CEMEX wykorzysta energię słoneczną do wytworzenia zeroemisyjnego cementu

Firmy CEMEX i Synhelion opracowały innowacyjną technologię umożliwiającą eliminację emisji dwutlenku węgla (CO2) w procesie produkcji cementu dzięki wykorzystaniu energii słonecznej. Emisje CO2 będą wychwytywane, a następnie przekształcane w paliwa syntetyczne przy użyciu technologii firmy Synhelion.

Współpraca CEMEX oraz Synhelion zaowocowała opracowaniem przełomowej technologii, która umożliwia pełną dekarbonizację procesu produkcji cementu dzięki wykorzystaniu energii słonecznej i stanie się ważnym elementem strategii CEMEX na rzecz ochrony klimatu. Synhelion, z siedzibą w Szwajcarii, jest globalnym prekursorem produkcji ekologicznych paliw z energii słonecznej i ciepła procesowego.

Podstawą nowatorskiego podejścia do produkcji cementu jest zastąpienie paliw kopalnych wykorzystywanych w cementowniach wysokotemperaturowym ciepłem słonecznym. Technologia przewiduje także wychwytywanie 100% emisji dwutlenku węgla, który następnie zostaje wykorzystywany jako surowiec do produkcji paliw. Takie rozwiązanie umożliwia bezemisyjną produkcję cementu. Jego skuteczność gwarantuje bardzo wysoki poziom ciepła słonecznego, wychwytywany przez technologię opracowaną przez Synhelion oraz pionierskie rozwiązanie firmy, polegające na przekształcaniu CO2 w syntetyczne paliwa typu drop-in, takie jak nafta, olej napędowy i benzyna.

Jest to pierwsze tego typu kompleksowe rozwiązanie związane z dekarbonizacją w przemyśle cementowym. Kolejnym krokiem we współpracy CEMEX i Synhelion, po ukończonych w marcu 2020 r. pracach badawczych, jest kilkuetapowe wdrożenie nowatorskiej technologii. Pilotażowa instalacja powinna zostać uruchomiona w jednej z cementowni CEMEX do końca 2022 roku. Docelowo cementownia ma się stać zakładem w pełni napędzanym energią słoneczną.

Nasz kolektor słoneczny umożliwia dostarczanie ciepła procesowego o temperaturze powyżej 1500°C. Jest to czyste źródło energii, w przeciwieństwie do spalania paliw kopalnych” – powiedział Gianluca Ambrosetti, Dyrektor Generalny Synhelion. „Emisje CO2 pochodzące z procesu produkcji cementu mieszają się z przenośnikiem ciepła w naszym odbiorniku słonecznym i w ten sposób są włączane do procesu. Ponieważ pracujemy w systemie zamkniętym, emisje CO2 można łatwo wyodrębnić. Następnie zamykamy obieg dwutlenku węgla, wykorzystując go do produkcji paliw”.

Jesteśmy świadkami całkowicie nowatorskiego sposobu zarządzania emisjami z produkcji cementu poprzez zaawansowane wykorzystanie ciepła słonecznego” – powiedział Davide Zampini, Globalny Dyrektor obszaru R&D i Zarządzania Własnością Intelektualną CEMEX. „Partnerstwo z Synhelion wzmocniło nasze zaangażowanie w dekarbonizację produkcji cementu i jest wynikiem długotrwałych prac badawczo-rozwojowych przy opracowywaniu ekologicznych rozwiązań, a także identyfikowaniu strategicznych partnerów – liderów innowacji. Synhelion podziela nasze zaangażowanie w zamykanie obiegu węgla. Współpraca między naszymi firmami jest bodźcem, który może przyspieszyć osiągnięcie przez CEMEX zerowej emisji CO2 do 2050 r.”.

O Synhelion
Synhelion jest globalnym prekursorem w obszarze produkcji ekologicznych paliw solarnych. Firma wyodrębniła się ze Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii (ETH Zurich) w 2016 roku. Synhelion wykorzystuje ciepło słoneczne o wysokiej temperaturze w celu dekarbonizacji procesów przemysłowych i przekształcenia CO2 w paliwo. Synhelion zapewnia najnowocześniejszą technologię przeciwdziałającą kryzysowi klimatycznemu. Więcej informacji na stronie: www.synhelion.com

O CEMEX
CEMEX to globalna firma produkująca materiały budowlane, która zapewnia wysokiej jakości produkty i niezawodne usługi. CEMEX posiada bogatą historię działań służących społecznościom lokalnym, realizowanych poprzez innowacyjne rozwiązania budowlane, niskoemisyjną produkcję i racjonalne gospodarowanie zasobami, a także projekty na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Więcej informacji o CEMEX na stronie: www.cemex.com

źródło i zdjęcie: www.cemex.pl

Zobacz również:

PIGPD: Analiza skutków potencjalnego wyłączenia 20% obszaru polskich lasów

URE: Nowy wzór wniosku o wpis do rejestru klastrów energii

Wodór w ustawie prawo energetyczne – konsultacje publiczne

Uproszczenia w Zielonym Ładzie weszły w życie 25 maja br.

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu