródło energii, w przeciwieństwie do spalania paliw kopalnych” – powiedział Gianluca Ambrosetti, Dyrektor Generalny Synhelion. „Emisje CO2 pochodzące z procesu produkcji cementu mieszają się z przenośnikiem ciepła w naszym odbiorniku słonecznym i w ten sposób są włączane do procesu. Ponieważ pracujemy w systemie zamkniętym, emisje CO2 można łatwo wyodrębnić. Następnie zamykamy obieg dwutlenku węgla, wykorzystując go do produkcji paliw”.

Jesteśmy świadkami całkowicie nowatorskiego sposobu zarządzania emisjami z produkcji cementu poprzez zaawansowane wykorzystanie ciepła słonecznego” – powiedział Davide Zampini, Globalny Dyrektor obszaru R&D i Zarządzania Własnością Intelektualną CEMEX. „Partnerstwo z Synhelion wzmocniło nasze zaangażowanie w dekarbonizację produkcji cementu i jest wynikiem długotrwałych prac badawczo-rozwojowych przy opracowywaniu ekologicznych rozwiązań, a także identyfikowaniu strategicznych partnerów – liderów innowacji. Synhelion podziela nasze zaangażowanie w zamykanie obiegu węgla. Współpraca między naszymi firmami jest bodźcem, który może przyspieszyć osiągnięcie przez CEMEX zerowej emisji CO2 do 2050 r.”.

O Synhelion
Synhelion jest globalnym prekursorem w obszarze produkcji ekologicznych paliw solarnych. Firma wyodrębniła się ze Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii (ETH Zurich) w 2016 roku. Synhelion wykorzystuje ciepło słoneczne o wysokiej temperaturze w celu dekarbonizacji procesów przemysłowych i przekształcenia CO2 w paliwo. Synhelion zapewnia najnowocześniejszą technologię przeciwdziałającą kryzysowi klimatycznemu. Więcej informacji na stronie: www.synhelion.com

O CEMEX
CEMEX to globalna firma produkująca materiały budowlane, która zapewnia wysokiej jakości produkty i niezawodne usługi. CEMEX posiada bogatą historię działań służących społecznościom lokalnym, realizowanych poprzez innowacyjne rozwiązania budowlane, niskoemisyjną produkcję i racjonalne gospodarowanie zasobami, a także projekty na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Więcej informacji o CEMEX na stronie: www.cemex.com

źródło i zdjęcie: www.cemex.pl

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu